Sunteți pe pagina 1din 3

Fi de lucru Manual clasa a X-a Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2010 Cap.11. E!"#$$ $%&E %"#$'%"!E $%&E BE!

$CE

Rela ii interna ionale in perioada interbelic


VERIFICAREA CUNOTIINELOR ANTERIOARE
Numii cele dou aliane politico militare ce s-au confruntat in primul rzboi mondial (state membre) Numii cele dou provincii care stau la baza conflictului franco-german Precizai ideea naional (popor-teritoriu-stat) dreptul popoarelor la autodetermi are Numii un imperiu central-european multinaional ce a disprut n 1 1! "dentificai noile provincii alipite #om$niei in anul 1 1!

Structura leciei:
I. M'D$F$C( $ &E $&' $"!E IV. "C' D- $ $%&E %"#$'%"!E II. & "&"&E DE P"CE )1*1*-1*20+ V. "C&$-%$ E.$/$'%$,&E DE "0 E,$-%E III. ,'C$E&"&E" %"#$-%$!' VI. &EM( EC"P$&-!"&$.( -%$&E

I. !O"IFIC#RI TERITORIALE %nalizai &rile din manual (pag '! (i !)) (i notai n caiet noile state aprute* "dentificai un al doilea stat german (alttul dec$t +ermania) II. TRATATE "E $ACE %&'&'(&')*+ III. SOCIETATEA NAIUNILOR UNITE Grupa 1 1 $denti2ic cele 3 Mari Puteri )4anual, pag 56, doc 1+ Grupa 2 1 Citeste din ,-eclaraia in 1. puncte/ partea ce preci7ea7 de74e48rare a "ustro--ngariei )4anual pag 62, doc 6+ 1 Citete 2rag4entul ce con2ir4 dispari9ia $4periului )4anual pag 62, doc 1:+ Grupa 3 1 %otea7 cele ; tratate de pace )4anual, pag 56, 2rag4entul 2+ Grupa 4 1 $denti2ic principalele ele4ente ale tratatului de la .ersailles cu 0er4ania )4anual, pag 6:, doc 3+ Grupa 5 1 Preci7ea7 statele in care ungurii de<in 4inoritari )4anual pag 5*, 2rag4entul :+ 1 Men9ionea7 principalul o8iecti< e=tern al -ngariei pornind de la $deea na9ional Grupa 6 1 %otea7 principalele o8iecti<e ale ,ociet9ii %a9iunilor -nite )4anual pag 5* > 4anual pag 62, doc 1;+ 1 Citete o <i7iune despre 4odalitatea reali7rii de7ar4rii )4anual pag 62, doc 13+

IV. ACOR"URI INTERNAIONALE Grupa 1 + Grupa 2 1 $denti2ica9i din 4anual )pag 60, 2rag4entele 1,2+ pre<ederile acordurilor de la !ocarno. $denti2ica9i posi8ila directie de e=tindere a 0er4aniei )Est sau .est+. %u4iti statele ce <or de<eni <icti4e ale agresiunii ger4ane Grupele 3-6 1 %ota9i alte acorduri interna9ionale din 1*21, 1*26, 1*:0, 1*:2 )4anual pag 60+ V. ACTIUNI REVI,IONISTE "E A-RESIUNE "dentific victimile agresiunilor 0aponiei (i "taliei "dentific semnificaia termenului %nsc&luss (manual pag !11 doc 2) 3tabileste etapele desfiinrii 4e&oslovaciei Precizeaz semnificaia acordului de la 5unc&en din 1 )! (manual1 pag !11 fragmentul 6) VI. TE!# RECA$ITULATIV# Precizai consecinele urmtoarelor evenimente considerate factori declansatori ai celui de-al ""-lea rzboi mondial 178ratatul de la 9ersailles 67 :ocarno ) %cordurile secrete sovieto-germane-.7 %ne;area %ustriei

RE,U!AT:
I. !O"IFIC#RI TERITORIALE: "par? Finlanda, statele 8altice 1 desprinse de la usia > Ce@oslo<acia, Polonia, $ugosla<ia, -ngaria, "ustria 1 dup dispari9ia $4periului "ustro--ngar )'8s? "ustria este cel de-al doilea stat ger4an + Pro<incii alipite o4Aniei Bn 1*16? Basara8ia 1 $4p. usC&ransil<ania, Banat, Criana-Mara4ure, Buco<ina 1$4periul "ustro--ngar II. TRATATE "E $ACE %&'&'(&')*+: - i4puse de repre7entan9ii Marilor Puteri ) Fran9a, ,-", Marea Britanie, $talia+ - au la 8a7 D-eclaraia n 1. puncte/ 1 a preedintelui a4erican E. Eilson .dreptul popoarelor la autodetermi are a. cu 0er4ania 1 .ersailles 8. cu "ustria 1 ,aint 0er4ain c. cu -ngaria 1 la &rianon d. Cu Bulgaria1%euillF e. cu &urcia1,e<res Tratatul cu -erma ia: Teritorii: )cedare "lsacia>!orena %- alipirea "ustriei+ Armat/ )nu4r redus de solda9i, de7ar4are 12r tancuri, a<ioane, su84arine, 2r solda9i la 2rontiera 2ranco-ger4an, 0a i )despgu8iri de r78oi+ -ngurii de<in 4inoritari in Ce@oslo<acia, $ugosla<ia, o4Ania III. SOCIETATEA NAIUNILOR UNITE1 S.N.U.: O2iecti3e. pace4 5/r/ recur6ere la r/72oi4 de7armare )-. .,.,.> 0er4ania nu 2ac parte din ,.%.-.+1 <or cola8ora pentru a distruge siste4ul ,.%.-. IV. ACOR"URI INTERNAIONALE 1 aplicarea o8iecti<elor ,.%.-. ". acordul de la !'C" %'G1*2;? 0er4ania garantea7 2rontierele Fran9ei i Belgiei dar nu pe cele ale Ce@oslo<aciei i Poloniei B. acorduri secrete so<ieto-ger4ane? - ,, o2er 4aterii pri4e iar 0er4ania o2er specialisti )ingineri>o2i9eri+ C. altele )Briand-Hellog, Mica $ntelegere, Con2erin9a de7ar4rii, etc+ V. ACTIUNI REVI,IONISTE "E A-RESIUNE: ,tate re<i7ioniste si agresoare 1. Iaponia1 agresiune B4potri<a C@inei )1*:1+ 2. $talia 1 agresiune B4potri<a Etiopiei )1*:;+ a "l8aniei U.R.S.S. :. 0er4ania 1 agresiune B4potri<a "ustriei )1*:6+ i Ce@oslo<aciei )1*:6-1*:*+ &'89(&'8: . A;A < RO!A <0ERLIN <TO=>O

-RAFICE 1 TA0ELE 1 ?#RI


Dreptul la autodeter4inare )ideea na9ional+

NAIUNE TERITORIU
-erma ii
Spaiul -erma

STAT
-erma ia

-ER!ANIA

TRATATUL CU -ER!ANIA TERITORII


cedare "lsacia>!orena %- alipirea "ustriei

AR!AT#

0ANI
Despgu8iri de r78oi

)nu4r redus de solda9i, de7ar4are 12r tancuri, a<ioane, su84arine, 2r solda9i la 2rontiera 2ranco-ger4an

LOCARNO %&')A+. 0er4ania este B4pins spre Est1 .icti4e? "-,& $", CEK',!'."C$", P'!'%$"

CE?OSLOVACIA ANALI,#: S. @. O. T. < INVA"AREA AUSTRIEI


S %$UNCTE TARI+ @ %$UNCTE SLA0E+ "r4at > spriJinul austriecilor+ ------------------Dreptul la autodeter4inare O %O$ORTUNIT#I+ T %$ERICOLE+ Creterea puterii i prestigiului 0er4aniei atacul 2ranco-8ritanic Conclu7ie ? 0E M"%$" %- M"$ P'"&E F$ 'P $&(

RELAIA CAU,#(EFECT: 178ratatul de la 9ersailles 67 :ocarno ) %cordurile secrete sovieto-germane.7 %ne;area %ustriei #<9%N3% <38 "N%#5%#< #=>?@" 5@N-"%: