Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.CLEANING S.R.L Nr. ord. Reg Com/An:J40/17682/2012 CIF: ................................... Adresa sed ! so" a#: S$r.

% &a ' $ea(!#) Nr.*1) Se"$or1) +!"!res$

DECIZIE DE INVENTARIERE NR. 1/31.12.2012

A,and n ,edere d s-o( $ #e Leg nr. *1 d n 1..0) -r , nd organ (area s "ond!"erea so" e$a$ #or "omer" a#e ) n s"o-!# as g!rar n$egr $a$ activelor, datoriilor si capitalurilor S.C. CLEANING S.R.L s ,a#or / "ar -r n n,en$ar ere a rea# $a$ a"es$ora) n "on/orm $a$e "! -re,eder #e 0%F1 2861/200. 2pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, publicat in Monitorul Oficial nr. 704/20.10.200 3 s a Leg 82/1..1 ) dar a,and n ,edere s -ro"ed!r #e -r , nd n,en$ar erea 2a-ro4a$e #a n ,e#!# so" e$a$ 3) s!4semna$!# 5NG5REAN5 ELENA6A7ELINA ) adm n s$ra$or!# so" e$a$ DECID 1. In,en$ar erea se ,a e/e"$!a n -er oada *0.12.20126 *1.12.2012 de "a$re "om s a de #a -!n"$!# 2. Se ,or n,en$ar a a"$ ,e#e) da$or #e s "a- $a#!r #e so" e$a$ -re"!m s 4!n!r #e a-ar$ n nd a#$or !n $a$ a/#a$e $em-orar n "!s$od a S.C. CLEANING S.R.L. 2. 1en$r! "oordonarea) ndr!marea) ns$r! rea) s!-ra,eg&erea o-era$ #or de n,en$ar ere se n!mes$e co!isia de i"ve"tariere "om-!sa d n : 1. 5NG5REAN5 ELENA6A7ELINA6 #resedi"te 2.+08ILA %I9AELA 6 $e!%ru *.101ESC5 ELENA 6 $e!%ru 4.CI0+AN5 %ARIA 6 $e!%ru :.CARS8EA I0N 6 $e!%ru *. Re(!#$a$!# n,en$ar er ,a / "onsemna$ n$r6!n proces ver%al "!-r n(and "on"#!( s -ro-!ner -r , $oare #a "a!(e#e -#!s!r #or sa! m n!s!r #or s , no,a$ -en$r! a"es$ea. !omisia de inventariere va urmari urmatoarele "modul de efectuare al inventarierii#$

4.

completarea declaratiei gestionarului la inceperea inventarierii cu toate datele prevazute in formular "inclusiv numarul ultimelor documente de intrare % iesire#& efectuarea corecturilor prin bararea cifrelor eronate si inscrierea cifrei corecte alaturi, cu semnaturile comisiei de inventariere si gestionarilor, fara stersaturi sau ingrosarea cifrelor privind stocul faptic& spatiul liber ramas dupa completarea listei de inventariere se bareaza.

%em4r "om s e de n,en$ar ere ras-!nd ma$er a#) "on/orm 0%F1 2861/200.) Leg nr. *1/1..0) Leg 82/1..1 ; $e<$ n$egra# a " 2"# "=3) -en$r! -ag!4e#e #a a "aror -rod!"ere a! "on$r 4! $ -r n neres-e"$area $ermene#or) ne<a"$ $a$ea da$e#or d n do"!men$e#e de n,en$ar ere sa! a#$e n"a#"ar a d s-o( $ #or #ega#e. 'nventarierea se va efectua prin numarare, cantarire, masurare, cubare si sonda(, dupa caz.

:.

6. L s$e#e de n,en$ar ere s -ro"ese#e ,er4a#e ,or / -reda$e d re"$ #a "on$a4 # $a$e -ana #a da$a de ............................... 7. %e$oda de n,en$ar ere !$ # (a$a >>>>>>>>>. .

Ad!i"istrator/&rdo"ator de credite/ #ersoa"e care au o%li'atia 'estio"arii societati, ((((((((((((((((((((((((