Sunteți pe pagina 1din 2

Diferente intre Incoterms 2000 si Incoterms 2010

Din 1936, anul in care se editeaza pentru prima data clauzele internationale de comert, si pana in present, Incoterms a fost revizuit aproximativ o data la 10 ani, mai exact de 8 ori. O ultima revizuire a avut loc in anul 2010, ca urmare a modificarilor ce au avut loc la nivel european, dar si ca urmare a evolutiei te nolo!iei informationale, ce presupune luarea in calcul a comertului electronic si a sistemului electronic de facturare si transfer de date. Incoterms 2010 a suferit modificari ma"ore atat de forma cat si de continut. In continuare voi aminti cateva din aceste modificari, si anume# $rupa D ramane cu 3 clauze din %, deoarece clauzele D&', D(), D(*, DD+ cu D&,-Delivered at ,lace. si D&/-Delivered at /erminal.0 1a urmare modificarii precizate anterior, structura Incoterms se modifica printr2o reducere de la 13 clauze, asa cum se re!aseau in 2000, la 110 &re loc o actualizare a lim3a"ului ce consta in a"ustarea termenilor de comert la realitatile pro!resului te nolo!ic. )pre exemplu semnaturile electronice sunt recunoscute si pot servi drept dovezi in re!lementarea disputelor0 In Incoterms 2010 impartirea clauzelor pe cele 4 !rupe# (, ', 1 si D, se pastreaza din punct de vedere al formei, insa la nivel conceptual se formeaza doar 2 !rupe# !rupa clauzelor care se pot aplica pentru toate modalitatile de transport -(x50 '1&0 1,/0 1I,0 D&,0 D&/0 DD,. si !rupa clauzelor ce se pot aplica doar pentru transportul maritim 6i fluvial -'&)0 'O70 1I'0 1'8.0 O alta sc im3are se re!aseste c iar pe coperta indrumarului Incoterms 2010 si presupune faptul ca Incoterms nu mai sunt clauze de comer9 interna9ional ci 6i de comer9 :domestic; 6i asta pentru a se adapta la noile realit<9i c=nd diferite 9<ri din cadrul +( tranzac9ioneaz< >n interiorul aceleia6i zone de comer9 li3er. ?anzatororii si@sau cumparatorii au o3li!atia de a securiza marfa transportata O ultim< modificare conceptual< const< >n tendin9a evident< de simplificare a termenilor de comer9 astfel >nc<t sa se preteze unei interpret<ri u6oare f<r< am3i!uit<9i 6i s< u6ureze in9ele!erea acestor termeni pentru comercian9i

1ontractele inc eiate inainte de 1 ianuarie 2011, momentul in care Incoterms 2010 intra in vi!oare, si care fac referire la Incoterms 2000, urmeaz< s< fie finalizate >n conformitate cu vec ile prevederi ale termenilor de comert international.