Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT

privind activitatea Zonelor Economice Libere ale Republicii Moldova pe 9 luni ale anului 2013
Pe teritoriul Republicii Moldova activeaz apte zone economice libere. La situaia din 1 octombrie 2013 pe teritoriul zonelor libere erau nre istrai 1!" rezideni. La #inele perioadei de estiune$ numrul de angajai ai rezidenilor zonelor libere a constituit %1&' persoane. (in numrul total al an a)ailor 2"13 persoane activeaz n *+L ,-li.$ 1''! persoane n *+L ,/n 0eni1-usiness.$ !%2 persoane n *2L ,+3po1-usiness1 40iinu.$ 3'" persoane n *2L PP ,5al6ane.$ 2'" persoane n *2L ,7vardia.$ %' persoane n *2L PP ,8taci1-usiness. i 1& persoane n *2L PP ,7araclia.. 9n decursul a ' luni a.c.$ volumul total al salariilor ac0itate de ctre rezideni a constituit 23! mil. lei$ iar salariul mediu al unui an a)at 1 &2"! lei. olumul total al investiiilor n zonele economice libere$ pe ntrea a perioad de activitate ale acestora$ con#orm situaiei din 1 octombrie 2013$ a nsumat 1'0$3 mil. dolari :/2$ dintre care n ' luni ale anului 2013 au #ost investite 1;$' mil. dolari :/2 < o cretere de 1$& ori n comparaie cu perioada similar a anului precedent=. Ma)orare esenial a investiiilor a #ost nre istrat n *+L ,-li. > 12$" mil. dolari :/2$ n *+L ,/n 0eni1 -usiness. > 1$' mil. dolari :/2$ n *2L ,+3po1-usiness140iinu. > 1$; mil.dolari :/2 i n *2L ,7vardia. > 1$3 mil.dolari :/2. !iagrama nr" 1" olumul total de investiii de la #nceputul activitii $onelor economice libere
mil. dolari :/2
"EXPO-BUSINESS-CHISINAU" "TVARDITA" "TARACLIA" "VALKANES" "OTACI-BUSINESS" "UNGHENI-BUSINESS" "BLI"

53,6 15,3 15 16,6 3,4 51,3 0 10 20 30 35,1 40 50 60

4ea mai mare cot a investiiilor continu s revin *2L ,+3po1-usiness140iinu.$ aceasta constituind 2"? din ntre <100?=. olumul total al v%n$rilor nete ale produciei industriale produse de ctre rezidenii zonelor libere n ianuarie > septembrie 2013 s1a ma)orat cu 2!$%? <n valoare nominal= #a de perioada corespunztoare a anului precedent i a constituit 1';'$3 mil. lei. !iagrama nr" 2" olumul v%n$rilor nete ale produciei industriale ale re$idenilor $onelor libere pe 9 luni 2013& mil" lei
1000 '00 "00 ;00 %00 !00 &00 300 200 100 0 903,5

320 182,2 0,4


"BLI" "UNGHENIBUSINESS" "OTACIBUSINESS

382,1 191 0
"VALKANES" "TARACLIA" "TVARDITA" "EXPOBUSINESSCHISINAU"

4ele mai evidente ma)orri s1au nre istrate n *2L PP ,5al6ane. > cu %1$&? #a de nivelul anului precedent$ n *+L ,-li. > cu %0$1?$ n *2L ,7vardia. > cu 2!$;?$ i n *+L ,/n 0eni1-usiness. cu 1!$!?$ n *2L ,+3po1-usiness140iinu. > 10$1?. 9n acelai timp$ n *2L PP ,8taci1-usiness. a #ost nre istrat o scdere a produciei$ iar n *2L PP ,7araclia. producie industrial nu a #ost nre istrat. Pe parcursul a ' luni a.c. la mai multe tipuri de mr#uri a crescut volumul produciei 'abricate > cabla) electric pentru autoturisme <de 1$% ori=$ articole din pluta pentru mbutelierea buturilor alcoolice <de 1$2 ori=$ salam i delicatese <de 2$' ori= etc. 7otodat$ a #ost demarat producia unor noi tipuri de mr#uri > cablu electric izolat$ #ir sintetic i plas din #ibr de sticl. 9n perioada ianuarie1septembrie curent$ rezidenii zonelor libere au produs 2"1$" mii dal de divin$ %%1$" mii dal vin din stru uri$ "01$1 tone de salam i delicatese$ 2"2$! mil. uniti articole din plut pentru mbutelierea buturilor alcoolice$ 2$' mil. m 2 de covoare$ 1$3 mii tone #ir sintetic i 0$% mii tone #ir l@n$ 2$3 mil. buc. 0use din material sintetic pentru scaune de automobil$ cablu electric izolat n suma ;$% mil.lei$ precum i cabla) electric pentru autoturisme n sum de 312 mil. lei$ articole de mobil n sum de 3;$' mil. lei$ !$" mii tone ulei pentru nclzire i 13$' mil.m2 plas din #ibr de sticl etc.

(oldul produciei la depo$itele rezidenilor la 1 octombrie 2013 a constituit ;'$; mil. lei. +videniem$ c activitatea zonelor libere rm@ne a #i orientat mai mult spre producia industrial destinat e3portului. E)portul produciei industriale ale rezidenilor zonelor libere a nsumat 1%"2$' mil. lei sau "!? din volumul total al produciei realizate. Pe piaa intern a Republicii Moldova au #ost v@ndute mr#uri n valoare de '0$' mil. lei sau &$%?$ iar 20!$& mil. lei sau 10$&? au #ost comercializate pe teritoriul zonelor libere. *abela nr" 1" +rientarea activitii $onelor economice libere
Ponderea produciei industriale n volumul total al activitii rezidenilor$ <?= ' luni 2013 ' luni 2012 4ota parte a produciei industriale livrate spre e3port$ din volumul total al produciei industriale$ <?= ' luni ' luni 2013 2012

,n ansamblu pe $one libereInclusivA *2L ,+3po1-usiness140iinu. *2L ,7vardia. *2L PP ,7araclia. *2L PP ,5al6ane. *2L PP ,8taci1-usiness. *+L ,/n 0eni1-usiness. *+L ,-li.

./&1 '1$3 ''$2 0 "3$1 10$! '!$! %;$3

.2&9 '0$! 100 0 "'$2 21$' '%$2 "!$;

.0&0 ;!$2 ;'$! 0 ;'$% "'$1 "%$1 ';$%

.0&3 !"$" ;%$" 0 100 '"$0 ""$! 100

40iar dac le islaia n vi oare nu limiteaz livrarea mr#urilor <serviciilor= pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova i rezidenii zonelor libere pot livra$ n ar$ toat producia #abricat$ volumul produciei industriale livrate pe restul teritoriului vamal al rii$ continu s scad. 9n perioada de estiune s1au micorat activitile privind sortarea& ambalarea&

marcarea 1i alte operaiuni similare cu mr'uri tran$itate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova. 2st#el$ volumul v@nzrilor nete ce ine de aceste activiti a constituit 10$; mil. lei sau cu 13$2? mai puin #a de perioada respectiv a anului 2012. 9n perioada de raportare$ activitatea comercial e)tern& des#urat n zonele economice libere i1a ncetinit dezvoltarea " 2adar$ volumul v@nzrilor pe acest en de activitate n ' luni a.c. a constituit 1;%$' mil. lei$ diminu@ndu1se #a de ianuarie1septembrie 2012 cu 2%?.

&

2lte genuri de activitate$ permise pentru a #i des#urate n zona liber$ con#orm le islaiei n vi oare sunt construciile$ serviciile comunale$ alimentaia public$ precum i activitatea de depozitare i arendare. 9n perioada de estiune volumul total al serviciilor n cadrul acestor enuri de activitate s1a ci#rat la 1";$% mil. lei sau de 2$% ori mai mult dec@t acelai indice pentru perioad similar a anului precedent. (intre aceste tipuri de activiti se poate de remarcat construciile <10'$& mil. lei=$ serviciile de arend <&1$1 mil. lei=$ activitatea depozitar <13$3 mil. lei=$ alimentaia public <2$' mil. lei= etc. 9n ansamblu$ volumul v%n$rilor la toate genurile de activitate $ e#ectuate n zonele economice libere n ' luni a.c. a constituit 2&/ mild" lei sau cu 2&? mai mult dec@t n perioada corespunztore a anului precedent. (in suma indicat$ e3portul mr#urilor <serviciilor= produse de ctre rezidenii zonelor libere a nsumat 1";0$% mil. lei <circa 1!0$3 mil. dolari :/2= sau ;'$&? din volumul total al produciei i serviciilor realizate sau .&34 din e3portul total al Republicii Moldova pe parcursul a ' luni a.c. 4tre 1 octombrie 2013$ volumul impo$itelor 1i altor pli obligatorii calculate a constituit 11;$& mil. lei$ sporind cu %$3? n comparaie cu ianuarie1septembrie 2012. 4ea mai mare parte a impozitelor i ta3elor colectate revine *+L ,-li. <&2?=. olumul total al datoriilor re$idenilor s1a micorat #a de bu et <de la 3$; mil. lei p@n la 3$1 mil. lei sau cu 1;?= i #a de 2dministraiile zonelor economice libere <de la %$3 mil. lei pe 1 octombrie 2012 p@n la !$; mil. lei pe 1 octombrie 2013=. 2naliz@nd dinamica dezvoltrii zonelor economice libere se poate de remarcat meninerea interesului investitorilor strini ma)ori din domeniul industriei$ care intenioneaz s realizeze proiectele sale investiionale n cadrul zonelor libere. 7otodat$ se remarc i cooperarea n domeniul industrial dintre rezidenii zonelor libere.

S-ar putea să vă placă și