Sunteți pe pagina 1din 18

POSTLMI

George Topurceunu
VersIune eIecLronIc de ScrIpLorIum.ro
ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro
Cutren
unII
un nou, corn de uur,
Scump uI nop(IIor Lezuur,
SubsemnuLuI - proIeLur
N-um nImIc n buzunur!
Zi de vur
InILe. CIdur. Soure.
SIcIIIe pIungLoure
SLuu n uer, dormILund.
Un vI(eI n ruu s-udup
$I-o IemeIe, Iung up,
SpuI ruIeIe, cunLund.
$I dIn vuIe ubIu vIne
Murmur sIub, cu de uIbIne,
Somnoros I unIIorm:
RuuI, sLrIucInd n soure,
CeurL sIcIIIe, cure
TouL zIuIIcu dorm.
Sub o suIcIe bLrun
$I cu-o curLe grous-n mun
Cure-mI (Ine de uruL,
M-um cuIcuL n Iun pe spuLe, , -
SomnuI IIn, pe necIemuLe,
A venIL numuIdecuL.
CunLec, murmur, udIere
De zeIIr n Irunze pIere
$I rmune dour un gIus
Cure umpIe vuIeu-ngusL.
............
u Le uIL, o IcusL
MI-u srIL LocmuI pe nus!
Mi-u rsrit in soIlet dorol...
MI-u rsrIL n suIIeL doruI
Cu o pIpund IIoure-uIbusLr,
$I-nLr-un umurg de seur duIce
A nIIorIL IubIreu nousLr, -
Dur Lu Le-uI ngrIjIL, IubILo,
MuI muIL de IIoure, cu de gIusLr...
n LuInu nop(IIor LcuLe,
Cund cIIpeIe se pIerd muI greu,
Eu um IrnIL cu IucrImI IIoureu
Ce-nLInerInd creLeu mereu,
Dur uzI cIemund uILureu sIunL
SmuIg IIoureu suIIeLuIuI meu.
$ouptele nop{ii
nLrebum useur Iunu gundILoure:
- Duc prIn poIene u rmus o IIoure
NecuIeus nc penLru drugu meu, -
Duc sus, pe deuIurI, pe poLecI uILuLe,
PreLuLIndenI unde m-uI vzuL cu eu,
Ruzu Lu sIIous prInLre crengI sLrbuLe
De-mI ncurc puII IumInouse IIre,
DeLepLund n cuIe cuLe-o umInLIre, -
Duc pun-n zIu vIsurIIe Lrec
Dur rmun n suIIeL, - penLru ce s pIec?...
- Du-Le-n Iumeu Iurg, penLru LoLdeuunu,
TrIsL I sIngur du-Le, du-Le! zIce Iunu.
$I-nLrebuI IumInu suIIeLuIuI meu:
- Duc Ir dunsu LImpuI Lrece greu,
Duc Iung dunsu mI-I uu de bIne,
Spune-mI, suIIeL mundru, mpcuL cu LIne, -
PenLru ce, cund LouLe IucrImIIe Lrec
r nIcI o urm, - penLru ce s pIec?...
SuIIeLu-mI rspunse: - Pe crrI pusLII,
Du-Le-n Iumeu Iurg. $I s nu muI vII.
$I-nLrebuI uLunceu InImu-mI LrudIL:
- Ceu dInLuI, nebuno, czuI n IspIL,
SIngur-n Lcere, Lu eLI vInovuL
C m cerL cu mIne I cu Iumeu LouL.
Cund sLeIeIe nop(II Iurmec nu muI uu
r ocIII drugII, - penLru ce s sLuu?...
$I-mI rspunse-n oupL (o, InImu meu!)
- Du-Le-n Iume sIngur. Eu rmun cu eu.
Cntec
IorIIe uscuLe
Cure-mI sLuu n gIusLr,
IorIIe uscuLe
$LIu povesLeu nousLr.
nLr-o dImIneu(
e-uI udus grbIL
$I-nLr-o dImIneu(
Eu mI-u IosL IubIL...

$I-u murIL IubIreu


Cu o IIoure-n gIusLr,
A murIL IubIreu
nuInLeu nousLr.
oumnei AItulion
DecIur uIcI c, prIn LeIepuLIe,
O mun deIIcuL mI-u LrImIs
|IgrI I zece IeI nLr-o cuLIe -
$I penLru LouLe usLeu duu n scrIs
C orIce IIoure pouLe II pIunLuL
nLr-un pmunL sLrIn - dur, n sIurIL,
Eu n-o s-I uILe puLrIu vreoduL, -
GrdInu mundr-n cure-u rsrIL...
DecI penLru mIne ure ImporLun(
Nu duruI, cI pornIreu cure d.
De-uceeu, scump doumn, v rog s...
S nu-mI Iuu(I poezIu drepL cIILun(!
V duu I eu n scIImb ucesLe gIume, -
PrImI(I-Ie c-un zumbeL, doumnu meu...
Ceu muI Irumous IuL de pe Iume
Nu d decuL ce ure... cIIur cund vreu!
oumnei Irmosu AItulion
O umInLIre, doumnu meu,
E cu un vug purIum de IIoure.
Cu cuL Le deprLezI de eu,
Cu-uLuL se-nLunec I moure.
Pe cund ImugInIIe vII
Rmun Irumouse dup mourLe,
Cu nILe IIuLurI urgInLII
Ixu(I cu ucuI nLr-o curLe.
PrImeLe dur ucesL uIbum
n cure-um uruncuL pe pugInI
TrIsLe(eu zIIeIor de-ucum
TopIL-n veseIe ImugInI.
Cutren
O, de ce nu sunL o IIoure,
Un IsLun purLuL de vunL, -
Cu s uIL o cIIp numuI
Unde eLI - I unde sunL!...
Lu neige
Que de IoIs, mon umour, uuprs du Ieu quI LrembIe,
PnLrs pur Ies doux regreLs du jour mourunL,
Nous resLumes rveurs u regurder ensembIe
es grunds IIocons de neIge quI LombuIenL IenLemenL...
MuInLenunL je suIs seuI, IIus! e jour se pume...
EL je sourIs (combIen pIus LrIsLe qu'uuLreIoIs!)
Aux doux regreLs d'unLun quI LombuIenL sur nos umes
Comme Ies grunds IIocons de neIge, sur Ies LoILs!
Le pupillon
Je IIs un voeu Lendre:
Je cueIIIIeruI Iu IIeur
O II vu descendre,
Pour gurIr mon coeur.
I voIe, II IsILe,
I monLe, II descend -
PuIs pose un InsLunL,
Sur Lu muIn peLILe,
Son voI InconsLunL.
O, Iu beIIe oIIrunde,
u peLILe IIeur!
Je Le Iu demunde
Pour gurIr mon coeur...
$omerol
UmbIund n sus I-n jos pe buIevurd,
A poposIL Iu umbr sub un gurd,
$I-I LrIsL IIIndc nImenI nu-I nLreub
Duc-u muncuL orI duc ure Lreub...
Proz
Ce murILor e omuI dIn popor!
De cund exIsL uburI I benzIn,
Eu nu cunosc cevu muI murILor
Cu omuI, cund I cuIc o muIn...
I Iu-nLr-o zI nevusLu I bIuLuI
Suu IuLu,
$I pIeuc cu ucceIeruLuI.
Dur Iu un pod sLrIcuL, Iu un LuneI,
O rouL sure de pe IInIe... I, guLu!
S-u IsprvIL cu eI.
Te uI(I Iu uILuI cum udun bunI,
Purc-um LrI un mIIIon de unI.
Dur nLr-o bun zI, Le mIrI ce-I doure,
$I cund s zIc boduprosLe, - moure.
Ce n-u IcuL muInu, Iuce bouIu
$I LoL ucoIo Iese socoLeuIu...
Bimbiri{ichel
................
ru(II IuI, bIe(I I IeLe,
Au crescuL muI pe-ndeIeLe,
To(I pIungocI I doIoIunI.
CeI muI Lunr dInLre upLe
Se numeLe Pup-IupLe
$I-u-mpIInIL ubIu doI unI.
TouL zIuIIcu (Ip -
Nu sL IocuIuI o cIIp,
(Cere IupLe), vreI-nu vreI.
BIuLu m-su Iu LoL pusuI
TrebuIe s-I Leurg nusuI
$I s-I uIb-n grIju eI.
N-uu nIcI cupr, n-uu nIcI vuc.
Mumu-I vduv sruc.
NumuI BImbIrI(IcIeI
O ujuL cuLeoduL
Cund o vede supruL...
Ce s-ur Iuce Ir eI?

nLr-o seur, o vecIn


ZIce: - VIn de Iu grdIn,
DInLr-o murgIne de suL.
M dusesem, eu cu IuLu,
$I-um IuuL I pe cumnuLu,
S cuIegem zurzuvuL.
Dur nIcI nu InLrusem bIne:
De sub gurd, de Iung mIne
|uL! un Iepure oIdun!
Arz-I IocuI s mI-I urz,
MI-u muncuL un cur de vurz,
TouL muncu dInLr-un un!...
BImbIrI(IcIeI deopurLe
SL uILundu-se-nLr-o curLe,
Purc nIcI n-ur uuzI
CIesLIu cu zurzuvuLuI...
Dur u douu zI, bIuLuI
S-u scuIuL n zorI de zI.
Unde pIeuc? u grdInu
Unde IerI u IosL vecInu,
nLr-o murgIne de suL, -
C-I Icuse noupLeu pIunuI
Cum s prInd eI oIdunuI
Cure Iur zurzuvuL.
Iubole pentro copii
Bivolol i co{oIunu
Pe spInureu unuI bIvoI mure, negru, IIoros,
Se pIImbu o co(oIun
Cund n sus I cund n jos.
Un c(eI Lrecund pe-ucoIo s-u oprIL mIruL n Ioc:
- AI, ce mure dobILoc!
Nu-I credeum uu de prosL
S Iu-n spuLe pe orIcIne...
u sLuI, IruLe, c e rosL
S m pIImbe I pe mIne!
CugeLund uu, se Lruge ndrL s-I Iuc vunL,
Se pILeLe Iu pmunL
$I de-oduL - zdup! - I sure
BIvoIuIuI n spInure...
Ce s-u nLumpIuL pe urm nu e greu de-ncIIpuIL.
ApucuL cum Ir vesLe, bIvoIuI u LresrIL,
Dur I-u IosL desLuI o cIIp s se scuLure, I-upoI
S-I rsLourne,
S-I Iu-n courne
$I cuL coIo s-I urunce, cu pe-o zdreun( n LrIIoI.
- Ce-uI gundIL Lu oure, juvr? Au, crezuL-uI c sunL morL?
Co(oIunu, Lreuc-meurg, pe spInure o suporL
C m upr de muLe, de (un(urI I de LunI
$I de uILe spurccIunI...
Pe cund Lu, poLuIe prousL, cum ce sIujb po(I s-mI IucI?
Nu mI-ur II ruIne mIe de vI(eI I de muIucI,
BIvoI mure I puLernIc, gospodur cu greuLuLe,
S Le porL degeubu-n spuLe?...
ntrebure i rspons
Rumegund cocenII de pe Iung jug,
S-u-nLrebuL oduL bouI de Iu pIug:
- Doumne, pe cund uI(II Iuzuresc mereu,
PenLru ce eu sIngur s muncesc dIn greu?...
u-nLrebureu usLu, un preIung ecou
-u rspuns dIn sIuv:
- PenLru c eLI bou...
Boierol i urgutol
Un boIer, cIure pe-o Irumous Iup,
TrebuInd s Lreuc nLr-un Ioc o up
PesLe-o punLe-ngusL - I IIInd grbIL,
$I-u cIemuL urguLuI I I-u poruncIL:
- u-mI n spuLe Iupu
$I mI-o Lrece upu!
- Nu poL, zIse omuI Isund nusu-n jos.
- Hm! Icu boIeruI IourLe munIos:
eneuI Iu LouLe
ZIce c nu pouLe...
Leol deghizut
euI s-u-mbrcuL oduL
nLr-o pIeIe de mgur,
S coIInde (uru LouL
DIn IoLur pun-n IoLur,
Cu s vud cum se pourL IupII (murII dregLorI)
Cu noroudeIe-I bIujIne de supuI rumegLorI.
DecI, Lrecund eI nLr-o seur Iu o murgIne de crung
Cu un bIeL mgur nLung,
NILe IupI, cum I vzur, se reped Iu eI pe Ioc
$I-nLr-o cIIp I nIuc, grmdIndu-I Iu mIjIoc.
- SLu(I, mIeIIor! Ajunge, - c v rup n dIn(I ucuI!
(SLrIg IeuI, uprundu-I pIeIeu ceu udevruL.)
AsLIeI v purLu(I voI oure cu IubI(II meI supuI?...
upII, cunoscundu-I gIusuI, ndrL s-uu Lrus pe duL,
$I de IrIc se Icur mIcI, cu nILe c(eIuI.
- O, mrIu-Lu! erLure!
ZIse ceI muI dIpIomuL, -
SemnuI uu de Lure
C-un mgur udevruL!...
Iubole mici pentro oumeni muri
Omol i ru{u
UnuI om, srucuI, nLr-o dImIneu(,
-u murIL o ru(,
BIeLuI om, de cIud, Lure s-u-nLrIsLuL,
Cund vzu c-I mourL cu udevruL.
Dur Iu scurL vreme, n uceeuI Iun,
-u murIL I soucru - LoL de mourLe bun...

S nu pIerzI ndejdeu, orIce-ur II s IIe:


Dup nLrIsLure, vIne bucurIe.
oi prieteni
Un be(Iv dIn Iumeu LouL
(Cure se numeLe Nue),
Ce Iusese rupL oduL
De nevusL-su-n bLuIe,
AuzInd cum c nevusLu unuI prIeLen I-u curpIL
$I uceIuIu o puIm, IourLe muIL s-u veseIIL...

Rude rupLuI de curpIL.


Cin' s-u Iript co ciorb...
ruLeIe nevesLeI unuI negusLor
A venIL oduL pe Iu cusu Ior,
ZIcund c Iu noupLe, muIne, cIne LIe,
Are gund s pIece n cILorIe
$I c, prIn urmure,
Vreu s-I sruLe soru Iu pIecure.
- Bu s nu puI guru pe nevusLu meu,
A sLrIguL brbuLuI, c InLrI-n beIeu!
- $I de ce s nu pun guru, mI cumnuLe,
Cund LII c mI-e sor I c eu I-s IruLe?
- Po(I s-I III I LuL! zIse omuI scurL, -
CIn' s-u IrIpL cu cIorb suII I-n IuurL.
Vdovu i piticol
ZIce c demuIL, oduL,
Un pILIc s-u nsuruL
Cu o vduv boguL,
Ce Iusese mrILuL
Cu un mure om de sLuL.
$I-o II dus eu, uILduL, o vIu( muI LIInIL,
Dur Iu urm I pILIcuI u IcuL-o IerIcIL...
Cu munc I cu rbdure,
Po(I Iuce cuL unuI mure.
Mgurol in grev
Un mgur s-u pus n grev, nu se LIe penLru ce...
ELI IoIosILor, vezI bIne,
Dur s nu crezI c pe Iume nu se pouLe Ir LIne.
Microscopic
Cund pIecu oduL Iu rzboI un om,
-u sLrIguL o cIour dInLr-un vurI de pom:
- Du-Le Iu bLuIe, penLru (ur morI,
$I-(I vu du nevusLu un copII dIn IIorI.
OmuI,
AuzInd ucesLeu, n-u muI vruL s pIece,
DecI u IosL Iu urm, IIIndc-u dezerLuL,
CondumnuL Iu mourLe I execuLuL.

CIne crede LoL ce-I spuI


EsLe vuI de cupuI IuI.
Ploo...
Pe-uIcI cund pIou, pIou ndesuL,
Nu (Ine cu Iu noI un ceus orI dou.
C zIuu pIou, pIou pe-nseruL,
$I cund se crup Iur de zIu, - pIou.
n IupLuI zIIeI, sLreInIIe pIung.
Pdureu sL pIouuL cu o curc.
NuLuru cuIc cu pIcIoruI sLung:
Pe-uIcI cund pIou, - pIou, nu se-ncurc!
ur cund s-uruL soureIe sruc.
De dup nourI, cu s-(I Iuc-n cIud,
N-upucI u scouLe nusuI dIn cerduc,
C pun Iu nLourcere, - Le ud.
ExIsL I rsLImpurI cund se mouIe,
Cund purc nu muI Lourn-uu, de sus,
$I ceruI cuLe-oIeuc, spre upus,
Se IumIneuz pu(InLeI - u pIouIe.
ALuncI se cIeum c e LImp Irumos
(Mcur c LoL muI cude-un pIc de bur),
Dur IumuI dIn ogeuc se Ius-n jos,
$I porcuI umbI LoL cu puIu-n gur...
Romun{ in stil vechi
Se sLInge umurguI cu roII vpI,
$I noupLeu de vur
Cobour-n Lcere pe mun(I I pe vI,
nuIL I cIur.
u murgIneu upeI s-I cuuLe vud
O Lurm s-ubuLe.
Rsure I Iunu dIn codrI de brud,
n sIngurLuLe.
MIcu(eIe-n umbru prerII de ru
Se duc s se cuIce;
DIn vuIe s-uude un gIus de puru
SIbuLIc I duIce.
OdIInu s-uLerne pe sIunLuI Icu
DIn vremeu sLrbun.
$I numuI o IuL cu dor pLImu
MuI cunL sub Iun.
ubILuI I-uLeupL s-o prInd n bru(
u pouI de munLe,
$I Iung s-o sruLe cu duIce nesu(,
Pe ocII I pe IrunLe.
in tren
Cu un vuI de cer senIn
PrIns n voIbur nomud
Curge vunLuI crIsLuIIn
Pe cumpIu de zpud.
r urm, Ir (eI,
GunduI meu pIerduL uIeurg
u nLrecere cu eI,
$I se pIerde-n zureu Iurg.