Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul Analiza cheltuielilor 1. Analiza ratei de eficienta a cheltuielilor totale.

Perioada Prevzut 10.200 1.200 11.400 7.140 1.110 8.250 8 %5 10%5 700 25 723%6 Realizat 12.600 800 13.400 8.568 808 .376 4 6 680 1.010 700

Indicatori 1. Venituri din exploatare 2. Venituri financiare 3. Venituri totale 4. Cheltuieli din exploatare 5. Cheltuieli financiare 6. Cheltuieli totale 7. !onderea "eniturilor din exploatare #n total "enituri 8. !onderea "eniturilor financiare #n total "enituri . &ata de eficien'( a cheltuielilor de exploatare 10. &ata de eficien'( a cheltuielilor financiare 11. &ata de eficien'( a cheltuielilor totale

U.M. mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei $ $ lei lei lei

2. Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri.


Indicatori 1. !roduc'ia ")ndut( exprimat( #n pre'uri de ")nzare *exclu+i" ,VA2. !roduc'ia ")ndut( exprimat( #n co+turi 3. Volumul efecti" al produc'iei ")n. dute la pre' de ")nzare pre"(zut 4. Volumul efecti" al produc'iei ")ndute la co+t pre"(zut 5. Cheltuieli la 1.000 lei cifr( de Perioada Prevzut Realizat 6.750 7.500 4.7 2%5 . . 710 5.250 6. 00 4888%35 700

Indici % 111 110 . .

Capitolul 5 Analiza cheltuielilor #ntreprinderii 176 afaceri / lei 6. 0ndicele pre'urilor . $

104

3. Analiza cheltuielilor "aria1ile +i fixe la 1000 lei cifra de afaceri.


Indicatori 1. Cifra de afaceri exprimat( #n pre' de ")nzare 2. !roduc'ia ")ndut( exprimat( #n co+turi curente% din care2 2.1. Cheltuieli "aria1ile 2.2. Cheltuieli fixe 3. Volumul efecti" al produc'iei ")ndute la pre' pre"(zut 4. Volumul efecti" al produc'iei ")ndute la co+t "aria1il pre"(zut 5. Cheltuieli la 1.000 lei cifr( de afaceri . lei 5.1. Cheltuieli "aria1ile la 1.000 lei cifr( de afaceri . lei 5.2. Cheltuieli fixe la 1.000 lei cifr( de afaceri . lei ntreprinderea A Prevzut Realizat .000 10.000 7.650 5.760 1.8 0 . . 850 640 210 8.300 5. 00 2.400 .200 5.875 830 5 0 240 8 8 114

Indici 111 108 102 127

4. Analiza cheluielilor materiale


Indicatori 1. Cifra de afaceri exprimat( #n pre' de ")nzare 2. 3uma cheltuielilor cu materialele 3. Volumul efecti" al produc'iei ")ndute la pre' pro4ramat 4. Cheltuielile cu materiale pro4ramate aferente "olumului efecti" al produc'iei ")ndute 5. Cheltuielile cu materialele recalcu. late #n func'ie de "olumul efecti" al produc'iei ")ndute% con+umuri Perioada Prevzut Realizat .600 12.000 4.320 . . . 5.160 10.500 4.600 4.400 Indici

Capitolul 5 Analiza cheltuielilor #ntreprinderii +pecifice efecti"e 5i pre'uri de apro"izionare pro4ramate 6. Cheltuieli cu materialele la 1.000 lei cifr( de afaceri *lei-

177

450

430

5. Analiza cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri.


Indicatori 1. Cifra de afaceri / lei 2. ,imp total lucrat / ore 3. Valoarea ini'ial( a mi6loacelor fixe / lei 4. Valoarea medie a intr(rilor / lei 5. Valoarea medie a ie5irilor / lei 6. Valoarea medie a mi6loacelor fixe *3 7 4 . 5- / lei 7. Cota medie de amortizare 8. Cota medie recalculat( . 3uma amortiz(rii *6 8 7-9100 / lei 10. !roducti"itatea orar( / lei 11. Cheltuieli cu amortizarea la 1.000 lei cifr( de afaceri / lei ntreprindere Prevzut Realizat 3.720.000 4.513.8 0 12.400 12.8 7 600.000 620.000 60.000 80.000 40.000 50.000 620.000 650.000 12$ . 74.400 300 20 12%5$ 12%4$ 81.250 350 18

I%

6. Analiza chelutililor cu per+onalul


Indicatori 1. Cheltuieli cu +alariile *lei2. Cifra de afaceri *lei3. :um(r mediu +alaria'i 4. ;ond total de timp *ore5. !roducti"itatea anual( *lei6. 3alariu mediu anual *lei7. :um(r mediu de ore lucrate 8. !roducti"itatea orar( *lei. 3alariu mediu orar *lei10. Cheltuieli cu +alariile la 1.000 lei cifr( de afaceri Perioade Prevzut 7.600.000 57.000.000 100 1 0.000 570.000 76. 000 1 00 300 40 133%33 Realizat 7.780.500 70.3 5.000 5 185.250 741.000 81. 00 1 50 380 42 110%53 I% 102%4 123%5 5 7%5 130 107%8 102%6 126%7 105 82%

Capitolul 5 Analiza cheltuielilor #ntreprinderii 178

7. Analiza cheltuielilor cu do1anzile


ntreprinderea Prevzut Realizat 7.040 7.500 1.560 1.850 468 647%5 65%52 77%77 30$ 35$

Indicatori 1. Cifra de afaceri *mii lei2. Acti"e circulante *mii ei3. Credite pe termen +curt *mii lei4. 3uma do1)nzii *mii lei5. Cota medie de participare a #mprumuturilor la acoperirea acti"elor circulante $ 6. &ata medie a do1)nzii $ 7. Cheltuieli cu do1)nzile la 1.000 lei cifr( de afaceri *lei-

Indice % 106%5 118%6 138%4 118%7 116%67

14$ %307

12$ 10%36

85%7 111%4