Sunteți pe pagina 1din 1

ACTIUNEA CUMPARATORULUI EVINS IMPOTRIVA VANZATORULUI (MODEL ORIENTATIV) DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul .......................... domiciliat in ......................

chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ......................... domicilat in ................... pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati la despagubiri civile pentru repararea prejudiciului pe care l-am suferit in urma evictiunii in suma de ............... lei. De asemenea va rog sa dispuneti obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata si onorariu de avocat. MOTIV ! "#TI$%II&

In fapt 'se arata motivele actiunii( )))))))))))))))))))))))))))) In drept imi intemeie* actiunea pe dispo*itiile art. +,,--+,.+ #. civ. Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului / care urmea*a a fi citat cu aceasta mentiune / si de proba cu acte, si anume de contractele )))) Depun pre*enta actiune precum si copii certificate de pe actele sus-mentionate, in dublu e0emplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului. Data depunerii .....1....1.... Semnatura

DOM%$!$I 23 S DI%T "! 4$D #"TO3I I )))))))))))))))