Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte de teorie TIC PII 1. Definitia codurilor convolutionale. 2. Algoritmul Viterbi de decodare a codurilor convolutionale. 3. Dezvoltarea Kar unen!

"ove a #emnalelor aleatoare. $. %unctia de autocorelatie #i den#itatea #&ectral de &utere a #emnalelor aleatoare. '. Criterii de decizie binara. (. Detectia de #ub zgomot a #emnaleleor binare &rin ob#ervatii di#crete. ). Detectia de #ub zgomot a #emnaleleor binare &rin ob#ervatii continue. *. Criterii de e#timare a &arametrilor aleatori. +. ,#timarea &arametrilor aleatori &rin ob#ervatii di#crete. 1-. ,#timarea &arametrilor aleatori &rin ob#ervatii continue. 11. Criterii de e#timare a &arametrilor determini#ti. 12. ,#timare di#crete a &arametrilor determini#ti. 13. Codul de linie ./0. 1$. Codul de linie /0. 1'. Codul de linie 1anc e#ter. 1(. Si#teme digitale 22K co erente. 1). Si#teme digitale %SK co erente. 1*. Si#teme digitale PSK co erente. 1+. Si#teme digitale 22K neco erente. 2-. Si#teme digitale %SK neco erente