Sunteți pe pagina 1din 5

SC TEL DRUM SA

ALEXANDRIA
EXEMPLAR NR.

MANUALUL CALITATII

COD MANUAL

Volumul II

MC 01

PROCEDURI DOCUMENTATE
OBLIGATORII

COD PROCEDURA
PDO - 02

CONTROLUL INREGISTRARILOR CALITATII


Cod PDO02-F-01
LISTA INREGISTRARILOR CALITATII
Nr.
crt.

A
A1
1
2
3
4
5
6
7
A2
1
2
3
4
A3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Denumire
inregistrare

Cod

Revizia

Obs.

FORMULARE INTERNE
Generale
Pagina manual
Pagina procedura / instructiune
Lista proceduri / instructiuni de lucru SMI
Lista formulare SMI
Lista procese interne / externe
Registru curier extern ( secretariat )
Curier intern
Specifice conducerii
Fisa de intalnire anuala de evaluare pentru anul nr.. si de fixare a
obiectivelor pentri anul N+1
Cadre ( director , sef department, sef proiect )
Rezumat sedinta nr.
/ .. 2007
Anexa rezumatului sedintei saptamanale de santier
Decizii ( numire personal pentru delagare de responsabilitate si
autoritate )
Resurse umane
Fisa post
Interviu de dezvoltare a competentelor
Evaluare personal sef punct de lucru
Evaluare personal instalator retele apa /canal /gaze naturale
Evaluare personal mecanic utilaje
Evaluare personal pavator / asfaltator
Evaluare personal - sudor
Analiza date evaluare personal instalator retele apa /canal /gaze
naturale
Analiza date evaluare personal mecanic utilaje
Analiza date evaluare personal pavator / asfaltator
Analiza date evaluare personal sudor
Plan anual de instruire
Avertisment
Centralizator personal instruit
Fisa de completat la angajare
Evaluare la expirarea contractului pe durata determinata
Angajament
Cerere de concediu ( odihna )
Cerere de concediu fara plata
Contract individual de munca
Act aditional la contractul individual de munca

F 4.2-01
F 4.2-02
F 4.2-03
F 4.2-04
F 4.2-05
F 4.2-06
F 4.2-07

2004
2004
2004
2007
2007
2004
2004

0
0
0
0
0
0
0

2004

F 5.4-02
F 5.4-03

2004
2004

0
0

F 5.5-01

2004

F 6.2-01
F 6.2-02
F 6.2-03
F 6.2.2.-01
F 6.2.2.-02
F 6.2.2.-03
F 6.2.2.-04

2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006

0
0
0
0
0
0
0

F 8.4-01

2006

F 8.4-02
F 8.4-03
F 8.4-04
F 6.2-04
F 6.2-05
F 6.2-06
F 6.2-07
F 6.2-08
F 6.2-09
F 6.2-10
F 6.2-11
F 6.2-12
F 6.2-13

2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2004
2004

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

F 5.4-01

SC TEL DRUM SA
ALEXANDRIA
EXEMPLAR NR.

MANUALUL CALITATII

COD MANUAL

Volumul II

MC 01

PROCEDURI DOCUMENTATE
OBLIGATORII

COD PROCEDURA
PDO - 02

CONTROLUL INREGISTRARILOR CALITATII


22
23
24
25
A4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A5
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
A6
1
2
3
A7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A8
1

Contract consultanta
Adeverinta de sanatate
Adeverinta de salariat
Adeverinta de venit

F 6.2-14
F 6.2-15
F 6.2-16
F 6.2-17

Logistica
Contracte de inchiriere utilaje,
F 6.3-01
Contracte de inchiriere teren
F 6.3-02
Contracte de inchiriere imobi
F 6.3-03
Bon comanda interna
F 6.3-04
Fisa de necesar pentru elemente de semanalizare
F 6.3-05
Fisa evidenta ore functionare sau km parcursi
F 6.3-06
Fisa consum motorina pe utilaj
F 6.3-07
Fisa de consum de carnet de carburant de santier
F 6.3-08
Foaie de parcurs si evidenta livrari materiale
F 6.3-09
Fifa lunara de chirie interna de utilaje pe santier
F 6.3-10
Centralizator lunar activitate utilaje
F 6.3-11
Lista echipamentelor si a utilajelor
F 6.3-12
Realizare produs- planificare
Planning de santier
F 7.1-01
Lista santier in curs de executie 2007 ( cod santier )
F 7.1-02
Plan calitate
F 7.1-03
PCCVI
F 7.1-04
Contract de antrepriza forfetar
F 7.2-01
Contract de antrepriza
F 7.2-02
Curier extern
F 7.2-03
Conventie pe linie de protectia muncii, prevenirii si stingerii incendiilor,
protectia sanatatii si mediului inconjurator pe santiere pentru executia
F 7.2.-04
de lucrari de catre personalul deservent ( tert )
Fluturas pentru contract
F 7.2-05
Borderou de expeditie
F 7.2-06
Cerere de facturare
F 7.2-07
Contrante clienti ( centralizator facturi / client )
F 7.2-08
Pagina fax
F 7.2.-09
Registru oferte
F 7.2-10
Contract de antrepriza forfetar simplificat
F 7.2-11
Cerere de consultanta juridica / legislatie
F 7.2-12
Cerere de garantie
F 7.2-13
Proiectare si dezvoltare
Plan de proiectare
F 7.3-01
Fisa de lansare si urmarire
F 7.3-02
Proces verbal de avizare
F 7.3-03
Aprovizionare
Acord de furnizare
F 7.4 -01
Contract de vanzare- cumparare ( cadru )
F 7.4-02
Fluturas factura furnizor material / serviciu
F 7.4.-03
Fisa evaluare furnizor material / serviciu prestat
F 7.4.1-01
Bon de comanda
F 7.4.2-01
Curier bonuri comanda centralizator anual
F 7.4.2-02
Proces verbal de receptie materiale
F 7.4.3-01
Lista deconturi
F 7.4.3-02
Fisa magazie
F 7.4.3-03
Realizare produs - executie
Raport de santier - Lucrari executate
F 7.5-01

2006
2006
2006
2006

0
0
0
0

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2007
2004
2004
2004
2006
2006
2006

0
0
0
0
0
0
0

2006

2006
2005
2006
2005
2006
2004
2004
2004
2004

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2006
2006
2006

0
0
0

2006
2006
2006
2007
2006
2006
2004
2006
2007

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2005

SC TEL DRUM SA
ALEXANDRIA
EXEMPLAR NR.

MANUALUL CALITATII

COD MANUAL

Volumul II

MC 01

PROCEDURI DOCUMENTATE
OBLIGATORII

COD PROCEDURA
PDO - 02

CONTROLUL INREGISTRARILOR CALITATII


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A10
1
2
3
4
A11
1
2
3
B
B1
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Urmarirea santierelor - Department Bucuresti


F 7.5-02
Raport zilnic pentru santierul de foraj dirijat
F 7.5-03
Raport zilnic nr. Retea de distributie gaze
F 7.5-04
Stadii fizice zilnice caiet de santier
F 7.5-05
Table cu proceduri de sudare PEHD /OTEL
F 7.5.2-01
Tabel cu sudori ( centralizator organizatie )
F 7.5.2-02
Schema izometrica bransament
F 7.5.2-03
Tabel cu sudori autorizati (centralizator obiectiv )
F 7.5.2-04
Table nr. Privind executia sudurilor
F 7.5.2-05
Schema izometrica linia de la.pana la.
F 7.5.2.-06
Audit intern
Chestionar satisfactie client
F 8.2.1.
Plan audit - anual
F 8.2.2-01
Plan de audit nr.
/ din
F 8.2.2-02
Raport de audit
F 8.2.2-03
Dovezi de audit
F 8.2.2-04
Cerinte standarde (privind dovezile de audit)
F 8.2.2-05
Buletin nr. De examinare vizuala a sudurilor
F 8.2.4-01
Raport de neconformitate si actiune corectiva
F 8.3-01
Fisa prevenire calitate-mediu
F 8.3-02
Fisa prevenire calitate-mediu - anexe
F 8.3-03
Protectia muncii
Chestionare de evaluare cunostinte protectia muncii
F 4.4.2-01
Raport de evaluare risc
F 4.4.2-02
Fisele de masuri
F 4.4.2-03
Instructiuni proprii
F 4.4.2-04
Protectia mediului
Fise evaluare aspecte de mediu
F 4.3-01
Lista aspectelor de mediu semnificative
F 4.3-02
Fisa de evidenta a deseurilor
F 4.3-02
FORMULARE EXTERNE
Anexe ale normativului C56-02/2004 ptr. Cartea tehnica
Proces verbal de predare primire front de lucru
C56-02/2004 Anexa IV 1.1
Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce
C56-02/2004 Anexa IV 2
devin ascunse
Proces verbal de verificare-constatare a calitatii
C56-02/2004 Anexa IV 3
lucrarilor
Proces verbal de verificare-constatare a
C56-02/2004 Anexa IV 3.1
Proces verbal de control al calitatii in faze
C56-02/2004 Anexa IV 4
determinante
Proces verbal de control preliminar
C56-02/2004 Anexa IV 5
Proces verbal pentru proba de functionare a instalatiei
C56-02/2004 Anexa IV 6
Proces verbal de proba de etanseitate a conductelor
C56-02/2004 Anexa IV 7
interioare de canalizare
Proces verbal de proba de etanseitate a conductelor
C56-02/2004 Anexa IV 8
exterioare de canalizare de APA PAFSIN
Proces verbal de proba de etanseitate a conductelor
C56-02/2004 Anexa IV 8
exterioare de canalizare PVC
Proces verbal de proba de presiune la rece
C56-02/2004 Anexa IV 9
Proces verbal de proba de presiune la cald
C56-02/2004 Anexa IV 10
Dispozitie de santier - informativ
C56-02/2004 Anexa IV 11
Proces verbal de control a continuitatii electrice si a
C56-02/2004 Anexa IV 13
rezistentei de izolatie a conductelor

2007
2007
2006
2006
2005
2005
2004
2004
2004
2004

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2004

2007
2007
2007
2007
2004
2005
2007
2007

0
0
0
0
0
0
0
0

2005
2006
2006
2006

0
0
0
0

2004
2004
2004

0
0
0

2004

2004

2004

2004

2004

2004
2004

0
0

2004

2004

2004

2004
2004
2004

0
0
0

2004

SC TEL DRUM SA
ALEXANDRIA
EXEMPLAR NR.

MANUALUL CALITATII

COD MANUAL

Volumul II

MC 01

PROCEDURI DOCUMENTATE
OBLIGATORII

COD PROCEDURA
PDO - 02

CONTROLUL INREGISTRARILOR CALITATII


13
14
15
B2
1
2
3
4
5
6
7
B3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B4
1
2
B5
1
B6
1
2
3
4
5
6
7
B7
1

Proces verbal de incercare a prizelor de pamant


C56-02/2004 Anexa IV 14
2004
0
Proces verbal pentru proba de etanseitate a tuburilor /
C56-02/2004 Anexa IV 15
2004
0
tevilor
Proces verbal pentru proba de presiune la conductele
C56-02/2004 Anexa IV 18
2004
0
magistrale sub presiune
Anexe ale ghidului pentru intocmirea cartii tehnice a constructiei Ordin MLPAT 75/N/1997
Proces verbal de predare primire a
OMLPAT 75/N/1997Anexa 1
2004
0
amplasamentului si bornelor de reper
Proces verbal trasare a lucrarilor
OMLPAT 75/N/1997Anexa 2
2004
0
Proces verbal de receptie aspect beton dupa
OMLPAT 75/N/1997Anexa 6
2004
0
decofrare
Proces verbal de receptie calitativa la terminarea
OMLPAT 75/N/1997Anexa 11
2004
0
lucrarilor
Condica de betoane
OMLPAT 75/N/1997Anexa 7
2004
0
OMLPAT 75/N/1997Anexa
Condica de mixture asfaltice
2004
0
7.1
Proces verbal de receptie a terenului de fundare
OMLPAT 75/N/1997Anexa 16
2004
0
Anexe ale normativului NDEPGN 01/2004 ptr. Cartea tehnica
Proces verbal de receptie tehnica conducte de
NT-DPE 01/2004 Anexa 2
2004
0
distributie OL
Proces verbal de receptie tehnica bransament OL
NT-DPE 01/2004 Anexa 3
2004
0
Proces verbal de receptie tehnica statie reglare NT-DPE 01/2004 Anexa 4
2004
0
masurare
Proces verbal de receptie tehnica nr.. instalatie
NT-DPE 01/2004 Anexa 5
2004
0
utilizare
Proces verbal de punere in functiune a instalatiilor
NT-DPE 01/2004 Anexa 6
2004
0
de utilizare gaze naturale
Proces verbal de lucrari ascunse (ptr. Conducte si
NT-DPE 01/2004 Anexa 7
2004
0
bransamente)
Proces verbal de receptie tehnica nr../.. conducta de
NT-DPE 01/2004 Anexa 8.1
2004
0
distributie PE
Proces verbal de receptie tehnica bransamente PE
NT-DPE 01/2004 Anexa 8.2
2004
0
Instructiuni pentru utilizarea gazelor naturale
NT-DPE 01/2004 Anexa 9
2004
0
Fisa tehnica a conductei de distributie gaze naturale
NT-DPE 01/2004 Anexa 10
2004
0
Fisa tehnica a bransamentului
NT-DPE 01/2004 Anexa 11
2004
0
Fisa tehnica a statiei reglare - masurare
NT-DPE 01/2004 Anexa 12
2004
0
Anexe la PT CR9/1-2003 sudori otel
Specificatia procedurii de sudare - WPS
Anexa C
2003
0
Registru de evidenta a poansoanelor sudorilor
Anexa J
2003
0
Anexe la PT CR9/3-2003 sudori PE
Specificatia procedurii de sudare - WPS
Anexa D
2003
0
Protectia muncii anexe la HG 1425/2006
Plan de prevenire si protectie
Anexa 7
2007
0
Raport de activitate semestrial
Anexa 10
2007
0
Fisa de instructaj in domeniul protectiei muncii
Anexa 11
2007
0
Fisa de instruire colectiva
Anexa 12
2007
0
Comunicare evenimente
Anexa 13
2007
0
Declaratie
Anexa 14
2007
0
Registru unic de evidenta a accidentelor de munca in
Anexa 15
2007
0
intreprindere
Protectia civila
Fisa de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta

SC TEL DRUM SA
ALEXANDRIA
EXEMPLAR NR.

MANUALUL CALITATII

COD MANUAL

Volumul II

MC 01

PROCEDURI DOCUMENTATE
OBLIGATORII

COD PROCEDURA
PDO - 02

CONTROLUL INREGISTRARILOR CALITATII


APROBAT. VERIFICAT:
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Neda Florea

Intocmit, :
Manager Calitate
Neaga Florin

S-ar putea să vă placă și