Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA PENTRU SELECTIA I DESELECIA PUBLICAIILOR: Cri i articole din periodice: ABSI : abstracte n bibliologie si stiinta informarii

/ Biblioteca Nationala a Ro aniei! E"itie An #$% n&!' ('))$*+ B,c,&e-ti : Ti.o/&a0ia Bibliotecii Nationale% '))$+ De-c&ie&e 0i1ica 2) c Note /ene&ale L,na&! P3na la An 2) (')4)* tit!: 5B,letin "e in0o& a&e "oc, enta&a 6n c,lt,&a! Se&ia Bibliolo/ie5 (P III '7)$*! Din '))4 0o& at: 2' c ! ALE8A% I!P! Selecia i eliminarea publicaiilor inutile din fondurile uzate ale bibliotecilor publice! 9n: Biblioteca : revist de bibliologie i tiina informrii! B,c,&e:ti% 4% '));% n&! ;% .! 2$$ < 2$2!! Banci,% Doina = B,l,ta% G>eo&/>e= Pet&e-c,% Victo&! Biblioteca si societatea B,c,&e-ti : A/e&% 2$$'! '?? .! Bibliotecarul : buletin metodic-bibliografic de prezentare a cartii si bibliotecii. Biblioteca @,nici.ala @i>ail Sa"oAean,! B,c,&e-ti : B-!n!C% '))7% .! '# < '7! Biblioteconomie : manual. BL,c&a&e elabo&atD "e ,n colectiA al Bibliotecii NaEionale% -,b 6n/&iFi&ea Se&Aici,l,i St,"ii% Ce&ceta&e :i De1Aolta&e 6n Bibliotecono ie= &e"acto&i coo&"onato&i SilAia Ne-to&e-c,% G>eo&/>e+Io-i0 Be&canC! BB,c,&e:tiC: ABBPR% '))?% .! ; < 4! Calen/e% Be&t&an" ! Politicile de achizitie : constituirea unei colectii ntr-o biblioteca. T&a"! "e Aliona Ve-ei -i Ro"ica Co- aci,c ! B,c,&e-ti : Biblioteca B,c,&e-tilo&% '))) #)) .! Cio&can% @a&cel! Or anizarea colectiilor de biblioteca : bazele bibliotecono!iei . Cl,F : Ca-a Ca&tii "e Stiinta% 2$$' ! '?# .! DaAi-% Donal" G! G&! "ez#oltarea colectiilor ntr-o societate de!ocratica. In: B III?7H222 C Tendinte contemporane n biblioteconomie si stiinta informarii : l,c&a&ile con0e&intei : Cl,F+ Na.oca% 2#+27 ai '))7 : Ia-i% #$ ai+2 i,nie% '))7 ! .!#)+?? FORD% G!% ,niAe&-itai&en&! H% ')44! Ac>ete1% eli ine1: la /e-tion an/lai-e-! 9n Bulletin des "e- -tocIbiblioteques "an- Ie- bibliot>eJ,ede France% t! ##%

FU@EA% Doina = FIROIU% Gab&iel! EAal,a&ea calitatiA+cantitatiAD a -elecEiei 6n conteKt,l ,niAe&-,l,i in0o& aEional (I*! 9n: Biblioteca : revista de bibliologie i tiina informrii% 2$$$% n&! l% .! '4! FU@EA% Doina = FIROIU% Gab&iel! EAal,a&ea calitatiA+cantitatiAD a -elecEiei 6n conteKt,l ,niAe&-,l,i in0o& aEional (II*! 9n: Biblioteca : revista de bibliologie i tiina informrii% 2$$$% n&! 2% .! .! ?7+?;! LORVAT% Sal,c! Introducere n biblioteconomie. B,c,&e-ti : G&a0oa&t% '))7 222.! IEPUREANU% Vio&ica = ENESCU% AleKan"&a% "irecii i strate ii de dez#oltare a coleciilor n bibliotecile uni#ersitare.Con-tanEa: EK Ponto% 2$$'! Deselecia: prevedere viitor% .! )$ < )7! GAUDET% F&anMoi-e = LIEBER% Cla,"ine! "$sherber en biblioth%&ue : !anuel prati&ue de r$#ision des collections! Pa&i- : E"ition- ", Ce&cle "e la Lib&ai&ie% '))7 De-c&ie&e 0i1ica 27? .! RICLTER% B&i/itte! 'hid de bibliotecono!ie. B,c,&e:ti: G&a0oa&t% '))H! Eliminrile% .! #7+ ?4

GNBUREAC% Se&/i,! Foamea de spaii i plivirea coleciilor 9n: Biblioteca : revist de bibliologie i tiina informrii! B,c,&e:ti% 4% '));% n&! ? < H% .! '22! anual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici. BL,c&! elab! "e Con-tantin P&e"e-c,% Geo&/eta Clinca% Ion Ciotlo- = &e"!+coo&"! G>eo&/>e+Io-i0 Be&canC! B,c,&e:ti: ABBPR% '))#! REGNEALN% @i&cea! !icionar e"plicativ de biblioteconomie tiina informrii# Aol! ' < 2! E"! a 2 + a &eAi1i,tD! B,c,&e:ti: FABR% 2$$'! SANDU% I&ina! Dezvoltarea coleciilor n bibliotecile contemporane! 9n: Buletin $BI% % Aol! '#% 2$$2% n&! l% .! 2#+#H! universitare i

rom!neti

T9ROI@AN% Elena! Eliminarea documentelor din coleciile bibliotecilor: modalitate de restructurare i reciclare a acestora! 9n : &tudii de bibliologie i tiina informrii% '))7% n&! 2% .! '#'+ '?$! T9ROI@AN% Elena! 'rocesele de bibliotec abordate n conte"tul te(nologii. B,c,&e:ti: E"it,&a UniAe&-itDEii "in B,c,&e:ti% 2$$$! utilizrii noilor

(e i i ordonane n #i oare : )egea nr. *+,*--. privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i necorporale /otr0rea 1uvernului nr. 233,*--. pentru aprobarea clasificaiei i duratei normale de funcionare a mi4loacelor fi"e 5orme publicate in onitorul 6ficial al %omaniei# 'artea I# nr. 789, *9 august 2:::!

6rdonana 1uvernului nr. 9,*--. privind protecia patrimonului cultural naional )egea nr. 77. , 2::2 (Le/ea Bibliotecilo&*