Sunteți pe pagina 1din 52

Editura Universitar Danubius, Galai

2010
CORNELIA TUREAC
UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAI
DEPARTAMENTUL DE NVMANT LA DISTAN I FRECVEN REDUS
FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE
Anul I, semestrul I
MANAGEMENT
Drept constituional i instituii politice 2
Toate drepturile pentru aceast lucrare sunt reervate autorului! "eproducerea ei
inte#ral sau $ra#mentar este interis!
Editura Universitar %Danubius& este recunoscut de
'onsiliul (aional al 'ercetrii )tiini$ice
din *nvm+ntul ,uperior -cod 111.
ISBN 978-606-533-072-6
Tipo#ra$ia Zigotto Galai
Tel!/ 0201!233131
'U4"I(,
1. Elemente de introducere n management
5ri#inea conceptului de mana#ement! De$inire 10
6ana#ement 7ntre 8tiin 8i art 12
4rocese, relaii 8i $uncii ale mana#ementului 19
,istemul de mana#ement 22
4rincipiile mana#ementului 23
6etode de mana#ement 02
5biectivele speci$ice unitii de 7nvare
"eumat 21
Teste de autoevaluare 23
:iblio#ra$ie minimal 29
2. Mediul ambiant al firmei. strategia firmei
;actorii mediului ambiant
<1
;irma ca obiect al mana#ementului
<1
4oliticile, locul 8i tipolo#ia $irmelor
<9
5ri#inea 8i evoluia conceptului de strate#ie! 'omponentele 8i
tipolo#ia strate#iei
10
4rocesul de $ormulare a strate#iei $irmei 13
Dia#nosticarea strate#ic 30
4rincipalele tipuri de strate#ii la nivelul unei $irme 32
G=id de elaborare 8i implementare a strate#iei de ansamblu a
$irmei
32
,trate#ii de pia speci$ice I66! 4olitici 8i riscuri investiionale
speci$ice
31
5biectivele speci$ice unitii de 7nvare
"eumat
Teste de autoevaluare >1
?ucrare de veri$icare >2
:iblio#ra$ie minimal >2
3. Organizarea structural
'onceptul de structur or#aniatoric
>1
Management 2
Elementele componente ale structurii mana#eriale >3
Tipolo#ia structurilor or#aniatorice 90
4rincipiile de ba ale alctuirii structurii or#aniatorice 90
Deciia mana#erial 91
,tuctura procesului deciional 99
,trate#ii deciionale la nivel de $irm 10<
5biectivele speci$ice unitii de 7nvare
"eumat 110
Teste de autoevaluare 112
:iblio#ra$ie minimal 111
4. Sistemul Informa(ional al firmei
'onceptul 8i componentele sistemului in$ormaional 11>
'lasi$icarea in$ormaiilor! Analia 8i proiectarea sistemului
in$ormaional
120
In$ormaia economic, $lu@ul , circuitul 8i procedura
in$ormaional
122
5biectivele speci$ice unitii de 7nvare
"eumat 122
Teste de autoevaluare 122
?ucrare de veri$icare 121
:iblio#ra$ie minimal 121
Bibliografie (de elaborare a cursului)
Management <
I(T"5DU'E"E
6odulul intitulat Management se studia 7n anul I 8i are drept scop pre#tirea
studenilor 7n domeniul economic!
Obiectivele cadru pe care le propun sunt urmtoarele/
selectarea in$ormaiilor eseniale din curs 8i din biblio#ra$ieA
corelarea cu in$ormaii din alte domenii -discipline. cone@e 8i
aplicarea acestora 7n mod e$icientA
asumarea noiunilor $undamentale ale mana#ementului!!
'oninutul este structurat 7n urmtoarele uniti de 7nvare/
- Elemente de introducere n management;
- Mediul ambiant al firmei. Strategia firmei;
- Organizarea structural;
- Sistemul informaional al firmei.
In prima unitate de 7nvare intitulat Elemente de introducere n management,
vei re#si operaionaliarea urmtoarelor obiective speci$ice/
- identi$icarea conceptului de mana#ementA
- descrierea proceselor, relaiilor 8i $unciilor mana#ementuluiA
- clasi$icarea sistemului de mana#ementA
- e@plicarea modului de anali a metodelor 8i te=nicilor de mana#ementA
- avantaBele 8i deavantaBele metodelor de mana#ement!
Dup ce vei studia coninutul cursului 8i vei parcur#e biblio#ra$ia
recomandat, pentru apro$undare 8i autoevaluare v propun e@erciii 8i teste
adecvate!
Dup ce ai parcurs in$ormaia esenial, 7n a doua unitate de 7nvare Mediul
ambiant al firmei. Strategia firmei vei ac=iiiona, odat cu cuno8tinele
o$erite, noi competene care v vor permite/
C s de$inii conceptul de $irmA
C s aplicai politici de $irmA
C s descriei nivelele de e$icienA
C s identi$icai riscurile investiionale!
'a sa v evalum #radul de 7nsu8ire a cuno8tinelor, vei reolva o lucrare de
evaluare pe care, dup corectare, o vei primi cu observaiile adecvate 8i cu
strate#ia corect de 7nvare pentru modulele urmtoare!
In cea de a treia unitate de 7nvare intitulat Organizarea structural, vei
re#si operaionaliarea urmtoarelor competene speci$ice/
Management 1
C s de$inii conceptul de $irmA
C s aplicai $uncia de or#aniareA
C s descriei principiile structurii or#aniatoriceA
C s identi$icai tipolo#ia structurilor or#aniatoriceA
C s preciai elementele componente ale deciiei,
Dup ce vei studia coninutul cursului 8i vei parcur#e biblio#ra$ia
recomandat, pentru apro$undare 8i autoevaluare v propun e@erciii 8i teste
adecvate!
Dup ce ai parcurs in$ormaia esenial, 7n ultima unitate de 7nvare Sistemul
informaional al firmei, vei dob+ndi, odat cu cuno8tinele o$erite, noi
competene care v vor permite/
C s de$inii conceptul de sistem in$ormaionalA
C s descriei nivelele de e$icienA
C s identi$icai procedura in$ormaionalA
C s preciai elementele componente ale circuitului in$ormaional!
4entru o 7nvare e$icient avei nevoie de urmtorii pa8i obli#atorii/
'itii modulul cu ma@im atenieA
Evideniai in$ormaiile eseniale cu culoare, le notei pe =+rtie, sau le
adnotei 7n spaiul alb reervatA
"spuni la 7ntrebri 8i reolvi e@erciiile propuseA
6imei evaluarea $inal, autopropun+nduCi o tem 8i reolv+ndCo $r
s apelei la suportul scrisA
'ompari reultatul cu suportul de curs 8i e@plicCi de ce ai eliminat
anumite secveneA
*n ca de reultat 7ndoielnic reia 7ntre# demersul de 7nvare!
4e msur ce vei parcur#e modulul 7i vor $i administrate dou lucrri de
veri$icare pe care le vei re#si la s$+r8itul unitilor de 7nvare 2 8i 2! Dei
rspunde 7n scris la aceste cerine, $olosinduCte de suportul de curs 8i de resurse
suplimentare indicate! Dei $i evaluat dup #radul 7n care ai reu8it s
operaionaliei obiectivele! ,e va ine cont de acurateea reolvrii, de modul
de preentare 8i de promptitudinea rspunsului! 4entru neclariti 8i in$ormaii
suplimentare vei apela la tutorele indicat! 10E din not provine din evaluarea
continu -cele dou lucrri de veri$icare. 8i 20E din evaluarea $inal!
N.B. In$ormaia de specialitate o$erit de curs este minimal! ,e impune 7n
consecin, parcur#erea obli#atorie a biblio#ra$iei recomandate si reolvarea
sarcinilor de lucru, a testelor 8i lucrrilor de veri$icare! Doar 7n acest $el vei
putea $i evaluat cu o not corespuntoare e$ortului de depus!
Management 3

Lista figurilor
;i#ura 1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12
;i#ura 1!2! ;unciile mana#ementului!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20
;i#ura 1!0! ,istemul de mana#ement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20
;i#ura 1!2! Triun#=iul de aur& al or#anirii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2<
;i#ura 1!<! ,ecvena mana#erial de ba!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2<
;i#ura 1!1! 4rocesul complet de mana#ement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2<
;i#ura 2!1! ;irma ca sistem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<3
;i#ura 2!2! "elaia 7ntre costul capitalului 8i structura capitaluluiFvaloarea
de pia a $irmei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>0
Lista tabelelor
Tabel 1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1<
Tabel 2!1! G+ndirea sistemic 8i cea liniar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<9
Management >
Management 9
1. ELEMENTE DE INTRODUCERE N MANAGEMENT
Management 10
1.1. Originea conceptului de management. Definire 10
1.2. Management ntre ytiin( yi art 12
1.3. Procese, rela(ii yi func(ii ale managementului 19
1.4. Sistemul de management 22
1.5. Principiile managementului 27
1.6. Metode de management 32
Obiectivele specifice unit(ii de nv(are
Rezumat 46
Teste de autoevaluare 47
Bibliografie minimal 49
Obiective specifice:
?a s$+r8itul capitolului, vei avea capacitatea/
s identi$ici conceptul de mana#ementA
s descrii procesele, relaiile 8i $unciile mana#ementuluiA
s clasi$ici sistemul de mana#ementA
s e@plici modul de anali a metodelor 8i te=nicilor de mana#ementA
s preciei avantaBele 8i deavantaBele metodelor de mana#ement!
Timp mediu estimat pentru studiu individual: 4 ore
Management 11

'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
1.1. Originea conceptului de management. Definire
1.1.1. Originile etimologice ale managementului
5ri#inile etimolo#ice ale mana#ementului au $ost cutate 7nc din cele mai
7ndeprtate timpuri! 5 in$luen =otr+toare a avutCo/
- Derbul $rance C mana#er C a utilia cu economie
- Termenul C mena#e C ,7nsemn+nd conducere, administrare!
6ult mai t+riu, la 7nceputul secolului al GG Hlea a intrat 7n economie, unde sC
a e@tins mult 8i a rmas de$initiv!
1.1.2. Conceptul de management
'onceptul de mana#ement a $ost de$init ast$el/
6ana#ementul este o important te=nic social, de conducere 8i
control al e$orturilor unei #rupe de indivii pentru realiarea unui scop
comun, bine de$init! "ealiarea acestui scop trebuie s se realiee 7n
condiii minime de c=eltuieli, de resurse 8i e$orturi!
6ana#ementul repreint arta de a conduce, de a conduce oamenii
ale cror specialiri sunt di$erite 7n cadrul aceleia8i or#aniaii pentru
atin#erea unui obiectiv comun!
6ana#emetul este cea mai nou dintre 8tiine 8i cea mai vec=e dintre
arte!
1.1.3. Aspectele esen(iale ce trebuie avute n vedere n definirea managementului
*n teoria lui D.Carlson, aspectele eseniale ce trebuie avute 7n vedere 7n
de$inirea mana#ementului sunt/
a. 4revederea reultatelor doriteA
b. ;i@area obiectivelor, elaborarea planurilor, pro#noelorA
c. ,tabilirea reultatelor a8teptate de la colaboratori 8i meninerea unei
or#aniri corespuntoareA
d. Identi$icarea metodelor de per$ecionare, evaluarea reultatelor pentru
procesul deciional corectivA
e. *nele#erea nevoilor 8i aspiraiilor personalului, meninerea disciplinei 8i a
respectului!
Management 12

'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
1.1.4. Definirea managementului
6! Dumitra8cu a de$init mana#ementul ca $iind I8tiina prin care se asi#ur
conducerea tuturor proceselor 8i unitilor economice 8i din alte sectoare de
activitate, 7n toate $unciunile acestora, av+nd 7n prim plan omul, participarea
motivat a acestuia 8i care presupune reolvarea problemelor sub aspect
previional, or#aniatoric, de conducere, de deciie, de control 7n scopul
cre8terii e$icienei economice!I
Ion 4etrescu, a de$init mana#ementul ca/
Iansamblul actiitilor, disciplinelor, metodelor, te!nicilor care nglobeaz sarcinile
conducerii, gestiunii, administrrii i organizrii societii comerciale i izeaz prin
adoptarea deciziilor optime n proiectarea i reglarea proceselor microeconomice s
antreneze ntregul colecti de salariai pentru a ntreprinde i a lucra c"t mai profitabil,
pentru a organiza sc!imbri capabile s asigure creterea performanelor pe plan economic
i social&!
:aele mana#ementului 8tiini$ic au $ost puse de americanul ;!J!TaKol, autor
al lucrrilor I4rincipiile conducerii 8tiini$iceI 8i I'onducerea atelierelorI 8i de
$ranceul L!;aKol prin lucrarea IAdministraia industrial 8i #eneralI!
;!J!TaKol de$inea mana#ementul ca I8tiin ori#inal, care se baea pe le#i,
re#uli 8i principii ri#uros stabiliteI!
Teoreticienii, $ac deosebire 7ntre mana#ementul 8tiini$ic 8i 8tiina
mana#ementului! 6ana#ementul 8tiini$ic este apreciat ca o practic a
conducerii, realiat pe ba 8tiini$ic, care o constituie 8tiina
mana#ementului, adic cercetrile teoretice ale procesului de mana#ement!
)tiina mana#ementului include multe discipline/ matematica, economia,
psi=olo#ia, in#ineria, sociolo#ia!
'u toate c o de$iniie unanim recunoscut a mana#ementului nu a $ost 7nc
elaborat, cei mai muli speciali8ti privesc conducerea ca o activitate de re#laB
care $ace posibil trecerea unui sistem dintrCo stare 7n alta dinainte stabili t!
Managementul reprezint procesul care urmreyte atingerea unor
obiective (scopuri) utiliznd resurse (umane, materiale, de timp).
"esursele repreint input-uri 7n proces, iar obiectivele repreint output-uri
7n proces! "aportul 7ntre inputCuri 8i outputCuri indic randamentul procesului!
INPUTRANDAMENTOUTPUT
Teoria mana#ementului are un caracter #eneral 8i se aplic 7n toate domeniile!
4ractica mana#ementului are un caracter speci$ic, 7n sensul c se aplic 7ntrCun
Management 10

'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
anumit domeniu -mana#ement or#aniaional, mana#ement 7n asi#urri,
mana#ement industrial.!
6ana#ementul, abordat concomitent ca teorie 8i ca practic, este 7n etapa
actual, unul dintre cei mai importani $actori #eneratori de per$ormane
economice la nivel de $irm! ;uncionalitatea, e$iciena 8i e$icacitatea acesteia
sunt dependente apreciabil de calitatea, e$iciena 8i e$icacitatea
mana#ementului!
Sarcina de lucru 1
,tabilii obiective unei $irme de prestri servicii!
,arcina de lucru va $i veri$icata de tutore!
1.2. Management ntre ytiin( yi art
1.2.1. Managementul ca ytiin(
6ana#ementul ca 8tiin presupune elaborarea unor concepte, principii, metode
8i te=nici de lucru cu caracter #eneral, a cror utiliare trebuie s asi#ure
$olosirea la timp optim a potenialului uman, material 8i $inanciar din cadrul
societilor comerciale! 4e msura devoltrii teoriei mana#ementului 8i arta de
a conduce 7nre#istrea pro#rese importante! 6uli speciali8ti ast$el, pledea
pentru o teorie complet inte#rat a mana#ementului!
Devoltarea teoriei integrate a managementului presupune/
a. *n domeniul mana#ementului, teoria este un cadru conceptual de
re$erin!
b. Teoria este necesar pentru orientarea cercetrii mana#eriale, pentru
depistarea lacunelor 7n domeniu 8i #sirea soluiilor reu8ite de viitor!
c. Este imposibil 7nvarea mana#ementului $r e@istena unei ast$el de
discipline care s o$ere un ghid de proceduri de lucru adecvate unui
bun mana#er!
d. *ntreprinderea modern se baea pe teoria mana#ementului!
e. 'u aButorul teoriei mana#ementului se $ormea mana#erii capabili s
conduc uniti, s asi#ure pro#res, inovare, motivare, pro$it!
Instalarea mileniului III aduce 7n prim planul lumii moderne o nou perspectiv
asupra unor noi entiti, noi controverse 8i bine7neles, noi posibiliti de
abordare a acestora! 6ana#ementul este una dintre ele!
Management 12

'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
Cine? Cum? Cu ce? n ct timp? Unde? Cu ce costuri?
6ana#ementul ca proces se adresea acestor 7ntrebari 8i vine 7n 7nt+mpinarea
problemelor pe care acestea le ridic! Utili+nd toate resursele disponibile 7ntrC
un mod c+t mai e$icient, cu un cost c+t mai mic 8i 7ntrCun timp c+t mai scurt,
mana#ementul este modalitatea de a atin#e scopul cu economie de miBloace 8i
cu un randament c+t mai aproape de cel optim!
6ana#ementul repreint o Mdisciplin& 7n ambele sensuri ale cuvantului/
C un domeniu de studiu
C o modalitate comportamental
,copul maBor al acestei discipline este s o$ere in$ormaiile te=nice,
metodolo#ice 8i procedurale pentru a $i 7nelese 8i aplicate cu succes 7n vederea
obinerii reultatelor scontate!
6ana#ementul este ytiin( 7n msura acumulrilor teoretice 8i art 7n msura
aplicrii e$iciente!
De ce stiin(?
4entru c are la ba principii, metode, le#i, te=nici, accesibile oricui!
1.2.2. Managementul ca art
De ce art?
4entru c devine talent 7n msura 7n care este practicat 8i se 7mbo#e8te cu
$iecare e@perien 7n parte, invit+nd la creativitate, intuiie, previiune!
Este bine 8tiut $aptul c 7n ipostaa de ytiin(, mana#ementul este abordat -8i
cunoscut. mai ales prin prisma proceselor de management 8i a relaiilor pe
care acestea le #enerea -numite rela(ii de management.! Dac procesele de
mana#ement se re#sesc 7n ceea ce #eneric numim func(ii ale
managementului - previiune, or#aniare, coordonare, antrenare, controlC
evaluare, rela(iile de management se mani$est ca raporturi 7ntre cei care
conduc 8i cei care e@ecut 7n ceea ce prive8te e@ercitarea $unciilor
mana#ementului!
Management 1<'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
In realitate, ce face un manager?
Figura 1.1
Sarcina de lucru 2
Identi$ica tendinele individuale ctre rolul de mana#er sau leader con$orm
procedurii de mai Bos -test pentru identi$icarea tendinelor individuale ctre
rolul de mana#er sau leader.!
,arcina de lucru va $i veri$icata de tutore!
Procedura
'=estionarul se aplic 7nainte de a descrie conceptele de mana#er 8i leaderA
reultatele se comunic dup preentarea celor dou noiuni!
'itii cele de mai Bos 8i 7ncercuii 7n coloanele A sau : cuvintele care
corespund situaiei dumneavoastr!
Conducndu-mi organizaia.... A B
M concentrez mai ales asupra prezentului #iitorului
M preocup ndeosebi stabilitate Sc!imbare
M preocup lucrurile pe termen scurt $ung
%entru a&mi atinge obiectiele, fac apel la instructiuni 'nspiratie
(elurile mele proprii se bazeaz pe necesitatea imediat )teatrul interior*
'ntotdeauna ntreb )cum+* )de ce+*
%oziia mea se intemeiaz pe autoritate ,arism
'n reliile cu ceilali tendina este de a&i controla 'mputernici
Modul n care comunic tinde spre comple-itate Simplitate
'n elaborarea deciziilor, de obicei logica 'ntuiia
%rincipalele mele preocupari sunt organizationale
sociale si
organizaionale
Management 11
MANAGEMENT
LEADERSHIP
'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
Dou noiuni adesea intricate ca interpretare, dar cu adresabilitate at+t de
di$erit, managementul yi leadership-ul necesit cate#oric o delimitare
precis, nu neaprat din punct de vedere al de$iniiei, c+t mai ales din punct de
vedere a ceea ce presupune $iecare 7n parte, a caracteristicilor 8i speci$icului
$iecreia dintre ele!
4entru a putea realia o di$ereniere c+t mai cuprintoare, materialul de $a 78i
propune un studiu comparativ, preluat din mai multe surse! Trsturile
reumate 7n tabelul nr! 1, sunt reultatul unor observaii des$8urate pe un
numr $oarte mare de persoane a$late 7n derularea unor situaii comune sau
deosebite, av+nd aceea8i constant 8i anume poiia ierar=ic de ran# superior
7n di$erite or#aniaii sau structuri!
5biectivul acestor observaii a $ost determinarea reactivitii, relaionrii 8i
evoluiei comportamentale a acestor persoane, precum 8i impactul asupra
structurii respective a modului de aciune al acestora!
Tabel 1.1
Caracteristicile managerului Caracteristicile leaderului
(u e@celea 7n ima#inaie, creativitate sau
comportament etic
;olose8te c=arisma personal pentru a in$luena
deciiile celorlali
Analiea situaiile raional, $olose8te
selecia sistematiat a scopurilor
Devolt 7nele#ere intuitiv 8i c=iar mistic a
necesitilor de moment
I8i diriBea ener#ia ctre obiective, resurse,
or#aniaie, pentru a or#ania reolvarea
problemelor
I8i diriBea ener#ia pentru a reolva problemele
celorlali
'reea con$licte privind interesele de #rup 6ilitea pentru armoniarea relaiilor
interpersonale
Devine an@ios dac e@ist deordine ?ucrea cumva mai bine 7n situaii de
deordine
;olose8te acumulrile e@perienelor comune
pentru a atin#e scopurile
Deseori tra#e concluii 7n absena unor $apte
concrete
Aduce inovaii prin 7mbuntirea
proceselor deBa 7n derulare
Aduce inovaii prin perspicacitate sau intuiie
Dede lumea ca pe ceva static 8i impersonal
-alb sau ne#ru.
Dede lumea plin de culoare 8i mereu mai
colorat
In$luenea lumea prin utiliarea lo#icii, a
$aptelor 8i a ar#umentelor
In$luenea lumea prin modi$icarea strilor de
spirit, prin evenimente 8i a8teptri
4rive8te activitatea ca pe proces 7n derulare,
implic+nd o combinaie de idei, aptitudini,
sincroniare 8i oameni
4rive8te activitatea din punct de vedere al unor
noi abordri ale problemelor, sau ca pe
descoperirea unor soluii noi la problemele
vec=i
4rive8te activitatea ca pe ceva care trebuie
$cut sau tolerat
4rive8te activitatea ca pe o provocare
Are un instinct al supravieuiriiA 7ncearc s
minimaliee riscurile 8i s toleree erorile
Uneori reacionea emoional la erori 8i nu
tolerea rutina
Are un nivel scut al implicrii emoionale 4ercepe semnale emoionale de la ceilali,
Management 13
'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
7n munca sa acion+nd 7n relaie cu indiviiiA pune pasiune 7n
munca sa
Devolt relaii cu ceilali baate pe rolul
acestora 7ntrCo secven sau 7ntrCun proces
de luare a deciiilor
Devolt relaii cu ceilali baate pe intuiie,
empatie
,e concentrea pe modul in care trebuie s
se acioneze
,e concentrea pe ceea ce trebuie fcut
I8i concentrea atenia pe proceduri ,e concentrea pe luarea deciiilor
'omunic indirect cu subalternii, $olosind
Msemnale&
'omunic prin MmesaBe& ce 7ncuraBea
rspunsurile emoionale
Diaa lui a decurs $r incidente, este
previibil, ia lucrurile a8a cum sunt
Diaa lui a $ost 7ntotdeauna marcat de o lupt
pentru a atin#e sensul dorit
,e comport ca o persoan conservatoare 8i
7n acela8i timp coordonatoare a unei ordini
preCe@istenteA crede 7n or#aniare, datorie 8i
responsabilitate
,e consider o persoan separat oarecum de
anturaB, e@ist odat cu or#aniaia dar nu se
consider ca aparin+nd acesteia 7n mod
obli#atoriu
,e consider ca parte inte#rant a structurii
lui sociale 8i respect standardul acesteia
,e consider ca o entitate 7n permanent
evoluie, concentr+nduCse mai mult 7nspre
interiorul propriu dec+t spre ceea ce 7l
7nconBoar
,e devolt prin socialiare 8i 7ncearc tot
timpul s menin o balan 7n relaiile
sociale
,e devolt 7n primul r+nd prin per$ormana
individual, pre#tinduCse pentru sc=imbri
emoionale 8i sociale
Gse8te armonie 7n via alturi de
societate, or#aniaie 8i $amilie
Gse8te ec=ilibru 7n propria valoare, atitudine 8i
opinie
Devolt relaii de ata8ament moderat dar
$oarte divers cu c+t mai muli din Burul su
Devolt relaii $oarte personale, cu un numr
restr+ns de persoane, deseori de scurt durat,
dar $oarte intense
,e simte oarecum ameninat de provocrile
Mnepro#ramate&, este deorientat de
problemele oarecum Ma#resive&
Are o deosebit a$initate pentru problemele
oarecum a#resive, abord+nduCle prin implicare
emoional, at+t personal c+t 8i alturi de cei
din Bur!
'a o concluie pentru cele preentate 7n paralel, se poate a$irma c un mana#er
se dore8te a $i o persoan ec=ilibrat, concis, ordonat, lo#ic 8i 7n direct
relaie cu problematica structurii din care $ace parte, pre#tit Mte=nic&
corespuntor 8i care activea 7n con$ormitate cu plani$icarea speci$ic
poiiei 7n care se re#se8te!
Ast$el/
- managerul este persoana potrivit pentru a conduce yi coordona o
or#aniaie a crei activitate presupune re#ulamente prestabilite, are
obiective precise 8i miea pe un reultat poitiv at+t $inanciar c+t 8i
relaional -$irme, instituii bancare, de 7nvm+nt, publice etc!!!.A
mana#ementul se 7nva 8i se devolt 7n practica nemiBlocit, 7n directa
relaie cu speci$icul ariei de activitate!
Management 1>

'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
- leaderul este persoana potrivit pentru a ini(ia yi conduce structuri cu un
specific aparte, cu implicaii 7n variate domenii, 7n situaii neprevute,
unde reultatul $inal nu este prestabilit inte#ral 8i nu se urmre8te un c+8ti#
neaprat cuanti$icabil -state, misiuni de e@plorare, cercetare.A leaderul este
persoana 7nestrat nativ cu anumite caliti pe care le devolt prin
e@ercitarea $unciilor sale, 7n paralel cu dob+ndirea unora noi -similare cu
cele ale mana#erului.
Managerul
Asi#ur 7ndeplinirea e$icient a activitii
Identi$ic obiective pe termen scurt
5$er te=nici, proceduri 8i instrumente
Asi#ur lo#istica
Urmre8te reultatul imediat
Asi#ur respectarea normelor, re#ulilor
6inimiea e$ortul
Administrea e$icient resursele
Leaderul
Generea viiunea
Identi$ic obiective pe termen mediu 8i lun#
5$er setul de principii 8i valori
Indic direcia 8i asi#ur orientarea
Arat ce trebuie $cut
Inspir 7ncredere
,timulea creativitatea
'ucere8te inimi 8i mini
'alitile de leader sunt puse 7n $unciune cu precdere 7n situaii de cri care
presupun sc=imbri maBore 8i rapide! 'ompetenele mana#eriale sunt
disponibiliate curent, 7n situaiile cotidiene, stereotipe!
?a nivelurile ierar=ice 7nalte e@ist condiii ca o persoan s $ie mai mult leader
8i mai puin mana#er, 7n timp ce la nivelurile ierar=ice Boase se 7nt+mpl invers!
Management 19
'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
4entru o mai bun 7nele#ere a di$erenei 7ntre rolul de mana#er 8i cel de leader,
iat o comparaie plastic/
%$eaders!ip&ul stabilete dac scara este aezat pe peretele potriit, managementul este
eficiena n ascensiunea pe scara succesului; leaders!ip&ul este inestirea efortului pe drumul
cel bun, managementul este cantitatea de efort c!eltuit ,!"! 'oveK -19>9.!
Tendina de abordare a acestui domeniu -de$inirea 8i delimitarea. 7n orile
mileniului III, este de a obine personal cali$icat pentru poiiile de ran#
superior 7n ierar=ia oricrei structuri, care s 7mbine caracteristicile unui bun
mana#er -ri#uroitate, cuno8tine te=nice, lo#ic etc!!!. cu cele ale unui leader
-intuiie, creativitate, c=arism etc!!!.!
./n bun management, include un competent leaders!ip ca o parte integrant a sa fr de
care managementul ca atare nici nu e-ist* -NacOues, 'lement, 1991.!
.$eaders!ip&ul este o component ma0or a managementului* -(icolescu Derboncu, 1999.!
.$eaders!ip&ul este un concept mai larg dec"t managementul1 managementul este un tip
special de leaders!ip n care baza este atingerea scopurilor* -LerseK :lanc=ard, No=nson,
2001.!
.$eaders!ip&ul presupune diri0area i mobilizarea energiei persoanelor spre un obiecti
precis, dezoltarea unei iziuni, transmiterea ei celor ce urmeaz a o realiza, motiarea
subordonailor. Managementul cuprinde ansamblul sarcinilor de conducere a organizaiei
2luarea deciziilor strategice, organizarea muncii, repartiia sarcinilor, controlul e-ecutrii
lor i comunicarea3* -?evKC?eboKer, 2000.!
Un bun mana#er #estionea $oarte bine comple@itatea, iar un bun leader
#estionea $oarte bine sc=imbarea!
Sarcina de lucru 3
*ntocmii un eseu despre leaders=ip!
,arcina de lucru va $i veri$icata de tutore!
Management 20

'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
1.3. Procese, rela(ii yi func(ii ale managementului
1.3.1. Dimensiunile managementului
6ana#ementul $irmei se mani$est pe dou dimensiuni/
4rocesualA
"elaional!
Dimensiunea procesual const 7n $aptul c, la ba, orice aciune sau
$enomen mana#erial este alctuit dintrCun numr de $ae prin care se stabilesc
obiectivele de realiat, sarcinile 8i activitile necesare atin#erii acestora 8i prin
care se inte#rea e$orturile membrilor or#aniaiei, utili+nd un ansamblu de
metode 8i instrumente 7n vederea 7ndeplinirii c+t mai e$iciente a raiunilor care
au determinat constituirea $irmei!
1.3.2. Procese yi rela(ii de management
*n acest $el, mana#ementul preint un sistem de procese prin care $actorii de
autoritate 8i deci de deciie, ai $irmei, acionea 7n interiorul acesteia 7n scopul
asi#urrii unei e$iciene or#aniaionale c+t mai 7nalte!
"ealiarea procesului de mana#ement presupune 7ndeplinirea unor activiti
speci$ice care pot $i 7mprite 7n c+teva #rupe de$initorii pentru rolul oricrui
mana#er, indi$erent de poiia pe care acesta o ocup 7n cadrul $irmei!
4rocesul de mana#ement se poate partaBa, av+nd 7n vedere natura sarcinilor
implicate de des$8urarea lui 8i modul de realiare, 7n cinci $uncii/
4reviiuneaA
5r#aniareaA
'oordonareaA
AntrenareaA
EvaluareaCcontrolul!
1.3.3. Func(iile managementului
,c=ematic $unciile mana#ementului se preint ast$el/
Management 21


'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
Figura 1.2. Func(iile managementului
1.3.4. Previziunea
;uncia de previiune const 7n ansamblul proceselor de munc prin
intermediul crora se determin principalele obiective ale $irmei 8i
componentele sale, precum 8i resursele 8i principalele miBloace necesare
realirii lor! "eultatele previiunii se 7mpart 7n $uncie de oriont, #rad de
detaliere 8i obli#ativitate 7n trei cate#orii principale!
*n primul r+nd, prognozele, au un caracter apro@imativ ne$iind obli#atorii! Ele
se reum la principalele aspecte implicate, conin+nd un set de date cu valoare
indicativ re$eritoare la ansamblul $irmei!
Planul, este instrumentul 7n care se $inaliea cea mai mare parte a proceselor
de previiune! Gradul lor de detaliere varia invers proporional cu oriontul,
7n $uncie de aria de 7ntindere!
A treia modalitate principal de concretiare a previiunii o repreint
programele! Acestea sunt $oarte detaliate, elementele cuprinse $iind obli#atorii
8i preent+nd un #rad ridicat de certitudine!
1.3.5. Organizarea
;uncia de or#aniare desemnea ansamblul proceselor de mana#ement prin
intermediul crora se stabilesc 8i delimitea procesele de munc $iic 8i
intelectual cu componentele lor, precum 8i #ruparea acestora pe posturi,
$ormaii de munc, compartimente 8i atribuirea lor personalului, corespuntor
Management 22
Previziune
(Planificarea)
Organizarea
Coordonarea Antrenarea Controlul
Funciile
managementului

'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
anumitor criterii mana#eriale, economice, te=nice 8i sociale, 7n vederea
realirii 7n c+t mai bune condiii a obiectivelor previionate!
*n cadrul or#anirii se delimitea dou subdiviiuni/
organizarea de ansamblu a $irmei concretiat 7n stabilirea structurii
or#aniatorice 8i a sistemului in$ormaional -e@ercitat de mana#ementul
superior. 8i
organizarea principalelor componente ale $irmei H cercetarea
Fdevoltarea, producia, personalul etc! ,peci$ic acestei componente
maBore a $unciei de or#aniare este un mana#ement mediu 8i in$erior!
1.3.6. Coordonarea
;uncia de coordonare const 7n ansamblul proceselor de munc prin care se
armoniea deciiile 8i aciunile personalului $irmei 8i ale subsistemelor sale,
7n cadrul previiunilor 8i sistemului or#aniatoric!Deci, coordonarea este o
or#aniare 7n dinamic a crei necesitate reult, 7n principal, din/
a. dinamismul firmei yi al mediului ambiant, imposibil de re$lectat 7n
totalitate 7n previiuni 8i 7n sistemul or#aniatoricA
b. complexitatea, diversitatea yi reac(iile personalului ce reclam un feed-
back operativ, permanent, de natur s asi#ure corelarea adecvat a
deciiilor 8i a aciunilor acestora!
4entru asi#urarea unei coordonri e$icace este esenial e@istena unei
comunicri adecvate la toate nivelurile mana#ementului, prin comunicare
7nele#+nd transmiterea de in$ormaii 8i perceperea inte#ral a mesaBelor
coninute!
1.3.7. Antrenarea
;uncia de antrenare 7ncorporea ansamblul proceselor de munc prin care se
determin personalul $irmei s contribuie la stabilirea 8i realiarea obiectivelor
previionate, pe baa lurii 7n considerare a $actorilor care 7i motivea!Deci,
scopul antrenrii are un pronunat caracter operaional!;undamentul antrenrii
7l repreint motivarea, care 7n $uncie de modul de condiionare a satis$aciilor
personalului, d reultate poitive sau ne#ative! *n $irmele moderne se $olose8te
cu prioritate motivarea pozitiv, 7ntruc+t la acela8i volum de resurse
$inanciare utiliate pentru motivare o parte sensibil mai mare a personalului
obine satis$acii din participarea la procesul muncii, iar climatul de munc 8i
cultura $irmei sunt superioare, ceea ce, implicit, #enerea reultate economice
mai mari!
Management 20


'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
1.3.8. Control-evaluare
;uncia de controlCevaluare poate $i de$init ca ansamblul proceselor prin care
per$ormanele $irmei , subsistemelor 8i componenilor acesteia sunt msurate 8i
comparate cu obiectivele 8i standardele stabilite iniial, 7n vederea eliminrii
de$icienelor constatate 8i inte#rrii abaterilor poitive! 4rocesele de evaluare
control implic patru $ae/
msurarea realirilorA
compararea realirilor cu obiectivele 8i standardele stabilite iniial,
evideniind abaterile produseA
determinarea cauelor care au #enerat abaterile constatateA
e$ectuarea corecturilor care se impun, inclusiv acionarea, pe msura
posibilitilor, asupra cauelor ce au #enerat abaterile ne#ative!
Sarcina de lucru 4
"ealiai un eseu despre aplicarea $unciei de previiune intrCo $irma
la ale#ere!
,arcina de lucru va $i veri$icata de tutore!
1.4. Sistemul de management
1.4.1. Elementele sistemului de management
Rela(iile de management reprezint forma cea mai direct yi cea mai
activ de manifestare a managementului.
At+t procesele c+t 8i relaiile de mana#ement pot $i identi$icate, delimitate,
#rupate, analiate 8i per$ecionate pe baa unui ansamblu de principii, re#uli 8i
proceduri, concepute de mana#ementul modern, 7n cadrul unui sistem de
mana#ement!
*n esen, un sistem de mana#ement 7n#lobea elemente de natur structuralC
or#aniatoric, deciional, in$ormaional 8i metodolo#ic, prin intermediul
crora sunt e@ercitate $unciile 8i relaiile mana#eriale 7n scopul realirii
obiectivelor or#aniaionale
Management 22


'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
Figura 1.3. Sistemul de management
;uncionalitatea 8i interdependenele operaionale dintre subsistemele
componente condiionea 7n mod =otr+t e$iciena de ansamblu a unei $irme!
'ontribuia esenial a 8tiinei mana#ementului const, prin urmare, 7n
identi$icarea componentelor 8i caracteristicilor sistemului de mana#ement la
nivel de $irm, precum 8i 7n stabilirea unui ansamblu de elemente conceptual
metodolo#ice ri#uros structurate, de proiectare 8i per$ecionare at+t a acestuia,
c+t 8i a subsistemelor sale!
4rin aceasta se e@prim, de $apt, coninutul 8tiini$ic al mana#ementului, cu
consecine semni$icative asupra $uncionalitii 8i e$icienei de ansamblu a
or#aniaiei!
1.4.2. Fazele unui sistem de management
,unt urmtoarele/
1. ,tabilirea cu preciie a sistemului de obiective pe termen lun# pentru $irm
8i a cilor de implementare a acestora, respectiv strate#ia $irmei!
2. Evaluarea resurselor necesare $uncionrii 8i devoltrii e$iciente a
or#aniaiei 7n sensul obiectivelor propuse!
3. ,tabilirea subCobiectivelor 8i determinarea activitilor 8i sarcinilor
necesare pentru realiarea obiectivelor #lobale strate#ice!
4. 4roiectarea intercorelat a subsistemelor structuralCor#aniatoric,
deciional, in$ormaional, motivaional 8i metodolo#ic!
?a sporirea e$icienei or#aniaionale, o contribuie important are
raionaliarea deciiilor mana#eriale, a subsistemului deciional 7n ansamblul
su!
Management 2<
Obiectivele
organiza(ie
i
,ubCsistemul structural or#aniational
,ubCsistemul deciional
,ubCsistemul in$ormational
,ubCsistemul metodolo#ic
,ubCsistemul motivational

'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
1.4.3. Sistemul organizatoric
?a nivelul $irmei, sistemul or#aniatoric se mani$est prin intermediul
or#anirii formale 8i or#anirii informale.
Organizarea informal este cea stabilit 7n mod spontan 8i natural 7ntre
membrii unei or#aniaii pe ba de prietenii, pasiuni comune, #rad de rudenie
etc!
Organizarea formal este re#lementat de acte normative, dispoiii cu
caracter intern, re#ulamente 8i se re$lect 7n dou importante componente/
or#aniarea procesualAor#aniarea structural!
Organizarea procesual
Abordarea $uncional a 7ntreprinderii, realiat pentru prima dat de 4enr5
6a5ol, impune, mai 7nt+i, analiza categoriilor de obiective! ;ire8te, rolul unei
7ntreprinderi, raiunea 7n$iinrii acesteia este de 7n$ptuire a unor obiective
care pot $i privite drept caracteriri cantitative 8i calitative ale scopurilor
urmrite!
5biectivele, 7n $uncie de s$era de cuprindere 8i importan, pot $i/
obiective fundamentale, se stabilesc la nivelul unei or#aniaii 8i e@prim
principalele scopuri ale acesteia -realiarea unui anumit nivel al produciei
la s$+r8itul unei perioade.A
obiective derivate de gradul I -principale. sunt pri ale obiectivelor
#enerale, iar la realiarea lor particip un numr mare de salariai care
e@ecut procese de munc importante -devoltarea capacitilor de
producie.A
obiective derivate de gradul II -secundare. sunt pri ale obiectivelor
derivate de #radul I au o de$inire concret, iar la realiarea lor particip
salariai care e@ecut procese de munc restr+nse -pre#tirea condiiilor
materiale 8i or#aniatorice necesare devoltrii capacitilor de producie.A
obiective specifice se re$er la lucrrile 8i aciunile 7ntreprinse pentru
realiarea obiectivelor derivate -elaborarea unui pro#ram de producie,
conceperea 8i realiarea unui nou proces te=nolo#ic.A
obiective individuale se re$er la sarcinile concrete stabilite $iecrui
salariat!
*n str+ns le#tur cu cate#oriile de obiective apar componentele or#anirii
procesuale/ func(iunea, atribu(ia, sarcina, opera(ia.
Func(iunea repreint ansamblul activitilor omo#ene, complementare sau
conver#ente des$8urate de un personal de o anumit specialitate, $olosind
metode 8i te=nici speci$ice, cu scopul realirii obiectivelor derivate de #radul
Management 21


'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
I! 4rincipalele $unciuni ale unei or#aniaii sunt/ comercialA cercetareC
devoltareA producieA resurse umaneA $inanciarCcontabil!
Activitatea de$ine8te ansamblul atribuiilor omo#ene ce se 7ndeplinesc de un
personal care posed cuno8tine dintrCun domeniu mai restr+ns, cu scopul
7ndeplinirii obiectivelor derivate de #radul II!
Atribu(ia constituie ansamblul sarcinilor e@ecutate periodic de un personal cu
cuno8tine aparin+nd unui domeniu restr+ns 8i care concur la realiarea unor
obiective speci$ice!
Sarcina repreint un proces de munc simplu ce revine spre e@ecutare unui
salariat 8i particip la realiarea obiectivelor individuale!
Organizarea structural
5r#aniarea structural, cea deCa doua component de ba a or#anirii
$ormale, asi#ur modelarea or#anirii procesuale 7n con$ormitate cu
necesitile 8i posibilitile $iecrei or#aniaii! 4rincipala e@presie a or#anirii
structurale o repreint structura organizatoric care cuprinde urmtoarele
componente/ postul, func(ia, compartimentul, nivelul ierarhic, ponderea
ierarhic, rela(iile organizatorice!
Postul este elementul primar al structurii or#aniatorice 8i poate $i de$init prin
ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competen(elor yi responsabilit(ilor ce
revin unui salariat n mod organizat yi permanent la un anumit loc de
munc.
4roiectarea coninutului postului se con$runt cu necesitatea asi#urrii unui
ec=ilibru permanent, dar dinamic 7ntre obiectivele individuale ce revin
titularului pe de o parte, 8i sarcini, competene 8i responsabiliti pe de alt
parte!
Importana 8i comple@itatea obiectivelor trebuie s #seasc acoperire 7n s$era
de cuprindere a autoritii -competenei. 8i responsabilitii, 7n delimitarea 8i
e@primarea clar a sarcinilor con$erite e@ecutanilor!
Este ceea ce se c=eam meta$oric %triunghiul de aur& al mana#ementului!
Competen(e
Figura 1.4. Triunghiul de aur al organizrii
Management 23


'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
Compartimentul repreint un #rup de persoane care des$8oar activiti
omo#ene 8iFsau complementare, sunt situate pe acela8i nivel ierar=ic 8i conduse
nemiBlocit de un sin#ur mana#er! Dup obiectivele atribuite, sarcinile realiate,
competenele 8i responsabilitile circumscrise, dup modul e@ercitrii lor,
compartimentele sunt/
opera(ionale;
func(ionale.
Func(ia este repreentat de totalitatea posturilor care repreint caracteristici
principale asemntoare! Ea #eneraliea posturi asemntoare ca arie de
cuprindere a autoritii 8i responsabilitii! Dup natura si amploarea
obiectivelor, sarcinilor, competenelor 8i responsabilitilor, $unciile se
clasi$ic 7n dou tipuri principale/
de conducere;
de execu(ie.
Ponderea ierarhic repreint ansamblul persoanelor 8i compartimentelor
a$late sub autoritatea direct a unui mana#er!
Nivelul ierarhic este $ormat din totalitatea subdiviiunilor or#aniatorice
situate la aceea8i distan ierar=ic de consiliul de administraie al
7ntreprinderii! (umrul nivelurilor ierar=ice are o importan deosebit pentru
buna des$8urare a conducerii or#aniaiei, deoarece reducerea lor 7nseamn
scurtarea circuitelor in$ormaionale, diminuarea posibilitilor de distorsionare
a in$ormaiilor, cre8terea operativitii deciionale 8i operaionale!
Rela(iile organizatorice repreint le#turile dintre componentele structurii!
Ele se 7mpart 7n/
rela(ii de autoritate,
rela(ii de cooperare yi
rela(ii de control.
Rela(iile de autoritate sunt instituite prin intermediul unor re#lementri
o$iciale, e@ercitarea lor $iind obli#atorieA acestea, la r+ndul lor, pot $i ierar=ice,
$uncionale 8i de stat maBor!
Rela(iile de cooperare se stabilesc 7ntre posturile situate pe acela8i nivel
ierar=ic, dar 7n compartimente di$eriteA ele apar spontan, 7n $uncie de nevoile
des$8urrii activitii!
Rela(iile de control permit veri$icarea activitii unor persoane -sau
compartimente. sau modul de realiare a deciiilor de conducere!
Management 2>


'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
1.4.4. Sistemul decizional
Sistemul decizional cuprinde ansamblul deciiilor adoptate 8i aplicate de ctre
mana#eri 7n cadrul unei or#aniaii! *n #eneral, a decide 7nseamn a ale#e dintrC
o mulime de variante de aciune, in+nd cont de anumite criterii, pe aceea care
este considerat cea mai avantaBoas pentru atin#erea unor obiective!
Decizia managerial este acea deciie care in$luenea starea,
comportamentul, aciunile cel puin unei alte persoane dec+t decidentul!
Deciia mana#erial 7mbrac dou $orme/ actul deciional 8i procesul
deciional! 5 deciie ia $orma unui act decizional, c+nd are ca timp de
des$8urare o perioad $oarte scurt de timp, de re#ul c+teva minute sau
secunde!
Sarcina de lucru 5
E@empli$icai relaiile or#aniatorice din cadrul unei or#aniaii!
,arcina de lucru va $i veri$icata de tutore!
1.5. Principiile managementului
4rincipiile #enerale e@prim nivelul de devoltare al 8tiinei mana#ementului 8i
$undamentele teoretice preconiate pentru modelarea de ansamblu a sistemelor
de mana#ement ale unitilor economice, alctuind 7mpreun un sistem a crui
cunoa8tere 8i aplicare este indispensabil pentru toi mana#erii 8i pentru
personalul de specialitate implicat 7n mana#ementul unitii economice!
1.5.1. Principiul unit(ii de management
Acest principiu presupune c/
,copul #eneral al $irmei poate $i diviat 7n subscopuri!
?ucrrile a cror realiare asi#ur atin#erea subscopurilor concrete pot $i
#rupate 7ntrCo veri# or#aniatoric!
1.5.2. Principiul unit(ii de dispozi(ie
Management 29

'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
'onst 7n $aptul c o persoan nu poate $i subordonat 7n acela8i timp dec+t
unui sin#ur 8e$, deci un lucrtor trebuie s primeasc dispoiii pentru o
anumit activitate numai de la un sin#ur 8e$! Unitatea de dispoiie este le#at
de structura liniar 7ns e@clude structura $uncional! *ntrCo unitate nu pot $i
dou persoane care au aceea8i autoritate 8i acelea8i prero#ative! 5 ast$el de
preen ar creea situaii absurde, conduc+nd la dualitate de dispoiie! Este
indicat s se descrie prin I"e#ulamentul de or#aniare 8i $uncionareI
responsabilitile $iecrei persoane din conducerea societii! Un e@emplu de
dualitate de dispoiie poate $i caul ocolirii 8e$ului nemiBlocit descris de
L!;aKol! El precia c atunci c+nd e@ist pe scara ierar=ic/ lucrtor, se$ nr!1,
8e$ nr!2, din dorina de a se $ace mai bine 7neles, sau de a opri imediat o
aciune, 8e$ul nr!2 d dispoiii lucrtorului, $r s in$ormee despre aceast
situaie pe 8e$ul nr!1!Atunci c+nd ast$el de situaii se repet, apare dualitatea de
dispoiie, ceea ce conduce la eitri din partea lucrtorului, nerespectarea
disciplinei, nemulumirea 8e$ului nr!1 care este ocolit! Unitile cu o structur
organizatoric liniar, nu pot respecta acest principiu!
4rincipiul unitii de dispoiie poate $i respectat 7n caul c+nd dou persoane
care se a$l pe acela8i nivel ierar=ic au domenii di$erite de competen 8i
sarcini di$erite! Dubla dispoiie, potrivit lui L!;aKol poate s apar numai ca
urmare a con$runtrii neBusti$icate a $unciilor 8i a delimitrii lor imper$ecte
7ntre subordonai! Dubla dispoiie este $oarte periculoas 8i de prisos!
1.5.3. Principiul asigurrii concordan(ei dintre sistemul de management al unit(ii
economice yi caracteristicile sale esen(iale yi ale mediului ambiant
;uncionalitatea 8i competitivitatea unitii economice implic o permanent
corelare, per$ecionare, adaptare a sistemului de mana#ement la situaia e$ectiv
e@istent 7n cadrul su 8i 7n conte@tul socioCeconomic 7n care 78i des$8oar
7ntrea#a activitate! De$inirea acestui principiu reult din dinamismul
$enomenelor 8i proceselor care se des$8oar 7n unitile economice!
De aici reult dou componente maBore/
(ecesitatea asi#urrii unei concordane 7ntre parametrii sistemului de
mana#ement 8i caracteristicile unitii economice
"ealiarea acestei concordane la un nivel c+t mai 7nalt de devoltare a
ambelor aspecte, nivel cerut de cre8terea per$ormanelor economice a
procesului de mana#ement!
1.5.4. Principiul managementului participativ
E@ercitarea celor mai importante 8i comple@e procese 8i relaii de mana#ement
7n cadrul unei uniti economice este necesar s se baee pe implicarea unor
#rupe de mana#eri, speciali8ti 8i ali repreentani ai asociailor!
Management 00


'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
Aplicarea acestui principiu decur#e din/
comple@itatea 8i dinamismul activitilor de mana#ement,
evoluia 8tiini$ic, te=nic, comercial,
nivelul ridicat de pre#tire pro$esional a unei mari pri din personalul
utiliat!
1.5.5. Principiul motivrii factorilor implica(i n activitatea unit(ii
"eultatele oricrei uniti sunt determinate decisiv de concepia pe care se
baea luarea 7n considerare, prin utiliarea unui ansamblu de p+r#=ii
economice 8i motivaionale!
6otivarea e@prim necesitatea unei asemenea stabiliri 8i utiliri a
stimulentelor materiale 8i morale de ctre $actorii deciionali ast$el 7nc+t s
asi#ure o 7mpletire armonioas a intereselor tuturor prilor implicate! 4entru
aplicarea corect a acestui principiu, 7n activitatea de mana#ement este
necesar identi$icarea 8i evaluarea motivaiilor, care se mani$est at+t la nivel
superior c+t 8i la nivel ierar=ic in$erior!
1.5.6. Principiul eficien(ei
Dimensiunea relaiilor de mana#ement este necesar s aib 7n vedere
ma@imiarea e$ectelor economicoCsociale ale unitii economice 7n vederea
asi#urrii unei competitiviti ridicate! Transpunerea 7n practic a acestui
principiu implic $olosirea unor metode, te=nici 8i instrumente economice 8i de
mana#ement adecvate, baate pe anali 7n conte@tul 7n care 78i des$8oar
activitatea unitatea respectiv!
1.5.7. Principiul diviziunii muncii
Adam ,mit=, a $ost primul care a analiat aportul adus de specialiare 7n
cre8terea e$icienei produciei! De atunci specialiarea sCa devoltat continuu,
iar procesul de producie sCa diviat 7n mai multe activiti! ,pecialiarea
asi#ur punerea 7n valoare a capacitilor indiviilor o$erinduCle posibilitatea de
a se evidenia 7n activitatea ce o des$8oar! "estr+n#erea s$erei de activitate
mre8te posibilitatea devoltrii deprinderilor de munc!
4re#tirea unei persoane pentru 7ndeplinirea mai multor tipuri de sarcini de
serviciu, necesit mai mult timp dec+t pre#tirea acesteia pentru 7ndeplinirea
unui anumit $el de sarcini! 4e msur ce cre8te dimensiunea unitii economice,
Management 01

'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
iar activitatea acesteia devine mai comple@, este evident intervenia
specialirii di$eritelor tipuri de activiti des$8urate!
1.5.8. Principiul delegrii autorit(ii
Dele#area autoritii este un raport personal 7ntre un mana#er 8i un subordonat
al su, 7n baa cruia conductorul trans$er subordonatului o parte din
atribuiile sale, stabilind miBloacele de acionare, reultatele ce urmea s se
realiee, ls+nduCi 7ntrea#a libertate de aciune!
Dele#area repreint arta sau 8tiina de a trans$era o parte din autoritatea
proprie ctre subordonai, ast$el 7nc+t ace8tia s $ie responsabiliai la
ma@imum posibil 7n $aa 8e$ului ierar=ic direct! Aten(ie ns!
"esponsabiliarea subalternilor nu e@onerea de rspundere mana#erul
or#aniaiei, acestuia reveninduCi 7n continuare 7ntrea#a responsabilitate pentru
7ndeplinirea obiectivelorP
Exercitiu Individual: Pilotajul
Obiective
Devoltarea relaiilor de 7ncredere 7ntre membrii unui #rupA
Trans$erul responsabilitii propriei persoane pe seama unui coec=ipier
-e@erciiu de dele#are.A
,tudenii vor trebui s se decid dac dele#area este o modalitate de lucru pe
care o vor aborda 7n or#aniaieA sub care $ormA cu ce bene$iciiQ
Material necesar
E8ar$e netransparente, c+teva scaune, mese sau alte obstacole!
Procedura
;iecare cursant este 7ntrebat cu cine ar vrea s lucree 7n ec=ip! )i $iecare 78i
e@prim opiunile! Dup aceea este pus s alea# pe oricine altcineva din a$ara
celor cu care ar pre$era s lucree! Ale#erea trebuie s o $ac 7n condiiile cele
mai ne$avorabile!
5dat ec=ipele constituite, un membru al ec=ipei va $i le#at la oc=i, ast$el 7nc+t
s nu poat s mai vad nimic in Bur! 'oec=ipierul 7l va #=ida verbal pe cel
le#at la oc=i s parcur# distana dintre dou puncte a$late 7n aceea8i sal sau 7n
sli di$erite! 'oordonatorul nu are voie sCl atin# pe cel le#at la oc=i, ci doar
sCl 7ndrume verbal!
*n drumul cursantului le#at la oc=i se vor amplasa diverse obstacole care s
7n#reunee misiunea acestuia! 'eilali participani nu au voie s vorbeasc! Ei
vor ve#=ea ca pe 7ntre# parcursul cel le#at la oc=i s nu se accidentee!
Management 02

'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
Management 00
'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
Concluzii, discu(ii
Arta de a dele#a autoritatea implic o serie de $actori subiectivi, a cror
interpretare 8i posibiliti de dep8ire rm+n la latitudinea purttorului
autoritii/
C receptivitatea mana#erului la ideile subalternilorA
C disponibilitatea mana#erului de a 7mpri autoritatea cu alte persoaneA
C capacitatea mana#erului de a accepta #re8elile posibile ale subalternilor
-$r de care nu poate e@ista dele#are.A
C 7ncrederea 7n subordonaiA
C evaluarea reultatelor 7n $uncie de obiectivele #lobale propuse 8i nu 7n
$uncie de activitatea pe etape la nivel de proces!
Importan(a delegrii autorit(ii reid pe mai multe planuri/ teoretic, practic
si personal! 'apacitatea 8i modul de dele#are a autoritii repreint 7n primul
r+nd o scal de evaluare a per$ormanelor mana#eriale, din punct de vedere al
adaptabilitii subiectului, imparialitii, ri#uroitii 8i al calitii analiei 8i
sinteei!
*n mod practic, prin dele#are de autoritate cre8te scala de apreciere a situaiilor,
riscul de subiectivism scade, cre8te randamentul procesului -in$ormaia este
mai complet, mai ampl, mai obiectiv, asumarea responsabilitii determin
8i cre8terea motivaiei etc!!!.!
Un avantaB al dele#rii deloc de ne#liBat este c+8ti#ul personal al mana#erului
-timp pentru sine, #rad de acceptan crescut din partea subalternilor, $acilitarea
deciiei, devoltarea spiritului de iniiativ, de creativitate 8i de competen al
subalternilor.!
Pentru utilizarea eficient a delegrii este necesar s se respecte o serie de
reguli:
1. (u se delea# sarcini de importan maBor, ale cror consecine eseniale
sunt di$icil de evaluat de ctre subordonaiA
2. 4reciarea clar 8i 7n scris a sarcinilor, competenelor 8i responsabilitilor
dele#ateA
0. 'rearea unui climat de 7ncredere 7n posibilitile subordonailor de a
soluiona problema, accept+nd 8i posibilitatea de a comite #re8eliA
2. De$inirea ri#uroas a reultatelor ce se a8teapt prin preciarea de la 7nceput
a unor criterii clare de evaluareA
Management 02


'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
<. Deri$icarea nu a modului cum sunt realiate sarcinile dele#ate, ci a
reultatelor obinute, respect+nd competenele 8i responsabilitile acordate
subordonatului!
Un sinopsis al celor de mai sus, ar arta ast$el/ un bun manager este acela
care are capacitatea de a delega lucrurile corecte, delegnd corect
lucrurile
'u alte cuvinte, este important s apreciei corect care sunt cate#oriile de
activiti care pot $i dele#ate, dar este cel puin tot at+t de important s
apreciei corect 8i persoanele crora le pot $i date spre reolvare aceste
activiti!
'auele care pot duce la e8ecul dele#rii sunt/
a. din caua conductorului/ nu au 7ncredere 7n colaboratori, le este team s
nu $ie 7nlocuiiA
b. din caua colaboratorilor/ acestora le este $ric s 78i asume rspunderea, nu
au 7ncredere 7n sine, nu au su$iciente in$ormaii sau resurse, pre#tire
pro$esional insu$icient, lips de e@perien etc!
c. caue e@terioare/ conBuncturi ne$avorabile, accidente.
Sarcina de lucru 6
*ntocmii un eseu despre dele#area de competenta!
,arcina de lucru va $i veri$icata de tutore!
1.6. Metode de management
1.6. 1. Metoda de tehnica managementului
Definirea metodei de management
"ealiarea unui mana#ement dinamic 8i previional presupune modi$icarea
atitudinii mana#erilor 7n sensul reconsiderrii problemelor strate#ice 8i #sirea
celor mai potrivite soluii de transpus 7n practic! ,istemele, metodele 8i
te=nicile de mana#ement repreint instrumentele a$late la dispoiia
decidenilor 7n vederea realirii obiectivelor propuse!,istemul de mana#ement
este un ansamblu ordonat de elemente caracteriate prin intercone@iune 8i
interaciune, capabil s realiee, sub aciunea a diver8i stimuli, un anumit
Management 0<

'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
obiectiv, cu anumite per$ormane! Elementele componente ale sistemului de
mana#ement poart denumirea de subsisteme, 7ntre acestea e@ist le#turi de
intercondiionare de tip cau Ce$ect!
Acestea determin c orice modi$icare a unuia sau a mai multor elemente, a
uneia sau a mai multor le#turi atra#e dup sine modi$icarea altor elemente 8i
le#turi, $r s $ie a$ectate toate elementele 8i le#turile sistemului! 4entru ca un
sistem de mana#ement s $uncionee este necesar ca/
7ntre subsistemul deciional 8i cel operaional s e@iste le#turi de tip cau
C e$ect 8i un obiectiv dat a crui realiare revine ca sarcin sistemuluiA
din mulimea de stri ale sistemului s se #seasc cele care asi#ur
realiarea obiectivului stabilitA
s dispun de libertatea de a aciona ast$el 7nc+t, din mulimea variantelor
posibile s alea# una sin#ur, cea care o$er avantaBul ma@im pentru
realiarea obiectivului stabilit!
*n practic, sistemul de mana#ement are o s$er lar# de cuprindere, de re#ul,
prive8te activitatea de ansamblu a unitii sau un #rup de $uncii ale
mana#ementului!
,istemul de mana#ement are urmtoarele proprieti/
de adaptareA
de autoor#aniareA
de autore#lare!
Proprietatea de adaptare a sistemului const 7n modi$icarea parametrilor si
7n $uncie de sc=imbrile care au intervenit 7n mani$estarea $actorilor interni 8i
e@terni unitii, de acumulare 8i $olosirea unor noi in$ormaii! *n procesul
adaptrii, parametrii 8i structura sistemului precum 8i modalitile de
$uncionare se pot modi$ica substanial!
Proprietatea de autoorganizare a sistemului const 7n modi$icarea structurii
or#aniatorice sub in$luena sc=imbrilor care se produc 7n $actorii determinani
ai acestuia! *n $uncie de situaia concret, 7n sistemul de mana#ement pot apare
elemente noi sau se pot reduce din cele e@istente!
Proprietatea de autoreglare a sistemului de mana#ement se re$er la $aptul c
modul de $uncionare se modi$ic 7n $uncie de sc=imbrile care au loc 7n
mediul e@terior!
Metoda de management reprezint o mbinare multipl yi coerent de
principii, idei, orientari, procedee yi studii de caz n care gradul de
formalizare procedural este relativ redus, iar formulrile nerigide.
Management 01


'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
6etoda de mana#ement acord o atenie deosebit ima#inaiei constructive,
posibilitii de aplicare 7n mod creator a unor procese, studii de ca etc!, la
condiiile concrete din $iecare unitate economic!
Aplicarea unei metode 7n practica de mana#ement trebuie s se 7n$ptuiasc 7n
mod creativ, av+nd 7n vedere condiiile concrete din $iecare unitate economic!
(ecesitatea adoptrii unor metode noi de mana#ement este determinat de
dinamismul evenimentelor ce au loc 7n unitate 8i crora mana#erii trebuie s le
$ac $a!
,copul principal al practicrii acestor metode const 7n cre8terea e$icienei
activitii mana#erilor privind coordonarea activitii salariailor 8i 7n
antrenarea acestora la realiarea obiectivelor propuse de unitate!
Tehnica de management
,e de$ine8te prin totalitatea procedeelor, instruciunilor, re#ulilor $undamentate
pe noiuni 8tiini$ice 8i utiliate 7n aplicarea cuno8tinelor teoretice
$undamentate de mana#ementul 8tiini$ic, 7n soluionarea problemelor ce
decur# din realiarea obiectivelor unitii economice.
1.6.2. Metode de management
Managementul prin obiective
6ana#ementul prin obiective se baea pe determinarea ri#uroas a acestora
p+n la nivelul e@ecutanilor, care particip nemiBlocit la stabilirea lor 8i pe
corelarea str+ns a recompenselor 8i a sanciunilor cu nivelul realirii
obiectivelor prestabilite!
Aceast metod a $ost #enerat de nevoia ordonrii ac(iunilor pornind de la
ideea c succesul 7n aplicarea unei strate#ii de devoltare a unitii depinde de
corelarea obiectivelor #enerale ale acesteia cu cele ale subdiviiunilor
or#aniatorice 8i a intereselor 7ntre#ului personal din unitatea economic!4rin
obiective se n(eleg (elurile, scopurile cuanti$icabile pe care un mana#er 8i le
propune s le realiee 7ntrCun termen stabilit, cu miBloace preciate!
Obiectivele unei uniti economice se caracterizeaz prin urmtoarele/
orientea modul de aciuneA
preciea resursele pentru realiarea lorA
arat modalitile de control 8i de cuanti$icare a reultatelorA
se baea, 7n principal, pe valori$icarea superioar a resurselor interne 8i a
celor 7mprumutate!
Management 03
'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
5peraionaliarea metodei presupune e$ectuarea unui set de aciuni, care se
des$8oar 7ntrCo succesiune lo#ic $orm+nd urmtoarelor etape/
Prima etap, coincide cu stabilirea obiectivelor #enerale!
A doua etap, coincide cu stabilirea obiectivelor derivate, speci$ice 8i
individuale!!
Etapa a treia coincide cu elaborarea celorlalte componente ale metodei C
pro#ramele de aciuni, perioada de raportare, lista metodelor, bu#etele etc!
Etapa a patra presupune adoptarea unui pro#ram de msuri menit s asi#ure
modi$icrile ce se impun privind structura or#aniatoric a unitii, subsistemul
deciional 8i cel in$ormaional!
Etapa a cincea const 7n urmrirea realirii obiectivelor! Esena activitii din
aceast etap const 7n comunicarea centrilor deciionali a abaterilor care au
aprut 7n realiarea obiectivelor! Are un rol deosebit de important pentru c pe
baa in$ormaiilor privind abaterile intervenite se iniia deciiile de corecie!
Etapa a yasea const 7n evaluarea realirii obiectivelor 8i recompensarea
personalului! *n aceast etap un rol important 7l au criteriile de evaluare a
reultatelor! ,tabilirea unui sistem de criterii -indicatori 8i parametri.
corespuntor asi#ur evidenierea clar a reultatelor 8i acordarea
recompenselor ce se cuvin personalului care a participat la realiarea
obiectivelor!
Managementul prin excep(ie
6ana#ementul prin e@cepie sCa impus ca urmare a sporirii volumului
in$ormaiilor 8i a comple@itii proceselor mana#eriale! 4rin aplicarea sa sunt
a$ectate mai multe $uncii ale mana#ementului, re#sinduCse printre metodele
#enerale ale acestuia! 6ana#ementul prin e@cepie are anumite caracteristici
specifice, care 7l di$erenia de celelalte metode/
Prima caracteristic const 7n $aptul c metoda repreint o concepie
sistemic a diviiunii 7n problemele procesului deciional! Ea presupune
separarea in$ormaiilor 8i deciiilor 7n doua cate#orii/
a) situaii normale, 7n care in$ormaiile sunt 7n limitele prestabilite iar
problemele deciionale sunt reolvate de $iecare decident 7n s$era autoritii
saleA
b. situaii de e@cepie, c+nd se impune intervenia mana#erului ierar=ic
superior!
A doua caracteristic const 7n stabilirea unui sistem de in$ormare ast$el 7nc+t
la un mana#er ierar=ic superior s aBun# numai acele in$ormaii cu caracter de
e@cepie, care repreint abateri semni$icative $a de obiectivele prestabilite!
Management 0>

'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
A treia caracteristic const 7n $aptul c abaterile care urmea a $i raportate
mana#erului ierar=ic superior nu vor $i prestabilite, comunic+ndCse numai
atunci c+nd apar!
A patra caracteristic se re$er in$ormaiile privind abaterile care circul
selectiv numai 7n sens ascendent, iar dispoiiile sau deciiile de re#lare a
sistemului, 7n sens descendent!
A cincea caracteristic se re$er la delimitarea ri#uroas a deciiilor $iecrui
decident 7n $uncie de nivelul ierar=ic la care se a$l!
4racticarea mana#ementului prin e@cepie 7n unitile economice are la ba
urmtoarele premise/
Managerii afla(i la nivelurile ierarhice superioare deleag
subordona(ilor autoritatea yi responsabilitatea corespunztoare
posturilor pe care le ocup! Acest proces de dele#are se e$ectuea
succesiv! 4reluarea sarcinilor de ctre mana#erii a$lai la di$erite niveluri
ierar=ice se realiea succesiv de la baa piramidei ierar=ice spre v+r$, dar
numai acelea pe care cei situai la nivelul ierar=ic in$erior nu le pot reolva
sau nu sunt de competena lor!
Adaptarea sistemului informa(ional la noua situa(ie. Aceast metod de
mana#ement spore8te numrul de persoane antrenate 7n adoptarea deciiilor
Sporirea procesului de cunoaytere a ntregului personal at+t 7n ceea ce
prive8te atribuiile ce se circumscriu postului pe careCl ocup c+t 8i
metodolo#ia impus de aceast metod!
Stabilirea unor indicatori, parametrii, norme, criterii unitare de apreciere a
reultatelor din perioada precedent 8i a celor care se vor obine 7n urma
practicrii acestei metode!
Aplicarea metodei managementului prin excep(ie presupune parcur#erea mai
multor etape/
Prima etap const 7n stabilirea obiectivelor pentru $iecare nivel ierar=ic! *n
aceast etap se e$ectuea o anali amnunit a reultatelor obinute 7n
perioada anterioar 8i, pe baa concluiilor care se desprind, se $ormulea
noile obiective!
Etapa a doua coincide cu stabilirea toleranelor 8i selectarea criteriilor de
evaluare a reultatelor! *n aceast etap se stabilesc pentru $iecare mana#er
abaterile admise a cror reolvare intr 7n competena sa 8i a celor care
urmea s $ie transmise nivelului ierar=ic superior!
Etapa a treia se re$er la compararea reultatelor obinute cu cele pro#ramate!
*n aceast etap au loc dou #rupe importante de activitiA
- prima grup de activit(i se refer la/
Management 09
'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
cule#erea,
7nre#istrarea,
prelucrarea,
sistematiarea 8i
preentarea in$ormaiilor $actorilor deciionali a$lai pe di$erite niveluri
ierar=iceA
- cea de a doua grup de activit(i se refer la compararea propriuCis a
reultatelor obinute 7n di$erite momente prestabilite cu nivelul pro#ramat al
acestora!
Etapa a patra presupune iniierea de aciuni de ctre mana#erul 7n cau,
av+nd ca ba in$ormaional abaterile comunicate de subordonatul su!
Deciiile adoptate trebuie s asi#ure 7nlturarea e$ectelor ne#ative a $actorilor
de in$luen 8i restabilirea $uncionrii sistemului la parametrii prestabilii!
4racticarea metodei de mana#ement prin e@cepie asi#ur numeroase avantaje:
aplicarea corect a acestei metode conduce la o diviiune raional a muncii
7n procesul de mana#ement 8i la sporirea e$icienei!
practicarea acestei metode asi#ur o simpli$icare semni$icativ a procesului
de adoptare a deciiilor!
se realiea o mai bun utiliare a capacitatii mana#erilor, se poate aplica
7n mod sistematic dele#area de autoritate 8i responsabilitate, iar problemele
comple@e ce nu pot $i reolvate de acestea se diriBea spre nivelurile
ierar=ice superioareA
asi#ur o simpli$icare a circulaiei in$ormaiilor concomitent cu
7mbuntirea in$ormrii mana#erilor a$lai la di$erite niveluri ierar=iceA
asi#ur economii cu privire la des$8urarea procesului mana#erial 8i
cre8terea e$icienei acestuia etc!
4e l+n# avantaBele preciate, metoda preint anumite dificult(i
or#aniatorice 8i se re$er la 7nt+rierea adoptrii deciiilor de corecie din
caua netransmiterii la timp a abaterilor aprute, neactualiarea limitelor
toleranelor etc! De asemenea, e@ist posibilitatea ca 7ntrCo perioad de timp
mai 7ndelun#at s nu apar situaii de e@cepie, d+nd na8tere unui sentiment de
autolini8tire, ceea ce are drept consecin 7nt+mpinarea unor di$iculti
neBusti$icate $a de apariia unor abaterii nea8teptate!
Management 20
'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
Managementul pe produs
Esena metodei const 7n asi#urarea de ctre mana#erul de produs a or#anirii,
coordonrii 8i #estionrii #lobale a tuturor activitilor privind produsul -#rupa
de produse 7nrudite ca te=nolo#ie 8i utilitate. din momentul conceperii lui p+n
la scoaterea din producie! 5rientarea spre mana#ementul pe ba de produs a
$ost determinat de o serie de cerine/scurtarea duratei de via a
produselor,adaptarea 8i diversi$icarea produselor la cerinele 8i e@i#enele
clienilor,realiarea unei #estiuni complete pe produs, urmrirea $actorilor care
au in$luenat direct reu8ita primilor utiliatori de produse! ,peci$icitatea acestei
metode const 7n accentul pe careCl pune pe unele dintre elementele procesului
de mana#ement cum sunt/ previiunea, coordonarea, politica resurselor,
orientate spre unele produse alese dup criterii importante! 6ana#erii de
produs trebuie s cunoasc tendinele viitoare ale produselor de care rspund!
Un mana#er de produs trebuie s posede urmtoarele caliti/
putere de convin#ere
capacitatea de sesiare a situaiilor $avorabile
capacitatea de adaptare la sc=imbare
inte#rare 7n colective 8i ec=ipe constituite adC=oc!
4rincipalele etape pe care le implic aplicarea acestei metode, 7n condiiile
economiei de pia sunt/
1! ,tabilirea de ctre mana#erul #eneral a produsului care $ace obiectul
mana#ementului de produs!
2! (umirea mana#erului de produs 8i stabilirea sarcinilor, autoritii 8i
responsabilitii acestuia!
0! Elaborarea de strate#ii privind produsul respectiv!
2! Implementarea strate#iei optime!
<! Evaluarea periodic a produselor!
Sarcina de lucru 7
4reentai ce metoda de mana#ement aCti dori sa 7nt+lnii la locul de munca!
,arcina de lucru va $i veri$icata de tutore!
Management 21
'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
Managementul prin delegare
Aplicarea metodei urmre8te cre8terea e$icienei mana#ementului prin
structurarea or#aniatoric 8i repartiarea raional a activitilor la toate
nivelurile ierar=ice prin procesul de dele#are! 6ana#ementul prin dele#are
const 7n transmiterea parial, succesiv 8i temporar a unei sarcini de serviciu
unui subordonat de ctre un mana#er, 7nsoit de autoritatea 8i responsabilitatea
necesar, precum 8i de condiiile necesare pentru a putea aciona cu un anume
#rad de libertate asupra resurselor a$late la dispoiia sa!,copul urmrit prin
aplicarea acestei metode se re$er la reducerea timpului de reolvare a unor
probleme curente, devoltarea autonomiei mana#eriale, 7ncuraBarea
subordonailor de a participa la actul deciional 8i de valori$icare a voinei de
asumare a responsabilitii 8i dorinei de a$irmare!
6ana#erul care a dele#at autoritatea 8i responsabilitatea subordonatului su
rspunde de consecinele deciiilor adoptate de ctre acesta! Aceasta 7nseamn
c are loc o dedublare parial a responsabilitii!
*n procesul dele#rii, realiarea unei concordane 7ntre autoritatea 8i
responsabilitatea dele#ate, va contribui la des$8urarea normal a activitii
subordonatului 7n realiarea sarcinilor primite! Apariia $enomenului de
neconcordan dintre cele dou componente -autoritate 8i responsabilitate.
creea di$iculti 7n activitatea subordonatului 8i anume/
dac se acord o autoritate mai mare dec+t responsabilitatea, e@ecutantul
7ndepline8te sarcini la un nivel in$erior autoritii dele#ateA
c+nd responsabilitatea dep8e8te autoritatea, e@ecutantul este obli#at s
adopte deciii $r sa se 7ncadree 7n s$era sa de activitate!
Un rol important 7n obinerea unor reultate superioare prin aplicarea metodei 7l
are stabilirea unui sistem de recompense 8i sanciuni, de natur s stimulee
iniiativa 8i responsabilitatea subordonatului! *n $uncie de $orma de transmitere
a autoritii, dele#area poate $i/
re#lementatA
nere#lementat!
Dereglarea reglementat se consemnea 7ntrCun document scris, di$uat la
toi subordonaii -mana#erii care au tan#en cu problemele supuse dele#rii.
cu scopul ca ace8tia s cunoasc persoana creia trebuie s se adresee dac este
nevoie!
Delegarea nereglementat se stabile8te prin simpla 7nele#ere, $r a $i
consemnat 7ntrCun document or#aniatoric! ?ipsa unui document scris 7n care
s $ie preciate 7n detaliu problemele supuse dele#rii, limitele de aciune ale
subordonatului etc!, poate #enera con$uii 8i dispersarea responsabilitii, iar
Management 22

'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
sistemul de recompense 8i sanciuni nu mai poate $i aplicat cu acurateea
necesar! Datorit acestor di$iculti se recomand $olosirea dele#rii
re#lementate!
4entru asi#urarea e$ectelor dorite prin aplicarea metodei, este necesar s se
respecte urmtoarele re#uli/
s nu $ac obiectul procesului de dele#are sarcinile care de$inesc autoritatea
mana#erului sau privesc strate#ia devoltrii sectorului din care $ace parte
e@ecutantulA
sarcinile dele#ate 8i limitele de aciune ale e@ecutantului s $ie preciate clar
7ntrCun document or#aniatoric care urmea a $i autenti$icat de cele dou
priA
7ntrea#a activitate de dele#are se va realia cu consimm+ntul prilor
asi#ur+nduCse un climat de colaborare 8i 7ncredere reciprocA
stabilirea unui sistem de indicatori sau parametri corespuntor, menit s
asi#ure evaluarea corect a reultatelor obinute, 7n $uncie de care
subordonatul va $i recompensat sau sancionatA
controlul trebuie s $ie orientat asupra reultatelor obinute 8i nu a
modalitilor de reolvare a sarcinilor care au $cut obiectul dele#rii!
Activitatea de transpunere 7n practic a metodei presupune realiarea unor
lucrri premer#toare, dintre care amintim/
elaborarea unui re#ulament de or#aniare 8i $uncionare a unitaii sau
adaptarea celui e@istent la noile condiiiA
adaptarea sistemului in$ormaional la noile condiiiA des$8urarea unei
activiti susinut privind pre#tirea pro$esional a personaluluiA
cultivarea spiritului de 7ncredere 7n $orele propriiA
devoltarea iniiativei $iecrui lucrtor 8i 7nsu8irea metodolo#iei de aplicare
a acestei metode!
Un rol important 7n obinerea reultatelor urmrite prin practicarea metodei, 7l
are respectarea urmtoarelor principii/
al e@cepiilorA
al nivelului deciionalA
al limitelor controluluiA
al unitii mana#ementului!
n baza principiului excep(iilor mana#erul care a dele#at autoritatea 8i
responsabilitatea unei activiti va trebui s intervin numai 7n caul 7n care
Management 20
'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
apar abateri semni$icative 8i subordonatul cruia iCa dele#at sarcina nu le poate
reolva!
Principiul nivelului decizional impune o anali amnunit a deciiilor ce
pot $i adoptate de ctre subordonat! *n s$era acestor preocupri va trebui s se
circumscrie 8i analia in$ormaiilor de care dispune subordonatul!
"espectarea acestui principiu presupune ca activitile care $ac obiectul
dele#rii s $ie re$lectate de un sistem de in$ormaii complet, pentru c numai
ast$el subordonatul poate adopta deciiile ce se impun!
Principiul limitelor controlului presupune e$ectuarea acestuia numai 7n
anumite puncte C c=eie, ale realirii sarcinilor, nerecomand+ndCse un control
total!
Potrivit principiului unit(ii managementului $iecare subordonat nu poate
avea ca 8e$ ierar=ic dec+t pe cel care iCa acordat dele#area de autoritate, $a de
care rspunde de 7ntrea#a sa activitate!
Sarcina de lucru 8
*ntocmii un eseu despre principiile mana#ementului!
,arcina de lucru va $i veri$icata de tutore!
Tehnica brainstorming
'aracteristica de ba a te=nicii brainstormin# const 7n or#aniarea activitii
#rupului, ast$el 7nc+t s permit 8i s provoace emiterea unor idei importante,
care 7n alte 7mpreBurri ar $i rmas nee@primate de teama de a nu #re8i sau de a
apare 7ntrCo situaie ne$avorabil $a de componenii #rupului!
:a+nduCse pe teoria dinamicii de #rup, practicarea te=nicii are drept scop
obinerea unui numr c+t mai mare de soluii cu privire la o anumit problem
7n ideea c printre acestea, sau printrCo anumit combinare sau asociere a lor,
se a$l 8i soluia optim! Aceast 7nseamn c, prin aplicarea te=nicii
brainstormin#, nu se urmre8te direct reolvarea problemei, ci obinerea unui
numr c+t mai mare de soluii!Activitatea se des$8oar 7n reuniuni $ormate
dintrCun #rup restr+ns de persoane, respect+nd urmtoarele re#uli/
eliminarea oricrui ar#ument de evaluare a ideilor e@puse 7n timpul 8edineiA
propunerile se devolt 7ntrCo viiune constructivA
Management 22
'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
propunerile trebuie $ormulate clar 8i concisA
asi#urarea unui climat lucrativ 7n care s se accepte orice idee, indi$erent
dac 78i #se8te o aplicabilitate imediat sau 7ntrCo perspectiv mai mareA
7ncuraBarea participanilor s emit noi idei, inclusiv pornind de la cele
$ormulateA
pro#ramarea 8edinelor la o or c+nd participanii sunt mai odi=niiA
acordarea libertii 7n conduit participanilorA
des$8urarea 8edinelor 7ntrCun loc a#reabil 8i 7nlturarea ri#iditii 7n
derularea activitiiA
7nre#istrarea e@act 8i complet a discuiilor 8i, 7n mod deosebit, a ideilor
emise!
:rainstormin#ul urmre8te emiterea unui numr c+t mai mare de idei!
4racticarea te=nicii brainstormin# presupune parcur#erea urmtoarelor etape/
pre#tirea reuniuniiA
analia problemeiA
selecionarea 8i evaluarea soluiilor!
Etapa de pregtire a reuniunii const 7n stabilirea 8i delimitarea precis a
problemei care urmea s $ie pus 7n discuie 8i pentru care se cer soluii! *n
aceast etap se stabile8te #rupul de participani la discuii, $ormat din <C12
persoane! ,e recomand ca participanii s $ie speciali8ti 7n di$erite domenii,
ace8tia nu trebuie ale8i dup $uncii, ci dup capacitatea lor de a emite idei!
Grupul trebuie s $ie etero#en 7n privina pro$ilului, pre#tirii 8i preocuprilor!
Tot 7n aceasta etap se stabile8te responsabilul #rupului, de a crui pre#tire 8i
pricepere depind 7n cea mai mare msur reultatele reuniunii! El trebuie s
asi#ure condiiile ca $iecare participant sC8i $ormulee ideile sale, s
urmreasc ca aceste idei s $ie 7n le#tur cu problema pus 7n discuie,
propunerile s se baee numai pe ar#umente $undamentate $r a apela la
diva#aii lar#i!
"esponsabilul #rupului trebuie s asi#ure un climat permisiv 8i un dinamism
susinut 7n emiterea ideilor, contribuind ast$el la devoltarea $enomenului de
reacie 7n lan! *n aceast etap se stabilesc locul, data 8i ora reuniunii!
,e recomand ca reuniunile s se pro#ramee dimineaa, c+nd participanii sunt
odi=nii, iar durata acestora s nu dep8easc 0< minute, pentru a se menine
avantaBele spontaneitii!
Etapa analizei problemei 7n reuniune are dou $ae/ $aa introductiv 8i $aa
discuiilor!
Management 2<
'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
*n $aa introductiv, responsabilul #rupului e@pune 7n mod clar problema
pentru care se cer soluii de reolvare 8i se preint modul de des$8urare a
7ntrunirii!
*n $aa de discuii propriuCise, participanii emit soluii 7n le#tur cu modul
de soluionare a problemei! ,oluiile sunt 7nre#istrate cu $idelitate, $r a se
precia autorii lor!
Etapa selec(ionrii yi evalurii solu(iilor cuprinde inventarierea, selecionarea
8i #ruparea acestora dup anumite criterii, cum ar $i/ criteriul e$icienei
economice, al ori#inalitii, al perioadei de aplicabilitate etc!
Analia 8i evaluarea ideilor se $ace, 7n #eneral, la un anumit interval de timp
dup reuniune -1 C 0 ile.!
"euniunile bine or#aniate, prin crearea unui climat de munc creativ, $ac ca
brainstormin#ul s $ie o te=nic de mare e$icacitate 8i poate $i aplicat 7n
obinerea de soluii pentru probleme din toate domeniile de activitate ale
unitilor!
Tehnica Delphi
Te=nica &Delp=i& se baea pe principiul #+ndirii intuitive 8i al per$ecionrii
acesteia, consider+nd c deciiile strate#ice 8i tactice pot 8i trebuie s $ie
$undamentate, 7ntrCo msur apreciabil, pe cuno8tinele 8i intuiia speciali8tilor
7n domeniul respectiv! Te=nica se caracteriea printrCun dialo# permanent, cu
caracter de debatere, 7ntre dou #rupuri de persoane , cu scopul de a adopta
anumite deciii!
*n esen, te=nica const 7n obinerea prerilor unor speciali8ti 7n le#tur cu
problema pus 7n discuie! *n aplicarea te=nicii MDelp=i& se parcur# trei etape/
pre#tirea 8i lansarea reuniunii,
des$8urarea reuniunii,
prelucrarea datelor obinute!
n etapa de pregtire yi lansarea reuniunii sunt speci$ice urmtoarele lucrri/
stabilirea problemei pentru care se caut soluiiA aceasta trebuie $ormulat clar
8i s se preciee direciile principale 7n care va $i canaliat anc=etaA
constituirea #rupului de speciali8ti cruia 7i vor $i distribuite $ormularele de
anc=etaA elaborarea $ormularelor de anc=et care trebuie s $ie c+t mai
complete 8i clare! Tot 7n aceast etap se distribuie $ormularele pentru
completare, 7nsoite de instruciunile ce conin modalitile de completare,
indic+nduCse scopul anc=etei 8i termenul la care se solicit rspunsul!
Management 21

'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
n etapa desfyurrii reuniunii are loc derularea anc=etei propriuCise, care
cuprinde dou momente mai importante/
completarea c=estionarului 8i $ormularea unor propuneri de 7mbuntire a
acestuia! *n situaia 7n care propunerile membrilor #rupului sunt de natur s
aduc 7mbuntiri semni$icative, are loc per$ecionarea acestora dup care vor
$i distribuite, din nou, membrilor #rupului de speciali8ti pentru completare 8i
$ormularea de noi opinii! 5peraia de distribuire C completare C 7mbuntire a
c=estionarelor se poate repeta de mai multe ori p+n c+nd maBoritatea
componenilor #rupului au aceea8i opinie despre c=estionarele primiteA
colectarea 8i veri$icarea c=estionarelor, dac acestea au $ost completate la
toate poiiile 8i dac nu sCau strecurat erori $ormale de e@primare a unitilor
de msur a $enomenelor 8i proceselor economice cuprinse 7n ele!
n etapa de prelucrare a datelor are loc sistematiarea acestora, stabilirea
metodolo#iei de prelucrare a in$ormaiilor, preentarea, analia 8i interpretarea
reultatelor, dup care se preint variantele deciionale pentru a $i adoptat cea
care o$er avantaBul ma@im! 'alitatea deciiilor ca urmare a practicrii te=nicii,
este in$luenat de anumii $actori, cum ar $i/
realismul 8i claritatea preentrii problemei deciionale supuse anc=etei 8i a
elaborrii c=estionarelorA
calitatea 8i etero#enitatea componenilor #rupului A
perioada 7n care membrii #rupului trebuie s rspund la c=estionare 8i s
transmit rspunsurileA
motivaia componenilor #rupului 7n participarea 8i obinerea reultatelor
prin practicarea acestei metode!
4racticarea 7n activitatea de mana#ement din unitile economice a te=nicii
MDelp=i& va asi#ura o serie de avantaje/
$undamentarea deciiilor strate#ice 8i tacticeA
realiarea de strate#ii 7n domenii comple@e din activitatea unitilorA
punerea 7n valoare la un nivel superior a pre#tirii, e@perienei, iniiativei
speciali8tilor din unitateA
De reinut, $unciile mana#ementului, secvena mana#erial de ba 8i procesul
complet de mana#ement!
Management 23
Identificarea si rezolvarea
prole!elor
"o!#nicare
'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
Figura 1.5. Secven(a managerial de baz
Figura 1.6. Procesul complet de management
Sarcina de lucru 9
Artai le#tura dintre $unciile mana#ementului!
Management 2>
PREVIZIUN
E
EVALUARE ORGANIZARE
ANRENAR
E
COOR!ONARE
PREVIZIUN
E
EVALUARE ORGANIZARE
ANRENAR
E
COOR!ONARE
'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
,arcina de lucru va $i veri$icata de tutore!
Management 29
'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
Management <0
Rezumat
6ana#ementul repreint procesul care urmre8te atin#erea unor obiective
-scopuri. utili+nd resurse -umane 8i materiale.! Teoria mana#ementului are
un caracter #eneral 8i se aplic 7n toate domeniile! 4ractica mana#ementului
are un caracter speci$ic, 7n sensul c se aplic 7ntrCun anumit domeniu
-mana#ement or#aniaional, mana#ement 7n asi#urri, mana#ement
industrial.! 6ana#ementul ca art se baea pe/
R priceperea mana#erului
R talentul mana#erului
R miestria mana#erului
R abilitatea de a trans$orma cuno8tinele 7n aciuni, de a utilia metodele 8i
te=nicile elaborate de 8tiina mana#ementului!
6ana#ementul ca 8tiin se baea pe/
R studierea relaiilor de mana#ement din sistemele economicoCsociale
R descoperirea le#itilor 8i principiilor care #uvernea aceste relaii
R conceperea de noi sisteme, metode, te=nici 8i modaliti de mana#ement
menite s asi#ure optimiarea $uncionrii acestor sisteme!
"elaiile de mana#ement constau 7n raporturile care se stabilesc 7ntre
elementele unei or#aniaii 8i 7ntre acestea 8i diversele variabile ale
mediului e@traCor#aniaional 7n procesele de plani$icare, or#aniare,
coordonare, antrenare 8i control al activitilor vi+nd atin#erea
obiectivelor $irmei! 5 anumit metod de mana#ement aplicat 7ntrCo
unitate economic solicit ca toi sau aproape toi mana#erii s $oloseasc
procedeele 8i te=nicile speci$ice acesteia, pentru a se putea cuanti$ica
reultatele 8i stabili e$ectele economice obinute 7n urma aplicrii ei!
'aracteristica esenial prin care se delimitea o metod de o te=nic de
mana#ement const 7n $aptul c aplicarea unei metode presupune sc=imbri
mai mult sau mai puin eseniale 7n sistemul de relaii or#aniatorice din
unitate! 4racticarea uneia sau mai multor te=nici de mana#ement nu
in$luenea sistemul relaiilor or#aniatorice din unitile economice! 5
te=nic poate $i utiliat 7n cadrul mai multor metode de mana#ement!
Aplicarea uneia sau a mai multor te=nici 7n procesul de mana#ement
contribuie la obinerea unor reultate de producie 8i economice superioare,
$r s modi$ice sistemul de relaii or#aniatorice e@istente 7n unitatea
economic! 'unoa8terea metodelor de mana#ement 8i aplicarea metodei
care se impune $iecrei or#aniaii repreint de $apt c=eia succesului 7n
a$aceri! *nsu8irea metodolo#iei 8i practicarea corect a acesteia pot asi#ura
raionaliarea procesului deciional, 7n ceea ce prive8te elaborarea
deciiilor strate#ice 8i tactice, 7n $aele de de$inire a problemei, de stabilire
a obiectivelor 8i de elaborare a variantelor deciionale!
'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
Bibliografie minimal
Management <1
'ornelia Tureac Elemente de introducere n
management
Tureac 'ornelia Elena -2003.! Management! Galati/ Ed! ;undaiei Academice
Danubius!
4unescu '! -2003.! Management, Galati/ Ed! ;undaiei Academice Danubius
Galai!
(icolescu 5!,Derboncu ?! -199<.! Management! :ucure8ti/ Editura
Economic!
:ordean I! -2001.! Management! Galai/ Ed! ;undaiei Academice Danubius!
Management <2