Sunteți pe pagina 1din 78

58

1. Di spozi ti vul de admi si e


1.1. Introducere
Dispozitivul de admisie are rolul de a asigura debitul de fluid de lucru,
necesar funcion!rii motorului sau sistemului de propulsie, la orice regim de
funcionare deci, la orice turaie, $i la orice regim de zbor al aeronavei. Ca
parte component! a motorului turboreactor, dispozitivul de admisie trebuie
s! ndeplineasc! urm!toarele cerine:
S! transforme energia cinetic! a fluidului de lucru n energie
potenial!, cu un randament ct mai ridicat, prin frnarea fluidului de lucru
n scopul cre$terii presiunii statice;
S! realizeze pierderi de presiune total! a fluidului de lucru ct
mai mici $i, pe aceast! baz!, pierderi de fluid ct mai mici;
S! fie insensibil la variaia regimului de zbor al aeronavei,
adic! performanele lui s! se modifice ct mai puin la variaiile de regim;
S! asigure distribuii uniforme ale parametrilor
termodinamici $i cinematici, ai fluidului de lucru, n seciunea de intrare n
compresorul sistemului;
S! nu permit! p!trunderea corpurilor str!ine n interiorul
sistemului;
S! mpiedice depunerea $i formarea gheii pe elementele sale
componente sau pe elementele componente ale compresorului;
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
59
Trebuie s! permit! amplasarea $i protecia unor componente
ale motorului (pompe de ungere, traductori de presiune etc.);
S! preia $i s! transmit! celulei, eforturile generate, de forele
$i momentele aerodinamice $i mecanice, n diverse p!ri componente ale
motorului.
1.1.1. Clasificarea dispozitivelor de admisie
I. Din punctul de vedere al regimului de curgere dispozitivele de
admisie se mpart n:
1. Dispozitive de admisie subsonice.
2. Dispozitive de admisie transonice.
3. Dispozitive de admisie supersonice.
1. Dispozitivele de admisie subsonice se caracterizeaz! prin faptul c!,
n interiorul canalului de lucru, regimul de curgere este subsonic, respectiv
n nici un punct din domeniul de curgere viteza aerului nu dep!$e$te viteza
local! a sunetului. Avnd n vedere forma aerodinamic! a nveli$ului
exterior al dispozitivului de admisie, num!rul Mach critic al acestuia fiind
de aproximativ 0.7, aceste dispozitive se vor folosi pentru evoluii ale
aeronavelor cu numere M cuprinse ntre 0 $i 0.7.
2. Dispozitivele de admisie transonice se caracterizeaz! prin existena,
n canalul de lucru, a unor domenii n care curgerea este supersonic!,
acestea ocupnd parial canalul de lucru. Ele sunt folosite pentru evoluii ale
aeronavelor cu M cuprins ntre 0 $i 0.95.
3. Dispozitivele de admisie supersonice au, n canalul de lucru,
domenii ntregi n care regimul de curgere este supersonic iar aceste
domenii ocup! integral canalul de lucru al dispozitivului. Ele se folosesc
pentru numere M de zbor cuprinse ntre 0 $i 3-4.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
60
Indiferent de regimul de zbor al aeronavei, ntotdeauna, n avalul
dispozitivului de admisie, regimul de curgere este subsonic, deoarece
compresorul, n curgere absolut!, este subsonic. Din cauza acestui fapt se
face o distincie net! ntre avionul supersonic $i motorul supersonic. La
avionul supersonic viteza de zbor este supersonic! n timp ce, n cazul
motorului supersonic, viteza relativ! a fluidului n compresor sau n turbin!
este supersonic!.
II. Din punctul de vedere al spaiului din care dispozitivele de admisie
absorb aerul, acestea sunt:
dispozitive cu camer! de presiune;
dispozitive cu aspiraie liber!.
III. Din punctul de vedere al amplas!rii dispozitivelor de admisie pe
avion acestea sunt:
n, pe sau sub arip!;
n, pe sau sub fuselaj;
la ncastrarea arip!-fuselaj;
de o parte $i de alta a ampenajului vertical sau n ampenajul
vertical.
IV. Din punctul de vedere al formei seciunii de intrare dispozitivele
de admisie sunt:
circulare;
semicirculare;
semilunare;
eliptice;
semieliptice;
rectangulare (p!trate sau dreptunghiulare).
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
61
V. Din punctul de vedere al modific!rii geometriei canalului de lucru
se ntlnesc:
dispozitive cu geometrie fix! (nereglabile), subsonice;
dispozitive cu geometrie variabil! (reglabile), transonice sau
supersonice.
1.2. Dispozitivul de admisie subsonic
n funcie de forma canalului de lucru se cunosc dou! variante:
dispozitive divergenteconvergente, figura nr. 1.1 a;
dispozitive convergente, figurile nr. 1.1 b $i c,
1
1
1
1
1
1
a
1
1
b
H
H
A
B
C
I
II
III
IV
H
A
H
C
I
II
III
IV
1
c
1
H
H
III
IV
A
C
1' 1
1' 1
I II
1
1

Fig. 1.1
unde, cu cifre romane, s-au marcat:
I. nveli$ul exterior al dispozitivului de admisie;
II. corpul de rezisten! al dispozitivului de admisie;
III. sistemul de montani;
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
62
IV. corpul central.
Variantele b $i c sunt folosite pentru motoarele turbopropulsoare.
I. nveli$ul exterior al dispozitivului de admisie are rolul de a profila
exteriorul canalului de lucru al dispozitivului, prin intradosul nveli$ului $i,
exteriorul sistemului de propulsie, prin intermediul extradosului acestuia,
astfel nct distribuiile de presiuni pe cele dou! suprafee (intrados $i
extrados) s! fie ct mai uniforme pe direcia axial!.
II. Corpul de rezisten! al dispozitivului de admisie are sarcina de a
prelua eforturile mecanice, generate pe nveli$ul exterior sau pe corpul
central $i de a le transmite c!tre structura de rezisten! a aeronavei.
III. Sistemul de montani al dispozitivului de admisie are dublu rol:
a) Gazodinamic. Montaii sistemului sunt profilai aerodinamic $i au
rolul de a elimina componentele tangeniale ale curgerii n seciunea de
intrare n compresorul motorului. Aceste componente tangeniale apar, de
obicei, la regimurile de funcionare ale dispozitivului care corespund
regimurilor de zbor cu inciden! mare cum sunt regimul de decolare $i
regimul de aterizare ale aeronavei. Prin urmare, sistemul de montani
asigur! axializarea curgerii la intrarea n compresor.
b) Mecanic. Din punctul de vedere mecanic montanii realizeaz!:
fixarea corpului central la carcasa dispozitivului de admisie;
trecerea unor conducte sau a unor conductori electrici, pe
direcia radial!, n ambele sensuri, de la corpul de rezisten! la corpul
central;
preluarea eforturilor mecanice care apar pe corpul central $i
transmiterea acestora c!tre corpul de rezisten! al dispozitivului de admisie.
IV. Corpul central realizeaz! profilarea interioar! a canalului de lucru.
Totodat!, el asigur! tranziia seciunii de la o seciune de form! circular! la
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
63
una de form! inelar!, care corespunde intr!rii n compresor. Corpul central
permite amplasarea unor organe componente.
n canalul de lucru se disting trei domenii caracteristice A, B, $i C.
Domeniul A este limitat la exterior de o linie de curent care separ!
masa de fluid ce p!trunde n sistem, de masa de fluid care nconjoar!
sistemul de propulsie. Forma acestei linii de curent depinde de leg!tura care
exist! ntre viteza de zbor, V
H
, $i viteza de aspiraie a compresorului C
1
.
Domeniul A poate fi convergent, cilindric sau divergent dup! cum viteza de
zbor este mai mic!, egal! sau mai mare dect viteza de aspiraie a motorului.
Domeniul A reprezint! priza de aspiraie a motorului sau tunelul de aspiraie
al dispozitivului de admisie.
Domeniul B face parte din canalul de lucru al dispozitivului de
admisie limitat la exterior de nveli$ul dispozitivului. El este un canal
divergent care realizeaz! o precomprimare static! a fluidului de lucru. n
domeniul B au loc pierderi de energie datorit! stratului limit! de pe
intradosul nveli$ului exterior.
Domeniul C, care aparine canalului de lucru, este un canal convergent
n care fluidul de lucru se accelereaz! $i, ca urmare, presiunea static! a
fluidului scade. Prezena lui este dictat! de:
trecerea de la o seciune de form! circular! la o seciune de
form! inelar!;
necesitatea realiz!rii unor distribuii uniforme de parametrii
cinematici $i termodinamici, la ie$irea din domeniu B.
n domeniul C, pierderile de energie cresc datorit! existenei stratului
limit! pe corpul central, montani, corpul central $i intradosul nveli$ului
exterior.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
64
Forma nveli$ului exterior depinde, n principal, de regimul de zbor al
aeronavei.
Pentru regimuri de zbor subsonice, profilul aerodinamic al nveli$ului
are grosimea relativ!, raza de curbur! a bordului de atac precum $i curbura,
mari. Pentru regimuri de curgere transonice scad grosimea, raza $i curbura.
Pentru regimuri de zbor supersonice, nveli$ul cap!t! o form! specific!,
aceea de pan!.
1.2.1. Regimurile de funcionare ale dispozitivelor de admisie
n timpul evoluiei unei aeronave, dispozitivul de admisie poate avea
regimuri de funcionare:
normale;
anormale.
1.2.1.1. Regimuri normale
Acestea cuprind dou! domenii:
a) Domeniul regimurilor de vitez! mic!, ce include regimul de
decolare;
b) Domeniul regimurilor de vitez! mare, care include regimul de
croazier.
1.2.1.1.1. Regimul de decolare
Pentru acest regim, spectrul curgerii, reprezentat n figura nr. 1.2, se
caracterizeaz! prin aceea c! domeniu A este puternic convergent.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
65

i
T
p
C

p
) 0 ( H
1
A
) 0 ( H
1
B
1
1
1
1

Fig. 1.2
Debitul de fluid fiind mare, viteza de circulaie a fluidului ajunge n
final la (100-200) m/s $i, ca urmare, schimbul de c!ldur! dintre fluid $i
perei este redus. Presiunea total! scade datorit! pierderilor care au loc n
straturile limit! de pe organele componente. Datorit! acceler!rii fluidului de
lucru, n canalul de aspiraie, are loc o sc!dere puternic! a temperaturii
statice ceea ce face ca, la intrarea n dispozitivul de admisie, s! se ating!
valori ale temperaturii sub 0C. n aceste condiii, vaporii de ap! din aer
condenseaz! $i, chiar mai mult, apa nghea! formnd un strat de ghea! n
dispozitivul de admisie $i chiar pe compresor, adic! apare givrajul. Stratul
de ghea!, n primul rnd, modific! forma aerodinamic! a nveli$ului
exterior $i, n al doilea rnd, ngusteaz! seciunea de trecere a fluidului de
lucru care provoac! o sc!dere a debitului de aer. Se are n vedere
mpiedicarea form!rii gheii pe elementele componente ale sistemului. Ca
urmare, orice sistem de propulsie va avea o instalaie specializat! de
antigivraj.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
66
Evoluiile aerului, n coordonate i-s, sunt cele din figura nr. 1.3.
s
i
1
0 1''
*
0 1
p p'
*
1
p''
*
1
p
1
p ''
1
p
1
p '
*
1
1
id
1
*
1''
1''
2
1
C
2
2
1
C
2


Fig. 1.3
Evoluia fluidului este o izentalpic!, n parametrii frnai. Pe aceast!
imagine se definesc:

da
, coeficientul de pierdere de presiune static!, avnd
urm!toarea expresie:

1
da
0
p
p
(1.1)

*
da
, coeficientul de pierdere de presiune total!, dat de relaia

* *
* 1id 1 1
da
0 1 0
p p p
p p p
. (1.2)
'innd seama c!
1 k
k
1
*
1
1
*
1
T
T
p
p

,
_

$i
1 k
k
0
id 1
0
id 1
T
T
p
p

,
_

,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
67
atunci
1 k
k
1
id 1
1 k
k
1
id 1
1 k
k
0
id 1
1
1
da
i
i
T
T
T
T
T
T

,
_

,
_

,
_

.
Cum ns!
( )
2
C
1 i i
2
1
0 id 1
+
iar
2
C
i i
2
1
0 1
,
atunci

( )
1 k
k
2
1
0
2
1
0
1 k
k
2
1
0
2
1
0 0
a d
2
C
i
2
C
1
2
C
i
2
C
1 i

1
1
1
1
]
1


1
1
1
1
]
1


, (1.3)
adic!
( )
1 0 a d
C , f

.
n relaia, (1.3) viteza C
1
depinde de turaia compresorului $i de tipul
acestuia, fiind:
pentru compresoare axiale, C
1
=(150200) m/s;
pentru compresoare centrifugale, C
1
=(100150) m/s,
iar
0
este coeficientul pierderii de energie n stratul limit!, stabilit la bancul
de prob!, cu valori n gama 0.10.2.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
68
1.2.1.1.2. Regimul de croazier!
Spectrul curgerii, la acest regim, este reprezentat n figura nr. 1.4.

p

i
1
1
1
1
H
H
1
1
p
T
C

Fig. 1.4
Evoluiile aerului sunt cele din figura nr. 1.5.
1
1 H


1

'*
H 1
p p

1
p

1
p

1
p
1
p
1
p
H
p
1
H
i
s

Fig. 1.5
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
69
Spre deosebire de cazul anterior se definesc

H
1
a d
p
p
, (1.4)
gradul de comprimare static! a aerului $i

H
1
a d
p
p
, (1.5)
coeficientul de pierdere de presiune total!, dat de expresia

1 k
k
2
1
H
2
1
da
2
C
i
2
C
1

1
1
1
1
]
1

, (1.6)
unde
2
V
i i
2
H
H H
+

.
Evident, coeficientul de pierdere este de forma
( ) , C , V , H f
1 H a d

.
1.2.1.2. Regimurile anormale
Regimurile normale de funcionare ale dispozitivului de admisie
subsonic se definesc pentru urm!toarele situaii:
a) Pentru V
Hmin
<V
H
<V
Hmax
$i o vitez! de aspiraie constant! n
motor, C
1
=ct.;
b) Pentru C
1min
<C
1
<C
1max
$i o vitez! de zbor V
H
=ct.
n alte situaii, liniile de curent, ce separ! tunelul de aspiraie de
mediul nconjur!tor, vor imprima formei acestuia un puternic caracter
convergent sau divergent, n a$a fel nct, pe nveli$ul exterior, stratul limit!
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
70
se desprinde. Se define$te, astfel, un regim anormal de funcionare al
dispozitivului de admisie. Se pot preciza dou! situaii:
a) Prima situaie este aceea care are loc atunci cnd
. ct C , V V
1 max H H
>
sau
. ct V , C C
H max 1 1
>
Spectrul curgerii este cel din figura nr. 1.6.
Desprinderea stratului limita
A
' A
B
' B

Fig. 1.6
Linia de curent AB define$te viteza maxim!, V
Hmax
, pn! la care va
funciona corect dispozitivul de admisie, iar linia A'B', caracterizeaz! un
regim anormal. n acest caz, desprinderea stratului limit! de pe extrados are
ca efecte ngro$area profilului exterior, cre$terea rezistenei la naintare,
R
xda
, a dispozitivului de admisie, precum $i, pentru o for! de reacie
constant!, F
R
=ct., sc!derea vitezei V
H
.
Deoarece cre$te rezistena la naintare a dispozitivului de admisie,
fora de propulsie a sistemului scade ntruct

xda R P
R F F . (1.7)
Acest! sc!dere are drept consecin! mic$orarea vitezei V
H
, $i, astfel,
linia A
'
B
'
se va deplasa c!tre poziia sa iniial! AB. Acest regim nu este
defavorabil pentru dispozitivul de admisie. Totodat!, acesta este un regim
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
71
stabil de funcionare deoarece, curgerea fluidului revine la situaia normal!
iniial! (ex. evoluia n picaj).
b) A doua situaie este aceea n care
H H min 1
V V ,C ct. <
sau
1 1min H
C C ,V ct. <
Spectrul curgerii este redat n figura nr. 1.7.
C
' C
D
' D

Fig. 1.7
Linia de curent CD define$te viteza minim! de evoluie corect! a
aerului n dispozitivul de admisie. n acest caz, tunelul fluidului fiind foarte
convergent are loc desprinderea stratului limit! pe intrados $i, ca urmare, va
cre$te rezistena la naintare a dispozitivului de admisie, R
xda
. Totodat!, se
mic$orez! seciunea de aspiraie a motorului, ce are ca efect, sc!derea forei
de reacie a sistemului, F
R
. Deoarece cre$te rezistena la naintare a
dispozitivului de admisie, fora de propulsie a sistemului scade, conform
relaiei (1.7). Aceast! sc!dere are drept consecin!, imediat!, mic$orarea
vitezei V
H
, linia de curent CD are o tendin! de deplasare c!tre exterior $i,
ca urmare, se accentueaz! regimul defavorabil al sistemului.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
72
1.2.2. Studiul performanelor dispozitivului de admisie
subsonic
1.2.2.1. Performanele gazodinamice
Se consider! spectrul curgerii, ntr-un dispozitiv de admisie subsonic,
n momentul decol!rii, ca n figura nr. 1.8. Evident, n acest caz, tunelul de
aspiraie este convergent.
1
1
0
Volum
de control
Distributia
de presiuni
0
b
a
d
f
fb
X
cd
X
1
A
X
h
p
h
p
1
p
e
c

Fig. 1. 8
Din punct de vedere fizic, m!rimea X reprezint! fora de rezisten! la
naintare R
xda
.
Pentru studiul performanelor dispozitivului de admisie subsonic se
apeleaz! la teorema impulsului potrivit c!reia fora de aspiraie X este egal!
cu variaia impulsului total al aerului care traversez! volumul de control
abcdea, adic!

H 1
T T
I I X
& &
. (1.8)
n general, impulsul total este
2
T
A C
I p A M C p A 1
p A
_
+ +

,
& &
,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
73
unde densitatea static! este ( )
*
, presiunea static! este
( )
*
p p , iar viteza este

*
cr
2 k
C k R T R T
k 1+
. (1.9)
nlocuind, n expresia impulsului total, rezult!

( )
( )
( )
* 2 *
T *
2
2 k
R T
k 1
I p A 1
p
2 k
k 1
=p A 1 .


_


+
+,
_


+
+,
&
(1.10)
S-a inut seama c! pe de o parte, aerul este considerat un gaz perfect $i
se poate scrie ecuaia de stare
* * *
p R T iar, pe de alt! parte, funcia
gazodinamic! a temperaturii ( ) este
( )
( )
( )

,
n care
( )
2
1 k
1 k
1
+

.
nlocuind n (1.10) se obine
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
74

( )
( )
2 2
T
2
k 1 2 k
1
k 1 k 1
I p A 1
1
p A .


_
+

+ +
+,
1
+

1
1
]
&
(1.11)
Ca atare, fora de aspiraie devine

( ) ( )
( ) ( )
2 2
1 H
1 1 H H
1 H
2 2
1 1 H H
H 1
H 1 1 H
1 1
X p A p A
p 1 A 1
p A .
p A
+ +

1
+ +

1
1
]
(1.12)
Se definesc, n continuare, urm!toarele m!rimi:
gradul de comprimare static! a aerului n tunelul de aspiraie
al dispozitivului de admisie, provocat de forma dispozitivului de admisie,
f
1
da
H
p
p
;
coeficientul de form! a tunelului de aspiraie al dispozitivului
de admisie,
1
H
A
A
. n funcie de forma tunelului de aspiraie acesta poate
avea urm!toarele valori:

'

<

>
divergent. tunel
cilindric; tunel
; convergent tunel
, 1
, 1
, 1


n aceste condiii, X cap!t! forma

( ) ( )
2 2
1 H
H 1
da f
1 H
1 1
X p A1
+ +

1
1
]
. (1.13)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
75
Pe de alt! parte, din distribuia de presiuni pe bordul de atac al
nveli$ului, fora X se mai poate exprima prin relaia
fb cd Xda
X X R X .
Rezultanta distribuiei de presiuni pe bordul de atac este
1 H cd
A P X , n care # reprezint! coeficientul distribuiei presiunii pe
bordul de atac al nveli$ului exterior. Cealalt! component! a forei, X
fb
, se
poate obine din relaia:
( )
H
1
A
fb
1 A
X p dA
+

,
unde se consider!
H
p p ct.
Prin urmare,
( ) ( )
( )
H
1
A
fb H H H 1 H 1
1 A
X p dA p A 1 A p A 1


+
1 1 + +
] ]

sau

[ ]
( )
H 1
H 1
X p A 1
p A 1 1 .


+
1 +
]
(1.14)
Egalnd relaiile (1.13) $i (1.14) se obine:
( )
( ) ( )
2 2
1 H
H 1 H 1 da
1 H
1 1
p A 1 1 p A1
+ +
1 +
1
]
1
]
,
din care
( )
( )
( )
1
]
1

+
+ +
+
1
1
1 1
1
H
2
H
1
2
1
da


sau
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
76

( )
( )
( )
1
2
1
H
2
H
da
1
1
1 k
k 2
1 1

+

+

+ +
. (1.15)
Expresia obinut! reprezint! gradul de comprimare static! a aerului n
dispozitivul de admisie, datorat formei tunelului de aspiraie. Astfel, gradul
de comprimare este o funcie de forma
( ) , , , , f
1 H da
,
unde:

H
este coeficient de vitez! ce exprim! regimul de zbor al
aeronavei;

1
este coeficient de vitez! ce exprim! regimul motorului;
este coeficientul de grosime maxim! a nveli$ului exterior al
dispozitivului de admisie;
este un coeficient al distribuiei de presiuni, datorat! formei
nveli$ului exterior al dispozitivului de admisie;
este un coeficient de form! a tunelului de aspiraie.
Gradul de comprimare obinut poate lua valori supraunitare sau
subunitare.
'innd cont de cerina fundamental! a dispozitivului de admisie de a
realiza o precomprimare a aerului ( )
da
1 , se vor alege, n mod
corespunz!tor, valorile grosimii nveli$ului exterior ( $i ale formei
nveli$ului exterior #, innd seama c!
( )
1 H
, f .
Se observ! c!, orice profil aerodinamic, situat n amontele unui motor,
se comport! diferit fa! de acela$i profil izolat, la care ( )
H
f .
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
77
Avnd n vedere c! aerul, care traverseaz! tunelul de aspiraie, nu se
modific! din punct de vedere calitativ, ntruct compoziia sa chimic!
r!mne aceea$i, $i cantitativ, deoarece nu au loc pierderi de fluid, rezult! c!,
debitul de fluid se conserv! n lungul tunelului de aspiraie, adic!

1 1

a a
M M
H H
& &
. (1.16)
n general, debitul are expresia
( ) sin A q
T
p
a M
*
*
a

&
(1.17)
care se simplific! dac! 2 $i constanta aerului este a=0.04. Ca
urmare, relaia (1.16) devine
( ) ( )
1 1
*
1
*
1
H H
*
H
*
H
A q
T
p
a A q
T
p
a ,
de unde

( )
( )
H
1
*
H
*
1
1
H
q
q
p
p
A
A

. (1.18)
Deoarece raportul
*
H
*
1
p p reprezint! coeficientul de pierdere de
presiune total! n dispozitivul de admisie, datorat formei tunelului de
aspiraie,
f
*
da
, atunci

( )
( )
H
1 *
da
q
q

. (1.19)
'innd seama c!
( )
1
1 *
1
p
p

,
( )
H
H *
H
p
p

,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
78
atunci
( )
( )
( )
( )
1
H
da
1
H
H
1 *
da
p
p
sau

( )
( )
H
1 *
da da


. (1.20)
Din relaiile (1.15), (1.19) $i (1.20) rezult!:
( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
H
2
H
H
1 *
da
1
2
1
H
1 *
da
1
1 k
k 2
q
q
1 1
1

+ +
+

sau

( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
H
2
H
H
1
1
2
1
H
1
*
da
1 k
k 2
q
q 1
1 1

+
. (1.21)
Avnd n vedere c!
( )
( )
( )
1
1
1
iar
( ) ( )
1 k
1
2
1 k
q

,
_

+

atunci
( )
( )
( )
( )
H
1
H
1
H
1
q
q

.
nlocuind n (1.21), se obine
( )
( )
( )
( )
( )
( )
*
da
1 1 2
1 1 H
H H
1 1
2 k
1
k 1

+
+

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
79
sau, n final,

( )
( )
( )
1
]
1

+
+

H 1
2
1
H
1
*
da
1 k
k 2
1
1 1
. (1.22)
Relaia (1.22) define$te coeficientul de pierdere de presiune total! n
dispozitivul de admisie, ca funcie de parametrii regimului de zbor $i de
funcionare ai motorului, de grosimea nveli$ului exterior $i de forma
aerodinamic! a nveli$ului exterior, adic!
( ) , , , f
1 H
*
da
.
1.2.2.2. Regimurile de pierderi de presiune total! ale
dispozitivului de admisie
Se definesc trei regimuri de pierderi de presiune total! ale
dispozitivului de admisie:
1. Regimul de pierdere de presiune la punct fix.
2. Regimul de pierdere maxim! de presiune.
3. Regimul critic de pierdere de presiune.
1. Regimul de pierdere la punct fix se caracterizeaz! prin aceea c!
sistemul se afl! la punct fix, respectiv viteza avionului este nul!, V
H
=0,
altitudinea de evoluie este nul!, H=0, iar 0
H
.
n aceste condiii,
( ) 1
1 k
1 k
1
1 k
k
2
H H

,
_
iar

( )
( ) ( )
( )
1 2
1 1
*
da
f
1
1 1
0
+
+
. (1.23)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
80
Ca urmare, la punct fix, pierderile de presiune depind, n special, de
regimul de funcionare al motorului, respectiv de viteza de circulaie a
aerului n dispozitivul de admisie. La m!rirea turaiei motorului cresc
debitul de fluid ce traverseaz! sistemul, viteza C
1
$i ( )
1
$i, prin urmare,
coeficientul de pierdere de presiune n dispozitivul de admisie la punct fix,
*
da
0
se va mic$ora. Cea mai mare pierdere de presiune, la punct fix ,
*
da
min
0
,
se realizeaz! n condiiile n care viteza C
1
devine maxim!, ceea ce, de
regul!, pentru un canal, nseamn! 1
cr 1
. n aceast! situaie, regimul
de curgere devine critic.
La regimul critic de curgere, debitul de fluid devine maxim $i se
menine constant att timp ct geometria canalului de lucru este invariabil!.
n cazul dispozitivelor de admisie subsonice geometria canalului de lucru
este invariabil! $i, ca atare, debitul de fluid este maxim $i constant.
Regimul de curgere n care debitul de fluid este critic $i constant se
nume$te regim de blocaj al dispozitivului de admisie. Rezult!, deci, c! cea
mai mare pierdere de presiune la punct fix se realizeaz! la regimul de blocaj
al dispozitivului de admisie.
Coeficientul minim de pierdere de presiune n dispozitivul de admisie,
la punct fix, este

( )
1 k
1
*
da
1 k
2
2
1 1
min
0

,
_


. (1.24)
2. Regimul de pierdere maxim! de presiune este definit pentru un
dispozitiv de admisie cu o grosime mic! a nveli$ului exterior, ca n cazul
unui dispozitiv de admisie supersonic sau, mai general, pentru
( ) 0 1 . Se studiaz!, n continuare, cazurile:
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
81
a. 1 , 0 ;
b. 0 , 1 .
Din punct de vedere fizic cazul b este ireal deoarece niciodat! nu
poate s! fie unitar.
Regimul de pierdere maxim! se atinge n situaia unui dispozitiv de
admisie supersonic care funcioneaz! n regim subsonic, figura nr. 1.9,
Dispozitiv de admisie supersonic
0

Fig. 1.9
pentru care

( )
( )

,
_

H 1
2
1
H
1
*
da
1 k
k 2
1
1
min. (1.25)
Pierderile de presiune cresc n cazul funcion!rii sistemului la punct
fix. Astfel, pentru 0
H
, ( ) 1
H
se obine

( ) ( )
2
1 1
*
da
1
1
0
min

+
. (1.26)
n cazul funcion!rii sistemului la regim de blocaj ( )
1
1
coeficientul de pierdere de presiune n dispozitivul de admisie
*
da
scade,
devenind

min min
0
* *
da da 1
k 1
1
2
2
k 1


+
,
. (1.27)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
82
Pentru k=1.4 se obine
min
*
da
0.69 .
De regul!, ntre coeficientul de pierdere de presiune n dispozitivul de
admisie
*
da
$i debitul de fluid exist! o leg!tur!, caracterizat! prin aceea c!,
atunci cnd coeficientul de pierdere de presiune n dispozitivul de admisie
*
da
scade, se mic$oreaz! $i debitul de fluid. n consecin!, cre$terea
pierderilor de presiune implic! sc!derea forei de propulsie.
Considernd c! nu exist! pierderi de presiune $i este regim de blocaj,
atunci debitul real de aer, n seciunea 1-1, se poate calcula din condiia

max 1 1
a a
M m M
& &

, (1.28)
unde
max a
M
&
, se obine pentru 1
*
da
$i 1
1
.
ntruct
( )
*
1
a
1 1
*
1
p
M a q A
T


$i
max
*
H
a
1
*
H
p
M a 1 A
T

,
atunci
( ) ( )
1
*
da 1 *
H
*
1
q q
p
p
m ,
de unde

( )
1
*
da
q
m

. (1.29)
Grafic, dependena ( ) m f
*
da
este cea din figura nr. 1.10.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
83
0
.8
0
.
2
0
.
4
0
.
6
0
.
8
0
.
6
0
.4
0
.2
0.9
0.8
0.7
0.6
0.75 0.25 0.50
1
1

0
H

*
da
MIN

m
*
da


Fig. 1.10
Din figur! rezult! urm!toarele:
n cazul cnd . ct
H
, la cre$terea turaiei sistemului,
debitul de aer aspirat, exprimat prin m, cre$te, iar coeficientul de pierdere de
presiune n dispozitivul de admisie
*
da
scade.
n cazul cnd . ct
1
, leg!tura dintre coeficientul de
pierdere de presiune n dispozitivul de admisie
*
da
$i debitul de fluid m,
este direct proporional!.
Pierderea maxim! de debit, pentru
H
0 $i 1
1
, este de
aproximativ 25%.
3. Regimul critic de pierdere de presiune se realizeaz! n condiiile n
care, pe bordul de atac al nveli$ului exterior, presiunea este maxim! adic!,
devine zero.
Coeficientul critic de pierdere de presiune n dispozitivul de admisie
*
da
cr
este
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
84

( )
( )

,
_

+
+

H 1
2
1
H
1
*
da
1 k
k 2
1
1
cr


. (1.30)
Pentru 1
*
da
cr
se poate stabili o grosime critic! a nveli$ului exterior
cr
, dincolo de care procesul nu mai are sens fizic. n acest caz,

( )
( )
1
1 k
k 2
1
H 1
2
1
H
1
cr

,
_

+


. (1.31)
Relaia (1.31) are sens dac! exist! inegalitatea
cr
> .
1.2.2.3. Performanele aerodinamice ale dispozitivului de
admisie
Gradul de comprimare static! a fluidului n dispozitivul de admisie
da
$i coeficientul de pierdere de presiune n dispozitivul de admisie
*
da

depind de forma tunelului de aspiraie al dispozitivul de admisie.
Pentru un tunel de aspiraie cilindric 1
*
da da
. Pe lng! aceste
performane de form!, tunelul genereaz! $i o alt! categorie de performane,
din grupa celor aerodinamice. Dac! tunelul este cilindric, presiunile
exterioare acestui cilindru nu admit componente axiale. Integrnd aceast!
distribuie de presiuni pe direcie axial! nu vor exista fore axiale pe care
dispozitivul de admisie va trebui s! le nving!.
n cazul unui tunel de aspiraie tronconic (divergent sau convergent),
presiunile pe feele laterale vor avea componente axiale. Aceste componente
axiale, integrate, conduc la fore axiale pe care dispozitivul de admisie
trebuie s! le nving!. Aceste fore axiale sunt similare forelor aerodinamice
de rezisten! la naintare $i se numesc rezisten$e aerodinamice adi$ionale
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
85
R
xa
. n acest caz, dispozitivul de admisie trebuie s! nving! att forele
aerodinamice, datorate formei nveli$ului exterior R
x
, ct $i rezistenele
adiionale R
xa
, provocate de forma tunelului de aspiraie.
Pentru a putea evalua rezistena adiional! R
xa
se define$te coeficientul
C
xa
, prin

1
2
H H
xa
xa
A V
2
1
R
C

. (1.32)
Studiul se face pentru trei cazuri:
1. Tunel de aspiraie convergent, 1 > .
2. Tunel de aspiraie divergent, 1 < .
3. Tunel de aspiraie cilindric, 1 .
1. Pentru 1 > , ntruct
( )
xa H 1
R X p A 1 1 1 +
]
,
coeficientul
'
xa
C cap!t! forma
( ) [ ]
1
2
H
1 H '
xa
A V
1 1 A p 2
C

+


.
nlocuind
( )
H
*
H H
p p , ( )
H
*
H H

$i
*
H
2
H
2
H
T R
1 k
k 2
V
+

,
atunci
( ) ( ) [ ]
( ) k 2
1 k
T R
1 1 p 2
C
2
H
*
H H
*
H
H
*
H '
xa
sau
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
86

( ) [ ]
( )
k
1 k 1 1
C
H
2
H
'
xa
+


. (1.33)
Teste de funcionare au ar!tat c!
x
'
xa
C C << ceea ce permite ca
'
xa
C s!
fie neglijat n anumite calcule.
2. n cazul tunelului divergent, coeficientul de pierdere de presiune n
dispozitivul de admisie
*
da
este dat de expresia general!
( )
( )
( )

,
_

+
+

H 1
2
1
H
1
*
da
1 k
k 2
1
1
,
n care, pentru 1 > , 1 , iar pentru 1 < , 0 .
Coeficientul adiional, n acest caz, este

''
'' xa
xa
2
H 1
R
C
1
V A
2


(1.34)
ntruct

'' ''
xa
R X .
n cazul unui regim de zbor oarecare, schema cinematic! este
reprezentat! n figura nr. 1.11.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
87
H
H
A
a
H
h
p
ab
X
cb
X
c
b
1
A
1
1
X"

Fig. 1.11
Evident, fora de rezisten! adiional! este
cb ab
' '
X X X + .
Se ine seama c!
1 H ab
A p X ,
n care
( ) ( )
1 1
H H
A A
cb H H 1 H H 1
A A
X p dA p dA p A A p A 1

.
Ca atare,
( ) + 1 A p X
1 H
' '
.
nlocuind n relaia (1.34) se obine
( )
H
H 1 ''
xa 2
H 1
2 p A 1
C
V A


.
Deoarece
H
2
H
2
H
T R k M V rezult!,
( )
H ''
xa 2
H H H
2 p 1
C
R T k Mrespectiv, n final,

2
H
' '
xa
M
1
k
2
C
+
. (1.35)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
88
Deoarece 1 << $i 1 < atunci 1 << , iar din (1.35) rezult!
relaia aproximativ!

2
H
' '
xa
M
1
k
2
C

. (1.36)
3. n cazul tunelului cilindric ( ) 1 , rezult! 0 C
' '
xa
, $i, ca urmare,
toate performanele datorate formei tunelului de aspiraie, dispar.
1.2.3. Profilarea dispozitivului de admisie subsonic
n cadrul profil!rii dispozitivului de admisie subsonic se urm!re$te ca
distribuia de presiuni, n seciunea de ie$ire din dispozitivul de admisie,
corespunz!toare intr!rii n compresor, s! fie uniform!.
Profilarea dispozitivului de admisie se face parcurgnd urm!toarelor
etape:
1. Profilarea bordului de atac al nveli$ului exterior.
2. Profilarea extradosului nveli$ului exterior.
3. Profilarea intradosului nveli$ului exterior.
4. Profilarea corpului central.
1. Prima etap! se poate realiza n dou! moduri:
a) Profilare cu arce de elips!.
b) Profilare folosind profile NACA.
1.a. Schema geometric! a bordului de atac este reprezentat! n
figura nr. 1.12.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
89
A
D
E
F
G
C
B
1
1
1''
1''
1'
1'
x
r
O'
x
e
R
o
R
i
R
b
R
1
v
R
1
D e
R R
R
0
LDA
e L
Li
X x
Lc

Fig. 1.12
Profilarea bordului de atac al nveli$ului exterior (BAC) se face cu
dou! arce de elips!, unul exterior AB $i cel!lalt interior AC.
Se consider!, spre exemplu, c! pentru arcul AB se poate scrie ecuaia
elipsei:
( )
1
R R
r
L
x
2
0 e
2
2
e
2

+ .
nlocuind distana x $i raza r prin
X L x
e

$i
0
R R r ,
se obine
( )
1
R R
R R
L
X L
2
0 e
0
2
e
2
e

,
_


de unde, rezult!,
1
1
]
1

,
_

,
_

,
_

2
e
2
e
0
2
e
0
e
L
X
1 1
R
R
1
R
R
R
R

respectiv
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
90

2
e e
0
e
0
e
L
X
1 1
R
R
1
R
R
R
R

,
_

,
_

+ , (1.37)
care reprezint! ecuaia arcului AB.
Analog, se obine ecuaia arcului de elips! AC de forma

2
i i
0
i
0
i
L
X
1 1 1
R
R
R
R
R
R

,
_

,
_

. (1.38)
Dac! se noteaz! principalele rapoarte cu
1
i
0
K
R
R
,
e
i
1
e
0
A
A
K
R
R
,
3
e
i
3 2
e
e
A
A
K K
L
R

,
_

+ $i
( ) 1 K K
1
L
R
1 4 i
i

,
n raport cu cei patru parametri K
i
se definesc trei familii de dispozitive de
admisie A, B $i C. Valorile parametrilor K
i
, m!surate la bancul de prob!,
sunt cele din tabelul nr. 1.1
Tabel 1.1
K
1
K
2
K
3
K
4

A 1.15 0.2 12.5 1.5
B 1.1 0.2 12.5 1.3
C 1.03 0.2 7.5 1.0

Coeficienii K
i
reprezint!, din punct de vedere fizic, o anumit! form!
pe care o are nveli$ul exterior. Astfel, coeficientul K
1
reprezint! imaginea
fizic! a grosimii maxime a intradosului nveli$ului exterior. Pe de alt! parte,
raportul
e i
A A reprezint! imaginea fizic! a poziiei grosimii maxime a
nveli$ului exterior al dispozitivului.
n funcie de tipul motorului $i strns legat de destinaia avionului se
alege o familie de dispozitive de admisie din cele trei A, B sau C. Astfel,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
91
familia A este caracteristic! motoarelor ce echipeaz!
aeronave care evolueaz! cu viteze mici de zbor $i la incidene mari
(elicoptere);
familia B este caracteristic! motoarelor ce echipeaz!
aeronave care evolueaz! cu viteze de zbor medii;
familia C este caracteristic! motoarelor ce echipeaz!
aeronave care evolueaz! cu viteze de zbor supersonice.
Practic, proiectarea unui dispozitiv presupune alegerea unei familii $i
alegerea raportului A
i
/A
e
(0.40.8.). Apoi, se determin! formele celor dou!
arce care, n final, se construiesc.
Profilarea bordului de atac al nveli$ului exterior cu profile NACA, se
face cu un profil NACA simetric, ca n figura nr. 1.13, unde ( ) Y f X .
0
Y
X
max
Y

Fig. 1.13
n notaia unui profil NACA 1-50-150, al doilea num!r reprezint!,
procentual, raportul A
i
/A
e
(=50%) iar, al treilea num!r reprezint! raportul
L/D
e
(=1.5) nmulit cu 100, adic!,
i
e e
A L
1 50 150 1 100 100
A D
.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
92
Valorile raportului A
i
/A
e
se afl! n intervalul (0.40.8), iar valorile
raportului L/D
e
se afl! n intervalul (0.81.5).
2. n acest caz, se consider!
e D
R R .
3. Curba CE se profileaz! cu un arc de parabol! de ordin al III-lea.
Aceasta are forma d X c X b X a R
2 3
+ + + , unde coeficienii a, b, c $i
d se stabilesc din condiii geometrice.
n punctele C $i E condiiile sunt urm!toarele:
pentru punctul C

'


,
_

0
dX
dR
R R , L X
Li X
i i
;
pentru punctul E

'


,
_. 0
dX
dR
R R , L X
0 Lda X
v
1 da

La acestea se adaug! o condiie de verificare: panta local! a curbei CE
trebuie s! nu dep!$easc!
0
10 tg .
Raza
e
R se calculeaz! din ecuaia debitului de fluid la intrare n
compresor, unde
b b
1 1
1
v
1 e
R R
d
R R
,
n care
_
1
d se alege n funcie de tipul motorului. Astfel, n cazul MTR SF $i
MTRDFAm ( ) 1 d 0.4 0.8 , iar ( ) ( )
da D
L D 0.8 1.5 , n funcie de
amplasarea motorului pe avion.
4. Raportul
b
1 c
D L se alege n intervalul (0.81.2), iar corpul central
poate fi un arc de elips!, cerc sau de parabol!.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
93
1.3. Dispozitivul de admisie supersonic
Dac! viteza de zbor a unei aeronave dep!$e$te Mach-ul critic al
nveli$ului exterior
( )
'
H CR
M M > atunci, pe extradosul nveli$ului exterior,
apare un domeniu n care curgerea este supersonic!. n acest domeniu,
trecerea din subsonic n supersonic se face printr-un sistem de unde Mach,
de mic! intensitate, iar trecerea din supersonic n subsonic se face printr-o
und de %oc.
Unda
de soc

Fig. 1.14
Pentru
'
H
' '
H
M M > , domeniul curgerii supersonice se extinde $i
avanseaz! c!tre amonte astfel nct, la un anumit Mach de zbor, se creeaz!
n amontele dispozitivului de admisie o und! de $oc normal! $i plan!,
figura nr. 1.14. Poziia ei depinde de viteza de zbor, de regimul de
funcionare al motorului (turaie) $i de forma aerodinamic! a nveli$ului
exterior.
Din punct de vedere fizic unda de $oc conduce la salturi ale
parametrilor termodinamici ai aerului, n sensul cre$terii acestora, dar $i
salturi, n sensul descre$terii parametrilor cinematici (vitez!, presiune total!
a fluidului).
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
94
Dac! se define$te o pierdere de presiunea admisibil!,
USadm
0.95

,
atunci se consider! c! dispozitivul de admisie funcioneaz! n condiii
normale dac!

USadm US
.
Pentru

<
USadm US
este necesar! o modificare a formei nveli$ului
exterior, n sensul nlocuirii acestuia cu un dispozitiv de grosime, curbur! $i
raza bordului de atac mai mici pentru a se aduce valoarea

US
n domeniu
admisibil.
O asemenea soluie este dispozitivul de admisie tip Pitot. El poate
funciona n condiii bune pentru viteze cuprinse n intervalul 0.9M
H
1.4.
Pentru viteze M
H
>1.4, datorit! cre$terii intensit!ii undei de $oc
normale, readucerea lui
*
US
, n gama admisibil!, presupune nlocuirea
undei de $oc normale cu una oblic!. n acest scop, n componena
dispozitivului de admisie se introduce corpul central profilat n form! de
pan! sau con. De acest corp central se ata$eaz! unda de $oc normal!, care se
transform! ntr-o und! de $oc oblic!, plan! sau conic!.
n funcie de viteza de zbor exist! urm!toarele cazuri:
pentru 1.4(M
H
(1.8, sitemul de unde al dispozitivului de
admisie are n componen! dou! unde de $oc, una oblic! $i una normal!.
Dispozitivul de admisie se nume$te DA tip 1+1;
pentru 1.8(M
H
(2.2, sistemul de unde al dispozitivului de
admisie va avea n componen! trei unde de $oc, dou! oblice $i una normal!.
Dispozitivul de admisie se nume$te DA tip 2+1;
pentru 2.2(M
H
(2.6, sistemul de unde al dispozitivului de
admisie trebuie s! aib! n componen! patru unde de $oc, trei oblice $i una
normal!. Dispozitivul de admisie se nume$te DA tip 3+1;
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
95
dac! M
H
>2.6 se va profila corpul central astfel nct s! se
genereze un sistem continuu de unde de mic! intensitate sau unde Mach,
figura nr. 1.15.

Unde Mach

Fig. 1.15
1.3.1. Caracteristicile undei de $oc normale
Dac! un curent supersonic traverseaz! un tunel $i ntlne$te o
perturbaie mecanic! sau gazodinamic! (o variaie de temperatur!, presiune,
densitate), n tunel apare o und! de $oc plan!, figura nr. 1.16. Evident,
Unda de soc normala
M 1 <
M 1 >
* *
am am am
M ,T , p
&
* *
av av av
M ,T , p
&

Fig. 1.16
unda de $oc normal! creeaz! o discontinuitate n curgerea fluidului.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
96
1.3.1.1. Leg!turile dintre parametrii din amontele $i din avalul
undei de $oc normale
Ecuaiile fundamentale ale dinamicii fluidelor conduc la urm!toarele
concluzii:
1. Printr-o und! de $oc nu au loc pierderi de fluid, deci debitul de fluid
se conserv!, adic!

av am
M M
& &
. (1.39)
2. Deoarece debitul de fluid este foarte mare, viteza de circulaie a
fluidului este considerabil!, atunci timpul de contact dintre fluid $i pereii
tunelului este foarte mic. Aceasta nseamn! c! schimbul de c!ldur! ntre
fluid $i perei este redus, iar c!ldura produs! este transportat! de fluid.
Astfel, evoluia curentului se poate considera adiabatic! $i ireversibil!.
n fluid nu se introduce $i nici nu se preleveaz! lucru mecanic. Ca
urmare, energia total! a fluidului se conserv!,adic!

av am
I I . (1.40)
'innd seama c!

i M I
a
&
,
atunci


av av am am
i M i M
& &
.
n baza relaiei (1.36), deoarece
av am
M M
& &
atunci

av am
i i .
Dac! fluidul nu se modific! din punct de vedere chimic rezult!,av pav am pam
T c T c sau

av am
T T , (1.41)
adic! temperatura frnat! se conserv! prin unda de $oc normal!.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
97
3. Deoarece asupra fluidului nu acioneaz! fore din exterior, atunci,
conform teoremei impulsului total, acesta se conserv! prin unda de $oc,

av T am T
I I
& &
. (1.42)
'innd seama c!
( )
cr T
a z M
k
1 k
A p C M I
+
+
& &

unde funcia gazodinamic! a impulsului este
( )

,
_


1
2
1
z
atunci, nlocuind n relaia (1.39), se obine
( ) ( )
av cr av am cr am
z a M
k
1 k
z a M
k
1 k
av am

+

+
& &
. (1.43)
Viteza critic! a sunetului a
cr
se poate scrie

T R
1 k
k 2
T R k a
cr cr
. (1.44)
Ca urmare,

am cr
T R
1 k
k 2
a
am

$i

av cr
T R
1 k
k 2
a
av
.
Deoarece

av am
T T , conform relaiilor de mai sus,
av
am cr
cr
a a .
Din relaia (1.43) se obine
( ) ( )
av am
z z
sau, nlocuind ( ) z , se poate scrie
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
98

,
_

,
_

+
av
av
am
am
1
2
1 1
2
1

.
Rezult!, din aceast! egalitate, dou! cazuri:
a)
av am
,
ceea ce implic! inexistena undei de $oc;
b)
am
av
1


sau 1
av am
. (1.45)
Prin definiie,
cr
av
av
a
V
$i
cr
am
am
a
V

sau, nlocuind n (1.42), rezult! cunoscuta relaie a lui Prandtl.

2
cr av am
a V V . (1.46)
Pe baza relaiei (1.45) se pot face urm!toarele observaii:
1. Dac! 1
am
> atunci 1
av
< . Deci, printr-o und! de $oc normal!,
un curent n regim supersonic trece n regim subsonic. Unda de $oc
reprezint! mijlocul cel mai eficient de modificare a regimului de curgere al
unui fluid, din regim supersonic n regim subsonic.
ntotdeauna, la intrarea n motor, n mi$care absolut!, regimul de
curgere este subsonic. n cazul unei evoluii supersonice a unei aeronave,
trecerea fluidului din regimul supersonic, corespunz!tor regimului de zbor al
avionului, n cel subsonic, corespunz!tor regimului de curgere la intrare n
motor, se face printr-un sistem de unde de $oc n care ultima und! de $oc va
fi, obligatoriu, normal!.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
99
2. Cu ct
am
este mai mare, cu att
av
este mai mic $i, n
consecin!, intensitatea undei de $oc este mai mare. Intensitatea undei de $oc
se evalueaz! prin intermediul pierderii de presiune total! a fluidului la
traversarea undei de $oc, adic!

av
usn
am
p
p

. (1.47)
Din ecuaia conserv!rii debitului
av am
M M
& &
sau ( ) ( ) A q
T
p
a A q
T
p
a
av
av
am
am
am


rezult!

( )
( )
( )

,
_

am
am
usn
av
am
am
av
1
q
q
q
q
p
p

. (1.48)
n baza expresiei funciei gazodinamice a debitului
( ) ( )
,
_

+

1 k
1
2
1 k
q ,
se obine, din (1.45),
( )
( )
am am *
usn
av av


sau

( )

,
_

am
am 2
am usn
1


. (1.49)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
100
1.3.2. Dispozitivul de admisie Pitot
Acest tip de dispozitiv de admisie se folose$te pentru aeronave care
evolueaz! cu M
H
cuprins n intervalul 0.951.4.
Frnarea aerului, n faa dispozitivului de admisie, se face cu ajutorul
unei unde de $oc normale $i plane. Poziia $i intensitatea undei de $oc
depind de regimul de zbor, regimul de funcionare al motorului $i de forma
aerodinamic! a nveli$ului exterior.
Dac! se presupune regimul de zbor constant $i se modific! regimul de
funcionare al motorului, unda de $oc se va deplasa n raport cu elementele
dispozitivului de admisie. Va exista o turaie la care unda de $oc trece prin
bordul de atac al nveli$ului exterior. Acest regim de funcionare se nume$te
regim critic de funcionare al dispozitivului de admisie Pitot,
figura nr. 1.17 b. n raport cu acest regim, sistemul poate funciona n dou!
domenii:
1. Domeniul regimurilor subcritice, n care unda de $oc se afl! n faa
bordului de atac al nveli$ului exterior, figura nr. 1.17 a.
2. Domeniul regimurilor supracritice, n care unda de $oc se afl! n
spatele bordului de atac al nveli$ului exterior, figura nr. 1.17 c.
1'
1'
1
1
h
)
1'

h
A 1'
A
1
A

a) Regim subcritic
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
101
h

1'
1'
1
1
h
A
1'
A
1
A
b) Regim critic

b) Regim critic
1'
A
A
1
A
A
1'


1
1

1'
1'
1
1

c) Regim supracritic
Fig. 1.17
La regimul critic se poate scrie
cr
1 1
. Dac! se presupune c!
cr
1 1
> , deci turaia cre$te, unda de $oc va p!trunde n canalul de lucru al
dispozitivului de admisie. Astfel, apare un domeniu n care curgerea este
supersonic!, acesta corespunznd unui regim supracritic.
Dac!
1 1cr
<
( )
cr
H H
< , atunci unda de $oc avanseaz! $i se va situa
n faa bordului de atac al nveli$ului exterior, dispozitivul de admisie
intrnd n regim subcritic de funcionare.
Aceste regimuri de funcionare ale dispozitivului de admisie sunt
funcie de regimul motorului, dac! viteza aeronavei este constant!, sau
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
102
funcie de viteza de zbor, dac! turaia motorului este constant!. Ele definesc
caracteristica de funcionare a dispozitivului de admisie.
Caracteristica de funcionare a dispozitivului de admisie face leg!tura
ntre coeficientul de pierdere de presiune, generat de unda de $oc,
*
da
, $i
forma tunelului de aspiraie, dat! prin parametrul . Analitic se poate scrie
) ( f
usn da


. (1.50)
Parametrul de form! se define$te prin relaia
( )
'
H 1
A A sau
I H
A A .
a. Regimul critic de funcionare al dispozitivului de admisie se
caracterizeaz! prin
1 (1.51)
$i

( )
( )

,
_

,
_cr
cr
H
H
am
am
usn da
1
q
q
1
q
q

. (1.52)
Aplicnd ecuaia conserv!rii debitului n avalul curgerii, rezult!
( )
1 1
1
1 '
1
H
av
av
A q
T
p
a A
1
q
T
p
a
cr

,
_

,
de unde
( )
'
1
1
1
H
A
A
q
1
q
cr

,
_

.
Deoarece raportul
'
1
1
A
A
este cunoscut, iar
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
103
( ) ( ) 9 . 0 8 . 0 q
al min no 1
,
atunci se poate reprezenta regimul critic RCR ca n figura nr. 1.18.
1
RsCR
RsCR
*
da

RSCR
*
da

RCR

RSCR
*
da

RCR
*
da


Fig. 1.18
b. Regimul supracritic de funcionare al dispozitivului de admisie are
caracteristic
1
RSCR

$i
( )

,
_

1
q
q
SCR da
.
Din ecuaia conserv!rii debitului, n amontele undei, se obine
( ) ( )
'
1
'
1
'
1
'
1
am
am
A q
T
p
a A q
T
p
a

, (1.53)
n care
H
'
1
$i
cr
H H
. Ecuaia conserv!rii debitului dup! unda de $oc
conduce la
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
104
( )
1 1
1
1
av
av
A q
T
p
a A
1
q
T
p
a
,
_

. (1.54)
mp!rind cele dou! relaii rezult!
( ) ( )
( )
1
'
1
1
H
RSCR da
A
A
q
q
1
q
q

,
_


sau
( )
( )

<

,
_

<

,
_

RCR da
H
H
H
H
RSCR da
cr
cr
cr
1
q
q
1
q
q

,
dac! se ine seama de variaia funciei q()), figura nr. 1.19, $i de faptul c!
( ) ( )
cr
H H
q q < .
1
( )
cr
H
q
q
c r
H

( )
H
q
H


Fig. 1.19
c. Regimul subcritic de funcionare al dispozitivului de admisie se
caracterizeaz! prin
cr
H H
< $i
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
105

( )
H
da RsCR
H
q
1
q

_

,
. (1.55)
Ecuaia conserv!rii debitului, n avalul undei de $oc, este
( )
'
1 1
1
1
H
H
av
av
A q
T
p
a A
1
q
T
p
a

,
_


din care

( )
1 A
1
q
q
A
A
1
H
1
1
H
<

,
_

. (1.56)
Se poate preciza, n figura nr. 1.18, regimul subcritic RsCR.
La bancul de prob!, se obine variaia lui
*
da
cu , ca n
figura nr. 1.20.
DAsS
*
da


Fig.1. 20
Dac! M
H
>1.4, se constat! c! unda de $oc normal! nu mai poate
realiza o pierdere de presiune n gama de valori uzual!,
da
0.95 < $i, ca
urmare, se va nlocui cu o und! de mai mic! intensitate, respectiv cu o und!
de $oc oblic!.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
106
Pentru a transforma o und! de $oc normal! ntr-o und! de $oc oblic!
se ata$eaz! unda de $oc de elementele componete ale dispozitivului de
admisie. Ca urmare, toate dispozitivele de admisie cu M
H
mai mare de 1.4
vor avea n componen! cel puin o und! de $oc oblic! $i una normal!.
1.3.3. Caracteristicile undei de $oc oblice
Dac! un curent supersonic ntlne$te o perturbaie mecanic!, de
deviaie a curgerii
0
, modific!rile care au loc sunt cele din figura 1.21.
S

) M ( 1
1
>
n 1
V
t 1
V
1
V
n 2
V
t 2
V
2
V
USO

Fig.1.21
Concluziile sunt urm!toarele:
a. Din ecuaia conserv!rii debitului, pe direcia tangent! la unda
de $oc oblic!, direcie paralel! cu tangenta la unda de $oc oblic!, se obine
a V V
t 2 t 1
. (1.57)
b. Pe o direcie normal! la und!, rezult!

2
cr n 2 n 1
a V V (1.58)
sau
1
n 2 n 1
.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
107
c. Deoarece
t 2 2
V V > $i a V
t 2
atunci 1 M
2
> . Ca urmare,
printr-o und! de $oc oblic! curgerea r!mne, n continuare, supersonic!.
d. ntruct
n 1 n 2
V V < $i
t 1 t 2
V V , atunci
2 1
V V < . Prin urmare,
unda de $oc oblic! are o intensitate mai mic! dect unda de $oc normal!.
e. Dac!
1
M ct. $i unghiul
0
cre$te, atunci va exista o valoare
limit!
lim 0
dincolo de care unda de $oc oblic! se transform! ntr-o und! de
$oc normal!. n figura nr. 1.22 este reprezentat! dependena lui
( )
1 lim 0
M f , cu evidenierea domeniului n care unda oblic! se deta$eaz!
$i devine normal!.
detasata
soc de undei Domeniu
atasata soc de undei Domeniu
lim 0

1
M
30
20
10
1 2
3
4
0

Fig. 1.22
Din punctul de vedere al sistemului de propulsie, calculul parametrilor
termodinamici $i calculul pierderilor de presiune se pot realiza, analitic sau
grafic, pe baza familiilor de curbe reprezentate n figura nr. 1.23.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
108
I
2

1
2
P
P
P
( )
2 1
f
lim 0

( )
S
f
1
( ) f
1
( )
H
E
G
F
J
( ) T
1
2
T
T
T
L
K

USN
O
M
2

D
C
P
( )


US
f
1
S

( ) P f
1
A B

US
1
2Fig. 1.23
Se ine seama c! la M
1
corespunde o valoare pentru
1
, conform
relaiei cunoscute.
Dac!
0
are o valoare astfel nct orizontala nu ntlne$te parabola,
atunci unda de $oc oblic! se deta$az! $i se transform! ntr-o und! de $oc
normal!.
1.3.4. Dispozitive de admisie cu comprimare exterioar!
Aceste dispozitive au caracteristic faptul c! sistemul de unde, care
asigur! frnarea aerului de la o vitez! supersonic! de zbor la o vitez!
subsonic! de aspiraie a compresorului, este situat n afara canalului de lucru
al dispozitivului.
1.3.4.1. Dispozitive de admisie 1+1
Cnd num!rul Mach de zbor se afl! n intervalul (1.41.8) se pot
obine pierderi de presiune admisibile dac!, n componena sistemului de
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
109
unde, intr! o und! de $oc oblic! $i o und! de $oc normal!. Prin urmare, din
prima familie de dispozitive de admisie cu comprimare exterioar! fac parte
cele de tipul 1+1. Schema cinematic! a curgerii, n acest caz, este
reprezentat! n figura nr. 1.24.
H
a
H
1
1
> M
1
1
b
0

1
2
3
1
2
> M
1
3
< M

Fig. 1.24
Evoluia aerului, n coordonate i-s, de-a lungul liniei de curent ab, este
cea reprezentat! n figura nr. 1.25.
1
2
3

1

2

3
s
i

H 1
p p

2
p

3
p
3
p
2
p
1
p

Fig. 1.25
n figur!, evoluiile statice 1-2 $i 2-3 sunt politropice de comprimare.
Performanele dispozitivului de admisie sunt urm!toarele:
a. Coeficientul de pierdere de presiune total!
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
110


+
1
2
2
3
1
3
da
p
p
p
p
p
p
1 1
, (1.59)
n care

2
3
usn
p
p
$i

1
2
uso
p
p
.
Ca atare,coeficientul devine


+


usn uso 1 1 da
. (1.60)
2. Gradul de comprimare al aerului n dispozitiv este
1
2
2
3
1
3
da
p
p
p
p
p
p
, unde
2
3
usn
p
p
$i
1
2
uso
p
p
,
adic!, n final,

da1 1 uso usn

+
. (1.61)
Caracteristicile undelor de $oc oblice $i normale depind de trei
parametri:
a. Regimul de zbor prin,
H
, sau
1
.
b. Regimul de funcionare a motorului, prin
3
.
c. Unghiul de perturbaie,
0
.
Se presupun cele dou! regimuri constante $i se modific! unghiul
0
.
Se poate stabili astfel, variaia lui ( )
0 da
f

, figura nr. 1.26.


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
111

da

max da

. ct M , M
1 H

creste M , creste M
1 H
optim 0


Fig. 1.26
Se constat! c! la orice regim de zbor sau de funcionare al motorului,
exist! o geometrie optim! a corpului central la care pierderea de presiune
este minim!, adic!
max da

. Regimul de funcionare al dispozitivului la care,


pentru o geometrie optim!
opt 0
, pierderea de presiune
max da

, este minim!
$i debitul este maxim
max a
M
&
, se nume$te regimul nominal al prizei.
n funcie de poziia undei de $oc normal!, fa! de bordul de atac al
nveli$ului exterior, dispozitivul de admisie poate avea trei domenii de
funcionare:
domeniul de funcionare subcritic;
domeniul de funcionare critic;
domeniul de funcionare supracritic.
n figura nr. 1.27 sunt reprezentate schematic curgerile n cele trei
situaii.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
112
H
H
1
1
1
1
1 < M
H
H
1
1
1
1
H
H
1
1
1
1
1 > M 1 > M
1 < M
1 > M
1 < M
a
b
c

Fig. 1.27
Se presupune, n continuare, c!
H
M ct. $i
1
M variabil, sau turaia
este variabil!. Astfel:
dac! unda de $oc normal! trece prin bordul de atac al
dispozitivului de admisie, regimul se nume$te critic. Dac! turaia n cre$te se
constat! c!, pentru o anumit! turaie, unda de $oc oblic! va trece $i ea prin
bordul de atac al nveli$ului exterior, adic! dispozitivul intr! n regimul
nominal de funcionare. Aceasta implic! un debit maxim prin dispozitiv $i
max da

(figura nr. 1.27 b.);


dac! turaia cre$te n continuare, unda de $oc oblic! scade ca
intensitate, aceasta nseamn! c! se nclin! $i p!trunde n canalul de lucru al
dispozitivului de admisie. Ea se reflect! de nveli$ul exterior $i genereaz! un
sistem de unde incidente care se ncheie cu o und! de $oc normal!. Acesta
se afl! n canalul de lucru al dispozitivului, genernd o pierdere de presiune
mare $i o pierdere de debit important!. Regimul creat este supracritic
(figura nr. 1.27 c).
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
113
dac! turaia scade, dispozitivul intr! n regim subcritic de
funcionare (figura nr. 1.27 a.).
1.3.4.1.1. Caracteristica de funcionare a dispozitivului de
admisie 1+1
Pentru a studia comportarea $i performanele dispozitivului de admisie
supersonic 1+1 se define$te caracteristica de funcionare.
Prin caracteristic! se nelege variaia coeficientului de pierdere de
presiune total! n funcie de factorul de form! al tunelului de aspiraie, adic!
( ) f
*
da
. (1.62)
Analiza caracteristicii acestui tip de dispozitiv este mai complex!
dect n cazul precedent, al dispozitivului Pitot.
Pentru simplificarea calculului se consider!, n continuare, problema
rezolvabil! n trei etape:
studiul variaiei coeficientului de form!
( )
H
M f ; (1.63)
studiul dependenei coeficientului de pierdere
( )
H
*
da
M f ; (1.64)
eliminarea, n final, a regimului de zbor, deci a num!rului
Mach, ntre cele dou! variaii
( )
*
da
f .
Totodat!, se va considera calculul caracteristicii pentru un domeniu de
funcionare normal, care cuprinde numai regimuri critice.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
114
1.3.4.1.1.1 Studiul ( )
H
M f
Schema cinematic! a curgerii n cazul unui regim critic este prezentat!
n figura nr. 1.28.
0

H
H
A
O
C
P
N
D
E
A
' 1
K
L
' 1
A 1
A
1
1
s
A
O . S . U
N . S . U
B
H
' 1

Fig. 1.28
Se consider! c! factorul de form! al tunelului de aspiraie este dat de
relaia

' 1
H
A
A
,
n care
b AB A ; b DC A
' 1 H
,
b fiind n!limea dispozitivului de admisie (dimensiune perpendicular! pe
planul figurii).
nlocuind, * devine

AB
DC
. (1.65)
'innd seama c!,
AB
OB
ctg
A
,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
115
DC
OC
ctg
s

iar
OC OB BC ,
atunci

s A
ctg DC ctg AB BC . (1.66)
Pe de alt! parte, ntruct
EA BC ,
unde
0
ctg DE EA
$i
CD AB DE ,
atunci
( )
0
ctg CD AB BC . (1.67)
Din relaiile (1.67) $i (1.68), se obine

s 0
A 0
ctg ctg
ctg ctg

, (1.68)
adic!, n general,
( )
s A 0
, , f .
Avnd n vedere c! unghiul undei de $oc +
s
este de forma
( )
0 H s
, M f
atunci, n final,
( )
H A 0
M , , f . (1.69)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
116
Unghiurile +
0
$i +
A
au o semnificaie fizic! interesant!. Astfel:
+
0
reprezint! un parametru al geometriei corpului central;
+
A
reprezint! parametrul de poziie al corpului central, pe
direcia axial!.
Cel mai simplu caz este acela n care corpul central are geometrie
invariabil!, +
0
=ct., $i este nereglabil pe direcia axial!, +
A
=ct. n aceste
condiii,
( )
. ct , H
0 A
M f


(1.70)
adic! s-a g!sit funcia c!utat! n prima etap!.
Este interesant c! dac!
A 0
,
adic! unda de $oc oblic! trece prin bordul de atac al nveli$ului exterior,
atunci debitul de aer, care traverseaz! dispozitivul de admisie, este maxim
deoarece
1 . (1.71)
Ca urmare, condiia fundamental! de realizare a unui debit maxim,
indiferent de num!rul de unde din componena sistemului, este ca prima
und! de $oc oblic! s! treac! prin bordul de atac al nveli$ului exterior.
Dac! se admite un regim de funcionare constant, adic! M
1
=ct., atunci
se realizeaz! un regim de debit maxim pentru *=1, adic!
A 0
.
Pentru un regim de zbor variabil M
H
, exist! urm!toarele posibilit!i
practice:
pentru . ct
A
este necesar! modificarea geometriei corpului
central, deci
0
variabil, corespunz!tor regimului de zbor. Astfel, dac!:
M
H
cre$te,
0
scade;
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
117
M
H
scade,
0
cre$te;
pentru . ct
0
este necesar! modificarea poziiei axiale a
corpului central, deci
A
variabil. Astfel, dac!:
M
H
cre$te,
A
va trebui mic$orat, lucru posibil prin
avansarea corpului central, adic! deplasarea sa n sensul de zbor;
M
H
scade,
A
va trebui m!rit, prin introducerea
corpului central n dispozitivul de admisie;
pentru . ct
A
$i . ct
0
, deci o gemetrie $i o poziie fix! a
corpului central, se modific! nveli$ului exterior, care va trebui s! fie
articulat, astfel nct unda de $oc oblic! s! ntlneasc! bordul de atac, A.
1.3.4.1.1.2 Studiul ( )
H
*
da
M f
Ecuaia debitului, aplicat! n seciunile H-H $i A-L, n avalul undei de
$oc normale, n condiiile conserv!rii acestuia, conduce la relaia
( ) ( )
S av
*
av
*
av
H H
*
H
*
H
A q
T
p
a A q
T
p
a .
'innd seama c!
*
av
*
H
T T
iar fluidul nu se modific! din punct de vedere calitativ, $i ntruct
*
H
*
av *
da
p
p
,
atunci
( )
( )
av
H
S
H *
da
q
1
q
A
A

. (1.72)
nlocuind
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
118
b AK A
b DC A
S
Hsau
b DN A
S
,
iar
S
sin DO DC
$i
( )
0 S
sin DO DN ,
atunci

( )
0 S
0
S
H
sin
sin
A
A

. (1.73)
Ca atare, substituind (1.73) n (1.74) se obine

( )
( )
( )
av
H
0 S
0 *
da
q
1
q
sin
sin

, (1.74)
adic!
( )
av S 0 H
*
da
, , , M f .
Cum ns!
( )
0 H s
, M f $i ( )
1 av
M f ,
atunci
( )
1 0 H
*
da
M , , M f .
Prin urmare, dac!
0
ct. $i
1
M ct.
atunci ( )
H
*
da
M f , figura nr. 1.29.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
119
*
da

H
M
opt H
M

Fig. 1.29
Se constat! c! exist! un regim de zbor optim, M
Hopt
, la care pierderea
de presiune total! este minim!.
1.3.4.1.1.3 Construcia caracteristicii de funcionare
Eliminnd regimul de zbor, determinat prin M
H
, ntre funciile
( )
H
M f $i ( )
H
*
da
M f se obine
( )
. ct A , ,
*
da
S A 0
f


,
adic! imaginea analitic! a caracteristicii, figura nr. 1.30.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
120
*
da

opt


Fig. 1.30
Se constat! c! orice modificare a geometriei canalului de lucru prin
forma sau poziia corpului central va conduce la schimbarea poziiei
caracteristicii. Astfel, dac! A
S
scade curba caracteristic! se deplaseaz! c!tre
stnga, figura nr. 1.30, deci c!tre debite de aer mai mici.
1.3.4.2. Dispozitive de admisie pentru
H
M 1.8 >
Pentru regimuri de zbor caracterizate prin
H
2.2 M 1.8 > > , sistemul
de unde de $oc care asigur! pierderi de presiune total! n gama cerut!,
trebuie s! aib! n componen! trei unde de $oc, dou! unde de $oc oblice $i
una normal!, dreapt!. Aceste dispozitive de admisie sunt cunoscute sub
denumirea DA 2+1.
Realizarea unui asemenea sistem de unde este posibil! prin utilizarea
unui corp central ce asigur! dou! perturbaii mecanice, de unghiuri
1
0
$i
2
0
, figura nr. 1.31.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
121
2
0

1
0

1
S

H
H
A
a
1 M
B
>
C
D
1 M
D
<
A
' 1
' 1
B
1 M
C
>
2
S

b
1
1
1 M
A
>

Fig. 1.31
Ca $i n cazul anterior, se poate defini coeficientul de pierdere de
presiune total!

*
H
*
1
*
A
*
D *
da
p
p
p
p
(1.75)
sau, n funcie de coeficienii de pierdere de presiune n undele de $oc,

*
USN
*
USO
*
USO
*
da
2 1
. (1.76)
A doua performan! a dispozitivului de admisie este gradul de
comprimare al aerului, la traversarea sistemului de unde de $oc,
da
, adic!

USN USO USO da
2 1
. (1.77)
Studiile teoretice $i verific!rile efectuate la bancul de probe au ar!tat
c! exist! o geometrie optim! a corpului central pentru care pierderea de
presiune este minim!. Prin urmare, exist!
opt
0
1
$i
opt
2
0
la care
*
da
max
.
n raport cu poziia undei de $oc normale fa! de bordul de atac al
nveli$ului exterior, dispozitivul de admisie 2+1 poate avea trei domenii
de regimuri de funcionare:
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
122
domeniul regimurilor subcritice;
domeniul regimurilor critice;
domeniul regimurilor supracritice.
Aceste domenii se obin fie meninnd regimul de funcionare al
motorului constant $i variind regimul de zbor, fie admind un regim
constant de zbor $i modificnd regimul motorului.
Spectrul curgerii, n cele trei domenii, este prezentat n figura nr. 1.32.
H
H
a b
H
H
H
H
A
A
A
' 1
' 1
' 1
' 1
1
1
1
1
1
1 ' 1
c
' 1

Fig. 1.32
n figura nr. 1.32 b, este prezentat un regim de curgere critic, n care
unda de $oc normal! USN trece prin bordul de atac, A, al nveli$ului
exterior. Un caz particular, de mare interes, este acela n care toate undele de
$oc trec prin punctul A. n aceast! situaie, debitul de aer este maxim iar
pierderea de presiune este minim!.
Regimul n care, pentru o geometrie optim!,
max
a
M
&
$i
*
da
max
, se
nume$te regim nominal. Prin urmare, regimul nominal (de calcul) face parte
din domeniul regimurilor critice.
Acest regim se obine pentru o combinaie a regimurilor de zbor $i de
funcionare, M
Hn
$i M
1n
.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
123
Admind c! M
Hn
este constant, atunci la cre$terea turaiei sistemului
de propulsie sistemul de unde p!trunde n canalul de lucru al dispozitivului
de admisie, undele generate de corpul central se reflect! de pereii canalului,
se suprapun genernd un sistem complex.
n acest nou sistem, figura nr. 1.32 c, pierderea de presiune cre$te
considerabil. Un asemenea regim este denumit supracritic.
Dac! M
1
<M
1n
, figura nr. 1.32 a, sistemul de unde se deplaseaz! c!tre
amontele dispozitivului. Ultimele dou! unde alc!tuiesc o und! de tip ), prin
care scad att debitul de aer ct $i coeficientul de pierdere de presiune total!.
Pentru regimuri de zbor
H
2.4 M 2.2 > > se folosesc dispozitive de
admisie cu patru unde de $oc, de tipul 3+1.
Comportarea $i funcionarea unor asemenea dispozitive sunt similare
cu cele ale dispozitivului 2+1.
Pentru
H
M 2.4 > se profileaz! corpul central astfel nct undele de
$oc s! scad! ca intensitate, ele devenind unde Mach. Asemenea dispozitive
sunt cunoscute sub denumirea de izentropice.
1.3.5. Dispozitive de admisie cu comprimare interioar!
Dispozitivele de admisie supersonice cu comprimare interioar!, au
caracteristic faptul c! sistemul de unde de $oc, prin care se face trecerea de
la un regim supersonic de zbor la un regim subsonic de funcionare al
motorului, este plasat n interiorul canalului de lucru al dispozitivului.
Spectrul undelor de $oc, n acest caz, se poate vedea n figura nr. 1.33.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
124
i
*
i
p
i
e
e
p
min
A
e
Unda de soc normala

Fig. 1.33
Sistemul de unde de $oc depinde de regimul de zbor, prin M
H
, de
regimul de funcionare al motorului, prin M
1
, $i de geometria canalului de
lucru, prin aria A
min
.
n acela$i timp spectrul undelor de $oc depinde de raportul
*
i e
p p ,
unde p
e
este presiunea la evacuare, funcie de regimul de funcionare al
motorului, iar
*
i
p este o presiune total! care ine cont de regimul de zbor al
aeronavei.
Studiul dispozitivelor de admisie supersonice cu comprimare
interioar! se face prin similitudinea proceselor de curgere din dispozitivul de
admisie, pe poriunea convergent!, cu procesele de curgere care au loc
ntr-un ajutaj convergent-divergent, n domeniul n care ajutajul este
divergent. 'innd cont de asem!n!rile care exist! ntre curgerea ntr-un
dispozitiv de admisie $i cea dintr-un ajutaj convergent-divergent, se pot face
urm!toarele ipoteze:
a. Nu exist! frec!ri n interiorul canalului de lucru.
b. Entalpia se conserv! de-a lungul curgerii, adic!
*
e
*
1
T T .
Variaiile presiunii $i ale temperaturii, n lungul dispozitivului, pentru
diferite p
e
sunt reprezentate n figura nr. 1.34.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
125
i
i
e
e
min
A
*
1
p
1
*
e
p
cr
p
eIII
p
eII
p
e5
p
eI
p
e3
p
e2
p
e1
p
x

Fig. 1.34
Astfel:
1. Pentru
*
e e
p p
1
< regimul de curgere este n ntregime subsonic. n
acest caz, spectrul curgerii este cel din figura nr. 1.35.
i
i
*
i
p e1
p
e
e
M 1 < M 1 <

Fig. 1.35
2. Pentru
1 2
e e
p p < , a$a cum se poate observa din figura nr. 1.36,
exist! un domeniu unde curgerea este supersonic!.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
126
i
i e
e
*
i
p
e2
p
M 1 < M 1 <
M 1 >

Fig. 1.36
3. Pentru
2 3
e e
p p < , exist! o extindere a zonelor unde regimul de
curgere este supersonic, figura nr. 1.37.
i
i
*
i
p
e
e
e3
p
M 1 <
M 1 <
M 1 >

Fig. 1.37
4. Pentru
I 4
e e
p p cele dou! zone, n care regimul de curgere este
supersonic, se unesc, figura nr. 1.38. Astfel, n seciunea minim! a
dispozitivului de admisie regimul de curgere este supersonic (M>1). Fluxul
de aer p!trunde n zona de arie minim! printr-o und! Mach $i o p!r!se$te
printr-o und! normal!.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
127
i
i
e
e
*
i
p
e1
p
M 1 < M 1 <
M 1 >

Fig. 1.38
5. Pentru
I 5
e e
p p < , unda de $oc normal! se desprinde de zona
minim!, figura nr. 1.39, $i se deplaseaz! c!tre ie$ire. Unda realizeaz!, n
interiorul canalului de lucru, un domeniu de curgere supersonic! ce cuprinde
ntreaga seciune a curgerii.
i
i
e
e
*
i
p
e5
p
M 1 <
M 1 <
M 1 >

Fig. 1.39
6. Pentru
II 6
e e
p p , dup! cum se observ! din figura nr. 1.40, toat!
poriunea divergent! a ajutajului se afl! ntr-un regim de curgere
supersonic!.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
128
i
i
e
e
*
i
p
e6
p
M 1 <
M 1 <
M 1 >

Fig. 1.40
7. Pentru
II 7
e e
p p < , unda de $oc normal! p!r!se$te ajutajul,
figura nr. 1.41, $i creeaz!, la ie$irea din dispozitivul de admisie, o und! de
$oc de tip lambda.
i
e
e
M 1 < M 1 >
7
e
p
*
i
p
i

Fig. 1.41
8. Pentru
III 8
e e
p p , unda de $oc se transform! ntr-o und! de $oc n
form! de X, figura nr. 1.42.
i
*
i
p
i
8
e
p
e
e
M 1 < M 1 >

Fig. 1.42
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
129
9. Pentru
8 9
e e
p p < , evoluia este o destindere de tip Prandtl-Mayer,
figura nr. 1.43.
i
i
M 1 > M 1 < 9
e
p
*
i
p
e
e

Fig. 1.43
Concluziile finale sunt urm!toarele:
pentru o valoare a presiunii p
e
n intervalul
( )
I
*
e e
p , p ,
curgerea n zona divergent! a canalului de lucru este fie total subsonic!, fie
parial supersonic!. n acest caz, regiunea cu o curgere supersonic! nu
afecteaz! ntregul canal de lucru;
pentru o valoare a presiunii p
e
n intervalul (
II I
e e
p , p ),
regimul de curgere n regiunea divergent! a canalului de lucru este mixt:
subsonic $i supersonic. Domeniul de curgere supersonic! cuprinde integral
canalul de lucru;
n cazul unei presiuni
II
e e
p p < , curgerea este integral
supersonic! n domeniul divergent al canalului de lucru, unda de $oc
normal! fiind situat! n avalul ajutajului.
Exist! o anumit! vitez! de zbor pentru care n canalul convergent al
dispozitivului regimul de curgere este integral supersonic. Un asemenea
regim de funcionare al prizei se nume$te regim de curgere supersonic
amorsat.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
130
Cea mai important! problem!, n cazul dispozitivelor de admisie cu
comprimare interioar! a fluidului, este amorsarea dispozitivului. Pentru
rezolvarea ei este necesar un calculul al presiunilor
II I
e e
p , p $i
III
e
p
.

Considernd c!, n seciunea de arie minim! a ajutajului, regimul de
curgere este critic, debitul de fluid este
( ) A q
T
p
a M
*
*
a

&
, (1.78)
n care
A=A
min
, $i 1 .
n acest caz, debitul de fluid devine critic $i constant dac! geometria
seciunii minime este invariabil! (A
min
=ct.), adic!

min
*
1
*
1
a
A
T
p
a M
cr

&
. (1.79)
Formula (1.79), aplicat! n seciunea de evacuare, conduce la
( )
e e
*
e
*
e
a
A q
T
p
a M
cr

&
. (1.80)
'innd seama de variaia funciei ( ) q , figura nr. 1.44, se constat! c!
exist! dou! valori ale lui
e
,
e1
$i
e2
care corespund pentru ( )
e
q ct.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
131
( ) q
( )
e
q
1
e

1
2
eFig. 1.44
Ca urmare, pentru
*
1
*
e
p p $i
*
1
*
e
T T rezult!:
( )
1
I e
*
1 e
p p (1.81)
$i
( )
2 III
e
*
1 e
p p . (1.82)
n cazul n care unda de $oc se afl! n seciunea de ie$ire, atunci
( )
e e
*
am
*
am
a
A q
T
p
a M
cr

&
(1.83)
unde indicele am reprezint! notaia pentru amonte, $i

e
e
*
av
*
av
a
A
1
q
T
p
a M
cr

,
_

&
, (1.84)
unde indicele av reprezint! notaia pentru aval.
Deoarece
*
1
*
am
p p $i
*
1
*
am
T T atunci se poate afla, din ecuaia (1.84)
parametrul
e
.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
132
Cunoscndu-se
*
av
T $i
e
, din ecuaia (1.85) se determin!
*
e
*
av
p p .
Ca urmare,
( )
e
*
e e
p p
II
. (1.85)
O problem!, la fel de interesant!, este $i determinarea poziiei undei
de $oc, cnd aceasta se afl! n poriunea divergent! a canalului. n acest caz,
se cunoa$te
'
e
p care aparine intervalului ( )
I II
e e
p , p . Se noteaz! cu A aria
seciunii unde se afl! unda de $oc, figura nr. 1.45.
A

1
e
e
i
i

Fig. 1.45
Ecuaia debitului, aplicat! n seciunile fundamentale ale curgerii,
conduce la relaiile
( ) A q
T
p
a M
*
am
*
am
a
cr

&
, (1.86)
n amontele undei de $oc,
A
1
q
T
p
a M
*
av
*
av
a
cr

,
_

&
, (1.87)
n avalul undei de $oc, $i
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
133
( )
e e
*
av
*
av
a
A q
T
p
a M
cr

&
, (1.88)
n seciunea de ie$ire.
Totodat!, se cunoa$te relaia
( )
'
e
*
av
'
e
p p . (1.89)
Necunoscutele acestui sistem sunt:
'
e
*
av
, p , A , . 'innd seama c!
A=f(x), unde x reprezint! poziia axial! a seciunii A n canalul de lucru, $i
considernd o presiune
'
e
p se determin! x, adic! poziia undei de $oc.
1.3.6. Amorsarea dispozitivului de admisie supersonic
Studiul amors!rii dispozitivului se face cu ajutorul schemei din
figura nr. 1.46,
1'
1' 1
1
1
2
3
4
Dispozitivul de admisie ACDF
1
2
3
4

Fig. 1.46
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
134
n care ACDF, reprezint! un ajutaj convergent-divergent fictiv, creat pentru
a simula o curgere supersonic!, n amontele dispozitivului real de admisie.
Se presupune c! se poate modifica ntreaga geometrie a dispozitivului
de admisie, prin deschiderea voleilor total reglabili.
Studiul, n continuare, presupune stabilirea variaiei presiunii fluidului
de lucru care traverseaz! ajutajul $i dispozitivul de admisie pentru diferite
deschideri ale voleilor dispozitivului de admisie. Se parcurg, succesiv,
urm!toarele etape:
a. Se deschid voleii dispozitivului de admisie astfel nct,
'
min cr
A A
1
min
< ;
b. Se deschid voleii dispozitivului de admisie astfel nct,
'
cr
cr
min 2
min
A A $i
1
min
2
min
cr cr
A A > ;
c. Se deschid voleii dispozitivului de admisie astfel nct,
'
cr cr
min
3
min
A A > ;
d. Se deschid voleii dispozitivului de admisie astfel nct,
'
cr cr
min
4
min
A A >> . n acest caz, dispozitivul de admisie este amorsat deoarece
de-a lungul ntregii sale lungimi, regimul este supersonic;
e. Se nchid voleii dispozitivului de admisie, astfel nct
4
min
5
min
cr cr
A A < . n seciunea minim! a dispozitivului de admisie va exista o
und! de $oc, astfel nct toat! poriunea convergent! se va afla n regim de
curgere supersonic!.
Studiul amors!rii presupune $i calculului ariei A
crmin
, necesar!
amors!rii dispozitivului de admisie.
Se va ine seama c!
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
135
( )
cr min nec amors
n
H
H
A
A q
A
(1.90)
$i

min
4
cr
dm
H H
A
1
A q
A
_


,
. (1.91)
Grafic, cele dou! funcii sunt reprezentate n figura nr. 1.47.
n A aria necesara amorsarii
1
0.5
0.75
2 3 4
A
B
C
H
M
dm A aria deschiderii maxime

Fig. 1.47
Dac! se presupune c! dispozitivul de admisie are geometrie
invariabil!, pentru a putea amorsa regimul supersonic, va trebui s! se fac! o
evoluie ACA, variant! care este ns! total nerealist!. Dac! se presupune c!
dispozitivul de admisie are geometrie variabil!, atunci evoluia sa va fi
ABA, care este o variant! realist!. Variaia geometriei dispozitivului de
admisie reprezint! cea mai bun! cale de amorsare a curgerii supersonice n
dispozitivul de admisie. Variaia geometriei dispozitivului de admisie se
poate face fie prin intermediul voleilor reglabili, ca n cazul analizat, fie
prin deplasarea unui perete al dispozitivului (corpul central sau nveli$ul
exterior), pe direcie axial!, ca n cazul motoarelor statoreactoare. n
realitate, n dispozitivele de admisie supersonice, comprimarea este
ntotdeauna mixt!, exterioar!interioar!.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com