Sunteți pe pagina 1din 3

Ioan Petru Culianu

Ioan Petru Culianu (n. 5 ianuarie 1950, Iai - d. 21 mai 1991, Chicago), istoric al religiilor, scriitor i eseist de origine romn. A ost !ro esor de istoria religiilor in"itat la #i"init$ %chool, &ni"ersit$ o Chicago. #isci!ol i !rote'at al lui (ircea )liade. A ost asasinat !rin *m!ucare, la 21 mai 1991, *n +C-ul din cldirea &ni"ersitii din Chicago *nainte de a !rimi cartea "erde i a i anga'at ca !ro esor asociat la #i"init$ %chool (a!ud.,ed Anton). Crima nu a ost elucidat.

Cariera universitar
#octorat de %tat la %or-ona (.aris I/) *n ianuarie 1901, cu te2a Recherches sur les dualismes d'Occident. Analyse de leurs principaux mythes, su- conducerea !ro esorului (ichel (eslin care de2"olt lucrarea (de doctorat ciclu III, necesar !entru *nscrierea la doctoratul de stat) des!re gnosticism, susinut cu un 'uriu al crui !reedinte a ost (ircea )liade. (ircea )liade *i aran'ea2 s in dou con erine la Chicago *n 1903 (". #ialoguri *ntreru!te, .olirom, Iai, 2001), chemat ca "isiting !ro essor. 4n aceeai calitate de "isiting !ro essor mai ine dou con erine la #i"init$ %chool *n 1901 du! ce o-ine doctoratul de %tat de la %or-ona. 4n 21 octom-rie 1900 !artici! la +or5sho! on Ancient and (edie"al 6hetoric la Chicago (". 7.A.I, 10 mai 1992, !. 1, -io--i-liogra ia scris de Culianu *n noiem-rie 1990 *n "ederea anga'rii ca !ro esor asociat) la #i"init$ %chool. 4n 18 ianuarie 1909 !artici! la seminarul 9&to!ia9 organi2at de Committee on Continuing )ducation, &ni". Chicago, iar !e 12 e-ruarie 1909 con erenia2 *n Italia des!re :rient i :ccident (la Assisi) i des!re istoria religiilor la 6oma (1; e-ruarie 1909). 4n 1990 ine dou con erine ca "isiting !ro essor la Chicago (!e 2; ianuarie i !e 9 e-ruarie a!oi *n Italia, !e 9 a!rilie 1990 la %iena-Are22o des!re ($thanalisis. In ultimul su an de "ia, !e 20 a!rilie 1991 !artici! la un coloc"iu la Cornell &ni"ersit$ cu lucrarea The body in Western Civilization. A survey of Recent Literature (". -io--i-liogra ia lui Culianu *n 7.A.I. din 10 mai 1992, !. 1). %!eciali2at *n gnosticism, cretinism tim!uriu, istoria i cultura 6enaterii, este autorul a trei cri !u-licate cu a'utorul lui (ircea )liade la mari edituri din <rana i Italia, traduse a!oi *n engle2= ros et ma!ie " la Renaissance. #$%$ 1908, The Tree of &nosis' &nostic (ytholo!y from arly Christianity to (odern )ihilism 1992 sau Out of this World. Other*orldly +ourneys from &il!amesh to Albert instein 1991.

Opere
Scrieri in limbi straine

ll rotolo diafano, 6oma, )lliot, 2010 (ircea liade, Assisi, Cittadella )ditrice, 1910> 6oma, )di2ioni %ettimo %igillo, 2000

The Tree of &nosis. &nostic (ytholo!y from arly Christianity to (odern )ihilism, %an <rancisco, ?ar!erCollins, 1992 Out of this World. Other*orldly +ourneys from &il!amesh to Albert instein , @oston, %ham-hala, 1991 Les &noses dualistes d'Occident. -istoire et mythe, .aris, .lon, 1990 )liade A Culianu, .ictionnaire des reli!ions, .aris, .lon, 1990 La collezione di smeraldi, (ilano, Baca @oo5, 1909, !o"estiri / miti dei dualismi ocidentali, (ilano, Baca @oo5, 1909 &nosticismo e pensiero moderno' -ans +onas, 6oma, 7C)rmaC di @retschneider, 1905 ros et ma!ie " la Renaissance. #$%$, .aris, <lammarion, 1908 xp0riences de l'extase. xtase, ascension et recit visionnaire, de l'-ell0nisme au (oyen1A!e, .aris, .a$ot, 1908 2sychanodia / ' A 3urvey of the vidence Concernin! the Ascension of the 3oul and /ts Relevance, 7eiden, @rill, coll., tudes pr0liminaires aux Reli!ions Orientales dans l' mpire Romain, 190; Reli!ione e accrescimento del potere, *n D. 6omanato, (. 7om-ardo, I... Culianu, Reli!ione e potere, ,orino, (arietti, 1901 /ter in silvis ' 3a!!i scelti sulla !nosi e altri studi, (essina, )#A%, 1901

Studii de istorie a religiilor


ros i ma!ie 4n Renatere. #$%$, @ucureti, Eemira, 1998, 1999> Iai, .olirom, 2002 C5l5torii 4n lumea de dincolo, @ucureti, Eemira, 1998,1999> Iai, .olirom, 200;, 2001 &nozele dualiste ale Occidentului. /storie i mituri, @ucureti, Eemira, 1995> Iai, .olirom, 2008 )liadeACulianu, .icionar al reli!iilor, @ucureti, ?umanitas, 199;, 1993> Iai, .olirom, 2001 Arborele !nozei' mitolo!ia !nostic5 de la cretinismul timpuriu la nihilismul modern, @ucureti, Eemira, 1999> Iai, .olirom, 2005 xperiene ale extazului, @ucureti, Eemira, 1991> Iai, .olirom, 2008 2sihanodia, Eemira, 1991> .olirom, 2003 (ircea liade, Eemira, 1995, 1990> .olirom, 2008 25catul 4mpotriva spiritului, Eemira, 1999> .olirom, 2005 Reli!ie i putere (Culianu, *n cola-,), Eemira, 1993> .olirom, 2003 3tudii rom6neti /. 7antasmele nihilismului. 3ecretul doctorului liade, Eemira, 2000> .olirom, 2003 &nosticism i !4ndire modern5' -ans +onas, .olirom, 2001 +ocurile minii./storia ideilor, teoria culturii, epistemolo!ie, .olirom, 2002 /ocari serio. tiina i arta 4n !4ndirea Renaterii, .olirom, 200; Cult, ma!ie, erezii. Articole din enciclopedii ale reli!iilor, .olirom, 200; .ialo!uri 4ntrerupte. Coresponden5 (ircea liade 1 /oan 2etru Culianu, /ai, 2olirom, 899$

Ficiune

2er!amentul diafan,@ucureti, Eemira,1998 2er!amentul diafan. :ltimele povestiri, @ucureti, Eemira, 1993> Iai, .olirom, 2002 -esperus (roman), @ucureti, &ni"ers, 1992> @ucureti, Eemira, 1990> Iai, .olirom, 2008 Arta fu!ii, Iai, .olirom, 2002 +ocul de smarald (*n cola-orare cu ?.%. +iesner) (roman), Iai, .olirom, 2005, 2001

,o2grec (roman), Iai, .:7I6:(, 2010

Opere scrise in colaborare

.icionar de istorie a reli!iilor (*n cola-orare cu (ircea )liade)