Sunteți pe pagina 1din 4

proiect nr. 07/2014 ANEXA Nr.

MEMORIU DE PREZENTARE
I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO, GRUP
SANITAR, ANEXA GOSPODAREASCA !AGA"IE#

II. Titular:
Adresa potal

SC T$O S.R.L. prin G%ERG%INOIU &ICTOR Oras Targu Carbunesti, str. Pietii, nr. 7B, jud.Gorj

- persoan de contact: GHERGHINOIU VICTOR tel.07 ! "00 " - responsa#$l pentr% protec$a &ed$%l%$: ....................................................

III. De'crierea proiectului: Constr%c'$a care %r&ea( a se e)ec%ta este dest$nat funciunii sp ! torie "uto. In*est$$a se *a real$(a pe %n teren a+lat $n propr$etatea SC T$O S.R.L., con+or& Contract de Van(are C%&parare a%tent$+$cat s%# nr. 7-0.-!-0/000. Teren%l s$t%at $n Oras Tar1% Car#%nest$, str. 2$et$$, nr 73, n% este $nst$t%$t %n re1$& spec$al as%pra $&o#$l%l%$. Teren%l este part$al oc%pat c% spat$$ co&erc$ale. 2e teren se prop%ne o spltor$e a%to s$ $ntarea $n le1al$tate c% 1r%p san$tar s$ ane)a 1ospodareasca 4&a1a($e5 de6a contr%$te dar +ara acte. In#estiti" prop%s const 7n: - 8palator$e a%to 8$ste& constr%ct$*: - stalp$ s$ 1r$n($ d$n pro+$le &etal$ce - peret$ e)ter$or$ d$n pano%r$ sand:$s; - $n*el$toare d$n ta#la c%tata. - 79 &p

(ini'a)e interioare:
1

proiect nr. 07/2014

- (%1r*el$ c% *opsea la*a#$l de $nter$or, d$+er$te c%lor$, pentr% &a6or$tatea spat$$lor, 1r%p%r$le san$tare care *or pr$&$$ ca s$ +$n$sa6 al peret$lor placar$ c% plac$ cera&$ce t$p +a$anta. (ini'a)e e*terioare: - s$ste& ter&o+ono$(olant, + )u'ti,icarea nece'it-ii proiectului A*<nd $n *edere +apt%l ca teren%l este s$t%at la str. 2$et$$, $ar $n (onele l$&$tro+e n% se a+la a&plasate n$c$ o spalator$e se 6%st$+$ca a&plasarea acest%$ o#$ect$*. A&plasa&ent%l st%d$at, pr$n loca$a sa $n cadr%l oras Tar1% Car#%nest$, str. 2$et$$, o (ona co&erc$ala +oarte #%na, a repre(entat %n +actor $&portant $n dec$($a l%ata de $n*est$tor c% pr$*$re la +%nct$%nea prop%sa. + elemente 'peci,ice caracteri'tice proiectului propu': 2ro+$l%l constr%c$e$: Constr%c$$le prop%se se pot racorda racordat la reelele ed$l$tare ale (one$ 4ap pota#$l, ener1$e electr$c, 1a(e, canal$(are5. + locali.area proiectului: Oras Tar1% Car#%nest$, str. 2$et$$, nr. 73, 6%de %l Gor6. At<t a&plasa&ent%l c<t $ (onele ad$acente con+or& Cert$+$cat%l%$ de Ur#an$s& nr. 0 .-/.0-. 0-/ e&$s de 2r$&ar$a Oras Tar1% Car#%nest$ s%nt dest$nate +%nct$%n$$ de - (ona de loc%$nte.
I$. %urse &e po!u"ni'

-. 2rotec$a cal$t$$ apelor : Apele &ena6ere d$n cadr%l $n*est$$e$ *or +$ de*ersate $n retea%a de calan$(are, d%pa ce $n preala#$l apele %(ate a% +ost trec%te pr$n de(n$s$pator s$ separator de 1ras$&$. Apa necesara pentr% spalator$e este as$1%rata d$n retea%a stradala.

. 2rotec$a aer%l%$:
2

proiect nr. 07/2014

Constr%c$a n% se const$t%$e 7n +actor de pol%are al aer%l%$, 7n pr$&%l r<nd pr$n +apt%l c n% este prod%ctoare de no)e. 2r$n s$ste&at$(area pe *ert$cala prop%sa a&plasa&ent%l%$ se pre*ad a&ena6ar$ de spat$$ *er($ s$ plantarea de copac$ decorat$*$ c% $nalt$&$ red%se. 0. 2rotec$a 7&potr$*a (1o&ot%l%$ $ *$#ra$$lor: - N% este ca(%l /. 2rotec$a 7&potr$*a rad$a$$lor: - Constr%c$a n% este prod%ctoare de rad$a$$. ". 2rotec$a sol%l%$ $ s%#sol%l%$: - Asa c%& a& &a$ &ent$onat, pr$n s$ste&at$(area pe *ert$cal se pre*ad a&ena6area de spat$$ *er($ s$ plantarea de copac$ decorat$*$ ce a6%ta la co&#aterea ero($%n$$ sol%l%$. !. 2rotec$a ecos$ste&elor terestre s$ ac*at$ce: - N% este ca(%l. 7. 2rotec$a ae(r$lor %&ane $ a altor o#$ect$*e de $nteres p%#l$c: - N% este ca(%l. 9. Gospodr$rea dee%r$lor 1enerate pe a&plasa&ent: - =ee%r$le &ena6ere 4s$n1%rele 1enerate de +%nct$%nea prop%sa5, s%nt colectate 7n p%#ele de $nc$nt $ *or +$ r$d$cate de ser*$c$%l de spec$al$tate a Oras Tar1% Car#%nest$. - In ceea ce pr$*este dese%r$le 1enerate de l%crar$le prop%se, cant$tat$le acestora *or +$ est$&ate de spec$al$st$ $n cadr%l &e&or$$lor co&ponente ale doc%&entat$e$ de a%tor$(are s$ *or +ace o#$ect%l %n%$ no% contract, l$&$tat pe per$oada de t$&p necesara l%crar$lor a%tor$(ate, c% ser*$c$%l local spec$al$(at $n transport%l s$ depo($tarea dese%r$lor pro*en$te d$n sant$ere d$n Oras Tar1% Car#%nest$.
3

proiect nr. 07/2014

>. Gospodr$rea s%#stanelor $ preparatelor c;$&$ce per$c%loase: - N% este ca(%l.


$. Pre#e&eri pentru (onitori)"re" (e&iu!ui'

- N% este ca(%l
$I. *ustific"re" +nc"&r rii proiectu!ui +n pre#e&eri!e "!tor "cte nor("ti#e'

- N% este ca(%l.
$II. ,ucr ri neces"re or-"ni) rii &e "ntier'

- N% s%nt necesare l%crr$ de or1an$(are de ant$er $&portante, constr%ct$$le prop%se s%nt $n 1eneral d$n pro+$le s$ +er&e &etal$ce care *or +$ ad%se la d$&ens$%n$ s$ &ontate pe a&plasa&ent.
$III. ,ucr ri &e ref"cere " "(p!"s"(entu!ui'

- 2r$n l%crr$le de a&ena6are a $nc$nte$ se real$(ea( $ l%crar$ de s$ste&at$(are pe *ert$cala c% pre*eder$ pentr% $ntrea1a s%pra+ata de teren.
I.. Ane/e'

- Ane)ele pre(ent%l%$ &e&or$% le const$t%$e p$esele desenate, cop$a CU, contract%l de *an(are-c%&parare, a*$(ele $ acord%r$le sol$c$tate pr$n CU. ?ntoc&$t In1. @orlesc% Adr$an