Sunteți pe pagina 1din 1

Operator de date cu caracter personal notificat sub numrul 5287

Anexa nr. 3

AMBASADA ROMNIEI N _______


Secia consular
Nr. _____________
A P R O B,
Domnule ambasador,
Subsemnatul(a) ______________________________________________
fiul(fiica) lui ____________________________ i al ____________________________,
nscut() la _______________n __________________________________, judeul(sectorul)
_________________ domiciliat() n ___________________________,
str. ___________________________________________nr.____, bl.___, sc.____ et.____
ap.____,

judeul/sectorul

___________________,

posesor

al

actului

de

identitate

___________________seria ____________nr.________, eliberat de ________________,


CNP nr. ______________________________
v rog s-mi aprobai nscrierea, n registrele de stare civil romne, a certificatului
(extrasului) de NATERE eliberat de autoritile _______, privind pe
_______________________________________nscut() la data de _________________
n localitatea ______________________________________________
Menionez c domiciliul comun al prinilor copilului este :________________________
________________________________________________________________.
Anexez la prezenta:

certificatul (extrasul) de natere ____________, cu prinii, apostilat


de autoritile locale, n original i copie;
declaraia pe proprie rspundere privind inexistena altei transcrieri n
Romnia;
copia paapoartelor prinilor copilului;
copia certificatului de cstorie i de natere ale prinilor;
taxa consular total de _____euro (nscrierea, legalizarea copiei
certificatului de natere, traducerea legalizat a certificatului de
natere).
Precizez c pot fi contactat la telefon: ____________________________.
Locul/data: __________________.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate n conformitate cu Legea 677/2001.

Semntura,
__________________
Domnului ambasador al Romniei n ____________