Sunteți pe pagina 1din 24

CAPITOLUL IV SURSE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE I TERMICE

IV.1. Centrale termice. IV.1.1. Randamentul i c!n"truc#ia centralel!r termice


Centralele termice produc doar energie termic (cldur) i au avantajul unui randament ridicat pentru producerea acestei forme de energie de aproximativ 90 % sau chiar mai ridicate n cazul centralelor termice moderne echipate cu cazane cu condensa ie! "chipamentul principal al centralei termice este cazanul! #cesta asigur transformarea energiei com$usti$ilului n cldur i prepararea agentului termic ce va fi livrat consumatorului prin re elele de tranport i distri$u ie! %eterminarea randamentului cazanului prin metoda direct presupune determinarea raportului dintre cldura furnizat consumatorului i suma cldurilor introduse n cazan (cu aerul i com$usti$ilul)! %e exemplu pentru schema centralei termice prezentate mai jos&

.0 tt
tCT =
Qf Qin

('(!))

*f+ cldura furnizat consumatorului, *in+ cldura primit n cazan!


.0 tr

Fig. IV. 1. 1. Schema de principiu a unei centrale termice Cldura furnizat consumatorului& *f -. cp (tt+tr) ('(!/!)

unde& .+ de$itul de agent termic furnizat consumatorului , cp+ cldura specific a agentului termic, tt+ temperatura agentului termic pe conducta tur tr+ temperatura agentului termic pe conducta retur! Cldura introdus n cazan cu aerul i com$usti$ilul este suma dintre cldura chimic a com$usti$ilului (cldura rezultat prin arderea acestuia)0 cldura fizic a com$usti$ilului i cldura aerului introdus n cazan& *in-*ch1*fz1*aer Cldura chimic a combustibilului& *ch-345i ('(!6!) ('(!2!)

3+de$itul de com$usti$il, 5i+ puterea caloric inferioar a com$usti$ilului+ reprezint cantitatea de cldur degajat prin arderea unui 7g de com$usti$il solid sau lichid sau a unui m2de gaze! Cldura fizic a combustibilului& *fz-34ccom$4com$ ccom$+ cldura specific a com$usti$ilului, ('(!8!)

com$+ %iferen a dintre temperatura com$usti$ilului i temperatura mediului am$iant! Cldura aerului introdus n cazan *aer- 34caer4aer4(raer-34(raer4(iaer+iar) 3+de$itul de com$usti$il aer+diferen a dintre temperatura aerului i temperatura mediului am$iant (raer+ (olumul real de aer iaer+entalpia aerului introdus n cazan iar+entalpia aerului din exteriorul cazanului !e obicei" n calcule" se negli#eaz cldura fizic a combustibilului" respecti$ a aerului" n special dac nu se utilizeaz prenclzirea combustibilului sau a aerului. :in;nd cont de ultima o$serva ie putem exprima randamentul termic prin rela ia&
cz =
. c p (t t + t r ) %&i

('(!9)

('(!<)

Cazanul tre$uie s asigure parametrii ceru i de consumator (.0 tt0tr) pentru agentul termic precum i presiunea agentului termic! %e exemplu n cazul n care agentul termic este apa cald presiunea de regim a acesteia tre$uie s satisfac dou cerin e& + tre$uie s fie suficient de mare pentru a nu permite vaporizarea apei, + nu tre$uie s depeasc valoarea maxim la care rezist caloriferele, =n general presiunea de regim este de 6+8 $ar! >entru restul parametrilor cazanul tre$uie s asigure valoarea de calcul a acestora adic valoarea maxim rezultat n func ie de temperatura exterioar de calcul corespunztoare zonei climatice respective (+)/ o C0 +)8 oC0 +)? oC)! >entru calcul se utilizeaz de o$icei temperatura de 90 !! 98 oC pentru apa cald din conducta tur0iar pentru conducta retur <0!!<8 oC! %in punct de vedere al materialelor utilizate pentru construc ia cazanelor factorul de decizie este temperatura minim a agentului termic din conducta retur0 astfel& + inox0 tr-/0 oC, + font0 tr-/8!!28 oC (n func ie i de puterea termic a cazanului) + o el0 tr-80!!90 oC (n func ie de con inutul de sulf al com$usti$ilului utilizat)! >entru men inerea temperaturii pe conducta retur peste limita minim admis se recircul de o$icei o parte din de$itul de ap cald de pe conducta tur0 de o$icei cu ajutorul unei pompe de recirculare! @n alt factor care afecteaz func ionarea cazanului este calitatea apei! @tilizarea apei netratate duce la apari ia depunerilor pe suprafa a interioar a suprafe elor de schim$ de cldur ale cazanului! %atorit conductivit ii termice sczute duc la nrut irea schim$ului de cldur rezult;nd o cscdere a randamentului cazanului! %in acest motiv chiar i n cazul centralelor termice de putere termic mic tre$uie s existe dispozitive de tratare a apei (vase de degazare i purjare i filtre sau vase de decantare)! =n cazul centralelor termice de dimensiuni mari care furnizeaz a$ur pentru consumatorii industriali se pot construi sta ii de tratarea apei0 iar pentru degazare se pot utiliza degazoare termice (alimentate cu a$ur)! >e durata perioadei de nclzire cazanele tre$uie s regleze cldura furnizat consumatorilor pentru nclzire n func ie de varia ia temperaturii exterioare! #naliz;nd rela ia ()!/) putem o$serva c puterea termic (cldura furnizat momentan consumatorului) depinde de& de$itul de agent termic0 cldura specific0 i diferen a de temperatura dintre tur i retur! %ac dorim s analizm energia termic (cldura furnizat consumatorlui) tre$uie s lum n considerare i timpul ()& A- . cp (tt+tr) ('(!?)

#naliz;nd rela ia prezentat anterior rezult urmtoarele posi$ilit ie de reglare a regimului termic& + reglarea cantitativ& n care se regleaz valoarea de$itului de agent termic (.) restul mrimilor rm;n;nd constante,

reglarea calitativ& n care se regleaz doar valoarea temperaturii agentului termic furnizat consumatorului (tt), + reglarea mixt (calitativ+cantitativ)& n care se regleaz at;t de$itul (.) c;t i temperatura agentului termic furnizat consumatorului (tt), + reglarea prin ntreruperea furnizrii cldurii (nclzirea intermitent) n care se regleaz timpul de furnizare a cldurii ()! >entru o $un func ionare centrala termic tre$uie s con in i un sistem de msur i control care s permit reglarea cldurii furnizate utiliz;nd una din metodele de reglare enun ate anterior! >ractic pentru reglarea regimului termic cel mai des se utilizeaz& + un arztor regla$il, + o com$ina ie ntre un arztor regla$il i o van cu trei ci! >entru prima variant vana permite amestecul apei mai reci de pe conducta retur cu apa cald de pe conducta tur regl;nd temperatura acesteia n func ie de varia ia temperaturii exterioare sau a temperaturii din interiorul unei camere! %e$itul de amestec este reglat de o unitatea de control n func ie de valorile temperaturilor determinate de senzori! !in punct de $edere al eficien'ei energetice metoda de reglare trebuie s duc la scderea debitului de combustibil odat cu scderea sarcinii termice (determinat de cre)terea temperaturii e*terioare+. ,n acest sens un rol important este #ucat de posibilitatea de reglare a arztorului utilizat. =n func ie de modul de reglare al de$itului termic arztorele se mpart n trei categorii& + arztoare ntr+o treapt, + reglare n dou trepte + reglare continu! >entru ultimele dou arztoare odat cu reglarea de$itului de com$usti$il tre$uie s se regleze i volumul de aer necesar arderii pentru a se limita pierderile de cldur prin ardere incomplet! =n func ie de tipul arztorului se pot utiliza diferite metode de reglare a regimului termic! =n cazul arztorului ntr+o treapt se poate utiliza schema de mai jos n care unitatea de control controleaz func ionarea arztorului n func ie de varia ia temperaturii dintr+o camer (de o$icei se alege livingul)!
+

@C

cazan

Fig. IV. 1.-. .egla#ul regimului termic n func'ie de temperatura dintr/o camer prin reglarea arztorului >entru reglarea temperaturii din camer se utilizeaz nclzirea intermitent0 locatarul sta$ilind valorile limit ntre care poate varia temperatura din camer! @nitatea de control oprete arztorul c;nd temperatura din camera aleas depete limita maxim sta$ilit de locatar i repornete arztorul la atingerea limitei minime! Betoda prezint avantajul func ionrii cazanului la sarcin nominal (cazanul func ioneaz tot timpul cu randamentul nominal)! (aria ia temperaturii interioare este lent datorit iner iei termice a cldirii! >entru a se evita ocurile de presiune (loviturile de $er$ec) metoda se utilizeaz doar pentru centralele de capacitate mic! >ornirile dese pot duce la scurtarea duratei de via a cazanului! %eoarece reglarea regimului termic se face n raport cu temperatura unei camere este o$ligatorie utilizarea ro$inetelor termostatate pentru toate caloriferele locuin ei! 0ceste deza$anta#e pot fi eliminate n cazul utilizrii arztoarelor cu reglare continu. 0rztoarele cu reglare continu sunt mult mai scumpe ns pot aduce economii importante de combustibil n special dac se utilizeaz n paralel cu o unitate de control performant care permite reglarea regimului termic n func'ie de $aria'ia temperaturii e*terioare.

@C

cazan

Fig. IV. 1.1. .egla#ul regimului termic n func'ie de $aria'ia temperaturii e*terioare prin reglarea arztorului. >entru aceast schem se utilizeaz relarea calitativ a regimului termic unitatea de control regl;nd temperatura agentului termic pe conducta tur (tt) n func ie de varia ia temperaturii exterioare prin reglarea func ionrii arztorului! Cchema permite economii importante de com$usti$il ns necesit investi ii mari! Cazanele utilizate tre$uie s ai$ un randament ridicat la sarcini par iale i s nu impun o valoare ridicat pentru temperatura de pe retur! Deducerea costurilor este posi$il prin utilizarea unei vane automate cu trei ci n paralel cu un arztor cu o treapt sau dou trepte!

t @C

cazan

Fig. IV.1.2. .eglarea calitati$/cantitati$ a regimului termic cu a#utorul unei $ane automate cu trei ci )i a unui arztor n dou trepte.

Ea aceast schem reglarea regimului termic este calitativ+cantitativ deoarece se regleaz at;t temperatura c;t i de$itul agentului termic intrat n instala ia de nclzire! C;nd se utilizeaz un arztor cu dou trepte temperatura de pe tur se realizeaz n dou etape! F prim reglare grosier n care arztorul este reglat fie la treapta superioar fie la cea intermediar i o reglare fin prin admisia unui de$it de agent termic de pe conducta retur! Cchema este utilizat pe scar larg n @niunea "uropean datorit raportului foarte $un calitateG pre !

Cchema poate fi utilizat i pentru un arztor ntr+o treapt ns n acest caz poten ialul de implementare a metodelor de cretere a eficien ei energetice este foarte redus!
t

t @C

cazan

Fig. IV.1.3. .eglarea calitati$ cantitati$ a regimului termic cu a#utorul unei $ane automate cu trei ci )i a unui arztor ntr/o treapt. Deglarea regimului termic se poate face n func ie de varia ia temperaturii exterioare temperatura unei camere! sau de

Prepararea apei calde menajere


>entru prepararea apei calde menajere se poate lega n paralel cu oricare din schemele prezentate anterior un schim$tor de cldur sau un acumulator de cldur cu serpentin ($oiler)! #cumulatorul de cldur poate aduce economii importante de energie n condi iile n care este $ine izolat termic! >entru a se preveni pierderile de ap este necesar montarea unei pompe de recirculare0 aceasta contri$uind la men inerea temperarurii apei calde!
t cacm prc @C

cazan t #

Fig. IV. 1. 4. 5repararea apei calde mena#ere cu a#utorul unui acumulator de cldur cu serpentin (boiler+ unde& #+ acumulator de cldur cu serpentin ($oiler), prc+ pomp de recirculare, cacm+ consumatori de ap cald menajer! @nitatea central de control care regleaz cldura furnizat pentru nclzire tre$uie s asigure i prepararea apei calde realiz;nd& + >rioritatea preparrii apei calde menajere! + Deglarea temperaturii apei calde menjere! Cta$ilirea unei valori mai sczute pentru temperatura apei calde poate aduce economii importante de energie! Eimita inferioar pentru temperatura apa cald a

fost sta$ilit n Dom;nia la 80oC! =n @niunea "uropean fiind chiar mai mare (90 oC) pentru a se preveni dezvoltarea $acteriei Eegionella Cpirallis! #ceast $acterie se dezvolt n special n dispersoarele de du i din acest motiv n cazul n care utilizm o temperatur mai mic de 90 oC pentru apa cald menajer este important s recomandm locatarilor s lase 20+60 secunde apa s curg nainte de utilizarea duurilor! F risip de energie care poate preveni m$olnvirea acestora! Deglarea n func ie de timp a pompei de circula ie apei calde menajere precum i a pompei de ncrcare a acumulatorului de cldur! #ceast op iune este necesar doar n cazul n care se dorete ntreruperea furnizrii apei calde n timpul nop ii! Fp iunea poate aduce economii importante!

V.1.-. .eabilitarea centralelor termice


>entru a analiza posi$ilit ile de cretere a randamentului cazanului tre$uie s utilizm metoda indirect de determinare a acestui randament! Dela ia de calcul la utilizarea com$usti$ililor solizi este&
n cz = )00 ( 6 ga + 6 incch + 6 incm + 6 p + 6 zg )

('(!9)

unde&

Hga+ pierderea de cldur cu gazele evacuate la co Hincch + pierderea de cldur prin ardere chimic incomplet Hincm + pierderea de cldur prin arderea mecanic incomplet Hp + pierderea de cldur prin pere ii cazanului spre mediul am$iant Hzg + pierderea de cldur datorat cldurii fizice a zgurii i cenuii! >entru com$usti$ili lichizi i gaze naturale rela ia devine&
ncz = )00 ( 6 ga + 6 incch + 6 p )

('(!)0)

=n analiza de mai jos s+a utilizat a doua formul deoarece majoritatea centralelor termice func ioneaz cu com$usti$ili lichizi sau gaze naturale! Calcularea acestor pierderi permite evaluarea strii cazanului i determinarea metodelor de cretere a eficien ei energetice ce pot fi implementate! >entru acesta tre$uie s msurm cu ajutorul unui analizor de gaze con inutul de CF0 F/0 CF/0 5/ i C56 din gazele evacuate precum i temperatura acestora! %up aceste msurtori se calculeaz pierderile de cldur n func ie de tipul com$usti$ilului utilizat n cazan! >ierderea de cldur cu gazele evacuate la co este cea mai mare dintre aceste pierderi i depinde direct de& + temperatura gazelor de ardere la co, + coeficientul de exces de aer! Iemperatura gazelor de ardere la co este influen at de mai mul i factori dintre care cel mai important este con inutul de sulf al com$usti$ilului! >rezen a sulfului n gazele de ardere su$ form de CF/ i CF2 n com$ina ie cu vaporii de ap poate da natere prin condensare acidului sulfuros CF25/ sau acidului sulfuric CF65/! #cest fenomen se nt;mpl c;nd temperatura gazelor de ardere scade su$ temperatura punctului de rou acid! =n condi iile utilizrii unui com$usti$il fr sulf (gaze naturale sau pcur tratat prin desulfurare) i a unor materiale rezistente (font0 inox0 etc!) exist posi$ilitatea co$or;rii temperaturii gazelor de ardere la valori foarte sczute rezult;nd astfel condensarea vaporilor de ap! #ceste cazane se numesc cazane cu condensa ie i au un randament foarte ridicat de p;n la 92!!96 %! Junc ionarea acestor cazane impune pro$leme serioase de siguran deoarece n cazul n care cantitatea de ap rezultat n urma condensrii vaporilor este foarte mare ea se poate depune pe suprafa a recuperatoarelor de cldur nrut ind transferul termic! >entru nlturarea acestui neajuns este necesar controlarea temperaturii apei de pe conducta retur prin amestecul cu un de$it de pe conducta tur! >ractic acest lucru se realizeaz cu ajutorul unei sonde de control care msoar temperatura apei pe conducta retur i a unei vane automate cu trei ci! Iemperatura gazelor evacuate influen eaz direct i felul tirajului! @tilizarea tirajului natural pentru o temperatur a gazelor evacuate foarte mic nu este practic deoarece impune construc ia unui co de fum foarte nalt! %in acest motiv aceste cazane utilizeaz tirajul for at0 fapt ce conduce la o ridicare suplimentar a costului instala iei!

Costul ridicat al acestor cazane este justificat de randamentul ridicat motiv pentru care n cazul unor cazane foarte vechi se poate recomanda schim$area acestora cu cazane cu condensa ie (dac decizia este justificat i din punct de vedere economic)! %ac fondurile sunt limitate se poate ncerca recuperarea cldurii gazelor evacuate prin instalarea unui recuperator suplimentar de cldur fie ca o treapt de prenclzire a apei fie pentru prenclzirea aerului necesar arderii! Creterea temperaturii gazelor evacuate la co se poate datora depunerilor pe suprafa a interioar a evilor n cazul n care exist pro$leme legate de calitatea apei! =n acest caz este recomanda$il schim$area filtrelor sau instalarea unor filtre dac acestea nu exist! "xist situa ii n care temperatura de evacuare a gazelor este la un nivel accepta$il ns n compozi ia gazelor de ardere avem un con inut ridicat de CF sau chiar F /! Citua ia se nt;lnete foarte des n cazul centralelor vechi de capacitate mare0 i se datoreaz unui coeficient de exces de aer foarte mare cauzat de ptrunderea aerului fals prin neetaneit ile cazanului! =n acest caz tre$uie eliminate neetaneit ile nainte de a mai face alte msurtori sau analize! =n ta$elul de mai jos se prezint aceast situa ie& >arametru (sim$ol) Coeficient de exces de aer () >ierderi cu cldura gazelor arse la co (H/) >ierderi prin arderre chiic incomplet (H2) >ierderi de cldur prin pere ii cazanelor (H8) Dandament () @!B! + % % % % % Cazan) /0<2 /008 00<6 / <90<9 (aloarea Cazan/ /0) )80<? 009/ / ?)09 Cazan2 200/ )?06? 00?8 / <?09< Cazan6 /0?< )909< )00/ / <<00)

>ierderile de cldur prin ardere chimic incomplet se datoreaz unei arderi incomplete a com$usti$ilului i pot fi sesizate uor prin msurarea produilor de ardere incomplet& CF0 5/0 C56! #ceste pierderi depind de mai mul i factori& + coeficientul de exces de aer, + concep ia arztoarelor, + func ionarea arztoarelor, + parametrii com$usti$ilului i aerului la intrarea n cazan! F evaluare vizual rapid func ionrii arztoarelor se poate face prin vizualizarea frontului flcrii prin ua de vizitare a cazanului! =n cazul utilizrii gazului flacra tre$uie s fie clar av;nd o tent al$struie0 flacra cazanelor care utilizeaz pcur este maronie cu o tent gl$uie! Eungimea flcrii constitue o indica ie asupra mrimii coeficientului de exces de aer& o flacr scurt indic un coeficient de exces de aer prea mic iar o flacr lung care arde lent indic un coeficient de exces de aer prea mare! >entru centralele echipate cu arztoare cu gaz autoaspirante precum i a celor cu pcur fr reglarea de$itului de aer necesar arderii poate fi economic nlocuirea arztoarelor vechi cu unele moderne! Ea nlocuirea arztoarelor tre$uie s se in cont&
Qarz = Qf

de puterea termic nominale a arztorului& precum, de corelarea varia iei acesteia cu varia ia sarcinii termice a cazanului! *f + Cldura nominal furnizat consumatorului cz+ randamentul nominal al cazanului!

C7

)00

@nde&

=nlocuirea arztoarelor poate aduce o cretere important a randamentului cazanului datorit scderii pierderilor prin ardere chimic incomplet datorit controlrii de$itului de com$usti$il i a celui de aer dar i prin scderea de$itului de com$usti$il la sarcini par iale (c;nd crete temperatura exterioar)! =n afara acestor avantaje tre$uie s inem cont c noile arztoare sunt complet automatizate pentru func ionarea0 centralei nemaifiind nevoie de personal! >ierderile de cldur prin pere ii cazanului spre mediul am$iant depind de& + izola ia termic a cazanului

+ sarcina termic a cazanului + temperatura mediului am$iant! #ceste pierderi se pot determina din nomograme n func ie de sarcina nominal a cazanului! >entru rea$ilitarea cazanului putem evalua starea izola iei cazanului prin msurarea temperaturii pe suprafa a exterioar a acesteia! >ro$leme la izola ia cazanului se constat relativ uor n cazul cazanelor monatate n interiorul cldirilor datorit temperaturii interioare foarte ridicate!

IV.$. Centrale de c!%enerare IV.$.1. E&icien#a ener%etic' a centralel!r de c!%enerare.


Centralele de cogenerare produc simultan dou forme de energie (energie electric i termic)! @tilizarea centralelor de cogenerare prezint numeroase avantaje& + economii importante de com$usti$il fa de cazul producerii separate a energiei, + scderea emisiilor polunate corespunztor acestor economii de com$usti$il, + simplificarea pro$lemelor legate de transportul com$usti$ilului, >rincipalele dezavantaje ale centralelor de cogenerare& + datorit timpului sczut de utilizare a sarcinii termice nominale0 randamentul termic maxim nu se men ine pe toat durata anului, + pro$leme de func ionare n timpul perioadelor de recesiune economic datorit pierderii unor consumatori de cldur! >entru a demonstra eficien a energetic a centralelor de cogenerare putem compara cazul producerii separate a energiei electrice i termice cu cazul producerii celor dou forme de energei n regim de cogenerare K/L! Ce prezint prima dat cazul producerii separate a celor dou forme de energie& + producerea energiei electrice se face ntr+o central termoelectric cu tur$in cu a$ur cu condensa ie pur&
I
)

~
809 / 6 2

6 2 a $

/ s

Fig IV.-.1.

a+

Schema unei CT8

b+ .eprezentarea n diagrama T/s

Dandamentul termic pentru centrala termoelectric (CI") prezentat anterior&


t CT8 =
9CT8 Q pCT8

('(!)))

unde& ECI"+ lucrul mecanic efectuat prin destinderea a$urului n tur$in, *pCI"+ Cldura primit n ciclul termodinamic! %in expresia anterioar rezult&

9CT8 = t CT8 4 Q pCT8

('(!)/!)

>entru producerea energiei termice se utilizeaz o central termic&

Fig IV.-.-. Schema unei CT Dandamentul termic&


tCT =
Qf Q pCT

('(!)2)

%e unde rezult cldura furnizat consumatorului& ('(!)6) =n aceste condi ii putem exprima randamentul glo$al n condi iile producerii separate a celor dou forme de energie&
t sep =
9CT8 + Q f Q pCT8 + Q pCT =
Qf = tCT 4 Q pCT

t CT8 4 Q pCT8 + tCT 4 Q pCT


Q pCT8 + Q pCT

('(!)8)

*f+ cldura furnizat consumatorului *pCI+ cldura primit n cazan %in expresia prezentat anterior se poate o$serva c randamentul glo$al n cazul producerii separate a celor dou forme de energie este mult mai mic dec;t ) datorit celor dou randamente de la numrtor& tCI"28!!68%0 tCI-90%!

Centralele de cogenerare cu turbin cu abur cu $id nrut'it


I
)

~
809

9
/ 6 2

8 ? 6 /M 2 / $M $ s <

Fig. IV.-.1. a+ Central cu turbin cu $id

)/1234+ ciclul centralei termoelectrice cu tur$in cu condensa ie pur analizat n cazul anterior (cazul producerii separate a celor dou forme de energie, + consumatorul de cldur 1-:1:2:34+ ciclul unei centrale de cogenerare cu tur$in cu vid nrut it!

%in diagrama I+s se poate o$serva c prin cogenerare cldura cedat la condensator n cazul prezentat anterior (CI") este furnizat consumatorului de cldur0 randamentul termic n cazul centralei de cogenerare cu vid nrut it va fi&
$i =
9$i + Qf aria)/M2M6M89 + ariaa M2M/M b = =) Qp ariaa M2M6M89)/M b

('(!)9)

=n cazul acestei centrale de cogenerare cldura este furnizat consumatorului direct din condensator0 motiv pentru care presiunea din condensatorul tur$inei cu vid nrut it este p -:-00<!!009 $ar0 mai mare dec;t presiunea din condesatorul unei tur$ine cu condensa ie pur& p-- 0006!!000< $ar! %in acest motiv lucrul mecanic efectuat prin destinderea a$urului n tur$in i puterea electric produs n cazul centralei de cogenerare cu tur$in cu vid sunt mai mici dec;t n cazul centralei cu tur$in cu a$ur cu condensa ie pur& EviNECI" >viN>CI" ('(!)<)

Centralele de cogenerare cu turbin cu abur cu contrapresiune


I
)

) ~

809

/M 6M 2M

6P 6 2 a aM 2P $ /

/P s

$( Re)re*entarea +n dia%rama T,"

Fig. IV.-.2. Central cu turbin cu abur cu contrapresiune )i reprezentarea n diagrama T/s )/M2M6M89+ ciclul centralei cu tur$in cu a$ur cu vid nrut it )/O2O6O89+ ciclul centralei cu tur$in cu a$ur cu contrapresiune =n cazul centralelor de cogenerare cu tur$in cu a$ur cu contrapresiune presiunea la ieirea din tur$in este impus de consumatorul de cldur0 ea put;nd fi /!!6 $ar n cazul consumatorilor de ap cald put;nd ajunge p;n la <!! ? $ar n cazul consumatorilor de a$ur! %in acest motiv lucrul mecanic efectuat prin destinderea a$urului n tur$in precum i puterea electric produs sunt chiar mai mici dec;t n cazul centralei cu tur$in cu vid nrut it! %ac inem cont i de expresia ()!/!<) putem scrie&
EcpNEviNECI" >cpN>viN>CI"

('(!)?)

Dandamentul termic&
$i =
9cp + Qf aria)/O2O6O89 + ariaaO2O/O b = =) Qp ariaaO2O6O89)/O b

('(!)9)

Centralele de cogenerare cu turbin cu abur cu condensa'ie )i prize reglabile


Ja de cazul centralelor de cogenerare echipate cu tur$ine cu contrapresiune centralele de cogenerare cu condensa ie ' prize regla$ile prezint avantajul prezen ei condensatorului ele put;nd func iona n regim de condensa ie pur (n a$sen a srcinii termice)! >ot fi utilizate pentru alimentarea cu a$ur a consumatorilor industrial utiliznd n acest scop prize de medie presiune 8!!)9 $ar sau pentru alimentarea cu ap fier$inte a consumatori casnici de la prizele de joas presiune 008!! /08 $ar!

)
)

~
809 /O 6O 2O 6M

6S 2M 2S $ /M

/S s

aM aO

Fig. IV.-.3. Central cu turbin cu abur cu condensa'ie )i priz reglabil )i reprezentarea n diagrama T/s Dandamentul termic&
cdp =

('(!/0) Dandamentul termic este su$unitar ns este mai mare dec;t randamentul producerii separate datorit scderii cldurii furnizate la condensator cu aria $$M/M/! >uterea electric produs de central scade propor ional cu cantitatea de a$ur prelevat pentru furnizarea cldurii& >cdpN>CI" ('(!/))

9cp + Qf <) Qp

Centrale de cogenerare cu turbine cu gaze


pa 3 / B" ca C ) J# C# ca
CD

C"R 2 ID I. 6 Q g

tev Fig. IV.-.4. Central de cogenerare cu turbin cu gaze

Ca+ cuplaj alunector, J#+ filtru de aer, C+comptresor, C#+ camera de ardere, I.+ tur$ina cu gaze, CD+ cazan recuperator, g+ generator electric, ID+ transformator ridictor Compresorul preia aerul0 de o$icei printr+un filtru de aer0 ridic;nd presiunea acestuia p;n la presiunea nominal din camera de ardere! .azele rezultate n urma arderii se destind n tur$in! Centralele pot func iona at;t cu com$usti$ili gazoi c;t i cu com$usti$ili lichizi! =n cazul utilizrii com$usti$usti$ilului lichid (pcur) pentru antrenarea acestuia se utilizeaz o pomp de alimentare0 dup care acesta este introdus n camera de ardere cu ajutorul unui injector! %in de$itul de aer antrenat de compresor doar /0+60% se utilizeaz efectiv

pentru arderea com$usti$ilului0 restul aerului fiind utilizat la ieirea din camera de ardere pentru co$or;rea temperaturii gazelor de ardere! #stfel dac n camera de ardere temperatura este de )800+)?00 TC0 prin introducerea aerului secundar la ieirea din camera de ardere temperatura gazelor scade la <80+)/80TC! Botorul electric este utilizat pentru antrenarea compresorului doar la pornirea grupului0 dup care acesta se decupleaz0 compresorul fiind antrenat direct de axul tur$inei consum;nd din aceast cauz o parte din lucul mecanic produs prin destinderea gazelor n tur$in! =n cazul cogenerrii cldura gazelor de la ieirea din tur$in se recupereaz cu ajutorul unui cazan recuperator! Dandamentul centralei fr cogenerare&
t =
9t 9c QC0

('(!//)

unde& Et+ lucrul mecanic produs prin destinderea gazelor n tur$in, Ec+ lucrul mecanic consumat de compresor, *C#+ cldura introdus n camera de ardere, Dandamentul centralei de cogenerare&
t =
( 9t 9c ) + Qf QC0

('(!/2)

unde& *f+ cldura furnizat consumatorului de energie termic, Compar;nd cele dou rela ii eficien a energetic a producerii com$inate a energiei este evident0 randamentul termic al centralei crete datorit creterii numrtorului! Creterea randamentului este propor ional cu cantitatea de cldur recuperat de la gazele de ardere! Centrale de cogenerare cu motoare termice =n cazul centralelor de cogenerare cu motoare termice furnizarea cldurii n regim de cogenerare se recupereaz cldura apei de rcire a motorului i a gazelor de ardere&

CD

DC

CD+ cazan recuperator DC+ recuperator de cldur (pentru apa de rcire)

Fig. IV.-.;. Central de cogenerare cu motor termic Dandamentul centralei fr cogenerare&


t =
2900 5 Qp

('(!/6)

unde& >+ puterea indicat a motorului, Dandamentul centralei de cogenerare&


t =
2900 5 + Qf Qp

('(!/8)

unde& *f+ cldura furnizat consumatorului,

IV.-.-. .andamentul de producere a celor dou forme de energie )i randamentul global


%ezavantajul randamentului termic este c nu ine cont de pierderile din cazan! Brimea acestor pierderi poate fi luat n calcul prin randamentul cazanului&
cz = *p *in

*in+ cldura introdus n cazan cu aerul i com$usti$ilul *p+ cldura primit n ciclul termodinamic (cldura preluat de apa e alimentare) cz+ randamentul cazanului %ac neglijm cldura fizic a com$usti$ilului i a aerului0 putem defini randamentul de producere a celor dou forme de energie prin raportul sumei dintre energia electric produs n regim de cogenerare ("t) i cldura furnizat consumatorului n str;ns legtur cu aceasta (*t) i cldura chimic a com$usti$ilului utilizat n instala iile de $az (*ch$)!
cg =

('(!/9) >rincipala pro$lem n cazul centralelor de cogenerare este durata limitat a sarcinii nominale0 din acest motiv centralele de cogenerare produc o parte din energia electric separat (momente n care centrala produce doar energie electric)0 iar pentru acoperirea v;rfurilor de sarcin termic utilizeaz instala ii de v;rf! "xpresia randamentului glo$al al unei centrale de cogenerare este&
gcg = "sep + "t + *t + *v *ch$ + *che + *chv

8t + Qt ) = t Qchb cz

('(!/<)

unde& *f+ cldura furnizat consumatorilor, *f-*t1*v "sep+ energia electric produs separat, *v+ cldura asigurat consumatorilor din instala iile de v;rf *che+ cldura chimic a com$usti$ilului utilizat n perioada n care centrala produce doar energie electric! *chv+ cldura chimic a com$usti$ilului utilizat n instala iile de v;rf Cldura chimic a com$usti$ilului utilizat n instala iile de $az (*ch$) poate fi exprimat din expresia randamentului de producere a celor dou forme de energie n instala iile de $az&
*ch$ = "t + *t cg

('(!/?)

Cldura chimic a com$usti$ilului utilizat n instala iile de v;rf


*chv = *v Hv

('(!/9)

unde& *v+ cldura total furnizat consumatorului din instala iile de v;rf Hv+ reprezint randamentul instala iilor de v;rf, Cldura chimic a com$usti$ilului utilizat pentru producerea separat a energiei&
*che = "sep e

('(!20)

e+ randamentul nominal de producere a energieie electrice %ac introducem ultimele trei rela ii n rela ia randamentului glo$al al centralei de cogenerare o$ inem&
gcg = "sep + "t + *t + *v "t + *t "sep *v + + cg e Hv

('(!2))

%ac analizm o central care func ioneaz vom constata c cea mai mare influen asupra valorii randamentului glo$al o au randamentele de la numitor0 iar dintre acestea cea mai mic valoare o are randamentul nominal de producere a energiei electrice (e)! Uin;nd cont de aceast o$serva ie putem spune c pentru a mri randamentul glo$al al centralei de cogenerare exist dou posi$ilit i& + limitarea energiei electrice produse separat "sep0 energie produs la un randament sczut0 + adoptarea unei tehnologii de producere care s asigure un randament ridicat n cazul producerii unilaterale a energiei electrice Calculele au artat c pentru diferitele tehnologii de producere a energiei electrice n necogenerare (adic doar a energiei electrice) putem scrie inegalitatea& (e)I# N (e)I.N (e)BI N (e)>C N(e)I.GI# ('(!2/) unde& (e)I# + randamentul nominal de producere a energiei electrice n cazul centralelor cu tur$in cu a$ur, (e)I.+ randamentul nominal de producere a energiei electrice n cazul centralelor cu tur$in cu gaze, (e)BI + randamentul nominal de producere a energiei electrice n cazul centralelor cu motoare termice, (e)>C+ randamentul nominal de producere a energiei electrice n cazul centralelor cu pile de com$ustie (e)I.GI# + randamentul nominal de producere a energiei electrice n cazul centralelor cu ciclul com$inat cu tur$in cu a$ur i tur$in cu gaze! #ceast ultim inegalitate ne arat c pot exista avantaje importante n cazul utilizrii motoarelor termice0 a pilelor de com$ustie0 sau n cazul retehnologizrii centralelor de cogenerare cu tur$ine cu a$ur existente prin utilizarea ciclului com$inat! V.-.1. <tilizarea ciclului combinat Jactorul de recuperare a cldurii reprezint raportul dintre cldura efectiv recuperat (*D"C) i cantitea de cldur maxim disponi$il (*max) (p;n la nivelul temperaturii atmosferice)!
xD = * D"C * max

('(!22) %in punct de vedere al factorului de recuperare a cldurii ciclurile centralelor de cogenerare se mpart n dou categorii K)0L& + cicluri nchise+ n care se recupereaz integral cldura diponi$il VD-) (de exemplu centrale cu tur$ine cu a$ur) + cicluri deschise+ n care cldura diponi$il se recupereaz par ial VDN) (de exemplu centrale cu tur$ine cu gaze sau centrale cu motoare termice)!

2 I p) / ) 8 )0 9 s /M tev tp 9 6 p/ < ? 6M

Fig. IV.-.=. .eprezentarea n diagrama T/s

(aloarea de calcul a factorului de recuperare a cldurii&

xD =

* D"C . g c pg ( t 6M t ev ) = * max . g c pg ( t 6 M t ) )
( t 6M t ev ) (t 6M t ) )

('(!26)

Deduc;nd de$itul de gaze .g i cldura specific a acestora (cpg) rezult&


xD =

('(!28)

Uin;nd cont de ultima expresie putem spune c valoarea factorului de recuperare a cldurii depinde de& temperatura real a gazelor la ieirea din tur$in (t6M) temperatura gazelor evacuate din cazanul recuperator (tev) temperatura mediului am$iant (t))
T6 p/ = T2 p)
>) >

) n

('(!29)

de unde rezult&
I6 = I2 n
p) p/

('(!2<)

unde&
=

+ raportul de compresie ('(!2?)

7 ) = n 7

p/+ presiunea de evacuare a gazelor, p)+ presiunea din camera de ardere, I6+ temperatura teoretic la ieirea dijn tur$in, I2+ temperatura la intrarea n tur$in >entru a determina temperatura real la ieirea din tur$in putem utiliza randamentul intern al tur$inei&
it = .gcpg(I2 I6M ) (I2 I6M ) = .gcpg(I2 I6 ) (I2 I6 )

('(!29)

%e unde rezult&

I6 M = I2 (I2 I6 ) it = I2 (I2

I2
n

) it

('(!60) %in expresia prezentat anterior se o$serv temperatura gazelor la ieirea din tur$in depinde n principal de construc ia tur$inei (prin i it ) i de rezisten a la temperaturi ridicate a materialelor utilizate n construc ie (prin I2)! Iemperatura gazelor evacuate din cazanul recuperator este limitat inferior de mai mul i factori& + de diferen a minim de temperatur dintre cele dou fluide, + de necesitatea evitrii apari iei coroziunii de joas temperatur pe coul de fum, + de calitatea apei introduse n cazanul recuperator! >utem o$serva foarte uor influen a diferen ei minime de temperatur dintre cele dou fluide asupra temperaturii gazelor evacuate dac scriem $ilan ul termic pentru economizorul cazanului recuperator&
% 4 c pa (t 9 + t 8 ) = . g c pg (t p t e$ )

Cum t9-tp+t rela ia devine&

('(!6)) ('(!6/)

% 4 c pa (t p + t) + t 8 = . g c pg (t p t e$ )

%e unde rezult& t e$ = t p

!c pa (t p + t) + t 8 . g c pg

]
('(!62)

Dela ia ne arat c diferen a minim de temperatur dintre cele dou fluide limiteaz inferior temperatura gazelor evacuate din cazanul recuperator0 adic limiteaz valoarea factorului de recuperare a cldurii! #legerea temperaturii minime a gazelor evacuate din cazanul recuperator este determinat de temperatura minim necesar evitrii coroziunii de joas temperatur i de rezisten a la coroziune a materialelor utilizate n construc ia economizorului! Iemperatura minim depinde de tipul com$usti$ilului utilizat& )/0o C (pentru gaze natuarale) )80 o C (pentru com$usti$ili lichizi)! =n vederea o$ inerii unui randament ridicat este important men inerea temperaturii gazelor evacuate din central la valoarea minim admisi$il! >entru aceasta este important cunoaterea temperaturii pe suprafa a exterioar a economizorului!
a)' ta tp tg %a*e

di de

Fig. IV.-.?. Sec'iune prin peretele unei conducte a economizorului Cum fluxul termic unitar rm;ne constant de+a lungul peretelui putem exprima fluxul termic unitar prin rela iile&
6= ) ) ( tg ta ) = ( tg tp ) .tot .g p

('(!66)

unde& Dtot+ rezisten a termic total Dtot- Dg+p1Dp1Dp+a Dg+p+ rezisten a termic la trecerea cldurii prin convec ie de la gaze la peretele conductei Dp+ rezisten a termic la trecerea cldurii prin conduc ie prin peretele conductei Dp+a+ rezisten a termic la trecerea cldurii prin convec ie de la peretele conductei la ap ta +temperatura apei tg+ temperatura gazelor pentru por iunea de conduct studiat tp+ temperatura pe suprafa a exterioar a peretelui! Iemperatura pe suprafa a exterioar pe suprafa a peretelui este&
tp = tg ( tg ta )

('(!68) Cum Dg+pWWDp1Dp+a temperatura pe suprafa a exterioar a peretelui se apropie foarte mult ca valoare de temperatura apei! Dezult c pentru evitarea coroziunii de joas temperatur este necesar prenclzirea apei de alimentare p;n la temperatura minim a gazelor evacuate din cazan pentru tipul com$usti$ilului utilizat! >entru a men ine o valoare ridicat a factorului de recuperare a cldurii temperatura gazelor evacuate nu va fi mult mai mare dec;t valoarea limit (pentru evitarea coroziunii de joas temperatur)! =n timpul func ionrii temperatura gazelor evacuate poate crete dac nu se respect condi iile de calitate a apei! #cest fapt se datoreaz conductivit ii termice reduse a depunerilor care produc o reducere a fluxului termic ntre cele dou fluide micor;nd factorul de recuperare a cldurii!

.g p .g p + .p + .p a

V.-.2. .etehnologizarea centralelor cu turbine cu abur Betoda cea mai des nt;lnit n retehnologizarea centralelor de cogenerare presupune introducerea gazelor evacuate di tur$ina cu gaze direct n generatorul de a$ur al ciclului cu tur$in cu a$ur!
C# c I.

Q
I# .#

>'>

>X>

Fig. IV.-.1@ .etehnologizarea centralelor de cogenerare prin introducerea gazelor e$acuate di turbina cu gaze direct n generatorul de abur al ciclului cu turbin cu abur

.#+generatorul de a$ur, >'>+ >renclzitor de nalt presiune0 >X>+ >renclzitor de joas presiune >entru a o$ ine un randament ridicat este important recuperarea cldurii gazelor de ardere! %in acest motiv pentru aplicarea acestei scheme ar putea fi necesar renun area la unele trepte de prenclzire regenerativ a apei de alimentare0 n vederea o$ inerii unei valori optime a factorului de recuperare a cldurii i a temperaturii apei de alimentare la intrarea n cazan0 care s asigure o temperatur sczut a gazelor evacuate! %e$itul de a$ur rezultat poate fi utilizat pentru creterea puterii electrice produse de central sau pentru nlocuirea cazanului de ap fier$inte cu un prenclzitor de v;rf! #plicarea acestei metode asigur un randament ridicat prin asigurarea unui factor de recuperare a cldurii gazelor de la ieirea din tur$ina cu gaze la o valoare satisfctoare0 ns selectarea tur$inei cu gaze este foarte dificil deoarece de$itul de gaze tre$uie s fie apropiat ca valoare de de$itul de aer introdus ini ial n cazan! 8ficien'a economic a metodei este influen'at de costurile ridicate necesare pentru modificarea cazanelor. 5entru a se putea aplica schema prezentat anterior este necesar nlocuirea economizorului cazanului cu unul mai mare" pentru aceasta se poate utiliza spa'iul rezultat prin renun'area la prenclzitoarele de aer. 'nvesti ia este foarte mare i datorit nlocuirii arztoarelor doarece n acest caz ele tre$uie s reziste la temperatura de$itului de gaze care are o temperatur mai mare dec;t aerul prenclzit introdus ini ial n cazan! F alt variant presupune introducerea unui de$it suplimentar de aer pentru scderea temperaturii gazelor de ardere0 scz;nd astfel costul arztoarelor nlocuite! Betoda reduce destul de mult randamentul datorit scderii factorului de recuperare a cldurii0 ns aplicarea ei poate fi necesar datorit con inutului sczut de oxigen din gazele provenite din primul ciclu (con inutul n oxigen al gazelor de ardere este aproximativ /G2 din con inutul n oxigen al aerului) Betoda de retehnologizare cu costul cel mai mic presupune nlocuirea prenclzitoarelor din schema de prenclzire regenerativ a apei de alimentare cu dou schim$toare de cldur care s permit recuperarea cldurii gazelor de la ieirea din tur$ina de gaze! >rin aplicarea metodei0 a$urul rezultat prin renun area la prenclzitoare poate fi utilizat pentru creterea energiei electrice produse cu ajutorul tur$inei cu a$ur! #cest ciclu com$inat are un randament nominal de producere a energiei electrice destul de ridicat de aproximativ 80!!82% fiind din acest punct de vedere compara$il cu randamentul nominal de producere a energiei electrice pentru schema anterioar cu introducerea unui de$it suplimentar de aer0 ns pentru realizarea sa investi ia este mult mai mic!

Fig. IV.-.11 .etehnologizarea centralelor de cogenerare prin trecerea la ciclul combinat prin nlocuirea prenclzitoarelor apei de alimentare.

>entru evaluarea tehnic a solu iei adoptate pentru retehnologizarea centralei de cogenerare se poate utiliza un randament de retehnologizare care se poate determina cu rela ia &
rth = ("tot rth + *f ) ("tot in + *f ) *c rth *c in

('(!69)

%ac cldura furnizat consumatorului de central (*f) nu se modific n urma retehnologizrii&


rth = "tot rth "tot in *c rth *c in

('(!6<)

unde& "totrth+ energia electric total produs de central dup retehnologizare, "totin+ energia electric total produs ini ial, *crth+ cldura chimic a com$usti$ilului dup retehnologizare, *cin+ cldura chimic a com$usti$ilului utilizat ini ial!

IV.1. 5roducerea distribuit a energiei electrice )i termice. Aicrocogenerarea.


Ea dimensionarea centralelor de cogenerare tre$uie s inem cont de faptul c energia termic se transport mai greu dec;t energia electric cu costuri i cu pierderi mai mari! %in acest motiv cldura produs de centrala de cogenerare tre$uie utilizat local! Clasificarea sistemelor de cogenerare K)0L& + sisteme de microcogenerare& cu o putere electric instalat >iN80 7A, + sisteme de minicogenerare& 807AN>iN800 7A, + sisteme de cogenerare de mic putere 800 7AN>iN2 BA, + sisteme de cogenerare de medie putere 2BAN>iN)/BA, + sisteme de cogenerare de mare putere >iW)/ BA! =n marile orae consumatorii de cldur sunt aglomera i pe arii relativ mici motiv pentru care se prefer utilizarea unor centrale de putere mare situate n imediata apropiere a oraelor! %in acest motiv n mediul ur$an producerea distri$uit a energie este indicat n cazul unor consumatori mai importan i situa i la distan mai mare de ora (magazine universale0 spitale0 unele intreprinderi industriale0 etc!)! #plicarea microcogenerrii i a cogenerrii de mic i medie putere este foarte promi toare n zonele rurale unde pentru producerea celor dou forme de energie se pot utiliza& $iomas (rezultat n urma recoltrii

culturilor) sau $iogaz! =n cazul n care se utilizeza $iomasa se pot face investi ii suplimentare n dispozitive de gazeificare0 caz n care se pot utiliza motoare termice special construite pentru a func iona cu un astfel de com$usti$il! =n cazul aplicrii cogenerrii n mediul rural pe l;ng avantajele directe0 legate de confort pot aprea i avantaje economice rezultate din v;nzarea energiei electrice sau utilizarea energiei termice produse n regim de cogenerare n sere! %in punct de vedere al protec iei mediului avantajele nu pot fi neglijate0 n afara economiei de com$usti$il rezultat prin cogenerare0 care duce indirect i la scderea emisiilor poluante0 prin arderea $iomasei rezult o reducere suplimentar a emisiilor poluante deoarece n mod normal arderea acestor deeuri se face direct pe c;mp sau n cel mai $un caz n nite incineratoare cu un nivel foarte ridicat al emisiilor poluante datorit arderii incomplete! #vantajele producerii distri$uite& + investi ii mici + instalarea rapid i uoar + majoritatea acestor centrale sunt complet automatizate put;nd fi utilizate fr personal sau cu personal redus! %ezavantajele producerii distri$uite& + fa de cogenerarea de mare putere unde emisiile poluante erau monitorizate foarte sever iar centrala se afla la o distan destul de mare de locuin e (de o$icei n afara oraului) aici arderea com$usti$ilului se face n mai multe unit i mici situate n apropierea locuin elor, + afecteaz re elele de distri$u ie ale energiei electrice at;t din punct de vedere al schim$ului permanent de energie electric c;t i din puntct de vedere al injec iei armonicilor de tensiune! >ro$lemele cresc odat cu numrul sistemelor instalate i cu scderea puterilor instalate! Dezolvarea acestor pro$leme necesit investi ii (propor ionale cu numrul unit ilor de microcogenerare) din partea societ ii de transport i distri$u ie a energiei electrice! %ac aceste investi ii suplimentare sunt suportate de ctre proprietarii instala iilor de miocrocogenerare0 ele pot afecta serios eficien a economic a acestor sisteme! @tilizarea motoarelor termice #legerea tehnologiei depinde n mare msur de tipul consumatorului! =n cazul locuin elor unifamiliare majoritatea centralelor de microcogenerare sunt cu motoare termice cu ardere intern! Barea majoritate a acestor sisteme utilizeaz gazele naturale deoarece sunt ieftine produc mai pu ine emisii poluante i nu necesit stocare! >entru acest tip de consumatori firmele productoare furnizeaz sisteme complet automatizate cu puteri electrice instalate de 6!! 9 7A i puteri termice de 9!!/0 7A0 n general valori mai mult dec;t suficiente pentru majoritatea locuin elor unifamiliare! >roducerea apei calde se face cu ajutorul unui schim$tor de cldur care se recupereaz cldurii apei de rcire a motorului i a unui cazan recuperator pentru recuperarea cldurii gazelor evacuate! %in motive de siguran n func ionare de o$icei se renun la recuperarea cldurii uleiului!

CD#
Q CCa+a

Fig. IV.1.1. .ecuperarea cldurii gazelor )i a apei de rcire a motorului CD#C+ cazanul recuperator cu ardere suplimentar de com$usti$il pentru preluarea v;rfurilor sarcinii termice,

Cca+a+ schim$tor de cldur ap+ap! Ea dimensionarea acestor instala ii tre$uie s inem cont de avantajele i dezavantajele motoarelor termice! %atorit pro$lemelor enun ate anterior legate de schim$ul de energie electric cu re eaua de distri$u ie a energiei electrice este de preferat ca sistemul de microcogenerare s satisfac pe c;t posi$il necesarul de energie electric! Botoarele termice cu ardere intern se comport foarte $ine la varia ia sarcinii electrice randamentul producerii energiei electrice rm;n;nd aproape constant p;n la 60 !!68 % din puterea nominal0 iar majoritatea sistemelor existente permit reducerea puterii electrice produse p;n la aceast valoare! %in acest motiv ele se aleg pu in supradimensionate din punct de vedere al sarcinii electrice! C;nd consumul de energie electric scade su$ limita inferioar se va vinde surplusul n re eaua electric de distri$u ie! C;nd puterea electric cerut este mai mare dec;t valoarea nominal autoproductorul va cumpra energie electric din re eaua de distri$u ie! Deglarea regimului termic este destul de dificil deoarece spre deose$ire de cazul centralelor termice unde puteam aplica nclzirea intermitent aici aceast metod de reglare nu mai este posi$il deoarece ea ar presupune ntreruperea produc iei de energie electric! Ccderea puterii termice se poate face n dou moduri& + reglarea unui de$it de gaze care tre$uie s ocoleasc CD#C, + utilizarea unei vane automate cu trei ci! %e o$icei se utilizeaz cea de+a doua metod datorit complica iilor constructive impuse de prima metod! >entru creterea cldurii furnizate peste valoarea maxim rezultat din recuperarea cldurii gazelor se impune arderea unei cantit i suplimentare de com$usti$il n cazanul recuperator! Eimitarea de$itului de com$usti$il ars n cazanul recuperator se poate utiliza un acumulator de cldur pentru prepararea apei calde menajere! >entru a face economii financiare reglarea regimului termic se poate face n func ie de temperatura interioar dintr+o camer! =n acest caz ns este necesar montarea ro$inetelor cu termostat pe fiecare calorifer pentru o reglare fin a temperaturii din celelalte camere! Cistemul de msur i control poate arta ca n figura de mai jos&

t @C t CD#C
B

cacm

prc

t Q B

Fig. IV.1.-. .eglarea regimului termic )i prepararea apei calde mena#ere. Botoarele termice pot fi utilizate pentru locuin ele individuale i reprezint varianta cea mai des nt;lnit pentru nlocuirea centralelor termice cu sisteme de microcogenerare! >rincipalele o$stacole n ndeplinirea acestui deziderat sunt cheltuielile suplimentare pentru modificarea re elelor electrice de distri$u ie i durata de via limitat 60000!!80000 ore! #ceti factori influen eaz mult eficien a economic a sistemelor de microcogenrare! "ficien a economic poate fi m$unt it prin gruparea mai multor consumatori la aceeai surs de energie! =n acest fel scad efectele negative asupra re elelor de distri$u ie ale energie electrice (deoarece centralele au o putere instalat mai mare) iar cheltuielile suplimentare sunt suportate de mai mul i consumatori! #cest lucru este indicat n special c;nd distan ele dintre consumatorii individuali sunt mici (situa ie des nt;lnit n satele i cartierele reziden iale din Dom;nia)!

Utili*area micr!tur-inel!r cu %a*e


>entru alimentarea cu energie electric i termic a mai multor consumatori se pot utiliza i microtur$ine cu gaze! Ccderea puterii instalate a centralelor de cogenerare cu tur$in cu gaze a fost posi$il datorit progreselor realizate n construc ia generatoarelor electrice! Ea acest tip de centrale generatorul electric este cuplat cu axul tur$inei i din acest motiv frecven a curentului electric produs este egal cu tura ia tur$inei! Cistemele de cogenerare cu microtur$in cu gaze func ioneaz dup ciclul 3raYton deschis0 pentru furnizarea cldurii utiliz;ndu+se un cazan recuperator cu ardere suplimentar (pentru acoperirea v;rfurilor de sarcin)!
C"R C# / C ) J# CD#C I. 6 2 ID Q g

tev

Fig. IV.1.1 Schema unei centrale care func'ioneaz dup un ciclu %raBton deschis >rincipalul dezavantaj al acestei tehnologii este valoarea sczut a randamentului de producere a energiei electrice (definit prin raportul dintre puterea electric produs i cldura chimic a com$usti$ilului) datorit temperaturii foarte sczute la care gazele intr n tur$in de aproximativ 200 oC! @n randament mult mai $un pentru producerea energiei electrice se poate o$ ine prin utilizarea pilelor de com$ustie! Utili*area )ilel!r de c!m-u"tie 'deea pilelor de com$ustie nu este nou0 prima demomstra ie practic a fost fcut de Ailiam .rove n )?29! "l a nlocuit sursa de tensiune dintr+o instala ie de electroliz cu un ampermetru demonstr;nd c se poate o$ ine curent electric prin recom$inarea hidrogenului i a oxigenului (procesul de electroliz a apei inversat)! %in punct de vedere constructiv pilele de com$ustie sunt alctuite din doi electrozi (anod i catod) i un electrolit care permite trecerea ionilor! Irecerea ionilor se face de la anod la catod n cazul ionilor pozitivi (cationi) (51) sau de la catod la anod n cazul ionilor negativi (anioni) (F5+0 CF2/+sau F/+)! Deac iile chimice din anod permit emiterea sau eli$erarea unor electroni care vor circula prin circuitul extern care leag sarcina electric la cei doi electrozi! %in acest motiv sarcina electric este indispensa$il din punct de vedere al func ionrii pilei de com$ustie! >entru a o$ ine un randament maxim este necesar& + + s mrim suprafa a de contact dintre gaze0 electrozi i electrolit, s micorm distan a dintre electrozi!

%in motivele enun ate anterior majoritatea productorilor realizeaz pilele de com$ustie cu strat foarte su$ ire de electrolit ntre doi electrozi plani!

>entru a se n elege migra ia ionilor ntre cei doi electrozi se va prezenta n figurile de mai jos schemele de principiu al unei pile de com$ustie 5/+F/ n care electrolitul poate fi un acidul fosforic (>#JC) sau rolul electrolitului poate fi jucat de o mem$ran din polimeri (>"B) respectiv al unei pile de com$ustie cu schim$are de anioni CF2/+ (BCJC)

"lectrolit #nod

Catod 51 F/

Com$usti$il& 5/

Deac iile chimice& #nod& /5/65116e+ Catod& F/16e+1651/5/F

Carcina electric

e+

Fig. IV.1.2. Schema de principiu a unei pile de combustie &-/C- cu schimbare de cationi &D n care electrolitul este acidul fosforic.

"lectrolit #nod Com$usti$il& 5/ sau CF F/0 CF/ Carcina electric CF2


/+

C;nd com$usti$ilul utilizat este 5/& Catod& F/1/ CF/16e+/ CF2/+

#nod& /5/1/ CF2/+/5/F1/ CF/16e+

Catod

C;nd com$usti$ilulu utilizat este CF& #nod& /CF1/ CF2/+/6CF/16e+ Catod& F/1/ CF/16e+/ CF2/+

e+

Fig. IV.1.3. Schema de principiu a unei pile de combustie cu schimbare de anioni CF2/+ (BCJC) n care electrolitul este un amestec al carbona'ilor unor metale lichide (litiu )i potasiu sau litiu" potasiu )i sodiu+.

>entru construc ia centralelor de cogenerare se utilizeaz de o$icei pile de com$ustie cu o temperatur ridicat de func ionare! Cele mai utilizate tipuri sunt& + pile de com$ustie 5/+F/ cu schim$are de cationi 51 n care electrolitul este acidul fosforic (>#JC), + pile de com$ustie cu schim$are de anioni CF2/+ (BCJC) + >ile de com$ustie cu schim$area cationilor F/+ (CFJC)! Dolul electrolitului este jucat de un material ceramic (Z/F2+[rF/)! >ilele de com$ustie >#JC utilizeaz ca electrolit acidul fosforic (5 2>F6) i func ioneaz la o temperatur de aproximativ /00!!//0 oC! "lectrolitul permite trecerera ionilor de hidrogen (51) de la anod la catod! #ceste pile de com$ustie pile sunt utilizate de numeroase companii din C@# i Xaponia pentru producerea unor centrale de minicogenerare (cu puteri instalate de /00!!200 7A)! >entru o$ inerea puterii electrice se nseriaz mai multe pile de com$ustie iar pentru producerea cldurii se utilizeaz apa de rcire a pilelor de com$ustie! >entru a se preveni formarea depunerilor apa de rcire tre$uie n preala$il tratat i separat hidrauilic de circuitul de alimentare cu cldur al consumatorilor cu ajutorul unui schim$tor de cldur! Cldura furnizat consumatorilor este aproximativ egal cu puterea electric produs de central!

@tilizarea acestor centrale necesit investi ii mari n raport cu puterea electric produs datorit instala iilor auxiliare necesare pentru prepararea com$usti$ilului (hidrogen) din gaz metan! "ficien a economic este influen at i de durata scurt de via a pilelor de com$ustie de aproximativ 60 000 ore aceasta fiind legat direct de temperatura de func ionare a acestora! Cu toate neajunsurile prezentate anterior utilizarea pilelor de com$ustie >#JC n construc ia centralelor de cogenerare reprezint n prezent cea mai utilizat solu ie! Bajoritatea grupurilor au puteri cuprinse ntre 80 i /00 7A ns exist i grupuri mai mari cum ar fi grupul construit de 'nternational Juel Cells pentru compania de electricitate Io7Yo "lectric >o\er cu o putere imnstalat de )) BA K)6L! Dandamentul de producere a energiei electrice poate fi m$unt it prin utilizarea n paralel cu $ateriile formate din pile de com$ustie a unei tur$ine cu a$ur sau cu gaze! >entru aceasta pilele de com$ustie tre$uie s ai$ o temperatur ridicat de func ionare0 condi ie ndeplinit de pilele de com$ustie BCJC sau CFJC! >ilele de co$ustie BCJC utilizeaz ca electrolit un amestec de car$ona i de litiu0 potasiu i sodiu func ion;nd la o temperatur de aproximativ 980 oC! "lectrolitul n stare lichid este impregnat ntr+un material poros (de o$icei ceramic)! ! "lectrolitul permite trecerera ionilor CF2/+ i este format dintr+un amestec de car$ona i de litiu i potasiu n stare lichid impregnat #ceste pile de com$ustie sunt solu ia ideal pentru utilizarea n paralel cu o tur$in cu a$ur rezult;nd o cretere a randamentului de producere a energiei electrice! Chiar dac au fost construite c;teva instala ii pilot de diferi i productori din C@#0 Flanda0 .ermania i Xaponia0 pilele BCJC nu sunt eficiente din punct de vedere economic datorit costurilor mari de produc ie i a duratei de via limitate! %urata de via foarte scurt se datoreaz n principal efectului coroziv al amestecului de car$ona i de potasiu0 litiu i sodiu utilizat ca electrolit! Cercetrile ultimilor au artat c durata de via poate fi mrit la 20000!!60000 ore! F solu ie mult mai promi toare sunt pilele de com$ustie CFJC din dou motive& + au o durat de via mai mare dec;t a variantelor prezentate anterior ( >#JC i BCJC), + datorit temperaturii ridicate de func ionare0 nu necesit instala ii auxiliare pentru prepararea com$usti$ilului0 pentru acest scop se poate utiliza chiar anodul pilei de com$ustie! >ilele de com$ustie CFJC utilizeaz un amestec de hidrogen i oxid de car$on pentru care putem scrie reac iile& + pentru hidrogen& #nod& /5/1/F/+/5/F16e+ Catod& F/16e+ /F/+ pentru CF& #nod& /CF1/F/+/CF/16e+ Catod& F/16e+ /F/+

>entru prepararea acestui com$usti$il se pot utiliza diferi i com$usti$ili conven ionali! Com$usti$ilii conven ionali cel mai des utiliza i sunt& gazul metan0 produsele petroliere0 $iogazul sau gazele rezultate n urma gazeificrii cr$unelui sau a $iomasei! .azele rezultate n urma gazeificrii $iomasei au o valoare foarte mic a puterii calorifice inferioare n special datorit unui con inut ridicat de CF! #cest fapt duce la cheltuieli foarte mari pentru modificarea motoarelor termice pentru a func iona cu acest com$usti$il! Cpre deose$ire de motoarele termice0 pilele de com$ustie CFJC i BCJC pot func iona foarte $ine i pentru un con inut ridicat de CF! %eoarece majoritatea com$usti$ililor utiliza i con in sulf organic nainte de pila de com$ustie tre$uie s se instaleze o instala ie de desulfurare! Iemperatura de func ionare este determinat de electrolit care are un randament mai $un (permite o trecere mai uoar a ionilor de oxigen) la temperaturi mai mari de ?00 oC! %in acest motiv cele mai performante pile de com$ustie CFJC func ioneaz cu temperaturi cuprinse de ?00!!)000 oC! #ceast temperatur ridicat de func ionare face posi$il utilizarea lor n paralel cu tur$ine cu a$ur0 tur$ine cu gaze sau cu un ciclu com$inat (cu tur$in cu gaze i tur$in cu gaze)! >;n n prezent s+a realizat doar com$ina ia CFJCGI.!

#nod

Catod CD

I.

Q
Cpre consumator

% %e la consumator aer .az metan "vacuare gaze

Fig. IV.1.4. Schema de principiu a unei centrale SCFCETF @nde& c c %+ instala ie de desulfurare CD+ cazan recuperator I.+ tur$ina cu gaze c+ compresor >rima realizarea practic a fost realizat de firma Ciemens Aestinghouse cu un grup de ) BA cu denumirea CureCell K)6L! =n prezent mai mul i productori ofer sisteme performante care func ioneaz dup aceast com$ina ie av;nd un randament de producere a energiei electrice de 90 % i un randament de producere a celor dou forme de energie (electric i termic) de ?0!!?8%! C!nclu*ii. >roducerea com$inat a energiei electrice i termice ntr+o central de cogenerare prezint numeroase avantaje fa de cazul producerii separate! %in analiza expresiei randamentului glo$al al unei centrale de cogenerare rezult dou ci de cretere a eficien ei energetice n sectorul producerii energiei& + utilizarea ciclului com$inat pentru retehnologizarea centralelor cu tur$ine cu a$ur existente, + producerea distri$uit a celor dou forme de energie prin microcogenerare i cogenerare de mic putere!