Sunteți pe pagina 1din 1

FIA PROCES

Proces: Mentenan IT Creterea i meninerea funcionalit ii ba!elor de date" aplicaiilor #oft$are i ec%ipamentelor %ard$are la pe#te &'( b) Re#pon#abil proce# Admini#trator I) c) Proce#e amonte Solicit rile clienilor interni d) Proce#e aval Reali!area mentenanei e) Re#pon#abilit i *eterminarea problemelor te%nice" re!olvarea problemelor + ,e#tionarea #olicit rilor f) *ocumentaie Procedura Infra#tructura informatica ,) Re#ur#e -mane" financiare" informaionale .. *ESCRIERE PROCES a) *ate de intrare Formular de intervenie Cerere in#talare ec%ipamente noi b) Activit i /nre,i#trarea cererii *eterminarea timpului de re!olvare Re!olvarea problemei te%nice Raportarea re!ultatelor c) *ate de ieire Raportul intervenie Fia de comanda 0daca e#te nece#ara aprovi!ionarea) 1anuale de utili!are ec%ipamente pentru an,a2ai 3. 1ONI)ORI4ARE PROCES 1etode5 In#pecii" Evalu ri" Audit intern audituri" anali!e In#pecii e6terne ale autorit ilor competente Inventarierea anuala 7. I18-N9)9:IRE PROCES Indicatori" puncte de m #urare Nr ec%ipamente funcionale;nr total ec%ipamente Nr probleme re!olvate;nr. )otal #olicit ri Nr ore funcionalitate ba!e de date; nr ore lucru 1. PLANIFICARE PROCES a) Obiective de performanta