Sunteți pe pagina 1din 6

Diagrama Gantt

Activiti/Sub-activiti 1. Realizarea managementului de proiect 1.1 Coordonarea activitilor proiectului 1.2 Raportarea de progres 1.3 Verificarea cheltuielilor 1.4 Pregtirea cererilor de rambursare 1.5 Arhivarea documentelor 2. Achiziionarea de servicii de consultan pentru pregtirea i managementul proiectului 2.1. pregatirea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire 2.2. publicarea anuntului de participare 2.3. primirea ofertelor 2.4. evaluarea ofertelor 2.5 semnarea contractului cu ofertantul declarat castigator 3. Achizitionarea serviciilor de dezvoltare i implementare a solutiei de e-learning 3.1. pregatirea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire 3.2. publicarea anuntului de participare 3.3. primirea ofertelor 3.4. evaluarea ofertelor 3.5. semnarea contractului cu ofertantul declarat castigator 4. Implementarea solutiei de e-learning 4.1. Achiziionarea / Livrarea de echipamente i licenele software necesare pentru realizarea proiectului 4.2. Instalarea echipamentelor hardware 4.3. analiza cerinelor pentru solutia ce urmeaza a fi implementata 4.4. proiectarea solutiei 4.5. implementarea solutiei 4.6. testarea solutiei 4.7. configurarea i implementarea bazelor de date, migrarea i integrarea diverselor structuri de date existente 4.8. dezvoltarea coninutului iniial necesar pentru implementarea proiectului 4.9. realizarea unui website/portal 5. Instruirea personalului 5.1. elaborarea programului de instruire 5.2. instruirea utilizatorilor care vor folosi aplicatia 5.3. instruirea administratorilor care vor asigura mentenanta 6. Informare i publicitate pentru proiect 6.1. publicare anunuri de pres 6.2. organizare eveniment de lansare a proiectului 6.3. realizare materiale promoionale 6.4. publicare anunuri web pe site-ul Universitatii 6.5. organizare eveniment de diseminare a rezultatelor proiectului 6.6. Comunicat de pres la finalizarea proiectului 6.7. Postarea unei placute permanente 7. Auditarea parial i final a proiectului L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 CP

Resurse U Universitate

429902
240 96 24 96 40

40 8 2 80 2

40 8 2 80 2

2621848 285000

2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2

60800
380000 76000 76000 748600 228000 76000 239400

3500 2300 23500 0 4800 3500 3000 33300

20 20 20 20 20 20 8

Resurse Umane aferente proiectului Universitate Consultant RF 0 192 240 192 24 PM 720 192 120 192 120 RF 90 192 480 192 24 ET 0 264 0 0 0

Furnizor

0 0 0 0 0

16 2 0 40 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

16 2 0 40 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 20 20 20 20 20 20 16

8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 40 40 40 40 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 40 40 40 40 40

8 24 48 48 48 72 48 48 48 8 8 8 0 0 8 0 0 0 40

0 320 960 2000 400 400 400 5080 1200 0 200 200 0 0 0 0 0 0 16

IMPLEMENTAREA UNEI PLATFORME COMPLEXE DE E-EDUCATIE LA UNIVERSI BLAGA" DIN SIBIU


GRAFICUL ACTIVITATILOR

Activitati/sub-activitati 0. Monitorizarea implementarii solutiei 1. Implementarea solutiei de e-learning 1.1. Achiziionarea / Livrarea de echipamente i licenele software necesare pentru realizarea proiectului 14.2. Instalarea echipamentelor hardware 1.3. analiza cerinelor pentru solutia ce urmeaza a fi implementata 1.4. proiectarea solutiei 1.5. implementarea solutiei 1.6. testarea solutiei 1.7. configurarea i implementarea bazelor de date, migrarea i integrarea diverselor structuri de date existente testarea solutiei 1.8. dezvoltarea coninutului iniial necesar pentru implementarea proiectului 1.9. realizarea unui website/portal 2. Instruirea personalului 2.1. elaborarea programului de instruire 2.2. instruirea utilizatorilor care vor folosi aplicatia 2.3. instruirea administratorilor care vor asigura mentenanta

L1

L2

L3

L4

L5

Activitati/sub-activitati 0. Monitorizarea implementarii solutiei 1. Implementarea solutiei de e-learning

L1

L2

L3

L4

L5

1.1. Achiziionarea / Livrarea de echipamente i licenele software necesare pentru realizarea proiectului 14.2. Instalarea echipamentelor hardware 1.3. analiza cerinelor pentru solutia ce urmeaza a fi implementata 1.4. proiectarea solutiei 1.5. implementarea solutiei 1.6. testarea solutiei 1.7. configurarea i implementarea bazelor de date, migrarea i integrarea diverselor structuri de date existente 1.8. dezvoltarea coninutului iniial necesar pentru implementarea proiectului 1.9.realizarea unui website/portal 2. Instruirea personalului 2.1. elaborarea programului de instruire 2.2. instruirea utilizatorilor care vor folosi aplicatia

2.3. instruirea administratorilor care vor asigura mentenanta

TOTAL

COMPLEXE DE E-EDUCATIE LA UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU


ACTIVITATILOR

L6

L7

CP

Furnizor (alocare orara)

2 2 4 4 4 4

0 320 960 2000 400 400

4 4 4 2 2 2

400 5080 1200 0 200 200

L6

L7

COST 0 4,552,248.00 2,621,848.00 285,000.00 60,800.00 380,000.00 76,000.00 76,000.00 76,000.00 748,600.00 228,000.00 239,400.00 0.00 133,000.00

106,400.00 4,791,648.00