Sunteți pe pagina 1din 18

Anexa 6

Recomandri privind testele neurofiziologice i procedurile neuroimagistice n cefaleea non-acut


G. Sandrinia, L. Fribergb, W. Jnigc, R. Jensend, D. Russelle, M. Sanchez del Rio , !. Sandg, J. Schoenenh, M. "an #uche$i and J. G. "an Di%&% a University Centre for Adaptive Disorders and Headache, IRCCS C. Mondino Foundation, Pavia, Italy !Depart"ent of Clinical Physiolo#y and $uclear Medicine, %ispe!&er# Hospital, Copenha#en, Den"ar' cPhysiolo#isches Institut, Christian( Al!rechts(Universitat, )iel, *er"any dDepart"ent of $eurolo#y, *lostrup Hospital, University of Copenha#en, *lostrup, Den"ar' eDepart"ent of $eurolo#y, Ri'shospitalet, +slo, $or,ay fDepart"ent of $eurolo#y, Hospital Ru!er Internacional, Madrid, Spain #Depart"ent of $eurolo#y, $or,e#ian University of Science and -echnolo#y, -rondhei", $or,ay hUniversity Depart"ent of $eurolo#y, CHR Citadelle, .ie#e, %el#iu" iDepart"ent of Radiolo#y, .eiden University Medical Centre, .eiden, -he $etherlands and &Depart"ent of $eurolo#y and Clinical $europhysiolo#y, .eiden University Medical Centre, .eiden, -he $etherlands

Cuvinte cheie' ((G, )o*en+iale e"oca*e, reco$and,ri -ghiduri., sensibili*a*e $uscular,, neuroi$agis*ic,, in"es*iga+ii neuro iziologice, ce alee non/acu*,. 0*ilizarea exa$in,rilor ins*ru$en*ale la )acien+ii cu ce alee "ariaz, 1n li$i*e largi. 2en*ru a s*abili u*ili*a*ea lor, cele $ai co$une )roceduri ins*ru$en*ale au os* e"alua*e, )e baza do"ezilor din li*era*ur,, de c,*re 0n Gru) de Lucru (F3S -!F. re eri*or la *es*ele neuro iziologice 4i )rocedurile i$agis*ice la )acien+ii cu ce alee non/acu*,. 5oncluziile Gru)ului de Lucru re eri*oare la reco$and,ri )en*ru uzul clinic. 6. (lec*roence alogra$a in*eric*al, -((G. nu es*e indica*, de ru*in, )en*ru e"aluarea diagnos*ic, a )acien+ilor cu ce alee. ((G in*eric*al, es*e 1ns, reco$anda*, dac, is*oricul clinic sugereaz, un )osibil diagnos*ic de e)ile)sie -diagnos*ic di eren+ial.. ((G ic*al, ar )u*ea i u*il, la anu$i+i )acien+i cu $igren, he$i)legic, 4i bazilar,. 7. 8nregis*rarea poten/ialelor evocate nu es*e reco$anda*, )en*ru diagnos*icul
1

iecare *ehnic, sun* ex)ri$a*e 1n ur$,*oarele

a ec+iunilor ce alalgice.

9. :.

3u exis*, do"ezi care s, %us*i ice reco$andarea testelor func/iei autono"e Palparea "anual0 a $u4chilor )ericranieni, cu o )resiune s*andardiza*, de i

)en*ru e"aluarea clinic, de ru*in, a )acien+ilor cu ce alee. )al)are, )oa*e i reco$anda*, )en*ru a 1$),r+i )acien+ii 1n gru)uri, dar nu )en*ru diagnos*ic. Algo$e*ria baza*, )e )resiune 4i elec*ro$iogra ia -(MG. nu )o* reco$anda*e ca *es*e clinice de diagnos*ic. ;. La )acien+ii adul+i 4i co)ii, cu $igren,, ,r, $odi ic,ri recen*e ale as)ec*ului a*acurilor, ,r, is*oric de crize e)ile)*ice 4i ,r, al*e se$ne sau si$)*o$e neurologice de ocar, u*ilizarea de ru*in, a *ehnicilor neuroi$agis*ice nu es*e %us*i ica*,. La )acien+ii cu un as)ec* a*i)ic al ce aleei, cu is*oric de crize e)ile)*ice 4i<sau cu se$ne sau si$)*o$e neurologice de ocar i$agis*ica )rin rezonan+, $agne*ic, nuclear, -RM3. )oa*e i indica*,. 6. Dac, e)isoadele dureroase )o* i incadra*e 1n*r/una din ca*egoriile clasi ic,rii s*andard a ce aleei =Socie*a*ea >n*erna+ional, a 5e aleei >?S@, e ec*uarea *o$ogra iei cu e$isie de )ozi*roni -2(!. sau a *o$ogra iei co$)u*eriza*e cu e$isie de o*oni -S2(5!. nu are, 1n general, "aloare diagnos*ic, su)li$en*ar,. A. (xa$in,rile circula+iei cerebrale 4i $e*abolis$ului cerebral, )rin *ehnici de i$agis*ic, nuclear,, )o* i e ec*ua*e la subgru)uri de )acien+i cu ce alee )en*ru diagnos*ic 4i e"aluare a co$)lica+iilor, a*unci cBnd )acien+ii au a*acuri neobi4nui* de se"ere sau a*unci cBnd as)ec*ul sau se"eri*a*ea a*acurilor s/au schi$ba*. C. 12a"inarea Doppler transcranian0 nu es*e olosi*oare )en*ru diagnos*icul ce aleei. De4i $ul*e din exa$in,rile descrise au o "aloare $ic, sau nu au "aloare 1n )rac*ica clinic,, cele $ai $ul*e au un "as* )o*en+ial )en*ru ex)lor,rile "ii*oare )ri"ind izio)a*ologia ce aleei 4i e ec*ele *ra*a$en*ului ar$acologic.

Introducere

5ele $ai i$)or*an*e ins*ru$en*e 1n diagnos*icul 4i *ra*a$en*ul a ec+iunilor


2

ce alalgice in"es*igarea )acien*ului Socie*,+ii

sun*, de*alia*, 4i a

,r, a

1ndoial,, is*oricului

al.,7EE7..

Din*re

*oa*e

*ehnicile

exa$inarea clinic, neurologic, a*en*, 4i si$)*o$a*ologiei. de 5e alee )oa*e i

dis)onibile, neuroi$agis*ica, 1n s)ecial rezonan+a $agne*ic, nuclear, -RM3., es*e $e*oda )araclinic, de *es*are cea $ai )o*ri"i*, 4i a"an*a%oas, din )unc* de "edere cos*/e icien+, la )acien+ii cu ce alee, cu cea $ai $are ra*, de diagnos*ic. 8n inal, lu,$ 1n considerare )o*en+iala u*ilizare a aces*or $e*ode 1n s*udiile de cerce*are asu)ra ce aleei. H analiz, ex*ensi", a celor de a $ai )rinci)alelor i$)or*an*e de re erine din li*era*ur,, 1$)reun, cu o ac*ualizare )ri$are con*ribuii )ri"ind )a*ogeneza ce aleei aduse s*udiile neuro iziologie, es*e )ublica*, 1n al*, )ar*e -Friberg et al., 7EE9. Scopuri i metode >n*en+ia e"alu,rii in or$a+iilor 4i alc,*uirii aces*ui docu$en* a os* de a or$ula reco$and,ri care s, a%u*e $edicii s, ac, cele $ai )o*ri"i*e alegeri re eri*oare la u*ilizarea *es*elor ins*ru$en*ale la )acien+ii cu ce alee non/acu*,. Au os* e"alua*e analizele do"ezilor clinice )ublica*e -din 6DCC )Bn, 1n 7EE7.. Da*ele din li*era*ur, )ublica*e an*erior 5lasi ic,rii >?S -6DCC. au os* analiza*e cu deosebi*, a*en+ie 1n*rucB* aces*e
3

A)licBnd cri*eriile de diagnos*ic ale >n*erna+ionale >?S, -5lasi icarea 6DCC.,

or$ula* un diagnos*ic )robabil care duce la un *ra*a$en* adec"a*. !o*u4i, 1n $ul*e cazuri, 1n s)ecial a*unci cBnd ce aleea es*e a*i)ic, cu carac*eris*ici clinice schi$b,*oare sau cBnd es*e un si$)*o$ al unei al*e boli )ri$are, neurologii su)li$en*eze )acien*ului -ex' $ul*e consider, e"aluarea cu *es*e )ri$ar, 4i necesar clinic, s, a

)araclinice. *hundercla). in"es*iga+iile

Diagnos*icul di eren+ial al ce aleei acu*e ce aleea "ersus ce alee si$)*o$a*ic, are $ai di icul*,+i neuroi$agis*ice sun* obliga*orii. Aces* ra)or* re)rezin*, o analiz, cri*ic, a li*era*urii de s)eciali*a*e re eri*oare la u*ilizarea *es*elor neuro iziologice 4i a )rocedurilor neuroi$agis*ice la )acien+ii cu ce alee non/acu*,. Al,*uri de a)recierea u*ili*,+ii clinice a aces*or *es*e 4i )roceduri 1n sco) diagnos*ic, a$ 1ncerca* s, con*ur,$ ghiduri )en*ru u*ilizarea lor, a4a cu$ au 1ncerca* 4i di eri+i au*ori -Silbers*ein, 7EEEF LeGis e*

s*udii au a)lica* di eri*e cri*erii de diagnos*ic reco$and,ri )en*ru au ce alee. os* Aces*e 1n or$ula*e

(lec*roence alogra ia es*e cea $ai bun, *ehnic, o de labora*or bun, 1n sus+inerea 1n diagnos*icului clinic de e)ile)sie, a"Bnd sensibili*a*e -CE/DEK 1nregis*r,ri seria*e. 4i o s)eci ici*a*e bun, -ra*e als )ozi*i"e la E,7/9,;K din subiec+ii s,n,*o4i. -WalcLa& and Jaza&ar, 6DDC.. Are de ase$enea un rol i$)or*an* 1n e"aluarea al*or a ec+iuni ocale sau di uze ale sis*e$ului ner"os cen*ral -53S.. Analiza can*i*a*i", a rec"en+ei ((G ,r, $a))ing -M((G., cu sau

con or$i*a*e cu cri*eriile (F3S -?ughes e* al., 7EE6. iar ni"elul de e"iden+, 4i gradul re erin+,. Principalele dovezi pentru diferite tehnici Electroencefalografia 0*ili*a*ea elec*roence alogra iei -((G. 1n diagnos*icul ce aleei es*e dezb,*u*,. De4i s*udii ((G *i$)urii re eri*oare la $igren, au e"iden+ia* 1nregis*r,ri rec"en* anor$ale, au*ori con*e$)orani le/au cri*ica* )e cele $ai $ul*e din*re ele din cauza unor "aria*e o$isiuni $e*odologice 4i de ec*e -Sand, 6DD6.. Socie*a*ea A$erican, de 3eurologie concluzioneaz, I ((G nu es*e u*il, )en*ru e"aluarea de ru*in, a )acien+ilor cu ce alee -reco$andare.J, ad$i+Bnd ins, c, ((G )oa*e i u*iliza*, la )acien+ii cu ce alee 4i si$)*o$e asocia*e ce sugereaz, o a ec+iune e)ile)*ic, -Rosenberg e* al., 6DD;.. de reco$andare au os* ex)ri$a*e 1n con or$i*a*e cu aceas*,

*o)ogra ic, es*e o $e*od, $ai obiec*i", decB* in*er)re*area ((G con"en+ional,, de4i exis*, un nu$,r de )osibile ca)cane $e*odologice care ar *rebui e"i*a*e. 0*ilizarea M((G es*e 1n general reco$anda*, nu$ai 1$)reun, cu in*er)re*area "izual, a ((G de c,*re un obser"a*or ex)eri$en*a* -3uGer, 6DDA..

Potenialele evocate 2o*en+ialele )o*en+iale e"oca*e ((G -(2s. sun*

cor*icale

asocia*e

*e$)oral unui s*i$ul senzorial s)eci ic. De4i *o+i s*i$ulii senzoriali con*ribuie la ac*i"i*a*ea ((G general,, (2s nu )o* i iden*i ica*e )e ((G nor$al, din cauz,
4

c, nu sun* se)arabile de ac*i"i*a*ea ((G 1n des ,4urare. !o*u4i, a*unci cBnd es*e )osibil, de inirea *e$)oral, clar, a s*i$ulului -ex' 1n cazul unui debu* brusc., scur*e 1nregis*r,ri ale ((G )os*/ s*i$ul )o* i $edia*e . Hrice ac*i"i*a*e care nu es*e corela*, *e$)oral cu s*i$ulul dis)are 1n ur$a $edierii, 1n *i$) ce r,s)unsul ((G la s*i$ulul rs)ec*i" r,$Bne. 8n aces* $od, r,s)unsul cor*ical la s*i$uli oar*e s)eci ici )oa*e i in"es*iga* 1n de*aliu s)a+ial 4i *e$)oral. 8n $igren,, $ul*, a*en+ie a os* acorda*, s*i$ulilor "izuali, ceea ce nu es*e sur)rinz,*or, da*, iind )rezen+a aurei "izuale 4i a (2s o*o obiei au 1n aceas*, )osibil, a ec+iune. ,cu*

s*i$ularea

elec*ric,

ner"ului

su)raorbi*al. Re lexul de cli)i* cons*, 1n *rei co$)onen*e' o co$)onen*, )recoce i)sila*eral, -R6., o co$)onen*, *ardi", bila*eral, -R7. 4i o co$)onen*, oar*e *ardi", bila*eral, -R9.. 3a*ura )recis, a R6 4i R7 es*e 1nc, dezb,*u*,, R9 iind considera*, o co$)onen*, nocice)*i",. Re lexul cornean es*e alc,*ui* din dou, co$)onen*e bila*erale *ardi"e si$e*rice, )robabil echi"alen*e co$)onen*ei R7. La )acien+ii cu ce alee au os* descrise $ai $ul*e ano$alii ale re lexelor de cli)i* si cornean, dar da*ele care s, a*es*e s)eci ici*a*ea 4i sensibili*a*ea aces*or *es*e -Sandrini e* al., 6DD6, 7EE7, 7EE9F 2roie**i 5ecchini e* al., 7EE9. sun* insu icien*e. Su)resia ex*eroce)*i", -(S. a ac*i"i*,+ii $u4chilor $as*ica*ori es*e un re lex *rige$ino/ *rige$inal ce cons*, 1n inhibi+ia bi azic, -(S6 4i (S7. a con*rac+iei "olun*are -de dura*, "ariabil,. ce a)are bila*eral ca r,s)uns la stimuli exteroceptivi variai.

docu$en*area exci*abili*,+ii cor*icale, a eno$enelor de habi*uare 4i Iga*ingJ - con*rol de )oar*a . 1n $igren, -A$brosini e* al., 7EE9.. Rspunsurile refle e S/au u*iliza* di eri*e )en*ru a *ehnici ur$,ri

Efectul

inhibitor

este

mediat

de

elec*ro iziologice

in*erneuroni localiza+i 1n

or$a+iunea

re lexele )olisina)*ice la )acien+ii cu ce alee. Re lexul de cli)i* -#R. 4i re lexul cornean -5R. cons*au 1n 1nchiderea bila*eral, a )leoa)elor ca r,s)uns la un s*i$ul, de obicei, 1n condi+ii de labora*or,
5

re*icula*, )ro)riobulbar, 4i )on*in,, 1n a)ro)ierea nucleului $o*or al ner"ului *rige$en de iecare )ar*e. Li*era*ura de s)eciali*a*e con+ine da*e con*radic*orii re eri*oare la ano$aliile (S la )acien+ii

cu ce alee *ensional, -Schoenen 4i #end*sen, 7EEE.. Re lexele de lexie la s*i$uli nocice)*i"i -3FRs., e"oca*e la ni"elul $u4chiului bice)s e$ural )rin s*i$ularea elec*ric, a ner"ului sural, sun* considera*e un ins*ru$en* sis*e$ului olosi*or )en*ru s*udierea de con*rol al durerii la

a"e$ 1n $in*e *rei 1n*reb,ri -Jnig, 7EE9b.' 1. (s*e A3S i$)lica* 1n generarea i dureriiN >)o*eze )ri"ind $eninerea

$ecanis$ele unei )osibile i$)lic,ri a sis*e$ului ner"os si$)a*ic in generarea i $eninerea durerii au os* or$ula*e i *es*a*e 1n $odele ex)eri$en*ale u$ane i ani$ale. -Jnig, 6DDDF Jnig i #aron, 7EE6, 7EE7..
2.

oa$eni, dar au os* ,cu*e nu$ai cB*e"a s*udii re eri*oare la 3FR la )acien+ii cu ce alee -Sandrini e* al., 6DD9.. !este ale funciei autonome Sis*e$ul ner"os "ege*a*i" -Iau*ono$ic ner"ous sLs*e$J / A3S. cons*, din *rei ),ri' sis*e$ul ner"os si$)a*ic, sis*e$ul ner"os )arasi$)a*ic i sis*e$ul ner"os en*eric. Fiecare din aces*ea es*e di"iza* 1n subsis*e$e 1n uncie de organul e ec*or iner"a* de neuronii *er$inali. 3euronii Jsi$)a*iciJ i J)arasi$)a*iciJ sun* de a)* de inii $ai degrab, )e baza unor cri*erii ana*o$ice decB* a unora uncionaleF de aceea, nu sun* nu$ii ci neuronii sau i a ereni ce iner"eaz, organele "iscerale si$)a*ici -Jnig )arasi$)a*ici, lu,$ 1n "iscerali rolul

Dis unc+iile uncionale au*ono$e

asocia*e di eri*elor *i)uri de ce alee sun* consecina, i )rin ur$are secundare, ce aleeiN Aceas*, 1n*rebare s/a n,scu* 1n ur$a obser"aiei c, orice durere es*e 1nsoi*, de reacii au*ono$e care se bazeaz, ne"raxiale sis*e$elor )e c,i re lexe cu cen*rale sis*e$ele si )e in*egrarea cen*ral, a nocice)*i"e

"ege*a*i"e. 8n condiii biologice nor$ale, as* el de reacii "ege*a*i"e sun* 1n )ri$ul rBnd )ro*ec*i"e )en*ru organis$, dar aceas*, si*ua+ie s/ar )u*ea s, nu ie ade",ra*, i 1n cazul unor condi ii bio)a*ologice. 3. 5e aleea si dis unc+iile au*ono$e unei )osibile dis unc+ii sun* e"eni$en*e )aralele i )rin ur$are consecina cen*raleN Dac, sun*, a*unci ar )u*ea i u*il, e"aluarea dis unc+iilor sis*e$ului au*ono$ 1n 1ncercarea elucid,rii unor
6

McLachlan, 6DDDF Jnig, 7EE9a.. 5Bnd considerare A3S 1n di eri*ele *i)uri de ce alee *rebuie s,

$odi ic,ri izio)a*ologice cen*rale care ar )u*ea s*a la baza a*B* a ce aleei cB* i a dis unc+iilor au*ono$e. Diagnos*icul *ulbur,rilor i au*ono$e $anage$en*ul sun* s*rBns

diagnos*ice

s)eci ice

i,

la

*i$)ul

res)ec*i", nu au os* s*abili*e bazele *iini ice ale aces*ei subdi"iz,ri. De i de a*unci au os* e ec*ua*e cB*e"a s*udii -Schoenen et al., 6DD6F Jensen et al., 6DD9, 6DD:F Jensen i Ras$ussen, 6DD6., r,$Bne 1n con*inuare neclar dac, $ecanis$ele izio)a*ologice ale ce aleei sun* di eri*e 1n aces*e dou, subgru)uri. De$ons*rarea sensibili*, ii $usculare a os* un subiec* larg dezb,*u* a"Bnd 1n "edere di icul*a*ea co$)araiei rezul*a*elor unor obser"a*ori di erii. 0n s*udiu $e*odologic rela*i" recen* a ar,*a* c, )al)area $anual, es*e o $e*od, si$)l, i de 1ncredere 1n s*udierea sensibili*,ii dureroase $io asciale 1n )rac*ica clinic,, )lecBnd de la )re$iza unei in*ensi*, i con*rola*e a )resiunii a)lica*e. -#end*sen et al., 6DD;.. 8nregis*rarea dureroase )ragului es*e )resiunii dease$enea -22!.

de)enden*e de )rocedurile de *es*are u*iliza*e -Ma*hias i #annis*er, 6DDD.. !ehnicile neuro iziologice au rele"a* cB*e"a *ulbur,ri au*ono$ice 1n ce aleea )ri$ar, i 1n )ar*icular 1n ce aleea de *i) clus*er -Saun*e e* al., 6DC9F Sal"esen e* al., 6DCC., dar i$)or*ana clinic, a aces*or desco)eriri r,$Bne s, ie s*abili*, -Schoenen i !ho$sen, 7EEE.. Evaluarea sensi"ilitii musculaturii pericraniene 5e aleea di"iza*, clasi icarea )ericraniene *ensional, 1n dou, >?S, 1n -!!?. a a os* 1n subgru)uri

)en*ru aceas*,

a)recia a eciune.

rele"ana izio)a*ologic, a $uscula*urii Aceas*, subdi"izare a os* i$)us, de anu$i*e obser"aii clinice c, o $are )ar*e din )acienii cu !!? au *ensiune crescu*,, sensibili*a*e dureroas, i con*rac*ur, la ni"elul $uchilor gB*ului i u$erilor, 1n *i$) ce un gru) $ai res*r1ns, dar $ul* $ai di icil de *ra*a*, nu )rezin*, aceas*, sensibili*a*e $ucular,. 5lasi icarea >?S nu a i$)us $e*ode
(

reco$anda*, 1n clasi icarea >?S -6DCC., dei nu sun* s)eci ica*e $e*odologia de u*iliza* i nici locul de exa$inare.

l!ometria ba"at# pe presiune$ care nu necesit# abilit#i specifice i nu are nici cerine tehnice particulare$ este o metod# uoar# i si!ur# pentru u"ul clinic. %etoda &&'$ ca o

evaluare cantitativ# a durerii$ poate fi efectuat# fie )ntr*un punct dureros locali"at$ fie )ntr*un punct fix la toi subiecii palp#rii. demonstrat indiferent +tudii c# de re"ultalele au ultim# anterioare aceast#

sau nu a unei evalu#ri radiolo!ice trebuie luat# )n considerare probabilitatea deteciei unei patolo!ii subiacente la pacienii cu cefalee -%itchell et al.$ 1//30. 2n literatura medical# studiile care au utili"at tehnici radiolo!ice la pacienii cu cefalee cate!orii. pot fi )mp#rite studiile etiolo!ia fi"iopatolo!ice patolo!ice )n trei care i ale ale &rima$

metod# ofer# re"ultate de )ncredere i reproductibile )n ca"ul aceluiai subiect$ c,nd )ns# variind este luat# considerabil )n discuie

investi!hea"# mecanismele asupra

comparaia )ntre mai muli subieci -.ensen et al.$ 1//30.

cefaleei3 a doua$ studii concentrate sechelelor cefaleei3 a treia$ studii asupra rolului tehnicilor radiolo!ice in evaluarea

Neuroimagistica Examin#rile radiolo!ice sunt adesea luate )n calcul la pacienii cu cefalee. 1ei mai muli din cei care sufer# de cefalee i se adresea"# unui centru medical se tem de posibilitatea unei afeciuni severe i solicit# adeseori investi!aii mod radiolo!ice. inva"iv# 1um sau examinarea radiolo!ic# nu este )n particular inconfortabil# i este util# )n detecia unei patolo!ii intracraniene pra!ul solicit#rii acesteia este foarte sc#"ut. 'otui$ c,nd se decide efectuarea
4

pacienilor cu cefalee. 1um obiectivul lucr#rii de fa# este acela de a oferi un !hid referitor la la
cu a$

utilitatea
exa$en lua* in

metodelor radiolo!ice in evaluarea cefaleei


neurologic )acienii nor$al

considerare un subse* de s*udii din cea de a *reia ca*egorie. A os* analiza*, li*era*ura de s)eciali*a*e cu sco)ul s*abilirii unor reco$and,ri )ri"ind u*ilizarea )e "ii*or a $e*odelor radiologice la )acienii cu ce alee -Frishberg, 6DD:. i )Bn, la $o$en*ul ac*ual sun* anu$i*e li$i*,ri. Dei es*e

necesar, e ec*uarea unor s*udii s)eci ic orien*a*e asu)ra aces*ui subiec*, din da*ele exis*en*e )o* 0*ilizarea i *rase cB*e"a roen*gen concluzii -Frishberg, 6DD:.. *ehnicilor con"enionale -radiogra ii de craniu. 1n e"aluarea )acienilor cu ce alee nu es*e u*il,, a"Bnd 1n "edere c, )a*ologia subiacen*, ce aleei la ace*i subieci es*e localiza*, 1n in*eriorul craniului i )rin ur$are nu es*e de*ec*abil, )rin as* el de $i%loace. digi*al, in"azi", Angiogra ia -DSA. asocia*, es*e cu cu o o subs*racie )rocedur,

in*racraniene 1n co$)araie cu 5!, iar sensibili*a*ea a$belor *ehnici con*ras* ad$inis*ra+i )e cre*e cale a*unci cBnd se u*ilizeaz, ageni de in*ra"enoas,. De)is*area unei he$oragii in*racraniene recen*e es*e uor de ,cu* cu a%u*orul unui 5!. !o*ui s/a de$ons*ra* c, RM3 es*e cel )uin la de*ec*area sec"ene subarahnoidian, el de sensibil 1n 1n se s)a+iul olosesc FLA>R he$oragiei dac, adec"a*e

)recu$

- P luid a**ended in"ersion reco"erLJ. -3oguchi et al., 6DDA.. Recen*, RM3 uncional, cerebral, - RM3. a )er$is s*udii oar*e in*eresan*e ale *i$)ului de )er uzie cerebral,, di uziei $oleculare a a)ei i ac*i",rii cor*icale cerebrale. !o*ui, aces*e *ehnici i a)licaia lor )rac*ic, sun* 1nc, 1n s*adiu de e"olu ie. M,sura 1n care aces*ea )o* i olosi*e 1n exa$inarea )acienilor cu ce alee nu es*e clar,, dei s/ar )u*ea do"edi u*ile 1n di erenierea din*re leziunea ische$ic, i aur, )relungi*, a $igrenei la anu$i i )acieni 1n *i$)ul a*acurilor $igrenoase. -AL et al., 6DDD.. SPEC! i PE! !o$ogra ia co$)u*eriza*, cu e$isie de o*oni -S2(5!. i *o$ogra ia cu e$isie
/

$orbidi*a*e i $or*ali*a*e se$ni ica*i",. DSA )are a i su)erioar, al*or *ehnici radiologice 1n de*ec*area $al or$aiilor ar*erio/"enoase in*racraniene -AOMs. i is*ulelor. !o*ui, es*e rela*i" rar ca una din aces*e condiii s, ie cauza ce aleei i, $ai $ul*, anu$i*e leziuni de aces* *i) sun* dease$nea "izibile olosind *ehnici non/in"azi"e co$)u*eriza*, =cu$ ar i *o$ogra ia RM3@. De -5!. sau

aceea nu es*e reco$anda*, u*ilizarea DSA 1n screening/ul )en*ru a ec*are in*racranian, la )acienii cu ce alee. A*B* 5! cB* i RM3 )o* i e ec*ua*e cu sau ,r, ad$inis*rare in*ra"enoas, de subs*an, de con*ras*. RM3 es*e $ai sensibil, 1n de*ec*area unei a ec*,ri

de )ozi*roni -2(!. sun* $e*ode de i$agis*ic, nuclear, -De DeLn et al., 6DDA., Me*oda a$Bndou, de *rasor i$)lic, S2(5! necesi*Bnd radioac*i". e"aluarea ad$inis*rarea

neurologice asocia*e azei de aur, a $igrenei -Friberg, 6DDDF Friberg e* al., 7EE9.. Mai $ul*, S2(5! 1n co$bina ie cu exa$inarea Do))ler *ranscranian -!5D. )oa*e urniza in or$aii )ri"ind schi$b,rile in*racraniene 1n dia$e*rul ar*erelor de calibru $ai $are.

radiaiei e$ise )rin in*er$ediul unei ca$ere ga$$a ale c,rei ca)e*e de ca)*are sau coli$a*oare se de)laseaz, 1n %urul ca)ului subiec*ului 1n *i$)ul achiziiei )uin se$nalului. i Deoarece )rocedura 1n ca$erele S2(5! sun* "ersa*ile, $ai cos*isi*oare 1n*regul ei $ai ie *in, decB* o $e*od, 2(!, *ehnica S2(5! es*e u*iliza*, 1$ $a%ori*a*ea s)i*alelor $ari. !i)ul de S2(5! cerebral e ec*ua* cel $ai rec"en* rele", $odi ic,rile luxului sang"in cerebral regional -r5#F.. 2rin ad$inis*rarea inhala*orie sau i.". de Qe699 es*e )osibil, cuan*i icarea r5#F, dei 1n de*ri$en*ul rezoluiei s)aiale -5ro *, sun* 6DDE.. cea $ai A)recierea u*iliza*, !cDD$ 1n r5#F cu a%u*orul radionuclizilor $arcai cu !cDD$ )rac*ic, larg deoarece *rasorul es*e

-Friberg et al., 6DD6.. !o$ogra ia cu e$isie de )ozi*roni es*e o *ehnic, greoaie i $ai scu$), decB* S2(5!. 5u exce)ia radio*rasorului $arca* cu F6C -*RS66E $in. $a%ori*a*ea izo*o)ilor u*ilizai 1n 2(! au *i$) de degradare oar*e scur*. De aceea 2(! necesi*, ciclo*ron local i uni*a*e ac*i", de )roducie radiochi$ic, -Saha e* al., 6DD7.. >zo*o)ii cu e$i*ere de )ozi*roni )recu$ 566, H6; i F6C sun* 1n $od na*ural 1ncor)orai 1n $olecule biologic ac*i"e. Aceas*a a acili*a* sin*eza unui nu$,r $are de *rasori $arcai radioac*i" des*inai )en*ru 2(!, cu$ ar i liganzi rece)*or/s)eci ici i $ar&eri de $e*abolis$. !o*ui doar o $ic, )ar*e din ace*ia sun* u*ilizai 1n )rac*ica clinic,. Da*ori*, cos*ului ridica* al cre,rii i $eninerii unei aces*ei uni*,i *ehnici 2(! es*e dis)onibili*a*ea

r,s)Bndi* 1n *oa*e de)ar*a$en*ele de $edicin, nuclear,. ("aluarea r5#F )rin S2(5! )oa*e urniza in or$aii des)re $odi ic,rile acu*e 1n )er uzia regional, ce a)ar adeseori 1n relaie cu si$)*o$ele
15

li$i*a*,. Ma%ori*a*ea +,rilor din (uro)a bene iciaz, de un nu$,r redus de

cen*re cu acces la 2(!, localiza*e 1n s)i*ale uni"ersi*are. E aminarea #oppler transcranian 2rinci)iul Do))ler es*e u*iliza* 1n $edicin, 1n $odul ur$,*or' un se$nal ul*rasune* es*e *rans$is 1n organis$ iar ul*erior se ca)*eaz, $odi ic,rile 1n rec"ena sune*ului ce a)ar da*ori*, re lexiei sau 1$)r,*ierii de c,*re ele$en*ele sang"ine a la*e 1n $icare. Acura*eea 1nregis*r,rii "eloci*,ilor !5D es*e in luena*, de unghiul ex)unerii la ul*rasune*e care, la rBndul s,u, es*e de*er$ina* de *ehnica ado)*a*, i de ana*o$ia local, a "aselor. 2resu)unBnd c, unghiul ex)unerii es*e cons*an*, "eloci*a*ea -O. es*e de)enden*, de "olu$ul luxului -F. )rin "as i de aria *rans"ersal, a "asului -A., con or$ or$ulei F S O x A. 5a ur$are "a i in luena*, de ac*ori care $odi ic, 5#F, dia$e*rul "aselor sau a$bele. ( ec*uarea si$ul*an, de !5D i de $,sur,*ori ale r5#F )oa*e con*ribui la de*er$inarea $odi ic,rilor "asculare la )acienii cu ce alee, inBnd con* c, iecare "as cerebral irig, un "olu$ *isular cerebral de ini* -Dahl et al., 6DDE.. !5D es*e u*iliza*, 1n )rinci)al 1n

e"aluarea

reac*i"i*,ii

"asculare

1n

$igren, -Friberg et al., 7EE9.. Recomandri i ghiduri Electroencefalograma 11* de rutin0 cu interpretare vi3ual0 standard ((G in*eric*al, ru*in, 1n nu es*e indica*, de diagnos*ic, a e"aluarea

)acienilor cu ce alee. ((G in*eric*al, es*e indica*, nu$ai a*unci cBnd is*oricul clinic sugereaz, un )osibil diagnos*ic de e)ile)sie, de ex. 1n cazul' -i. e)isoade neobinui* de scur*e de ce aleeF -ii. si$)*o$e neobinui*e ale aurei -ex. senzaii cu aure gas*rice<ol ac*i"e, sau de eno$ene scur*eF -i". i$agini aura/li&e ce alee "izuale circulare.F -iii. ce alee asocia*, neobi4nui*

asocia*, cu de ici*e neurologice se"ereF i -". ali ac*ori de risc )en*ru e)ile)sie. ((G ic*al, es*e indica*, 1n *i$)ul e)isoadelor ce sugereaz, aur, co$)lica*, i 1n *i$)ul e)isoadelor de aur, asocia*, cu al*erarea con *ienei sau con uzie. Metode 11* cantitative 4anali30 de frecven0 topo#rafic5 cu sau f0r0 "appin#

11

Me*odele indica*e

((G de

can*i*a*i"e ru*in, 1n

nu

sun*

Da*ele

din

li*era*ur,,

adesea

e"aluarea

con*ro"ersa*e, au eua* 1n a de$ons*ra u*ili*a*ea (2s ca $e*od, de diagnos*ic 1n $igren,. Rezul*a*ele ra)or*a*e )Bn, 1n )rezen* "or *rebui con ir$a*e 1nain*e ca )o*enialele e"oca*e "izuale -O(2s. s, ie reco$anda*e 1n diagnos*icul -nu sun* su icien*e da*e $igrenei

diagnos*ic, a )acienilor cu ce alee. Analiza can*i*a*i", a *rebuie 1n*odeauna rec"enei ((G 1nregis*ra*,

1$)reun, cu da*ele ((G ne)rocesa*e i in*er)re*a*, de c,*re un $edic an*rena* )en*ru a i e"i*a*e erorile de in*er)re*are ale ar*e ac*elor ale *ehnice, luc*ua iilor i "aria*elor nor$ale s*a*usului

re eri*oare la al*e *i)uri de ce alee.. 8n concluzie, nu reco$and,$ olosirea (2 1n diagnos*icul ce aleei. Aceste reco"and0ri se !a3ea30 pe un

ri*$uri iziologice. Anali3a lu"inoasa R,s)unsul la s*i$ularea o*ic, )oa*e i exagera* la )acienii cu $igren, i ce alee *ensional, 1n co$)araie cu subiecii ,r, ce alee. S)eci ici*a*ea aces*ei $e*ode nu es*e 1nc, su icien* docu$en*a*,. 3u sun* su icien*e do"ezi care s, a*es*e c, $e*odele de s*i$ulare "izual, care se olosesc 1n $od curen* )o* dis*inge cu acura*ee ie 1n*re )acienii cu ce alee )ri$ar, $igrenoas, i non/$igrenoas,, ie 1n*re )acien ii cu ce alee )ri$ar, i cei ,r, ce alee. Aceste reco"and0ri se !a3ea30 pe un nivel de dove3i de clasa II i #radul de reco"andare este %. Poteniale evocate r0spunsului la sti"ulare

nivel de dove3i de clasa II, dar literatura conine date controversate si se"nificaia clinic0 a "odific0rilor este puin 6neleas0. *radul de reco"andare este %. Rspunsurile refle e Ma%ori*a*ea *ehnicilor de in"es*igare neuro iziologic, au doar u*ili*a*e li$i*a*, 1n diagnos*icul ce aleei. Sun* necesare cerce*,ri 1n )o)ulaii largi )en*ru a s*abili care $ar&eri elec*ro iziologici )o* i rele"ani 1n )rac*ica clinic,. Aceste reco"and0ri se !a3ea30 pe dove3i de clasa I7 6n privina refle2ului de fle2ie la sti"uli nociceptivi 4studii deschise5 si de clasa III 6n priina refle2ului cornean si de clipire. *radul de reco"andare este C i, respectiv, %.
12

Referitor la supresia e2teroceptiv0 a activit0ii "uchilor "asticatori c8teva studii oar!e 4clasa III5 nu au confir"at conclu3iile investi#aiilor anterioare9 #radul de reco"andare este C. !este ale funciei autonome S*udiile unciilor au*ono$e 1n $igren, i ce aleea de *i) clus*er au concen*ra*e asu)ra 1n $a%ori*a*ea sis*e$elor au*ono$e os* ce cazurilor

deosebire de (MG si 22!s. !o*u i, aceas*, )al)are $anual, es*e nes)eci ic, i nu )oa*e i u*iliza*, )en*ru di erenierea 1n*re di eri*ele *i)uri de ce alee )ri$ar, sau secundar, coexis*en*e. Aceste reco"and0ri se !a3ea30 pe un nivel de dove3i de clasa I7 i #radul reco"and0rii este C 4puine studii oar!e, "a&oritatea i"plic8nd su!iec i voluntari s0n0toi5. *euroimagistica 8n si*uaiile 1n care se i$)une e"aluarea neuroi$agis*ic,, *rebuie u*iliza*, $e*oda cea $ai sensibil,, )rin ur$are 1n aces*e

iner"eaz, organe in*, s)eci ice care, ana*o$ic i uncional, nu sun* 1n $od necesar lega*e de )resu)usa origine "ege*a*i"a au*ono$ici carac*eris*icile a durerii. sun* r,s)unsului 2ara$e*rii de organului in luenai

ca"uri recomand#m recur!erea la 6%7 i nu la 1'. Gradul de recomandare este C, avnd n vedere c majoritatea studiilor sunt non-analitice i, dei exist cteva studii clinice randomizate, parte din ele nu sunt direct relevante pentru aceste recomandri (clasa IV ! 6ecomand#rile noastre specifice sunt8 1. 9a pacienii aduli sau copii cu mi!ren#$ f#r# modific#ri recente ale pattern*ului tabloului clinic $ fara istoric de cri"e epileptice i f#r# semne sau simptome neurolo!ice de focar$ utili"area

e ec*or. 2rin ur$are nu exis*, do"ezi clare care s, %us*i ice reco$andarea u*iliz,rii *es*elor unciilor au*ono$e 1n exa$inarea de ru*in, a )acien ilor cu ce alee. Aceste reco"and0ri se !a3ea30 pe un nivel de dove3i de clasa I7 i #radul reco"and0rii este C. !este clinice$ PP! si E%& 'cu referire n special la !!() Sensibili*a*ea dureroas, la )al)area $anual, es*e cel $ai sensibil i s)eci ic *es* la )acienii cu !!? i de aceea es*e reco$anda*, ca *es* de ru*in,, s)re
13

de rutin# a neuroima!isticii nu se impune. 2. 9a pacienii cu aspectei clinice atipice ale cefaleei$ istoric de cri"e epileptice i:sau semne sau simptome neurolo!ice sau afeciuni simptomatice precum tumori$ sindromul imunodeficienei dob,ndite -+;< 0 i neurofibromato"#$ explorarea prin 6%7 poate fi indicat# -indicaia trebuie evaluat# de la ca" la ca"0. SPECT i PET <ac# atacurile pot fi )ncadrate conform clasific#rii standard a cefaleei -;=+0$ evaluarea prin +&E1' sau &E' de obicei nu are )n !eneral valoare dia!nostic# suplimentar#. %etodele ima!istice nucleare referitoare la circulaia cerebral# i metabolismul cerebral pot fi efectuate la sub!rupuri de pacieni cu cefalee )n vederea dia!nosticului >i evalu#rii complicaiilor. r1?@ poate avea o utilitate particular# la pacienii care nu se )ncadrea"# pe deplin )ntr* o cate!orie a clasific#rii standard -;=+0$ care pre"int# atacuri neobinuit de severe$ sau la care tipul sau severitatea atacurilor a suferit modific#ri. 2nre!istrarea r1?@ ar trebui efectuat# at,t )n timpul unui episod dureros -daca este posibil )nre!istr#ri repetate0 c,t i interictal -la un interval A5 "ile dup# un atac0.
14

%#sur#torile cantitative ale r1?@ sunt preferabile ima!inilor de distribuie. "ceste recomandri se #azeaz pe un nivel de dovezi de clasa IV, i!e! majoritatea studiilor sunt rapoarte de cazuri sau serii de cazuri, $i de aceea %radul de recomandare este C! &unt dovezi insu'iciente pentru a 'ace recomandri speci'ice! Examinarea Doppler transcranian Examinarea <oppler transcranian# nu este util# )n dia!nosticul cefaleei. 'otui$ este o modalitate de evaluare non*inva"iv# cu re"oluie temporal# excelent# care se do"ede*e u*il, 1n
a)recierea as)ec*elor "asculare are izio)a*ologiei ce aleei >n or$aiile obinu*e si a e ec*elor )rin aceas*, "asculare ale $edicaiei an*i/ce alee. $e*od, sun* $ai uor de in*er)re*a* dac, se ac co$)araii )rin ala*urarea da*elor in )aralel - P side(to(side: . sau dac, se co$bin, cu $,sur,*ori ale r5#F. Aceste reco"and0ri se !a3ea30 pe un nivel de dove3i de clasa I7 i #radul reco"and0rii este C. %ulumiri

Aduce$ $ulu$iri Dr. Alber*o 2roie**i 5ecchini, i secre*arelor ?eidi 0l$ i 5ris*ina Ri"ieccio )en*ru a%u*orul deosebi* acorda* 1n )reg,*irea aces*ui ra)or*, i Dnei 5a*herine Wrenn )en*ru re"izuirea ling"is*ic, a $anuscri)*ului. Sun*e$ dease$enea recunosc,*ori )en*ru co$en*ariile i suges*iile ,cu*e de c,*re 2ro . Jes Hlesen i 2ro . 2eer ! el*/?ansen. Mulu$i$ ir$elor 2 izer, >nc. i GlaxoS$i*hTline, >nc. )en*ru su)or*ul inanciar acorda*. 1n realizarea aces*ei lucr,ri.

+i"liografie A$brosini A, Maer*ens de 3oordhou* A, Sandor 2, Schoenen J -7EE9.. (lec*ro)hLsiological s*udies in $igraine' a co$)rehensi"e re"ieG o *heir in*eres* and li$i*a*ions. Cephalal#ia 79-Su))l. 6.'69U96. AL ?, #uonanno FS, Rordor G e* al. -6DDD.. 3or$al di usion/Geigh*ed MR> during s*ro&e/li&e de ici*s. $eurolo#y ;7'6AC:U6AD7. #end*sen L, Jensen R, Jensen 3T, Hlesen J -6DD;.. 2ressure/con*rolled )al)a*ion' a neG *echniVue Ghich increases *he reliabili*L o $anual )al)a*ion. Cephalal#ia 6;'7E;U76E. 5ro * #W -6DDE.. >ns*ru$en*a*ion and co$)u*ers or brain single )ho*on e$ission co$)u*ed *o$ogra)hL. ; $ucl Med 7E'7C6U7CD.
15

Dahl A, Russell D, 3Lberg/?ansen R, Roo*Gel* T -6DDE.. 5lus*er headache' *ranscranial Do))ler ul*rasound and r5#F s*udies. Cephalal#ia 6E'CAUD:. De DeLn 22, 3agels G, 2ic&u* #A e* al. -6DDA.. S2(5! in neurologL and )sLchia*rL. >n' De DeLn 22, Dierc&x RA, Ala"i A, 2ic&u* #A, eds. SP1Cin Headache ,ith Special Reference to Mi#raine, "ol. ;:, 6s* edn. John LibbeL X 5o. L*d, London, )). :;;U :66. Friberg L -6DDD.. Migraine )a*ho)hLsiologL and i*s rela*ion *o cerebral he$odLna$ic changes. >n' (d"insson L, ed. Mi#raine and Headache Pathophysiolo#y. Mar*in Duni*z L*d, London, )). 699U6:E. Friberg L, Hlesen J, >"ersen ?T, S)erling # -6DD6.. Migraine )ain associa*ed Gi*h $iddle cerebral ar*erL dila*a*ion' re"ersal bL su$a*ri)an. .ancet 99C'69U6A. Friberg L, Sandrini G, JaY nig W e* al. -7EE9.. >ns*ru$en*al in"es*iga*ions in )ri$arL headache. An u)da*ed re"ieG and neG )ers)ec*i"es. Funct $eurol C'7AU::. Frishberg #M -6DD:.. !he u*ili*L o neuroi$aging in *he e"alua*ion o headache in )a*ien*s Gi*h nor$al neurological exa$ina*ions. $eurolo#y ::'66D6U66DA. ?ughes RA5, #arnes M2, #aron J5, #rainin M -7EE6.. Guidance or *he )re)ara*ion o neurological $anage$en* guidelines bL (F3S scien*i ic *as& orces. 1ur ; $eurol C';:DU;;E.

>?S 5lassi ica*ion -6DCC.. 5lassi ica*ion and diagnos*ic cri*eria or headache disorders, cranial neuralgias and acial )ain. ?eadache 5lassi ica*ion 5o$$i**ee o *he >n*erna*ional ?eadache Socie*L. Cephalal#ia C-Su))l. A.' 6UD6. Jnig W -6DDD.. 2ain and *he sL$)a*he*ic ner"ous sLs*e$' )a*ho)hLsiological $echanis$s. >n' #annis*er R, Ma*hias 5J, eds. Autono"ic Failure, :*h edn. Hx ord 0ni"ersi*L 2ress, Hx ord, )). DDU 6EC. Jnig W -7EE9a.. !he au*ono$ic ner"ous sLs*e$ and i*s co/ordina*ion bL *he brain. >n' Da"idson RJ, Scherer TR, Golds$i*h ??, eds. Hand!oo' of Affective Sciences. Part II Autono"ic Psychophysiolo#y . Hx ord 0ni"ersi*L 2ress, 3eG Wor&, )). 69;U6C6. Jnig W -7EE9b.. Rela*ionshi) be*Geen )ain and au*ono$ic )heno$ena in headache and o*her )ain sLndro$es. Cephalal#ia 79-Su))l. 6.':9U:C Jnig W, #aron R -7EE6.. !he role o *he sL$)a*he*ic ner"ous sLs*e$ in neuro)a*hic )ain' clinical obser"a*ions and ani$al $odels. >n' ?ansson 2!, Fields ?L, ?ill RG, Marche**ini 2, eds. :$europathic Pain9 Pathophysiolo#y and -reat"ent:. Pro#ress in Pain Research and Mana#e"ent, Ool. 76. >AS2 2ress, Sea**le, WA, )). 67;U 6:D. Jnig W, #aron R -7EE7.. 5o$)lex regional )ain sLndro$e is a disease
16

o *he cen*ral ner"ous sLs*e$. Clin Auton Res 67'6;EU66:. Jnig W, McLachlan (M -6DDD.. 3eurobiologL o *he au*ono$ic ner"ous sLs*e$. >n' #annis*er R, Ma*hias 5J, eds. Autono"ic Failure, :*h edn. Hx ord 0ni"ersi*L 2ress, Hx ord, )). 9U6;. Jensen R, Ras$ussen #T -6DD6.. Muscular disorders in *ension/*L)e headache. Cephalal#ia 66'DAU6E9. Jensen R, Ras$ussen #T, 2edersen #, Hlesen J -6DD9.. Muscle *enderness and )ressure )ain *hresholds in headache. A )o)ula*ion s*udL. Pain ;7'6D9U6DD. Jensen R, Fuglsang/Frederi&sen A, Hlesen J -6DD:.. Muan*i*a*i"e sur ace (MG o )ericranial $uscles in headache. A )o)ula*ion s*udL. 1lectroencephalo#r Clin $europhysiol D9'99;U9::. LeGis DW, AshGal S, Dahl G e* al. -7EE7.. 2rac*ice )ara$e*er. ("alua*ion o children and adolescen*s Gi*h recurren* headaches' re)or* o *he Muali*L S*andards Subco$$i**ee o *he A$erican Acade$L o 3eurologL and *he 2rac*ice 5o$$i**ee o *he 5hild 3eurologL Socie*L. $eurolo#y ;D':DEU:DC. Ma*hias 5J, #annis*er R -6DDD.. >n"es*iga*ion o au*ono$ic disorders. >n' #annis*er R, Ma*hias 5J, eds. Autono"ic Failure, :*h edn. Hx ord 0ni"ersi*L 2ress, Hx ord. Mi*chell 5S, Hsborn R(, Gross&reu*z SR -6DD9.. 5o$)u*ed *o$ogra)hL in *he headache )a*ien*' is rou*ine

e"alua*ion reallL necessarLN Headache 99'C7UC6. 3oguchi T, HgaGa !, Se*o ? e* al. -6DDA.. Subacu*e and chronic subarachnoid he$orrhage' diagnosis Gi*h luid a**enua*ed in"ersion/ reco"erL MR i$aging. Radiolo#y 7E9'7;AU767. 3uGer M -6DDA.. Assess$en* o digi*al ((G, Vuan*i*a*i"e ((G and ((G brain $a))ing. Re)or* o *he A$erican Acade$L o 3eurologL and *he A$erican 5linical 3euro)hLsiologL Socie*L. $eurolo#y :D'7AAU7D7. 2roie**i 5ecchini A, Sandrini G, Fo&in >O, Moglia A, 3a))i G. -7EE9.. !rige$ino/ acial re lexes in )ri$arL headaches. Cephalal#ia 79-Su))l. 6.'99U:7. Rosenberg J, Al*er M, #Lrne !D e* al. -6DD;.. 2rac*ice )ara$e*er' *he elec*roence)halogra$ in *he e"alua*ion o headache. Re)or* o *he Muali*L S*andards Subco$$i**ee o *he A$erican Acade$L o 3eurologL. $eurolo#y :;'6:66U 6:69. Saha G#, Mac>n*Lre WJ, Go R! -6DD7.. 5Lclo*rons and )osi*ron e$ission *o$ogra)hL radio)har$aceu*icals or clinical i$aging. Se"in $ucl Med 77'6;EU666. Sal"esen R, Sand !, S%aas*ad H -6DCC.. 5lus*er headache' co$bined assess$en* Gi*h )u)illo$e*rL and e"a)ori$e*rL. Cephalal#ia C'766U 76C.

Sand ! -6DD6.. ((G in $igraine' a re"ieG o *he li*era*ure. Funct $eurol 6'AU77. Sandrini G, Al onsi (, Ruiz L e* al. -6DD6.. >$)air$en* o corneal )ain )erce)*ion in clus*er headache. Pain 9'7DDU9E:. Sandrini G, Arrigo A, #ono G, 3a))i G -6DD9.. !he nocice)*i"e lexion re lex as a *ool or ex)loring )ain con*rol sLs*e$s in headache and o*her )ain sLndro$es. Cephalal#ia 69'76U7A. Sandrini G, 2roie**i 5ecchini A, Milano" >, !assorelli 5, #uzzi MG, 3a))i G -7EE7.. (lec*ro)hLsiological e"idence or *rige$inal neuron sensi*iza*ion in )a*ien*s Gi*h $igraine. $eurosci .ett 96A'69;U 69C. Sandrini G, Friberg L, Schoenen J, 3a))i G -7EE9.. (x)loring )a*ho)hLsiologL o headache. Cephalal#ia 79-su))l 6.'6U;7. Saun*e 5, Russell D, S%aas*ad H -6DC9.. 5lus*er headache' on *he $echanis$s behind a**ac&/rela*ed sGea*ing. Cephalal#ia 9'6A;U6C;. Schoenen J, #end*sen L -7EEE.. 3euro)hLsiologL o *ension/*L)e headache. >n' Hlesen J, ! el*/ ?ansen 2, Welch TMA, eds. -he Headaches, 7nd edn. Li))inco** Willia$s X Wil&ins, 2hiladel)hia, 2A. Schoenen J, !ho$sen LL -7EEE.. 3euro)hLsiologL and au*ono$ic dLs unc*ion in $igraine. >n' Hlesen J, ! el*/?ansen 2, Welch TMA, eds. -he Headaches, 7nd edn. Li))inco** Willia$s X Wil&ins, 2hiladel)hia, 2A.

1(

Schoenen J, Gerard 2, de 2asVua O, Sianard/Gain&o J -6DD6.. Mul*i)le clinical and )araclinical analLses o chronic *ension/*L)e headache associa*ed or unassocia*ed Gi*h disorder o )ericranial $uscles. Cephalal#ia 66'69;U69D. Silbers*ein SD -7EEE.. 2rac*ice )ara$e*er' e"idence/based guidelines or $igraine headache -an e"idence/based re"ieG.' re)or* o *he

Muali*L S*andards Subco$$i**ee o *he A$erican Acade$L o 3eurologL. =erra*u$ a))ears in 3eurologL 7EEE Jan DF;6-6.'6:7@. $eurolo#y ;;'A;:UA67. Walcza& !, JaLa&ar 2 -6DDC.. >n*eric*al ((G in e)ile)sL. >n' (ngel J, 2edleL !, eds. A Co"prehensive -e2t!oo'. Li))inco** Ra"en, 2hiladel)hia, 3eG Wor&, )). C96UC:C.

*ot 8n *i$) ce lucrarea )rezen*, era da*, s)re *i),rire, a os* )ublica*, noua 5lasi icare a sindroa$elor ce alalgice a >n*erna*ional ?eadache Socie*L - Cephalal#ia 7EE:, "ol. 7:, Su))l. 6.. Aceas*, re erin , de baz, include cri*erii clinice si ins*ru$en*ale )en*ru di eren+ierea 1n*re ce aleea )ri$ar, i secundar, iar consul*area ei es*e i$)erios reco$anda*,. 2rezen*ul ghid i reco$and,rile incluse au in*enia de a o eri ci*i*orului in or$aii baza*e )e do"ezile exis*en*e 1n li*era*ur, cu )ri"ire la u*ili*a*ea e"alu,rii ins*ru$en*ale 1n ce aleea non/acu*,F es*e clar *o*u i c, %udeca*a clinic, unui caz es*e res)onsabili*a*ea iec,rui $edic 1n )ar*e. Aceas*, lucrare de sin*ez, are la baz, un nu$,r "as* de )ublica ii, chiar dac, nu$ai re erinele cheie au )u*u* i incluse. 0r$,*oarele ar*icole urnizeaz, lis*e de re erin e exhaus*i"e' U Friberg L, Sandrini G, Jnig W e* al. -7EE9.. >ns*ru$en*al in"es*iga*ions in )ri$arL headache. An u)da*ed re"ieG and neG )ers)ec*i"es. Funct $eurol C'7AU:: U Sandrini G, Friberg L, Schoenen J, 3a))i G -7EE9.. (x)loring )a*ho)hLsiologL o headache. Cephalal#ia 79-su))l 6.'6U;7

14