Sunteți pe pagina 1din 23

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

METODE DE RECUPER RE MED!C "# B$F$T %& P R "!'!! DE &ER(! PER!FER!C! "E MEMBRE"OR !&FER!O RE

P" &U" "UCR#R!! P RTE !$

!$)eneralit*i + defini*ie, cla-ificare, date epidemiolo.ice !!$Etiopato.enie + cauze, mecani-me, anatomie patolo.ic !!!$Criterii de -u-*inere a dia.no-ticului/ a0$ e1amenul clinic + -emne -ubiective 2i obiective b0$ !nve-ti.a*ii paraclinice + e1$ radiolo.ic probe de laborator !($ Evolu*ie 2i pro.no-tic ($ Tratament/ 3$ tratament profilactic 4$ tratament i.ieno5dietetic 6$ tratament medicamento7$ tratament ortopedico5c8irur.ical P RTE a !!5a/ tratamentul BFT$ 3$ principiile 2i obiective tratamentului BFT 4$ tratamentul prin 8idro5termoterapie 6$ tratamentul prin electroterapie 7$ tratamentul prin ma-a9/ Efectele fiziolo.ice ale ma-a9ului De-crierea anatomic a re.iunii Te8nica ma-a9ului Mobilizarea articula*iilor :;inetoterapie0 )imna-tic medical <$ terapia ocupa*ional =$ tratamentul balneolo.ic :ape minerale, nmoluri0 B!B"!O)R F!E

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

P RTE

!$

!$ )E&ER "!T#>! + defini*ie, cla-ificare, date epidemiolo.ice !mplicarea nervilor periferici n cazul unor traumati-me ale membrelor confer de la nceput un .rad cre-cut de .ravitate pentru viitorul func*ional al -e.mentelor re-pective$ %n cadrul leziunilor comple1e po-traumatice, intere-area nervilor e-te aproape re.ul$ E-te nt?lnit de-tul de frecvent 2i n traumati-me cu fracturi nc8i-e$ Paraliziile izolate ale nervilor periferici -unt datorate unor cauze locale$ &ervii periferici pot -uferi diferite traumati-me, into1ica*ii -au infec*ii -au pot fi intere-a*i ntr5un procealer.ic$ &evrita, oricare ar fi cauza ei, realizeaz o ntrerupere par*ial -au total a influ1ului nervo- n nervul periferic, provoc?nd tulburri motorii, -enzitive -au -enzitivomotorii n teritoriul core-punztor$ "a ace-te tulburri -e a-ociaz fenomene trofice 2i va-omotorii, precum 2i manife-tri dureroa-e, de un anumit tip, care traduc lezarea fibrelor ve.etative$ %n cadrul paraliziilor periferice intr paralizia rdcinilor, ple1urilor, a trunc8iurilor nervoa-e 2i a ramurilor periferice$

!!$ ET!OP TO)E&!E + cauze, mecani-me, anatomie patolo.ic Etiolo.ie$ @e recuno-c acelea2i .rupe de factori pentru toate paraliziile de nervi periferici$ Traumati-mul direct, cu impact imediat, prin pl.i pe traiectul nervului, fracturi de pelvi- 2i femur, contuzii fe-iere :prin cdere pe fe-0, fracturi ale oa-elor .ambei, lu1a*ii co1o5femurale, tibio5peroniere pro1imale -au manevre de reducere a lu1a*iei, -au tardiv prin n.lobarea nervului ntr5un calu- vicio- -au ntr5un *e-ut cicatricial$ Factori compre-ivi prin tumori de vecintate ale cavit*ii pelviene -au abce- al p-oa-ului pentru nervul crural, anevri-me de arter femural -au poplitee$ Compre-iunea prelun.it n pozi*ie Apicior pe-te piciorB -au parc8etari + pentru nervul -ciatic popliteu e1tern$ &ervul tibial po-terior poate fi comprimat n tunelul tar-ian :-ituat -ub li.amen5tul inelar intern, pe fa*a intern a .leznei0 + realiz?nd -indrom de canal tar-ian$ Factori iatro.eni/ aplica*ii de forcep-, interven*ii c8irur.icale pe bazin -au canalul in.8inal, compre-iuni n pozi*ii operatorii care nece-it abduc*ie -au fle1ie ma1im a coap-elor, compre-iune prin .arou -au bra*ele me-ei .inecolo.ice, in9ec*ii intrafe-iere .re2it aplicate, trac*iuni a-upra membrelor inferioare la nou n-cut$

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

Cauze .enerale/ toate paraliziile de nervi periferici a cror cauz local nu e-te eviden*iabil trebuie - impun cercetarea unui diabet za8arat, unei periartrite nodoa-e, unei 8emofilii :.eneratoare fie de 8ematoame ale p-oa-ului, fie de 8emora.ii n teaca nervului0, unei into1ica*ii cu alcool, plumb -au ar-en, etc$ fie a unui factor infec*io- n -pecial viral$ Din punct de vedere anatomo5patolo.ic, leziunile de nerv periferic pot fi/ @ec*iune total a nervului/ e-te leziunea cea mai .rav, fr nici o 2an- de vindecare -pontan$ Di-tru.erea a1onului, dar p-trarea intact a *e-utului con9unctiv al nervului$ "ezarea teci de mielin, e-te leziunea caracteri-tic dup compre-iuni prelun.iteC de re.ul -e vindec -pontan$ @e produce numai un bloca9 trector de conductibilitate$ !!!$ CR!TER!! DE @U@>!&ERE D! )&O@T!CU"U!$

a0 E1amenul clinic + -emne -ubiective 2i obiective$ E1amenul clinic amnun*it :Ate-tin.B5ul neuromu-cular0 trebuie - -tabilea-c ce nerv :-au nervi0 au fo-t leza*i + re-pectiv - determine ce mu2c8i 2i mi2cri -unt afectate$ "eziunea unui nerv periferic -e traduce printr5un tablou clinic care cuprinde n .eneral/ Un deficit -enzitiv cutanat, izolat, cu limite preci-e dup teritoriul de inerva*ie a nervului con-iderat, toate modalit*ile -enzitive fiind intere-ate/ Un deficit motor intere-?nd mu2c8ii dependen*i de nervul re-pectiv, acompa5 niat de 8ipo -au arefle1ie OT, 8ipotonie 2i atrofie mu-cular$ Tulburri ve.etative 2i trofice a cror inten-itate 2i a-pect variaz mult de la un nerv la altul$ %n cea mai mare parte a cazurilor leziunea nervilor periferici a-ociaz ace-te trei cate.orii de -imptoame$ Paralizia de nerv -ciatic popliteu e1tern, :nerv peronier comun0 Ram terminal al marelui -ciatic, din -pa*iul popliteu nervul -ciatic popliteu e1ten ncon9oar .?tul peroneului, ptrunde n lo9a antero5e1tern a .ambei, a-i.ur?nd inerva*ia motorie pentru mu2c8ii .ambier anterior, mu2c8ii peronieri, e1ten-orii de.etelor 2i pedio-$ @enzitiv inerveaz fa*a antero5e1tern a .ambei 2i 4D6 e1terne a fe*ei po-terioare, 6D7 interne a fe*ei dor-ale a piciorului 2i fa*a dor-al a primelor falan.e a primelor trei de.ete 2i 3D4 intern a celei de a patra$ "eziunea nervului -ciatic popliteu e1tern antreneaz o paralizie a lo9ei antero5e1tern a .ambei cu abolirea mi2crilor de fle1ie dor-al a piciorului 2i a falan.elor pro1imale ale de.etelor, de abduc*ie 2i ridicare a mar.inii laterale a piciorului$ Mi2carea de adduc*ie a piciorului 2i ridicarea mu2c8iului tibial po-terior :inervat de -ciaticul popliteu intern0$ Urmarea ace-tui deficit, mer-ul devine dificil, -tepat + bolnavul e-te obli.at - ridice .enunc8iul 2i - flecteze mult .amba iar c?nd -e -pri9in, piciorul love2te -olul nt?i cu v?rful$

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

Mer-ul pe clc?i devine impo-ibil, nu poate bate tactul cu piciorul afectat$ trofiile intere-eaz lo9a antero5e1tern a .ambei$ Paraliziile 2i atrofiile induc o atitudine particular Apicior n picturB -au Apicior n varu- ecvinB @enzitiv + -ubiectiv rareori dureri, obiectiv + 8ipo -au ane-tezie n teritoriul cutanat al nervului$ Paralizia nervului -ciatic popliteu intern, :nervul tibial0 l doilea ram terminal al nervului mare -ciatic, nervul -ciatic popliteu intern continu traectul ace-tuia pe fa*a po-terioar a .ambei an.a9?ndu5-e -ub mu2cii .emeni 2i plantar -ub*ire dup care trece pe -ub arcada -olearului lu?nd numele de nerv tibial poa-terior$ @trbate apoi canalul tar-ian, napoia 2i dede-ubtul maleolei interne 2i a9un.e la plant unde -e mparte n ramurile terminale/ nervul plantar intern 2i plantar e1tern$ %nerveaz motor, la .amb, mu2c8ii re.iuni po-terioare/ tricep-ul -ural :mu2c8ii/ -olear, .emen e1tern 2i intern0, .ambier po-terior, fle1or comun al de.etelor 2i fle1or propriu al de.etului mare, plantar -ub*ireC la fle1orul -curt, abductorul 2i adductorul 8alucelui, fle1orul -curt al de.etelor, mu2c8ii intero-o2i 2i lumbricali, fle1orul -curt 2i adductorul de.etului mic$ @enzitiv teritoriul -ciaticului popliteu intern cuprinde re.iunea tendonului 8ile, planta, mar.inea e1tern a piciorului 2i 3D7 e1tern a fe*ei -ale dor-ale 2i fa*a dor-al a ultimei falan.e$ Con*ine un important numr de fibre ve.etative$ "eziunea nervului -ciatic popliteu intern duce la abolirea mi2crilor de fle1ie plantar a piciorului, fle1ie a de.etelor, abduc*ia 2i adduc*ia de.etelor, fle1ia primei falan.e 2i e1ten-ia celorlalte dou$ @unt diminuate adduc*ia ridicarea mar.inii interne a piciorului, po-ibile totu2i prin ac*iunea mu2c8iului tibial anterior inervat de -ciaticul popliteu e1tern$ trofiile -e in-taleaz n re.iunea po-terioar a .ambei 2i la nivelul piciorului$ Di-tribu*ia paraliziilor 2i amiotrofiilor dau piciorului un a-pect caracteri-tic Apicior val.u-B :fle1ie dor-al 2i abduc*ia piciorului0 cu Ade.ete n ciocanB :8ipere1ten-ia primei falan.e 2i fle1ia celorlalte dou0$ Refle1ele a8iliene 2i medio5plantar -unt abolite$ @enzitiv, -e pot nt?lni dureri cu caracter cauzal.ic, obiectiv 8ipo -au ana-tezie n teritoriul cutanat de-c8i-$ Tulburri ve.etative 2i trofice -unt importante/ modificri va-omotorii :edem, 8ipotermie local0 2i -udorale, modificri ale fanerelor, pielii, ulcere trofice$

"eziunile nervului -ciatic popliteu intern -unt rare, el poate uneori n- - fie afectat n tunelel tar-ian realiz?nd un -indrom canalar :analo. -indromului de canal carpian + dar mult mai rar0 + -indrom de tunel tar-ian$ %n ace-t caz nervul tibial po-terior 2i ramurile -ale -unt comprimate n canalul o-teo5fibro- -ituat napoia 2i dede-ubtul maleolei internei -ub li.amentul inelar intern$ Deficitul motor e-te moderat 2i -e limiteaz la o parez a fle1orilor de.etelor$ Tulburrile -enzitive -unt pe primul plan, -enza*ie de ar-ur -au pare-tezii ale de.etelor 2i plantei$ @imptoamele -e a.raveaz dup efort 2i n cur-ul nop*ii, -unt ameliorate de

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

repau-$ @emnul Tinel e-te pozitiv$ Cauza -indromului de tunel tar-ian rm?ne de cele mai multe ori necuno-cut, uneori -e re.-e-c vec8i traumati-me ale piciorului$ b0 !nve-ti.a*ii paraclinice + e1$ radiolo.ic, probe de laborator Trebuie - vizeze dou obiective/ Demon-trarea naturii leziunii nervoa-e$ @e poate realiza prin electromio.rafie de detec*ie 2i e1amen de -timulodetec*ie cu m-urarea vitezei de conducere n fibrele -enzitive -au motorii$ M-urarea eta9at a vitezei de conducere nervoa- poate localiza, n cazul unei ncetiniri -elective :bloc de conducere0, nivelul lezional, fapt deo-ebit de important, n -pecial n dia.no-ticarea -indroamelor canalare$ E1amenul electric are n- 2i o importan* pro.no-tic/ o denervare total -e va traduce prin ab-en*a n totalitate a poten*ialului de unitateC apari*ia de fibrila*ii mu-culare n repau-, -emn de atin.ere a1onal permit un pro.no-tic rezervat cu recuperare lent eventual incomplet$ pari*ia de poten*iale de unitate motorie polifazice 2i accelerate -unt martore ale proce-ului de reinervare$ Precizarea cauzei care a produ- leziunea$ Cu a9utorul inve-ti.a*iilor paraclinice, trebuie .8idat de un e1amen clinic corect 2i e1amen electric pentru un dia.5no-tic topo.rafic mai nt?i$ E1amenele biolo.ice uzuale + (@E, 8emoleuco.rama, .licemie, etc$ vor fi orientate de la caz la caz$ E1amene radiolo.ice :r.$ -tandard, radio.rafii func*ionale, radioculo.rafii, CT -au !RM0, e1amenul Doppler al va-elor cervicale -unt uneori nece-are pentru dia.no-ticul etiolo.ic$ !($ E(O"U>!E F! PRO)&O@T!C$ @unt n func*ie de cauza care a provocat leziunea nervului re-pectiv, e1amenul electric put?ndu5ne oferi elemente de pro.no-tic a-upra recuperrii$ Dup numai c?teva zile, -en-ibilitatea de la periferia zonei denervate ncepe - -e refac, pe baza prelurii ace-teia de ctre nervii din teritoriul vecin$ Orice ameliorare n continuare nu -e mai face n- dec?t pe baza re.enerrii nervului lezionat$ (iteza de re.enerare e-te variabil, n func*ie de nerv$ (iteza e-te n func*ie 2i de tipul lezional, fiind mai mare n leziunea a1onului dec?t n -ec*iunea total$ Ob*inerea mi2crii voluntare e-te mai bun din ace-t punct de vedere la m?n dec?t la picior 2i mai rapid la coplil dec?t la btr?n$ ($ TR T ME&T$ 3$ Tratament profilactic$ Trebuie - aib n vedere prevenirea cauzelor locale -au .enerale care pot - induc -uferin*a trunc8iurilor nervoa-e/ "ocal/ prevenirea atitudinilor vicioa-e, n -pecial n actul profe-ional, prevenirea accidentelor iatro.ene prin in9ec*ii, aplicri de .arou, fi1area pe ma-a de opera*ie, etc$ n <

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

pozi*ii .re2ite, cunoa2terea corect a -tructurilor anatomice, n efectuarea actului c8irur.ical, manevre bl?nde n reducerea lu1a*iilor$ )eneral/ tratamentul corect al bolilor metabolice, al celor infec*ioa-e :preventiv prin vaccinare 2i curativ0, -uprave.8erea corect a tratamentelor cu poten*ial to1ic a-upra fibrei nervoa-e, alimenta*ie ra*ional, evitarea abuzului de alcool -au altor -ub-tan*e to1ice$ 4$ Tratamentul i.ieno5dietetic$ %n recuperarea paraliziilor de nervi periferici e-te foarte important repau-ul la pat$ ce-ta trebuie - fie totu2i unul activ, bolnavul ncerc?nd - fac contrac*ii voluntare ale mu2c8iilor membrelor inferioare, pentru a -e evita atrofia mu-cular$ Tratamentul dietetic con-t n re.im alimentar 8ipo-odat atunci c?nd bolnavului i -e admini-treaz !&@$ @copul e-te de a evita reten*ia 8idro5-alin care poate duce la cre2terea ten-iunii arteriale$ 6$ Tratament medicamento- :curativ0 Poate fi etiopato.enic 2i -imptomatic$ Tratamentul etiopato.enic/ n paraliziile de nervi periferici de cauz compre-iv tratamentul trebuie - ndeprteze factorul compre-iv prin interven*ie c8irur.ical, reducerea unei lu1a*ii, radioterapie -au medica*ie cito-tatic$ %n paraliziile de nervi periferici de cauz .eneral e-te nece-ar tratamentul afec*iunii de baz/ reec8ilibrarea diabetului, antibioterapie 2i -eroterapie n boli infec*ioa-e, corticoterapie n cola.enoze$ -ociat pre-crip*iilor de mai -u- -e va -timula proce-ul de re.enerare a nervului prin admini-trarea de vitamine .rupul B indiferent de -ediul leziuni -au natura cauzei$ Tratamentul -imptomatic vizeaz combaterea/ Durerii, prin -ub-tan*e anal.ezice uzuale ca cid acetil-alicilic, antiinflamatoare ne-teroidiene + Fenilbutazona, !ndo5metacin, Brufen, neuroleptice cu efect anal.ezic + Cloropromazina, "evomepromazina, antiepileptice cu efect anal.ezic + Carbamazepina 2i -ub-tan*e ane-tezice locale :procain, 1ilin + utilizate n -pecial -ub form de infiltra*ii locale0C Eipotoniei5 cu -tricnin 357 m.Dzi in9ectabil -ubcutanatC miotrofiilor + prin utilizarea anabolizantelor :&apo-imn Decanofort, &erobolin0, (itamina E, )licocol, Uteple1, Fo-fobion$ Tratamentul recuperator + de o deo-ebit importan* n tratamentul afec*iunilor nervilor periferici e-te fiziobalneoterapia cuprinz?nd 8idrotermoterapia, electroterapia, c8inetoterapia :pa-iv 2i activ0 2i balneoterapia 2i ma-a9ul$$

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

P RTE a + !! + a/ TR T ME&TU" BFT$ 3$ PR!&C!P!!"E F! OB!ECT!(E"E TR T ME&TU"U! BFT &ervii periferici reac*ioneaz la rceala printr5o diminuare a e1citabilit*ii 2i conductibilit*ii$ Cldura 2i mai ale- fierbin*eala de -curt durat cre-c -en-ibilitatea iar caldura de lun. durat -cade -en-ibilitatea$ Obiective urmrite de tratamentul B$F$T$ -unt urmtoarele/ Combaterea dureri, Refacerea ec8ilibrului mu-cular, Tonifierea mu-culaturi, Refacerea mobilit*ii articulare, Refacerea -taticii piciorului$ Factorul termic :caldura0 prezint o deo-ebit importan* prin efectele pe care le are a-upra or.ani-mului cum ar fi/ Cre2terea 8iperemiei cutanate prin fenomenul de va-odilata*ieC Efect decontraturant -i de rela1are a mu-culaturiC @caderea v?-cozit*i lic8idului articular u2ur?nd a-tfel realizarea mi2crilor printr5o cre2tere a mobilittiC Efect antial.icC Cre2terea flu1ului -an.uin la nivelul mu2c8ilor$ "ezarea nervilor periferici determin, a2a cum am vzut, n func*ie de patomorfi-mul lezional, 6 -indroame clinico func*ionale/ $ @indromul motor5-e urmre2te/ 3$ Evitarea apari*iei deformrilor 2i atitudinilor vicioa-eC plica*ii de parafin, Unde -curte, ultra-unetul, E1erci*ii pa-ive$ 4$ Evitarea artofiei mu2c8ilor paraliza*i5aici -e vor face/ Mobilizri pa-ive, Curen*ii de medie frecven*, curen*ii interferen*iali, Ma-a9ul$ 6$ Cre2terea func*iei fibrelor mu-culare re-tante -ntoa-e 2i rec?2ti.area ima.inii ;ine-tezice/ Mobilizri pa-ive, pa-ive5active, active 2i active cu rezi-ten* Terapia ocupa*ional$ 7$ Rec?2ti.area coordonrii mi2crilor/ Terapie ocupa*ional <$ Recuperarea mobilit*ii 2i for*ei -e.mentelor neafectate de paralizie/

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

E1erci*ii active , e1erci*ii izometrice$ B$@indromul -enzitiv Terapia ocupa*ional$ C$ @indromul va-culo5nutritiv5-e va efectua/ Po-turile antideclive, Mobilizrile pa-ive, active, ale mu-culaturi rma-e indemne -au par*ial paralizate$, contrac*ii izometriceC )imna-tica .eneral, e1erci*ii de re-pira*ieC Bile par*iale de CO4C Eidrotermoterapia alternantC Ultra-unetul etcC Ma-a9ul e1ecutat pe planurile -uperficiale 2i profunde$ Obiectivele recuperrii n urma unui traumati-m cu intere-are de nerv -unt reprezentate de tratarea ace-tor trei -indroame$ 4$ TR T ME&TU" PR!& E!DRO5TERMOTER P!E$ P!E Eidroterapia5e-te aplicarea n -cop profilactic -i curativ al unui numr variat de proceduri care au la baz ap la diferite temperaturi 2i -ub diver-e -tri de a.re.are ca 2i unele te8nici -tr?n- le.ate de ace-tea$ %n paraliziile de nervi periferici ale membrelor in-erioare -e utilizeaz urmtoarele proceduri/ Baia de 9umatate -au 8albbad$ Te8nica de aplicare5acea-t baie -e efectueaz ntr5o cad mai mare dec?t cele obi2nuite cu ap la temperatura de 64H C$ @e umple cada p?n la nal*imea de 4I56Hcm, apa trebuie - acopere 9umatatea inferioar a bolnavului p?n la ombilic$ Bolnavul -e a2eaz n a2a fel n baie nc?t n -patele lui - rm?n un -pa*iu -uficient pentru manipula*iile te8nicianului$ Bolnavul e-te invitat -52i -pele fa*a 2i - -e fric*ioneze u2or pe m?ini, torace 2i abdomen$ Te8nicianul -e a2eaz la -t?n.a 2i pu*in n -patele bolnavului ia n m?na dreapt un va-pecial cu capacitate de 3,<l 2i face 3H53< turnri rapide a-upra -patelui 2i umerilor bolnavului, realizate prin lovirea 2i proiectarea n acela2i timp a apei din cad a-upra corpului pacientului$ Dup aceea e1ecut fric*iuni rapide cu ap pe -pate 2i pr*ile laterale ale toracelui n direc*ie vertical de -u- n 9o- 2i inver-$ Te8nicianul -e mut apoi 2i e1ecut acelea2i turnri 2i fric*iuni 2i pe fa*a anterioar a corpului$ Ealbbadul poate fi completat cu o turnare ener.ic e1ecutat de la 353,<m a-upra toracelui 2i abdomenului n -copul -timulrii re-pira*iei, circula*iei 2i cre2terii tonicit*ii mu-c8ilor din re.iunea intere-at$ Durata bii e-te de 65< minute$ Modul de actiune5 factorul termic -i mecanic$ c*iunea e-te e1citant , tonifiant, -edativ 2i antitermic$

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

Baia ;ineto5terapeutic$ E-te o baie cald la care -e a-ociaz mi2cri n toate articula*iile bolnavului$ Mi2carea n ap reprezint un important mi9loc de recuperare care -e bazeaz pe principiul le.i lui r8imede J -upra unui corp -cufundat ntr5un lic8id ac*ioneaz o for* de 9o- n -u- e.al cu .reutatea volumului de-locuit J$ Te8nica de aplicare5baia ;ineto -e efectueaz ntr5o cad mai mare care -e umple 6D7 cu ap la temperatura de 6=56IH C$ Bolnavul e-te invitat - -e a-eze n cad 2i timp de < min$ e-te l-at lini2tit - -e obi2nuia-c cu ambian*a$ Dup aceea te8nicianul e1ecut -ub ap la toate articula*iile pacientului n mod pa-iv toate mi2crile po-ibile n timp de < min$ dup aceea pacientul e-te l-at pu*in n repau- dup care e-te invitat - repete -in.ur mi2crile artate de te8nician$ Durata bi e-te de 4H56H min$ dup care bolnavul e-te 2ter- 2i l-at - -e odi8nea-c$ Modul de actiune5factorul termic -i mecanic$ Mobilizarea n ap e-te mai pu*in dureroa- din cauza rela1rii mu-culare care -e produce -ub influen*a apei calde 2i pierderi .reut*ii corpului conform le.i lui r8imede$ !mportan*a mi2crii pa-ive e-te e-en*ial n recuperarea mai ale- n -tre- p-i8ic pentru c pacientul n*ele.e c articula*ia e-te func*ional 2i recuperarea e-te po-ibil$ Baia cu ma-a9$ Te8nica de aplicare5ntr5o cad cu ap 6D7 la temperatura de 6= H56KH C -e e1ecut ma-a9ul a-upra re.iunii indicate prin te8nica cuno-cut$$ Durata variaz n func*ie de re.iunea pe care -e face ma-a9ul$ Modul de ac*iune5factorul termic -i mecanic$

Bile de picioare$ Materiale nece-are/ czi -peciale -au .le*i obi2nuite$ Bolnavul a2ezat pe un -caun 2i introduce picioarele n ap n a2a fel nc?t apa - urce la 3 lat de palm -ub .enunc8i$ Bile reci de picioare -e pre-criu cu ap -ub 3<H C 2i dureaz 354 minute$ Mod de actiune5cele de durat -curt 354 min$ au o ac*iune de-con.e-5tionat a-upra or.anelor toracelui 2i creierului$ Cele de durat mai lun. de <53H min$ au ac*iune antiinflamatorie 2i anti-udoral$ Bile calde de picioare -e pre-criu cu ap la 6<H57HH C 2i dureaz 3H54H minute$ Modul de ac*iune5ace-te bi provoac o vazodilata*ie periferic 2i influen*eaz refle1 circula*ia coronarian nltur?nd -pa-mul va-cular$ Bile alternante de picioare -e practic cu a9utorul a 4 va-e/ unul cu ap cald la 6I H574H C, cellalt cu ap rece la 3IH54HH C$ Conform bilor alternante -e ncepe cu cald 2i -e termin cu rece$ Manevra -e repet de 65< ori termin?nd obli.atoriu cu apa rece$ Mod de actiune5efectul -e bazeaz pe alternan*a factorului termic cald 2i rece care activeaz circula*ia periferic 2i de-con.e-tioneaz or.anele toracice$ Bile alternante fac de fapt .imna-tica va-cular Bile a-cendente de picioare @e folo-e2te cada pentru picioare n care -e pune ap la 6< H C$ "a interval de 354 minute -e cre2te temperatura cu 3H C treptat prin adu.are de ap fierbinte, n <5= min$ -e a9un.e la temperatura apei de 7HH577H C 2i -e -t aici 3<56H minute$ Mod de ac*iune5factorul termic cu 8iperemie lent care alterneaz va-odilata*ia at?t a va-elor -uperficiale c?t 2i a celor profunde, at?t a va-elor cu ela-ticitate bun c?t 2i a va-elor cu ela-ticitate proa-t$ K

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

Bile cu flori de mu2e*el -au ment$ @e folo-e-c 3;. flori u-cate care -e prepar prin infuzie n alt fel prin decoct :fierberea plantelor0$ Mod de actiune/ efect -edativ a-upra -i-temului nervo-$ Bile cu bule de diferite .aze$ Bile cu bule de diferite .aze -e practic n czi obi2nuite care au adaptat un -i-tem de le.tur la tuburi de .aze 2i alt le.tur la .eneratorul de bule pla-at pe fundul czi$ Bile -e pre-criu la 6H56< H C cu o durat de <54H min$ Ele -e a-eamn cu bile carbo.azoa-e naturale$ Efectul mecanic :-enza*ia de n*eptur 2i cldur0 datorat bulelor care fac microma-a9 te.umentar$ Efectul c8imic5prin rezorb*ia .azelor prin te.ument 2i 8iperemia activ$ Prin vazodilata*ia periferic -cade ten-iunea arterial$ Baia cu bule de o1i.en 2i aer$ @e pre.te-c ca 2i cele cu .aze$ Prin ma-a9ul fin te.umentar produ- prin -par.erea bulelor e1cit termina*iile nervoa-e periferice 2i cu rol calmant n activitatea -i-temului nervo- central$ Du2urile -ul$ Datorit formei 2i pre-iunii coloanei de ap au ac*iune mecanic cea mai puternic$ Du2urile -ul -e aplic reci, calde -au alternante numit 2i du2ul -co*ian$ Du2ul -co*ian5 -e practic cu a9utorul a dou tuburi de cauciuc mobile 2i orizontale prevzute cu capete metalice de n.u-tare a coloanei de ap$Temperatura apei e-te de 3I H5 4HH C 2i 6IH57HH C$ Bolnavul e-te a2ezat n fa*a du2ului la di-tan* de 457m n raport cu pre-iunea coloanei de ap care e-te de 3,<54 atmo-fere$ @e aplic pe re.iunea pre-cri-, la nceput coloana de ap cald 3H53< -ecunde apoi coloana de ap rece <53H -ecunde, alternativ de 457 ori$ Du2ul -co*ian are o ac*iune e1citant a-upra -i-temului nervo- tonific, -i-temul neuro5 mu-cular 2i activeaz foarte inten- circula*ia$ Du2ul ma-a9$ Reprezint aplicarea mai multor du2uri rozet cu ap la temperatura de 6I5 7HH C a-ociat cu ma-a9$ Mai frecvent -e aplic par*ial mai rar .eneral$ Durata ma-a9ului e-te de I53< min$ Du2ul ma-a9 produce o 8iperemie important cu un n-emnat efect re-orbtiv 2i de tonifiere prin ac*iunea combinat a ma-a9ului 2i a factorului termic$ Du2ul -ubacval$ Con-t n aplicarea -ub ap a unui du2 -ul de mare pre-iune 65= atmo-fere cu temperaturi diferite a apei de baie$ El -e poate efectua ntr5o cad cu apa la 6<H56IH C cu a9utorul unui du2 -ul mobil cu pre-iune mare$ Du2ul cu temperatur de 354H C mai mare dec?t apa din cad -e introduce n ap pe -e.ment -ub controlul uneia dintre m?inile a-i-tentului p?n la <53Hcm de re.iunea de aplicat$ Durata proceduri e-te de <53Hmin$ c*iunea inten- a du2ului -ubacval -e datoreaz temperaturii diferite bii plu- du2 precum 2i ma-a9ului puternic al coloanei de ap care comprim puternic *e-uturile$ Efectul e-te a-emntor du2ului ma-a9 dar e-te -uportat mai bine datorit bi calde$

3H

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

%mpac8etrile cu parafin$ ce-tea fac parte din procedurile termo5terapice 2i -e aplic pe re.iuni limitate de corp$ Te8nica de aplicare/ -e tope2te ntr5un va- o cantitate de parafin alb n a2a fel nc?t - mai rm?n c?teva buc*i ne?nclzite, n -copul evitrii -upra?nclzirii$ Cu a9utorul unei pen-ule late -e pen-uleaz repede re.iunea intere-at de mai multe ori p?n ce -e realizeaz un -trat de parafin de H,<53cm .ro-ime$ Pe-te -tratul de parfin -e pune o bucat de flanel 2i -e acoper re.iunea cu ptura$ Durata e-te de 6H min$ Re.iunile proa-e -e rad -au -e un. cu ulei nainte de aplicarea parafinei$ Pe re.iunile neproa-e nlturarea parafinei -e realizeaz foarte u2or din cauza tran-pira*iei produ- de parafin$ Pentru picioare -e pot efectua bi de parafin cu bule reci$ Pacientul introduce piciorul l -coate 2i a2teapt p?n ce parafina -e ntre2te pe te.ument$ @e repet manevra de 456 ori introduc?nd de fiecare dat -e.mentul la un nivel inferior fa* de precedentul$ C?nd temperatura devine -uportabil e1tremitatea -e la- n parafin un timp mai ndelun.at$ c*iune5parafina provoaca o -upra?nclzire profund 2i uniform a *e-uturilor$ Pielea -e nclze2te la 6I57HH C provoc?nd o tran-pira*ie local abundent$ "a de-facerea parafinei -e eviden*iaz 8iperemia produ-$ Dup mpac8etare -e aplic o procedur rece$ 6$ TR T ME&T PR!& E"ECTROTER P!E$ Electroterapia e-te aceea parte a fizioterapiei, care -tudiaza utilizarea actiunii diver-elor forme ale ener.iei electrice a-upra or.ani-mului, cu -cop curativ -au profilactic$ )alvanizarea -impl$ Electrozii -unt plci metalice din plumb laminat de diferite dimen-iuni n func*ie de re.iunea de aplicare -i efectele de polaritate$ @e aplic pe diferite re.iuni/ aplicarea tran-ver-al 5 electrozii -unt a-eza*i de o parte 2i de alta a re.iunii de tratatC aplicare lon.ituninal 5 c?nd electrozii -unt pla-a*i la di-tan* unul de cellalt$ E-te obli.atoriu folo-irea -tratului 8idrofil ntre electrod -i te.ument pentru prevenirea ar-urilor, care trebuie -palat dup fiecare utilizare$ !nten-itatea curentului 5 care e-te -tr?n- le.at de -en-ibilitatea 2i toleran*a te.umentului, de evolu*ia afec*iunii, de mrimea electrozilor 2i de durata aplica*iei$ @en-ibilitatea te.umentului e-te variabil n func*ie de re.iunea anatomic$ Durata 5 e-te de aprozimativ 6H de minute$ &umrul 2i ritmul 2edin*elor5e-te variabil cu dia.no-ticul$ %n .eneral -e folo-e-c I53H -edin*e n afectiuni acute 2i 3454H -edin*e n afec*iuni cronice$ Pozi*ia bolnavului 5 n timpul 2edin*ei trebuie - fie n cea antal.ic care depinde 2i de func*ia re.iunii tratate$ Bile .alvanice$ @unt indicate pentru tratarea unor re.iuni intin-e -au c8iar a intre.ului corp$ %n acea-t modalitate -e combin at?t ac*iunea curentului continuu c?t 2i efectul termic al apei, fiind mi9locitoare ntre electrod 2i te.ument$ 33

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

Den-itatea curentului 5 e-te redu- mic2or?ndu5-e ri-cul de ar-ur la inten-itatea aplicat$ @e pot aplica/ bi par*iale -au 75celulare, .enerale -au -ten.er$ Bile par*iale 5 -unt alcatuite din/ 7 cdi*e de por*elan conectate la electrozi au reprezentare pe un tablou de comand$ pa din cdi*e variaz ntre 6=56IHC 75celulare -unt 4 pentru membrele -uperioare 2i 4 pentru membrele inferioare$ De pe tabloul de comand putem realiza combina*ii diferite ale electrozilor n func*ie de efectele urmrite$ Durata unei 2edin*e 5 e-te ntre 3H56H min$ Fi ritmul de aplicare e-te zilnic -au la 4 zile$ &umrul de 2edin*e 5 e-te de 3H53< -edin*e$ Bile .enerale 5 -unt formate dintr5o cad prevzut cu I electrozi fi1a*i n pere*i czi$ @en-ul curentului 5 e-te diri9at de la un panou de comand n multiple variante/ de-cendent, a-cendent, tran-ver-al -au c8iar n dia.onal$ !nten-itatea curentului 5 e-te mai mare dec?t cea de la bile par*iale $Durata 53<56H min$ Ritmul una la 456 zile totaliz?nd =534 -edin*e$ c*iunea/ -e bazez pe efectul termomecanic al apei, pe efectul curnetului continuu c?t 2i pe efectul c8imic c?nd -e folo-e2te ionizarea$ re efect e1citomotor, va-odilatator, trofic, de -timulare a e1citabilit*ii mu-culare$ !ono.alvanizarea$ Reprezint procedura prin care introducem n or.ani-m cu a9utorul curentului continu diferite -ub-tan*e medicamentoa-e care au o ac*iune farmacolo.ic$ Principiul .eneral al ionizrii/ -e bazeaz pe di-ocierea electrolitic a diver-elor -ub-tan*e medicamentoa-e 2i tran-portarea anionilor :502i a cationilor :L0 -pre electrozi de -emn contrar ncrcrile lor electrice$ Cu -olu*ia con*in?nd iodur de pota-iu 4M -e mbib -tratul 8idrofil de -ub electrodul activ$ De aici ace-ta mi.reaz prin te.umentul intact prin orificiile .landelor -udoripare 2i -ebacee -pre polul opu- a9un.?nd n interiorul or.ani-mului de unde -unt prelua*i de re*eaua limfatic 2i circula*ia -ancvin -uperficial, a9u.?nd n circula*ia .eneral$ Dovada ptrunderii n or.ani-m a ionilor terapeutici e-te re.-irea lor n urin$ Diferen*a dintre ionizare -i .alvanizarea -impl con-t numai n mbibarea -tratului 8idrofil n -olu*ie medicamentoa- n loc de ap$ Pentru eficien* ma1im polul activ trebuie - fie mai mic dec?t cel pa-iv Durata proceduri 5 e-te de apro1imativ 6H min$ "a efectul farmaco5dinamic al -olu*iei medicamentoa-e -e adau. 2i efectul anal.ezic al curentului continuu$ Efect de depozit 5 realizat de acumularea -ub-tan*elor farmacolo.ice introdu-e la nivelul electozilor$ Efectul de ptrundere p?na la -tratul cutanat profund are o ac*iune refle1 cutii vi-cerale la nivelul dermatoamelor$ E-te po-ibil dozarea preci- a -ub-tan*elor medicamentoa-e aplicate$ @e pot ob*ine efecte bune cu cantita*i foarte mici de -ub-tan*e medicamentoa-e evit?ndu5 -e tractul .a-tro5inte-tinal$ Curen*ii diadinamici$ @e fac aplica*ii pe punctele dureroa-e bine determinate, cu electrozi .enerali de plumb mici rotunzi -au c8iar punctiformi 2i aplica*ii tran-ver-ale la nivelul articula*iilor cu electrozi polari de diferite mrimi$ Electrodul ne.ativ5e-te a-ezat direct pe locul durero-$ Electrodul pozitiv5e-te a-ezat la 456 cm$ di-tan*$ 34

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

@e ncepe cu difazatul fi1 totdeauna inten-itatea - nu atin. pra.ul durero- :valoarea minim a inten-it*i care produce o contrac*ie mu-cular0 2i cre2tem treptat inten-itatea datorit in-talri fenomenului de acomodare$ %n .eneral durata proceduri e-te de 75I min$ dac dep2im acea-t durat -e diminu eficacitatea anal.etic$ Dac avem mai multe re.iuni dureroa-e ce impun aplicarea procedurii, durata ace-teia trebuie -czut cu c?te 3min$ la fiecare nou procedur n cur-ul acelea2i -edin*e$ %n cazul ac*iunilor va-culotrofe 2i neurotrofe -e poate men*ine o durat mai indelun.at de 4H56Hmin$ Ritmul 2edin*elor5e-te determinat de -tadiul afec*iuni dac inten-itatea durerii e-te mare aplicm de 4 ori pe zi, dac e-te mai mic 3 procedur pe zi$ &umrul 2edin*elor5pentru ac*iune anal.etic -unt utile I53H -edin*e con-ecutive eventual cu o pauz de G53H zile dup care -e reiau$ %n -cop dinamo5.en putem folo-i pe-te 3H -edin*e$ Monofazatul fi1 5 efect e1citator, cre2te tonu-ul mu-cular, ac*ioneaz ca un adevrat ma-a9 profund electric, eviden*iaz zonele dureroa-e din cadrul neuromial.iilor refle1e$ c*ionez vazocon-trictor 2i tonific pere*ii arteriali la frecven*a de <H Ez$ Difazatul fi1 5 are ac*iunea cea mai antial.ic5ridic pra.ul -en-ibilit*i dureroa-e$ %mbunt*irea circula*iei arteriale prin in8ibarea -impaticului$ @e utilizeaz la frecven*e de 3HH Ez$ Perioada -curt 5 are un efect e1citator tonicizant, ac*ioneaz ca un ma-a9 profund mai inten-, are o ac*iune vazocon-trictoare de unde reie-e rolul rezorbtiv cu ac*iune rapid a-upra 8ematoamelor 2i a edemelor po-ttraumatice -au din -taza periferic$ Perioada lun.5are un efect puternic anal.ezic 2i miorela1ant, ace-t efect e-te per-i-tent timp mai ndelun.at, are dea-emenea un efect anticon.e-tiv$ @e utilizeaz la frecven*e de 3HH Ez$

Curentul faradic E-te ob*inut din curentul continuu cu a9utorul unui inductor 2i e-te format dintr5o curb nere.ulat n care undele pozitive cu valori cre-cute alterneaz cu unde ne.ative$ Curen*i de 9oa- frecven* cu impul-uri -unt folo-i*i n terapie pentru/ 3$ Electro-timularea mu-culaturii -triate normoinervateNFolo-irea ace-tor curen*i cu inpul-uri realizeaz o adevrat electro5.imna-tic mu-cular$ @e bazez pe ac*iunea de e1citare a impul-urilor electrice a-upra -ub-traturilor e1citabile/ mu2c8ii 2i fibrele nervoa-e$ @e realizeaz printr5o de-crcare electric a membranelor celulare numit 2i depolarizare$ Mu-culatura -triat, -c8eletic normal inervat 5 r-punde la impul-uri cu durat relativ -curt 2i frecven* relativ rapid n 9ur de 6HEz$ Efectul de contrac*ie5-e ob*ine la o durat de H,35< mili -ec$ 2i frecven*a de 7HEz$ cea-t ac*iune tetanizant -au de contrac*ie ma1im -e men*ine at?ta timp c?t curentul -trbate mu2c8iul$ @unt folo-ite n .eneral urmtoarele forme de curent/ 36

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

Curen*i dreptun.8iulari miciC Trenurile de inpul-uriC Curen*i modula*i de lun. perioadC Curen*i faradiciC Curen*i neofaradiciC u frecven*a de <HEz durata de un impul- e-te de 3min$ 2i pauza dintre inpul-uri de 3K mili -ec$ Efectele fiziolo.ice5-unt/ E1citator, (azomotor produc?nd o vazodilata*ie prelun.it, Trofic, ntial.ic, Revul-iv n cazul unei vazodilata*i ma1ime$ 4$ Electro-timularea mu-culaturi! total denervatN%n ace-t caz -e ob*ine un r-pun-electiv la -timularea prin impul-uri e1ponen*iale de lun. durat cu panta de cre2tere lent -au foarte lent$ Folo-irea e1citri -elective cu a-tfel de impul-uri poate duce la ob*inerea capacit*i de contrac*ie mu-cular$ Forme de curen*i ce pot fi folo-i*i/ Curen*i cu inpul-uri trapezoidale5-unt folo-i*i n -timularea diferitelor .rupe mu-culare $ Curen*i cu inpul-uri triun.8iulare5cu fronturile de cre2tere liniare -au e1ponen*iale$ Electro-timularea +previne in-talarea atrofiei mu-culare$ &u e-te o metod de recuperare n -ine ci pre.te2te ini*ierea ;ineto5terapiei recuperatorie$ Tratamentul5 cu ace2ti curen*i trebuie in-tituit precoce la G53H zile de la denervare$ Unde -curte ce-te unde au ac*iune electrolitic 2i electroc8imic 2i nu produc fenomene de polarizare$ ce-te unde nu provoac e1cita*ii neuromu-culare$ u efecte calorice de profunzime fr a produce n- leziuni cutanate$ @pre deo-ebire de te8nica de aplicare a curen*ilor de 9oa- 2i medie frecven* n care era nevoie de un contact direct ntre electrozi 2i te.ument, la undele -curte electrozi nu -e aplic direct pe te.ument$ ce2ti curen*i de nalt frecven* -e pot aplica fie n/ c?mp inductor fie n c?mp conden-ator 3$ plicare n c?mp conden-ator5introducerea bolnavului direct n c?mpul rezonator ntre cele 4 plci ale armturilor conden-atorului$ 4$ plicarea n c?mp inductor5folo-e2te electrozi fle1ibili ce -unt acoperi*i de un cauciuc vulcanizat$ c*iunea a-upra -i-temului nervo- periferic5cre2te e1citabilitatea, cre2te viteza de conducere, -cade reobaza 2i -curteaz crona1ia$ c*iunea a-upra mu-culaturii/ -cade tonu-ul mu-cular, rela1eaz mu-culatura anta.oni-t, mbunt*e2te circula*ia local$

37

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

Efectele -unt/ efect 8iperemizant, actiune anal.etic, efect miorela1ant 2i anti-pa-tic efect de activare metabolic Undele -curte produc endotermie nemi9locit cu efect remanent :de lun. durat0 de apro1imativ 7I5G48$

Ultra-unetul$ Ultra-unetele au o frecven* de IHH53HHH OEz$ E-te nevoie de un contact perfect ntre -uprafa*a emi*toare 2i te.ument care -e realizeaz folo-indu5-e un -trat de .el, ulei -au ap$ Capul emi*tor -e plimb pe te.ument prin intermediul .elului -au al altui un.uent, fr a -e ap-a prea tare, n -en- circular -au liniar n func*ie de re.iunea de tratat, 2i cu o vitez foarte mic$ Ultra-unetul e-te folo-it n/ C?mp continu 5 c?nd unda ultra-onic e-te lon.itudinal 2i ne?ntrerupt av?nd o ac*iune continuu a-upra mediului re-pectiv cu producerea unui microma-a9 ti-ular profund 2i cu efect termic important$ E-te foarte important ca emi*torul - p-treze un contact perfect cu toat -uprafa*a te.umentului 2i - fie men*inut n pozi*ie vertical cu ace-ta$ Trebuie evitate n cur-a emi*torului toate zonele cu proeminen*e o-oa-e precum 2i re.iunile va-cularizate$ C?mp di-continu5c?nd avem o ntrerupere ritmic cu o anumit frecven* a ultra-unetului din c?mp continuu 2i c?nd trebuie - *inem -eama de forma 2i durata impul-ului, durata pauzei 2i de frecven*a intercalri radia*iilor re-pective$ %ntr5o baie cldu* -e introduce piciorul bolnav npreun cu capul emi*tor$ @e vor e1ecuta mi2cri lente liniare -au circulare la o di-tan* de apro1imativ 6 cm fa* de te.ument av?nd .ri9 ca -uprafa*a emi*toare - fie paralel cu te.umentul$ @e utilizeaz -ub-tan* de contra-t ca - nu reflecte raza ultra-onic, durata e-te de p?n la 3H minute 2i tratamentul -e face zilnic -au la 4 zile$ c*iunea a-upra mu-culaturi -triate 2i netede "a mu-culatura 8iperton5produce -cderea tonu-ului mu-cular, iar la mu-culatura atrofic5realizeaz tonifierea$ De cele mai multe ori -e urmre2te efectul anti5-pa-tic decontracturant mu-cular 2i de rela1are .eneral$ @e ob*in urmtoarele efecte fiziolo.ice/ anal.etice, miorela1ante, 8iperemiante, tonifiante, neuro5mu-culareC e1citate de -i-temul nervo-$ "a amplitudini mici -e ob*in efecte -edative, iar la amplitudini mari ac*iuni de -timulare 2i e1citare$ 7$ TR T ME&T PR!& M @ P/ EFECTE"E F!'!O"O)!CE "E M @ PU"U!/

3<

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

Ma-a9ul e-te o prelucrare metodic a pr*ilor moi ale corpului, prin ac*iuni manuale -au mecanice n -cop fiziolo.ic -au curativo5profilactic$ @punem c ma-a9ul e-te o AprelucrareB, deoarece -e ac*ioneaz din afar a-upra corpului, @ubiectul ma-at nu c8eltuie2te ener.ie 2i nu i -e cere o participare activ la efectuarea lui$ Efectele fiziolo.ice ale ma-a9ului -unt de 4 feluri/ 3$ "ocale/ c*iunea -edativ5a-upra durerilor de tip nevral.ic mu-cular articular :calmarea0$ c*iunea 8iperemiant5 mbunt*ire a circula*iei locale care -e manife-t prin nro2irea 2i nclzirea te.umentului, a-upra cruia -e e1ecut ma-a9ul$ c*iunea nlturri lic8idelor inter-ti*iale de -taz5 cu accelerarea proce-elor de rezorb*ie n re.iunea ma-at$ c*iunile directe, mecanice5influen*eaz *e-uturile -ubcutanate con9unctive 2i .r-oa-e, favoriz?nd -c8imburile nutritive, prin -porirea aportului de -?n.e$ %mbunt*e2te 2i propriet*ile func*ionale ale mu2c8ilor :e1citabilitatea, condu5 ctibilitate, contractibilitatea0 2i ale nervilor motori, fc?nd - crea-c impul-ul motor 2i capacitatea de contrac*ie a mu2c8ilor$ 4$ )enerale/ @timularea func*iilor aparatului circulator5 mbunt*e2te circula*ia venoa-, cre2te cantitatea de 8emo.lobin din -?n.e, -porirea numrului de leucocite 2i 8ematii$ @timularea func*iilor aparatului re-pirator5u2ureaz -c8imburile de .aze$ Cre2terea metaboli-mului bazal lte efecte ale ma-a9ului -unt/$ Efecte favorabile a-upra/ -tri .enerale a pacientului, mbunt*irea -omnului, ndeprtarea obo-eli mu-culare$ Efectul mecanic5 produ- de manevrele mai dure ca frm?ntarea/ contratimpul, m?n.luirea, rulatul, ciupitul, tapotamentul care -e face tran-ver-al pe fibrele mu-culare ceea ce duce la tonifierea mu-culaturii, mbunt*irea func*iei 2i for*ei mu-culare care particip la mi2carea ntr5o articula*ie$ Mecani-mul refle15 n piele e1i-t numeroa-e termina*i nervoa-e :numite e1teroceptori0 n mu2c8i, li.amente 2i tendoane, proprioceptori la nivelul crora iau na2tere -timuli de diferite inten-it*i care porne-c -pre -i-5temul nervo- central$ DE@CR!ERE & TOM!C# RE)!U&!!$

RE)!U&E FE@!ER#$ Re.iunea fe-ier e-te format din oa-ele co1ale care -unt n numr de = :6 perec8i0, ilon, i-c8ion 2i pubi-$ Mu2c8ii re.iunii fe-iere formeaz n partea po-terioar a bazinului, un relief mu-cular caracteri-tic omului$ @unt inerva*ii de/ nervul fe-ier inferior 2i -uperior$ ce2ti mu2c8ii fac/ e1ten-ia coap-ei, abduc*ia 2i rota*ia lateral 2i rota*ia medial a coap-ei$ Ei -unt a2eza*i pe mai multe planuri/ 3=

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

3$ Mu2c8ii fe-ieri -uperficiali/ Mu2c8iul fe-ier mare$ 4$ Mu2c8ii fe-ieri profunzii/ Mu2c8iul fe-ier mi9lociuC Mu2c8iul fe-ier micC 6$ Mu2c8ii pelvitro8anterieni/ Mu2c8iul piriformC Mu2c8iul obturator internC Mu2c8ii .emeni -uperior 2i inferiorC Mu2c8iul ptrat femuralC Mu2c8iul obturator e1ternC RE)!U&E CO P@E!$ Coap-a e-te format din/ o-ul femur con-iderat cel mai lun. o- al or.ani-mului$ Mu2c8ii coap-ei au ac*iune de/ e1ten-ie 2i fle1ia a .ambei pe coap-, fle1ia coap-ei pe bazin, o roteaz lateral, contribuie 2i la abduc*ia 2i adduc*ia coap-ei 2i la e1ten-ia .enunc8iului, rota*ia lateral 2i rota*ia medial a .ambei$ !nerva*ia coap-ei e-te a-i.urat de nervul femural, nervul -ciatic 2i nervul popliteu$ Mu2c8ii coap-ei -unt mpr*i*i n trei .rupe/ 3$ Mu2c8ii anteriori :e1ten-orii0/ Mu2c8iul cvadricep- femuralC Mu2c8iul croitorC Mu2c8iul ten-or al fa-ciei lata$ 4$ Mu2c8ii mediali :adductori0/ Mu2c8iul .racili-C Mu2c8iul pectineuC Mu2c8iul adductor lun.C Mu2c8iul adductor -curtC Mu2c8iul adductor mare$ 6$ Mu2c8ii po-teriori :fle1ori0/ Mu2c8iul bicep-ul femuralC Mu2c8iul -emitendino-C Mu2c8iul -emimembrano-C RE)!U&E ) MBE! )amba e-te format din tibie 2i peroneu$ Mu2c8ii .ambei -unt inerva*i de nervul fibular profund :tibial anterior0, nervul fibular comun, -ciatic popliteu intern$ Prin ac*iunea lor e1ecut mi2crile de/ fle1ie dor-al 2i plantar a piciorului, e1ten-ia 2i fle1ia de.etelor, prona*ia piciorului 2i abduc*ia plantar$ Mu2c8ii .ambei -e mpart n 6 .rupe 3$ Mu2c8ii anteriori ai .ambei/ Mu2c8iul tibial anteriorC Mu2c8iul e1ten-or lun. al de.etelorC Mu2c8iul e1ten-or lun. al 8aluceluiC Mu2c8ii peronieri, care au rol de a face prona*iaC

3G

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

4$ Mu2c8ii po-teriori ai .ambei5-unt di-pu2i pe 4 planuri/ a0$ Mu2c8ii planului -uperficial/ Mu2c8iul tricep- -uralC Mu2c8ii .emeni5-unt n numr de 4/ unul median 2i altul lateralC Mu2c8iul -olearC Mu2c8iul plantar -ub*ireC b0$ Mu2c8ii planului profund/ Mu2c8ii popliteuC Mu2c8iul tibial po-teriorC Mu2c8iul fle1or lun. al de.etelorC Mu2c8iul fle1or lun. al 8aluceluiC 6$ Mu2c8ii laterali ai .ambei Mu2c8iul peronier lun.C Mu2c8iul peronier -curt$ RT!CU" >! )E&U&CE!U"U!$ E-te articula*ia dintre condilii femurali, patel 2i condilii tibiali$ Condilul medial al femurului coboar mai 9o- ca cel lateral, nc?t femurul formeaz cu tibia un un.8i de 3G7 H$ incon.ruen*a dintre fe*ele articulare e-te completat de dou meni-curi de forma literei QCQ$ Meni-cul median5e-te cel mai rezi-tent 2i mai mobil$ Meni-cul lateral$ rticula*ia .enunc8iului e-te un tro8o.in.lim$ Mi2crile -unt de fle1ie e1ten-ie 2i, n m-ur foarte redu- de rota*ie 2i nclina*ie lateral$ RE)!U&E P!C!ORU"U!$ @c8eletul piciorului propiu5zi- e-te alcatuit din trei -e.mente/ Tar- 5 e-te alctuit din G oa-e, di-pu-e pe 4 r?nduriC Metatar- 5 e-te format din < oa-e P8alan.e 5 -unt n numr de 37, c?te 6 pentru fiecare de.et n parte cu e1cep*ia 8alucelui care are numai 4 falan.e$ Mu-c8ii piciorului -e mpart n 4 .rupe/ -unt inerva*i de nervii/ plantar medial 2i lateral, ramur terminal a nervului tibial$ Prin ac*iunea lor particip la e1ten-ia de.etelor, 3$ Mu2c8ii dor-ali ai piciorului/ Mu2c8iul e1ten-or -curt al de.etelor :mu2c8iul pedio-0C

4$ Mu2c8ii plantari ai piciorului/ -e mpart n 6 .rupe/ a0$ Mu2c8ii plantari mediali :mu2c8ii 8alucelui05core-pund eminen*ei tenare/ Mu2c8iul abductor al 8aluceluiC Mu2c8iul fle1or -curt al 8aluceluiC

3I

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

Mu2c8iul adductor al 8aluceluiC b0$ Mu2c8ii plantari laterali :mu2c8ii de.etului mic0/core-pund eminen*ei 8ipotenare/ Mu2c8iul abductor al de.etului mic Mu2c8iul fle1or al de.etului mic Mu2c8iul opozant al de.etului mic c0$ Mu2c8ii re.iunii plantare mi9locii/ -unt a2eza*i n 6 planuri/ Planul -uperficial/ Mu2c8iul fle1or -curt al de.etelor Planul mi9lociu/ Mu2c8iul ptrat al plantei Mu2c8ii lombricali5-unt patru mu2c8ii mici$ Cei doi lombricali laterali, 2i cei doi lombricali mediali$ ce2tia efctueaz fle1ia primei falan.e 2i e1ten-ia ultimelor dou$ Planul profund/ Mu2c8ii intero-o2i ai piciorului Mu2c8ii ntero-o2i ai piciorului5-unt n numr de G dintre care 6 intero-o2i plantari 2i 7 intero-o2i dor-ali$ Prin ac*iunea lor, fac fle1ia falan.elor pro1imale, e1ten-ia ultimelor dou falan.e ale de.etelor 2i adduc*ia de.etelor$ Mu2c8ii intero-o2i plantariC $ Mu2c8ii intero-o2i dor-aliC

TEE&!C M @ PU"U!
Prin no*iunea de ma-a9 -e n*ele.e o -erie de manipula*ii manuale variate aplicate -i-tematic pe -uprafa*a or.ani-mului n -cop terapeutic -au profilactic :de prevenire0$ Pentru efectuarea ma-a9ului -e folo-e2te/ Pudr de talc, Diferite un.uente :care con*in medicamente0, Uleiuri, @pun$ @e controleaz -tarea te.umentului eventuale ec8imoze$ @e evit ma-area aluni*elor$ Ma-a9ul -e e1ecut n -en-ul de circula*ie venoa-e de ntoarcere de la periferie -pre centru$ M @ PU" RT!CU" >!E! CORO5FEMUR "E E-te format din/ Capul femurului5care -e articuleaz cu cavitatea acetabular a o-ului co1al$ Pentru ma-a9ul co1o5femural -e ma-eaz coap-a 2i re.iunea fe-ier$ @e face netezirea -pecific cu partea cubital a m?ini 2i fric*iune pe plica fe-ier 2i n 9urul articula*iei co1o5femural$ %n partea anterioar pozi*ia pacientului e-te pentru fric*iune/ membrul inferior fiind n fle1ie 2i abduc*ie u2oar$ M @ PU" RE)!U&! FE@!ERE$

3K

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

Pozi*ia bolnavului5 e-te n decubit5ventral$ &eteziri5-e e1ecut -ub form circular 2i pieptne$ Frm?ntare5toate formele de frm?ntri de la plica fe-ier n -u-$ )eluiri5pe toat -uprafa*a re.iunii cu de.etele -au cu pumnul$ Fric*iuni5cu pumni -au cu articula*iile interfalan.iene$ @e e1ecut ciupitul 2i toate formele de tapotament 2i vibra*iile$ M @ PU" RE)!U&! CO P@E!$ Ma-a9ul -e ncepe pe partea po-terioar a pacientului fiind a2ezat n decubit5ventral$ &etezire5cu ambele m?ini 2i m?n dup m?n pornind de la -pa*iul popliteu p?n la plica fe-ier 2i pieptne pe ten-orul fa-ciei lata$ Frm?ntarea5-e e1ecut cu toate formele ei :cu o m?n, cu dou m?ini 2i contratimp0 pe toat -uprafa*a$ )eluirea5-e e1ecut pe toat -uprafa*a mu-cular :n -pecial pe 2an*urile intermu-culare0$ Fric*iunea5-e e1ecut pe direc*ia nervului -ciatic :2i la -pa*iul popliteu 2i plica fe-ier0$ Tapotamentul5 cu toate formele lui/ cu2, cu partea cubital 2i cu pumnul$ @e e1ecut tran-ver-al pe fibrele mu-culare$ (ibra*ia5 -e e1ecut cu palma ntin- pe toat -uprafa*a mu-cular a coap-ei$ @e e1ecut cu netezirea de nc8eiere cu de-cre2terea treptat a ritmului 2i inten-it*i ob*in?ndu5-e un efect calmant :-edativ0 a-upra pacientului$ Partea anterioar5-e a2eaz pacientul n decubit5dor-al$ @e e1ecut acelea2i manevre ca 2i la partea po-terioar adu.?ndu5-e mn.luirea 2i cernutul :-e flecteaz piciorul la 7<H0$ M @ PU" )E&U&CE!U"U! @e ncepe prin nclzirea zonelor alturate$ -upra ace-tor re.iuni -e aplic manevrele de ma-a9 care au un rol tonifiant ma9or prin cre2terea circula*iei -ancvine locale$ ce-te manevre -e e1ecut po-terior a-upra mu-culaturi .ambei 2i coap-ei dup care -e e1ecut neteziri cu partea cubital n -pa*iul popliteu 2i fric*iuni n fo-a poplitee cu .amba u2or flectat$ Partea anterioar a .enunc8iului -e ma-eaz mai nt?i coap-a dup care -e trece la ma-area propriu5zi- a articula*iei .enunc8iului a2ezat n -emifle1ie$ @e e1ecut netezirea articula*iei cu cele 4 police, *in?nd contrapriz n fo-a popliteee cu celelalte de.ete$ Fric*iunea5-e aplic cu policele pe ambele mar.ini ale -acrului cap-ular fric*ion?nd articula*ia de 9ur mpre9ur$ @e ncon9oar rotula 2i condili femurali$ Fric*iunea -e poate combina cu vibra*ia$ M @ PU"U! ) MBE! Partea po-terioar/ Pozi*ia pacientului5decubit5ventral$ &etezirea5-e e1ecut cu 4 m?ini, m?n dup m?n 2i pieptne$ Frm?ntatul5cu o m?n, cu 4 m?ini 2i contratimp$ )eluirea5pe toat -uprafa*a mu-cular 2i pe 2an*ul mu2c8ilor .emeni$

4H

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

Fric*iunea5-e e1ecut pe tendonul lui 8ile n form de cle2te 2i pe 2an*ul ntre mu2c8ii .emeni$ Tapotamentul5toate formele 2i vibra*ia$ Partea anterioar/ @e e1ecut neteziri, frm?ntri 2i .eluirea 2i fric*iunea -e e1ecut cu 4 de.ete deprtate pe crea-ta tibial$ &u -e face tapotament$ @e poate e1ecuta mn.luirea 2i cernutul cu membrul inferior n fle1ie$ M @ PU" P!C!ORU"U! Pozi*ia pacientului5la partea plantar n decubit5ventral cu piciorul -pri9init n m?na ma-eorului .amba fiind un pic flectat$ &eteziri5pieptne de la clc?i -pre de.ete 2i cu policele$ Frm?ntarea5cu 6 de.ete pe partea e1ternS a mu2c8ilor tenari$ )eluirea5pe toat -uprafa*a plantei$ Fric*iunea5pe toat -uprafa*a plantei dar n -pecial pe aponevroza plantar de.et pe-te de.et$ Tapotamentul5cu partea cubital 2i cu pumnul$ Partea dor-al5n decubit5dor-al$ &etezirea5cu palmele ntin-e de la de.ete ctre .lezn ncon9ur?nd maleolele cu v?rful de.etelor, cu 4 de.ete deprtate pe -pa*iile intero-oa-e$ )eluirea5pe acelea2i direc*i ca la netezire$ Fric*iunea5pe acele2i direc*ii ca la netezire 2i n 9urul maleolelor de.et pe-te de.et$ @e poate combina fric*iunea cu vibra*ia$ (ibra*iile 2i netezirile de nc8eiere$ MOB!"!' RE RT!CU" >!!"OR :Oinetoterapie0$

Mobilizri pa-ive5active$ %n cazul centurii pelviene 2i a coap-ei -e pot e1ecuta urmtoarele mi2cri/ Fle1ia coap-ei pe bazin :cvadricep-ul 2i croitorul0C E1ten-ia coap-ei :marele fe-ier 2i -emitendino-ul0C dduc*ia coap-ei :micul 2i mi9lociul fe-ier 2i ten-orul 9a-ciator0C dduc*ia :adductorii 2i pectineul0C Rota*ia e1tern :adductori 2i obturatorul0C Rota*ia intern :micul 2i mi9ociul fe-ier0C Fle1ia .ambei :cvadricep-ul femural0$ Circumduc*ie$ %n cazul articula*iei .enunc8iului -e e1ecut mi2cri/ Fle1ia5e-te mi2carea prin care .amba -e apropie de fa*a po-terioar a coap-ei$ E1ten-ia5e-te mi2carea de ndeprtare a fe*ei po-terioare a .ambei de fa*a po-terioar a coap-ei$ Rota*ia nuntru5v?rfurile piciorului -e apropie de linia median :adduc*ie0$ Rota*ia nafar5-e depla-eaz lateral :abduc*ie0$

43

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

%nclinarea lateral 2i medial5-e fi1eaz coap-a iar .amba e-te du- n -emifle1ie din acea-t pozi*ie -e imprim .ambei mi2crile o-cilatorii, pendulare, at?t n -en- lateral c?t 2i medial$ $ %n cazul articula*iei .leznei -e e1ecut dup ma-a9 mi2cri pa-ive 2i active$ Fle1ia dor-al5e-te mi2carea prin care fa*a dor-al a piciorului -e apropie de fa*a anterioar a .ambei$ Fle1ia plantar5e-te mi2carea opu- prin care fa*a dor-al a piciorului -e ndeprteaz de .amb$ dduc*ia5e-te mi2carea prin care v?rful 8alucelui -e apropie de planul medio5 -a.ital al corpului$ bduc*ia5e-te mi2care prin care v?rful 8alucelui -e ndeprteaz de planul medio5-a.ital al corpului$ Circumduc*ia5e-te mi2carea prin care v?rful 8alucelui de-crie un cerc 2i rezult din e1ecutarea alternativ a mi2crilor precedente$ @upina*ia5e-te mi2carea prin care mar.inea a piciorului e-te ridicat de pe pm?nt, a-tfel c fa*a plantar prive2te -pre planul medio5-a.ital al corpului$ Prona*ia5e-te mi2carea prin care mar.inea lateral a piciorului -e ridic de pe -ol, a-tfel nc?t planta prive2te nafar$ )!M& @T!C MED!C "#$ @e pot efectua e1erci*ii de mer- pe mar.inile e1terne ale picioarelor cu clc?ile nafar 2i de.etele n fle1iune dor-al$ Cele mai importante e1erci*ii n .imna-tica medical -unt e1ercitiile izometrice$ lte e1erci*ii indicate n paralizia nervilor periferici -unt e1erci*iile e1ecutate la/ Covorul rulantC Bicicleta er.ometricC @palierC Urcatul 2i cobor?tul -crilor$ <$ TER P! OCUP >!O& "#$ :Er.oterapia0 E-te o metod foarte bun pentru refacerea ima.inii ;ine-tezice, fr a plicti-i pacientul prin repetarea acelora2i e1erci*ii timp ndelun.at$ Terapie ocupa*ional are 7 -copuri importante/ meliorarea mobilit*ii articulare, a for*ei mu-culare, a coordonrii mi2crilor, deci re-tabilirea -tereotipurilor dinamice ale vie*ii de zi cu ziC @ obi2nuiea-c pe pacient - -e a9ute -in.ur, - redevin independent n activit*ile uzuale :m?ncat, mbrcat, -plat, mer-, etc0 cu -au fr a9u-tarea obiectelor utilizate$ Deci, - pre.tea-c rein-er*ia -ocial$ @ evalueze nece-it*ile ulterioare :provizorii -au definitive0 de a9u-tri ale -culelor de munc, ale obiectelor ca-nice, n concordan* cu invaliditatea 2i n .eneral, - evalueze capacitatea de munc re-tant$ @ pre.tea-c rein-er*ia profe-ional, utiliz?nd elementele er.oterapiei$ 44

Metode de recuperare medical BFT n Paralizii de nervi periferici ale membrelor inferioare

Totul depinde de fizioterapeut - 2tie - alea. cele mai potrivite activit*ii recreative profe-ionale -au din via*a obi2nuit, care -e adre-eaz mu2c8iului 2i mi2crii afectate de parez$ E-te important -copul final pe care l urmrim$ %n cadrul er.oterapiei -e recomand/ Pedalatul la ma2ina de cu-ut, Roata olaruluiC Mer-ul pe plan nclinatC =$ TR T ME&TU" B "&EO"O)!C :ape minerale, nmoluri0 @ta*iunile de tratament pentru ace-te afec*iuni -unt recomandate de ctre medicul -peciali-t cu pre-crip*ia nece-ar$ Enumerm -ta*iunile de tratament folo-itoare pentru paralizia nervilor periferici/ Bile Feli15-unt bi oli.o5metalice -lab mineralizate 2i radio5ioniceC Bile Eerculane, Pucioa-a, (ulcana5-unt bi termale -i -ulfuroa-eC )ovora5-unt bi -ulfuroa-e, iodate 2i -rateC :nmol -ilico- 2i iodat0C Bazna5-unt bi iodate 2i -rateC @ovata, mara, -unt bi -rate 2i cu nmoluri de lacuri -rate$ "itoralul :Eforie -iTec8ir.8iol0 5 bi -rate 2i cu nmol -apropelic %n -ta*iunile de tratament -e aplic o .am lar. de proceduri balneofizioterapice$ Pe l?n. ace-te proceduri cel mai important factor l con-tituie climatoterapia ce are un deo-ebit rol a-upra p-i8icului bolnavului$ Reeducarea 2i readaptarea la via*a cotidian pre-upune n-u2irea de ctre deficientul neuromotor a tuturor deprinderilor motrice, pe care via*a cotidian le reclam$

B!B"!O)R F!E/ "ucia Ftefnac8e + Cur- de &eurolo.ie, Ed$ Polirom, 3KK653KK<$ Conf$ Dr$ ($ Ran.a, Prof$ Dr$ !$ Teodore-cu E1arcu + natomia 2i Fiziolo.ia Omului, Ed$ Medical, Bucure2ti, 3K=K$ Dr$ Clarence Dail 2i C8arle- T8oma- + Eidrotermoterapie :tratamente -imple pentru afec*iuni obi2nuite0, Ca-a de Editur5(ia* 2i @ntate, Bucure2ti, 3KKK$ (a-ile Marcu + Ma-a9 2i Oinetoterapie, Ed$ @port5Turi-m, Bucure2ti 3KI6$ @ben.8e Tudor + Recuperarea medical a -ec8elelor po-ttraumatice ale membrelor, Ed$ Medical, 3KI3 Dr$ drian &$ !one-cu + )imna-tica Medical, Ed$ "", Bucure2ti, 3KK7$ &ote de cur-$

46