Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI Nr. ....

Titulatura postului: contabil Status-ul postului: vacant x ocupat: Titularul postului: se completeaza numele si prenumele persoanei care ocupa postul Cod C.O.R.: 343302 Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei Departamentul: financiar-contabil Titulatura postului imediat superior: director economic si/sau titulatura unui alt post ierar ic superior !imite salariale: limita inferiora si cea superioara pentru acest post Data intocmirii: se specifica data exacta la care a fost intocmita fisa de post "ntocmita de: se completeaza cu numele persoanei si functia acesteia in cadrul organizatiei Re !mat!l "o#t!l!i$ tinerea evidentei conta#ile si a tot ce tine de conta#ilitate$ cu #una credinta$ dand dovada de o #una pregatire profesionala$ respectand legislatia in vigoare. Atrib!tii #i re#"on#abilitati$ intocmirea formelor pentru statele de plata$ #oala si alte drepturi asimilate pentru personal organizatiei% intocmirea graficului retinerilor din salarii$ dispozitiilor de plata in vederea virarii acestor sume$ verificand si prezentand la semnare documentele intocmite si inaintate la plata% intocmirea lunara a notei conta#ile &'$ privind c eltuielile cu salariile$ impozite$ C(S$ retineri in vederea introducerii in calculator si #alanta cu respectarea prevederilor planului de conturi% intocmirea contractelor de garantie in numerar% tinerea evidentei analitica a conturilor )*&$ )+&-&$ )*,$ ),&$ )))$ ))-% intocmirea darilor de seama lunare si trimestriale privind calculul sumelor datorate pentru impozit pe salar$ cladiri$ taxa pe teren$ impozit pe masini si/sau alte sume datorate de organizatie% acordarea avansurilor$ deducerilor de impozit cu intocmirea dosarelor$ declaratia lunara de sanatate% ar ivarea si legarea documentelor intocmite$ state de plata$ centralizatoare. Relatii la loc!l de m!nca$ de su#ordonare: director economic si/sau alt post din cadrul firmei care este superior ierar ic de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor su#ordonate .daca acestea exista/ de cola#orare/ functionale: contabili% economi#ti% ca#ieri din cadr!l de"artament!l!i financiar-contabil si/sau alte relatii de cola#orare ale acestui post

Pro&ram de l!cr!$ ' ore/zi$ 0 zile/saptamana .sau se completeaza cu un alt program al organizatiei/% posi#ilitate de prelungire peste program in situatii exceptionale .se precizeaza si acest aspect daca este cazul si/sau alte aspecte care fac referire la programul de lucru/. 'onditii de m!nca$ o#isnuite% munca de #irou% munca individuala% deplasari pe distante scurte sau medii .o#tinerea de avize$ apro#ari/. Unelte% in#tr!mente% ec(i"ament de l!cr!$ instrumente specifice muncii de #irou .computer$ imprimanta$ scanner$ xerox$ fax$ etc./% Po#ibilitati de "romo)are$ in sfera de activitate actuala .se precizeaza daca exista sau nu posi#ilitati de promovare/% transferul pe un post ierar ic superior este conditionat de nevoile organizatiei si de ac izitia unor a#ilitati si deprinderi din alte sfere de activitate% transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei .se completeaza doar daca acesta varianta ar putea fi posi#ila/. 'erinte "entr! e*ercitare$ &.'erinte medicale$ &.&.rezistenta la o#oseala si solicitari efective si intelectuale% &.*.acuitate auditiva normala% &.,.vor#ire normala. *. 'erinte "#i(olo&ice$ *.&.inteligenta peste nivelul mediu .capacitate de analiza si sinteza$ memorie dezvolatata$ 1udecata rapida$ capacitate de deductie logica/% *.*.asumarea responsa#ilitatilor% *.,.rezistenta la sarcini repetitive% *.).capacitate de relationare interumana% *.0.adaptare la sarcini de lucru sc im#atoare% *.2.ec ili#ru emotional. ,. Acti)itati fi ice$ ,.&.lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate% ,.*.vor#ire% ,.,.ascultare% ,.).diferentiere a culorilor% ,.0.folosire a mainilor% ,.2.folosire a degetelor% ,.-.comutare si concentrare a privirii. ). +d!catie #i "re&atire "rofe#ionala$ ).&.studii medii/superioare de profil economic% ).*.cunostinte de operare pe calculator% ).,.cunosterea unor programe computerizate de conta#ilitate% ).).cunoasterea unei lim#i straine constituie un avanta1.

!a acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar tre#ui sa le indeplineasca ocupantul acestui post$ conditii care evident sunt sta#ilite de fiecare organizatie in parte. 0. ,e"rinderi tran#ferabile$ 0.&.acordare si transmitere de informatii% 0.*.asigurare de consultanta in domeniul conta#il% 0.,.culegere$ clasificare si interpretare a informatiilor% 0.).planificare si organizare a operatiilor si activitatilor% 0.0.pregatire de materiale si rapoarte. Indicatori de "erformanta$