Sunteți pe pagina 1din 54

Beneficiar:

Proiectant:

Primaria orasului Talmaciu


arh.LUMINITA ISPAS

ANEXA Nr.5
Pag. 1
DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie
Complex de recreere pt. tineri
in mii lei/mii euro la cursul lei/EURO din data de 08.03.2008 (3.7000 lei/EURO)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| Valoare (fara TVA)
|
TVA
| Valoare (inclusiv TVA) |
| Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli|---------------------------------------------------------------------|
| Crt. |
| Mii lei
| Mii euro | Mii lei
| Mii lei
| Mii euro |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
|
| CAPITOLUL 1
|
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Obtinerea terenului.
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.2 | Amenajarea terenului.
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului.
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CAPITOL 1
|
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
|
| CAPITOLUL 2
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare |
|
| obiectivului
|
|
|
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CAPITOL 2
|
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
|
| CAPITOLUL 3
|
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Studii de teren
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.2 | Obtinerea de avize,acorduri si autorizatii
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.3 | Proiectare si engineering
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie publica
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.5 | Consultanta
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.6 | Asistenta tehnica
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CAPITOL 3
|
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
|
| CAPITOLUL 4
|
| Cheltuieli pentru investitia de baza
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Constructii si instalatii
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.2 | Montaj utilaj tehnologic
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.3 | Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu |
|
| montaj
|
|
|
|
|
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.5 | Dotari
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6 | Active necorporale
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL CAPITOL 4
|
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Beneficiar:
Proiectant:

Primaria orasului Talmaciu


arh.LUMINITA ISPAS

ANEXA Nr.5
Pag. 2
DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie
Complex de recreere pt. tineri
in mii lei/mii euro la cursul lei/EURO din data de 08.03.2008 (3.7000 lei/EURO)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| Valoare (fara TVA)
|
TVA
| Valoare (inclusiv TVA) |
| Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli|---------------------------------------------------------------------|
| Crt. |
| Mii lei
| Mii euro | Mii lei
| Mii lei
| Mii euro |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
|
| CAPITOLUL 5
|
| Alte cheltuieli
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | Organizare de santier
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1.1 Lucrari de constructii
|
|
| 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5.2 | Comisioane,taxe,cote legale,costuri de finantare
|
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1 Comisioane,taxe si cote legale
|
|
|
|
|
|
|
|
Comision Banca finantatoare
|
|
|
Taxa inspectie Control calitate
|
|
|
Taxa pentru inspectie in constructii
|
|
|
Contributia pt. Casa Sociala a Constructorilor |
|
|
Primele de asigurare
|
|
|
Alte cheltuieli
|
|
|
Taxe ANRE
|
|
| 5.2.2 Costul creditului
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CAPITOL 5
|
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
|
| CAPITOLUL 6
|
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.2 | Probe tehnologice
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CAPITOL 6
|
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL GENERAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
|
|
|
|
|
|
| Din care C+M
|
|
|
|
|
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Responsabil CPC
Sef proiect
Ing.proiectant
Devizier

ISPAS Luminita

FORMULAR C2
Centralizatorul financiar al obiectelor
--------------------------------------Lucrarea: Complex de recreere pt. tineri
Cod CPV: 45230000 Lucrari de constructii a cailor de comunicatie terestre si constructii destinate
sportului
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.Crt.|
Grupa de obiecte
| Valoare | din care: |
din care:
|
|
|
Denumire obiect
|(exclusiv | C + M |-----------------------------------------------------------------------|
|
|
|
TVA ) |
|
Contractantul
|
Asociati
|
Subcontractanti
|
|
|
| - RON - |
|
conducator
|
|
|
|
|
|
|
| (lider asociatie
|
|
|
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
| Total |
C+M
| Total |
C+M
| Total |
C+M
|
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Investitia (lucrarea) de baza
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.001|
1 Sistematizare verticala
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.002|
4 Pavilion
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.003|
7 Alei, locuri de joaca si spati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.004|
8 Fantana arteziana
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.005|
9 Imprejmuiri si porti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.006|
10 Instalatii sanitare
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.007|
11 Instalatii electrice
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| Organizare de santier 0.00%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Valoare ( exclusiv TVA ) RON
|
|
|
Euro
|
|
|
( 1 Euro =3.7000 Lei la 08.03.2008 )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taxa pe valoarea adaugata
- RON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|
| TOTAL ( inclusiv TVA )
- RON |
|
|
Procent:
0%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

Proiectant

ISPAS Luminita

Ofertant

Beneficiar:
Proiectant:

Primaria orasului Talmaciu


arh.LUMINITA ISPAS

ANEXA Nr.6 Pag. 1


Devizul obiectului Instalatii electrice
in mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de 08.03.2008 (3.7000 lei/euro)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| Valoare (fara TVA)
|
TVA
| Valoare (inclusiv TVA) |
| Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli|---------------------------------------------------------------------|
| Crt. |
| Mii lei
| Mii euro | Mii lei
| Mii lei
| Mii euro |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
|
| I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 571118
Inst.electrice fantana arteziana
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 571128
Iluminat parc
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL I
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| II - MONTAJ
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL II
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| III - PROCURARE
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
1 | Utilaje si echipamente tehnologice
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
2 | Utilaje si echipamente de transport
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
3 | Dotari
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL III
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fara TVA)
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Responsabil CPC
Sef proiect
Ing.proiectant
Devizier

ISPAS Luminita

Beneficiar:
Proiectant:

Primaria orasului Talmaciu


arh.LUMINITA ISPAS

ANEXA Nr.6 Pag. 1


Devizul obiectului Sistematizare verticala
in mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de 08.03.2008 (3.7000 lei/euro)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| Valoare (fara TVA)
|
TVA
| Valoare (inclusiv TVA) |
| Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli|---------------------------------------------------------------------|
| Crt. |
| Mii lei
| Mii euro | Mii lei
| Mii lei
| Mii euro |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
|
| I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 570118
Terasamente
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL I
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| II - MONTAJ
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL II
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| III - PROCURARE
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
1 | Utilaje si echipamente tehnologice
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
2 | Utilaje si echipamente de transport
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
3 | Dotari
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL III
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fara TVA)
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Responsabil CPC
Sef proiect

ISPAS Luminita

Ing.proiectant

Alexandru Boitan

Devizier

Beneficiar:
Proiectant:

Primaria orasului Talmaciu


arh.LUMINITA ISPAS

ANEXA Nr.6 Pag. 1


Devizul obiectului Pavilion
in mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de 08.03.2008 (3.7000 lei/euro)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| Valoare (fara TVA)
|
TVA
| Valoare (inclusiv TVA) |
| Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli|---------------------------------------------------------------------|
| Crt. |
| Mii lei
| Mii euro | Mii lei
| Mii lei
| Mii euro |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
|
| I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 570418
Pavilion
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL I
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| II - MONTAJ
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL II
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| III - PROCURARE
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
1 | Utilaje si echipamente tehnologice
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
2 | Utilaje si echipamente de transport
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
3 | Dotari
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL III
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fara TVA)
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Responsabil CPC
Sef proiect

ISPAS Luminita

Ing.proiectant

Alexandru Boitan

Devizier

Beneficiar:
Proiectant:

Primaria orasului Talmaciu


arh.LUMINITA ISPAS

ANEXA Nr.6 Pag. 1


Devizul obiectului Alei, locuri de joaca si spati
in mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de 08.03.2008 (3.7000 lei/euro)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| Valoare (fara TVA)
|
TVA
| Valoare (inclusiv TVA) |
| Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli|---------------------------------------------------------------------|
| Crt. |
| Mii lei
| Mii euro | Mii lei
| Mii lei
| Mii euro |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
|
| I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 570718
Alei
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 570728
Spatii verzi
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL I
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| II - MONTAJ
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL II
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| III - PROCURARE
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
1 | Utilaje si echipamente tehnologice
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
2 | Utilaje si echipamente de transport
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
3 | Dotari
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL III
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fara TVA)
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Responsabil CPC
Sef proiect

ISPAS Luminita

Ing.proiectant

Alexandru Boitan

Devizier

Beneficiar:
Proiectant:

Primaria orasului Talmaciu


arh.LUMINITA ISPAS

ANEXA Nr.6 Pag. 1


Devizul obiectului Fantana arteziana
in mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de 08.03.2008 (3.7000 lei/euro)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| Valoare (fara TVA)
|
TVA
| Valoare (inclusiv TVA) |
| Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli|---------------------------------------------------------------------|
| Crt. |
| Mii lei
| Mii euro | Mii lei
| Mii lei
| Mii euro |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
|
| I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 570818
Fantana arteziana
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL I
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| II - MONTAJ
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL II
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| III - PROCURARE
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
1 | Utilaje si echipamente tehnologice
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
2 | Utilaje si echipamente de transport
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
3 | Dotari
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL III
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fara TVA)
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Responsabil CPC
Sef proiect

ISPAS Luminita

Ing.proiectant

Alexandru Boitan

Devizier

Beneficiar:
Proiectant:

Primaria orasului Talmaciu


arh.LUMINITA ISPAS

ANEXA Nr.6 Pag. 1


Devizul obiectului Imprejmuiri si porti
in mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de 08.03.2008 (3.7000 lei/euro)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| Valoare (fara TVA)
|
TVA
| Valoare (inclusiv TVA) |
| Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli|---------------------------------------------------------------------|
| Crt. |
| Mii lei
| Mii euro | Mii lei
| Mii lei
| Mii euro |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
|
| I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 570918
Imprejmuiri
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL I
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| II - MONTAJ
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL II
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| III - PROCURARE
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
1 | Utilaje si echipamente tehnologice
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
2 | Utilaje si echipamente de transport
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
3 | Dotari
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL III
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fara TVA)
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Responsabil CPC
Sef proiect

ISPAS Luminita

Ing.proiectant

Alexandru Boitan

Devizier

Beneficiar:
Proiectant:

Primaria orasului Talmaciu


arh.LUMINITA ISPAS

ANEXA Nr.6 Pag. 1


Devizul obiectului Instalatii sanitare
in mii lei/mii euro la cursul lei/euro din data de 08.03.2008 (3.7000 lei/euro)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
| Valoare (fara TVA)
|
TVA
| Valoare (inclusiv TVA) |
| Nr. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli|---------------------------------------------------------------------|
| Crt. |
| Mii lei
| Mii euro | Mii lei
| Mii lei
| Mii euro |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
|
| I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 571018
Bransament apa
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 571028
Retele apa
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | 571038
Racord canal menajer
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 | 571058
Racord canal pluvial
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 | 571068
Retele canal pluv int
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL I
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| II - MONTAJ
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL II
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| III - PROCURARE
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
1 | Utilaje si echipamente tehnologice
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
2 | Utilaje si echipamente de transport
|
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|
3 | Dotari
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL III
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III fara TVA)
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Responsabil CPC
Sef proiect

ISPAS Luminita

Ing.proiectant

Alexandru Boitan

Devizier

- 01 FORMULAR C11
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,inclusiv dotarile
---------------------------------------------------------------------------Lucrarea: Complex de recreere pt. tineri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Nr. |
Denumire
| U.M. | Cantitate |Pret unitar| Valoare
|
Producator
|Fisa tehnica|
| Crt. |
|
|
|-RON/U.M.- |(exclusiv TVA) | (denumire,adresa)| atasata |
|
|
|
|
|
| - RON - |
telefon,fax) |
|
|-------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------|
| 0
|
1
| 2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|-------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| Obiect
Alei, locuri de joaca si spati|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.001|
33 Dotari si mobilier urban
|BUC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.002|
115 Material Dendrologic
|BUC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| Obiect
Fantana arteziana
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.001|
116 Fantana arteziana
|BUC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-------|-----------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL
RON
|
|
|
|
|
|
Euro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proiectant

Ofertant

Formularul F3
Obiectivul:
Obiectul:

0057
0001

45230000
45100000

Complex de recreere pt. tineri


Sistematizare verticala

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 570118 Terasamente
Categoria de lucrari: 0056
=================================================================
= NR. SIMBOL ART.
CANTITATE
UM
PU MAT
VAL MAT =
=
D E N U M I R E
PU MAN
VAL MAN =
=
A R T I C O L
PU UTI
VAL UTI =
=
PU TRA
VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI
GR./UA
GR.TOT.
T O T A L =
=================================================================
001 TSC18A1
100 MC.
12.000
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.
IMPINS PAM.LA 10M TER.CAT.1
0 Total=
0.000
002 TSC22A1
100 MC.
12.000
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18A1
BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 1

0 Total=

0.000
003 TSC35B1
100 MC.
21.000
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA
DIST.<10M
0.000

0 Total=

004 TSD03A1
100 MC.
33.000
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.1 SAU 2
0.000
0 Total=
005 TSD07A1
100 MC.
33.000
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD
COMPACT.92-94 %
0.000
0 Total=
006 TRA01A02P
TONA
3800.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM
0.000

0 Total=

Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
=
Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA

TRANSPORT

TOTAL

Alte cheltuieli directe:


-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE
-Asig.accid.munca si boli prof.
-Fond garantare creante salariale
-Contrib.conc.medicale
Total cheltuieli directe:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:

TOTAL

Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA
PROIECTANT
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

570418 pag
3
=================================================================
Formularul F3
Obiectivul:
Obiectul:

0057
0004

45230000
45000000

Complex de recreere pt. tineri


Pavilion

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 570418 Pavilion
Categoria de lucrari: 0056
=================================================================
= NR. SIMBOL ART.
CANTITATE
UM
PU MAT
VAL MAT =
=
D E N U M I R E
PU MAN
VAL MAN =
=
A R T I C O L
PU UTI
VAL UTI =
=
PU TRA
VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI
GR./UA
GR.TOT.
T O T A L =
=================================================================
001 TSA02C1
M.C.
6.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE
0.000
0 Total=
002 RPCB06A1
M.C.
9.000
BETON ARMAT MARCA B150 TURNAT IN
FUNDATII CU TALPICONT.SAU IZOLAT.IN RAD.
SLAB SOLICIT.LA CLADIRI
0.247
2 Total=
003 RPCB07B1
M.C.
4.500
BETON ARMAT B200 TURNAT IN PLACA PENTRU
DISTRIBUIREA EFORTURILOR
0.318

1 Total=

004
CC01A1
KG
350.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE
0.000
0 Total=
005
CZ0301A1
KG
350.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM
0.001
0 Total=
006
CB04A1
MP.
10.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
PLACI SI GRINZI
0.002
0 Total=
007 TRA06A05
TONA
35.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM
0.000
0 Total=
008
CG06A1
MP.
30.000
PARDOSELI DE MOZAIC TURNATE PE LOC DE 1,
5CM GROS.SIMPLU FARA BORDURA PE SUPRAF.
<5MP CU MOZ.CALCA
0.045
1 Total=

009
CE17A1
MP.
45.000
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA
INVELITORI USOARE
0.012

1 Total=

009 2900668
M.C.
0.585
LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB
MIN18CM S4342
0.800
0 Total=
010
CE09A1
MP.
45.000
LUMINATOR DIN MAT.PLASTIC PE REBORD SAU
IN CIMPUL INVELIT.PLACI LAMIN.ONDUL.SAU
CUTATE DIN PAS
0.001
0 Total=
010 6719214
BUC.
75.600
@PLACA POLICARBONAT ALVEOLAR 2100X6000 6
MM GROSIME
0.016

1 Total=

Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

TRANSPORT

TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
=
Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE
-Asig.accid.munca si boli prof.
-Fond garantare creante salariale
-Contrib.conc.medicale
Total cheltuieli directe:
GREUTATE
MATERIALE
MANOPERA
Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

UTILAJ

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

570718 pag
5
=================================================================
Formularul F3
Obiectivul:
Obiectul:

0057
0007

45230000
45100000

Complex de recreere pt. tineri


Alei, locuri de joaca si spati

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 570718 Alei
Categoria de lucrari: 0056
=================================================================
= NR. SIMBOL ART.
CANTITATE
UM
PU MAT
VAL MAT =
=
D E N U M I R E
PU MAN
VAL MAN =
=
A R T I C O L
PU UTI
VAL UTI =
=
PU TRA
VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI
GR./UA
GR.TOT.
T O T A L =
=================================================================
001 TSA01A1
M.C.
351.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.USOR
0.000
0 Total=
002 TSH32F2
MP.
1086.000
AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE
JOC PT.COPII CU IMBRAC. DIN DALE 50X50X8
CM. ROST.INIERBAT
0.102
111 Total=
003
DE10C1
M
600.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 30CM PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM
0.136
82 Total=
003 2100919
M.C.
BETON DE CIMENT B 50 STAS 3622

27.000

0.000

0 Total=

004 TRA01A10
TONA
108.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.
0.000
0 Total=
005 TRB01A11
TONA
108.600
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 13 DISTANTA 10M
0.000
0 Total=
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
=
Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA

TRANSPORT

TOTAL

Alte cheltuieli directe:


-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE
-Asig.accid.munca si boli prof.
-Fond garantare creante salariale
-Contrib.conc.medicale
Total cheltuieli directe:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:

TOTAL

Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA
PROIECTANT
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

570728 pag
7
=================================================================
Formularul F3
Obiectivul:
Obiectul:

0057
0007

45230000
45100000

Complex de recreere pt. tineri


Alei, locuri de joaca si spati

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 570728 Spatii verzi
Categoria de lucrari: 0056
=================================================================
= NR. SIMBOL ART.
CANTITATE
UM
PU MAT
VAL MAT =
=
D E N U M I R E
PU MAN
VAL MAN =
=
A R T I C O L
PU UTI
VAL UTI =
=
PU TRA
VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI
GR./UA
GR.TOT.
T O T A L =
=================================================================
001 TSH04A1
MP.
2643.000
MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT
VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN
MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.10C
0.000
0 Total=
002 TSH09A1
100 MP.
26.430
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *
0.004

0 Total=

005 TSH32B1
MP.
360.000
AMENAJARI ALEI DE PARC SI TERENURI DE
JOC PT.COPII CU IMBRAC.DIN NISIP DE 10CM
GROSIME
0.000
0 Total=
004 TSH24C1
BUC.
57.000
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA
BALOT
0.001

0 Total=

003 TSH24B1
BUC.
18.000
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU
GHIMPI,FARA BALOT
0.000

0 Total=

007 TSH24B1
BUC.
30.000
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU
GHIMPI,FARA BALOT
0.000

0 Total=

008 TSH26B1
M
16.000
PLANTARI PENTRU GARD VIU ARBUSTI FOIOSI.
PE DOUA RINDURI
0.000
009 TSH24A1
BUC.
PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT

0 Total=
71.000

0.000

0 Total=

010 TRA01A01
TONA
3.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 1 KM.
0.000
0 Total=
011 TRA01A05P
TONA
49.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
0.000

0 Total=

Cheltuieli directe din articole:


570728 pag
8
=================================================================
GREUTATE
MATERIALE
MANOPERA
UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
=
Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE
-Asig.accid.munca si boli prof.
-Fond garantare creante salariale
-Contrib.conc.medicale
Total cheltuieli directe:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:

TOTAL

Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA
PROIECTANT
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

570818 pag
9
=================================================================
Formularul F3
Obiectivul:
Obiectul:

0057
0008

45230000
45000000

Complex de recreere pt. tineri


Fantana arteziana

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 570818 Fantana arteziana
Categoria de lucrari: 0056
=================================================================
= NR. SIMBOL ART.
CANTITATE
UM
PU MAT
VAL MAT =
=
D E N U M I R E
PU MAN
VAL MAN =
=
A R T I C O L
PU UTI
VAL UTI =
=
PU TRA
VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI
GR./UA
GR.TOT.
T O T A L =
=================================================================
001 TSA01A1
M.C.
7.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.USOR
0.000
0 Total=
002
CA07A1
M.C.
4.750
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
IZOLATE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15M
0.001
0 Total=
002 2100969
M.C.
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

4.788

0.000

0 Total=

003
CC01A1
KG
400.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE
0.000
0 Total=
004
CZ0302Z1
KG
400.000
CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA
CONSTUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE DE
SANTIER DIN OB 37 D<10M
0.001
0 Total=
005
CI01A1
MP.
25.000
PLACAJ DE MOZAIC LA PERETI CU PLACI
MOZAICATE CU MARMURA CONCASATA
0.015

0 Total=

005 2801264
MP.
25.750
PLACI MOZAIC MARM DIF.COLOR.+P400+ALB
250X250X24S 451
0.057

1 Total=

Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice

UTILAJ
=

TRANSPORT

TOTAL

Valoare aferenta utilaje electrice =


Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE
-Asig.accid.munca si boli prof.
-Fond garantare creante salariale
-Contrib.conc.medicale
Total cheltuieli directe:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:

TOTAL

Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA
PROIECTANT
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

570918 pag
11
=================================================================
Formularul F3
Obiectivul:
Obiectul:

0057
0009

45230000
45000000

Complex de recreere pt. tineri


Imprejmuiri si porti

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 570918 Imprejmuiri
Categoria de lucrari: 0056
=================================================================
= NR. SIMBOL ART.
CANTITATE
UM
PU MAT
VAL MAT =
=
D E N U M I R E
PU MAN
VAL MAN =
=
A R T I C O L
PU UTI
VAL UTI =
=
PU TRA
VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI
GR./UA
GR.TOT.
T O T A L =
=================================================================
001
CO04B1
M
48.500
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI PREFABRICATI B.A. H= 2,05 M
0.019

1 Total=

001 6426581
BUC.
24.444
STILP IMPREJ.PLASA SAU SIRMA GHIM.S 6B190 BA IPCT 1204
0.061

1 Total=

002
CO04B1
M
256.000
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI PREFABRICATI B.A. H= 2,05 M
0.019

5 Total=

002 6426593
BUC.
129.024
STILP IMPREJ.PLASA SAU SIRMA GHIM.S 6B190 BA IPCT 1204
0.117

15 Total=

003
CA09A1
M.C.
16.000
TURNARE BETON SIMPLU CU AGREGATE USOARE
LA CONSTRUCTII CU H<35M IN STRATURI DE 3
-20 CM
0.000
0 Total=
003 2100933
M.C.
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622
0.000

16.128

0 Total=

004 TRA06A03
TONA
38.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =3 KM
0.000
0 Total=
005 TRA02A03
TONA
1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 3 KM.
0.000
0 Total=

006 CK14XA
MP.
18.750
PORTI METAL.CU RAME DIN OTEL PROFIL.SI
IMPLETIT.DESIRMA ZN.,INCL.ACCESORII,
MONT.PE STILPI B.ARMA
0.000
0 Total=
006 6306494
KG
250.000
USA MET TEAVA UM.IASI ISART 1250/9 PLAC
TABL 161 KG
0.001
0 Total=
006 7801025
%.
0.375
MAT.MAR(ELECTR.SUD,CIMENT,ENERGIE ELEC,
GRUND MINIU,NIS).
0.000

0 Total=

Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

TRANSPORT

TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
=
Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE
-Asig.accid.munca si boli prof.
-Fond garantare creante salariale
-Contrib.conc.medicale
Total cheltuieli directe:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA
PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

571018 pag
13
=================================================================
Formularul F3
Obiectivul:
Obiectul:

0057
0010

45230000
45330000

Complex de recreere pt. tineri


Instalatii sanitare

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 571018 Bransament apa
Categoria de lucrari: 0056
=================================================================
= NR. SIMBOL ART.
CANTITATE
UM
PU MAT
VAL MAT =
=
D E N U M I R E
PU MAN
VAL MAN =
=
A R T I C O L
PU UTI
VAL UTI =
=
PU TRA
VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI
GR./UA
GR.TOT.
T O T A L =
=================================================================
001 TSC04F21
100 MC.
0.120
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM
ARGIL.IMBIB. APA DESC.AUT.TER.CAT.2 IN
COND.GOSP.APE.
0.000
0 Total=
002 TSA07C1
M.C.
5.148
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE
0.000
0 Total=
003 TSA24A1
ORA
12.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
0.000
0 Total=
004 TSD03C11
100 MC.
0.009
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART. TSD03C1 IN
COND.G.A.
0.000

0 Total=

005 TSD01C1
M.C.
0.004
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
0.000
0 Total=
006 TSD05A1
100 MC.
1.223
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE
0.000
0 Total=
007 TSE04C1
100 MP.
0.037
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.3 SI 4
0.000
0 Total=
008 TSF05A1
MP.
31.200
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.
INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,
2M INTRE DULAPI
0.002
0 Total=

009 ACE06A1
M
2.400
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI
CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE
0.023

0 Total=

010 ACE16A1
M
27.600
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR
METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.
CONDUCTE
0.000
0 Total=
011 TRA01A03P
TONA
2.202
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM
0.000

0 Total=

012 TRI1AA03C3
TONA
2.202
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN
PRAFURI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERENAUTO CATEG.3
0.000
0 Total=
013 ACE08A1
M.C.
6.011
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP
0.000

0 Total=

014 ACE08A1
M.C.
6.600
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP
0.000

0 Total=

015 TRA01A06
TONA
25.223
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 6 KM.
0.000
0 Total=
016 ACD01L1
BUC.
1.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV
0.543

1 Total=

017 ACD08A1
BUC.
1.000
CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP
1785-2 DI 1,25 M. H 1,5 FARA APA
SUBTERANA NECAROSABIL
0.435
0 Total=
018
CZ0104B1
M.C.
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN
INSTALATII NECENTRALIZATE
0.205

1.010

0 Total=

019
CZ0209G1
M.C.
0.040
PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU
TENCUIELI,MARCA M100-T MANUAL FARA ADAOS
VAR
0.381
0 Total=
020

CA01L1

M.C.

1.050

TURNARE BETON SIMPLU IN CONSTRUCTII


EDILITARE(APEDUCTE,CANALE,ANEXE,ETC.)
0.000
020 2100945
M.C.
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

0 Total=
1.058

0.000

0 Total=

021 TRA06A05
TONA
2.100
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =5 KM
0.000
0 Total=
022
CB03F1
MP.
2.000
COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H35-60M CU
PLANSEE PREFABR.
0.003
0 Total=
023 ACB08A1
M
12.000
MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN
50
0.000

0 Total=

023 6701100
M
12.060
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 40X2.0
COD 64000063
0.000

0 Total=

024 ACE11D3
BUC.
1.000
PRIZA DE BRONZ PT.BRANSAMENT AVIND D: 30
MM CU COLIER DE SIGURANTA LA CONDUCTE DN
200
0.007
0 Total=
025 ACA20A1
BUC.
2.000
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC
SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE
PRES. AVIND D 75-90
0.006
0 Total=
026 RPSF21A1
M
12.000
EFECT.PROBA ETANS.PRES.INST.APA COND.
PVC.GREU SAU MEDIU PINA LA 1/0 MM
0.000
027 6202820
APA POTABILA

M.C.

0 Total=
1.200

0.000

0 Total=

028
SD13E1
BUC.
1.000
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.
TEVI OTEL CU D= 1 1/2'' SIMBOL 83- 1 1/
2''
0.000
0 Total=
028 4509121

BUC.

1.000

ROB.CEP TREI CAI FL. N PU FC PN=10 D= 32


120 N 5058
0.010

0 Total=

029 ACA17A1
BUC.
2.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
PINA LA INC. 10 K
0.000
0 Total=
029 6701314
BUC.
2.000
@RACORD DREPT HTS DN32/24-32 D1=46 COD
62522003
0.000

0 Total=

029 6712224
BUC.
2.000
@COT POLIPROPILENA HTB LA 15 GRADE DN 32
COD 62504001
0.000

0 Total=

029 6711558
BUC.
2.000
RED. CAP PREL.PT.BANDAJARE G R.CH. STD
300-200 N7092
0.012

0 Total=

030 ACB12E1
BUC.
1.000
IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.
EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 150
0.000
0 Total=
031
SD13C1
BUC.
2.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=1'',SIMBOL 83-1''
0.000

0 Total=

031 7344002
BUC.
2.000
@ROB SFERA FI X FI "MINI" DN 1/4" COD
40MI4261
0.000

0 Total=

032 ACE12C1
BUC.
1.000
MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D
30 MM
0.001

0 Total=

033
SD31D1
BUC.
2.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D
=1 TOLI
0.001
0 Total=
034 ACB13A1
BUC.
12.000
INCHIDERE CAPETE CONDUCTA OTEL PT.PROBA
PRESIUNE AVIND DN 50
0.000
Cheltuieli directe din articole:

0 Total=

GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

TRANSPORT

TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
=
Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE
-Asig.accid.munca si boli prof.
-Fond garantare creante salariale
-Contrib.conc.medicale
Total cheltuieli directe:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA
PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

571028 pag
18
=================================================================
Formularul F3
Obiectivul:
Obiectul:

0057
0010

45230000
45330000

Complex de recreere pt. tineri


Instalatii sanitare

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 571028 Retele apa
Categoria de lucrari: 0056
=================================================================
= NR. SIMBOL ART.
CANTITATE
UM
PU MAT
VAL MAT =
=
D E N U M I R E
PU MAN
VAL MAN =
=
A R T I C O L
PU UTI
VAL UTI =
=
PU TRA
VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI
GR./UA
GR.TOT.
T O T A L =
=================================================================
001 TSC04F21
100 MC.
1.240
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM
ARGIL.IMBIB. APA DESC.AUT.TER.CAT.2 IN
COND.GOSP.APE.
0.000
0 Total=
002 TSA07C1
M.C.
53.200
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE
0.000
0 Total=
003 TSA24A1
ORA
124.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
0.000
0 Total=
004 TSD03C11
100 MC.
0.232
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART. TSD03C1 IN
COND.G.A.
0.000

0 Total=

005 TSD01C1
M.C.
6.960
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
0.000
0 Total=
006 TSD05A1
100 MC.
0.232
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE
0.000
0 Total=
007 TSE04C1
100 MP.
0.700
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.3 SI 4
0.000
0 Total=
008 TSF05A1
MP.
322.400
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.
INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,
2M INTRE DULAPI
0.002
1 Total=

009 ACE06A1
M
24.800
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI
CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE
0.023

1 Total=

010 ACE16A1
M
285.200
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR
METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.
CONDUCTE
0.000
0 Total=
011 TRA01A03P
TONA
41.740
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM
0.000

0 Total=

012 TRI1AA01C3
TONA
41.740
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERENAUTO CATEG.3
0.000
0 Total=
013 ACE08A1
M.C.
62.120
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP
0.000

0 Total=

014 ACE08A1
M.C.
68.200
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP
0.000

0 Total=

015 TRA01A06
TONA
260.630
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 6 KM.
0.000
0 Total=
016 ACB08E1
M
44.000
MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN
150
0.000

0 Total=

016 6701100
M
44.220
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 40X2.0
COD 64000063
0.000

0 Total=

017 ACB08D1
M
15.000
MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN
125
0.000

0 Total=

017 6701505
M
15.720
@TEAVA HDPE80 PT APA PN 6 DN 25X2.0 COD
PE025/300M6BV
0.000
018

ACB08C1

0 Total=
65.000

MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN


100
0.000

0 Total=

018 6701626
M
65.323
@TEAVA HDPE80 PT APA PN10 DN20X2.0 COD
PE020/300M10BV
0.000

0 Total=

019 ACA20A1
BUC.
6.000
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC
SAU POLIESTERI PENTRU EFECT. PROBEI DE
PRES. AVIND D 75-90
0.006
0 Total=
020 RPSF21A1
M
124.000
EFECT.PROBA ETANS.PRES.INST.APA COND.
PVC.GREU SAU MEDIU PINA LA 1/0 MM
021 6202820
APA POTABILA

M.C.

0.000

12.400

0.000

0 Total=

0 Total=

022
SD13B1
BUC.
1.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=3/4'',SIMBOL 83-3/4''
0.000

0 Total=

022 4201616
BUC.
1.000
@ROBINET TRECERE CU VENTIL DN 1/2" BRAVO
0.000

0 Total=

023 ACA17A1
BUC.
5.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
PINA LA INC. 10 K
0.000
0 Total=
023 6714850
BUC.
@TEU EGAL PVC-G DN 32 COD T032

5.000

0.000

0 Total=

023 6714836
BUC.
5.000
@TEU POLIPROPILENA DN 25 COD 64100502
0.000

0 Total=

024 ACE03A1
BUC.
4.000
FINTINA PUBLICA CU DESCARCARE AUTOMATA:
ARTEZIANA TIP CPMB NI-303-61
0.068
024 4204147
BUC.
4.000
FINTINA ARTEZIANA FONTA EMAIL CU PICIOR

0 Total=

C1 NI 125
0.024

0 Total=

Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

TRANSPORT

TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
=
Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE
-Asig.accid.munca si boli prof.
-Fond garantare creante salariale
-Contrib.conc.medicale
Total cheltuieli directe:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA
PROIECTANT
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

571038 pag
22
=================================================================
Formularul F3
Obiectivul:
Obiectul:

0057
0010

45230000
45330000

Complex de recreere pt. tineri


Instalatii sanitare

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 571038 Racord canal menajer
Categoria de lucrari: 0056
=================================================================
= NR. SIMBOL ART.
CANTITATE
UM
PU MAT
VAL MAT =
=
D E N U M I R E
PU MAN
VAL MAN =
=
A R T I C O L
PU UTI
VAL UTI =
=
PU TRA
VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI
GR./UA
GR.TOT.
T O T A L =
=================================================================
001 TSC04F21
100 MC.
0.110
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM
ARGIL.IMBIB. APA DESC.AUT.TER.CAT.2 IN
COND.GOSP.APE.
0.000
0 Total=
002 TSA07C1
M.C.
4.290
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE
0.000
0 Total=
003 TSA24A1
ORA
100.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
0.000
0 Total=
004 TSD03C11
100 MC.
0.006
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART. TSD03C1 IN
COND.G.A.
0.000

0 Total=

005 TSD01C1
M.C.
0.254
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
0.000
0 Total=
006 TSD05A1
100 MC.
0.008
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE
0.000
0 Total=
007 TSE04C1
100 MP.
0.025
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.3 SI 4
0.000
0 Total=
008 TSF05A1
MP.
26.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.
INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,
2M INTRE DULAPI
0.002
0 Total=

009 ACE06A1
M
2.000
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI
CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE
0.023

0 Total=

010 ACE16A1
M
23.000
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR
METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.
CONDUCTE
0.000
0 Total=
011 TRA01A03P
TONA
1.529
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM
0.000

0 Total=

012 TRI1AA01C3
TONA
1.529
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERENAUTO CATEG.3
0.000
0 Total=
013 ACE08A1
M.C.
5.010
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP
0.000

0 Total=

014 ACE08A1
M.C.
5.500
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP
0.000

0 Total=

015 TRA01A06
TONA
21.188
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 6 KM.
0.000
0 Total=
016 ACC03B1
M
10.000
TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M
LUNG IMBINATE CU CEP SI BUZA AVIND DN
250 MM
0.002
0 Total=
016 6700659
M
10.100
@TUB PVC-G MUFAT PN10 DN 225X10.8 L=6M
COD KM225/6M/10B
0.006

0 Total=

017 ACD01L1
BUC.
1.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV
0.543

1 Total=

018 ACD04B1
BUC.
1.000
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA
LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA
LA CANALE CU DN 250
2.592
3 Total=
018 2101145

M.C.

0.040

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030


0.000
018 2100945
M.C.
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

0 Total=
1.090

0.000

0 Total=

019 ACD07A1
M
1.000
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M
CUPRINZIND:COS ACCES DIN TUBURI BETON DN
800 L= 1 M CU CEP SI B
0.697
1 Total=
019 2101145
M.C.
0.019
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030
0.000
0 Total=
020 ACD07D1
M
1.000
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M
CUPRINZIND:ADUCEREA LA COTA DIN BETON
SIMPLU MONOLIT
0.023
0 Total=
020 2100945
M.C.
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

0.385

0.000

0 Total=

020 2101145
M.C.
0.001
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030
0.000
021
CZ0104B1
M.C.
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN
INSTALATII NECENTRALIZATE
0.205

0 Total=
1.810

0 Total=

022
CZ0209G1
M.C.
1.280
PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU
TENCUIELI,MARCA M100-T MANUAL FARA ADAOS
VAR
0.381
0 Total=
023
CZ0204G1
M.C.
0.260
PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE
M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS
VAR
0.318
0 Total=
024
CA01L1
M.C.
3.350
TURNARE BETON SIMPLU IN CONSTRUCTII
EDILITARE(APEDUCTE,CANALE,ANEXE,ETC.)
0.000
024 2100945
M.C.
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

0 Total=
3.377

0.000

0 Total=

025 TRA06A25
TONA
8.764
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM
0.000
0 Total=
026
CB03F1
MP.
2.000
COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H35-60M CU
PLANSEE PREFABR.
0.003
0 Total=
027 ACC10B1
BUC.
1.000
INCHIDERE CAPAT LA COND.TUB BETON
PRECOMPR.PT.EFECT.PROBEI PRESIUNE AVIND
D= 500 MM
0.017
0 Total=
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

TRANSPORT

TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
=
Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE
-Asig.accid.munca si boli prof.
-Fond garantare creante salariale
-Contrib.conc.medicale
Total cheltuieli directe:
GREUTATE
MATERIALE
MANOPERA

UTILAJ

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA
PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

571058 pag
26
=================================================================
Formularul F3
Obiectivul:
Obiectul:

0057
0010

45230000
45330000

Complex de recreere pt. tineri


Instalatii sanitare

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 571058 Racord canal pluvial
Categoria de lucrari: 0056
=================================================================
= NR. SIMBOL ART.
CANTITATE
UM
PU MAT
VAL MAT =
=
D E N U M I R E
PU MAN
VAL MAN =
=
A R T I C O L
PU UTI
VAL UTI =
=
PU TRA
VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI
GR./UA
GR.TOT.
T O T A L =
=================================================================
001 TSC04F21
100 MC.
0.090
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM
ARGIL.IMBIB. APA DESC.AUT.TER.CAT.2 IN
COND.GOSP.APE.
0.000
0 Total=
002 TSA07C1
M.C.
3.861
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE
0.000
0 Total=
003 TSA24A1
ORA
9.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
0.000
0 Total=
004 TSD03C11
100 MC.
0.005
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART. TSD03C1 IN
COND.G.A.
0.000

0 Total=

005 TSD01C1
M.C.
0.002
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
0.000
0 Total=
006 TSD05A1
100 MC.
0.662
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE
0.000
0 Total=
007 TSE04C1
100 MP.
0.020
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.3 SI 4
0.000
0 Total=
008 TSF05A1
MP.
23.400
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.
INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,
2M INTRE DULAPI
0.002
0 Total=

009 ACE06A1
M
1.800
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI
CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE
0.023

0 Total=

010 ACE16A1
M
20.700
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR
METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.
CONDUCTE
0.000
0 Total=
011 TRA01A03P
TONA
1.192
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM
0.000

0 Total=

012 TRI1AA01C3
TONA
1.192
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERENAUTO CATEG.3
0.000
0 Total=
013 ACE08A1
M.C.
4.508
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP
0.000

0 Total=

014 ACE08A1
M.C.
4.950
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP
0.000

0 Total=

015 TRA01A06
TONA
18.917
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 6 KM.
0.000
0 Total=
016 ACC03B1
M
9.000
TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M
LUNG IMBINATE CU CEP SI BUZA AVIND DN
250 MM
0.002
0 Total=
016 6700658
M
9.000
@TUB PVC-G MUFAT PN 6 DN 225X6.6 L=6M
COD KM225/6M/6B
0.006

0 Total=

017 ACD01L1
BUC.
1.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV
0.543

1 Total=

018 ACD04B1
BUC.
1.000
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA
LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA
LA CANALE CU DN 250
2.592
3 Total=

018 2101145
M.C.
0.040
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030
0.000
018 2100945
M.C.
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

0 Total=
1.090

0.000

0 Total=

019 ACD07A1
M
1.000
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M
CUPRINZIND:COS ACCES DIN TUBURI BETON DN
800 L= 1 M CU CEP SI B
0.697
1 Total=
019 2101145
M.C.
0.019
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030
0.000
0 Total=
020 ACD07D1
M
1.000
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M
CUPRINZIND:ADUCEREA LA COTA DIN BETON
SIMPLU MONOLIT
0.023
0 Total=
020 2100945
M.C.
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

0.385

0.000

0 Total=

020 2101145
M.C.
0.001
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030
0.000
021
CZ0104B1
M.C.
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN
INSTALATII NECENTRALIZATE
0.205

0 Total=
1.810

0 Total=

022
CZ0209G1
M.C.
1.280
PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU
TENCUIELI,MARCA M100-T MANUAL FARA ADAOS
VAR
0.381
0 Total=
023
CZ0204G1
M.C.
0.260
PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE
M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS
VAR
0.318
0 Total=
024
CA01L1
M.C.
3.350
TURNARE BETON SIMPLU IN CONSTRUCTII
EDILITARE(APEDUCTE,CANALE,ANEXE,ETC.)
0.000
024 2100945

M.C.

0 Total=
3.377

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622


0.000

0 Total=

025 TRA06A25
TONA
8.764
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM
0.000
0 Total=
026
CB03F1
MP.
2.000
COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H35-60M CU
PLANSEE PREFABR.
0.003
0 Total=
027 ACC10B1
BUC.
1.000
INCHIDERE CAPAT LA COND.TUB BETON
PRECOMPR.PT.EFECT.PROBEI PRESIUNE AVIND
D= 500 MM
0.017
0 Total=
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

TRANSPORT

TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
=
Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE
-Asig.accid.munca si boli prof.
-Fond garantare creante salariale
-Contrib.conc.medicale
Total cheltuieli directe:
GREUTATE
MATERIALE
MANOPERA
Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

UTILAJ

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
571068 pag
30
=================================================================
Formularul F3
Obiectivul:
Obiectul:

0057
0010

45230000
45330000

Complex de recreere pt. tineri


Instalatii sanitare

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 571068 Retele canal pluv int
Categoria de lucrari: 0056
=================================================================
= NR. SIMBOL ART.
CANTITATE
UM
PU MAT
VAL MAT =
=
D E N U M I R E
PU MAN
VAL MAN =
=
A R T I C O L
PU UTI
VAL UTI =
=
PU TRA
VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI
GR./UA
GR.TOT.
T O T A L =
=================================================================
001 TSC04F21
100 MC.
1.110
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM
ARGIL.IMBIB. APA DESC.AUT.TER.CAT.2 IN
COND.GOSP.APE.
0.000
0 Total=
002 TSA07C1
M.C.
47.620
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.TARE
0.000
0 Total=
003 TSA24A1
ORA
111.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW
0.000
0 Total=
004 TSD03C11
100 MC.
0.090
EXECUTARE LUCRARI DE LA ART. TSD03C1 IN
COND.G.A.
0.000

0 Total=

005 TSD01C1
M.C.
0.040
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
0.000
0 Total=
006 TSD05A1
100 MC.
0.126
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOE
0.000
0 Total=
007 TSE04C1
100 MP.
0.380
NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.3 SI 4
0.000
0 Total=
008 TSF05A1
MP.
288.600
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.
INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,
2M INTRE DULAPI
0.002
1 Total=

009 ACE06A1
M
22.200
SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI
CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE
0.023

1 Total=

010 ACE16A1
M
255.300
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR
METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.
CONDUCTE
0.000
0 Total=
011 TRA01A03P
TONA
22.670
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM
0.000

0 Total=

012 TRI1AA01C3
TONA
22.670
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERENAUTO CATEG.3
0.000
0 Total=
013 ACE08A1
M.C.
55.600
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP
0.000

0 Total=

014 ACE08A1
M.C.
61.050
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP
0.000

0 Total=

015 TRA01A06
TONA
233.310
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 6 KM.
0.000
0 Total=
016 ACC03C1
M
44.000
TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M
LUNG IMBINATE CU CEP SI BUZA AVIND DN
300 MM
0.003
0 Total=
016 6704662
M
44.440
@TUB RIFLAT PVC DN 125 COD NA125BORD.CSO
0.001

0 Total=

017 ACC03B1
M
67.000
TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M
LUNG IMBINATE CU CEP SI BUZA AVIND DN
250 MM
0.002
0 Total=
017 6700663
M
67.700
@TUB PVC-G MUFAT PN 6 DN 315X9.2 L=6M
COD KM315/6M/6B
0.007

0 Total=

018 ACD01L1
BUC.
6.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV
0.543

3 Total=

019 ACD04B1
BUC.
6.000
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA
LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA
LA CANALE CU DN 250
2.592
16 Total=
019 2100957
M.C.
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

6.540

0.000

0 Total=

019 2101145
M.C.
0.320
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030
0.000

0 Total=

020 ACD07A1
M
6.000
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M
CUPRINZIND:COS ACCES DIN TUBURI BETON DN
800 L= 1 M CU CEP SI B
0.697
4 Total=
020 2101145
M.C.
0.152
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030
0.000

0 Total=

021 ACD07D1
M
6.000
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M
CUPRINZIND:ADUCEREA LA COTA DIN BETON
SIMPLU MONOLIT
0.023
0 Total=
021 2100933
M.C.
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

3.080

0.000

0 Total=

021 2101145
M.C.
0.008
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030
0.000
022
CZ0104B1
M.C.
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN
INSTALATII NECENTRALIZATE
0.205

0 Total=
11.580

2 Total=

023
CZ0209G1
M.C.
7.740
PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU
TENCUIELI,MARCA M100-T MANUAL FARA ADAOS
VAR
0.381
3 Total=

024
CZ0204G1
M.C.
1.560
PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE
M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS
VAR
0.318
0 Total=
025
CA01L1
M.C.
20.880
TURNARE BETON SIMPLU IN CONSTRUCTII
EDILITARE(APEDUCTE,CANALE,ANEXE,ETC.)
0.000
025 2100933
M.C.
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

0 Total=
21.047

0.000

0 Total=

026 TRA06A25
TONA
54.620
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM
0.000
0 Total=
027
CB03F1
MP.
12.000
COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H35-60M CU
PLANSEE PREFABR.
0.003
0 Total=
028 ACC10B1
BUC.
12.000
INCHIDERE CAPAT LA COND.TUB BETON
PRECOMPR.PT.EFECT.PROBEI PRESIUNE AVIND
D= 500 MM
0.017
0 Total=
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

TRANSPORT

TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
=
Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE
-Asig.accid.munca si boli prof.
-Fond garantare creante salariale
-Contrib.conc.medicale
Total cheltuieli directe:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA
PROIECTANT
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

571118 pag
34
=================================================================
Formularul F3
Obiectivul:
Obiectul:

0057
0011

45230000
45310000

Complex de recreere pt. tineri


Instalatii electrice

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 571118 Inst.electrice fantana arteziana
Categoria de lucrari: 0056
=================================================================
= NR. SIMBOL ART.
CANTITATE
UM
PU MAT
VAL MAT =
=
D E N U M I R E
PU MAN
VAL MAN =
=
A R T I C O L
PU UTI
VAL UTI =
=
PU TRA
VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI
GR./UA
GR.TOT.
T O T A L =
=================================================================
001
EA10D2
M
60.000
TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN
PARDOSEALA CU D=90MM
0.001

0 Total=

002
EC04A1
M
60.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP
0.000

0 Total=

002 4802597
M
61.599
CABLU ENERGIE CYABZY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S
8778
0.000

0 Total=

003
ED01J1
BUC.
1.000
INTRERUPATOR MANUAL PE CONSOLA,PACHET
BIPOLAR DE 10 SAU 25 A
0.002

0 Total=

003 5519185
BUC.
1.000
INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR SIMBOL 1030
25A ROTATIV
0.002

0 Total=

004
ED03B1
BUC.
1.000
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT DE SERIE
CONSTR NORMALA EXCLUSIV DOZA APARAT
0.000

0 Total=

004 5520366
BUC.
1.000
COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;
250 V
0.000

0 Total=

005
ED07D1
BUC.
1.000
CONTACTOR (INTRERUPTOR) AUTOMAT DE 10;25
A PE DIBLURI METALICE RACORDAT LA
CONDUCTE AL.SAU CU.
0.000
0 Total=

005 5529570
BUC.
1.000
CONTACTOR ELECTROMAGN.CU RELEECAPS.SIMB.
3207 10A;500V
0.001

0 Total=

006
ED08A1
BUC.
1.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE
0.000
0 Total=
006 5536157
BUC.
1.000
PRIZA BIPOLARA BACHEL.CU CONT.PROT.MARIT
APAR 250/10A
0.000

0 Total=

007
EF01A1
BUC.
1.000
TABLOU ELECTRIC PE PLACA MARMURA MONTAT
PERETE SAU NISA CU SUPR.<0,30MP
0.001

0 Total=

007 7348841
BUC.
1.000
TABLOU DISTRIB.PLACA MARMURA 600X400X30M
M 2CIRC.350A
0.032

0 Total=

008
EF06B1
BUC.
2.000
SOCLU PENTRU SIGURANTE CU LEGATURI IN
FATA BIPOLAR DE 25A
0.000

0 Total=

008 5500457
BUC.
4.000
SURUB DE CALIBRARE D2 DE 25A, DIN AM
58T,DESEN P-44625
0.000

0 Total=

008 5537228
BUC.
2.000
SOCLU PT.SIGURANTA CU LEGATURIIN FATA
LF25A SIMB.2030
0.000

0 Total=

009
EF06B1
BUC.
2.000
SOCLU PENTRU SIGURANTE CU LEGATURI IN
FATA BIPOLAR DE 25A
0.000

0 Total=

009 5500457
BUC.
4.000
SURUB DE CALIBRARE D2 DE 25A, DIN AM
58T,DESEN P-44625
0.000

0 Total=

009 5537228
BUC.
2.000
SOCLU PT.SIGURANTA CU LEGATURIIN FATA
LF25A SIMB.2030
0.000
010

EF09A1

BUC.

0 Total=
8.000

RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.


EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
<10MMP
0.000
0 Total=
011
EG08B1
M
20.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN TARE *
0.001
0 Total=
012
EG10A1
BUC.
1.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE
0.005

0 Total=

013 W2H07C1
M
10.000
PROFIL TIP M+1-2M PENTRU 3 CABLURI DE 1
KV STRAT PROTECTOL CU FOLII DIN PVC
0.001

0 Total=

014 W2H07G1
M
10.000
PROFIL TIP T PENTRU CABLE DE 1 KV CU TUB
DIN PVC CU D=100 MMP PT.PROT.CABLULUI
0.050

0 Total=

015 TSA16C1
M.C.
10.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE
0.000
0 Total=
016 TSD18C1
M.C.
10.000
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE
0.000
0 Total=
017 TSD04B1
M.C.
10.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV
0.000
0 Total=
018 W2J02A1
BUC.
1.000
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU
NOU
0.000

0 Total=

Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
=
Valoare aferenta utilaje electrice =
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:

TRANSPORT

TOTAL

-SANATATE
-Asig.accid.munca si boli prof.
-Fond garantare creante salariale
-Contrib.conc.medicale
Total cheltuieli directe:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:

TOTAL

Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA
PROIECTANT
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

571128 pag
38
=================================================================
Formularul F3
Obiectivul:
Obiectul:

0057
0011

45230000
45310000

Complex de recreere pt. tineri


Instalatii electrice

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta 571128 Iluminat parc
Categoria de lucrari: 0056
=================================================================
= NR. SIMBOL ART.
CANTITATE
UM
PU MAT
VAL MAT =
=
D E N U M I R E
PU MAN
VAL MAN =
=
A R T I C O L
PU UTI
VAL UTI =
=
PU TRA
VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI
GR./UA
GR.TOT.
T O T A L =
=================================================================
001
EA10D2
M
30.000
TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN
PARDOSEALA CU D=90MM
0.001

0 Total=

002
EB09A1
BUC.
40.000
PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA
SUPLIMENTARA A RECEPTOARELOR ELECTRICE
LA PAMINT
0.000
0 Total=
002 4826945
M
CONDUCTOR FY 1X 16 S 6865

1.200

0.000

0 Total=

002 5203401
BUC.
80.000
PAPUC STANTAT DIN CUPRU PT. COND.CUPRU
6X 5,4 MMP
0.000

0 Total=

003
EC04A1
M
420.000
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND
CANALE,CONDUCTE<16MMP
0.000

0 Total=

003 4806830
M
424.000
CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 16 U S
8778
0.001

0 Total=

004
EC05A1
M
100.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*
0.000
0 Total=
004 4801842
M
100.800
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 2X 2,5 U S.
8778
0.000

0 Total=

005
EC12C1
BUC.
44.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. <4X10MMP
0.000

0 Total=

006
EE10C1
BUC.
40.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR
0.000

0 Total=

006 5104071
BUC.
40.400
APLICA AMINOPL.DUL.E27,OBLICA ,60W,TIP
AA-O,SIMB.B11323
0.000

0 Total=

007
EF09A1
BUC.
240.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
<10MMP
0.000
0 Total=
008
EG08B1
M
380.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN TARE *
0.001
0 Total=
009
EG10A1
BUC.
40.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE
0.005

0 Total=

010 W2F08B01
BUC.
40.000
CUTIE SIG.CU LOC PTR.BALAST PTR.LAMPA CU
VAPORI ME RCUR MONT.AUTOTELES.CU 1 SIG.
SI 1 BAL.ST.MET.
0.004
0 Total=
011 W2G24E1
M
20.000
TEAVA NEAGRA DIN OTEL DE 2" PT.PROTECTIA
CABLURILOR DE 16-50 MMP, PE STILPI DE
BETON
0.005
0 Total=
012 W2A15A1
BUC.
40.000
STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE BURATA
TEREN NORMAL
0.000

0 Total=

012 6500923
BUC.
40.000
STILP TEAVA OL.37 L= 5 M 70X 4 MM PT.IL.
PUBL.
0.042

2 Total=

013 W2H07A1
M
380.000
PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT
PROTECTOR CU FOLII DIN PVC
0.001

0 Total=

014 W2H07G1
M
10.000
PROFIL TIP T PENTRU CABLE DE 1 KV CU TUB
DIN PVC CU D=100 MMP PT.PROT.CABLULUI
0.050

0 Total=

015 TSA16C1
M.C.
180.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
T.TARE
0.000
0 Total=
016 TSD18C1
M.C.
180.000
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN TEREN TARE
0.000
0 Total=
017 TSD01C1
M.C.
5.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
0.000
0 Total=
018 TSD04B1
M.C.
180.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV
0.000
0 Total=
019 W2H04A1
M.C.
10.000
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT
0.000
0 Total=
020
CA01A1
M.C.
50.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC
0.000
0 Total=
020 2100945
M.C.
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

50.500

0.000

0 Total=

021
CZ0105A1
M.C.
50.000
PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,
GRANULATIA<16MM,CIMENT M30 IN INST.
CENTRALIZATE
0.302
15 Total=
022 W2G18A01
BUC.
5.000
BORNA DIN BETON MARCA B 100 PENTRU
MARCAREA TRASEULUI DE CABLURI
0.010

0 Total=

023 W2J02A1
BUC.
1.000
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU
NOU
0.000
024

W2G06A01

0 Total=
5.000

MONT SI DEMONT PODETE METALICE ZONE


CIRCULATIE
0.000

0 Total=

025
CZ0105H1
M.C.
30.000
PREPARARE BETON B150 CU AGREGATE GRELE
GRANULATIA<31MM CIMENT M30 PT BLOCURI
FUNDATII MANUAL
0.263
8 Total=
026 W1P08A
BUC.
1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII
0.000
0 Total=
027
CP20E1
BUC.
30.000
INADIRE CAP LA CAP,ARMATURI OTEL,SUDURA
ELECTR.CU BARE DIN PC 52 D=10-16MM CU 1
ECLISA
0.000
0 Total=
028
CN13A1
M
6.000
VOPSITORII OBISNUITE LA INSTALATII
EXECUTATE CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCTE
CU D EXT.<34MM INCLUS
0.000
0 Total=
028 6103220
KG
0.102
VOPSEA ALBA (FP) V.101-1 NTR 90-80
0.001
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE

MATERIALE

MANOPERA

0 Total=
UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

TRANSPORT

TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
=
Valoare aferenta utilaje electrice =
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE
-Asig.accid.munca si boli prof.
-Fond garantare creante salariale
-Contrib.conc.medicale
Total cheltuieli directe:
GREUTATE

MATERIALE

Cheltuieli indirecte:
Profit:

MANOPERA

UTILAJ

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA
TOTAL cu TVA
PROIECTANT

Ispas Luminita

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

S-ar putea să vă placă și