Sunteți pe pagina 1din 32

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 179 (XXIII) Nr. 214 Luni, 28 martie 2011
S U M A R
Nr. Pagina
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI
257. Hotrre pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice ........................................................ 231
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
2
H O T R R I A L E G U V E R N U L U I R O M N I E I
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 183 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob Normele de aplicare a prevederilor
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 852 din
20 decembrie 2010, prevzute n anexa care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se
abrog Ordinul ministrului muncii i solidaritii sociale
nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile i
completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificrile i completrile
ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Ioan Nelu Boti
Ministrul aprrii naionale,
Gabriel Oprea
Ministrul administraiei i internelor,
Constantin-Traian Iga
Directorul Serviciului Romn de Informaii,
George Cristian Maior
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 20 martie 2011.
Nr. 257.
ANEX
N O R M E
de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
CAPITOLUL I
Declaraia nominal de asigurare, contractul
de asigurare social, declaraia individual de asigurare
i contribuia de asigurri sociale
Art. 1. Asigurarea evidenei nominale a asigurailor i a
obligaiilor de plat ctre bugetul asigurrilor sociale de stat se
realizeaz pe baza declaraiei nominale de asigurare, potrivit
modelului aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1.397/2010
privind modelul, coninutul, modalitatea de depunere i de
gestionare a Declaraiei privind obligaiile de plat a
contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a
persoanelor asigurate.
Art. 2. Declaraia nominal de asigurare se completeaz
i se depune de persoanele fizice i juridice care au calitatea de
angajator sau entiti asimilate angajatorului, prevzute la
art. 296
3
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, crora le revin, potrivit
legislaiei n vigoare, obligaii de plat privind impozitul pe venitul
din salarii, precum i cele privind bugetul asigurrilor sociale de
stat.
Art. 3. Declaraia nominal de asigurare se depune lunar,
pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se
datoreaz contribuiile, la organul fiscal competent, potrivit
prevederilor art. 296
19
din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. 4. (1) Obligaia de plat ctre bugetul asigurrilor
sociale de stat const n plata contribuiei de asigurri sociale.
(2) Cotele contribuiei individuale de asigurri sociale, a celei
datorate de angajator, baza de calcul a acestora, termenele de
plat i celelalte aspecte privind contribuiile de asigurri sociale
sunt reglementate n titlul IX
2
Contribuii sociale obligatorii din
Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 5. Declaraia nominal de asigurare constituie
documentul pe baza cruia casele teritoriale de pensii, respectiv
casele de pensii sectoriale competente stabilesc stagiul de
cotizare n sistemul public de pensii i determin punctajul lunar
al asiguratului, utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.
Art. 6. (1) n situaiile n care, pentru anumite perioade de
dup data de 31 martie 2001, stagiul de cotizare n sistemul
public de pensii, respectiv veniturile asigurate pe baza crora
se determin punctajul lunar, nu pot fi dovedite prin declaraia
nominal de asigurare, persoana n cauz poate prezenta casei
teritoriale/sectoriale de pensii competente alte documente
doveditoare, ntocmite n condiiile legii.
(2) Documentele doveditoare pot fi:
a) carnetul de munc, cu nregistrrile efectuate potrivit
normelor legale, n original;
b) certificate cu informaii extrase din registrele generale de
eviden a salariailor depuse de angajatori potrivit art. 7 din
Hotrrea Guvernului nr. 161/2006 privind ntocmirea i
completarea registrului general de eviden a salariailor, cu
modificrile i completrile ulterioare;
c) certificate/adeverine eliberate n condiiile legii de Arhivele
Naionale sau de ctre deintorii legali ai arhivelor fotilor
angajatori;
d) hotrri judectoreti prin care se reconstituie elementele
necesare stabilirii drepturilor de pensie.
(3) Documentele prevzute n alin. (2) se prezint n copie
certificat sau n original, dup caz.
(4) Prevederile alin. (1) i (2) se aplic numai n situaiile n
care se dovedete c angajatorul se afl n imposibilitatea de a
ntocmi i de a depune declaraia nominal de asigurare.
Art. 7. (1) n sistemul public de pensii se pot asigura, pe
baz de contract de asigurare social, avocaii, personalul
clerical i cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege,
cu sisteme proprii de asigurri sociale i pensii, neintegrate n
sistemul public, precum i orice alt persoan care dorete s
se asigure n sistemul public de pensii.
(2) Se pot asigura n sistemul public de pensii, pe baz de
contract de asigurare social, i persoanele care, asigurate fiind
n temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, denumit n continuare lege, doresc s
i completeze venitul asigurat pn la plafonul prevzut de
lege.
Art. 8. (1) Contractul de asigurare social se ncheie ntre
persoana interesat sau, dup caz, tutorele, curatorul ori
mandatarul acesteia desemnat prin procur special i casa
teritorial de pensii competent, denumit, n continuare,
asigurtor, n funcie de domiciliul sau reedina persoanei
interesate ori, dup caz, a tutorelui, curatorului sau
mandatarului.
(2) Contractul de asigurare social se ncheie n form scris
i produce efecte de la data nregistrrii la asigurtor.
Art. 9. (1) Venitul asigurat nscris n contractul de
asigurare social, la care se datoreaz contribuia de asigurri
sociale, este stabilit de persoana interesat, cu respectarea
prevederilor legale.
(2) Venitul asigurat poate fi modificat din iniiativa
asiguratului, n condiiile legii, prin ncheierea unui act adiional
la contractul de asigurare social.
(3) Actul adiional la contractul de asigurare social produce
efecte pentru viitor cel mai devreme de la data nregistrrii
acestuia la asigurtor i are acelai regim juridic ca i contractul
de asigurare social.
Art. 10. La ncheierea contractului de asigurare social se
prezint asigurtorului urmtoarele documente:
a) actul de identitate, certificarea pentru conformitate a copiei
fcndu-se de ctre asigurtor;
b) actul de identitate al reprezentantului, precum i actul care
atest calitatea acestuia, dup caz.
Art. 11. n situaia nerespectrii termenului de plat a
contribuiei, prevzut la art. 27, n cursul derulrii contractului de
asigurare social, se calculeaz dobnzi i penaliti de
ntrziere aferente.
Art. 12. Constatarea rezilierii contractului de asigurare
social se face prin decizie a asigurtorului.
Art. 13. n sistemul public de pensii sunt obligate s
depun declaraie individual de asigurare persoanele care
realizeaz, n mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic
echivalent cu cel puin de 4 ori ctigul salarial mediu brut utilizat
la fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat i care se
afl n una dintre situaiile prevzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din
lege.
Art. 14. (1) Persoanele care sunt asigurate n sistemul
public de pensii n condiiile prevzute de instrumentele juridice
cu caracter internaional la care Romnia este parte, avnd
angajator nerezident n Romnia, i pot asuma obligaiile
respectivului angajator, n numele acestuia, n ceea ce privete
plata contribuiilor, fiind asimilate, n acest sens, asigurailor
prevzui la art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din lege.
(2) Persoanele care nu au domiciliul sau reedina n
Romnia i care n temeiul instrumentelor juridice cu caracter
internaional la care Romnia este parte au obligaia de a se
asigura n sistemul public de pensii, nefiind ntr-o relaie
dependent cu un angajator rezident n Romnia, depun
declaraie individual de asigurare.
Art. 15. (1) Declaraia individual de asigurare se depune
personal la casa teritorial de pensii competent, n funcie de
domiciliul sau reedina persoanei.
(2) Nedepunerea declaraiei individuale de asigurare
constituie, potrivit prevederilor art. 144 lit. b) din lege,
contravenie i se sancioneaz conform legii.
(3) Declaraia individual de asigurare prevzut la art. 14
alin. (2) se depune la casa teritorial de pensii competent, n
funcie de locul de desfurare a activitii.
Art. 16. La depunerea declaraiei individuale de asigurare
persoana obligat s se asigure prezint asigurtorului, dup
caz, urmtoarele documente:
a) actul de identitate, n original i n copie, certificarea pentru
conformitate a copiei fcndu-se de ctre asigurtor;
b) copie a contractului de administrare ori de management,
n cazul administratorilor sau managerilor care au ncheiat
contract de administrare ori de management;
c) copie a certificatului de nregistrare la registrul comerului,
copii ale declaraiilor fiscale depuse n cazul membrilor
ntreprinderii individuale i ai ntreprinderii familiale;
d) copie a certificatului de nregistrare la registrul comerului,
copii ale declaraiilor fiscale depuse n cazul persoanelor fizice
autorizate s desfoare activiti economice;
e) copie a contractului individual de munc sau a altui
document din care rezult desfurarea activitii, ncheiat cu
societatea angajatoare, n cazul persoanelor angajate n instituii
internaionale, dac nu sunt asiguraii acestora;
f) copie a contractului, a acordului sau a altui document din
care rezult desfurarea activitii, ncheiat cu societatea
angajatoare, n cazul altor persoane care realizeaz venituri din
activiti profesionale.
Art. 17. (1) n situaia n care pe parcursul derulrii
asigurrii n baza declaraiei individuale de asigurare se face
dovada c ntr-un an calendaristic nu se realizeaz venituri la
nivelul prevzut de lege, declaraia se suspend la cererea
asiguratului sau din iniiativa casei teritoriale de pensii.
(2) n situaia n care declaraia individual de asigurare se
suspend din iniiativa casei teritoriale de pensii, aceasta va
notifica asiguratul, cu indicarea perioadei pentru care s-a produs
suspendarea.
(3) Constatarea nerealizrii veniturilor se face pe baza
documentelor fiscale prevzute de legislaia n materie, a
adeverinelor eliberate de organele fiscale competente sau,
dup caz, pe baza datelor furnizate caselor teritoriale de pensii
de ctre organele fiscale.
(4) n perioada de suspendare prevzut la alin. (1) nu se
datoreaz contribuia de asigurri sociale i perioada respectiv
nu constituie stagiu de cotizare n sistemul public de pensii.
(5) n situaia n care n perioada de suspendare s-au achitat
contribuii de asigurri sociale, acestea nu se restituie, fiind luate
n calcul la determinarea stagiului de cotizare i a punctajului
lunar pentru stabilirea drepturilor de pensie.
Art. 18. Declaraia individual de asigurare este
suspendat de drept, n condiiile legii, pe perioada n care
asiguratul a beneficiat de concedii medicale i indemnizaii de
asigurri sociale de sntate i/sau de concedii pentru creterea
copilului pn la mplinirea vrstei de un an, 2 ani, respectiv
3 ani, n cazul copilului cu handicap.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
3
Art. 19. Asiguraii care fac dovada c nu se mai regsesc
n situaiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 6
alin. (1) pct. IV din lege, au obligaia s depun la casele
teritoriale de pensii, n termen de 30 zile de la modificarea
situaiei, formularul-tip de ncetare a declaraiei individuale de
asigurare n sistemul public de pensii, aprobat prin ordin al
ministrului muncii, familiei i proteciei sociale.
Art. 20. (1) n situaia n care casa teritorial de pensii
deine informaii certe cu privire la faptul c asiguraii pe baz de
declaraie individual de asigurare nu se mai regsesc n una
dintre situaiile prevzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege, pentru
a fi asigurai obligatoriu n sistemul public, poate proceda, dup
notificarea prealabil a asiguratului, la ncetarea, din oficiu, a
declaraiei individuale de asigurare.
(2) Prevederile alin. (1) se pot aplica i persoanelor aflate n
una dintre situaiile prevzute la art. 11 alin. (4) din lege.
(3) ncetarea declaraiei individuale de asigurare se
efectueaz pe baz de proces-verbal n care se consemneaz
motivele ncetrii, precum i informaiile/documentele care au
fost avute n vedere.
(4) ncetarea opereaz cu data de nti a lunii urmtoare
celei n care asiguratul nu se mai regsete n una dintre
situaiile prevzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege.
(5) Asiguraii cu declaraie individual de asigurare, care fac
dovada c se regsesc n situaiile prevzute la art. 11 alin. (4)
din lege, pot depune formularul-tip de ncetare a declaraiei
individuale de asigurare n sistemul public de pensii. n acest
caz, ncetarea opereaz ncepnd cu data depunerii cererii.
Art. 21. Ori de cte ori intervin modificri ale elementelor
care au stat la baza declaraiei individuale de asigurare,
asiguratul are obligaia de a depune la casa teritorial de pensii
o comunicare de modificare a declaraiei.
Art. 22. n categoria persoane fizice autorizate s
desfoare activiti economice, prevzut la art. 6 alin. (1)
pct. IV lit. c) din lege, se ncadreaz persoanele care exercit
profesiuni libere, i anume:
a) expert contabil;
b) contabil autorizat;
c) consultant de plasament n valori mobiliare;
d) medic;
e) farmacist;
f) medic veterinar;
g) psiholog cu drept de liber practic;
h) notar public;
i) auditor financiar;
j) practician n reorganizare i lichidare;
k) persoane autorizate s realizeze i s verifice lucrrile de
specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei i cartografiei;
l) expert tehnic;
m) urbanist;
n) restaurator;
o) persoane autorizate s furnizeze servicii publice conexe
actului medical;
p) consilier n proprietate industrial;
q) expert criminalist;
r) executor judectoresc;
s) arhitect;
t) traductor autorizat;
u) consultant fiscal;
v) broker;
w) oricare profesii/meserii reglementate, desfurate n mod
independent, n condiiile legii.
Art. 23. (1) Persoanele asigurate la data de 31 decembrie
2010, pe baz de declaraie/contract de asigurare social, n
condiiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i
alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile i completrile
ulterioare, care se regsesc n situaiile de asigurai
obligatoriu/facultativ prevzute de lege, i pstreaz calitatea
de persoane asigurate n sistemul public de pensii ncepnd cu
data de 1 ianuarie 2011.
(2) Persoanele prevzute la alin. (1) nu au obligaia
depunerii/ncheierii unor noi documente de asigurare potrivit
prevederilor legii.
(3) Pentru persoanele prevzute la alin. (1), venitul asigurat
nscris n documentele de asigurare se va ncadra obligatoriu n
limitele prevzute la art. 36 din lege.
(4) Persoanelor prevzute la alin. (1) le revin n continuare
obligaiile i beneficiaz de drepturile stabilite de lege.
Art. 24. n cazul persoanelor asigurate n sistemul
public de pensii n baza declaraiei de asigurare la data de
31 decembrie 2010 i care, ncepnd cu data de 1 ianuarie
2011, nu se mai afl ntr-una dintre situaiile prevzute la art. 6
alin. (1) pct. IV din lege, dar au achitat contribuia de asigurri
sociale prevzut de lege, aceasta nu se restituie, iar perioada
respectiv constituie stagiu de cotizare, n condiiile legii.
Art. 25. Casa teritorial de pensii are obligaia ca, cel mai
trziu n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a unui act
normativ de modificare a cadrului legal privind declaraia
individual de asigurare sau contractul de asigurare social, s
comunice n scris asigurailor natura modificrii i data de la care
survine aceasta.
Art. 26. Modelul contractului de asigurare social, al
declaraiei individuale de asigurare social, al actului adiional la
contractul de asigurare social, al comunicrii de modificare a
declaraiei individuale de asigurare, al formularuluitip de
ncetare a declaraiei individuale de asigurare n sistemul public
de pensii sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului muncii,
familiei i proteciei sociale nr. 5/2011 pentru aprobarea
modelului contractului de asigurare social, al actului adiional,
al declaraiei individuale de asigurare, al comunicrii de
modificare i al formularului de solicitare de ncetare a
declaraiei individuale de asigurare.
Art. 27. (1) Termenul de plat a contribuiei de asigurri
sociale, n cazul asigurailor pe baz de contract de asigurare
social sau declaraie individual de asigurare, este pn la
data de 25 a lunii urmtoare celei pentru care se datoreaz
plata.
(2) Neplata contribuiei de asigurri sociale la termen
genereaz plata unor dobnzi i penaliti de ntrziere.
(3) Cota dobnzilor i penalitilor de ntrziere, prevzute la
alin. (2), precum i modalitatea de calcul al acestora se
stabilete potrivit reglementrilor privind executarea creanelor
bugetare.
Art. 28. Calculul dobnzilor i penalitilor de ntrziere
pentru asiguraii cu declaraie individual de asigurare sau
contract de asigurare social se efectueaz de ctre casele
teritoriale de pensii.
Art. 29. (1) Declaraia individual de asigurare i contractul
de asigurare social nceteaz de drept la data decesului
asiguratului.
(2) Eventualele sume neachitate pn la data decesului,
reprezentnd contribuii de asigurri sociale i, dup caz,
accesoriile, nu se mai urmresc. Stagiul de cotizare se constituie
numai din perioadele pentru care s-au pltit sumele
reprezentnd contribuia de asigurri sociale i, dup caz,
accesoriile.
(3) n situaiile n care sunt fcute pli anticipate pentru
perioade ulterioare datei decesului, sumele pltite pentru aceste
perioade, reprezentnd contribuie de asigurri sociale, se
restituie, la cerere, persoanelor prevzute la art. 120 alin. (1) din
lege.
(4) n situaiile prevzute la alin. (3), constituie stagiu de
cotizare perioada pentru care s-a pltit contribuia de asigurri
sociale, pn la data decesului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
4
Art. 30. Ctigul salarial mediu brut menionat n cuprinsul
legii este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurrilor
sociale de stat i aprobat prin legea bugetului asigurrilor sociale
de stat.
CAPITOLUL II
Stagiul de cotizare n sistemul public de pensii.
Certificarea stagiului de cotizare i a punctajului realizat
n sistemul public de pensii
Art. 31. (1) n situaia persoanelor prevzute la art. 6
alin. (1) pct. I, II, III i V din lege, constituie stagiu de cotizare n
sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat
contribuii de asigurri sociale.
(2) n situaia persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. IV
i alin. (2) din lege, constituie stagiu de cotizare n sistemul
public de pensii perioadele pentru care s-au datorat i pltit
contribuii de asigurri sociale.
(3) n situaia persoanelor care beneficiaz de pli
compensatorii, suportate din bugetul asigurrilor pentru omaj
pentru care contribuia de asigurri sociale se datoreaz la
nivelul cotei contribuiei individuale, stagiul de cotizare se
determin prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a
raportului dintre cota de contribuie individual de asigurri
sociale i cota de contribuie de asigurri sociale aprobat
pentru locurile de munc n condiii normale.
Art. 32. Perioadele necontributive prevzute la art. 49 din
lege reprezint perioade asimilate stagiului de cotizare.
Art. 33. Perioada pentru care se datoreaz contribuie de
asigurri sociale n sistemul public de pensii se nregistreaz n
zile lucrate dintre cele lucrtoare, corespunztoare condiiilor de
munc n care asiguratul i desfoar activitatea, sau, dup
caz, n zile lucrtoare din numrul zilelor calendaristice, n cazul
perioadelor de concedii medicale.
Art. 34. (1) Stagiul de cotizare se determin i se exprim
n zile calendaristice.
(2) Modalitatea tehnic de transformare a zilelor lucrtoare n
zile calendaristice, n vederea determinrii stagiului de cotizare
realizat, se face potrivit procedurii aprobate prin ordin al
preedintelui Casei Naionale de Pensii Publice, denumit n
continuare CNPP.
Art. 35. (1) Stagiul de cotizare se certific asigurailor, din
oficiu, o dat la 2 ani, de ctre CNPP i casele de pensii
sectoriale.
(2) Certificarea prevzut la alin. (1) se face prin emiterea i
comunicarea ctre asigurai a Certificatului privind stagiul de
cotizare n sistemul public de pensii.
CAPITOLUL III
Pensiile din sistemul public de pensii
Art. 36. n sistemul public de pensii au dreptul la pensie,
n situaia ndeplinirii condiiilor prevzute de lege, urmtoarele
categorii de persoane:
a) asiguraii prevzui la art. 6 din lege;
b) persoanele care satisfac obligaii militare sau sunt elevi ai
unei coli militare/coli de ageni de poliie, cu excepia elevilor
liceelor militare, studeni ai unei instituii de nvmnt din
sistemul de aprare, ordine public i siguran naional;
c) elevii, inclusiv elevii liceelor militare, ucenicii i studenii
care i-au pierdut total sau cel puin jumtate din capacitatea de
munc datorit bolilor profesionale sau accidentelor de munc
survenite n timpul i din cauza practicii profesionale;
d) persoanele care i-au pierdut total sau parial capacitatea
de munc i marii mutilai, ca urmare a participrii la lupta pentru
victoria Revoluiei din Decembrie 1989 sau n legtur cu
evenimentele revoluionare din decembrie 1989, dac erau
cuprini ntr-un sistem de asigurri sociale anterior datei ivirii
invaliditii din aceast cauz;
e) persoanele care, la data solicitrii drepturilor de pensie,
nu mai au calitatea de asigurat;
f) urmaii persoanelor prevzute la lit. a)e), respectiv copiii
i soul supravieuitor.
A. Pensia pentru limit de vrst
Art. 37. (1) Stagiul minim/complet de cotizare prevzut la
art. 53 alin. (2) i (3) din lege, respectiv stagiul complet de
cotizare prevzut la art. 54 alin. (3) din lege cuprinde i:
a) stagiul de cotizare realizat pn la intrarea n vigoare a
legii;
b) vechimea n serviciu recunoscut pentru stabilirea
pensiilor, pn la intrarea n vigoare a legii, n cazul persoanelor
prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege;
c) vechimea n munc sau, dup caz, vechimea n serviciu
realizat n celelalte sisteme de asigurri sociale, neintegrate n
sistemul public de pensii;
d) perioadele suplimentare acordate pentru activitatea
desfurat n grupa I, a II-a, respectiv n condiii deosebite,
condiii speciale i alte condiii de munc.
(2) Stagiul minim de cotizare n specialitate prevzut la
art. 54 alin. (2) din lege este constituit din perioada n care o
persoan din sistemul naional de aprare naional, ordine
public i siguran naional, precum i din sistemul
administraiei penitenciare s-a aflat n una dintre urmtoarele
situaii:
1. a avut calitatea de cadru militar n activitate;
2. a ndeplinit serviciul militar ca militar n termen, militar cu
termen redus, elev al unei coli militare/coli de ageni de poliie
sau student al unei instituii de nvmnt din sistemul de
aprare, ordine public i siguran naional pentru formarea
cadrelor militare, poliitilor i funcionarilor publici cu statut
special din sistemul administraiei penitenciare, cu excepia
liceului militar;
3. a fost concentrat sau mobilizat ca rezervist;
4. a fost n captivitate;
5. a avut calitatea de funcionar public cu statut special n
instituiile din sistemul de aprare, ordine public i siguran
naional, precum i din sistemul administraiei penitenciare;
6. a avut calitatea de militar angajat pe baz de contract
i/sau de soldat i gradat voluntar.
Art. 38. (1) Vrstele standard de pensionare i stagiile
minime sau complete de cotizare pentru femei i brbai sunt
prevzute n anexa nr. 5 la lege.
(2) n situaia cadrelor militare, soldailor i gradailor
voluntari, poliitilor i funcionarilor publici cu statut special din
sistemul administraiei penitenciare, din domeniul aprrii,
ordinii publice i siguranei naionale, vrstele standard de
pensionare i stagiile minime sau complete de cotizare n
specialitate sunt prevzute n anexa nr. 6 la lege.
Art. 39. (1) Reducerea vrstelor standard de pensionare
pentru persoanele care au desfurat activiti ncadrate prin
lege n condiii deosebite de munc se face corespunztor
timpului efectiv lucrat n aceste condiii, din vrstele standard de
pensionare prevzute n anexa nr. 5 sau, dup caz, anexa nr. 6
la lege, cu respectarea condiiilor prevzute la art. 55 alin. (1)
lit. a) din lege.
(2) Se asimileaz stagiilor realizate n condiii deosebite de
munc i vechimea n munc realizat n grupa I sau a II-a de
munc, potrivit legislaiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu
excepia celor ncadrate n condiii speciale.
Art. 40. (1) Reducerea vrstelor standard de pensionare
pentru persoanele care au desfurat activiti ncadrate prin
lege n condiii speciale sau n alte condiii de munc se face
corespunztor stagiului de cotizare realizat n aceste condiii,
din vrstele standard de pensionare prevzute n anexa nr. 5
sau, dup caz, anexa nr. 6 la lege, cu respectarea condiiilor
prevzute la art. 55 alin. (1) lit. b) din lege.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
5
(2) n situaia persoanelor care au desfurat activitate cel
puin 50% n subteran sau n zona I de expunere la radiaii,
respectiv cel puin 70% n zona a II-a de expunere la radiaii,
dintre cele ncadrate la art. 30 alin. (1) lit. a) i b) din lege, stagiul
de cotizare realizat n aceste condiii este egal cu timpul lucrat
n regim normal de lucru.
(3) n cazul persoanelor care au realizat stagiul complet de
cotizare de 30 de ani, dintre care cel puin 20 de ani n activitile
prevzute la art. 30 alin. (1) lit. a) i f) din lege, ncadrate prin
lege n condiii speciale, reducerea vrstelor standard de
pensionare se face potrivit art. 56 alin. (2) din lege, cu
respectarea prevederilor alin. (3) i (4) ale aceluiai articol.
(4) Persoanele care au realizat stagii de cotizare n condiii
speciale prevzute la art. 30 alin. (1) lit. b) din lege beneficiaz
de pensie pentru limit de vrst indiferent de vrst, dac
ndeplinesc condiiile de stagiu de cotizare prevzute la art. 57
alin. (1) i (3) din lege.
(5) n situaia persoanelor care au realizat stagii de cotizare
n condiiile speciale prevzute la art. 30 alin. (1) lit. b) din lege,
mai puin de 15 ani n zona I de expunere la radiaii i mai puin
de 17 ani n zona a II-a de expunere la radiaii, aceste stagii se
cumuleaz considerndu-se stagii de cotizare n zona a II-a de
expunere la radiaii, n vederea nscrierii la pensie pentru limit
de vrst.
Art. 41. (1) Reducerea vrstelor standard de pensionare
potrivit art. 55 din lege se face numai n condiiile realizrii
stagiului complet de cotizare.
(2) n situaia cadrelor militare, soldailor i gradailor
voluntari, poliitilor i funcionarilor publici cu statut special din
sistemul administraiei penitenciare, din domeniul aprrii
naionale, ordinii publice i siguranei naionale, reducerea
vrstelor standard de pensionare se face din vrstele standard
prevzute n anexa nr. 6 la lege, numai n condiiile realizrii
stagiului minim de cotizare n specialitate.
(3) Reducerea vrstelor standard de pensionare prevzute
de alte acte normative i cele prevzute la art. 55 din lege pot fi
cumulate ntre ele, fr ca reducerea total s fie mai mare de
13 ani.
Art. 42. Pentru persoanele crora le-au fost stabilite
drepturi privind vechimea n munc n condiiile prevzute la
art. 1 alin. (1) lit. a)c) i alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurat cu ncepere de la 6 martie
1945, precum i celor deportate n strintate ori constituite n
prizonieri, republicat, reducerea vrstelor standard de
pensionare se face numai pentru anii ntregi de privare de
libertate, de deportare n strintate dup data de 23 august
1944 i/sau de prizonierat.
Art. 43. (1) Reducerea prevzut la art. 58 din lege se
aplic persoanelor cu handicap care, la data solicitrii pensiei,
fac dovada acestui statut cu certificatul de ncadrare n grad de
handicap, emis n condiiile legii;
(2) n vederea aplicrii art. 58 din lege, certificatul de
ncadrare n grad de handicap va conine obligatoriu:
a) data dobndirii handicapului;
b) gradul de handicap;
c) meniunea c persoana este nerevizuibil;
d) meniunea c certificatul a fost emis pentru aplicarea
art. 58 din lege.
(3) Reducerea prevzut la alin. (1) se face numai n
condiiile handicapului preexistent calitii de asigurat.
(4) Schimbarea ulterioar nscrierii la pensie a gradului de
handicap nu afecteaz drepturile de pensie acordate, cu
excepia cazului n care certificatul de ncadrare n grad de
handicap a fost anulat, n condiiile legii.
Art. 44. Reducerea prevzut la art. 59 din lege se aplic
nevztorilor care fac dovada acestui statut cu certificatul de
ncadrare n grad de handicap emis n condiiile legii, care va
conine obligatoriu urmtoarele elemente: data ivirii
handicapului, gradul de handicap, termenul de revizuire, precum
i meniunea c certificatul a fost emis n vederea aplicrii art. 59
din lege.
Art. 45. (1) Asiguraii care i-au desfurat activitatea pe
durata programului normal de lucru dintr-o lun, activitile din
anexa nr. 2 la lege, avizate n condiii speciale de munc,
realizate n unitile menionate n anexa nr. 3 la lege,
beneficiaz de stagii de cotizare n condiii speciale de munc.
(2) n situaia n care, potrivit legii, unitile prevzute n
anexa nr. 3 la lege i schimb denumirea sau sediul ori se
reorganizeaz, inclusiv prin preluarea n totalitate sau n parte a
patrimoniului de ctre o alt societate, locurile de munc avizate
n condiii speciale, n care pn la data la care au intervenit
aceste modificri s-au desfurat activitile prevzute n anexa
nr. 2 la lege, rmn n continuare ncadrate n condiii speciale
de munc, dac respectivele locuri de munc se regsesc la
noua societate.
(3) Controlul privind meninerea, conform avizului, a locurilor
de munc la noua societate se efectueaz de ctre Inspecia
Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munc.
(4) n situaiile prevzute la alin. (2) i (3), angajatorul va
depune la casa teritorial de pensii Nota privind locurile de
munc ncadrate n condiii speciale potrivit Avizului pentru
ncadrarea locurilor de munc n condiii speciale, ntocmit de
ctre acesta, n conformitate cu modelul prezentat n anexa
nr. 1, i Nota de constatare ntocmit de ctre inspectoratul
teritorial de munc, din care s rezulte meninerea, conform
avizului, a locurilor de munc la noua unitate.
(5) Perioadele n care asiguraii care i desfoar
activitatea n condiii speciale de munc se afl n concediu
pentru incapacitate temporar de munc i/sau n concediu de
odihn constituie stagiu de cotizare realizat n condiii speciale
de munc, dac au lucrat cel puin n ziua premergtoare
concediului n locuri de munc ncadrate n astfel de condiii de
munc.
(6) ncadrarea asigurailor n locuri de munc n activitile
speciale prevzute n anexa nr. 2 la lege se face de ctre
unitile prevzute n anexa nr. 3 la lege, pe baza documentelor
i evidenelor acestora, ntocmite potrivit legii, din care rezult c
activitatea asigurailor s-a desfurat numai n respectivele
locuri de munc, pe durata programului normal de lucru din luna
respectiv.
(7) Programul normal de lucru din luna respectiv pentru
locurile de munc prevzute n aviz este cel stabilit prin acte
normative specifice, prin contractul colectiv de munc i/sau
regulamentul intern, n condiiile legii, n funcie de sectorul de
activitate sau de angajator.
Art. 46. (1) Asiguraii unui angajator, denumit n condiiile
prezentelor norme prestator, care efectueaz, potrivit legii,
activiti dintre cele prevzute n anexa nr. 2 la lege, pe durata
programului normal de lucru dintr-o lun, n locuri de munc
aparinnd altei uniti dintre cele nominalizate n anexa nr. 3 la
lege, denumit n condiiile prezentelor norme beneficiar,
ncadrate potrivit legii n condiii speciale, beneficiaz pentru
aceste perioade de prevederile art. 30 alin. (1) lit. e) din lege.
(2) n cazurile prevzute la alin. (1), prestatorul depune, pn
la data de 25 a lunii urmtoare celei n care intervin aceste
situaii, la casa teritorial de pensii n a crei raz de activitate
i are sediul, originalul i copia documentului pe baza cruia,
potrivit legii, funcioneaz, din care s rezulte c n obiectul de
activitate este prevzut i desfurarea unor activiti care
se regsesc n anexa nr. 2 la lege, documentul original
restituindu-se prestatorului dup certificarea conformitii copiei.
(3) n termenul prevzut la alin. (2), prestatorul depune la
casa teritorial de pensii, pe suport hrtie, lista cu asiguraii care
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
6
i-au desfurat activitatea, pe durata programului normal de
lucru din fiecare lun, numai n locurile de munc ncadrate,
potrivit legii, n condiii speciale. Modelul listei cu asiguraii este
cel prevzut n anexa nr. 2.
(4) Lista prevzut la alin. (3) se confirm, n mod obligatoriu,
prin semntur i tampil de ctre beneficiar i va fi nsoit de
avizul eliberat potrivit legislaiei n vigoare la acea dat.
(5) Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din lege, casele
teritoriale de pensii verific lunar concordana dintre datele
nscrise n aceste liste i cele din declaraiile nominale de
asigurare.
(6) Contribuia de asigurri sociale prevzut de lege pentru
condiii speciale de munc se datoreaz de ctre prestator.
(7) Atribuiile de serviciu ce revin fiecrui asigurat, n funcie
de sarcinile specifice de munc, precum i perioadele n care
un asigurat lucreaz pe durata programului normal de lucru din
luna respectiv numai n locuri de munc ncadrate n condiii
speciale potrivit art. 30 alin. (1) lit. e) din lege se stabilesc prin
decizie a angajatorului. Aceast decizie este document
justificativ pentru ntocmirea declaraiilor nominale de asigurare
sau, dup caz, a declaraiilor rectificative.
(8) Orice modificare intervenit n legtur cu locurile de
munc ncadrate n condiii speciale pentru care s-a obinut
avizul menionat la alin. (4) se comunic de ctre angajator
casei teritoriale de pensii n evidena creia se afl documentaia
depus iniial.
Art. 47. n domeniul aprrii naionale, ordinii publice i
siguranei naionale, ncadrarea locurilor de munc n condiii
deosebite, speciale i alte condiii de munc, potrivit criteriilor i
metodologiei de ncadrare prevzute de Hotrrea Guvernului
nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de munc i activitilor
cu condiii deosebite, condiii speciale i alte condiii, specifice
pentru cadrele militare n activitate, cu modificrile ulterioare, i
Hotrrea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor
de munc i activitilor cu condiii deosebite, speciale i alte
condiii, specifice pentru poliiti, cu modificrile ulterioare,
precum i transmiterea documentelor care dovedesc ncadrarea
personalului militar n aceste condiii ntre structurile
angajatoare/pltitoare i casele de pensii sectoriale, respectiv
casele teritoriale de pensii, se stabilesc prin norme interne
aprobate de conductorii instituiilor publice din acest domeniu.
Adeverinele se ntocmesc potrivit modelului prevzut n anexa
nr. 3.
B. Pensia anticipat i pensia anticipat parial
Art. 48. Stagiul complet de cotizare, n sensul art. 62
alin. (1) i art. 65 alin. (1) din lege, este cel prevzut n anexa
nr. 5 sau, dup caz, n anexa nr. 6 la lege.
Art. 49. (1) La stabilirea stagiului complet de
cotizare/stagiului de cotizare n specialitate, precum i la
determinarea punctajului mediu anual n cazul pensiei anticipate
i pensiei anticipate pariale nu se iau n considerare perioadele
asimilate prevzute la art. 49 alin. (1) lit. a)c) i g) din lege,
respectiv stagiile de cotizare realizate n sistemele de asigurri
sociale neintegrate sistemului public de pensii la data intrrii n
vigoare a legii.
(2) Sistemele neintegrate sistemului public de pensii, potrivit
art. 6 alin. (2) din lege, sunt urmtoarele: sistemul de asigurri
sociale al avocailor i sistemele proprii de asigurri sociale ale
cultelor recunoscute de lege.
Art. 50. (1) n vederea deschiderii dreptului la pensia
anticipat i la pensia anticipat parial, stagiul de cotizare
cuprinde i perioadele suplimentare acordate pentru activitatea
desfurat n grupele I i a II-a de munc, respectiv n condiii
deosebite, condiii speciale i alte condiii de munc.
(2) Stagiul minim de cotizare n specialitate nu cuprinde
perioadele suplimentare menionate la alin. (1).
Art. 51. Stagiul de cotizare realizat n perioadele n care
titularul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate
pariale contribuie la sistemul public de pensii, avnd plata
pensiei suspendat, potrivit legii, poate fi valorificat numai la
stabilirea pensiei pentru limit de vrst.
Art. 52. Pensia anticipat ori pensia anticipat parial se
transform din oficiu n pensie pentru limit de vrst, care se
acord ncepnd cu data ndeplinirii condiiilor privind vrsta
standard de pensionare sau vrsta standard redus, potrivit
prevederilor legale, pentru acordarea unei pensii pentru limit
de vrst.
Art. 53. (1) Prin sintagma luni de anticipare se nelege
perioada cuprins ntre data acordrii pensiei anticipate sau a
pensiei anticipate pariale i data mplinirii vrstei standard de
pensionare prevzut n anexa nr. 5 ori, dup caz, n anexa nr. 6
la lege sau, dup caz, data mplinirii vrstei standard reduse
potrivit legii.
(2) Procentul de diminuare, n cazul pensiei anticipate
pariale, prevzut la art. 65 alin. (4) din lege, se determin prin
nmulirea numrului de luni de anticipare cu 0,75%. Fraciunile
de lun se ntregesc la lun.
(3) Diminuarea stabilit potrivit alin. (2) se menine pn la
data ndeplinirii condiiilor privind vrsta standard de pensionare
sau vrsta standard redus, potrivit prevederilor legale.
Art. 54. (1) Persoanele care ndeplinesc condiiile
prevzute la art. 65 alin. (5) din lege pot solicita pensia anticipat
parial, fr penalizare, cu cel mult 2 ani naintea mplinirii
vrstei standard de pensionare prevzute n anexa nr. 5 sau,
dup caz, n anexa nr. 6 la lege.
(2) Pentru a beneficia de pensie anticipat parial, cu
reducerea vrstei standard prevzute la alin. (1), persoanele
trebuie s ndeplineasc i celelalte condiii prevzute de lege
pentru nscrierea la aceast pensie.
(3) Prin sintagma au locuit prevzut la art. 65 alin. (5) din
lege se nelege c au avut domiciliul/reedina n una dintre
localitile Baia Mare, Copa Mic i Zlatna sau n unitile
administrativ-teritoriale aflate pe o raz de 8 km n jurul acestor
localiti.
(4) Lista unitilor administrativ-teritoriale situate n zona de
8 km n jurul localitilor Copa Mic, Baia Mare i Zlatna,
precum i a localitilor componente ale acestora, la care face
trimitere art. 65 alin. (5), este prevzut n anexa nr. 4.
(5) Dovada ndeplinirii condiiilor prevzute la art. 65 alin. (5)
din lege, referitor la perioada de locuire n zonele afectate de
poluarea remanent, se face prin adeverin-tip eliberat de
serviciul public comunitar de eviden a persoanelor competent,
potrivit modelului prevzut n anexa nr. 5.
(6) Cererea pentru obinerea adeverinei prevzute la
alin. (5) se depune la serviciul public comunitar de eviden a
persoanelor, n funcie de domiciliul actual al solicitantului.
Cererea va cuprinde obligatoriu informaii referitoare la data i
locul naterii, prenumele prinilor, CNP, domiciliul
actual/domiciliile anterioare, precum i motivul solicitrii.
(7) Serviciul public comunitar de eviden a persoanelor are
obligaia s elibereze adeverina n termen de 20 de zile de la
data nregistrrii cererii, pe baza nregistrrilor existente n
componentele Registrului naional de eviden a persoanelor
prevzute la art. 911 din Hotrrea Guvernului nr. 1.375/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitar a
dispoziiilor legale privind evidena, domiciliul, reedina i actele
de identitate ale cetenilor romni.
C. Pensia de invaliditate
Art. 55. ncadrarea sau nencadrarea ntr-un grad de
invaliditate se face prin decizie emis de medicul expert al
asigurrilor sociale sau, dup caz, de ctre comisiile de
expertiz medico-militar de pe lng spitalele din sistemul de
aprare naional, ordine public i siguran naional.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
7
Art. 56. (1) Persoanele cu handicap, care solicit pensie
de invaliditate potrivit prevederilor art. 73 alin. (2) din lege, fac
dovada acestui statut cu certificatul de ncadrare n grad de
handicap emis n condiiile legii, care va conine obligatoriu
urmtoarele elemente: data ivirii handicapului, gradul de
handicap, termenul de revizuire, precum i meniunea c
certificatul a fost emis n vederea aplicrii art. 73 alin. (2) din
lege.
(2) Autoritile emitente ale certificatelor menionate la
alin. (3) au obligaia s comunice caselor teritoriale/sectoriale
de pensii orice modificare a elementelor iniiale, n termen de
15 zile de la emiterea noului certificat.
(3) Schimbarea ulterioar nscrierii la pensie a gradului de
handicap nu afecteaz drepturile de pensie acordate, cu
excepia cazului n care certificatul de ncadrare n grad de
handicap a fost anulat, n condiiile legii.
Art. 57. Pensia de invaliditate se acord, indiferent de
stagiul de cotizare realizat:
a) persoanelor care i-au pierdut total sau cel puin jumtate
din capacitatea de munc din cauza accidentelor de munc i
bolilor profesionale potrivit legii, neoplaziilor, schizofreniei i
SIDA;
b) persoanelor care se afl n situaiile prevzute la art. 49
alin. (1) lit. c) i g) din lege;
c) elevilor, ucenicilor i studenilor care i-au pierdut total sau
cel puin jumtate din capacitatea de munc, ca urmare a
accidentelor de munc sau bolilor profesionale survenite n
timpul i din cauza practicii profesionale;
d) persoanelor care i-au pierdut total sau cel puin jumtate
din capacitatea de munc i marilor mutilai, ca urmare a
participrii la lupta pentru victoria Revoluiei din Decembrie 1989
ori n legtur cu evenimentele revoluionare din decembrie
1989, care erau cuprini ntr-un sistem de asigurri sociale
anterior datei ivirii invaliditii din aceast cauz.
Art. 58. Stagiul complet de cotizare n funcie de care se
determin stagiul potenial prevzut la art. 75 din lege este
stagiul complet de cotizare prevzut n anexa nr. 5 sau, dup
caz, anexa nr. 6 la lege.
Art. 59. n situaia pensiei de invaliditate gradul III, nu se
acord stagiu potenial persoanelor care au drept cauz a ivirii
invaliditii boal obinuit sau accident care nu are legtur cu
munca.
Art. 60. n vederea deschiderii dreptului la pensie de
invaliditate, stagiul de cotizare necesar cuprinde i perioadele
suplimentare acordate pentru activitatea desfurat n
grupele I i a II-a de munc, respectiv n condiii deosebite,
condiii speciale i alte condiii de munc.
Art. 61. Stagiul potenial se determin n ani, luni i zile.
Art. 62. (1) n cazul persoanelor ale cror drepturi de
pensie de invaliditate se deschid dup data intrrii n vigoare a
legii, la schimbarea gradului de invaliditate stagiul potenial
acordat la nscrierea iniial se menine, iar eventualele stagii
de cotizare, precum i stagiile asimilate prevzute la art. 49
alin. (1) lit. a) din lege, realizate dup pensionare, nu se
valorific.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1) nu se acord
stagiu potenial n cazul schimbrii n gradul al III-lea de
invaliditate, atunci cnd cauza ivirii invaliditii este boal
obinuit sau accident care nu are legtur cu munca.
Art. 63. n cazul persoanelor care au realizat stagii de
cotizare n situaiile prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din
lege, precum i n alte situaii prevzute de lege, la determinarea
stagiului potenial i a punctajului mediu anual aferent acestuia
se utilizeaz stagiile complete de cotizare prevzute n anexa
nr. 5 sau, dup caz, anexa nr. 6 la lege, n funcie de ultimul loc
de asigurare.
Art. 64. (1) Pensia de invaliditate se transform din oficiu,
n pensie pentru limit de vrst i se acord cuantumul i
punctajul cel mai avantajos ncepnd cu data ndeplinirii
condiiilor pentru acordarea pensiei pentru limit de vrst.
(2) Condiiile pentru acordarea pensiei pentru limit de vrst
se consider ndeplinite la vrsta standard de pensionare sau la
vrsta standard redus, n condiiile art. 5560 din lege,
precum i la vrsta standard redus n condiiile prevzute de
alte acte normative.
(3) n situaia persoanelor care nu ndeplinesc condiia de
stagiu minim de cotizare, trecerea n categoria pensionarilor
pentru limit de vrst se face din oficiu, la vrsta standard de
pensionare, pstrndu-se cuantumul aferent pensiei de
invaliditate.
(4) n situaia prevzut la alin. (1), indemnizaia de nsoitor
prevzut la art. 77 din lege se menine i pe durata acordrii
pensiei pentru limit de vrst.
D. Pensia de urma
Art. 65. (1) Beneficiaz de pensie de urma copiii i soul
supravieuitor, n condiiile legii.
(2) n cazul copiilor de peste 16 ani, pensia de urma se
acord dac acetia urmeaz studiile ntr-o form de nvmnt
organizat potrivit legii, indiferent de nivelul ei, fr a depi
vrsta de 26 de ani.
Art. 66. Vrsta de pensionare la care se face referire la
art. 85 alin. (1) din lege este vrsta standard de pensionare
prevzut n anexa nr. 5 la lege.
Art. 67. (1) Acordarea pensiei de urma prevzute la
art. 86 alin. (1) din lege nu este condiionat de data ivirii
invaliditii soului supravieuitor.
(2) ncadrarea ntr-un grad de invaliditate a soului
supravieuitor n vederea obinerii pensiei de urma se poate
face pn la vrsta standard de pensionare de ctre medicul
expert al asigurrilor sociale, inclusiv pentru urmaii persoanelor
prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.
Art. 68. Soul supravieuitor care are dreptul la o pensie
proprie i ndeplinete condiiile prevzute de lege pentru
obinerea pensiei de urma dup soul decedat poate opta
pentru cea mai avantajoas dintre acestea, plata drepturilor
pentru care a optat efectundu-se cu luna urmtoare solicitrii
lor.
E. Calculul pensiilor
Art. 69. (1) Stagiile complete de cotizare reglementate la
art. 95 din lege sunt prevzute n anexele nr. 5 i 6 la lege,
precum i la art. 5659 din lege.
(2) n situaia persoanelor prevzute la art. 5659 din lege,
la stabilirea punctajului mediu anual se iau n considerare
stagiile complete de cotizare reglementate la aceste articole,
numai pentru determinarea punctajelor medii anuale
corespunztoare perioadelor realizate n condiiile la care
acestea se refer.
(3) Dispoziiile alin. (2) se aplic i n situaia persoanelor
care au realizat stagii de cotizare mai mici dect cele prevzute
la art. 5659 din lege.
Art. 70. (1) La determinarea punctajului mediu anual, n
cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare n mai multe
situaii, inclusiv n cazul persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1)
pct. I lit. c) din lege, se utilizeaz stagiile complete de cotizare
prevzute pentru fiecare situaie n parte.
(2) n situaiile prevzute la alin. (1), punctajul mediu anual
rezult din nsumarea punctajelor medii anuale realizate pentru
fiecare dintre situaiile respective.
(3) n cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare n
specialitate, la determinarea punctajului mediu anual pentru
aceste situaii se utilizeaz stagiile complete de cotizare
prevzute n anexa nr. 6 la lege.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
8
(4) La cuantumul pensiei corespunztor stagiilor de cotizare
n specialitate, stabilit potrivit prevederilor legii, se aplic
dispoziiile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 71. (1) Punctajul lunar al asiguratului se determin
potrivit art. 96 din lege, pe baza ctigului salarial brut/solda
brut care a constituit baza de calcul a contribuiei individuale de
asigurri sociale sau, dup caz, a venitului lunar asigurat, care
a constituit baza de calcul a contribuiei de asigurri sociale.
(2) n situaia asiguratului care contribuie la un fond de pensii
administrat privat, punctajul lunar stabilit n condiiile legii se
corecteaz cu raportul dintre cota de contribuii datorat la
sistemul public de pensii i cota de contribuie de asigurri
sociale aprobat pentru condiii normale de munc.
(3) Cota de contribuii datorat la sistemul public de pensii
se determin prin deducerea cotei de contribuie aferent
fondului de pensii administrat privat din cota de contribuie de
asigurri sociale aprobat pentru condiii normale de munc.
Art. 72. (1) Beneficiaz de majorarea punctajului lunar
prevzut la art. 99 alin. (1) i (2) din lege persoanele care, dup
ndeplinirea cumulativ a condiiilor privind stagiul minim de
cotizare/stagiul minim de cotizare n specialitate i vrsta
standard de pensionare prevzut n anexa nr. 5 sau, dup caz,
anexa nr. 6 la lege, contribuie o anumit perioad la sistemul
public de pensii.
(2) Majorarea prevzut la alin. (1) se aplic numai
punctajului lunar corespunztor perioadei de stagiu de cotizare,
realizat dup ndeplinirea cumulativ a condiiilor prevzute la
acelai alineat.
(3) Pentru persoanele nscrise la pensie pentru limit de
vrst potrivit legislaiei anterioare intrrii n vigoare a legii
majorarea prevzut la alin. (1) se acord pentru stagiile
realizate dup mplinirea vrstei standard de pensionare,
reglementat de legislaia n vigoare la data deschiderii
drepturilor de pensie pentru limit de vrst.
(4) Pentru perioadele n care se cumuleaz pensia cu
venituri de natur salarial nu se aplic majorarea punctajului
lunar prevzut la art. 99 din lege.
Art. 73. n situaiile prevzute la art. 107 alin. (3) i (4) din
lege, la determinarea punctajului mediu anual corespunztor
perioadei adugate se au n vedere stagiile complete de cotizare
prevzute n anexele nr. 5 i 6 la lege, precum i la art. 5659
din lege, dup caz.
F. Stabilirea i plata pensiilor
Art. 74. (1) Cererea de pensionare, nsoit de actele
doveditoare, se depune la casa de pensii competent teritorial
n funcie de domiciliul solicitantului, ncepnd cu data ndeplinirii
condiiilor de pensionare.
(2) Solicitantul poate fi persoana ndreptit, tutorele
acesteia, curatorul acesteia, persoana creia i s-a ncredinat
sau i s-a dat n plasament copilul minor, precum i mandatarul,
desemnat prin procur special, n situaia n care este
mandatat i s ncaseze drepturile de pensie.
(3) n situaia persoanelor care au realizat cel puin stagiul
minim de cotizare n specialitate, cererea de pensionare, nsoit
de actele doveditoare, se depune astfel:
a) la unitatea militar/inspectoratul judeean/structura sau
direcia judeean de informaii, dup caz, din care a fcut parte
persoana la data trecerii n rezerv sau direct n
retragere/ncetrii raporturilor de serviciu odat cu ndeplinirea
condiiilor de acordare a unei pensii;
b) la centrul militar zonal/judeean/de sector, unitatea
militar/inspectoratul judeean/structura sau direcia judeean
de informaii, dup caz, din raza de domiciliu a urmailor
pensionarilor militari decedai ori la casa de pensii sectorial.
(4) Pentru persoanele prevzute la alin. (3), cererea de
pensionare, nsoit de actele doveditoare, se transmite, n
termen de 15 zile de la data depunerii, la casa de pensii
sectorial competent, n funcie de ultimul loc de munc la care
a realizat stagiile de cotizare n specialitate.
(5) n situaia persoanelor care au realizat stagii de cotizare
n specialitate, actele doveditoare se solicit de ctre persoana
interesat de la centrul militar zonal/judeean/de sector, unitatea
militar/inspectoratul judeean/structura sau direcia judeean
de informaii, din care a fcut parte persoana la data trecerii n
rezerv sau direct n retragere/ncetrii raporturilor de serviciu,
dup caz.
(6) n cazul persoanelor stabilite n state cu care Romnia
aplic instrumente juridice cu caracter internaional, regimul de
depunere a cererii i a actelor doveditoare respect dispoziiile
prevzute n aceste instrumente juridice.
(7) Prin domiciliul persoanei solicitante se nelege locul unde
o persoan i are locuina statornic sau principal i se
dovedete cu actul de identitate.
(8) n situaia n care data ndeplinirii condiiilor de pensionare
coincide cu o zi de srbtoare legal, de repaos sptmnal sau
cnd serviciul este suspendat, cererea de pensionare, mpreun
cu actele necesare, se poate depune n prima zi lucrtoare ce
urmeaz, fiind considerat depus n termen. Termenele
prevzute de lege pentru depunerea i soluionarea cererilor de
pensionare se socotesc pe zile libere, n sensul c nu se iau
n calcul ziua cnd ncep s curg i nici ziua n care s-au sfrit.
n situaia n care ultima zi este o zi nelucrtoare, respectiv zi
de srbtoare legal, de repaus sptmnal sau cnd serviciul
este suspendat, termenul se va prelungi pn la sfritul zilei
lucrtoare ce urmeaz.
Art. 75. Admiterea sau respingerea cererii de pensionare
se face prin decizie emis de casa teritorial de pensii, respectiv
de casa de pensii sectorial, n termen de 45 de zile de la data
nregistrrii cererii la instituia competent. Decizia casei
teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunic
persoanei care a solicitat pensionarea, prin scrisoare
recomandat cu confirmare de primire, n termen de 5 zile de la
data emiterii.
Art. 76. (1) Actele la care se face referire la art. 103
alin. (2) din lege sunt, dup caz:
a) pentru pensia pentru limit de vrst, anticipat i
anticipat parial:
cerere pentru nscrierea la pensie (anexa nr. 6);
carnetul de munc (original i copie);
carnetul de munc pentru membrii CAP (original i copie);
carnetul de asigurri sociale pentru agricultori (original i
copie);
alte acte prevzute de lege privind vechimea n munc
sau vechimea n serviciu realizat;
actele de stare civil ale solicitantului: BI/CI, certificat de
natere i de cstorie (original i copie);
livretul militar (original i copie);
diploma de absolvire a nvmntului universitar (original
i copie) i adeverina din care s rezulte durata normal,
perioada studiilor i faptul c acestea au fost urmate la zi;
dovada echivalrii de ctre statul romn a cursurilor
desfurate n cadrul unor instituii de nvmnt universitar din
strintate;
adeverina privind sporurile cu caracter permanent
reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de
munc (original);
adeverina privind condiiile de munc deosebite, speciale
i/sau alte condiii (original);
procura special, pentru mandatar (original i copie);
acte pentru dovedirea calitii de beneficiar al Decretului-
lege nr. 118/1990, republicat, i/sau al Legii recunotinei fa
de eroii-martiri i lupttorii care au contribuit la victoria Revoluiei
romne din Decembrie 1989, precum i fa de persoanele care
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
9
i-au jertfit viaa sau au avut de suferit n urma revoltei
muncitoreti anticomuniste de la Braov din noiembrie 1987
nr. 341/2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
dovada ncetrii calitii de asigurat n cazul nscrierii la
pensie anticipat sau pensie anticipat parial, pentru
persoanele care, la data solicitrii, nu mai au calitatea de
asigurat (original);
adeverin care s ateste perioadele de activitate realizate
dup data de 1 ianuarie 2011 (original);
alte acte ntocmite potrivit prevederilor legale prin care se
dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
b) pentru pensia de invaliditate:
cerere pentru nscrierea la pensie (anexa nr. 7);
actele menionate la lit. a);
decizia medical asupra capacitii de munc (original);
adeverina din care s rezulte data ncetrii plii
indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc/copia
ultimului certificat de concediu medical sau, dup caz,
adeverin din care s rezulte data ncetrii calitii de asigurat
(original);
copie a formularului pentru nregistrarea accidentului de
munc (FIAM) sau copie a fiei de declarare a cazului de boal
profesional BP2 pentru accident de munc, respectiv boal
profesional;
c) pentru pensia de urma:
cerere pentru nscrierea la pensie (anexa nr. 8);
actele menionate la lit. a), pentru cazurile n care
susintorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
actele de stare civil ale urmailor i ale reprezentantului
legal, dup caz (original i copie);
decizia medical asupra capacitii de munc (original);
decizia de pensie/talon de plat a pensiilor, pentru cazurile
n care susintorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
adeverina de studii, n cazul urmailor copii n vrst de
peste 16 ani (original);
actul doveditor al cauzei decesului, cu excepia situaiilor
n care susintorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de munc;
copie BP2 i copie certificat medical constatator al
decesului, pentru decesul cauzat de boal profesional.
(2) n cazul persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c)
din lege, vechimea n serviciu, respectiv veniturile realizate
lunar, necesare determinrii stagiului de cotizare i punctajului
lunar, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, pot
fi dovedite cu adeverine eliberate, potrivit legii, n temeiul
statelor de plat sau al altor documente doveditoare aflate n
pstrarea structurilor militare/deintoare de fonduri de arhiv.
Art. 77. (1) Procura special la care se face referire la
art. 103 alin. (1) din lege se emite potrivit reglementrilor legale
n materie.
(2) Procura special care nu este emis n limba romn i,
dup caz, apostila vor fi traduse i legalizate.
(3) Procura special este valabil 18 luni.
Art.78. (1) Plata pensiei se suspend ncepnd cu luna
urmtoare celei n care copilul beneficiar al pensiei de urma a
mplinit vrsta de 16 ani, n cazul n care acesta nu face dovada
continurii studiilor ntr-o form de nvmnt organizat potrivit
legii.
(2) n situaia copiilor urmai aflai n continuare de studii ntre
1626 de ani, plata pensiei de urma se suspend ncepnd cu
data de 1 octombrie a anului n curs, dac nu fac dovada
continurii studiilor ntr-o form de nvmnt organizat potrivit
legii.
(3) Dovada continurii studiilor, n situaiile menionate la
alin. (2), se prezint casei teritoriale/sectoriale de pensii n
termen de 10 zile de la data nceperii anului colar/universitar.
(4) Reluarea n plat a pensiei de urma suspendate se face
potrivit prevederilor art. 115 lit. c) din lege, cu respectarea
termenului general de prescripie, iar n cazurile prevzute la
alin. (1), drepturile se achit de la data suspendrii.
Art. 79. (1) n vederea aplicrii art. 114 alin. (3) din lege,
instituia de asisten social sau unitatea medical specializat
care interneaz pensionarii de invaliditate gradul I are obligaia
s comunice casei teritoriale/sectoriale de pensii perioada n
care acetia se afl sub supraveghere i ngrijire permanent, n
termen de 15 zile de la internare. Comunicarea nu este
necesar n cazul nevztorilor.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic n cazul instituiilor de
asisten social sau unitilor medicale specializate constituite
exclusiv pe baz de fonduri private.
Art. 80. (1) Sumele rmase nencasate de ctre
pensionarul decedat, prevzute n art. 120 alin. (1) din lege, se
pltesc:
a) soului supravieuitor;
b) copiilor;
c) prinilor;
d) n lipsa acestora, motenitorilor n condiiile dreptului
comun.
(2) Actele necesare n vederea acordrii acestor sume sunt,
dup caz:
cerere (anexa nr. 9);
certificatul de deces, n original i n copie;
actul de identitate al solicitantului (original i n copie);
acte de stare civil ale solicitantului, din care s rezulte
gradul de rudenie cu decedatul (original i copie);
certificatul de motenitor (original i copie);
copia talonului de plat a pensiei persoanei decedate,
dup caz.
CAPITOLUL IV
Procedura de ncadrare n grad de invaliditate,
revizuirea medical i contestarea deciziei medicale
asupra capacitii de munc
A. Procedura de ncadrare n grad de invaliditate
Art. 81. (1) Evaluarea capacitii de munc, n vederea
stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea persoanei
interesate, de ctre medicul specializat n expertiz medical a
capacitii de munc, din cadrul CNPP, denumit n continuare
medic expert al asigurrilor sociale.
(2) Pentru persoanele prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c)
din lege, evaluarea capacitii de munc, n vederea stabilirii
gradului de invaliditate, se face la cererea comisiei de la nivelul
unitii din care face parte, care poate fi sesizat i de ctre
persoana interesat, sau, n cazul persoanelor trecute n
rezerv, la cererea persoanei interesate, de ctre comisiile de
expertiz medico-militar de pe lng spitalele din sistemul de
aprare naional, ordine public i siguran naional.
Art. 82. (1) n vederea evalurii capacitii de munc,
persoanele care solicit expertiza medical a capacitii de
munc n vederea ncadrrii lor n grad de invaliditate depun o
cerere la cabinetul de expertiz medical a capacitii de munc
din cadrul casei teritoriale de pensii competente, n funcie de
domiciliu.
(2) Cererea pentru expertiza medical a capacitii de munc
n vederea ncadrrii n grad de invaliditate este nsoit de
documente medicale.
(3) Cererea prevzut la alin. (1) se depune cu cel puin
45 de zile naintea expirrii duratelor maxime de concediu
medical prevzute de lege. Medicul curant acord concediu
medical necesar n vederea finalizrii procedurii de expertizare
a capacitii de munc, n condiiile legii.
(4) Evaluarea capacitii de munc a persoanelor prevzute
la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege se face la solicitarea comisiei
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
10
din unitatea din care face parte persoana expertizat, n
condiiile prevzute n reglementrile interne, proprii instituiilor
din sistemul de aprare, ordine public i siguran naional.
Art. 83. (1) Modelul cererii pentru expertizarea medical a
capacitii de munc este cel prevzut n anexa nr. 10.
(2) Modelul prevzut la alin. (1) nu se utilizeaz n cazul
persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.
(3) Cererea prevzut la alin. (1) este nsoit de urmtoarele
acte, n original sau copie certificat pentru conformitate cu
originalul:
a) actul de identitate;
b) documente medicale din care s rezulte afeciunile
prezentate i rezultatele investigaiilor necesare pentru
susinerea diagnosticului clinic i funcional (forma clinic i
stadiul evolutiv al bolii);
c) adeverina eliberat de angajator care s ateste numrul
de zile de concediu medical, cumulat n ultimele 12/24 de luni,
cu menionarea datei ultimei zile de concediu medical;
d) documentul din care s rezulte cauza invaliditii;
e) documentul care s ateste data ivirii invaliditii, dup caz.
(4) Documentele care atest cauza invaliditii sunt, dup
caz:
fia BP2/adeverin de confirmare eliberat de direcia de
sntate public, n caz de boal profesional;
FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de
munc ce a confirmat caracterul de munc al accidentului sau
adeverin de confirmare a nregistrrii accidentului de munc la
inspectoratul teritorial de munc, n caz de accident de munc;
documente medicale eliberate de medicii de specialitate
care confirm diagnosticul, n caz de schizofrenie/neoplasm/
SIDA; pentru afeciunea neoplazic se anexeaz i rezultatul
examenului histopatologic;
certificat emis de comisia de expertiz medico-militar, n
caz de accident sau boal contractat n timpul ori din cauza
ndeplinirii serviciului militar sau a colilor militare.
(5) n situaii motivate de imposibilitatea obiectiv a procurrii
documentelor originale, medicul expert al asigurrilor sociale
poate accepta copii simple ale acestora, solicitnd titularului
documentelor o declaraie pe propria rspundere din care s
rezulte confirmarea exactitii copiilor cu originalele pe care nu
le mai deine.
(6) Documentele medicale eliberate n alte state se accept
numai nsoite de traducerea lor n limba romn, efectuat de
un traductor autorizat.
Art. 84. (1) Pentru cazurile neconcludente, medicul expert
al asigurrilor sociale/preedintele comisiei de expertiz medico-
militar poate solicita completarea documentaiei medicale cu
investigaii sau examinri de specialitate suplimentare.
(2) Investigaiile sau examinrile de specialitate suplimentare
se vor efectua n uniti sanitare de specialitate cu care CNPP
are ncheiate contracte de prestri de servicii medicale.
(3) Procedura de contractare i de selectare a unitilor
sanitare n vederea ncheierii de contracte de prestri de servicii
medicale, precum i obiectul acestor servicii medicale, n
aplicarea prevederilor art. 72 din lege, se stabilesc prin ordin al
preedintelui CNPP, cu respectarea prevederilor legale n
domeniu.
Art. 85. (1) Pentru bolnavii psihici sau pentru alte cazuri cu
afeciuni grave ori cu o problematic deosebit, medicul expert
al asigurrilor sociale poate solicita efectuarea unei anchete
sociale de ctre serviciul de asisten social din cadrul primriei
de domiciliu sau reedin (la domiciliu, locul de munc, unitatea
sanitar), particularizat la caz, cu indicarea unor obiective
necesare evalurii medicale.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic n cazul persoanelor
prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.
Art. 86. (1) Dup nregistrarea/completarea documentaiei
medicale, medicul expert al asigurrilor sociale de la cabinetul
unde a fost depus cererea de expertiz medical a capacitii
de munc programeaz bolnavul pentru expertizare.
(2) Bolnavii netransportabili sunt expertizai pe baza
documentaiei medicale. Medicul curant are obligaia de a
completa un referat medical detaliat, care s cuprind date
clinice i paraclinice pentru susinerea diagnosticului clinic i
gravitatea afeciunilor. Pentru cazurile neconcludente, bolnavii
vor fi transportai pentru examinare la sediul cabinetului de
expertiz medical a capacitii de munc, prin grija familiei.
(3) Pentru bolnavii netransportabili care fac parte din
categoria persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din
lege, expertiza capacitii de munc se poate realiza pe baza
documentaiei medicale.
Art. 87. (1) Dup examinarea bolnavului i analizarea
documentaiei medicale, medicul expert al asigurrilor sociale
completeaz raportul de expertiz medical a capacitii de
munc i emite decizia medical asupra capacitii de munc.
(2) Decizia medical asupra capacitii de munc se
ntocmete n 3 sau, dup caz, 4 ori 5 exemplare. Un exemplar
al deciziei medicale asupra capacitii de munc rmne la
dosarul medical. Celelalte exemplare se nmneaz persoanei
expertizate, sub semntur, cu consemnarea datei predrii i
cu obligaia ca aceasta s le depun, dup caz, la casa
teritorial de pensii, la angajator (dac este asigurat), la
inspectoratul teritorial de munc (n cazul accidentului de
munc) sau la direcia de sntate public (n cazul bolii
profesionale). Un exemplar rmne n posesia persoanei
expertizate.
(3) mpreun cu decizia medical asupra capacitii de
munc persoanei expertizate i se nmneaz i programul
recuperator.
(4) Pentru persoanele prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c)
din lege, comisiile de expertiz medico-militar de pe lng
spitalele din sistemul de aprare naional, ordine public i
siguran naional emit decizii medicale care sunt avizate de
ctre comisiile centrale de expertiz medico-militar ale
Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului Administraiei i
Internelor i Serviciului Romn de Informaii, dup caz.
Art. 88. Raportul de expertiz medical a capacitii de
munc, decizia medical asupra capacitii de munc i
programul recuperator vor fi semnate i parafate de medicul
expert al asigurrilor sociale, nregistrate, datate i tampilate
de cabinetul de expertiz medical a capacitii de munc
emitent.
Art. 89. Programul recuperator este obligatoriu pentru
persoana n cauz i pentru persoanele competente s l aplice.
Medicii curani au obligaia de a consemna msurile
recuperatorii efectuate de bolnavi n programul recuperator.
Art. 90. Compartimentele de stabiliri prestaii din cadrul
caselor teritoriale de pensii vor comunica lunar cabinetelor de
expertiz medical a capacitii de munc situaia persoanelor
ncadrate n grad de invaliditate i ale cror cereri au fost
respinse din punct de vedere administrativ.
B. Revizuirea medical
Art. 91. Revizuirea medical a pensionarilor ncadrai n
grad de invaliditate se efectueaz la termenul stabilit de medicul
expert al asigurrilor sociale sau de comisiile de expertiz
medico-militar, dup caz, care au n eviden pensionarii.
Art. 92. (1) Medicul expert al asigurrilor sociale, respectiv
comisiile de expertiz medico-militar, dup examinarea
medical a persoanei n cauz i analizarea documentaiei
medicale prezentate, completeaz concluziile medicale la
revizuire i emit decizia medical asupra capacitii de munc n
3 exemplare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
11
(2) Documentaia medical pentru revizuirea medical la
termen cuprinde:
a) referatul medical detaliat cu consemnarea strii prezente
i evoluiei bolii, a datelor clinice i paraclinice care susin
diagnosticul clinic, completat de ctre medicul curant, specialist
pentru afeciunile invalidante;
b) rezultatele investigaiilor solicitate;
c) biletele de ieire din spital sau copii de pe foaia de
observaie clinic, pentru spitalizrile recente, dup caz;
d) datele din fia de dispensarizare a bolnavului, dup caz;
e) programul recuperator completat de ctre medicii curani.
Art. 93. La revizuirea medical, medicul expert al
asigurrilor sociale va avea n vedere modul de respectare a
programului de recuperare a capacitii de munc a bolnavului,
n perioada de valabilitate a deciziei.
Art. 94. (1) La solicitarea pensionarului, revizuirea
medical se poate efectua i naintea termenului stabilit n
decizia medical a capacitii de munc, indiferent de gradul de
invaliditate, dar numai pn la mplinirea vrstelor standard
pentru obinerea pensiei pentru limit de vrst.
(2) Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare,
mpreun cu documentele medicale care atest starea de
sntate, se depun la cabinetul de expertiz medical a
capacitii de munc ori la comisiile de expertiz medico-
militar, dup caz.
Art. 95. (1) La termenul de revizuire, pensionarul ncadrat
n grad de invaliditate are obligaia s se prezinte, fr a fi
notificat, la cabinetul de expertiz medical a capacitii de
munc sau la comisiile de expertiz medico-militar, dup caz,
n vederea revizuirii medicale.
(2) Dac pensionarul ncadrat n grad de invaliditate este
netransportabil i dovedete acest fapt prin documente medicale
recente, acesta este obligat s anune cabinetul de expertiz
medical a capacitii de munc sau comisiile de expertiz
medico-militar, dup caz, pn la termenul de revizuire stabilit.
Expertizarea se face pe baza documentelor medicale recente
trimise de ctre acesta la cabinetul de expertiz medical a
capacitii de munc sau la comisiile de expertiz medico-
militar, dup caz. Medicul expert al asigurrilor sociale poate
solicita efectuarea unei anchete sociale.
(3) n situaia n care pensionarul ncadrat n grad de
invaliditate se prezint cu ntrziere la revizuirea medical,
aceasta se face la cerere.
(4) Revizuirea medical a persoanelor internate n spitale
sau sanatorii se face pe baza referatului medical ntocmit de
medicul curant ori, dup caz, pe baza documentelor medicale
recente, solicitate prin decizia medical asupra capacitii de
munc emis la revizuirea medical anterioar.
Art. 96. (1) n situaia n care pensionarul s-a prezentat la
revizuirea medical i aceasta nu s-a putut efectua la termenul
stabilit, din motive neimputabile pensionarului, revizuirea se
efectueaz la o dat ulterioar, dar nu mai trziu de sfritul lunii
urmtoare termenului de revizuire stabilit.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i n situaia n care
pensionarul a comunicat, cel trziu pn la termenul de revizuire
stabilit, imposibilitatea neprezentrii la revizuirea medical
periodic, din motive neimputabile lui.
(3) n situaiile prevzute la alin. (1) i (2), pn la data
emiterii deciziei medicale asupra capacitii de munc, se
menine acelai grad de invaliditate stabilit prin decizia
anterioar.
Art. 97. Cabinetele de expertiz medical a capacitii de
munc au obligaia ca, n primele 5 zile ale fiecrei luni, s
comunice compartimentului de specialitate pensionarii ncadrai
n grad de invaliditate neprezentai la revizuirea medical
periodic n cursul lunii precedente, n vederea suspendrii plii
pensiei potrivit legii.
Art. 98. (1) Nu mai sunt supui revizuirii medicale
pensionarii ncadrai n grad de invaliditate care:
a) prezint invaliditi care afecteaz ireversibil capacitatea
de munc;
b) au mplinit vrstele standard de pensionare prevzute de
lege;
c) au vrstele mai mici cu pn la 5 ani fa de vrstele
standard de pensionare i au realizat stagiile complete de
cotizare, potrivit legii.
(2) n cazul persoanelor fr potenial recuperator, a cror
dinamic a invaliditii este staionar i pentru care revizuirile
medicale nu mai aduc elemente noi n pronosticul de
recuperabilitate, constatarea situaiilor prevzute la alin. (1) lit. a)
se face numai cu avizul Institutului Naional de Expertiz
Medical i Recuperare a Capacitii de Munc, denumit n
continuare INEMRCM, sau al comisiilor centrale de expertiz
medico-militar ale Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului
Administraiei i Internelor i Serviciului Romn de Informaii,
dup caz.
(3) n vederea aplicrii alin. (1) lit. b), compartimentul stabiliri
prestaii comunic lunar cabinetului de expertiz medical a
capacitii de munc pensionarii ncadrai n grad de invaliditate
care au mplinit vrsta standard de pensionare sau, dup caz,
condiiile prevzute de lege pentru acordarea pensiei pentru
limit de vrst.
(4) Stabilirea ncadrrii n situaiile prevzute la alin. (1) lit. a)
i c) se face prin decizie medical asupra capacitii de munc.
Art. 99. n aplicarea art. 80 din lege, INEMRCM emite,
dup caz, rapoarte de expertiz medical a capacitii de
munc, avize de specialitate i decizii medicale asupra
capacitii de munc.
Art. 100. n cazul deciziilor comisiilor de expertiz medico-
militar de pe lng spitalele din sistemul de aprare, ordine
public i siguran naional, avizate negativ de ctre comisiile
centrale de expertiz medico-militar ale Ministerului Aprrii
Naionale, Ministerului Administraiei i Internelor i Serviciului
Romn de Informaii, persoana este chemat pentru
reexpertizare la nivelul acestor comisii.
C. Contestarea deciziei medicale asupra capacitii de munc
Art. 101. (1) Decizia medical asupra capacitii de munc
poate fi contestat, n termen de 30 de zile de la comunicare, la
comisiile medicale de contestaii/comisiile centrale de expertiz
medico-militar ale Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului
Administraiei i Internelor i Serviciului Romn de Informaii.
(2) Contestaia se nregistreaz la cabinetul de expertiz
medical a capacitii de munc, care a emis decizia medical
asupra capacitii de munc ce face obiectul contestaiei, sau,
dup caz, la comisiile de expertiz medico-militar de pe lng
spitalele din sistemul de aprare, ordine public i siguran
naional.
(3) Contestaia, mpreun cu dosarul medical al titularului, se
nainteaz comisiei medicale de contestaii competente,
respectiv comisiilor centrale de expertiz medico-militar ale
Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului Administraiei i
Internelor i Serviciului Romn de Informaii, n termen de 3 zile
lucrtoare de la data nregistrrii.
Art. 102. Pot face obiectul contestaiei orice elemente
relevante pentru stabilirea dreptului la pensie de invaliditate,
nscrise n decizia medical asupra capacitii de munc.
Art. 103. Decizia emis n rezolvarea contestaiei
nlocuiete decizia iniial i produce efecte de la data acesteia.
Art. 104. n soluionarea contestaiei se au n vedere
aceleai proceduri i criterii medicale ca i n cazul expertizrii
asupra capacitii de munc.
Art. 105. (1) Deciziile comisiilor medicale de contestaii
pot fi atacate la instanele judectoreti competente n termen
de 30 de zile de la comunicare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
12
(2) Deciziile medicale asupra capacitii de munc,
necontestate n termen, rmn definitive.
Art. 106. Deciziile rmase definitive pot fi revizuite de ctre
medicii experi ai asigurrilor sociale care le-au emis, la
sesizarea prii interesate sau a organelor de control ale CNPP.
CAPITOLUL V
Alte drepturi de asigurri sociale.
Ajutorul de deces
Art. 107. n sistemul public de pensii se acord ajutor de
deces, n cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui
membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data
decesului.
Art. 108. n cazul decesului asiguratului sau al
pensionarului, ajutorul de deces se achit unei singure
persoane, care dovedete cu documente c a suportat
cheltuielile ocazionate de deces i care poate fi, dup caz:
a) soul supravieuitor;
b) copilul;
c) printele;
d) tutorele;
e) curatorul;
f) oricare alt persoan.
Art. 109. (1) Dovada c au fost suportate cheltuielile
ocazionate de deces se face cu nscrisuri doveditoare n acest
sens, inclusiv cu declaraie pe propria rspundere a solicitantului
ajutorului de deces.
(2) Prin excepie de la alin. (1), n cazul persoanelor
prevzute la art. 108 lit. f), dovada c au fost suportate
cheltuielile ocazionate de deces se face prin nscrisuri
doveditoare n acest sens sau prin declaraie pe propria
rspundere autentificat.
Art. 110. n nelesul legii, cu privire la acordarea ajutorului
de deces, membrii de familie pot fi:
a) soul/soia;
b) copiii proprii, copiii adoptai, copiii aflai n plasament
familial ori cei ncredinai spre cretere i educare familiei, n
vrst de pn la 18 ani sau, dac i continu studiile, pn la
terminarea acestora, fr a depi vrsta de 26 de ani, precum
i copiii incapabili de munc, indiferent de vrst, dac i-au
pierdut capacitatea de munc naintea vrstelor menionate;
c) prinii i bunicii oricruia dintre soi.
Art. 111. Dovada c membrul de familie nu era asigurat
sau pensionar se face prin declaraie pe propria rspundere a
celui care solicit ajutorul de deces.
Art. 112. n situaia n care membrul de familie decedat
era un copil inapt pentru munc, n vrst de peste 18 ani,
ajutorul de deces se acord cu condiia prezentrii unui act
medical emis sau vizat de medicul expert al asigurrilor sociale,
prin care se atest cauza care l-a fcut inapt pentru munc i
data ivirii acesteia.
Art. 113. Ajutorul de deces se acord, dup caz, pe baza
urmtoarelor documente:
a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit
modelului prevzut n anexa nr. 11;
b) certificat de deces (original i copie);
c) act de identitate al solicitantului (original i copie);
d) acte de stare civil ale solicitantului, din care s rezulte
gradul de rudenie cu decedatul, sau, dup caz, actul care atest
calitatea de tutore, curator, mandatar (original i copie);
e) dovada c solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de
deces (original i copie);
f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurrilor
sociale, prin care se atest boala care l-a fcut inapt i data ivirii
acesteia, n cazul copilului inapt n vrst de peste 18 ani
(original);
g) adeverin care s certifice c, la data decesului, membrul
de familie cu vrsta cuprins ntre 18 i 26 de ani urma o form
de nvmnt organizat potrivit legii (original).
Art. 114. (1) Cererea pentru acordarea ajutorului de deces
se depune la pltitorii acestui drept de asigurri sociale,
prevzui la art. 129 din lege.
(2) Ajutorul de deces se achit n termen de 24 de ore de la
solicitare de un singur pltitor i nu se deconteaz din bugetul
asigurrilor sociale de stat dect la nivelul ajutorului de deces
prevzut la art. 125 alin. (3), respectiv art. 126 alin. (3) din lege.
Art. 115. n cazul decesului persoanei n timpul concediului
pentru creterea copilului pn la mplinirea vrstei de 1 an,
2 ani, respectiv n cazul copilului cu handicap pn la 3 ani,
ajutorul de deces se pltete de ctre angajator dac, anterior
intrrii n concediu, persoana n cauz era asigurat obligatoriu
potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) pct. I, II sau V din lege i
raportul de munc a fost suspendat.
Art. 116. n aplicarea prevederilor art. 128 din lege,
persoana interesat depune la casa teritorial/sectorial de
pensii acte doveditoare care atest ncetarea sau, dup caz,
suspendarea activitii angajatorului, eliberate de organele
abilitate, potrivit legii.
Art. 117. (1) n cazul n care sumele cu titlu de contribuie
de asigurri sociale datorate lunar bugetului de asigurri sociale
de stat sunt mai mici dect sumele cu titlu de ajutor de deces,
pe care, potrivit legii, angajatorii le achit direct asigurailor,
pltitorii depun la casele teritoriale de pensii sau la casele de
pensii sectoriale, dup caz, cerere pentru recuperarea din
bugetul asigurrilor sociale de stat a diferenei respective,
mpreun cu documentaia justificativ.
(2) Casele teritoriale de pensii sau casele de pensii
sectoriale, dup caz, pe raza crora se afl sediul pltitorului,
verific documentaia i dispun plata sumelor datorate din
bugetul asigurrilor sociale de stat.
Art. 118. Dup efectuarea plii ajutorului de deces,
pltitorul are obligaia de a nscrie pe versoul certificatului de
deces original, n baza cruia se solicit ajutorul de deces,
meniunea ACHITAT, data, semntura i tampila.
Art. 119. n cazul n care pltitorul este casa teritorial de
pensii, sumele ncasate necuvenit cu titlu de ajutor de deces se
recupereaz, potrivit legii, pe baza deciziei emise de ctre
aceasta, ce constituie titlu executoriu.
Art. 120. n cazul persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1)
pct. IV i alin. (2) din lege, ajutorul de deces se acord numai n
situaia n care contribuia de asigurri sociale datorat i
eventualele accesorii sunt achitate pn la data decesului.
CAPITOLUL VI
Dispoziii tranzitorii
Art. 121. (1) Prin timp util la pensie realizat de agricultori,
prevzut la art. 17 alin. (3) din lege, se nelege perioada n care
fotii membri cooperatori au realizat un volum de munc n
fostele uniti agricole, potrivit prevederilor Legii nr. 4/1977
privind pensiile i alte drepturi de asigurri sociale ale membrilor
cooperativelor agricole de producie, calculat potrivit
metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992 privind
pensiile i alte drepturi de asigurri sociale ale agricultorilor,
republicat, cu modificrile ulterioare.
(2) Timpul util la pensie realizat de agricultori se calculeaz
n ani i se determin prin raportarea volumului total de munc,
exprimat n numrul de norme realizate n ntreaga perioad n
care asiguratul a lucrat n fosta unitate agricol cooperatist, la
cel mai mic numr de norme planificat a se realiza anual, din
perioada respectiv, stabilit de adunarea general a
cooperatorilor. Fraciunile de an se neglijeaz.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
13
(3) Timpul util la pensie, determinat potrivit prevederilor
alin. (2), nu poate depi numrul anilor calendaristici n care
asiguratul a prestat munc n fosta unitate agricol cooperatist.
(4) Timpul util la pensie se determin pe baza datelor,
elementelor i informaiilor coninute n carnetul de pensii i
asigurri sociale i/sau n actele doveditoare eliberate de
primria care deine arhiva fostelor uniti agricole cooperatiste,
ntocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la
valabilitatea actelor doveditoare.
Art. 122. n situaia persoanelor asigurate potrivit Legii
nr. 5/1977 privind pensiile i alte drepturi de asigurri sociale ale
ranilor cu gospodrie individual din zonele necooperativizate,
timpul util la pensie se determin pe baza carnetului de pensii i
asigurri sociale i reprezint numrul anilor calendaristici n
care s-a achitat contribuia minim lunar de 40 lei.
Art. 123. (1) Se asimileaz stagiilor de cotizare n condiii
speciale perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, n care
asiguraii au desfurat activiti dintre cele prevzute n anexa
nr. 2 la lege, pe durata programului normal de lucru din fiecare
lun, numai n locurile de munc avizate n condiii speciale din
cadrul unitilor prevzute n anexa nr. 3 la lege, activiti
ncadrate, potrivit legislaiei anterioare acestei date, n grupa I de
munc.
(2) Dovedirea acestor stagii de cotizare se face cu carnetul
de munc, completat potrivit prevederilor Decretului nr. 92/1976
privind carnetul de munc, i/sau cu adeverine eliberate, potrivit
legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectiv sau,
dup caz, de instituia care a preluat arhivele acestuia. Modelul
adeverinei este prezentat n anexa nr. 12.
(3) Prevederile alin. (1) se aplic i asigurailor care
ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
a) au desfurat activiti dintre cele prevzute n anexa nr. 2
la lege;
b) au desfurat activiti numai n locuri de munc din cadrul
unor uniti care, n urma reorganizrii, inclusiv prin preluarea
parial a patrimoniului, se regsesc la una dintre unitile
prevzute n anexa nr. 3 la lege;
c) anterior reorganizrii, au ncetat raporturile de munc cu
unitatea care a fost reorganizat.
(4) Dovedirea condiiilor prevzute la alin. (3) se face cu
carnetul de munc, completat potrivit prevederilor Decretului
nr. 92/1976, i cu adeverine eliberate, potrivit legii, de
angajatorul la care a lucrat persoana respectiv sau, dup caz,
de instituia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverinei
este prevzut n anexa nr. 13.
(5) Adeverinele ntocmite n conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei
nr. 572/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 226/2006 privind ncadrarea unor locuri de
munc n condiii speciale, pn la intrarea n vigoare a legii, vor
putea fi valorificate la stabilirea i recalcularea drepturilor de
pensie dac ndeplinesc condiiile de fond i form prevzute
de acesta.
Art. 124. (1) In situaia prezentrii i a altor acte de
vechime n munc prevzute de lege, pentru perioadele
menionate la art. 16 lit. a) din lege, acestea vor cuprinde
obligatoriu cel puin urmtoarele elemente:
a) denumirea angajatorului;
b) datele de identificare a persoanei;
c) perioada n care s-a lucrat, cu indicarea datei de ncepere
i de ncetare a raportului de munc;
d) menionarea temeiului legal n baza cruia a avut loc
ncadrarea;
e) funcia, meseria sau specialitatea exercitat;
f) salariul tarifar de ncadrare;
g) denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul
sau suma acordat;
h) perioada n care a primit sporul i temeiul n baza cruia
s-a acordat.
(2) Actele vor avea numr i dat de nregistrare, tampila
unitii emitente, precum i semntura celui care angajeaz
unitatea sau a persoanei delegate n acest sens de conducerea
unitii.
Art. 125. Angajatorii sau orice ali deintori de arhive sunt
direct rspunztori, n condiiile legii, de legalitatea, exactitatea
i corectitudinea datelor, elementelor i informaiilor pe care le
nscriu, n baza documentelor deinute, n adeverinele pe care
le elibereaz n vederea stabilirii, recalculrii sau revizuirii
drepturilor de pensie.
Art. 126. (1) Adeverinele prin care se atest faptul c n
anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele
i-au desfurat activitatea n locuri de munc ncadrate n
grupele I i/sau a II-a de munc se ntocmesc potrivit modelului
prevzut n anexa nr. 14, numai pe baza documentelor,
verificabile, aflate n evidenele angajatorilor sau ale deintorilor
legali de arhive.
(2) Angajatorii sau orice ali deintori legali de arhive sunt
obligai s elibereze aceste adeverine, n termen de 30 de zile
de la data solicitrii, fr a percepe taxe sau comisioane.
(3) Prin deintori legali de arhiv se nelege creatorii i
deintorii de documente, n sensul art. 4 din Legea Arhivelor
Naionale nr. 16/1996, cu modificrile i completrile ulterioare.
(4) Adeverinele nevalorificate la stabilirea i/sau recalcularea
pensiilor, ntocmite i eliberate anterior intrrii n vigoare a
Ordinului ministrului muncii, familiei i egalitii de anse
nr. 590/2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de
ntocmire i eliberare a adeverinelor prin care se atest
activitatea desfurat n locuri de munc ncadrate n grupele
I i/sau a II-a de munc, potrivit legislaiei anterioare datei de
1 aprilie 2001, necesare stabilirii i/sau modificrii drepturilor de
pensie n conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu
modificrile i completrile ulterioare, prin care se atest
activitatea desfurat n locuri de munc ncadrate n grupele I
i/sau a II-a de munc, potrivit legislaiei anterioare datei de
1 aprilie 2001, se utilizeaz la stabilirea i/sau modificarea
drepturilor de pensie dac ndeplinesc condiiile legale de
valabilitate, chiar dac nu sunt conforme cu modelul prevzut la
alin. (1).
(5) Adeverinele ntocmite n conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului muncii, familiei i egalitii de anse
nr. 590/2008, pn la intrarea n vigoare a legii, vor putea fi
valorificate la stabilirea i/sau recalcularea drepturilor de pensie
dac ndeplinesc condiiile de fond i form prevzute de
acesta.
(6) Pentru a putea fi valorificat, adeverina menionat la
alin. (1) se completeaz n mod obligatoriu la toate rubricile
prevzute.
Art. 127. (1) Sporurile cu caracter permanent care se pot
valorifica la stabilirea i/sau recalcularea drepturilor de pensie,
potrivit prevederilor art. 165 alin. (2) din lege, sunt cele
prevzute n anexa nr. 15.
(2) Adeverina prin care se dovedesc aceste sporuri va
cuprinde obligatoriu cel puin urmtoarele elemente:
a) denumirea angajatorului;
b) datele de identificare a persoanei;
c) perioada n care s-a desfurat activitatea, cu indicarea
datei de ncepere i de ncetare a acesteia;
d) funcia, meseria sau specialitatea exercitat;
e) denumirea sporurilor, procentul sau suma acordat;
f) perioada n care a primit sporul i temeiul n baza cruia
s-a acordat.
(3) Adeverinele prevzute la alin. (2) vor avea numr i dat
de nregistrare, tampila unitii emitente, precum i semntura
celui care angajeaz unitatea sau a persoanei delegate n acest
sens de conducerea unitii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
14
(4) n ceea ce privete sporul pentru munca prestat n timpul
nopii, adeverinele doveditoare ale acestuia vor fi eliberate cu
respectarea modelului prevzut n anexa nr. 16.
(5) Pentru persoanele prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c)
din lege, pentru perioadele lucrate anterior datei de 1 ianuarie
2011, veniturile brute/nete, dup caz, realizate lunar, ce se
utilizeaz la calculul punctajului lunar, cuprind drepturile salariale
i cele asimilate acestora, ncasate de beneficiari potrivit
legislaiei n vigoare la data acordrii lor, respectiv:
a) retribuia tarifar lunar/salariul de baz lunar/solda
lunar/salariul de baz de ncadrare lunar, inclusiv indexri,
compensaii, indemnizaii de conducere/comand, salarii/solde
de merit i alte drepturi similare prevzute de legislaia n
vigoare la acea dat;
b) sporurile i indemnizaiile acordate n sume fixe sau sub
form de procent din retribuia tarifar lunar/salariul de baz
lunar/solda lunar/salariul de baz de ncadrare lunar ori din
salariul funciei de baz/salariul funciei ndeplinite/solda de
funcie/solda funciei de baz, potrivit legislaiei n vigoare la
acea dat;
c) primele/premiile din cursul anului i cele anuale, acordate
potrivit legislaiei n vigoare la acea dat;
d) sumele reprezentnd compensarea concediului de odihn
neefectuat, potrivit legii;
e) sumele cuvenite ca reprezentani n adunrile generale
ale acionarilor, n consiliile de administraie, n comitetele de
direcie, n comisiile de cenzori sau n orice alte comisii, comitete
ori organisme, acordate potrivit legislaiei n vigoare la acea
dat, indiferent de forma de organizare sau denumirea
angajatorului ori a entitii asimilate acestuia, dup data de
1 ianuarie 2008;
f) venitul corespunztor funciei pe care a fost ncadrat n ar
personalul trimis n strintate n misiune permanent sau, dup
caz, pentru ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,
inclusiv pentru perioada efecturii concediului de odihn/de
misiuni n ar;
g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevzute la
lit. a)d), acordate potrivit legislaiei n vigoare la acea dat.
(6) Nu sunt considerate venituri de natur salarial sau
asimilate salariilor i nu se valorific la calculul punctajului lunar,
n cazul persoanelor prevzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din
lege, urmtoarele sume:
a) diurnele de deplasare i de delegare, indemnizaiile de
delegare, detaare sau transfer;
b) participarea salariailor la profit, potrivit Ordonanei
Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la
societile naionale, companiile naionale i societile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum i la
regiile autonome, aprobat cu modificri prin Legea
nr. 769/2001, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) compensaiile lunare pentru chirie;
d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului
individual de protecie i de lucru, a alimentaiei de protecie, a
medicamentelor i materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi
de protecie a muncii, precum i a uniformelor obligatorii i a
drepturilor de echipament;
e) sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor
de mutare n interesul serviciului;
f) indemnizaiile de instalare;
g) plile compensatorii i ajutoarele la trecerea n rezerv
sau direct n retragere, respectiv la ncetarea raporturilor de
serviciu cu drept la pensie;
h) valoarea financiar a normelor de hran;
i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea n
concediul de odihn, precum i a transportului la i de la locul de
munc;
j) alocaia de stat pentru copii;
k) alte drepturi care, potrivit legislaiei n vigoare la data
acordrii, nu reprezentau drepturi de natur salarial sau
asimilate salariilor.
Art. 128. (1) Asiguraii prevzui la art. 168 alin. (2) din
lege, care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia
suplimentar, vor prezenta adeverine emise potrivit prevederilor
art. 127.
(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 n
care o persoan a cumulat dou funcii, la stabilirea punctajelor
anuale se utilizeaz salariile brute sau nete, dup caz, inclusiv
sporurile cu caracter permanent, corespunztoare funciei de
baz.
Art. 129. (1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie
2001 n care o persoan a fost asigurat simultan att n
sistemul de asigurri sociale de stat, ct i n alte sisteme de
asigurri sociale, integrate n sistemul asigurrilor sociale de
stat, la stabilirea punctajului se utilizeaz salariile brute sau nete,
dup caz, inclusiv sporurile cu caracter permanent, n
conformitate cu modul de nregistrare a acestora n carnetul de
munc.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n situaiile n care
o persoan a fost asigurat simultan la sistemul de asigurri
sociale pentru agricultori, sistemul aprrii naionale, ordinii
publice i siguranei naionale i la sistemul de asigurri sociale
de stat, la stabilirea punctajului se cumuleaz veniturile
asigurate din perioadele respective.
Art. 130. Pentru perioada 1 aprilie 2001 1 august 2007,
punctajelor anuale aferente persoanelor care au avut calitatea
de cadru militar n activitate, poliist sau funcionar public cu
statut special din sistemul administraiei penitenciarelor nu li se
aplic plafonarea prevzut de legislaia privind pensiile din
sistemul public n vigoare n perioada respectiv.
Art. 131. (1) n cazul persoanelor care au urmat cursurile
de zi ale unor instituii de nvmnt superior, dovada absolvirii
cursurilor de zi i a duratei normale a studiilor se face cu diploma
nsoit de foaia matricol sau adeverin din care s rezulte
forma de nvmnt, durata normal i perioada studiilor.
(2) n cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor
instituii de nvmnt superior n strintate, documentele
doveditoare se prezint traduse i legalizate.
(3) n situaia persoanelor care pot dovedi, prin acte,
imposibilitatea obinerii documentelor care atest forma de
nvmnt i durata studiilor, valorificarea perioadelor
respective se face n baza declaraiei pe propria rspundere.
(4) n cazul persoanelor nscrise la pensie anterior datei de
1 aprilie 2001, ale cror drepturi de pensie au fost recalculate n
baza Legii nr. 276/2004 pentru completarea art. 169 din Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de
asigurri sociale, prin valorificarea perioadei n care au urmat
cursuri de zi ale unor instituii de nvmnt superior, pentru
dovedirea duratei normale a studiilor i a formei de nvmnt
rmn valabile declaraiile date pe propria rspundere.
Art. 132. (1) n situaia schimbrii gradului de invaliditate
dup intrarea n vigoare a legii, pentru o pensie stabilit pe baza
legislaiei anterioare, pensia aferent noului grad de invaliditate
se stabilete potrivit prevederilor legii, considerndu-se
ndeplinite condiiile referitoare la stagiul de cotizare necesar,
existente la data nscrierii la pensie.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), stagiul potenial se
stabilete potrivit prevederilor legii, iar eventualele stagii de
cotizare, precum i stagiile asimilate prevzute la art. 49 alin. (1)
lit. a) din lege, realizate dup pensionare i neluate n calcul la
ultima schimbare de grad, nu se valorific.
Art. 133. Transformarea pensiilor anticipate i anticipate
pariale, stabilite potrivit legislaiei anterioare intrrii n vigoare a
legii, n pensii pentru limit de vrst se face la mplinirea
vrstelor standard de pensionare prevzute n anexa nr. 5 la
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
15
lege sau, dup caz, a vrstelor standard reduse potrivit
legislaiei n vigoare, iar calculul drepturilor de pensie pentru
limit de vrst se face n condiiile legii.
Art. 134. (1) Pensia poate fi recalculat, la cerere, prin
adugarea veniturilor i/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate
la stabilirea acesteia.
(2) Pensia pentru limit de vrst poate fi recalculat, la
cerere, prin adugarea stagiilor de cotizare realizate dup data
nscrierii la pensie.
(3) La recalcularea pensiilor pentru limit de vrst, stabilite
potrivit legislaiei anterioare intrrii n vigoare a legii, se utilizeaz
stagiul complet de cotizare avut n vedere la stabilirea pensiei.
(4) La recalcularea pensiilor anticipate i anticipate pariale n
condiiile alin. (1), stabilite potrivit legislaiei anterioare intrrii n
vigoare a legii, se calculeaz punctajul mediu anual aferent
stagiului/veniturilor adugate potrivit legii i se menine procentul
de diminuare, luat n calcul la stabilirea pensiei anticipate
pariale.
(5) La recalcularea pensiilor de invaliditate n condiiile
alin. (1), stabilite potrivit legislaiei anterioare intrrii n vigoare a
legii, se calculeaz punctajul mediu anual aferent
stagiului/veniturilor adugate potrivit legii, iar punctajul aferent
stagiului potenial se determin cu respectarea condiiilor i
modalitii de calcul de la ultima decizie de stabilire/modificare
a drepturilor de pensie.
(6) Pensia poate fi recalculat, la cerere, n cazul depunerii
unor declaraii rectificative, de natur a modifica veniturile i/sau
stagiile de cotizare valorificate iniial la stabilirea acesteia.
(7) Drepturile recalculate potrivit alin. (1)(6) se acord
ncepnd cu luna urmtoare celei n care a fost nregistrat
solicitarea.
Art. 135. Persoanele care beneficiaz de pensie anticipat
parial stabilit potrivit legislaiei anterioare i care ndeplinesc
condiiile prevzute la art. 62 din lege pot cere transformarea
pensiei anticipate pariale n pensie anticipat, stabilit potrivit
legii, noile drepturi acordndu-se ncepnd cu luna urmtoare
celei n care a fost nregistrat cererea.
Art. 136. (1) n situaia beneficiarilor de pensie de
invaliditate, pensie anticipat i pensie anticipat parial, care
anterior intrrii n vigoare a legii au ndeplinit condiiile legale
pentru acordarea pensiei pentru limit de vrst i care nu au
solicitat trecerea la aceast categorie de pensie, trecerea se
face din oficiu ncepnd cu data de 1 ianuarie 2011, potrivit
legislaiei n vigoare la data ndeplinirii condiiilor de acordare a
pensiei pentru limit de vrst.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic persoanelor pentru care
ndeplinirea condiiilor de acordare a pensiei pentru limit de
vrst era stabilit n funcie de data cererii.
Art. 137. (1) Cererile nregistrate i nesoluionate pn la
data intrrii n vigoare a legii se soluioneaz cu respectarea
prevederilor legale n vigoare la data deschiderii drepturilor de
pensie.
(2) n situaia cererilor nregistrate nainte de intrarea n
vigoare a legii, prin care se solicit pensii de urma, stabilite din
pensii n plat ai cror titulari au decedat n luna decembrie 2010,
drepturile de pensie de urma se stabilesc potrivit legislaiei
anterioare i se pltesc ncepnd cu data de 1 ianuarie 2011.
Art. 138. (1) n situaia cererilor nregistrate n luna
ianuarie 2011, cu respectarea termenelor prevzute la art. 104
alin. (3) lit. b)d) din lege, prin care se solicit pensii de urma
ai cror titulari au decedat n luna decembrie 2010, drepturile
de pensie de urma se stabilesc potrivit noii legislaii, ncepnd
cu data de 1 ianuarie 2011.
(2) n situaia cererilor nregistrate n luna ianuarie 2011, cu
respectarea termenului prevzut la art. 104 alin. (3) lit. a) din
lege, prin care se solicit pensii de invaliditate, ncetarea plii
indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc sau,
dup caz, ncetarea calitii de asigurat avnd loc n luna
decembrie 2010, drepturile de pensie se stabilesc potrivit noii
legislaii, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2011.
(3) n situaia cererilor prevzute la alin. (1) i (2), nregistrate
cu depirea termenelor prevzute la art. 104 alin. (3) din lege,
drepturile de pensie de urma sau, dup caz, de invaliditate se
stabilesc potrivit noii legislaii, ncepnd cu data nregistrrii
cererilor.
Art. 139. n situaia persoanelor care, anterior intrrii n
vigoare a legii, au avut ndeplinite condiiile pentru a se asigura
n sistemul public de pensii pe baz de declaraie de asigurare,
dar nu au fcut-o, declaraia individual de asigurare prevzut
de lege se depune la casa teritorial de pensii, cu respectarea
prevederilor n vigoare pe tot parcursul derulrii asigurrii
obligatorii.
Art. 140. Formularele de decizii utilizate n activitatea de
acordare a prestaiilor vor fi aprobate prin ordin al preedintelui
CNPP.
CAPITOLUL VII
Dispoziii finale
Art. 141. (1) Sumele ncasate necuvenit cu titlu de prestaii
de asigurri sociale se recupereaz, pe baza deciziei emise de
casa teritorial/sectorial de pensii, ce constituie titlu executoriu,
cu respectarea termenului general de prescripie de 3 ani.
(2) Termenul general de prescripie curge potrivit dreptului
comun de la data constatrii prejudiciului creat prin pli
necuvenite, respectiv de la data emiterii deciziei prevzute la
alin. (1).
(3) Debitul reprezentnd prejudiciul creat din pli necuvenite
se constituie pentru luni ntregi, ncepnd cu luna n care s-a
fcut constatarea.
(4) Debitele reprezentnd prestaii de asigurri sociale, mai
mici de 10 lei, se stabilesc pe baza deciziei emise de casa
teritorial/sectorial de pensii, nu se nregistreaz n evidena
debitorilor i nu se mai urmresc n vederea recuperrii.
Art. 142. Casele teritoriale/sectoriale de pensii calculeaz,
rein i vireaz, n cadrul competenelor legale, contribuia de
asigurri de sntate, impozitul pe veniturile din pensii i orice
alte obligaii ctre alte fonduri, stabilite de legislaia n vigoare la
data efecturii plii.
Art. 143. (1) n situaia persoanelor care solicit pensie de
invaliditate i care au realizat stagii de cotizare att n sistemul
public de pensii, ct i n sistemele proprii de asigurri sociale
neintegrate acestuia, stagiul potenial se acord de ctre ultimul
sistem n care persoana a fost asigurat.
(2) n situaia persoanelor care la data pensionrii de
invaliditate sunt asigurate simultan n dou sau mai multe
sisteme de asigurri sociale, stagiul potenial se acord de ctre
sistemul n care a realizat cel mai mare stagiu de cotizare.
(3) n situaia pensionarilor de invaliditate gradul I,
indemnizaia pentru nsoitor se acord cu respectarea regulilor
prevzute la alin. (1) i (2).
Art. 144. Documentele utilizate n activitatea de expertiz
i revizuire medical a capacitii de munc se aprob prin ordin
al preedintelui CNPP.
Art. 145. Ministrul aprrii naionale, ministrul
administraiei i internelor, precum i directorul Serviciului
Romn de Informaii pot emite, n condiiile legii, ordine i/sau
instruciuni privind modalitile tehnice de ntocmire i
transmitere a documentelor i datelor necesare stabilirii
drepturilor de pensie.
Art. 146. Anexele nr. 116 fac parte integrant din
prezentele norme.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
16
ANEXA Nr. 1
la norme
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
17
Nr. ............../.....................
N O T
privind locurile de munc ncadrate n condiii speciale
potrivit Avizului pentru ncadrarea locurilor de munc n condiii speciale
nr. ......./..........
A. Datele de identificare a unitii iniiale creia i s-a emis avizul pentru ncadrarea locurilor de
munc n condiii speciale: denumirea unitii ...................................., cu sediul n localitatea .....................,
str. ............................nr. ......, judeul ..................., cod unic de nregistrare/cod fiscal .......................,
nr. de nregistrare la registrul comerului ................................................. .
B. Datele de identificare a unitii care a preluat locurile de munc specificate n avizul pentru
ncadrarea locurilor de munc n condiii speciale: denumirea unitii ............................, cu sediul n
localitatea ............................., str. .................................nr. ......., judeul ......................., cod unic de
nregistrare/cod fiscal ........................, nr. de nregistrare la registrul comerului ........................... .
Locurile de munc au fost preluate total/parial conform listei anexate.
Conductorul unitii,
..........................................................
(numele, prenumele, semntura i tampila)
ANEXA Nr. 2
la norme
Date de identificare a unitii
......................................................................
......................................................................
Nr. .............../....................
L I S TA
asigurailor care au desfurat activiti pe durata programului normal de lucru
din luna respectiv la locurile de munc specificate n Avizul nr. ......../..................,
emis de Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale
Sub sanciunile prevzute de Codul penal, declarm conformitatea nscrisurilor din prezenta list.
Conductorul unitii,
..........................................................
(numele, prenumele, semntura i tampila)
ANEXA Nr. 3
la norme
Date de identificare a unitii
......................................................................
......................................................................
Nr. .............../....................
A D E V E R I N
Se adeverete prin prezenta c domnul/doamna .............................................., nscut/nscut la
data de ......................... n localitatea ........................., judeul ......................., avnd codul numeric
personal .................................., a fost cadru militar/poliist/funcionar public cu statut special n sistemul
administraiei penitenciare la ..............................., n perioada ................................... .
Pe perioada ........................................ se ncadreaz n condiii de munc ................................, n
baza ............................, activitate care se regsete n anexa nr. ... la Hotrrea Guvernului nr. 1.294/2001
Nr.
crt.
Numele
i prenumele
Codul numeric personal
Locul de munc
(atelier/secie/compartiment)
Perioada
(de la ..... pn la ......)
Observaii
privind stabilirea locurilor de munc i activitilor cu condiii deosebite, condiii speciale i alte condiii,
specifice pentru cadrele militare n activitate, cu modificrile ulterioare, i n Hotrrea Guvernului
nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de munc i activitilor cu condiii deosebite, speciale i alte
condiii, specifice pentru poliiti, cu modificrile ulterioare.
Menionm c prezenta adeverin s-a eliberat n baza documentelor, verificabile, aflate n arhiva unitii,
cunoscndu-se att prevederile Codului penal referitoare la falsul n nscrisuri oficiale, ct i prevederile
legislaiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit crora angajatorul poart ntreaga
rspundere pentru valabilitatea i corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.
Conductorul unitii,
..........................................................
(semntura i tampila)
ANEXA Nr.4
la norme
L I S TA
unitilor administrativ-teritoriale cuprinse n zona de 8 km n jurul localitii Baia Mare
i a localitilor componente
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
18
Unitatea administrativ-teritorial Denumirea localitii SIRUTA Judeul
BAIA MARE
GROI
RECEA
TUII-MGHERU
BAIA SPRIE
ARDUSAT
CICRLU
COPALNIC-MNTUR
DESETI
DUMBRVIA
REMETEA CHIOARULUI
SATULUNG
SCLENI
COLTU
IETI
BAIA MARE
BLIDARI
FIRIZA
VALEA NEAGR
GROI
OCOLI
SATU NOU DE JOS
RECEA
BOZNTA MIC
LPUEL
MOCIRA
SSAR
TUII-MGHERU
BIA
BOZNTA MARE
BUAG
MERIOR
NISTRU
ULMOASA
BAIA SPRIE
CHIUZBAIA
TUII DE SUS
SATU NOU DE SUS
ARDUSAT
ARIEU DE CMP
COLIREA
CICRLU
BRGU
CRPINI
MARA
DUMBRVIA
CRBUNARI
CHECHI
RUS
INDRETI
UNGURA
POSTA
ARIEU DE PDURE
FINTEUU MIC
HIDEAGA
SCLENI
CORUIA
CULCEA
COLTU
CTLINA
IETI
BONTIENI
DNETI
106327
106336
106345
106354
106372
106381
106390
106416
106425
106434
106443
106452
106470
106489
106498
106504
106513
106522
106531
106693
106700
106719
106728
107010
107029
107038
107671
107680
107760
108008
108044
108053
108062
108071
108080
108099
108534
108730
108758
108767
108801
108847
108856
108838
108810
109103
109112
109130
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MARAMURE
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
19
Unitatea administrativ-teritorial Denumirea localitii SIRUTA Judeul
MEDIA
TRNAVA
COPA MIC
AXENTE SEVER
BAZNA
BLJEL
BRATEIU
MICSASA
MONA
EICA MIC
VALEA VIILOR
CETATEA DE BALT
VALEA LUNG
MEDIA
IGHIU NOU
TRNAVA
COLONIA TRNAVA
COPA MIC
AXENTE SEVER
AGRBICIU
OALA
BAZNA
BOIAN
BLJEL
BUZD
MICSASA
CHESLER
VLENI
MONA
EICA MIC
VALEA VIILOR
MOTI
CRCIUNELU DE SUS
TTRLAUA
FGET
TUNI
143628
143637
143655
143664
143780
144125
144134
144143
144161
144170
144312
144367
145006
145015
145033
145113
145747
145970
145989
3976
3994
8372
8416
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIBIU
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
Unitatea administrativ-teritorial Denumirea localitii SIRUTA Judeul
ABRUD
ZLATNA
ALMAU MARE
ABRUD
ABRUD-SAT
GURA CORNEI
SOHARU
ZLATNA
BOTETI
BUDENI
DEALU ROATEI
DOBROT
DUMBRAVA
FENE
GALAI
IZVORU AMPOIULUI
PTRNGENI
PIRITA
PRU GRUIULUI
PODU LUI PAUL
RUNC
RUI
SUSENI
TRMPOIELE
VALEA MIC
VLTORI
ALMAU MARE
ALMAU DE MIJLOC
BRDET
CHEILE CIBULUI
CIB
GLOD
NDTIA
1160
1179
1188
1197
1945
1954
1963
1972
1981
1990
2005
2014
2023
2032
2041
2050
2069
2078
2087
2096
2103
2112
2121
2318
2327
2336
2345
2354
2363
2372
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
L I S TA
unitilor administrativ-teritoriale cuprinse n zona de 8 km n jurul localitii Copa Mic
i a localitilor componente
L I S TA
unitilor administrativ-teritoriale cuprinse n zona de 8 km n jurul localitii Zlatna
i a localitilor componente
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
20
Unitatea administrativ-teritorial Denumirea localitii SIRUTA Judeul
BLANDIANA
BUCIUM
CERU-BCINI
CIURULEASA
NTREGALDE
LUPA
METE
BLANDIANA
ACMARIU
IBRU
POIENI
RCTU
BUCIUM
ANGHELETI
BISERICANI
BUCIUM-SAT
CERBU
CIUCULETI
COLEENI
DOGRETI
FERETI
FLORETI
GURA IZBITEI
HELETI
IZBICIOARA
IZBITA
JURCUIETI
LUPULETI
MGURA
MUNTARI
POIENI
STLNIOARA
VALEA ABRUZEL
VALEA ALB
VALEA CERBULUI
VALEA NEGRILESII
VALEA POIENII
VALEA ESII
VLENI
VLCEA
CERU-BCINI
BOLOVNETI
BULBUC
CUCUTA
CURPENI
DUMBRVIA
FNTNELE
GROI
VALEA MARE
VIEZURI
CIURULEASA
BIDIGETI
BOGLETI
BUNINGINEA
GHEDULETI
MTIETI
MORRETI
VULCAN
GHIONCANI
IVNI
NECRILETI
SFRCEA
VINA
METE
ISCA
LUNCA AMPOIEI
LUNCA METEULUI
POIANA AMPOIULUI
POIANA URSULUI
PRESACA AMPOIULUI
REMETEA
VLENI
3404
3413
3422
3431
3440
3468
3477
3486
3495
3501
3510
3529
3538
3547
3556
3565
3574
3583
3592
3609
3618
3627
3636
3663
3672
3681
3690
3707
3716
3725
3734
3743
3752
3850
3869
3878
3887
3896
3903
3912
3921
3930
3949
4017
4026
4044
4053
4062
4071
4080
4099
5014
5032
5069
5087
5568
5586
5602
5611
5620
5648
5657
5666
5675
5693
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
21
Unitatea administrativ-teritorial Denumirea localitii SIRUTA Judeul
MOGO
ROIA MONTAN
VINU DE JOS
BALA
BUCE
GEOAGIU
MOGO
BRBETI
BRLETI
CRISTETI
MMLIGANI
NEGRETI
POIENILE-MOGO
VALEA BRLUETI
VALEA BARNII
VALEA COCETI
VALEA MLACII
VALEA UPILOR
BLMOETI
BUNTA
CORNA
DROAIA
DEALU FERULUI
GURA CUULUI
HAEGANA
MTCINA
VALEA VINULUI
ALMAU MIC DE MUNTE
ARDEU
OPRIETI
POIANA
POIENIA
TECHEREU
BUCE-VULCAN
DUPPIATR
GROHOELE
STNIJA
TARNIA
BCIA
BOZE
HOMOROD
MERMEZEU-VLENI
VLENI
5835
5844
5853
5924
5933
5942
5960
5988
5997
6002
6020
6039
6789
6805
6832
6850
8871
8880
8899
8924
8997
87861
87870
87914
87923
87932
87969
88804
88813
88822
88840
88859
89598
89605
89641
89650
89678
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
HUNEDOARA
ANEXA Nr. 5
la norme
Consiliul Local al ........................
Judeul ........................................
Serviciul public comunitar local
de eviden a persoanelor
Nr. .................. din ....................
A D E V E R I N
Adeverim prin prezenta c, potrivit datelor din Registrul naional de eviden a persoanelor,
domnul/doamna ............................., numele avut anterior ................................., fiul/fiica lui ...................
i al/a ..............., nscut() la data de ........................... n localitatea .........................., judeul ..................,
codul numeric personal ......................................., domiciliat() n localitatea .........................................,
str. ...................................... nr. ..........., bl. ........., sc. ........., et. ......., ap. ......., judeul ............................,
a avut domiciliul/domiciliile/reedina dup cum urmeaz:
a) de la ................. pn la ................, n oraul/comuna ................, satul ................, judeul ................;
b) de la ................. pn la ................, n oraul/comuna ................, satul ................, judeul ................;
c) de la ................. pn la ................, n oraul/comuna ................, satul .............., judeul ............. .
S-a eliberat prezenta adeverin, ca urmare a cererii nr. .................. din .................., n vederea
nscrierii la pensie, potrivit dispoziiilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare.
ef serviciu,
..................................
ntocmit,
..................................
ANEXA Nr. 6
la norme
Nr. .................. din ..................
C E R E R E
privind acordarea pensiei pentru limit de vrst/pensiei anticipate/pensiei anticipate pariale
Ctre Casa Teritorial/Sectorial de Pensii ............................
Subsemnatul (a) ............................................, avnd codul numeric personal ................................................. domiciliat()
n localitatea ............................., str. ............................ nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., judeul ..................,
posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria ....... nr. ..................., eliberat de ................................. la data de ....................,
nscut() la data de ................. n localitatea/judeul ................................., fiul (fiica) lui .............................. i al(a) .............................,
solicit nscrierea la pensie pentru limit de vrst/pensie anticipat/pensie anticipat parial.
n acest scop depun urmtoarele:
carnet de munc seria .................. nr. .................., n original i copie;
carnet de asigurri sociale seria .................. nr. .................., n original i copie;
livret militar seria .................. nr. .................., n copie;
buletin/carte de identitate seria .................. nr. .................., n copie;
certificat de natere i/sau certificate de cstorie seria .................. nr. .................., n copie;
diploma de studii i foaia matricol, n copii, sau adeverin de certificare a perioadelor de studii nvmnt superior
nr. .................. din ..................;
adeverin privind sporurile la salariu ............................;
adeverin privind grupa superioar/condiii de munc ......................;
alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate i a veniturilor realizate ................... .
Declar pe propria rspundere, sub sanciunile prevzute de Codul penal pentru declaraii false, c:
sunt/nu sunt asigurat();
primesc/nu primesc o alt pensie sau ajutor social dosar nr. ..................;
primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii dosar nr. ..................;
primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii dosar nr. ..................;
primesc/nu primesc indemnizaie dosar nr. ..................;
primesc/nu primesc indemnizaie de omaj;
primesc/nu primesc indemnizaie acordat persoanelor cu handicap.
M oblig a anuna, n termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni n cele declarate
mai sus.
n cazul n care nu mi voi respecta declaraia asumat prin prezenta cerere, m oblig s restitui integral sumele ncasate
nelegal, suportnd rigorile legii.
Am completat i am citit cu atenie coninutul declaraiei de mai sus, dup care am semnat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
22
Data .................. Semntura
............................
ANEXA Nr. 7
la norme
Nr. .................. din ..................
C E R E R E
pentru acordarea pensiei de invaliditate
Ctre Casa Teritorial/Sectorial de Pensii ..................
Subsemnatul(a) ............................................, avnd codul numeric personal ..................................., domiciliat() n
localitatea ................................, str. ............................ nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., judeul ..................,
posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria ....... nr. ..................., eliberat de ................................. la data de ....................,
nscut() la data de .................. n localitatea/judeul .................., fiul (fiica) lui .................. i al(a) .................., solicit nscrierea la
pensie de invaliditate.
n acest scop depun urmtoarele acte:
carnet de munc seria .................. nr. .................., n original i copie;
carnet de asigurri sociale seria .................. nr. .................., n original i copie;
livret militar seria .................. nr. .................., n copie;
buletin/carte de identitate seria .................. nr. .................., n copie;
certificat de natere i/sau certificate de cstorie seria .................. nr. .................., n copie;
diploma de studii i foaia matricol, n copii, sau adeverina de certificare a perioadelor de studii nvmnt superior
nr. .................. din ..................;
adeverin privind sporurile la salariu ...................................;
adeverin privind grupa superioar/condiii de munc ..................;
alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate i a veniturilor realizate ..................;
adeverin din care s reias data ncetrii plii indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc sau, dup caz,
data ncetrii calitii de asigurat ..................;
decizia medical asupra capacitii de munc;
FIAM/BP2 pentru accident de munc/boal profesional nr. .................. din .................., n copie.
Declar pe proprie rspundere, sub sanciunile prevzute de Codul penal pentru declaraii false, c:
sunt/nu sunt asigurat();
primesc/nu primesc o alt pensie sau ajutor social dosar nr. ..................;
primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii dosar nr. ..................;
primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii dosar nr. ..................;
primesc/nu primesc indemnizaie dosar nr. ..................;
primesc/nu primesc indemnizaie de omaj;
primesc/nu primesc indemnizaie acordat persoanelor cu handicap.
M oblig a anuna, n termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni n cele declarate
mai sus.
n cazul n care nu mi voi respecta declaraia asumat prin prezenta cerere, m oblig s restitui integral sumele ncasate
nelegal, suportnd rigorile legii.
Am completat i am citit cu atenie coninutul declaraiei de mai sus, dup care am semnat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
23
Data .................. Semntura
...............................
ANEXA Nr. 8
la norme
Nr. .................. din ..................
C E R E R E
pentru acordarea pensiei de urma
Ctre Casa Teritorial/Sectorial de Pensii ........................
Subsemnatul(a) ........................................, n calitate de so supravieuitor/fiu/fiic/tutore/curator, avnd codul numeric
personal ................................., domiciliat() n localitatea ................, str. ................ nr. .........., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ...........,
judeul ..........................., posesor(posesoare) al(a) actului de identitate seria ........ nr. ....................., eliberat() de .............................
la data de .............., nscut() la data de ...................... n localitatea/judeul ......................., fiul (fiica) lui ............. i al(a) ..................,
solicit nscrierea la pensie de urma dup susintorul ...................., decedat() la data de ..............., n calitate de
asigurat/pensionar, avnd codul numeric personal ............................/dosar pensie nr. ................., pentru titularii (numele i calitatea):
1. ...................................................................................;
2. ...................................................................................;
3. ...................................................................................;
4. ...................................................................................;
5. ................................................................................. .
n acest scop depun urmtoarele acte:
carnet de munc seria ........... nr. ..........., n original i copie;
carnet de asigurri sociale seria ........... nr. .........., n original i copie;
livret militar seria ................ nr. ............., n copie;
diploma de studii i foaia matricol, n copii, sau adeverina de certificare a perioadelor de studii nvmnt superior
nr. ................. din ..................;
adeverina privind sporurile la salariu .....................;
adeverina privind grupa superioar/condiii de munc ......................;
act doveditor din care s reias cauza decesului;
FIAM, pentru decesul cauzat de accident de munc, n copie;
BP2 i certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boal profesional,n copie;
certificat de deces seria ............ nr. ............., n copie;
act de stare civil (buletin/carte de identitate, certificat de natere, certificat de cstorie);
adeverina de studii;
decizia medical asupra capacitii de munc;
talon de plat a pensiei sau copia deciziei de pensie.
D E C L A R A I E
Declar pe propria rspundere, sub sanciunile prevzute de Codul penal pentru declaraii neadevrate, c:
nu am svrit infraciunea de omor sau tentativ de omor asupra susintorului decedat;
nu sunt asigurat;
nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din ctigul salarial mediu brut;
primesc/nu primesc indemnizaii prevzute de legi speciale dosar nr. ............;
primesc/nu primesc o alt pensie sau ajutor social dosar nr. ...............;
primesc/nu primesc indemnizaie de omaj;
nu s-a desfcut cstoria cu susintorul decedat;
dup decesul susintorului nu m-am recstorit.
M oblig ca la mplinirea vrstei de 16 ani i la nceperea fiecrui an colar/universitar s prezint, n termen de 10 zile,
casei teritoriale/sectoriale de pensii dovada continurii studiilor (n cazul copiilor urmai).
M oblig a anuna, n termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni n cele declarate
mai sus.
n cazul n care nu mi voi respecta declaraia asumat prin prezenta cerere, m oblig s restitui integral sumele ncasate
nelegal, suportnd rigorile legii.
Am completat i am citit cu atenie coninutul declaraiei de mai sus, dup care am semnat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
24
Data ................ Semntura
.........................
ANEXA Nr. 9
la norme
C E R E R E
pentru plata sumelor rmase nencasate de ctre pensionarul decedat
Se aprob nregistrat sub nr. ............. din .................
.............................. Viza pentru controlul financiar preventiv
(semntura)
Ctre ..................................................
Subsemnatul(a) ............................., avnd codul numeric personal .........................., domiciliat() n localitatea ...................,
str. ......................... nr. ..........., bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ..........., judeul ......................., posesor(posesoare) al(a) actului de
identitate seria ........... nr. ........................., eliberat de ..................... la data de ...................., n calitate de fiu/fiic/so supravieuitor/
printe/motenitor, v rog ca, n baza dosarului nr. .............. i a celorlalte acte, s aprobai plata:
pensiei/indemnizaiei pe luna .................... anul ........ .
Odat cu prezenta cerere depun i urmtoarele acte:
certificat de deces, n copie;
talon de plat a pensiei;
acte de stare civil (solicitant);
certificat de motenitor.
Data ................ Semntura
.........................
ANEXA Nr. 10
la norme
Casa teritorial de pensii
Cabinetul de expertiz medical a capacitii de munc ................
Nr. ............/.................
C E R E R E
pentru expertizarea medical a capacitii de munc
Subsemnatul(a) ..............................., avnd codul numeric personal ..........................., domiciliat() n localitatea ...............,
str. ................ nr. ......., bl. ......., sc. ........., ap. ........., judeul/sectorul .............., posesor(posesoare) al(a) buletinului/crii de
identitate seria ............ nr. ......., solicit expertizarea medical a capacitii de munc n vederea ncadrrii n grad de invaliditate,
conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare.
Odat cu prezenta cerere depun i urmtoarele acte:
1. copie xerox de pe cartea de identitate/buletinul de identitate [ ]
2. bilete externare/scrisori medicale [ ]
3. referat medical eliberat de medicul curant [ ]
4. analize medicale de laborator [ ]
5. investigaii imagistice [ ]
6. explorri funcionale [ ]
7. alte rezultate ale investigaiilor medicale [ ]
8. adeverin cu nr. zile de concediu medical cumulat n ultimele 12/24 luni pentru salariai [ ]
Data ................ Semntura
.........................
ANEXA Nr. 11
la norme
C E R E R E
pentru acordarea ajutorului de deces
Se aprob nregistrat sub nr. ............. din .................
.............................. Viza pentru controlul financiar preventiv
(semntura)
Ctre Casa Teritorial/Sectorial de Pensii .........................
Subsemnatul(a) ....................., avnd codul numeric personal ......................, domiciliat() n ......................., str. ...................
nr. ........., bl. ......, sc. ......., et. ......., ap. ......, judeul (sectorul) ..............., posesor(posesoare) al(a) buletinului/crii de identitate
seria .......... nr. ..........., eliberat() de ................, n calitate de .........................., v rog ca, n baza dosarului de pensie nr. ...............
i a celorlalte acte, s aprobai plata ajutorului de deces pentru .................., avnd calitatea de pensionar/membru de familie,
conform certificatului de deces nr. ............. din ............., eliberat de Primria ................. .
Odat cu prezenta cerere depun i urmtoarele acte:
a) certificat de deces copie i original;
b) act de identitate copie i original;
c) documente din care s rezulte c s-au suportat cheltuielile de nmormntare;
d) cupon de pensie;
e) adeverin de studii, dup caz;
f) act medical emis/vizat de medicul expert al asigurrilor sociale, prin care se atest boala care l-a fcut inapt pentru
munc n cazul copilului n vrst de pn la 16 ani, dup caz.
n susinerea cererii mele, declar pe propria rspundere i sub sanciunile prevzute de Codul penal referitoare la falsul
n nscrisuri oficiale c am suportat cheltuielile ocazionate de deces, c nu am ncasat i nu voi ncasa ajutorul de deces de la nicio
alt unitate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
25
Data ................ Semntura
.........................
ANEXA Nr. 12
la norme
Date de identificare a unitii
........................................
Nr. ................/...................
A D E V E R I N
Se adeverete prin prezenta c domnul/doamna ..........................................., nscut/nscut la data de .........................
n localitatea ......................., judeul ..................., avnd codul numeric personal ...................................., a fost angajat/angajat
cu contract individual de munc la societatea
1)
............................................................................., n meseria/funcia ................., n
perioada ................................ .
Pe perioada ............................ se ncadreaz n grupa I de munc, n procent de ...., n baza prevederilor
2)
..........................,
activitate care se regsete la poziia ......... din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Societatea se regsete la poziia ......... din anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificrile i completrile ulterioare.
Menionm c prezenta adeverin s-a eliberat n baza documentelor, verificabile, aflate n arhiva societii, cunoscndu-se
att prevederile Codului penal referitoare la falsul n nscrisuri oficiale, ct i prevederile legislaiei de reglementare a pensiilor din
sistemul public, potrivit crora angajatorul poart ntreaga rspundere pentru valabilitatea i corectitudinea actelor doveditoare
utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.
Conductorul unitii,
..........................................
(numele, prenumele, semntura i tampila)
1)
Se completeaz cu denumirea societii sau, dup caz, cu eventualele denumiri anterioare.
2)
Se precizeaz actul normativ (numr, dat, poziie, anex) n baza cruia a fost ncadrat n grupa I de munc, anterior datei de 1 aprilie 2001.
ANEXA Nr. 13
la norme
Date de identificare a unitii
...............................
Nr. ............/..............
A D E V E R I N
Se adeverete prin prezenta c domnul/doamna ............................................, nscut/nscut la data de .................... n
localitatea ......................., judeul ............., avnd codul numeric personal ..................................., a fost angajat/angajat cu contract
individual de munc la societatea
1)
.................................., n meseria/funcia ............................., n perioada ............................... .
Pe perioada
2)
................................ se ncadreaz n grupa I de munc, n procent de ....., n baza prevederilor
3)
...............,
activitate care se regsete la poziia .... din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Locul de munc unde se desfoar activitatea prevzut n anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare, a fost preluat de societatea ..............................., care se regsete la poziia ....... din anexa nr. 3 la Legea
nr. 263/2010, cu modificrile i completrile ulterioare.
Preluarea locului de munc s-a fcut n baza
4)
.............., ncepnd cu data de .................................... .
Menionm c prezenta adeverin s-a eliberat n baza documentelor, verificabile, aflate n arhiva societii, cunoscndu-se
att prevederile Codului penal referitoare la falsul n nscrisuri oficiale, ct i prevederile legislaiei de reglementare a pensiilor din
sistemul public, potrivit crora angajatorul poart ntreaga rspundere pentru valabilitatea i corectitudinea actelor doveditoare
utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.
Conductorul unitii,
..........................................
(numele, prenumele, semntura i tampila)
1)
Se completeaz cu denumirea societii sau, dup caz, cu eventualele denumiri anterioare.
2)
Pentru perioada anterioar datei de 1 aprilie 2001.
3)
Se precizeaz actul normativ (numr, dat, poziie, anex) n baza cruia a fost ncadrat n grupa I de munc, anterior datei de 1 aprilie 2001.
4)
Se nscriu actele normative sau alte documente care au reglementat aceast preluare.
ANEXA Nr. 14
la norme
UNITATEA ..........................................................
C.U.I. .................... /Cod fiscal .......................
Adresa ............................., telefon .................
Nr. ................./data ........................................
A D E V E R I N
Se adeverete prin prezenta c domnul/doamna .............................., nscut/nscut la data de ...................................
n localitatea ........................., judeul ...................., sectorul , avnd codul numeric personal ........................., a fost
angajat/angajat cu contract individual de munc la societatea*) ..............................................., n perioada de la ................
pn la ............................ .
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
26
n perioada de la ............................... pn la .........................., avnd meseria/funcia de ........................, a fost
ncadrat/ncadrat n grupa**) .................. de munc, n procent de ......%, conform nominalizrii efectuate prin ............***)
Temeiul juridic al ncadrrii n grupa**) ...................... de munc l reprezint ................................****)
OBSERVAII: .........................................................................................................................................
Menionm c prezenta adeverin s-a eliberat n baza documentelor, verificabile, aflate n arhiva societii, cunoscndu-se
att prevederile Codului penal referitoare la falsul n nscrisuri oficiale, ct i prevederile legislaiei de reglementare a pensiilor din
sistemul public, potrivit crora angajatorul poart ntreaga rspundere pentru valabilitatea i corectitudinea actelor doveditoare
utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.
Conductorul unitii,
..........................................
(numele, prenumele, semntura i tampila)
Direcia/Serviciul cu atribuii salarizare personal
..................................................
(numele, prenumele i semntura)
ntocmit
................................................
(numele, prenumele i semntura)
*) Se completeaz denumirea societii sau, dup caz, eventualele denumiri anterioare.
**) Se completeaz I sau II.
***) Se completeaz actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii i ocrotirilor sociale, al ministrului sntii i
al preedintelui Comisiei Naionale pentru Protecia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de munc, activitilor i categoriilor profesionale cu condiii
deosebite care se ncadreaz n grupele I i II de munc n vederea pensionrii (proces-verbal, decizie, tabel, hotrrea consiliului de administraie i a sindicatului
privind nominalizarea persoanelor ncadrate n grupe superioare de munc, pontajele lunare, registrul de eviden a intrrilor n subteran etc.).
****) Se completeaz actul normativ (nr., dat, poziie, anex etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru ncadrarea n grup
superioar de munc:
pentru perioada anterioar datei de 18 martie 1969, ncadrarea n grupa I sau II de munc s-a fcut cu respectarea Instruciunilor Ministerului Muncii
nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile i funciile prevzute n grupele I i II de munc;
pentru perioada lucrat dup data de 18 martie 1969 pn la data de 1 aprilie 2001, ncadrarea n grupe superioare de munc s-a fcut conform
Ordinului ministrului muncii i ocrotirilor sociale, al ministrului sntii i al preedintelui Comisiei Naionale pentru Protecia Muncii nr. 50/1990, ordin ce a nlocuit
ordinele Ministerului Muncii i Ministerului Sntii nr. 59/1969, 105/1976 i 210/1977;
pentru perioada lucrat dup data de 1 martie 1990 pn la data de 1 aprilie 2001, ncadrarea n grupele I i II de munc s-a fcut conform Ordinului
ministrului muncii i proteciei sociale, al ministrului sntii i al preedintelui Comisiei Naionale pentru Protecia Muncii pentru precizarea locurilor de munc,
activitilor i categoriilor profesionale cu condiii deosebite care se ncadreaz n grupele I i II de munc n vederea pensionrii, pentru perioada lucrat dup
1 martie 1990;
alte acte normative n vigoare la data respectiv.
OBSERVAII: Se va completa cu precizri suplimentare, dup caz, n situaia persoanelor care au lucrat n aceleai condiii cu muncitorii. Cmpurile
marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.
ANEXA Nr. 15
la norme
S P O R U R I L E , I N D E M N I Z A I I L E I M A J O R R I L E D E R E T R I B U I I TA R I F A R E
care, potrivit legislaiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au fcut parte din baza de calcul a pensiilor i care se
utilizeaz la determinarea punctajului mediu anual
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
27
I. Sporul de vechime n munc:
1. Pentru perioada anterioar datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime n munc se calculeaz automat, potrivit prevederilor
art. 165 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare, i, n
consecin, nu este necesar dovedirea acestuia prin adeverine.
2. Pentru perioada de dup 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel nregistrat n carnetul de munc sau dovedit cu
adeverine.
II. Sporuri, indemnizaii i majorri ale retribuiei tarifare prevzute n Legea retribuirii dup cantitatea i calitatea muncii
nr. 57/1974, republicat*) n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 5960 din 23 iulie 1980:
1. sporul pentru munca n condiii deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul naional unic de dezvoltare
economico-social;
2. majorarea retribuiei tarifare cu pn la 10% pentru condiii grele de munc, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilit
anual prin Planul naional unic de dezvoltare economico-social;
3. sporul de antier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul naional unic de
dezvoltare economico-social;
4. indemnizaia de pn la 10% acordat efului de echip sau de brigad care conduce formaia de lucru, prevzut la art. 70
i n anexa nr. IV.
*) Legea retribuirii dup cantitatea i calitatea muncii nr. 57/1974 a fost abrogat prin Legea nr. 120/2000 privind declararea ca abrogate a unor acte
normative, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 324 din 12 iulie 2000.
Pentru unele activiti specifice cuantumul indemnizaiei era difereniat, dup cum urmeaz:
2,5018 lei/zi, n industria minier;
pn la 1,3% din retribuia realizat de formaia condus, n exploatrile forestiere;
5. majorarea retribuiei tarifare cu procente cuprinse ntre 5% i 25%, acordat pentru categoriile de personal prevzute
n anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1979, cu modificrile ulterioare;
6. indemnizaia acordat personalului navigant i nsoitorilor personalului navigant aerian, n timpul zborului, prevzut
n anexa nr. IV;
7. majorarea retribuiei tarifare lunare cu 12 clase pentru persoanele crora li s-a conferit, n condiiile stabilite de lege,
gradaia de merit, astfel:
personalului de conducere din activitatea de cercetare tiinific i inginerie tehnologic (art. 121);
cadrelor didactice definitive cu o vechime n nvmnt de cel puin 30 de ani (art. 143);
cadrelor sanitare cu o vechime n munc de peste 30 de ani (art. 152);
cadrelor de specialitate artistic ncadrate la ultima gradaie (art. 159);
8. majorarea retribuiei tarifare cu 510%, acordat muncitorilor ncadrai la categoria a III-a inclusiv, care execut
nclminte de tip Romarta i confecii din piele i blan, dup comand, la casele de mod [anexa nr. IV cap. I lit. a) Muncitori
calificai];
9. majorarea retribuiei tarifare cu 5%, acordat muncitorilor care lucreaz la locurile de munc direct productive n subteran
[anexa nr. IV cap. I lit. a) Muncitori calificai];
10. majorarea retribuiei tarifare cu pn la 25% pentru personalul care a desfurat activitate la spitalele Elias i
Alexandru Sahia, Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 i Institutul Naional de Gerontologie i Geriatrie
Bucureti (anexa nr. V cap. II Ocrotirea sntii);
11. majorarea retribuiei tarifare cu pn la 15% pentru personalul care a desfurat activitate la Centrul Medical de
Fonoaudiologie i Chirurgie Funcional (anexa nr. V cap. II Ocrotirea sntii);
12. sumele acordate persoanelor care ndeplinesc funcia de ofer i n mod suplimentar efectueaz i activiti de taxare,
primitor-distribuitor, gestionar, mnuitor de valori i altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 Auto i ntreinere drumuri);
13. majorarea retribuiei tarifare cu 35% pentru nevztorii ncadrai n gradul I de invaliditate i cu 15% pentru nevztorii
ncadrai n gradul al II-lea de invaliditate (art. 197);
14. indemnizaia corespunztoare funciei de conducere, acordat:
profesorilor, confereniarilor i lectorilor-efi de lucrri titulari din nvmntul superior, pentru perioada ct sunt numii
n funcii de conducere n unitile de cercetare i inginerie tehnologic [art. 121 alin. (7)];
efilor de programe de cercetare i de introducere a tehnologiilor care prezint importan deosebit, pe durata realizrii
programelor [art. 121 alin. (8)];
cadrelor medicale care ndeplinesc funcia de medic director i medic inspector din direciile sanitare, precum i cea
acordat persoanelor care ndeplinesc funcia de inspector colar din inspectoratele colare (art. 180 i anexa nr. VI cap. II);
cadrelor sanitare care ndeplinesc funcii de conducere (art. 150 alin. (4) i anexa nr. V cap. II Ocrotirea sntii);
cadrelor de specialitate artistic care n afara funciei artistice ndeplinesc funcii de conducere (art. 160);
15. indemnizaiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care:
ndeplinesc funcii de director i director adjunct de unitate colar i ef catedr n nvmntul superior;
desfoar activitate de diriginte de clas;
predau n acelai timp la 24 clase n nvmntul primar;
16. majorarea retribuiei tarifare cu dou clase de retribuire pentru personalul care lucreaz n casele de copii i n colile
speciale pentru copii cu deficiene i cu o clas de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficiene;
17. sporul pentru munca n timpul nopii, acordat n condiiile prevzute la art. 72, de 1525%, precum i cel acordat n
condiiile prevzute la art. 106 alin. (4), de 1545%, pentru personalul din navigaia fluvial;
18. sporul de pn la 14% care face parte din retribuia tarifar acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum i
pentru personalul Centrului Naional al Industriei Aeronautice Romne i al unitilor subordonate sau din alte uniti care particip
efectiv la realizarea, controlul i urmrirea fabricaiei tehnicii de aviaie i la repararea acesteia, aa cum este prevzut la pct. 3
din nota de subsol din anexa nr. IV cap. I lit. A.a) la Legea nr. 57/1974, republicat;
19. indemnizaia pentru conducerea formaiei de lucru n activitatea ncrcri-descrcri, n procent de 10% din retribuia
realizat n acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)];
20. indemnizaia prevzut la art. 70, pentru conductorul formaiei de lucru de docheri, care este de pn la 10%, iar
pentru docherul vincier este de pn la 5% din retribuia realizat n acord (anexa nr. IV);
21. indemnizaia prevzut n anexa nr. V cap. II lit. B Ocrotirea sntii, astfel:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
28
Funcia
Indemnizaia
(lei)
cea mai
mic
cea mai
mare
1. Medic (farmacist) director 715 1.535
2. Medic (farmacist) director adjunct, director de institut sau de centru medical (fr personalitate juridic) 715 1.225
3. Medic-ef (dispensar policlinic, staie de salvare, centru de recoltare a sngelui), inspector sanitar-ef 310 880
4. Medic (farmacist, chimist, psiholog) ef de secie, de laborator i altele similare: medic-inspector 230 560
5. Sor medical (oficiant medical, laborant, moa, tehnician sanitar), ef de unitate, de laborator, de
secie i altele similare
130 430
22. indemnizaiile i alte pli pentru activiti prestate n afara obligaiilor funciei de baz i care nu fac parte din retribuie
(anexa nr. V cap. II Ocrotirea sntii), dup cum urmeaz:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
29
1. Medicii care asigur continuitatea n unitile sanitare prin ore de gard
prestate peste timpul normal de munc
pn la retribuia tarifar orar;
2. Personalul sanitar care suplinete personalul aflat n concediu (de boal,
de natere, de studii) sau n alte situaii similare
cu retribuia tarifar orar;
3. Membrii comisiilor de avizare medico-legal, ai comisiilor de expertiz i
recuperare a capacitii de munc i ai comisiei medicamentului
75155 lei pe edin;
4. Medicii curani care acord asisten medical cadrelor din nomenclatura
unitilor medicale speciale
155310 lei lunar pe familie asistat;
23. indemnizaiile lunare care se acord cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru ndeplinirea unor
funcii de conducere n unitile de art i cinematografie n afara obligaiilor de serviciu de la funcia de baz, care nu
fac parte din retribuia tarifar (anexa nr. V. cap. III), astfel:
director de unitate artistic pn la 1.615 lei;
director adjunct artistic pn la 1.100 lei;
ef secie artistic pn la 560 lei;
24. indemnizaia lunar pentru unele activiti prestate n afara funciei de baz [anexa nr. V cap. V lit. d)] de:
1. rector (Universitatea Cultural-tiinific Bucureti) 605 1.010 lei;
2. prorector (Universitatea Cultural-tiinific Bucureti) 505 810 lei;
3. director de curs universiti cultural-tiinifice 410 610 lei;
4. secretar de curs universiti cultural-tiinifice 205 415 lei;
5. director de cmin cultural:
a) n comunele cu pn la 4.000 de locuitori 205 310 lei;
b) n comunele cu 4.000 6.000 de locuitori 260 415 lei;
c) n comunele cu peste 6.000 de locuitori 360 520 lei;
6. bibliotecar comunal 205 310 lei;
25. indemnizaia de conducere pe tipuri (anexa nr. I lit. B la Legea nr. 57/1974, republicat), astfel:
Indemnizaia
lei
Indemnizaia
lei
Tipul Minim Maxim Tipul Minim Maxim
A 160 280 N 430 990
B 160 330 O 430 1.040
C 160 380 P 480 1.090
D 220 430 R 480 1.140
E 220 510 S 560 1.210
F 220 560 T 560 1.260
G 280 610 U 610 1.310
H 280 670 V 610 1.360
I 280 720 W 660 1.410
J 330 770 X 660 1.510
K 330 820 Y 760 1.610
L 380 870 Z 760 1.730
M 380 940
2. majorarea de pn la 20% a retribuiei tarifare pentru persoanele care i-au desfurat activitatea n societi mixte;
3. majorarea cu 2025% a retribuiei tarifare a personalului romn care i-a desfurat activitatea n ambasade.
IV. Alte sporuri acordate de ctre ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative n vigoare n diverse perioade,
evideniate mpreun cu salariile aferente n statele de plat i pentru care s-a datorat i s-a virat contribuia de asigurri sociale.
V. Sporuri cu caracter permanent, n conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea i completarea unor
reglementri din legislaia de asigurri sociale:
sporul de vechime n munc (a se vedea pct. I);
sporul pentru lucru n subteran, precum i pentru lucru pe platformele marine de foraj i extracie;
indemnizaia de zbor;
sporul pentru condiii grele de munc;
sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;
sporul pentru exercitarea unei funcii suplimentare;
alte sporuri cu caracter permanent prevzute de legislaia specific fiecrui domeniu de activitate sau prevzute n
contractele colective i individuale de munc.
Meniune: Aceste sporuri se utilizeaz la determinarea punctajului mediu anual att pentru perioadele anterioare, ct i
pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrrii n vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992.
VI. Adeverinele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:
datele de identificare a persoanei;
denumirea unitii;
perioada n care s-a lucrat, cu indicarea datei de ncepere i de ncetare a raportului de munc;
funcia, meseria sau specialitatea exercitat;
denumirea sporurilor, procentul sau suma acordat;
perioada n care a primit sporul i temeiul n baza cruia s-a acordat;
adeverinele vor purta numr, data eliberrii, tampila unitii, precum i semntura celui care angajeaz unitatea sau a
persoanei delegate n acest sens de conducerea unitii.
Adeverinele privind sporurile cu caracter permanent acordate n perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se vor
prezenta numai n situaiile n care aceste sporuri nu sunt nregistrate n carnetul de munc.
Meniune: Nu sunt luate n calcul la stabilirea punctajului mediu anual ntruct nu au fcut parte din baz de calcul a
pensiilor, conform legislaiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:
formele de retribuire n acord sau cu bucata, n regie ori dup timp, pe baz de tarife sau cote procentuale;
participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitile economice;
premiile anuale i premiile acordate n cursul anului pentru realizri deosebite;
recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;
diurnele de deplasare i de delegare, indemnizaiile de delegare, detaare i transfer;
drepturile de autor;
drepturile pltite potrivit dispoziiilor legale, n cazul desfacerii contractului de munc;
al treisprezecelea salariu;
formele de retribuire definite sub sintagma plata cu ora, acordate cadrelor didactice i specialitilor din producie sau
din alte domenii de activitate pentru activitatea didactic de predare, seminare, lucrri practice, desfurate n afara obligaiilor de
munc de la funcia de baz, pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai cror titulari lipseau temporar, precum i pentru
ndeplinirea unor activiti didactice pentru care nu se justific nfiinarea unor posturi;
formele de retribuire pentru orele suplimentare realizate peste programul normal de lucru;
sporul acordat pentru personalul didactic care ndrum practica psihopedagogic i care asigur perfecionarea de
specialitate a nvtorilor i educatorilor;
indemnizaiile de munc nenormat;
compensaiile acordate conform decretelor nr. 46/1982 i nr. 240/1982;
alte sporuri care nu au avut caracter permanent.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
30
III. Alte sporuri:
1. sporul acordat personalului civil care a desfurat activitate n cadrul unitilor militare aparinnd Ministerului Aprrii
Naionale i Ministerului Administraiei i Internelor, stabilit pe trane astfel:
Perioada Sporul Actul normativ
1 noiembrie 19691 februarie 1976 5%25% Hotrrea Consiliului de Minitri nr. 1.963/1969, art. 23
1 februarie 19761 aprilie 1991 4%18% Decretul nr. 163/1975, art. 24
1 aprilie 19911 octombrie 1991 Pn la 25% Hotrrea Guvernului nr. 0309/1991, art. 22
1 octombrie 19911 iunie 1993 Pn la 25% Hotrrea Guvernului nr. 0672/1991, art. 25
1 iunie 19931 iulie 1994 Pn la 25% Hotrrea Guvernului nr. 0282/1993, art. 23
1 iulie 199416 iulie 1998 Pn la 30% Hotrrea Guvernului nr. 0366/1994, art. 23
16 iulie 1998 anulat Introdus n salariul de baz potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul
de stabilire a salariilor de baz din sectorul bugetar i a
indemnizaiilor pentru persoane care ocup funcii de demnitate
public, cu modificrile ulterioare.
ANEXA Nr. 16
la norme
Denumirea persoanei juridice care elibereaz actul ........................
Adresa: localitatea ................., str. ...... nr. ......, judeul ....
Telefon ..................................................., fax ..........
E-mail ....................................................................
Nr. ................. din .................................................
A D E V E R I N
Adeverim c domnul/doamna ........................................................, avnd codul numeric personal ...................................,
nscut/nscut la data de .................. n localitatea ........................, judeul ....................., fiul/fiica lui .................. i al/a ....................,
a fost angajatul/angajata unitii ........................ n perioada ......................... i a desfurat activitate organizat pe schimburi,
beneficiind de spor pentru munca prestat n timpul nopii, dup cum urmeaz:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.III.2011
31
*) Se completeaz cu dou zecimale.
Temeiul legal n baza cruia a fost acordat acest spor este .................................
Prezenta adeverin a fost eliberat la cererea sus-numitului/sus-numitei, pe baza datelor cuprinse n arhiva aflat n
pstrarea noastr, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei.
Reprezentant legal:
Numele i prenumele ....................
Funcia .....................................
Semntura .................................
ntocmit
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Nr.
crt.
Perioada n care a desfurat activitatea organizat pe schimburi
Sporul acordat pentru munca
prestat n timpul nopii, conform
legii
(%)
Procentul mediu al sporului pentru
munca prestat n timpul nopii
(col. 3 31,51 %)
De la data Pn la data
0 1 2 3 4*)
31,51% reprezint ponderea medie a timpului de munc prestat noaptea n totalul timpului de munc dintr-o perioad
n care activitatea a fost organizat pe schimburi.
n situaia n care munca a fost prestat ocazional pe timp de noapte, n cadrul unor activiti care nu erau organizate pe
schimburi, adeverinele vor cuprinde sumele acordate, lun de lun, cu titlu de spor de noapte.
n situaia persoanelor care, prin natura sarcinilor de serviciu, au desfurat activitate numai n timpul nopii, adeverinele
vor cuprinde procentul n care, potrivit legii, sporul de noapte a fost acordat.
A B O N A M E N T E L A P U B L I C A I I L E O F I C I A L E P E S U P O R T F I Z I C
Preuri pentru anul 2011
Nr.
crt.
Denumirea publicaiei
Numr
de apariii
anuale
Valoare
(TVA 9% inclus) lei
12 luni 3 luni 1 lun
1. Monitorul Oficial, Partea I 900 1.200 330 120
2. Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar 100 1.500 140
3. Monitorul Oficial, Partea a II-a 200 2.250 200
4. Monitorul Oficial, Partea a III-a 500 430 40
5. Monitorul Oficial, Partea a IV-a 6.000 1.720 160
6. Monitorul Oficial, Partea a VI-a 240 1.600 150
7. Monitorul Oficial, Partea a VII-a 48 540 50
8. Colecia Legislaia Romniei 4 450 120
9. Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei 12 750 70
NOT:
Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplic i se achiziioneaz pe baz de comand.
A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E N F O R M AT E L E C T R O N I C
Preuri pentru anul 2011
Preurile sunt exprimate n lei i conin TVA.
Mai multe informaii putei gsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde putei aplica online comanda.
Produs
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 pri ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar Anual
Online/
Monopost
Reea
5
Reea
25
Reea
100
Reea
300
Online/
Monopost
Reea
5
Reea
25
Reea
100
Reea
300
AutenticMO 50 130 330 790 1.740 500 1.250 3.130 7.510 16.520
ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000
Autentic+ExpertMO 130 330 830 1.990 4.380 1.300 3.250 8.130 19.510 42.920
Produs
Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte pri ale Monitorului Oficial)
Lunar Anual
Online/
Monopost
Reea
5
Reea
25
Reea
100
Reea
300
Online/
Monopost
Reea
5
Reea
25
Reea
100
Reea
300
AutenticMO 60 150 380 910 2.000 600 1.500 3.750 9.000 19.800
ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600
Autentic+ExpertMO 150 380 950 2.280 5.020 1.500 3.750 9.380 22.510 49.520
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 214/28.III.2011 conine 32 de pagini. Preul: 6,40 lei ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|521759]
Colecia Monitorul Oficial n format electronic PDF, oricare dintre prile acestuia 50 lei/an
Georgeta N. Stoica
Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti