Sunteți pe pagina 1din 39

complexa 1Teoria func tiilor de o variabila

s a numerelor complexe 1.1 Structura algebrica i topologica


recapitula m cuno La nceput sa stiin tele despre numerele complexe. Vom nota mul timea nu se numerelor complexe cu C, iar numerele complexe cu literele z, u, v, w (daca altfel). Sub forma algebrica 1 numerele complexe sunt date de: specica 2 (1.1.1) C = z = x + iy | x, y R, i = 1 . a numa rului complex z , iar y coecientul n formula (1.1.1) x se nume ste partea reala r a numa rului complex z , iar i se pa tii imaginare (iy se nume ste partea imaginara ), s nume ste unitatea imaginara i vom utiliza nota tiile: (1.1.2) x = Rez, y = Imz.
iy

y=Im z

M de afix z=x+iy
|Z |

arg(z) O x=Re z x

forma apare n mod natural la rezolvarea ecua aceasta tiei ax2 + bx + c = 0, cu a, b, c R, s i = b2 4ac < 0.

- 2-

z1 = x1 + iy1, z2 = x2 + iy2 z1 + z2 = (x1 + x2) + i (y1 + y2) z1 z2 = (x1x2 y1y2) + i (x1y2 + x2y1) z = x + iy z = x iy p 2 2 |z | = x + y = z z unde z se nume ste conjugatul nr. complex z.
1.1.1 Forma trigonometrica

z = x + iy z = r (cos t + i sin t) p r = |z | = x2 + y 2 cos t = x r t = arg z : y t [0, 2 ) sin t = r Argz = {arg z + 2k, k Z} x = r cos t, y = r sin t - 3-

Excep tie: z = 0 + i0, |z | = 0, arg z nedterminat.

z1 = r1 (cos t1 + i sin t1) z2 = r2 (cos t2 + i sin t2) z1 = z2 r1 = r2, t1 = t2 + 2k, k Z z1 z2 = r1r2 (cos (t1 + t2) + i sin (t1 + t2)) r1 z1 = (cos (t1 t2) + i sin (t1 t2)) z2 r2 Formula lui Moivre: (cos t + i sin t)n = cos (nt) + i sin (nt) Aplica tie: cos (3t) = Re (cos t + i sin t)3 = cos3 t 3 cos t sin2 t 1, n = 4k i, n = 4k + 1 in = 1, n = 4k + 2 i, n = 4k + 3 i = cos + i sin 2 2 n n + i sin in = cos 2 2
- 4-

iy z1 z0
2p/5

z2 O z4 z3 1 x

p/5

: Ecua tie binoma zn = a = R (cos + i sin ) + 2k + 2k n + i sin , k = 0, n 1 zk = R cos n n +2k 5 +2k 5 ,k = Exemplu: z = 1 = 1 (cos + i sin ) , zk = 1 cos 5 + i sin 5 0, 4. Distan ta dintre 2 nr. complexe: |z1 z2| . : (zn = xn + iyn)nN : Limita

a = u + iv lim xn = u, lim yn = v n n - 5-

lim zn = a lim |zn a| = 0

def

2 1.1.2 Punctul de la innit uga la planul complex un singur punct la "innit", punnd Ideea lui Gauss a fost de a ada bijectiva punctele din planul complex s 1 n corespoden ta i punctele unei sfere de raza la plan n origine (a ): tangenta sa numita proiec tie stereograca ob la orice punct z din planul complex i corespunde un unic punct M pe sfera tinut diametral opus prin intersec tia dreptei Nz cu sfera (unde N este punctul de pe sfera nu i corespunde nici un punct. Pentru a punctului O ). La punctul N de pe sfera un punct n plan se adauga la C un singur corespunde la ecare punct de pe sfera ruia i va corespunde la punctul N. Vom punct, punctul de la innit, notat cu , ca cu C = C {} . nota n cele ce urmeaza - 6-

Denitia 1.1.1 s irul (zn)nN are limita daca s i numai daca limn |zn| = +. Denitia 1.1.2 func tia f : D C este continua n punctul a D daca s i numai daca limn zn = a limn f (zn) = f (a) . Denitia 1.1.3 D C se nume ste domeniu daca este o mul time deschisa s i conexa . daca odata cu un punct con tine s i un disc cu Denitia 1.1.4 D C este deschisa centrul n punctul respectiv.

daca odata cu 2 puncte con tine s i o linie poligoDenitia 1.1.5 D C este conexa nala care une ste cele 2 puncte.

1.2 Func tii elementare


1.2.1 Func tia polinomiala de: p : C C denita - 7-

(1.2.1)

p (z ) =

unde ak C ,k = 0, n. Putem prelungi p pe C punnd p () = . 1.2.2 Func tia ra tionala func Fie p1, p2 doua tii polinomiale; func tia q : C\{z C|p2 (z ) = 0} C denita prin: p1 (z ) q (z ) = p2 (z ) . Putem se nume ste func tie ra tionala prelungi q pe C : q (z ) , p2(z ) 6= 0 , p2 (z ) = 0 q e (z ) = lim q ( ) , z = pe C. func tia q e ind continua 1.2.3 Func tia exponen tiala

n X k =0

ak z k

f :CC

z n f (z ) = e = lim 1 + n n
z def

- 8-

Teorema 1.2.1 Daca z = x + iy atunci (1.2.2) ez = ex (cos y + i sin y ) . Demonstra tie:

lim 1 +

r !n z n y 2 x 2 + = 1+ = lim n n n n n/2 2x x2 y 2 + 2+ 2 = lim 1 + = n n n n n 2x x2 y 2 ! 12 2 2 n + n2 + n2 2 2 2x + x + y 2x x y n n2 n2 1+ + 2+ 2 = = lim n n n n = e


limn n 2
2x x2 y 2 n + n2 + n2

ez = ex (cos y + i sin y ) |ez | = ex, arg (ez ) = y

= ex

Corolarul 1.2.1

ei = 1
- 9-

Teorema 1.2.2 Func tia exponen tiala este periodica de perioada 2i.

Demonstra tie: ez+2i = ex+iy+2i = = ex (cos (y + 2 ) + i sin (y + 2 )) = = ex (cos y + i sin y ) = ez

Corolarul 1.2.2 Nu exista limz ez .

Remarca 1.2.1 Toate formulele de la exponen tiala reala ra mn valabile: ez1 ez2 = ez1+z2 , ....

- 10-

1.2.4 Func tiile trigonometrice

, csc=cosecanta . sec=secanta

eiz eiz sin z = 2i iz iz def e + e cos z = 2 def sin z tan z = cos z def cos z cot z = sin z 1 def sec z = cos z 1 def csc z = sin z
def

Remarca 1.2.2 Toate formulele de trigonometrie ra mn valabile, de ex.: sin2 z + cos2 z = 1, z C (dar de aici nu rezulta ca |sin z | 1 ) - 11-

1.2.5 Func tiile hiperbolice

ez ez sinh z = 2 z z def e + e cosh z = 2 def sinh z tanh z = cosh z def cosh z coth z = sinh z
def

Remarca 1.2.3 Formula de baza pentru func tiile hiperbolice: cosh2 z sinh2 z = 1 Remarca 1.2.4 Se mai folosesc nota tiile sh, ch, th, cth n loc de sinh, cosh, tanh, coth . 1.2.6 Func tia logaritmica Denitia 1.2.1 Pentru z 6= 0, : Ln z = w ew = z - 12-

Teorema 1.2.3

Ln z = ln |z | + i (arg z + 2k ) , k Z.
Demonstra tie:

ew eu (cos v + i sin v ) eu u

= = = =

z, w = u + iv, z = r (cos t + i sin t) r (cos t + i sin t) r, v = t + 2k ln r = ln |z | , v = arg z + 2k

Remarca 1.2.5 Ln z se nume ste func tie multiforma . pt. un k xat Lnk z = ln |z | + i (arg z + 2k ) se nume ste o ramura a func tiei logaritm natural. pt. k = 0 avem "determinarea principala " a func tiei logaritmice, notata ln . 1.2.7 Func tia putere Denitia 1.2.2 Pentru z 6= 0, , /Z: z = w e Ln z = w def z = e Ln z - 13-

Remarca 1.2.6 = m atunci z = z n are n valori: n m m e Ln z = e n Ln z = e n (ln|z|+i(arg z+2k)) = m m m = e n ln|z|e n i arg z e n 2ki, k = 0, n 1.

In cazul particular = 1 2 avem: 1 1 2 z = z = e 2 (ln|z|+i arg z)eki, k = 0, 1. Se observa ca cele doua determina ri ale z difera ntre ele prin factorul ei = 1, de aceea la formula de rezolvare a ecua tiei de gradul doi n C nu se mai pune n fa ta radicalului.

Exemplul 1.2.1 1 ln | 2 | 1 e2 = 2, k = 0 2 = e 2 (ln|2|+i arg 2)eki = 1 e 2 ln|2|ei = 2, k = 1. unde la ultimele egalita ti 2 1.414 este numa rul real s i pozitiv care ridicat la pa trat da 2. - 14-

1.2.8 Func tiile trigonometrice inverse

Arcsin z = w sin w = z Arccos z = w cos w = z Arctan z = w tan w = z Arccot z = w cot w = z calcula m acum expresia lui Arcsin z : Sa eiw eiw sin w = z =z 2i 1 = 2iz t 2 t 2izt 1 = 0 q p 2 t = iz + (iz ) + 1 = iz + 1 z 2 t eiw = t

m nota

- 15-

deci:

analog:

p 2 e = iz + 1 z p iw = Ln iz + 1 z 2 p w = Arcsin z = i Ln iz + 1 z 2
iw

Arctan z e eiw eiw + eiw t2 1 t2 + 1 2t2 2


iw

p Arccos z = i Ln z + z 2 1 = w = iz = =

t2 = e2iw = w =

iz 1 iz + 1 1 iz zi iz = i z i + z iz i+z 1 iz Arctan z = Ln 2i i+z - 16-

ca : Analog se arata

z+i 1 Arccot z = Ln 2i zi

Remarca 1.2.7 Domeniul de deni tie al func tiilor trigonometrice inverse este format din C mai pu tin punctele n care se anuleaza sau devine innita expresia de sub radical tie este C \{1, 1} , la sau de sub logaritm (de exemplul la Arcsin domeniul de deni Arctan este C \{i, i} ). 1.2.9 Func tiile hiperbolice inverse

Arcsinh z Arccosh z Arctanh z Arccoth z

= = = =

wz wz wz wz

= sinh w = cosh w = tanh w = coth w

m nota

ew ew =z sinh w = z 2 ew = t - 17-

1 = 2z t 2 t 2zt 1 = 0 2 t = z + z + 1 = z + 1 + z2 t
deci:

Analog:

e = z + 1 + z 2 w = Ln z + 1 + z 2 w = Arcsinh z = Ln z + 1 + z 2
w

p Arccosh z = Ln z + 1 + z 2 1+z Arctanh z = Ln 1 z z+1 Arccoth z = Ln z1

Remarca 1.2.8 Se mai folosesc s i nota tiile Argsh, Argch, Argth, Argcth n loc de Arcsinh, Arccosh, Arctanh, respectiv Arccoth s i n acest caz se citesc "argument sinus hiperbolic",.... - 18-

Remarca 1.2.9 Domeniul de deni tie al func tiilor hiperbolice inverse este format din C mai pu tin punctele n care se anuleaza sau devine innita expresia de sub radical sau de sub logaritm (de exemplul la Arcsinh domeniul de deni tie este C \{i, i} , la Arctanh este C \{1, 1} ).

1.3 Continuitatea s i derivabilitatea func tiilor complexe de o complexa variabila


vom considera func In cele ce urmeaza tii f : D C , unde D este un domeniu din ntre punctele C. Putem interpreta geometric o func tie de acest fel ca o corespunden ta plane. Mai exact, daca nota m z = x + iy s i f (z ) = u + iv = w atunci f a doua ntre punctele planelor (xOiy ) s stabile ste o corespoden ta i (uOiv ) :
iy iv

f
w=u+iv

z=x+iy

D
O x O u

Remarca 1.3.1 A deni o func tie complexa de o variabila complexa f : D C este - 19-

echivalent cu a deni doua func tii reale de doua variabile reale, u, v : D R2, legate de f prin: (1.3.1) f (z ) = f (x + iy ) = u (x, y ) + iv (x, y ) 1.3.1 Continuitate n punctul a D daca s i numai daca pentru Denitia 1.3.1 Func tia f este continua orice s ir (zn)nN care are limita a s irul valorilor func tiei (f (zn))nN are limita f (a) . n punctul z D daca s pentru orice "Grac" func tia f este continua i numai daca un disc cu centrul n z astfel inct orice disc cu centrul n w = u + iv = f (z ) exista punct din discul cu centrul n z este "dus" de func tia f ntr-un punct din discul cu centrul n w :
iy iv

f
w=u+iv

z=x+iy

D
O x O u

toate func Se poate demonstra ca tiile elementare sunt continue pe domeniul lor - 20-

de deni tie. De asemenea sunt valabile teoremele referitoare la opera tii cu func tii continue s i compuneri de func tii continue cunoscute de la studiul func tiilor reale. tura dintre continuitatea func Lega tiei f s i func tiile u, v denite de (1.3.1) este data de: Teorema 1.3.1 Func tia f este continua n punctul a = + i daca s i numai daca func tiile u, v sunt continue n (, ) . 1.3.2 Derivabilitate Fie f : D C , z D. Deni tia derivatei func tiei f n z este ca pentru func tii reale: ) n z daca Denitia 1.3.2 f este derivabila (monogena exista limita nita : f (z + z ) f (z ) (1.3.2) lim = f 0 (z ) . z 0 z pe mul Denitia 1.3.3 Func tia f : D C este olomorfa timea D daca este derivabila n ecare punct din D. a derivatei: Fie o curba din domeniul D, care trece Interpretarea geometrica tre z, iar curba care se prin punctul z, punctul z + z punct pe care tinde ca tor lui z pe , iar ob tine din prin f n planul (uOiv ) , w = f (z ) punctul corespunza f 0 (z ) 6= 0. Notnd cu ds elementul de arc pe curba calculat n z, cu dS elementul de - 21-

cut de tangenta la n z cu axa Ox, cu unghiul fa cut de arc la n w, cu unghiul fa din scrierea ctului din membrul tangenta la n w cu Ou avem (formule care rezulta trigonometrica s , calcul care nu mai l reproducem stng sub forma i trecerea la limita aici): dS = |f 0 (z )| ds (1.3.3) = arg (f 0 (z ))
iy iv

f
g a z=x+iy b w=u+iv G

D
O x O u

ca |f 0 (z )| reprezinta coecientul de "alunFormulele (1.3.3) transpuse n cuvinte arata unghiul cu care se rote gire" a curbei iar arg (f 0 (z )) reprezinta ste prin transfor de func marea denita tia f.(totul local, n z, s i nedepinznd de curba ) tura dintre derivata func Lega tiei f s i derivatele par tiale ale func tiilor u, v este data de:

Teorema 1.3.2 f este momogena n punctul z = x + iy daca s i numai daca func tiile u, v sunt diferen tiabile n (x, y ) s i derivatele lor par tiale verica condi tiile Cauchy- 22-

Rieman:

m doar o parte din teorema , s daca f este Demonstra tie: Demonstra i anume ca n punctul z = x + iy atunci u, v au derivate par monogena tiale s i sunt vericate : m ca z = x + i0 s i din (1.3.2) rezulta condi tiile (C-R). Pentru aceasta considera f (x + iy + x) f (x + iy ) f 0 (z ) = lim = x0 x u (x + x, y ) u (x, y ) v (x + x, y ) v (x, y ) = lim + i lim = x0 x0 x x v u (x, y ) + i (x, y ) = x x z = 0 + iy : analog, daca f (x + iy + iy ) f (x + iy ) = f 0 (z ) = lim y 0 iy u (x, y + y ) u (x, y ) v (x, y + y ) v (x, y ) + lim = = lim y 0 x 0 iy y u v = i (x, y ) + (x, y ) y y - 23-

u v (x, y ) = (x, y ) x y . v u (x, y ) = (x, y ) x y

(C-R)

r expresii ale lui f 0 (z ) rezulta Egalnd pa tile reale s i imaginare din ultimele doua condi tiile Cauchy-Riemann. Remarca 1.3.2 Din demonstra tia de mai sus rezulta s i formule de calcul pentru derivata unei func tii complexe folosind derivatele par tiale ale func tiilor u, v : u v v u 0 f (z ) = (x, y ) + i (x, y ) = (x, y ) i (x, y ) . x x y y De exemplu pentru f (z ) = ez = ex+iy = ex (cos y + i sin y ) avem u (x, y ) = ex cos y, tiile Cauchy-Riemann sunt vericate: v (x, y ) = ex sin y, condi v u (x, y ) = = ex cos y x y v u (x, y ) = (x, y ) = ex sin y x y s i deci f 0 (z ) = ex cos y + iex sin y = ez . Remarca 1.3.3 Se demonstreaza ca toate formulele de derivare valabile pentru func tii reale de variabila reala sunt adeva rate s i pentru func tii complexe de o variabila complexa . pe D s i func tiile u, v au Corolarul 1.3.1 Daca func tia f : D C este olomorfa - 24-

derivate par tiale de ordin 2 continue pe D atunci func tiile u, v verica ecua tia lui Laplace: 2u 2u + = 0 x2 y 2 2v 2v + 2 = 0. 2 x y Corolarul 1.3.2 Daca f : D C este olomorfa pe domeniul D simplu conex atunci daca se cunoa ste func tia u (v ) func tia v (u )este unic determinata abstrac tie fa cnd de o constanta reala . : Demonstra tie: Din condi tiile Cauchy-Riemann rezulta v v dv = dx + dy = x y u u = dx + dy y x s i deci: Z x Z y u u v (x, y ) v (x0, y0) = (t, y ) dt + (x0, t) dt. y x0 y0 x Exemplul 1.3.1 Sa se det. func tia olomorfa f (z ) = f (x + iy ) = u (x, y ) + iv (x, y ) x s tiind ca u (x, y ) = x2+ y2 . - 25-

2y u x2 + y 2 2x2 u = = 2 , y 2 2 x (x + y ) (x2 + y 2)2 atunci: Z x Z y 2 2t t x2 0 v (x, y ) v (x0, y0) = dt + 2 2 dt = 2 2 2 2 x0 (x + t ) y0 (x0 + t ) y y0 = ... = 2 + 2 x + y 2 x2 + y 0 0 y y x v(x, y ) = x2+y2 + c deci f (z ) = f (x + iy ) = x2+y2 i x2+ adica y2 + ci = 1 z + ci.
Remarca 1.3.4 n formulele ob tinute mai sus se tine cont de : z+z zz x= ,y = 2 2i

z zz

+ ci =

de o variabila complexa 1.4 Integrarea func tiilor complexa


neteda , orientata , inclusa n D. Fie f : D C , o curba
g

- 26-

unde integralele din partea dreapta a egalita tii sunt integrale curbilinii reale de spe ta a doua. Exemplul 1.4.1

De ste integrala func tiei f de curba numa rul complex notat cu R nitia 1.4.1 Se nume ) dz denit de : f (z Z Z Z def (1.4.1) f (z ) dz = u (x, y ) dx v (x, y ) dy + i v (x, y ) dx + u (x, y ) dy

C (a,R)

dz z a

= 2i.

Teorema 1.4.1 (Cauchy) Daca f este o func tie olomorfa pe domeniul D C , s i D este o curba nchisa atunci I are loc egalitatea:

f (z ) dz = 0.

pe condi Demonstra tie: Se bazeaza tiile Cauchy-Rieman (C-R) s i formula lui Green. 1.4.1 Formulele lui Cauchy Teorema 1.4.2 Daca f este o func tie olomorfa pe domeniul D C , a D s i - 27-

C (a, r) D are loc egalitatea:


(1.4.2)

1 f (a) = 2i

C (a,r)

f (z ) dz. za

Remarca 1.4.1 Formula 1.4.2 este cunoscuta sub numele de formula lui Cauchy pentru func tii olomorfe. toare ??: Demonstra tie. Fie gura urma

r
a D

Figura urmatoare toare Are loc urma I orice r astfel nct C (a, I r) D ): I egalitate (pentru f (z ) f (z ) f (a) f (a) dz. = dz + dz.. (1.4.3) za za za
C (a,r) C (a,r)

- 28-

C (a,r)

Dar: (1.4.4)

n punctul un R astfel nct daca r<R iar f ind olomorfa a pentru orice > 0 exist a f (z ) f (a) 0 < f (a) za ca pentru r < de unde rezulta R f (z ) f (a) < |f 0 (a)| + (1.4.5) za s i deci: I f (z ) f (a) (1.4.6) dz < (|f 0 (a)| + ) 2r za C (a,r) : cnd n 1.4.6 pe r 0 ob tinem Fa I ca f (z ) f (a) (1.4.7) lim dz = 0 r0 za a egalDar, din proprieta tile integralelor func tiilor olomorfe integrala din partea stnga
C (a,r)

C (a,r)

f (a) dz = f (a) za

C (a,r)

1 dz = 2if (a) za

- 29-

ita tii 1.4.7 nu depinde de r deci: I (1.4.8)

formula lui Cauchy 1.4.2. nlocuind 1.4.8 s i 1.4.4 n 1.4.3 rezulta Teorema 1.4.3 Daca f este o func tie olomorfa pe domeniul D C , a D s i C (a, r) D atunci f are derivate de orice i au loc egalita tile: I ordin n a s n! f (z ) (n) (1.4.9) f (a) = n+1 dz. 2i (z a)
C (a,r)

C (a,r)

f (z ) f (a) dz = 0 za

Remarca 1.4.2 Formulele 1.4.9 sunt formulele lui Cauchy pentru derivatele unei func tii olomorfe s i se ob tin derivnd formal integrala din membrul drept al egalita tii 1.4.2 n raport cu parametrul a . Demonstra tia teoremei de mai sus consta n a ara ta ca aceasta opera tie de derivare sub semnul integrala este permisa , folosind induc tia n raport cu n. 1.4.2 Serii Taylor vom stabili lega tura dintre func n cele ce urmeaza tiile olomorfe s i seriile de puteri. ) ca o serie de puteri se dene Amintim (vezi cursul de analiza ste astfel: - 30-

Denitia 1.4.2 Se nume ste serie de puteri n jurul punctului a seria: X (1.4.10) S (z ) = an (z a)n .
n=0

unde an se numesc coecien tii seriei ( an C ).

tura cu seriile de puteri amintim teorema lui Abel: n lega Teorema 1.4.4 Exista un numa r R (numit raza de convergen ta a seriei 1.4.10 ) ast inegalifel nct seria 1.4.10 este convergenta pentru orice z C care verica tatea |z a| < R s i este divergenta pentru orice z C care verica inegalitatea |z a| > R.

Remarca 1.4.3 Numa rul R se poate calcula folosind formula Cauchy-Hadamard: 1 p (1.4.11) R= . n lim sup |an|
n

Remarca 1.4.4 Daca exista limita lim

|an | n |an+1 |

= l, atunci R = l.

- 31-

atunci:

, adica daca : Opera tiile cu serii de puteri (suma, produsul) sunt ca la analiza reala X S1(z ) = bn (z a)n ,
n=0

S (z ) + S1(z ) = S (z ) S1 (z ) =

X n=0 X n=0

(an + bn) (z a)n , cn (z a)n , unde cn =


n X k=0

ak bnk .

ra demonstra rata urma toarea teorema : De asemenea (admitem fa tie) este adeva tie olomorfa n inTeorema 1.4.5 Suma seriei de puteri S (z ) din 1.4.10 este o func teriorul cerclui C (a, R) s i derivata ei se ob tine derivnd seria din dreapta termen cu termen, adica : X X (1.4.12) S 0 (z ) = nan (z a)n1 = (n + 1) an+1 (z a) ,n
n=1 n=0

s i n plus S (z ) se poate integra termen cu termen, adica : Z z X an n+1 n+1 . (1.4.13) S (u) du = (z0 a) (z a) n + 1 z0 n=0 (integrala ind considerata pe o curba arbitrara cu originea z0 s i extremitatea z , in- 32-

clusa in interiorul cercului C (a, R) . ) tura dintre func de: Lega tiile olomorfe s i seriile de puteri de tip 1.4.10 este data Teorema 4.1 Daca f : D C este o func tie olomorfa pe domeniul conex D atunci pentru orice punct a D exista un R > 0 astfel nct pentru orice z cu proprietatea |z a| < R este adeva rata egalitatea: (n) X (a) nf (1.4.14) f (z ) = (z a) . n ! n=0 Demonstra tie. Ideea demonstra tiei este folosirea formulei lui Cauchy s i a dez rii n serie a progresiei geometrice. volta

D
Figura de mai sus - 33-

Fie a D, discul D (a, r) D s i un punct z D (a, r) (vezi gura de mai sus). Conform formulei lui Cauchy: I 1 f (u) (1.4.15) f (z ) = du. 2j C (a,r) u z Dar: 1 1 1 1 (1.4.16) = = z a = uz (u a) (z a) u a 1 ua N za N +1 ! n X za 1 = + ua za . ua ua 1 ua n=0 PN n qN +1 1 din identitatea: 1q = Ultima egalitate din egalita tile 1.4.16 rezulta n=0 q + 1q z a pentru q = u a . nlocuind 1.4.16 n 1.4.15 rezulta: n I X za f (u) 1 f (z ) = 2j du = (u a) n=0 u a C (a,r) (1.4.17) I N X f (u) du 1 n = + RN (z ), ( z a ) n +1 2j (u a) n=0
C (a,r)

- 34-

unde:

1 . ua za f (u) du (1.4.18) u a 1 ua C (a,r) H f (u) du f (n)(a) 1 Conform formulelor lui Cauchy pentru derivate, 2j C (a,r) (ua)n+1 = n! , ceea ce nlocuit n 1.4.17 ne conduce la: N X f (n) (a) f (z ) = (z a)n + RN (z ) n! n=0 n formula de mai sus facem ca N sa tinda la innit s ta m ca : Daca i ara (1.4.19) lim RN (z ) = 0 n va rezulta egalitatea 1.4.14. Pentru a demonstra 1.4.19 vom majora integrala din 1.4.18.

1 RN (z ) = 2j

za N +1

- 35-

Mr N +1 M (2r) = = 2 r r r (pentru inegalitatea |u z | > r vezi gura de mai sus) Deoarece r < 1 rezulta N +1 rata . Sa remarca m ca dezvoltarea 1.4.14 limN r =0s i deci 1.4.19 este adeva n cercul de centru a s R egala cu distan este valabila i raza ta de la punctul a la frontiera domeniului D
Remarca 1.4.5 Pentru determinarea razei de convergen ta a seriei de puteri a unei func tii olomorfe nu e necesar sa aplica m formula lui Hadamard 1.4.11, ci putem sa este egala cu distan aplica m regula: raza de convergen ta ta de la punctul a la nu este denita . cel mai apropiat punct n care func tia olomorfa - 36-

H H g (u) du |g (u)| ds avem: Notnd M = maxuC (a,r) |f (u)| tinnd cont ca za N +1 I 1 1 |RN (z )| . ua za f (u) ds u a 1 ua 2 C (a,r) za N +1 I I N +1 1 1 ua r M ds = M ds 2 uz 2 r
C (a,r) N +1 1 r C (a,r)

Exemplul 1.4.2 Dezvoltarea n serie Taylor n jurul originii a func tiei exponen tiale: X zn z e = (exp) , |z | < . n! n=0 Exemplul 1.4.3 Dezvoltarea n serie Taylor n jurul originii a func tiei putere (1 + z ) (seria binomiala ): X ( 1) ( n + 1) n (1 + z ) = 1 + (binomiala) z , |z | < 1. n ! n=1 Remarca 1.4.6 Exemplele precedente sunt cele mai utile, deoarece majoritatea dezvolta rilor n serie n jurul originii se reduc la acestea, folosind s i teorema 1.4.5. Remarca 1.4.7 Egalitatea 1.4.14 poarta numele de dezvoltarea func tiei f n serie Taylor n jurul punctului a. Pentru cazul a = 0 aceasta egalitate se nume ste dezvoltarea n serie MacLaurin. rii serie Taylor a unei func ra Din consecin tele dezvolta tii olomorfe amintim (fa toarele doua rezultate: demonstra tie) urma tie olomorfa s i Corolarul 1.4.1 (Teorema lui Liouville) Daca f : C C este o func - 37-

(z ) exista un numa r k N astfel nct limz f z k+1 = 0 atunci f este este un polinom de grad cel mult k .

Corolarul 1.4.2 (Teorema fundamentala a algebrei DAlembert-Gauss) Orice polinom de grad mai mare sau egal cu unu are cel pu tin o ra da cina complexa . 1.4.3 Serii Laurent

pe domeniul D multiplu conex, astfel nct tie olomorfa Fie acum f : D C o func coroana circulara (1.4.20) {z C |r < |z a| < R } D (vezi gura de mai jos). este inclusa
z
r

u
R

D
Figura de mai jos rata urma toarea teorema : Atunci este adeva - 38-

Teorema 1.4.6 Pentru orice punct z {z C |r < |z a| < R } avem egalitatea: n = X (1.4.21) f (z ) = cn (z a)n .
n=

Demonstra tie. Demonstra tia formulei de mai sus nu o facem, ideea ei ind aplicarea formulei lui Cauchy pentru I domeniu multiplu conex I care n acest caz devine: 1 1 f (u) f (u) f (z ) = du du 2j C (a,R) u z 2j C (a,r) u z integrale (luate sens trigonometric) se aplica un ra s i la ecare din cele doua tionament analog celui din demonstra tia teoremei 4.1, ob tinndu-se coecien tii cn astfel: pentru H H f (u) f (u) 1 n 0, cn = 21 du iar pentru n < 0 c = n +1 n i C (a,R) (ua) 2i C (a,r) (ua)n+1 du. Sa m ca coecien remarca ti cn pentru n 0 nu sunt egali cu nu e denita punctul a. func tia f sa
f (n) (a) n!

deoarece s-ar putea ca

Remarca 1.4.8 Formula 1.4.21 poarta numele de dezvoltarea func tiei f n serie Laurent n coroana circulara 1.4.20, seria Laurent ind membrul drept al egalita tii 1.4.21..

func tia f este olomorfa n interiorul cercului Remarca 1.4.9 Daca r = 0 (adica C (a, R) , mai pu tin n punctul a atunci formula 1.4.21 poarta numele de dezvoltarea func tiei f n serie Laurent n jurul punctului a. - 39-

Exemplul 1.4.4 f (z ) =

1 z 1

este serie Laurent n jurul punctului a = 1.

Remarca 1.4.10 ntr-o serie Laurent partea din suma care corespunde la indici pozitivi se nume ste partea Tayloriana , iar cea care corespunde la indici strict negativi se P 1 n nume s te partea principal a a seriei Laurent (adic a partea principal a este c ( z a ) = n n= P ck k =1 (z a)k ) m [1],[2]. Pentru bibliograe recomanda

Bibliograe
[1] Borislav Crstici and All. Matematici Speciale. Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981. [2] Caius (Acad.) Iacob, Dorel Homencovschi, Nicolae Marcov, and Alexandru Nico Bucure lau. Matematici Clasice S i Moderne, volume II. Editura Tehnica sti, 1983.

- 40-