Sunteți pe pagina 1din 1

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Investete n oameni! Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

IS BUSS-TUR Nr.ord.Reg.ROCT: J12/49/21.06.2012 CIF: RO1210002890 Sediul: str. Horea nr 7, Cluj Napoca Jude: Cluj

Costuri orare cu utilajele


Cost orar variabil (lei) Cost energie electric -

Nr. crt. 1. 2. 3.

Denumire utilaj Computer Crati Telefon

Operaia n care este folosit Identificare furnizori Fierbere legume Verificare valabilitate oferte

Cost orar fix (lei)

Valoare Amortizare/h Valoare amortizare/h Abonament/h -

ntocmit, Numele studentului/studenilor

Verificat de, ETL, Valentin TOADER

Programul Cursurilor Pentru Studenti In Scopul Angajarii Sau Demararii Unei Afaceri Personale - POSDRU/109/2.1/G/82039 Pag 1/1