Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. KRIOVAL S.R.L.

J12/1547/2003 RO15500551 T.Mihali nr.37 Cluj-Napoca RO 48B C!0000000113281000 Ju". Cluj # Ro$ania

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A FRONTULUI DE LUCRU SI RECEPTIE CALITATIVA NR.________Data__________ La obiectulBloc2 S+D+P+6E+M Str. Cehoslo !c"e" #r. $%-&' .. din cadrul investitieiCl!("re (e loc)"t S+D+P+6E+M Be#e*"c"!r SC M"+Pro(Co, SRL.. Subsemnatii am participat la predarea-primirea frontului de lucru
Nume Finisori Electricien i Beneficiar CTC Prenume Functia

materializat prin urmatoarele repere :

Observatii / Lucrari Nr.Crt. 1 2 3 4 S+D Etaj Fatada

Privitor la amplasament sunt(nu sunt obiectiuni:


Finisori Electricien i

S.C. KRIOVAL S.R.L.


J12/1547/2003 RO15500551 T.Mihali nr.37 Cluj-Napoca RO 48B C!0000000113281000 Ju". Cluj # Ro$ania

Beneficiar CTC

Receptie calitativa:
De acord Sunt Nu sunt !idari Electricien i Beneficiar CTC Semnatura

Data inceperii: Data terminarii:


". &. La Predarea-Primirea !rontului de Lucru se vor respecta urmatorii pasi: La data stabilita in #raficul de e$ecutie% si de comun acord% se aduna la locul investitiei comisia compusa din cate un reprezentant al dul#erilor% zidarilor% beneficiarului si departamentul controlul calitatii. Se materializeaza frontul de lucru ce urmeaza a fi predat prin: a '$e ale constructiei. b Nivel (parter% eta("% etc . c )one libere de depozitare in functie de mersul lucrailor. O+l"-!t""le electr"ce#"lor. a *lectricianul are obli#atia de a cere zidarului Procesul +erdal de Receptie calitativa inainte de semnarea Procesului +erbal de Predare-Primire a !rontului de Lucru. b 're obli#atia de a semnala ,eneficiarului intr-un termen cat mai scurt al nere#ulilor aparute pe santier. c 're obli#atia de a inc-eia Procese +erbale de Receptie .alitativa la inc-eierea cat si pe parcursul lucrarilor de instalatii electrice. d Sa respecte in totalitate procedurie te-nice puse la dispozitia sa de catre beneficiar si departamentul ./.. e Sa mentina atata timp cat se afla pe santier zona de lucru curata si libera de orice ar putea cauza accidente de munca. f Deseurile rezultate se vor arunca in locurile special amena(ate pentru acest scop% sub nici o forma in alte locuri de pe santier. # La terminarea curateniei si inainte de convocarea comisiei% la cererea sefului de lucrari din partea electricenilor% zona va fi inspectata de departamentul ./. pentru inc-eierea procesului verbal de receptie calitativa. - *lectricianul are obli#atia de a respecta normele si normativele in vi#oare pe intre# parcursul lucrarii% sa respecte planurile (avizate si stampilate de verificatorii de proiect puse la dispozitie de catre beneficiar. O+l"-!t"! Be#e*"c"!r)l)" s" ! (e/!rt!,e#t)l)" CTC a ,eneficiarul cat si reprezentantul ./. are obli#atia sa se prezinte ori de cate ori este nevoie la cererea subantreprenorilor la intocmirea acestor acte.

$.

&.