Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect individual (proiectarea i exploatarea BD n mediul Access, temele se vor alege conform numrului de ordine a studentului n registrul grupei)

1 2 3 ! " $ % ' 1) 11 12 13 1 1! 1" 1$ 1% 1' 2) 21 22 23 2 2! 2" 2$ 2% 2' 3) 31 32 33 3 3! 3" 3$ 3% 3' ) Autogara Armata Atelier de croitorie Atelier fotografic Banca de economii #min #irc #olec&ii #omer& cu imo(ilul *armacia *irm de turism +ara feroviar +rdina ,oologic +rdini&a de copii -nternet cafe .ntreprindere vinicol /aga,in de (i0uterii /aga,in de flori /u,eu 1ficiul strii civile 1rgani,a&ia de construc&ii 2arcarea auto 2roducerea automo(ilelor 3erviciu anti4incendiar 3erviciul de livrare la domiciliu 3ta&ie de alimentare 3tudioul cinematografic 5coal mu,ical /aga,in de cr&i Decanat Atelier de repara&ii auto 2oliclinica 3ta&ia de telefoane +eografia *ia personal a studentului #artea roie 3ateli&ii planetelor #omen,i 6ecete 3ec&ia de cadre

Sarcini: *ormularea pro(lemei7 Definirea scopului i destina&iei BD pentru domeniul de aplicare7 Anali,a i descrierea domeniul de aplicare7 2roiectarea BD multita(elare (numrul de ta(ele n BD se recomand a fi de la 3 la !)8 sc9ema BD rela&ionale: ta(elele n regim Design i Datasheet. 5. 2roiectarea interogrilor de selec&ie (formularea enun&ului pentru fiecare interogare, pre,entarea interogrilor n regim Design i Datasheet)7 3 interogri de tip 3elect ce nu con&in r;ndul total, dar con&in c;mpuri calculate i criterii de selec&ie: 3 interogri de tip 3elect ce includ r;ndul total, c;mpuri calculate, criterii de selec&ie i gruparea se face dup un singur c;mp: 3 interogri de tip 3elect ce includ r;ndul total, c;mpuri calculate, criterii de selec&ie i gruparea se face dup mai multe c;mpuri: 3 interogri cu parametru7 6. 2roiectarea interogrilor de ac&iune (formularea enun&ului pentru fiecare interogare, pre,entarea interogrile n regim Design i Datasheet)7 /a<e4ta(le =uer>: Append =uer>: ?pdate =uer>: Delete =uer>7 7. 2roiectarea rapoartelor (scrie&i enun&ul pentru fiecare raport, pre,entarea rapoartelor n regim Design i Datasheet)7 6aportul s con&in totali,ri7 6aportul s con&in totali,ri i grupri de date7 8. 2roiectarea formularelor (formularea enun&ului pentru fiecare formular, pre,entarea formularelor n regim Design i Datasheet)7 *ormularul @ ta(ele care repre,int formularul ce con&ine at;tea (utoane, c;te ta(ele are BD7 *ormularul @ interogri, destinat pentru desc9iderea a patru interogri (la alegere)7 *ormularul @ rapoarte, destinat pentru a desc9ide cele dou rapoarte7 *ormularul ce va con&ine un formular ncui(at (la alegere se vor utili,a controale de tipul list(ox sau com(o(ox)7 *ormularul de (a, care s con&in (utoane de desc9idere a formularelor create mai sus7
1. 2. 3. 4.