Sunteți pe pagina 1din 5

Obligatiile naturale nu sunt sanctionate, in schimb , daca debitorul, face plata voluntar, el nu mai poate sa repete, adica nu mai

poate sa ceara inapoi prestatia efectuata.Debitorul nu are acest drept pt ca nu face o plata nedatorata, ci doar o plata care nu-i putea fi impusa de creditor prin recurgerea la o actiune.Asadar, daca debitorul care a platit ar introduce o actiune in repentina prin care sa ceara restituirea prestatiei voluntare, atunci creditorul a invocat cu succes exceptia lucrului datorat si platit.De aceea se si spune ca daca obl civila este sanctionata prin actiune, obl naturala este sanctionata pri exceptie, adica prin exceptia lucrului datorat si platit.Cineva are o datorie fata de tine si nu-l poti constrange judiciar sa-l plateasca.exp obligatia de inzestrare-nu-i poti chema in judecata pe parinti daca nu-ti dau zestre. Datoriile se prescriu.

Clasificare dupa criteriul numarului persoanelor participante la raportul juridic obligational Obligatii simple-un singur debitor si un singur creditor Obligatii complexe-pluralitate de subiecte-distinctie intre situatii-ipoteza in care subiectele se afla pe picior de egalitate-Obligatii conjuncte!stau sub semnul divizibilitatii creantelor si datoriilor, ceea ce inseamna ca fiecare creditor isi poate valorifica numai partea sa din creanta sau corelativ, niciun debitor nu poate fi tinut decat de partea sa din datorie" si obligatii coreale!solidare"-!acestea sunt guvernate de principiul solidaritatii creantelor si datoriilor, principiu care in cazul unei corealitati active , oricare din ei poate valorifica intreaga creanta sau in cazul corealitatii pasive, oricare dintre debitori poate fi tinut pt intreaga datorie, ceea ce inseamna ca in cazul obligatiilor conjuncte avem de-a face cu un sg rap juridic si mai ulte obiecte.#pre deosebire de obl solidare, exista mai multe raporturi juridice si un singur obiect.$xista raporturi juridice intre creditor si fiecare dintre debitori, dar odata stins acel raport juridic, odata plata facuta de unul dintre debitori, se stinge obligatia, fiindca ea ramane fara obiect.%n cazul ob solidare, oricare dintre debitori poate fi tinut sa plateasca intreaga datorie.&eglementeaza raporturi intre codebitori, intre care functioneaza pr divizibilitatii obligatiei.'iecare codebitor poate fi chemat in instanta sa raspunda pt partea sa din datorie." si ipoteza ca aceste sub nu se afla pe picior de egalitate-ipoteza in care distingem intre adstipulatio-actul prin care un creditor accesor, se alatura creditorului principal, iar acest creditor accesor se numeste adstipulator.Acesta este creditor veritabil doar in rap cu debitorul, caruia ii poate pretinde plata datorata, dar nu si in rap cu creditorul

principal,fata de care apare ca un mandatar adpromissio-acesta repr actul juridic prin care debitorului principal i se alatura un debitor accesor in scopul de a-l pune la adapost pe creditor fata de consecintele eventualei insolvabilitati a debitorului principal, ceea ce inseamna ca adpromisor, debitorul accesor, are functia unui garant personal, care securizeaza creanta creditorului. $lementele contractelor. (n contract are elemente atta esentiale, cat si accidentale. $lem esentiale se numesc astfel, pt ca in lipsa lor, contractul nu mai are identitate, nu exista, iar la romani, aceste elem esentiale erau in nr de ) Obiectul-sens strict-acela de efect al contractului, ceea ce inseamna ca ob cotractului il reprezinta insasi obligatia, iar in sens lar, ob unui contract se confunda cu ob obligatiei, u plata!dare facere prestare".*a romani, contractele, aveau functia exclusiva de a crea o obligatie, obligatie a carei executare avea loc ulterior printr un act distinct de cel in care s-a nascut obligatia exp.la romani, contractul de vanzare nu era translativ de drept , ci doar nastea obligatia de a transmite proprietatea cumparatorului, iar aceasta translatie se petrecerea pe calea unui act , care varia in functie de natura bunului, res mancipiimancipatiune sua in iure cessio, res nec mancipii-traditiune Consimtamantul-consensu-manifestarea d evointa a unei parti in sensul dorit de cealalta parte.$timologia-consensu- cum sentire-a avea o parere comuna cu celalalt, a fi de aceeasi parere.Cauze care produceau la inexistenta consimtamantului!contractul este nul absolut,contractul nu are identitate" cauze care produceau la vitierea acestuia. !contractul este anulabil, este lovit de nulitate relativa, adica una care poate fi acoperita prin confirmare de catre partea interesata. Cauze de inexistenta a consimt +eseriozitatea!atunci cand era evident , din imprejurarile in care s-a incheiat un contract ca una dintre parti nu a intentionat sa se oblige, de pilda cand un consimtamant a fost dat in gluma jocandi causa, sau in alte imprejurari care exclud in mod obiectiv intentia unei persoane de a se obliga in mod serios. si $roarea!gresita reprezentare asupra unor imprejurari de viata.Atunci cand nu afecta interesele partilor, eroarea nu producea niciun efect, dar distrugea consimtamantul.Din textele romane, reulta ca romanii cunoasteau , cazuri de eroare $rror in negotio-eroarea asupra naturii juridice a contractului, atunci cand una dintre parti crede ,iar cealalta crede ca e vorba de un contract de imprumut.(nul crede ca e o vanzare, celalalt crede ca e vorba de o donatie. $rror in persona-eroarea asupra identitatii contractantului, a celeilalte parti $rror in corpore-eroarea asupra identitatii lucrului ce formeaza obiectul material al contractului.Cumparatorul doreste sa achizitioneze o constructie si de fapt, achizitioneaza un teren

$rror in substantia-eroarea asupra calitatilor esentiale ale lucrului ce formau obiectul material al contractului Cauze de vitiere a consimtamantului -eama provocata de violenta-metus-rezultatul violentei exercitate de catre una dintre parti in scopul de a o determina pe cealalta sa incheie contractul..iolenta era de doua feluri -fizica si morala!amenintarea".%n vechiul dr roman, violenta fizica conducea chiar la inexistenta consimtamantului,pe cand violenta morala nu producea niciun efect, ceea ce inseamna ca un contract incheiat sub imperiul amenintarii era socotit valabil.Aceasta se explica prin faptul ca in vechiul dr roman, incheierea actului era formalizata de un organism excesiv, care excludea prin el insusi producerea unor asemenea situatii.Catre sf republicii, formalismul a decazut, astfel ca nu a mai reprezentat o piedica in calea unor asemenea amenintari, motiv pt care au devenit din ce in ce mai frecvente situatiile au fost guvernate d vitii.#-a pus la dispozitia victimei violentei morale mij juridice Actio metus-actiune-victima violentei recurgea la ea atunci cand intentiona sa obtina anulrea contractului incheiat $xceptio metus-exceptiune-se apela ori de cate ori era chemata in judecata de autorul violentei pt a executa obligatia nascuta din acel contract

Dolul-inselaciunea sau ansablul manoperelor dolosive la care recurgeau unele parti pt a o det pe celalta sa incheie un contract pe care in mod normal nu l-ar fi incheiat.&omanii faceau o distinctie in materia dolului. Dolus malus-dolul rau, acela care reprezenta un vitiu de consimtamant. Dolus bonus-dolul bun care nu era producator de consecinte juridice, nu afecta consimtamantul, cauza vanzatorului care isi lauda exagerat marfa. %n sprijinul victmei dolului, pretorul a creat la sf republicii o actiune o actiune numita actio de dolo si o exceptiune numita exceptio dolii. actio metus si actio dolo nu reprez actiuni in anulare ca in dr modern , pt simplul motiv ca la romani,in procedura formulara,judecatorul nu putea dispune anularea contractului,motiv pt care, aceste mij de procedura reprez procedee naturale-mij prin care se putea obtine anularea contractelor incheiate in aceste forme.Cele doua actiuni erau construite pe schema actiunilor arbitrarii./udecatorul desemnat avea o dubla calitate %n calitate de arbitru, el ordona autorului dolului sa renunte la contractul incheiat in asemenea conditii.Daca ala renunta, contractul era implicit anulat.0aratul putea refuza, caz in care jud se tranf in judecator propriu-zis si-l constrangea sa plateasca o suma d ebani pretinsa de reclamant.

Capacitatea-!caput"reprezenta aptitudinea unei persoane de a incheia acte juridice,era det in raport de conditia juridica a persoanei.Cetateanul putea incheia orice fel de acte, latinul, dispunand de ius commercii, putea sa incheie si el acte, peregrinul putea incheia acte potrivit dr gintilor, fiul si sclavul puteau incheia in nume propriu in 1 cadre determinate.Alte persoane erau prodigii, risipitorii care nu puteau deveni debitori, dar puteau deveni creditori, potrivit principiului, oricine isi poate face situatia buna, dar nu si mai rea.De asemenea, puteau deveni creditori impuberii sui iuris,dar ei nu puteau deveni debitori decat cu autorizarea tutorelui lor, cu auctoritatis tutoris.%n aceeasi situatie se aflau si femeile sui iuris pana cand a fost generalizat acel ius liberorum $lemente accidentale +u trebuie sa figureze in mod obligatoriu in contract, fiind inserate la dorinta partilor -ermenul!dies"-poate fi definit drept acel eveniment viitor si sigur ca se va prduce de care depinde exigibilitatea sau stingerea unui drept. -termen care afecteaa exigibilitatea-suspensiv dies a 2uo-zi de la care -termen extinctiv efecteaza stingerea dreptului-dies ad 2uem-zi pana la care, ceea ce inseamna ca atunci cand intr un contract are un termen suspensiv, contractul este valabil, dr nascut in virturtea contractului este valabil, se naste, dar nu este exigibil, adica nu poate fi valorificat inca de catre creditor.Daca creditorul intenteaza o actiune inaintea implinirii termenului suspensiv, actiunea va fi respinsa ca prematura.-ermenul extinctiv afecteaza stingerea dreptului ceea ce inseamna ca acel dr este valabil pana la o anumita data, data dupa care el se stinge. Conditia $veniment viitor nesigur ca se va produce de care depinde nasterea sau stingerea unui drept #uspensiva-cand afecteaza nasterea dr-condicio a 2ua- conditie d ela care-efectele sale sunt suspendate, obligatiile sale nu se nasc pana atunci daca va interveni evenimentul care repreiznta conditia. &ezolutorie-cand afecteaza stingerea dr-daca in )3 de zile din acest moment voi primi o oferta de pret mai buna in leg cu un bun , atunci ne vom restitui reciproc prestatiile.Obligatia se naste de indata, dar ea inceteaza in momentul producerii evenimentului.$xista deosebiri de ordin procedural-termenul suspensiv si conditia suspensiva daca creditorul aplicat unui dr in termen suspensiv intenta actiunea inainte aciunea sa era respinsa ca prematura.Daca acelasi creditor intenta o noua actiune dupa implinirea termenului, actiunea sa era respinsa din nou pt ca dr sau fusese deja dedus din justitie si se stinsese prin efectul extinctiv al lui litis contestatio.+u acelasi lucru se intampla cand e vba de o conditie suspensiva.Daca creditorul intenteaza actiunea

inainte de implinirea conditiei, aceasta va fi respinsa ca fiindfara temei legal, pt ca la data la care el introduce actiunea, dr sau nu exista inca.Daca acelasi creditor introuce o noua actiune dupa indeplinirea conditiei, aceasta va putea fi admisa pt ca la data primei actiuni, el nu dedusese dr in justitie, era prima oara cand il deducea. Cauza!in dr modern"