Sunteți pe pagina 1din 44

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE

CURSUL: TEHNIC I ART FOTOGRAFIC

Cadru didactic asociat Lucian TUDOSE

TEHNIC I ART FOTO

STRUCTURA CURSULUI 1. FOTOGRAFIA limbaj pictural. Domeniul fotografiei i caracteristicile ei. 2. A ARAT!" FOTOGRAFI#. #ARA#T$RI%TI#I. &. 'AT$RIA"$ FOTOGRAFI#$. Formarea imaginii fotografice. (. T$)*I#A FOTOGRAFI$RII. unctul +e sta,ie i rolul lui -n plastica imaginii. .. "!'I*A /* FOTOGRAFI$R$. ropriet0,ile i func,iile luminii. 1. G$*!RI D$ FOTOGRAFII. 2. $%T$TI#A I'AGI*II FOTOGRAFI#$.

TEHNIC I ART FOTO

/n multe +in facult0,i +in uni3ersit0,ile europene +isciplina 4FOTOGRAFI$5 -i g0sete un loc binemeritat. Apare ca fireasc0 o -ntrebare6 "a ce este bun stu+iul fotografiei la ni3el uni3ersitar7 /ntrebarea se pune cu at8t mai mult cu c8t -n Rom8nia e9ist0 +oar c8te3a forme +e preg0tire preuni3ersitar0 i stu+iul par,ial al fotografiei -n sec,iile +e imagine +e la unele institu,ii +e -n30,0m8nt superior. O prim0 -ncercare +e r0spuns ar putea s0 ni se par0 pueril06 -ntr:o anumit0 etap0 a 3ie,ii -n preajma 38rstei +e 1;:2& ani unul +intre lucrurile cele mai -n,elepte pe care le putem face este -n30,0tura< +eoarece personalitatea este -ntr:o continu0 i intens0 transformare i este a3i+0 +e informa,ii noi. %e poate afirma cu certitu+ine c0 acumul0rile +in tinere,e ne 3or =r0ni aproape toat0 3ia,a. O a +oua -ncercare +e r0spuns ar fi c0 no,iunile +e te=nic0< estetic0 i istoria fotografiei< -nsuite prin -n30,are< sunt e9trem +e folositoare -n actul crea,iei propriu:>ise. Absen,a unui sistem uni3ersitar organi>at< a -mpins fotografia -ntr:o >on0 periferic0 a ierar=iei artelor u>uale. %ub asaltul permanent al imaginilor< apare ne3oia stu+iului teoretic ele3at pentru a ri+ica fotografia peste tac=eta +in ce -n ce mai sus ri+icat0. ?0 propun s0 ne asum0m -mpreun0 acest efort. $9ist0 o multitu+ine +e c0i +e abor+are a fotografiei< cu op,iuni 3ariate -n ceea ce pri3ete stilurile< genurile i te=nicile +e la instantaneul coti+ian la fotografia +e la reportajul autonom la colajul regi>at< +e la fotografia publicitar0. Fotografia nu mai tr0iete autonom< apel8n+ tot mai +es la e9tensia sau la conjugarea limbajului i e9presiilor fotografice cu noile me+ii u>uale6 T?< 3i+eo< computer etc. Imaginile sunt compuse pe cale optic0 i electronic0 +in unit0,i spa,iale +elimitate. %ingurul criteriu 3alabil r0m8ne e9igen,a abor+0rii< -n cunotin,0 +e cau>0< a acestor 3ariet0,i +e imagini< prin +escifrarea limbajului specific al fotografiei ca ramur0 +istinct0 a artelor plastice. Interpretarea oric0rei imagini fotografice +epin+e at8t +e inten,ia celui care o pri3ete< c8t i +e inten,ia reali>atorului. A38n+ -n 3e+ere ni3elurile +iferite +e -n,elegere< coinci+en,a lor nu presupune -ns0 anularea relati3ului pentru c0 subiecti3itatea este pre>ent0 f0r0 a a3ea preten,ia uni3ersal:3alabilului. 4FOTOGRAFIA este un puternic mijloc +e e9presie. @ine folosit0< ea +e3ine o mare for,0 +e binefacere i -n,elegereA folosit0 greit< ea poate st8rni multe incen+ii periculoase5.
&

TEHNIC I ART FOTO

! FOTO"RAFIA # LIM$A% PICTURAL Do&'niu( )oto*ra)i'i +i caract'ristici(' 'i Fotografia este o repre>entare 3i>ual0 +irect0 a unui subiect sau e3eniment. Impresia f0cut0 fotografiei este mai +irect0 i con,inutul ei mai pu,in supus ne-n,elegerii -n raport cu alte mijloace 3i>uale. Ast0>i fotografia este consi+erat0 uni3ersal0. #u c8t este mai general mesajul unei fotografii< cu at8t ea 3a fi mai folositoare. Fotografia este limbaj pictural. "imbajul +e3ine folositor +ac0 cine3a are ce3a +e comunicat< ce3a care merit0 s0 fie spus. "imbajul pictural al fotografiei< mai pu,in abstract i< prin urmare< mai simplu +e -n,eles +ec8t cu3intele< merge +e:a +reptul la inim0. 4#itirea5 unei imagini -nseamn0 mai mult +ec8t cuprin+erea +intr:o sngur0 pri3ire< ime+iat i -n mo+ global a -ntregii cantit0,i +e informa,ie oferit0 +e imagine. #e este caracteristic la un portret< ce este +e prisos i ce trebuie eliminat7 #are este partea cea mai interesant0 sau cea mai caracteristic0 a fe,ei unui om7 $ste structura fi>ic0 sau e9presia7 #e reglect0 e9presia fe,ei6 o +ispo>i,ie fericit0< lipsit0 +e griji< un intelect cercet0tor< g8n+itor< sau o minte lene0< greoaie7 #e -n,elesuri ascun+ liniile fe,ei< cearc0nele +in jurul oc=ilor7 #are este cau>a lor< +espre ce 3orbesc ele obser3atorului interesat7 ri3itorul trebuie s0 fie o persoan0 pe care s:o interese>e subiectul i s0:l -n,eleag0 pentru a citi astfel +e semne i a le interpreta -ntr:un portret conceput cu sensibilitate. entru a re,ine interesul pri3itorului fa,0 +e fotografie i a p0stra locul important al acesteia -n ca+rul celorlalte mijloace +e comunicare -n mas0< fotoreporterii trebuie s0 reali>e>e imagini neobinuite ale coti+ianului. #0ut0rile permanente< no3atoare< e9perimentele< 3alorificarea unor ung=iuri +eosebite< sunt +oar c8te3a +intre posibilit0,ile care pot fi folosite pentru re,inerea aten,iei pri3itorilor. Fotografiile se constituie -n +o3e>i e3i+ente i incontestabile ale faptului c0 e3enimentele s:au petrecut -n realitate. ri3itorul -i +0 cre>are< e3enimentul a a3ut loc i -i este pre>entat par,ial sau -n -ntregime. /n nici o clip0 nu putem neglija personalitatea omului contemporan care 3rea s0 3a+0 cu proprii oc=i< s0 fie 4martorul ocular5 al e3enimentului< apoi s0:l anali>e>e i s0 emit0 impresii< p0reri.
(

TEHNIC I ART FOTO

Fotografia se poate reali>a +oar prin pre>en,a fotoreporterului i a aparatului s0u la e3eniment i trebuie s0 surprin+0 momentul +e interes ma9im. Fotografia poate fi -n+elung stu+iat0< se +escoper0 i re+escoper0 planuri i semnifica,ii noi care au sc0pat primei pri3iri. Imaginea reali>at0 +e fotoreporter 3a con,ine calit0,i emo,ionale care nu:l pot l0sa in+iferent pe pri3itor. 4Pentru a reine atenia cuiva, o fotografie trebuie s aib ceva de comunicat, s aib coninut, s fie informativ, educativ, interesant, amuzant sau mobilizatoare. Coninutul poate fi ncorporat n fotografii ntr-o varietate aproape nelimitat. Refuzul de a privi fotografiile care ocheaz este ca i teama de a privi realitatea n fa. nele lucruri trebuie s fie nfruntate, fie c plac sau nu. ! fotografie de coninut este unul dintre cele mai puternice instrumente pentru a trezi reacia public5.
A*DR$A% F$I'I*G$R Fotograful creator< $+itura 'eri+iane< @ucureti 1B12

/n ca+rul unei publica,ii< fotografia repre>int0 un punct +e atrac,ie. #ercet0rile -ntreprinse +e specialiti au +emonstrat c0 cititorii pri3esc -n >iar< -n primul r8n+ ilustra,iile< apoi citesc titlurile< celelalte te9te. O e9plica,ie poate fi i faptul c0 fotografiile sunt +obe>i e3i+ente i incontestabile ale -nt8mpl0rii e3enimentelor -nf0,iate. $lementele e3i+en,iate confer0 fotografiei +e pres0 o for,0 imens0 ce reuete s0 ac,ione>e i s0 mo+ele>e sute +e mii i c=iar milioane +e opinii. entru a putea folosi cu inteligen,0 -ntregul poten,ial al fotografiei< trebuie s0 fim familiari>a,i cu caracteristicile +e ba>0 ale acestui mijloc +e e9presie. A!T$*TI#ITAT$A repre>int0 p calitate unic0 a fotografiei -n compara,ie cu celelalte forme +e repre>entare 3i>ual0. Aparatul foto trebuie s0 fi fost 4martor ocular5 la fotografierea unui subiect sau a unui e3eniment. O singur0 fotografie +in r0>boi este mai con3ing0toare +ec8t pagini scrise +espre trage+ia r0>boaielor. Dei se afirm0 c0 4aparatul nu minte5< se tie c0 fotografiile pot in+uce -n eroare +atorit0 mo+ului -n care fotoreporterul folosete aparatul pentru a spune un nea+e30r sau nepriceperii +e a surprin+e realitatea. !n e9emplu +e fotografie care poate in+uce -n eroare este cel al parlamentarului surprins cu gura str8mb0 -n timp ce ,ine un +iscurs sau cu oc=ii -nc=ii +in cau>a sensibilit0,ii la lumina blit>ului. ublicarea acestui gen +e fotografii nu fac +ec8t s0:l +iscre+ite>e -n oc=ii aleg0torilor< mistific8n+ realitatea.

TEHNIC I ART FOTO

!T$R$A D$ CO# este o -nsuire a imaginii care:l for,ea>0 pe pri3itorul unei publica,ii s0 obser3e< -n mo+ contient< o fotografie. /n in3a>ia +e imagini care ne asaltea>0 i ne saturea>0< o fotografie trebuie s0 fie cu totul neobinuit0 pentru a atrage pri3irile. uterea +e oc este una +intre calit0,ile esen,iale ale unei fotografii bune< este calitatea pe care fotoreporterul o imprim0 pentru a atrage aten,ia cu3enit0. Dar numai puterea +e oc singur0 nu este suficient0 pentru a face ca o fotografie s0 fie bun0. entru a pro+uce efectur +orit asupra pri3itorului< o fotografie trebuie s0 mai aib0 -nc0 +ou0 -nsuiri esen,iale6 putere emo,ional0 i con,inut. !T$R$A $'ODIO*A"E este o no,iune mai greu +e +efinit -n termeni precii. Dac0 o fotografie cu putere +e oc 3a fi sesi>at0 +e aproape to,i pri3itorii< -n,elesul i sentimentele pe care le eman0 imaginea 3or r0m8ne neobser3ate +e cei lipsi,i +e sensibilitate. Interesul fa,0 +e subiect este o con+i,ie primor+ial0 pentru a creea fotografii bune. Dac0 fotoreporterul nu are nici o reac,ie fa,0 +e subiectul s0u< el nu poate reali>a o lucrare care s0 con,in0 3reo calitate emo,ional0< ceea ce 3a +etermina o in+iferen,0 a pri3itorului -n fa,a fotografiei. uterea emo,ional0 poate e9ista in+epen+ent +e te=nic0. #O*DI*!T!" este o calitate care poate fi -ncorporat0 -n fotografii -ntr:o 3arietate aproape nelimitat0. O fotografie +e con,inut este unul +intre cele mai puternice instrumente pentru a tre>i reac,ia public0. O fotografie +e3ine cu at8t mai interesant0 i mai pl0cut0< cu c8t are un con,inut mai legat. Fotografiile cu subiecte interesante< pre>entate cu fante>ie< pot stimula o contiin,0 mai +e>3oltat0. *um0rul subiectelor interesante care ateapt0 s0 fie fotografiate< este infinit. Orice -l interesea>0 pe fotoreporter< merit0 s0 fie fotografiat pentru c0< aproape sigur< subiectul 3a atrage i pe al,i c8,i3a pri3itori.

TEHNIC I ART FOTO

,! APARATUL FOTO"RAFIC Caract'ristici /n +i3ersitatea lor< toate aparatele fotografice clasice au -n compunere aceleai subansambluri +e ba>0. #ele mai importante elemente ale aparatelor foto6 : camera etan0 la lumin0A : obiecti3ulA : obturatorulA : 3i>orulA : sistemul +e punere la punct Freglare a clarit0,iiG. Dei au o reali>are constructi30 +iferit0 F-n func,ie +e solu,ia aleas0 +e firma constructoareG< rolul elementelor componente este acelai la toate aparatele fotografice. aG #A'$RA $TA*CE la lumin0 a aparatului foto este constituit0 +intr:o cutie pe al c0rei perete anterior este montat obiecti3ul< iar pe peretele opus se +erulea>0 materialul sensibil FfilmulG. #amera -mpie+ic0 p0trun+erea luminii +in e9terior spre filmul fotografic asupra c0ruia 3om proiecta imaginea subiectului fotografiat. eretele pe care se fi9ea>0 obiecti3ul mai poart0 i numele +e plac0 port obiecti3. Obiecti3ele pot fi fi9e sau intersc=imbabile. "a aparatele fotografice care permit folosirea obiecti3elor intersc=imbabile< placa portobiecti3 are un inel cu filet sau un inel +e cuplare tip baionet0< -n care se fi9ea>0 obiecti3ul. e peretele +in spate al cutiei aparatului se g0sete filmul pe care se 3a forma imaginea subiectului +at0 +e obiecti3. eretele +in spate al aparatului fotografic poate fi6 : +emontabilA : rabatabil pe o articula,ieA : soli+ar cu corpul aparatului fotografic. Filmele se intro+uc -n aparat -nc0rcate -n casete< iar partea aparatului -n care se aea>0 casetele se mai numete i cutia casetelor. O con+i,ie obligatorie la confec,ionarea casetelor este etaneitatea la lumin0. #asetele cu filme se intro+uc -n locaurile pre30>ute -n spa,iul +in spate al aparatului cutia casetelor. De obicei< filmul se +erulea>0 +in caset0 pe o bobin0 receptoare<
2

TEHNIC I ART FOTO

simultan cu armarea obturatorului i -n lungimi egale cu m0rimea unei imagini Fla filmul tip leca 2(9&1 mmG. Transportul materialului sensibil este -nregistrat +e un contor +e imagini cuplat cu mecanismul pentru transportul filmului. entru a pre-nt8mpina e9punerile +uble< a+ic0 e9ecutarea a +ou0 fotografii pe aceeai por,iune a materialului sensibil< aparatele foto mo+erne sunt pre30>ute cu un +ispo>iti3 +e blocare ce -mpie+ic0 +eclanarea obturatorului -nainte ca transportul filmului s0 fi a3ut loc. 2.1. OBIECTIVUL FOTOGRAFIC O@I$#TI?!" se constituie -n cea mai important0 parte a aparatului foto. #u ajutorul obiecti3ului se creea>0 imaginea subiectului pe materialul sensibil care se afl0 -n interiorul aparatului foto. Obiecti3ele fotografice mo+erne sunt sisteme optice con3ergente comple9e< formate +in lentile situate -ntr:o montur0 metalic0 sau +in bac=elit0. *um0rul tipurilor +e obiecti3e este mare i crete continuu. rincipala caracteristic0 a obiecti3ului este +istan,a focal0< a c0rei m0rime este inscrip,ionat0 pe montura obiecti3ului. Distan,a focal0 +epin+e +e construc,ia obiecti3ului i este +eterminat0 +e +istan,a +e la planul optic principal posterior al obiecti3ului p8n0 la focarul principal al lui. Focarul principal repre>int0 imaginea unul punct -n+ep0rtat la infinit< situat pe a9a optic0 principal0 a obiecti3ului. Distan,a focal0 este granat0 pe montura obiecti3ului i se e9prim0 -n milimetri. "umino>itatea repre>int0 o alt0 caracteristic0 a obiecti3ului. $a este legat0 +e raportul +intre iluminarea c8mpului imaginii F-n planul filmului sensibilG< creat0 +e obiecti3 i str0lucirea subiectului fotografiat. #u c8t lumino>itatea obiecti3ului este mai mare< cu at8t iluminarea subiectului poate fi mai mic0 pentru a ob,ine aceeai fotografie i cu at8t sensibilitatea materialului fotografic poate fi mai mic0 pentru acelai timp +e e9punere. "umino>itatea obiecti3ului poate fi +eterminat0 prin cunoaterea +iametrului +esc=i+erii utile a obiecti3ului i +istan,a focal0 a acestuia. rin +esc=i+ere util0 se -n,elege orificiul prin care trece fascicolul +e lumin0 prin obiecti3< spre interiorul aparatului foto. Acest orificiu este +eterminat +e +iafragm0. Diafragma se compune +in c8te3a pl0cu,e situate -ntr:o montur0< pre30>ut0 la e9terior cu inel< cu ajutorul c0ruia poate fi mo+ificat0 +esc=i+erea
;

TEHNIC I ART FOTO

util0 a obiecti3ului. rin aceasta poate fi reglat0 cantitatea +e lumin0 ce ajunge la filmul fotografic. Dou0 obiecti3e +e aceeai construc,ie i cu aceleai 3alori ale +iametrului +esc=i+erii utile las0 s0 treac0 -n interiorul aparatului cantit0,i egale +e lumin0. #u toate acestea< 3aloarea ilumin0rii c8mpului imaginii 3a fi +iferit0 -n ca>ul -n care +istan,a focal0 a acestor obiecti3e este +iferit0. De asemenea< 3a fi +iferit0 iluminarea imaginii -n ca>ul -n care se compar0 +ou0 obiecti3e +e aceeai construc,ie i ale c0ror +istan,e focale sunt egale< +ar +esc=i+erile lor utile sunt +iferite. Deoarece forma orificiului pe care:l formea>0 +iafragma este aproape circular0< m0rimea +esc=i+erii utile este caracteri>at0 prin +iametrul el. entru c0 iluminarea imaginii -n interiorul aparatului fotografic +epin+e +e +istan,a focal0 a obiecti3ului i +e +iametrul +esc=i+erii utile a acestuia< lumino>itatea obiecti3ului este +irect propor,ional0 cu p0tratul +iametrului
d " = f
2

+esc=i+erii utile a obiecti3ului i in3ers propor,ional0 cu p0tratul +istan,ei focale a acestuia. "umino>itatea obiecti3ului se +etermin0 cu ajutorul formulei6 un+e I H lumino>itatea< + H +iametrul +esc=i+erii utile a obiecti3ului< f H +istan,a focal0 a obiecti3ului. Raportul +intre +iametrul +esc=i+erii utile a obiecti3ului i +istan,a focal0 a acestuia< e9primat sub form0 +e frac,ie< un+e num0r0torul este 1< iar numitorul repre>int0 raportul +intre +istan,a focal0 i +iametrul +esc=i+erii utile< este +enumit +esc=i+ere relati30. 0tratul +esc=i+erii relati3e ma9ime Fcu +iafragma complet +esc=is0G< se constituie -ntr:o m0sur0 a lumino>it0,ii obiecti3elor. Folosin+ +iafragma< se poate 3aria -n limite largi +iametrul +esc=i+erii relati3e a obiecti3ului i< prin urmare< se poate re+uce lumino>itatea obiecti3ului. %cara obinuit0 a +iafragmei pre3e+e o anumit0 or+ine -n care iluminarea imaginii pe film se +ublea>0 sau se -njum0t0,ete la trecerea +e la un in+ice al +iafragmei la altul< situat al0turat< -n func,ie +e felul trecerii< c0tre o +iafragm0 mai +esc=is0 sau mai -nc=is0. e scara +iafragmelor se in+ic0 3alorile +esc=i+erilor relati3e +oar prin cifra +e la numitor i formea>0 urm0toarea serie6 I<2A 1<(A 2<2A 2<;A (A .<1A ;A 11A 11A 22A &2A (.A 1(. %cara +iafragmei la fiecare obiecti3 -ncepe cu +esc=i+erea relati30 ma9im0 a acestuia< in+icat0 pe montura obiecti3ului. Obiecti3ele fotografice mo+erne sunt sisteme optice comple9e i se compun +in mai multe lentile separate -ntre ele prin aerul atmosferic sau lipite -ntre ele Fbalsam +e #ana+aG. "a fiecare limit0 +e separa,ie sticl0:aer i aer:sticl0 se pro+uce o refle9ie a luminii inci+ente pe suprafa,a lentilelor< pro+uc8n+u:se
B

TEHNIC I ART FOTO

astfel o pier+ere +e lumin0 F(:1<.J +in lumina inci+ent0G. entru micorarea pier+erilor +e lumin0 -n obiecti3< suprafe,ele nelipite ale lentilelor sunt pre30>ute cu un strat special ce are proprietatea +e +iminuare a procentului +e lumin0 care se reflect0 pe aceste suprafe,e. Obiecti3ele fabricate cu astfel +e straturi se numesc obiecti3e ameliorate Fobiecti3e cu strat T antirefle9G. "entilele unui astfel +e obiecti3< pri3ite -n lumin0 reflectat0< par uor colorate -n albastru sau -n purpuriu. Formarea straturilor antirefle9 pe lentilele obiecti3ului se reali>ea>0 pe cale c=imic0 sau fi>ic0. %tratul antirefle9 nu numai c0 micorea>0 pier+erile +e lumin0 -n obiecti3< +ar influen,ea>0 po>iti3 i calitatea imaginii foto F-n+eosebi la fotografierea -n con+i,ii +e iluminare nesatisf0c0toareG. In+iferent +e mo+el< obiecti3ul foto re+0 imaginea -n limitele unor anumite +imensiuni. #laritatea imaginii ob,inute nu este egal0 -n +iferitele >one ale acestui c8mp. /n fotografie nu se utili>ea>0 tot c8mpul +at +e obiecti3< ci numai o parte a acestuia i anume o suprafa,0 +reptung=iular0 corespun>0toare formatului imaginii -nscris0 -n cercul c8mpului obiecti3ului. #8mpurile pot fi e9primate -n unit0,i +e m0sur0 ung=iulare Fung=iul c8mpuluiG sau -n unit0,i +e m0sur0 liniare F+iametrul c8mpuluiG. !ng=iul +e po>0 al imaginii +epin+e +e +istan,a focal0 a obiecti3ului i +e formatul ca+rului. /n func,ie +e m0rimea ung=iului +e po>0 se practic0 o clasificare a obiecti3elor -n mo+ul urm0tor6 : normale : la care +istan,a focal0 este apropiat0 +e +iagonala formatului i la care ung=iul +e po>0 este +e (.:1IIA : superangulare la care +istan,a focal0 este mai mic0 +ec8t +iagonala formatuluiA : teleobiecti3e Fcu +istan,a focal0 mareG la care +istan,a focal0 este mai mare +ec8t +iagonala formatului. Teleobiecti3ele sunt utili>ate atunci c8n+ este necesar s0 se fotografie>e subiecte +ep0rtate +e care nu ne putem apropia. Obiecti3ele superangulare sunt folosite la fotografierea -n spa,ii -nguste i -n ca>urile -n care nu ne putem -n+ep0rta la o +istan,0 suficient0 pentru a cuprin+e subiectul -n -ntregime. rofun>imea acestor obiecti3e< pentru aceeai m0rime a +iafragmei< este mult mai mare +ec8t a obiecti3elor normale sau a teleobiecti3elor. Obiecti3ele superangulare< care permit fotografierea +e la +istan,e mici< +eformea>0 subiectul< +8n+ imagini cu o perspecti30 e9agerat0 Fe9. 12:&.G. !n alt incon3enient al obiecti3elor superangulare este iluminarea neuniform0 a imaginii< care sca+e +e la centru c0tre marginile fotografice.
1I

TEHNIC I ART FOTO

Anali>8n+ o fotografie repre>ent8n+ un grup mare +e persoane< sau repro+ucerea unei file +e te9t< 3om 3e+ea c0 elementele situate -n centrul imaginii sunt mai clare +ec8t cele situate c0tre marginile imaginii. #laritatea re+0rii subiectului +epin+e +e construc,ia obiecti3ului i se e9prim0 cantitati3 prin puterea +e separare a lui. uterea +e separare constituie calitatea obiecti3ului +e a repro+uce +istinct -n imagine punctele sau liniile foarte apropiate ale subiectului fotografiat. /n centrul c8mpului< puterea +e separare este ma9im0< iar spre e9tremit0,ile acestuia puterea +e separare +e3ine mai mic0. O@I$#TI?$"$ I*T$R%#)I'@A@I"$ sunt obiecti3ele care au aceeai construc,ie< +ar cu monturi +iferite< +estinate pentru a fi utili>ate la anumite tipuri +e aparate. !nele aparate sunt pre30>ute cu montur0 cu filet. Altele au o montur0 +e fi9are tip baionet0. 'onturile obiecti3elor pot s0 +ifere i prin +iametrul lor. O problem0 important0 care trebuie a3ut0 -n 3e+ere -n timpul fotografierii< este ca -n obiecti3 s0 nu p0trun+0 ra>e +e lumin0 laterale< care nu particip0 la formarea imaginii. Ra>ele laterale care p0trun+ -n interiorul aparatului fotografic sunt +ifu>ate pe -ntreaga suprafa,0 a imaginii i:i micorea>0 contrastul< gener8n+< -n acelai timp< pete luminoase care +eteriorea>0 fotografia. entru a -mpie+ica p0trun+erea acestor ra>e< se utili>ea>0 un parasolar fi9at pe montura obiecti3ului. /n mo+ obligatoriu< suprafa,a interioar0 a parasolarului este -nnegrit0 i m0tuit0. ?IKOR!" $9ecutarea unei fotografii necesit0 s0 se +etermine limitele imaginii -n care 3a ap0rea pe fotografie subiectul fotografiat. Acest sistem pentru -nca+rare se numete 3i>or i poate fi +e mai multe tipuri. *e 3om referi< pe scurt< +oar la 3i>orul care +otea>0 marea majoritate a aparatelor mo+erne. ?i>orul cu oglin+0 este como+ +eoarece permite efectuarea rapi+0 i facil0 a -nca+r0rii imaginii< punerea la punct i obser3area subiectului -n timpul fotografierii. Are i un incon3enient prin faptul c0 imaginea -n 3i>or este +ecalat0 fa,0 +e imaginea ce se ob,ine pe materialul foto. Aceast0 +ecalare este sesi>abil0 mai ales la fotografierea +e la mic0 +istan,0. !n alt tip +e 3i>or este cel cu oglin+0 montat -n corpul aparatului fotografic< fiin+ lipsit +e erorile +e parala>0. Acest tip +e 3i>or este como+ la fotografierea cu obiecti3e intersc=imbabile. Aparatele foto mo+erne sunt ec=ipate< +e obicei< cu telemetre< cuplate cu obiecti3ul i fi9ate -n corpul aparatului foto.
11

TEHNIC I ART FOTO

Telemetrul cuprin+e un +ispo>iti3 optic i un mecanism< cu ajutorul c0ruia se +etermin0 +istan,a +intre aparat i subiectul +e fotografiat. Dispo>iti3ul optic creea>0 +ou0 imagini ale subiectului< 30>ute +in 2 puncte +iferite. rin rotirea mecanismului contururile imaginilor se apropie p8n0 la suprapunere< asigur8n+u:se astfel claritatea ma9im0 a imaginii. 2.2. OBTURATORUL "umina reflectat0 +e subiect -n timpul fotografierii< str0bate obiecti3ul spre interiorul camerei aparatului< ajung8n+ la film. Durata +e timp -n care lumina ac,ionea>0 asupra stratului sensibil< trebuie s0 fie reglat0 cu mare preci>ie. Timpul -n cursul c0ruia lumina trecut0 prin obiecti3 iluminea>0 filmul fotografic< se numete timp +e e9punere i poate fi reglat prin mai multe meto+e. #ea mai simpl0 meto+0 -n scoaterea capacului +e pe obiecti3 pentru timpul +e e9punere stabilit i repunerea lui pe obiecti3 Faa cum< probabil< a:,i 30>ut -n #imigiuG. reci>ia timpului +e e9punere este relati3 +eterminat0. Aparatele fotografice mo+erne sunt +otate cu +ispo>iti3e complicate i precise pentru reglarea timpilor +e e9punere scur,i +e or+inul >ecimilor< sutimilor sau miimilor +e secun+0. Aceste +ispo>iti3e se numesc obturatoare i sunt +e mai multe tipuri. O-turatoar' cu .'rd'a< care se montea>0 -n interiorul aparatului. er+eaua este confec,ionat0 +intr:o ,es0tur0 +e m0tase cauciucat0 i a38n+ o +esc=i+ere sub form0 +e fant0 i este -nf0urat0 pe 2 bobineA una +intre aceste bobine este pre30>ut0 cu un arc care +etermin0 3ite>a +e +eplasare a per+elei. /n timpul fotografierii< per+eaua cu fant0 se +eplasea>0 -n fa,a materialului fotografic i las0 lumina s0 treac0 prin fant0 spre stratul sensibil. Timpul +e e9punere este -n func,ie +e l0,imea fantei +in per+ea i +e 3ite>a +e +eplasare a acesteia. Dimensiunea fantei< c8t i -ntin+erea arcului sunt reglabile. er+elele obturatorului se pot confec,iona i +in camele metalice. O-turatoar' c'ntra(' se montea>0 -ntre lentilele obiecti3ului i formea>0 un ansamblu< -mpreun0 cu montura obiecti3ului. "amelele metalice sub,iri care -nc=i+ accesul luminii spre interiorul aparatului i se +esc=i+ +inspre centrul +ec=i+erii utile spre marginile acesteia. Reglarea cantit0,ii +e lumin0 ce trece prin obturatoarele centrale< se reali>ea>0 cu ajutorul unui mecanism. "a obturatoarele centrale -ntregul c8mp al imaginii este iluminat aproape concomitent -n timpul e9punerii i< astfel acest obturator nu are incon3enientele
12

TEHNIC I ART FOTO

specifice obturatorului cu per+ea< care e9pune imaginea pe >one succesi3e. #u ajutorul obturatoarelor centrale se pot ob,ine tipuri +e e9punere foarte 3aria,i. A3antajele obturatoarelor centrale< +intre care trebuiesc amintite6 e3itarea +eform0rilor geometrice la fotografierea subiectelor -n micare rapi+0< sensibilitatea mic0 a mecanismului la 3aria,ii +e temperatur0< uniformitatea ilumin0rii ca+rului -n timpul fotografierii< elimin0 practic obturatoarele cu per+ea. ACCESORII PENTRU FOTOGRAFIERE repre>int0 +ispo>iti3e utili>ate pentru l0rgirea posibilit0,ilor +e fotografiere sau uurarea -ns0i a fotografierii. aG TR$ I$D!" sau %TATI?!" este +estinat pentru men,inerea aparatului foto -ntr:o po>i,ie stabil0< c8n+ se fotografia>0 cu timpi lungi +e e9punere. #ele mai r0sp8n+ite sunt trepie+ele telescopice< a38n+ & sau mai multe articula,ii. entru mobilitatea aparatului foto se folosesc articula,ii cu capete mobile Fpi3otante : basculanteG sau cu nuc0. bG $L O*O'$TR!" ser3ete la +eterminarea timpului +e e9punere pe ba>a cantit0,ii +e lumin0 reflectat0 +e subiect. cG RA#ORD!" F"$LI@I" sau cablul +eclanator pre>int0 a3antajul +e a nu transmite 3ibra,iile m8inii -n timpul +eclan0rii aparatului fi9at pe trepie+. +G A!TOD$#"A*CATOR!" permite ac,ionarea +eclanatorului cu -nt8r>iere Fun timp 3ariabilG pentru a permite i fotografului s0 apar0 -n ca+rul pe care:l fotografia>0. eG G$A*TA protejea>0 aparatul -n timpul transportului< +e ocuri i intemperii.

1&

TEHNIC I ART FOTO

/! MATERIALE FOTO"RAFICE For&ar'a i&a*inii )oto*ra)ic' entru a putea -n,elege 4cum5 fotografiem< este bine s0 tim 4pe ce5 fotografiem. 'aterialele fotografice sunt constituite +intr:un strat sensibil +epus pe un suport oarecare. %tratul sensibil se +epune pe suport< sub forma unei pelicule fine +e gelatin0< cu o grosime +e numai c8,i3a microni i se numete emulsie fotografic0. %uportul materialelor foto se e9ecut0 +in celuloi+< triacetat +e celulo>0 etcA suportul mai poate fi +in mase plastice< sticl0< por,elan< ceramic0< metal< m0tase. 'aterialele fotografice se clasific0 -n6 aG negati3e pe care se face fotografiereaA bG po>iti3e pe care se copia>0< +up0 negati3< imaginile fotograficeA cG re3ersibile se ob,ine imaginea po>iti30 pe acelai material pe care s:a efectuat fotografierea. 'aterialele fotografice se e9ecut0 sub form0 +e film perforat< rolfilm< planfilm< pl0ci fotografice< foi sau suluri +e =8rtie foto. %ubiectele fotografice se compun +intr:un num0r +e +etaliiA fiecare +intre aceste +etalii reflect0 spre obiecti3ul aparatului fotografic o cantitate +iferit0 +e lumin0 i< prin urmare< are o anumit0 str0lucire. %tr0lucirea unui +etaliu +epin+e +e iluminarea i +e capacitatea +e refle9ie a acestuia. #u c8t str0lucirea +etaliului fotografiat este mai mare< cu at8t i cantitatea +e lumin0 reflectat0 3a fi mai mare i iluminarea >onei +in stratul sensibil pe care se +esenea>0 imaginea +etaliului 3a fi mai intens0< +etermin8n+ o mai mare -nnegrire a ei. Din cau>a str0lucirilor 3ariabile ale +etaliilor subiectului< +iferitele >one ale stratului sensibil 3or fi supuse la e9puneri +iferite< c=iar +ac0 la fotografiere +urata +e e9punere a fost aceeai pentru toate +etaliile. Dup0 +e3elopare< materialele fotografice pre>int0 o uoar0 -nnegrire at8t a por,iunilor ce au fost e9puse luminii< c8t i a celor care nu au 3enit -n contact cu lumina. Aceast0 uoar0 -nnegrire re>ultat0 f0r0 participarea luminii prin procesul +e +e3elopare< constituie 3oalul c=imic i se -ntin+e pe -ntreaga suprafa,0 a stratului sensibil< micor8n+ transparen,a general0 a imaginii.

1(

TEHNIC I ART FOTO

Intensitatea 3oalului 3aria>0 -n func,ie +e con+i,iile i +urata +epo>it0rii materialului foto. Imaginea ob,inut0 pe un astfel +e film< 3a a3ea un contrast mic< cu un aspect cenuiu i ters. SENSIBILITATEA %ensibilitatea la lumin0 este principala caracteristic0 a materialelor foto. $9primarea cantitati30 a sensibilit0,ii la lumin0 este necesar0 pentru +eterminarea e9punerii< precum i pentru compararea -ntre ele a +iferitelor tipuri +e materiale fotografice. CONTRASTUL #onstituie o caracteristic0 important0 a materialului foto i +efinete mo+ul -n care lucrea>0 stratul sensibil6 moale< normal< contrast< e9tracontrast. LATITUDINEA DE EXPUNERE Repre>int0 o alt0 caracteristic0 important0 a stratului sensibil. ?aloarea practic0 a latitu+inii +e e9punere const0 -n faptul c0 +etaliile subiectelor fotografiate pot fi repro+use pe materialul fotografic -n tonalit0,i propor,ionale cu str0lucirile lor. $9emple +e contraste Finter3ale +e str0luciriG6 : peisaj +esc=is pe timp ur8t MMMMMMMMMM. 162 16& : peisaj +esc=is cu cer ur8t MMMMMMMMMMM 162I 161I : cl0+iri luminoase< iluminate +e soare MMMMMM. 16. 161I : cl0+iri -ntunecoase< pe fon+ +e cer MMMMMMM. 161II 162II : str0>i -nguste pe timp -nsorit MMMMMMMMM.. 16&II 16.II : fa,0 blon+0 MMMMMMMMMMMMMMMM. 161I 162I : fa,0 brun0 MMMMMMMMMMMMMMMM... 16&I 161II : obiecte -ntunecoase pe >0pa+0 MMMMMMMMM 16.II 161III : interior +e camer0< -n fa,a ferestrei MMMMMMM. 161III 16.III 'aterialele foto negati3e mo+erne au un strat sensibil cu latitu+inea +e e9punere +e 161II< uur8n+ foarte mult fotografierea< +eoarece permite unele greeli la +eterminarea e9punerii< f0r0 compromiterea negati3ului. %ubiectele< a38n+ un contrast +e 162I 16&I< pot fi re+ate corect +e c0tre stratul sensibil la e9puneri foarte 3ariate. #u c8t contrastul materialului fotografic este mai mare< cu at8t contrastul imaginii 3a fi mai mare. ?aloarea latitu+inii +e e9punere +epin+e +e propriet0,ile materialului sensibil i +e regimul +e +e3elopare.

1.

TEHNIC I ART FOTO

GRANULAIA I PUTEREA DE SEPARARE Fotografia< mai ales -n ca>ul unei m0riri la +imensiune mare< apare ca i cum ar fi format0 +intr:un num0r mare +e puncte. Acest lucru se +atorete faptului c0 -n stratul +e gelatin0 imaginea este constituit0 +e un mo>aic +e granule +e argint metalic. %tructura cu granula,ie sau cum este mai cunoscut0 granula,ia apare c8n+ mai multe granule +in gelatin0 se unesc -ntre ele i formea>0 un singur gr0unte. #u c8t se m0rete sensibilitatea materialului foto< crete granula,ia< +eterminat0 +e faptul c0 sensibilitatea filmului +epin+e +e m0rimea microcristalelor +e =alogenur0 +e argint +in care se 3or forma granulele +e argint. PUTEREA DE SEPARARE repre>int0 proprietatea stratului sensibil +e a re+a separat +etaliile subiectului +e foto i se e9prim0 prin num0rul +e linii< egale -ntre ele ca l0,ime< ce pot fi re+ate +istinct pe o +istan,0 +e 1 mm. uterea +e separare este +eterminat0 +e propriet0,ile stratului sensibil. uterea +e separare se +eteriorea>0 pe m0sur0 ce crete sensibilitatea filmului Fi implicit granula,iaG. Filmele negati3e cu sensibilitatea +e6 : .I A%A re+au 2I lin.NmmA : 1II A%A re+au 1I lin.NmmA : 2II A%A re+au .I lin.NmmA : (II A%A re+au (I linNmm. Filmele re3ersibile 12I lin.Nmm. uterea +e separare -n fotografie este o m0rime 3ariabil0< care se poate mo+ifica -n func,ie +e con+i,iile +e fotografiere< precum i -n func,ie +e +e3elopare. uterea +e separare +epin+e +e e9punere. #8n+ se fotografia>0 +esene e9ecutate cu linii sub,iri sau subiecte cu +etalii fine< trebuie aleas0 e9punerea care s0 asigure puterea +e separare ma9im0 a materialului fotografic respecti3. Aceast0 e9punere se alege< -n general< prin fotografii +e prob0. FILMUL COLOR $mulsia sensibil0 aplicat0 pe suport este compus0 +in suprapunerea a trei straturi sensibile< +iferite -ntre ele prin sensibilitatea cromatic0. %tratul superior este sensibil numai la ra+ia,iile albastre< fiin+ numit i strat sensibil la albastru.
11

TEHNIC I ART FOTO

%tratul +in mijloc< -n afar0 +e sensibilitatea natural0 a =alogenurii +e argint la ra+ia,iile albastre ale spectrului< este mai sensibili>at la ra+ia,iile 3er>i. %tratul inferior< care 3ine -n contact +irect cu suportul< al0turi +e sensibilitatea normal0 la ra+ia,iile albastre< este sensibili>at pentru ra+ia,iile roii. e partea e9terioar0 a suportului se +epune un strat anti=alo care< la gilmele negati3e< este +e culoare 3er+e< iar la cele re3ersibile este +e culoare cafenie. %tratul anti=alo se compune +intr:un colorant +i>ol3at -ntr:o mas0 +e cear0. %tratul poate fi +eteriorat cu uurin,0< necesit8n+ o manipulare cu o +eosebit0 aten,ie. /n timpul fotografierii< fiecare +etaliu al subiectului formea>0 -n stratul sensibil o imagine fotografic0 latent0 corespun>0toare +etaliului respecti3. Re+area corect0 a culorii se 3a ob,ine numai -n situa,ia -n care< pe film< toate cele trei straturi 3or a3ea sensibilitatea i+entic0 fa,0 +e >ona albastr0< 3er+e i roie a spectrului. Filmele +e calitate superioar0 au cele & straturi +e emulsie ec=ilibrate -ntre ele -n ceea ce pri3ete sensibilitatea la lumin0. !n film color< corect ec=ilibrat pentru fotografierea la lumina >ilei< 3a ap0rea +e>ec=ilibrat +ac0 3a fi utili>at la fotografierea la lumina +at0 +e l0mpi cu incan+escen,0< situa,ie -n care 3a pre+omina tonalitatea albastr0. #uloarea unui +etaliu oarecare al subiectului +epin+e< -n primul r8n+< +e colora,ia acestuia< a+ic0 +e capacitatea +e a reflecta >one +in spectrul luminii inci+ente. 'o+ificarea compo>i,iei spectrale a ilumin0rii< influen,ea>0 asupra culorii +iferitelor +etalii. De e9emplu< la lumina l0mpilor cu incan+escen,0 FT?G< +etaliile albastre cap0t0 o nuan,0 g0lbuie< +etaliile albastre i 3iolete apar roiatice< iar culorile roii apar cu o satura,ie mai mare. #8n+ facem fotografia unui peisaj -n imagine< intr0 i o >on0 important0 +e cer. #alitatea re+0rii culorii la peisaje este +eterminat0 +e gra+ul +e re+are corect0 a culorii cerului. #8n+ soarele iluminea>0 lateral< cerul pare mai albastru. Densitatea culorii albastrului sporete cu c8t iluminarea +e3ine mai frontal0. #uloarea cerului +epin+e i +e starea atmosferei. #8n+ cerul este ume+ cerul apare mai alburiu. e timp mo=or8t cerul apare alb. Fotografiin+ mun,ii< pe aer foarte uscat< cerul poate ap0rea +e un albastru ireal< fapt e9plicat prin ac,iunea intens0 a ra+ia,iilor ultra3iolete in3i>ibile asupra stratuli sensibil albastru. Acelai lucru se -nt8mpl0 i la mare. #ulorile acelorai subiecte sunt percepute -n mo+ +iferit< -n func,ie +e +istan,a +intre acestea i oc=iul obser3atorului. Dep0rt0rile par -ntot+eauna mai monotone -n ce pri3ete culoarea +ec8t prim:planurile.

12

TEHNIC I ART FOTO

!mbrele sunt iluminate numai +e lumina +ifu>0 F+e c0tre cerGA +e aceea< culoarea lor +epin+e +e lumina care are -ntot+eauna un e9ces +e ra+ia,ii albastre< comparati3 cu lumina solar0 +irect0. De e9emplu< suprafa,a >0pe>ii este re+at0 alb0 Fsau pu,in g0lbuieG< umbrele pe >0pa+0 apar alb0strui. "a peisaje< culoarea 3egeta,iei 3er>i se sc=imb0 -n continuu -n timpul >ilei< -n func,ie +e felul ilumin0rii< +e starea atmosferei etc. Reali>area unui portret ec=ilibrat cromatic pe fon+ +e 3egeta,ie< crea>0 probleme. Dac0 cerul este albastru< pe imaginea cu 3egeta,ie 3a ap0rea o culoare albastr0 -n e9ces. Re+8n+ corect culoarea 3egeta,iei< fa,a persoanei 3a apare roiatic0<iar cerul alburiu. Iluminarea sca+e atunci c8n+ norii acoper0 soarele< iar contrastul se +iminuea>0 foarte mult. "umina +ifu>0 uniform0 permite re+area mai corect0 a culorilor +ec8t lumina contrastat0. e timp -nc=is< scenele -n aer liber se re+au cu o +istorsiune cromatic0 mai mic0 +ec8t -n ca>urile -n care soarele este acoperit +e nori albi< transparen,i. %uprafe,ei apei -i sunt imprimate nuan,e +e culoare -n func,ie +e obiectele care se reflect0 i apar -n imagine. /n ca>ul cerului albastru apa +e3ine albastr0< cerul acoperit +e nori apa +e3ine cenuie< iar la umbra copacilor< apa +e3ine 3er>uie. O 3arietate i mai mare +e nuan,e +e culoare o pro3oac0 3alurile. Toate aceste elemente crea>0 +ificult0,i -n reali>area unui raport relati3 corect -ntre culoarea obiectului i cea a suprafe,ei apei. Operatorul 3a re+a cu mai mult0 e9actitate culoarea p0r,ii importante a subiectului< permi,8n+u:i +istorsiuni importante -n re+area coloritului apei. #ele mai frec3ente i mai e3i+ente +istorsiuni cromatice apar la portrete. Fiecare element constituti3 al portretului +etaliile fe,ei< -mbr0c0mintea< fon+ul +e culori are o influen,0 mare asupra perceperii ansamblului. "a re+area +iferitelor culor< +istorsiunea +eteriorea>0 armonia +e culoare a portretului -n ansamblu. la fotografierea unui grup +e mai multe persoane e9ist0 o i mai mare 3arietate +e culori< +etermin8n+ mai multe probleme te=nice la re+area culorilor fa,0 +e portretul in+i3i+ual. Detaliile -n culori str0lucitoare< +e pe -mbr0c0minte sau +Ocor< apar mult +istorsionate -n fotografie +atorit0 necesit0,ii ca a portret culoarea fe,ei s0 fie re+at0 c8t mai corect.

1;

TEHNIC I ART FOTO

0! TEHNICA FOTO"RAFIERII Punctu( d' sta1i' +i ro(u( (ui 2n .(astica i&a*inii Dup0 ce am f0cut cunotin,0 cu componentele i mo+ul +e func,ionare al aparatului< precum i cu -nsuirile materialului fotosensibil< putem trece la urm0toarea etap06 fotografierea. /n principiu< p8n0 la ap0sarea pe +eclanator< mai sunt +e f0cut urm0toarele opera,ii6 1. %tabilirea punctului +e sta,ie. 2. Determinarea e9punerii. &. Reglarea obturatorului< a +iafragmei i a +istan,ei. /n raport cu sistemul aparatului< cu stilul fotoreporterului< or+ine opera,iilor poate fi i alta. Iar la aparatele mo+erne< care 4tiu s0 fac0 singure totul5< r0m8ne o singur0 opera,ie6 alegerea punctului +e sta,ie. O +at0 ales subiectul i 4compus05 imaginea +in punct +e 3e+ere estetic< fotoreporterul trebuie s0 aleag0 punctul +e sta,ie< care asigur0 -nca+rarea +orit0 a subiectului. Fotografia trebuie s0 arate pri3itorului subiectul fotografiat< c8t mai 3erific i mai e9presi3< iar impresia pro3ocat0 pri3itorului trebuie s0 fie c8t mai apropiat0 +e cea pro+us0 +e c0tre subiect asupra fotoreporterului. Fotografia trebuie s0 re+ea c8t mai clar lucrul care a constituit obiectul aten,iei fotoreporterului i s0 re>ulte scopul -n care a fost f0cut0 fotografia. ortretele trebuie s0 aib0 o asem0nare c8t mai mare cu persoana fotografiat0< s0 re+ea tr0s0turile caracteristice ale figurii i s0 e9prime i caracterul lui. Dup0 ca>< un peisaj trebuie s0 e9prime -ntin+erea c8mpiilor< m0re,ia p0+urilor< cerul senin. !na +intre cele mai importante caracteristici ale fotografiei este 3eri+icitatea< e9presi3itatea i 3ia,a imaginii legate +e capacitatea +e a re+a realist i con3ing0tor esen,a e3enimentului pro+us< caracterul persoanei fotografiate< armonia peisajului< particularit0,ile formelor ar=itecturale ale cl0+irilor. Toate aceste -nsuiri 4esen,0< caracter< armonie< particularitate etc5< se pot e9prima i sublinia -n fotografie prin alegerea intim0 a locului +in care se face fotografierea.

1B

TEHNIC I ART FOTO

$9ist0 trei elemente care con+i,ionea>0 alegerea unui punct +e sta,ie optim6 aG +irec,ia +e fotografiereA bG +istan,a p8n0 la subiectul +e fotografiatA cG -n0l,imea punctului +e sta,ie. aG A"$G$R$A DIR$#DI$I D$ FOTOGRAFI$R$ #8n+ a3em +e fotografiat o cl0+ire< o statuie sau un grup +e oameni< e9ist0 tenta,ia +e a ae>a aparatul foto +rept -n fa,a subiectului< situ8n+u:ne pe a9a central0 a acestuia. !mplerea -ntregului c8mp 3i>ual al obiecti3ului numai cu materialul care interesea>0 nemijlocit< este +ictat0 +e +orin,a +e a acor+a obiectului fotografiat locul central -n imagine. O asemenea amplasare a subiectului +uce la o pre>entare simplist0 a cl0+irii ca atare< re>ult8n+ fotografii neinteresante. Tema practic0 +e fotografiere a cl0+irii Gu3ernului Rom8niei i:a pus pe stu+en,ii -ncep0tori -n situa,ia +e a alege un punct +e sta,ie central. /n acest ca>< a re>ultat o compo>i,ie frontal0 a imaginii< 30>8n+u:se +oar o singur0 latur0 a cl0+irii< f0r0 a:i sesi>a 3olumul acesteia. Toate elementele ar=itecturale sunt +istribuite uniform pe -ntreaga ei suprafa,0< aten,ia pri3itorului nefiin+ re,inut0 +e un element +ominant. #8,i3a +intre stu+en,i s:au +eplasat lateral< spre 'u>eul D0ranului Rom8n sau spre cl0+irea ?OL 'ARI%. Fotografiile au re+at< -n afara p0r,ii frontale a cl0+irii i p0r,ile laterale ale acesteia< e3i+en,iin+u:se 3olumul acestei binecunoscute cl0+iri. Fotografia a c0p0tat o anumit0 spa,ialitate i a+8ncime< fa,a+ele cl0+irii ec=ilibr8n+u:se i complet8n+u:se reciproc. $9presi3itatea fa,a+ei cl0+irii i 3olumul au fost e3i+en,iate i +e +irec,ia lateral0 a luminii solare. O asemenea alc0tuire a imaginii atrage aten,ia pri3itorului asupra +esenului liniar al fa,a+ei cl0+irii. Ci mai reuite au fost fotografiile reali>are +in balcoanele blocurilor +in ia,a ?ictoriei< oferin+u:se pri3itorilor o imagine ine+it0 a unei cl0+iri ar=icunoscute. bG D$T$R'I*AR$A DI%TA*D$I D$ FOTOGRAFI$R$ ui -n situa,ia +e a fotografia un subiect< ne -ntreb0m care este +istan,a optim0 la care s0 ne situ0m7 Dac0 +istan,a +intre aparat i subiect 3a fi mai mare< 3a re>ulta o imagine mai mic0. #u c8t 3om fi mai aproape +e subiect< cu at8t acesta 3a ap0rea mai mare pe fotografie< +iferitele +etalii ocup8n+ un loc +in ce -n ce mai mare< iar elementele marginale ies -n afara ca+rului.

2I

TEHNIC I ART FOTO

cG A"$G$R$A /*E"DI'II !*#T!"!I D$ %TADI$ Alegerea ni3elului punctului +e sta,ie contribuie la re>ol3area plastic0 a fotografiei. /n mo+ con3en,ional< marea 3arietate +e -n0l,imi +e la care pot fi pri3ite i fotografiate subiectele< sunt clasificate -n trei grupe principale6 : puncte +e sta,ie normaleA : puncte +e sta,ie inferioare F+e josGA : puncte +e sta,ie superioare F+e susG. unctul +e sta,ie normal< cel mai r0sp8n+it< corespun+e cu ni3elul oc=ilor unui om -n picioare< put8n+u:se astfel re+a fotografia sub forma cea mai obinuit0 pentru oc=iul omului. Re>ult0 o imagine f0r0 +eform0ri sau e9ager0ri ale sc0rii +e repre>entare a p0r,ilor inferioare sau superioare ale subiectului. Alegerea unui punct +e sta,ie inferior pentru e9ecutarea unui portret< +uce la o e9agerare +imensional0 a p0r,ii inferioare a fe,eiA pe fotografie 3a ap0rea o b0rbie main0 i o frnte +ispropor,ionat +e -ngust0. 'o+ificarea -n0l,imii punctului +e sta,ie +etermin0 sc=imbarea -n fotografie a po>i,iei liniei ori>ontului. Folosin+ un punct +e sta,ie normal< ob,inem o fotografie -n care linia ori>ontului trece cu preci>ie pe mijlocul imaginii< -mp0r,in+:o -n +ou0 jum0t0,i apro9imati3 egale. $a pare rupt0 -n +ou0 p0r,i in+epen+ente< f0r0 leg0tura -ntre ele< +etermin8n+ pier+erea unit0,ii +e compo>i,ie. Aleg8n+ un punct +e sta,ie inferior< linia ori>ontului coboar0< iar subiectele +in prim:plan sunt proiectate pe fun+alul cerului< e9ager8n+u:se +imensiunea acestora. /*#ADRAR$A este urm0toarea etap0 prin care fotoreporterul 3a putea reali>a o imagine plastic0 i interesant0. Acum se +elimitea>0 >ona ce 3a r0m8ne -n imagine< l0s8n+ -n afar0 ceea ce nu pre>int0 interes. "a -nca+rarea unei imagini fotografice trebuie stabilite cu preci>ie limitele ca+rului care s0 aib0 o compo>i,ie finit0. "a portrete< spa,iul liber se las0 -n +irec,ia +e rotire a capului i a pri3irii i nu spre ceaf0. Dac0 limita ca+rului este -n ime+iata apropiere a fe,ei persoanei +in portret< ea pare c0 se constituie -ntr:un obstacol -n calea mic0rii< elimin8n+ +inamica fotografiei. Dac0 se fotografia>0 subiecte -n micare rapi+0 Fautomobile< ciclitiG limitele ca+rului se aea>0 astfel -nc8t un spa,iu liber s0 fie l0sat -n +irec,ia mic0rii i care s0 fie mult mai mare +ec8t spa,iul r0mas -n spatele subiectului.

21

TEHNIC I ART FOTO

!*$R$A "A !*#T este opera,ia urm0toare prin care< la majoritatea aparatelor foto clasice< se reglea>0 claritatea imaginii astfel -nc8t s0 se ob,in0 un +esen precis al tuturor +etaliilor subiectului. /n fotografie apare clar< -n primul r8n+< obiectul asupra c0ruia se efectuea>0 punerea la punct. #u c8t planul +e punere la punct se g0sete mai +eparte +e punctul +e sta,ie i< +eci< +e obiecti3< cu at8t profun>imea este mai mare i< in3ers< aceast0 profun>ime sca+e prin micorarea +istan,ei +intre obiecti3 i planul +e punere la punct. rofun>imea mai +epin+e i +e +istan,a focal0 a obiecti3ului6 cu c8t +istan,a focal0 este mai mic0< cu at8t profun>imea 3a fi mai mare i in3ers. /n partea fotografic0 se -nt8lnesc urm0toarele ca>uri mai r0sp8n+ite i caracteristice ale punerii la punct6 : +eterminarea i folosirea profun>imii ma9imeA : ob,inerea spa,iului re+at cu claritate -ntre anumite limiteA : punerea la punct pentru obiectul principal al imaginiiA : re+ucerea clarit0,ii imaginii -n a+8ncime< -n scopul re+0rii caracterului spa,ial al ei.

22

TEHNIC I ART FOTO

3! LUMINA 4N FOTO"RAFIE Pro.ri't51i(' +i )unc1ii(' (u&inii Dou0 cu3inte greceti +efinesc cu38ntul fotografie6 p=otos H lumin0 i grap=o H a scrie< ceea ce< -n tra+ucere literar0< -nseamn0 scriere cu ajutorul luminii. Imaginea foto este 4+esenat05 cu ajutorul luminii i apare ca re>ultat al ac,iunii fotoc=imice a energiei luminoase asupra stratului +e emulsie sensibil0 +in pelicula sau =8rtia foto. %uprafe,ele +iferitelor subiecte reflect0< -n mo+ +iferit< lumina. #antitatea +e lumin0 reflectat0 +epin+e +e6 : structura i +e culoarea suprafe,eiA : +e ung=iul pe care:l formea>0 aceast0 suprafa,0 cu +irec,ia +e inci+en,0 a luminii< precum i cu +irec,ia +e fotografiere. #atifeaua neagr0 reflect0 +oar 2:(J +in lumina inci+ent0. )8rtia alb0 reflect0 ;IJ +in cantitatea +e lumin0 inci+ent0. Flu9ul +e lumin0 care ca+e asupra obiectelor sau suprafe,elor fotografiate se +istribuie relati3e uniform asupra acestora. #u toate acestea< figurile i obiectele 3or a3ea str0lucire +iferit0. $9plica,ia6 ele 3or trimite spre obiecti3ul aparatului foto cantit0,i +e lumin0 +iferit0 +atorit0 capacit0,ii +iferite +e refle9ie i 3alorilor +iferite a coeficien,ilor +e str0lucire< gener8n+ suprafe,e mai -ntunecoase sau mai luminoase. rin iluminarea uniform0 a -ntregului subiect 3a re>ulta o fotografie cenuie i neinteresant0< monoton0 i f0r0 3ia,0. Fotoreporterul trebuie s0 pre>inte 3eri+ic i e9presi3 ceea ce i:a atras aten,ia la subiectul fotografiat. Tema aleas0 trebuie pre>entat0 e9presi3 -n fotografie prin utili>area corect0 a mijloacelor plastice e9presi3e. /n realitate< -n timp ce obiectele au 3olum< culoare< peisajele au +imensiuni mari i profun>ime. Aceste caracteristici trebuiesc re+ate -n fotografie prin iluminarea lor. Dac0 obiecte situate -n planuri +iferite sunt iluminate unifprm< atunci spa,iul este re+at nesatisf0c0tor -n fotografie +atorit0 absen,ei 3aria,iei tonurilor care s0 fa3ori>e>e re+area acestui spa,iu. "a portrete este necesar s0 se re+ea e9presi3 forma plastic0 a fe,ei< s0 se ob,in0 o asem0nare -ntre imagine i persoana fotografiat0. /n situa,ia ilumin0rii figurii cu o lumin0 frontal0< str0lucitoare< se 3a ob,ine o fotografie cu aceeai tonalitate -n orice por,iune a fe,ei. Astfel< -n

2&

TEHNIC I ART FOTO

fotografie tr0s0turile i liniile fe,ei se uniformi>ea>0< +isp0r8n+ plasticitatea i aspectul +e 3ia,0 al imaginii. entru perceperea corect0 a figurii unei persoane este necesar0 e3i+en,ierea tr0s0turilor i contururilor< +etaarea figurii +e fon+ul respecti3. Figura i fun+alul pe care aceasta se proiectea>0< trebuie s0 aib0 str0luciri i un ni3el +e iluminare +iferit. O persoan0 brunet0< -mbr0cat0 -ntr:o =ain0 +e culoare -nc=is0< pe un fun+al +e catifea neagr0< se 3or contopi -ntr:o tonalitate comun0. Detaarea tonal0 +intre figur0 i fun+al< este fa3ori>at0 +e iluminarea separat0 a acestora. #on+i,iile +efa3orabile +e iluminare la fotografiere s0r0cesc re>ultatul plastic al imaginii ob,inute. Folosirea luminii solare laterale< las0 umbre lungi la oameni i cl0+iri. Alternan,a >onelor -nsorite cu cele umbrite< tran>i,iile +e tonuri fa3ori>ea>0 e9primarea spa,iului. Re+area 3eri+ic0 i e9presi30 a 3olumului -n fotografie +epin+< -n mo+ =ot0r8tor< +e con+i,iile +e iluminare la fotografiere. #ombinarea elementelor +e iluminare fa3ori>ea>0 re+area formei spa,iale i a conturului obiectelor< permite s0 se pun0 -n e3i+en,0 structura lor< sublinia>0 po>i,ia lor -n spa,iu. Ilumin8n+ subiectul sau aleg8n+ con+i,iile la care se fotografia>0< este necesar s0 se ,in0 seama +e importan,a pe care o are lumina -n conturarea obiectelor< -n re+area formei lor< -n e3i+en,ierea materialului +in care au fost e9ecutate Ffapt important pentru a le repre>enta -n fotografie aa cum sunt -n realitateG. Acest rol al ilumin0rii< +enumit i efect plastic< are o importan,0 +eosebit +e mare< +atorit0 faptului c0 fotoreporterul pre>int0 lumea real0 tri+imensional0< spa,ial0< pe o imagine bi+imensional0< plan0. etele +e lumin0< str0lucirile i umbrele sunt elemente +e compo>i,ie i sunt luate -n consi+erare la alc0tuirea imaginii -n egal0 m0sur0 cu figurile i obiectele. Fotoreporterul utili>ea>0 ca elemente acti3e ale compo>i,iei< accentele +e lumin0< umbrele< jocul str0lucirilor. /n alc0tuirea imaginii< el combin0 prim: planul mai -ntunecat cu profun>imile mai luminoase< caut0 s0 ob,in0 accente +e lumin0 pe planul principal al imaginii< umbrete elementele +e importan,0 secun+ar0. Toate problemele plastice i +e compo>i,ie a ilumin0rii nu pot fi -ns0 re>ol3ate corect< +ac0 fotografia pre>int0 imperfec,iuni te=nice< +ac0 are umbre prea +ure sau +ensit0,i slab re+ate -n >onele +e lumin0. "a fotografiere< fotoreporterul trebuie s0 re>ol3e simultan i -n str8ns0 leg0tur0 -ntre ele< cele trei roluri importante ale ilumin0rii6 : plasticA : +e compo>i,ieA : te=nic.

2(

TEHNIC I ART FOTO

*umai -mbinarea obligatorie a acestor trei elemente ale ilumin0rii 3a permite s0 se foloseasc0< la a+e30rata 3aloare< lumina ca un mijloc important +e re+are plastic0 i s0 se ob,in0 fotografii e9presi3e< -n care subiectul fotografiat este re+at clar i +istinct< cu toate tr0s0turile caracteristice. Dup0 ce a fost ales subiectul +e fotografiat< s:a stabilit locul +e sta,ie i -nca+rarea< urmea>0 a fi stabilite con+i,iile +e iluminre -n care trebuie e9ecutat0 fotografia. /n primul r8n+< este 3orba +e alegerea unei ilumin0ri care s0 fa3ori>e>e e3i+en,ierea concep,iei autorului< s0 3alorifice con,inutul imaginii fotografice. !na +intre cele mai importante con+i,ii -n utili>area luminii +e c0tre fotoreporter< este aceea a corespon+en,ei +intre efectul +e iluminare ales i con,inutul imaginii fotografice. ractica fotografic0 +emonstrea>0 c0 numai -n situa,ia -n care< la iluminarea subiectului< autorul pornete +e la legile efectului real +e iluminare i are -n 3e+ere una +in sursele reale< numai atunci +esenul +e lumini al imaginii +e3ine e9presi3 i finit< iar fotografia< -n ansamblu< cap0t0 3eri+icitatea natural0 necesar0. Desenul +e lumini al fotografiei apare clar i +istinct numai -n situa,ia -n care ac,iunea tuturor +ispo>iti3elor au9iliare este subor+onat0 ac,iunii sursei principale +e lumin0< care +etermin0 efectul +e iluminare. /n situa,ia -n care< la re>ol3area ilumin0rii -n imagine< fotoreporterul pornete +e la principiile e9puse anterior< re>ultatul muncii sale -l satisface pe pri3itorA fotografia are 3olum< este plastic0 i e9presi30. ractica arat0 c0 succesele muncii fotoreporterului nu +epin+e numai +e c8t +e mult r0spun+e efectul +e iluminare ales cu con,inutul imaginii fotografice< ci i cu c8t el fa3ori>ea>0 e3i+en,ierea con,inutului< 3eri+icitatea lui. "a alegerea sau la crearea< -n mo+ special< a anumitor con+i,ii +e iluminare la fotografiere< fotoreporterul trebuie s0 re>ol3e< simultan i -n str8ns0 corela,ie -ntre cele< cele trei roluri principale ale ilumin0rii6 rolul plastic< +e compo>i,ie i rolul te=nic. *umai astfel subiectul fotografiat este re+at clar i +istinct< cu toate particularit0,ile sale< ob,in8n+u:se fotografii e9presi3e. "a -ncep0tori lumina este folosit0 numai ca mijloc te=nic pentru ob,inerea fotografiei f0r0 a se ,ine seama i +e posibilit0,ile +e compo>i,ie i +e 3alen,ele artistice pe care le ofer0 ea. O etap0 important0 -n reali>area fotografiei< +up0 alegerea subiectului< stabilirea punctului +e sta,ie< +eterminarea limitelor +e -nca+rare< o repre>int0 alegerea sau crearea unei ilumin0ri care s0 fa3ori>e>e con,inutul imaginii fotografice. rima i cea mai important0 con+i,ie -n utili>area luminii +e c0tre fotograf< este aceea a corespon+en,ei +intre efectul +e iluminare ales i
2.

TEHNIC I ART FOTO

con,inutul imaginii fotografice. "a ba>a efectului +e iluminare creat pentru fotografiere< trebuie s0 se g0seasc0 un anumit efect real +e iluminare< c8t i o anumit0 surs0 +e lumin0 care iluminea>0 obiectul +e fotografiat. Desenul +e lumini al imaginii apare clar i +istinct numai -n ca>ul -n care ac,iunea tuturor +ispo>iti3elor au9iliare este subor+onat0 ac,iunii sursei principale +e lumin0< care +etermin0 efectul +e iluminare. $fectul +e iluminare repre>int0 un element al formei plastice a imaginii fotografice i rolul s0u const0 -n a fa3ori>a e9primarea con,inutului. /n practica fotografului -ncep0tor< peisajele< scenele +in 3ia,0 i c=iar portretele sunt reali>ate -n aer liber. /i p0strea>0 importan,a sa lumina< ca unul +in cele mai importante mijloace plastice ale fotografiei7 R0spunsul este afirmati3. Ci la fotografierea -n aer liber +ispunem +e o serie -ntreag0 +e posibilit0,i +e folosire -n mo+ creator a luminii pentru ob,inerea unei fotografii e9presi3e i +e efect. /n primul r8n+< trebuie s0 se ,in0 seama +e faptul c0 lumina natural0 -i sc=imb0 con+i,iile -n cursul >ilei< +epin>8n+ +e starea timpului< +e gra+ul +e -nnourare< +e gra+ul +e poluare i al,i factori. Diminea,a< -n >ori< primele ra>e ale soarelui -nc0l>ete p0m8ntul< form8n+u:se o uoar0 cea,0 care sl0bete intensitatea luminii solare +irecte i atenuea>0 contrastele. /n asemenea con+i,ii< -ntreaga iluminare cap0t0 tran>i,ii noi i o gra+a,ie fin0 +e tonuri. "a mie>ul >ilei< soarele -ncepe s0 ilumine>e intens< umbrele +e3in scun+e i +ure< pro3oc8n+ contraste puternice. Dup0 amia>0 se formea>0 umbre lungi< norii c0tre apus proiectea>0 un +esen artistic< iar intensitatea luminii sca+e treptat. Toate aceste efecte +e iluminare< 3ariate< se sc=imb0 i -n func,ie +e anotimp6 o amia>0 c0l+uroas0 +e 3ar0< o >i cenuie +e toamn0< o >i geroas0 +ar -nsorit0 +e ianuarie sau o splen+i+0 >i +e prim03ar0< pre>int0 fiecare caracteristicile sale proprii +e lumin0 i +ifer0 foarte mult -ntre ele -n ce pri3ete +esenul +e lumini. Dar c=iar i -n acelai anotimp sau c=iar la aceeai or0 a >ilei< se pot -nt8lni cele mai 3ariate efecte +e iluminare. Re>ol3area ilumin0rii la imaginile fotografiate -n natur0< este +eterminat0 -n primul r8n+ +e alegerea timpului -n care se efectuea>0 fotografierea. Desenul +e lumini al imaginii +epin+e nu numai +e ora la care se fotografia>0< ci i +e +irec,ia aleas0 pentru fotografiere< -n raport cu +irec,ia +e c0+ere a ra>elor solare. Re>ol3area ilumin0rii -n compo>i,ia fotografic0 -ncepe cu alegerea caracteristicilor flu9ului principal +e lumin0< a+ic0 a luminii solare +irecte +e care +epin+e +istribu,ia luminilor i umbrelor pe subiect.

21

TEHNIC I ART FOTO

"a fotografierea -n aer liber< lumina solar0 +irijat0 poate fi utili>at0 i +rept contralumin0. #ontralumina accentuea>0 conturul subiectului< -l +etaea>0 +e fon+ i asigur0 un +esen +e lumini foarte interesant i e9presi3 al imaginii. #ontralumina este folosit0 larg i -n natur0 pentru punerea -n e3i+en,0 a +iferitelor structuri6 g=ea,a< stratul +e >0pa+0< oglin+a apei< cea,a +ep0rt0rilor. Aa+ar< i -n ca>ul fotografierii -n aer liber< fotoreporterul 3a utili>a lumina ca un mijloc plastic al fotografiei< care contribuie la ob,inerea unei imagini artistice.

22

TEHNIC I ART FOTO

6! "ENURI DE FOTO"RAFII Fotografia se -mparte -n numeroase genuri< f0r0 a e9ista reguli uni3ersal 3alabile pentru +epartajare< noi abor+8n+ +oar c8te3a +intre ele. 1. PEISAJUL este genul -n care se pare c0 se reali>ea>0 cele mai multe fotografii. Autorul -ncearc0 s0 e3i+en,ie>e frumuse,ea< poe>ia< specificul unei >one< surprin>8n+ o 3e+ere panoramic0 sau un segment al acesteia. Dei peisajul este a+esea tema principal0 a repre>ent0rii< se -nt8mpl0 ca -n ca>ul fotografiilor +e peisaj< obiectul central al imaginii s0 -l constituie omul< integrat -n compo>i,ia peisajului. !n lucru +eosebit +e +ificil la fotografierea peisajului este e3i+en,ierea principalului< menit s0 atrag0 aten,ia pri3itorului. $liminarea elementelor inutile care sustrag aten,ia pri3itorului +e la elementul principal al subiectului< +elimitarea precis0 a compo>i,iei ca+rului ne ajut0 la reali>area acestui prim +e>i+erat. Folosirea -n prim:plan a arborilor< a unor +etalii ar=itecturale< fa3ori>ea>0 frumuse,ea i armonia +istinct0 a ca+rului. /ncep0torii< c8n+ aleg un peisaj pentru fotografiere< au tenta,ia +e a repre>enta planuri panoramice largi< care re+au necorespun>0tor i+eea fotografului care a +orit s0 arate frumuse,ea >onei respecti3e. /n aceast0 situa,ie este preferabil s0 fie -nca+rat0 o por,iune bine aleas0< caracteristic0 pentru peisajul >onei respecti3e< cu elemente ae>ate e9presi3 i bine iluminate. $ste creat0 falsa impresie c0 peisajul este cel mai uor gen +e fotografie6 subiectele nu se mic0< lumina este suficient0< se fotografia>0 ceea ce se 3e+e. !nul +intre elementele cele mai importante la fotografia +e peisaj este lumina< care poate s0 +ea 3aloare imaginii< cre8n+ atmosfera specific0 unei ore< unui anotimp sau unei >one. /n func,ie +e iluminare< acelai peisaj poate ar0ta< fie 3esel FseninG< fie posomor8t. "umina cea mai como+0 pentru fotografierea peisajelor este lumina solar0< atunci c8n+ soarele se afl0 lateral i nu prea sus. eisajul cap0t0 relief i o anumit0 a+8ncime e3i+en,iat0 +e alternarea luminilor i umbrelor. o>i,ia soarelui la >enit nu fa3ori>ea>0 fotografierea peisajului. Obiectele aproape c0 nu au umbre< peisajul apare plan i nee9presi3 pe fotografie< iar +atorit0 marii str0luciri a soarelui +e amia>0< -ntregul joc +e lumini al fotografiei +e3ine +eosebit +e contrastA imaginea -i pier+e plasticitatea< subiectele +in
2;

TEHNIC I ART FOTO

umbr0 +e3in nepl0cute oc=iului. Aceast0 lumin0< care 3ine +intr:o +irec,ie perpen+icular0 pe a9a optic0< este nefa3orabil0< -mp0r,in+ obiectele prea simetric -n por,iuni +e lumin0 i +e umbr0. Alegerea punctului +e sta,ie este =ot0r8toare pentru reuita fotografiei +e peisaj. /n acest gen +e fotografie prim:planul este in+ispensabil< a38n+ roluri multiple6 : pro+uce ilu>ie +e a+8ncimeA : un joc +e tonalit0,i i +e formeA : acoper0 unele elemente ne+oriteA : +0 culoare local0A : c8n+ este -ntunecos< creea>0 str0luciri. Iat0 suficiente moti3e pentru care prim:planul trebuie ales cu mult talent. #$R!" este un alt element important -n fotografia +e peisaj< +e cele mai multe ori ocup8n+ o mare por,iune +intre cer i p0m8nt. Dup0 frumuse,ea sau importan,a cerului sau p0m8ntului< se 3a acor+a uneia +intre ele o suprafa,0 mai mare< a38n+ grij0 ca linia ori>ontului s0 nu -mpart0 ca+rul -n +ou0 jum0t0,i egale. #8n+ pe cer sunt nori< se 3a c0uta reali>area unei armonii -ntre forma i po>i,ia lor i anumite elemente +in peisaj. Atunci c8n+ se fotografia>0 un monument +e ar=itectur0< -n afar0 +e aspectul lui general< importante sunt i anumite +etalii ar=itectonice< ornamenta,ii< sc0ri etc. eisajul +e 3ar0 are ca element principal 3egeta,ia 3er+e i cerul albastru. Toto+at0< =ainele +e 3ar0 +e culori +esc=ise ale oamenilor< plantele -nflorite colorea>0 imaginile -ntr:o +i3ersitate +e culori. K0pa+a constituie elementul principal al imaginii la fotografierea peisajului +e iarn0< care solicit0 fotoreporterului mult0 iscusin,0 profesional0. *uan,area fin0 a tonurilor peisajului acoperit +e >0pa+0 poate fi re+at0 -n fotografie numai +ac0< -n ca>ul unei e9puneri corect f0cute -n re+area reliefului spa,iilor acoperite +e >0pa+0< a luciului i a semitonurilor< un rol primor+ial -l are iluminarea. $ste recoman+abil ca peisajele +e iarn0 s0 fie fotografiate la orele +imine,ii sau +up0amie>ii< c8n+ soarele aflat -n apropierea ori>ontului +0 obiectelor umbre oblice lungi i prin ra>ele sale mult -nclinate sublinia>0 at8t specificul >0pe>ii< c8t i relieful >onei. Re+area culorilor -n fotografie este influen,at0 +e pre>en,a +iferitelor suprafe,e colorate< a38n+ proprietatea +e a reflecta lumina i care se g0sesc -n apropierea subiectului care trebuie fotografiat. Refle9ele colorate impresionea>0 imaginea i prin aceasta +istorsionea>0 re+area culorilor. O figur0 alb0 situat0 -n
2B

TEHNIC I ART FOTO

apropierea unei suprafe,e +e rou:aprins< cap0t0 o nuan,0 rocat0< mai ales -n >onele umbrite. Asupra coloritului fotografiei influen,ea>06 reflectarea cerului albastru< 3er+ele copacilor< albul pere,ilor< cl0+irilor< -mbr0c0mintea colorat0. Foarte mare este influen,a suprafe,elor +e ap0< care reflect0 lumina. Fotografiat0 pe 3reme mo=or8t0< apa apare -ntr:o nuan,0 cenuiu:maro. Ac,iunea unui soare puternic< f0r0 nori< 3a colora apa -ntr:o nuan,0 3ie< +e albastru +esc=is< care nu este sesi>abil0 +e c0tre oc=i< +ar este re,inut0 +e materialul fotografic. *u toate obiectele care intr0 -n c8mpul nostru 3i>ual apar la fel +e reuite -n fotografia -n culori. !nele sunt re+ate perfect pe fotografie< iar altele apar cu mari +istorsiuni cromatice. *u se pot emite -nc0 reguli precise -n leg0tur0 cu obiectele care pot fi fotografiate ,i re+ate -ntocmai cromatic< +atorit0 multitu+inii +e factori +iferi,i ce:i e9ercit0 influen,a. ORTR$T!" este unul +intre cele mai practicate genuri -n fotografie. 'o+elele fotoreporterului -ncep0tor sunt -n primul r8n+ ru+ele< apoi prietenii i pe urm0 +iferite tipuri -nt8lnite -n acti3itatea +e >i cu >i. ortretul se poate face -n aer liber< -n cl0+iri< la lumina e9istent0 sau cu ajutorul luminii artificiale. %ubiectul unui portret este figura omeneasc0< capul sau o por,iune semnificati30 a capului. "a portrete +ificultatea fotografierii const0 -n crearea unei imagini care s0 re+ea pe +eplin tr0s0turile in+i3i+uale caracteristice ale omului fotografiat. ortretele pot fi +e mai multe feluri6 : portretul in+i3i+ualA : portretul -n grupA : portretul capuluiA : portretul bustului. #alitatea fiec0rei lucr0ri foto portretistice< este +eterminat0< -n mare m0sur0< +e urm0torii factori6 : e9presia fe,ei celui iluminatA : iluminareaA : corela,ia +intre cel fotografiat i fun+alul un+e se face fotografiereaA : calit0,ile obiecti3ului foto i po>i,ia aparatului fotograficA : filmul fotografic i procesul +e +e3elopare. $L R$%IA F$D$I CI OKIDIA #$"!I FOTOGRAFIAT /nainte +e a ap0sa +eclanatorul foto< trebuie s0 stu+iem fi>ionomia subiectului pentru a sesi>a ce e9presie a fe,ei corespun+e cel mai mult cu
&I

TEHNIC I ART FOTO

persoana fotografiat0. Aproape la to,i oamenii< partea +reapt0 i st8ng0 sunt oarecum asimetrice. "a unii< aceast0 asimetrie este mai 3i>ibil0. "a fotografiere i la alegerea atitu+inii persoanei respecti3e este necesar s0 se -ntoarc0 capul i corpul acestuia astfel -nc8t asimetria fe,ei s0 nu fie 3i>ibil0< iar capul s0 se g0seasc0 -ntr:o po>i,ie caracteristic0 persoanei fotografiate. Trebuie s0 se e3ite sur8surile ablon< po>ele nefireti< efectele +e lumin0 care nu au rost< meto+ele care +au o -nfrumuse,are stan+ar+. $9presia fe,ei +epin+e -n mare m0sur0 +e starea omului -n momentul respecti3 i este +eterminat0 +e po>i,ia oc=ilor< a frun,ii< a bu>elor< a ma9ilarelor< a ri+urilor. Trebuie s0 se e3ite po>i,iile -ncor+ate teatrale< stan+ar+< care sunt for,ate i nenaturale. /nainte +e fotografiere< trebuie stu+iat0 po>i,ia subiectului Fcum -i ,ine m8inile< capul< care sunt gesturile caracteristiceG. O +eosebit0 aten,ie trebuie acor+at0 -nclin0rii capului. #apul< -ntruc8t3a -n jos i -nainte< 3a creiona un portret cu propor,iile fe,ei i ale capului +eformate. D8n+ capul upr spre spate i -n sus< b0rbia 3a ap0rea m0rit0< iar fruntea i nasul micorate. I"!'I*AR$A F$D$I are un rol important -n crearea unui portret e9presi3. #u ajutorul luminii se pot sublinia proeminen,ele fe,ei sau -n+ulci tonurile. "a fotografierea portretelor se +eosebesc patru feluri +e lumin06 1. Lum !" #$ #$%$!"&$< care este o lumin0 intens0< +irijat0< repre>int0 ba>a efectului +e iluminare i care e3i+en,ia>0 +etaliile subiectului fotografiat. 2. Lum !" '$!$&"() #$ *+m,($-"&$< este o lumin0 +ifu>0 care asigur0 re+area +etaliilor aflate -n umbr0. &. Lum !" #$ m+#$("&$< se folosete la re+area riguroas0 a +iferitelor elemente ale subiectului fotografiat. (. Lum !" .*+!-&"/u&$0 F+irijat0 spre obiecti3G< se po>i,ionea>0 -n spatele subiectului fotografiat i este menit0 s0 +elimite>e principalele contururi ale subiectului fotografiat. Iluminarea trebuie s0 fie realist0 i bine justificat0. D$#OR!" nu trebuie s0 +istrag0 aten,ia pri3itorului +e la obiectul principal al imaginii. Fon+ul cel mai bun pentru portret este o suprafa,0 cu ton neutru. ersoana fotografiat0 trebuie ae>at0 la cel pu,in 1 m +e +ecor.

&1

TEHNIC I ART FOTO

ORTR$T!" /* *AT!RE se ob,ine bine +ac0 lumina solar0 este atenuat0 +e c0tre nori. O iluminare cal+0 se ob,ine -n orele +e +iminea,0 i +e sear0. #8n+ soarele este sus pe cer< pe fa,a persoanei fotografiate apar umbre +ense< generate +e b0rbie< nas< spr8ncene< care generea>0 o +eformare a fe,ei -n fotografie. /n func,ie +e locul +e sta,ie ales< se pot sc=imba propor,iile +iferitelor +etalii ale portretului. ropor,iile corecte -n ca>ul fotografierii capului se ob,in atunci c8n+ obiecti3ul aparatului foto se g0sete la -n0l,imea oc=ilor persoanei fotografiate. /n ca>ul portretului:bust< obiecti3ul trebuie fi9at la ni3elul g8tului. ortretul care cuprin+e imaginea p8n0 la genunc=i< se ob,ine c8n+ obiecti3ul este la -n0l,imea pieptului. ortretul -ntregii staturi se reali>ea>0 c8n+ obiecti3ul se po>i,ionea>0 la ni3elul br8ului. Atunci c8n+ con,inutul fotografiei o cere< pot e9ista i abateri +e la aceste reguli< put8n+ astfel sublinia anumite +etalii ale portretului. FOTOGRAFIA D$ AR)IT$#T!RE Fiecare cl0+ire< fiecare ansamblu ar=itectural< fiecare ornamenta,ie i +etaliu interior al -nc0perilor< cuprin+e o anumit0 i+ee< subor+onat0 +estina,iei construc,iei respecti3e. Fotograful are +atoria s0 re+ea -n fotografie i+eea fun+amental0 a ar=itectului. Acelai ansamblu ar=itectural poate fi re+at -n mo+uri +iferite. De aceea< fotoreporterul trebuie< -nainte +e a fotografia< s0 stu+ie>e subiectul +in +iferite puncte i -n +iferite con+i,ii +e iluminare. unctul +e fotografiere trebuie ales -n aa fel -nc8t s0 re+ea 3olumul i caracteristicile liniare ale subiectului fotografiat. De cele mai multe ori< cl0+irile se fotografia>0< astfel -nc8t -n imagine s0 se ob,in0 fa,a+a i o parte +in peretele lateral. Orientarea se face +up0 partea cea mai important0< cea mai caracteristic0 a cl0+irii fa,a+a i s0 cuprin+0< suplimentar< acel perete lateral care creea>0 perspecti3a ma9im0 -n imaginea fotografic0. De cele mai multe ori< construc,iile ar=itecturale se fotografia>0 cu soare lateral< +eoarece la o astfel +e iluminare sunt e3i+en,iate formele cl0+irii i crete relieful acesteia. Fotografierea pe timp -nnourat -mpie+ic0 re+area formelor ar=itecturale ale construc,iei< re>ult8n+ o imagine plat0< ine9presi30. R$ ORTAP!" FOTOGRAFI# Tr0s0tura caracteristic0 a fotografiei +e reportaj< este absen,a oric0rei -nscen0ri< a oric0rei 4inter3en,ii organi>atorice5 a fotoreporterului -n
&2

TEHNIC I ART FOTO

e3enimentul -n curs +e +esf0urare. Dac0 este posibil< fotoreporterul stu+ia>0 -n prealabil< materialul respecti3< obser30 cu aten,ie +esf0urarea ac,iunii< cu materialul i legile m0iestriei fotografice< anali>ea>0 -ntregul proces -n ansamblu< alege momentele cele mai interesante i mai caracteristice pentru procesul respecti3 i pe acestea le -nregistrea>0 pe fotografie. *umai o astfel +e selec,ie ju+icioas0 a materialului i capacitatea +e a +etermina< -n timpul fotografierii< momentul cel mai caracteristic al +esf0ur0rii ac,iunii< iar nu regi>area ac,iunii< permit s0 se re+ea -n imagine a+e30rul 3ie,ii care s0 +e3in0 un +ocument fotografic impresionant< -n care pri3itorul trebuie s0 aib0 -ncre+ere. /nseamn0 c0 -n reportajele fotografice trebuie s0 apar0 numai ceea ce s:a +esf0urat -n realitate -n 3ia,0 i a fost surprins +e fotoreporter -n c8mpul 3i>ual al obiecti3ului. Factorii +eosebit +e importan,i la reali>area reportajului foto6 : capacitatea +e a alege rapi+ i operati3 punctul +e sta,ie +in care subiectul respecti3 este pus -n e3i+en,0 mai complet i mai e9presi3A : mo+ul +e a +istribui corect +iferitele elemente ale compo>i,iei -n ca+ru< precum i +e a ar0ta interac,iunea lorA : utili>area ju+icioas0 a racursului i a +iferitelor forme +e iluminareA : ob,inerea accentelor 3i>uale i +e inten,ie necesare. Fotografia trebuie s0 aib0 o form0 clar0 i e9presi30< trebuie s0 constituie un +ocument sub form0 +e tablou fotografic clar i impresionant.

&&

TEHNIC I ART FOTO

7! ESTETICA IMA"INII FOTO"RAFICE Fotografia are multe calit0,i pentru care este consi+erat0 art0< care -mbr0,iea>0 +e la preci>ia tiin,ific0 la 3i>iunea poetic0 i liric0. Fotografia face u> +e o te=nic0 +in ce -n ce mai rafinat0 care cere un ni3el -nalt +e cunotin,e< at8t te=nice< c8t i artistice. 4Capacitatea de prefigurare mintal a imaginii nainte de a o fi#a pe pelicul, permite interpretarea artistic a realitii. $nainte de a fi o chestiune de ochi, fotografia este o chestiune de idei, o problem mintal. %cest lucru red fotografiei caracterul intelectual i nu pe cel mecanic 5< afirma criticul +e art0 $ug. %c=ileru. rincipiile specifice +e alc0tuire estetic0 a imaginii fotografice6 1. O&'"! 1"&$" 2! ,("! " m"' ! lasarea subiectului -n ca+rul imaginii se face +up0 principii +e3enite clasice< care au -n 3e+ere punerea lui -n ma9imum +e 3aloare. #a+rul imaginii fotografice este stan+ar+i>at i se caracteri>ea>0 prin raportul laturilor. "a aparatele obinuite< tip leica< filmul are +imensiunea 2(9&1 mm< a38n+ raportul laturilor 2N&< ceea ce ofer0 o form0 ec=ilibrat0 i estetic0. L ! 3 ,u!*-$ 4+&-$ "($ *"#&u(u !nin+ mijloacele laturilor ca+rului Ffig.1G< ob,inem a9ele +e simetrie< iar intersec,ia lor ne +0 centrul +e simetrie al ca+rului. Dac0 ne a,intim c8te3a clipe pri3irea asupra acestui punct< 3om constata c0 nu:l mai 3e+em +ec8t pe el< restul c8mpului ca+rului< cu c8t este mai mare< cu at8t estompea>0 p8n0 la +ispari,ieQ Acesta este moti3ul pentru care subiectul nu se plasea>0 -n centrul +e simetrie al ca+rului6 e9cesul +e simetrie face s0 sca+0 importan,a celorlalte elemente compo>i,ionale ale imaginiiA +e aceea< el este socotit un punct slab Fca efectG al ca+rului. Dac0 subiectul este tocmai ro>eta cu cercurile concentrice ale ,intei< atunci< +importri30< plasarea ei pe centrul +e simetrie este foarte nimerit0Q /mp0r,in+ fiecare latur0 a ca+rului -n trei p0r,i egale i unin+ punctele omoloage +e pe laturile opuse Ffig.2G< 3om ob,ine un caroiaj +e patru +repte i patru puncte< +reptele i punctele forte ale ca+rului. $le ofer0 cele mai in+icate po>i,ii +e plasare a unui element compo>i,ional principal -n ca+rul imaginii. Astfel< un copac sau un turn< +e e9emplu< situat -ntr:un peisaj +e c8mpie< -n centrul +e simetrie al imaginii Ffig.2G< 3a pier+e mult +in efect< mai ales +ac0
&(

TEHNIC I ART FOTO

formatul este p0trat< pentru c0 simetria +i3i>ea>0 at8t aten,ia< c8t i pri3irea< care este con+us0< fie spre o jum0tate< fie spre cealalt0 a imaginii< tin>8n+ s0 ocoleasc0 tocmai elementul principal al subiectului. Dimpotri30< ae>8n+u:l +up0 una +in a9ele forte ale imaginii Ffig.&G efectul sporete -ntruc8t pri3irea alunec0 +e la sine c0tre subiect i r0m8ne fi9at0 pe el< aa+ar6 e3it0m simetria< folosin+ liniile i punctele forte ale ca+rului. Acest fel +e a proce+a este natural i logic< nu numai estetic. %0 ne imagin0m c0 suntem -n situa,ia +e a fotografia scena balconului +in Romeo i Pulieta. ?om suprapune balconul peste punctul forte superior +reapta< iar pe Romeo< pe punctul forte inferior st8nga< sau in3ers6 balconul st8nga sus i personajul +reapta jos< folosin+ astfel +iagonala ca+rului. #ele +ou0 3ariante +e -nca+rare propuse nu sunt +e egal0 3aloare6 : prima Fst8nga jos +reapta susG< +up0 +iagonala ascen+ent0 este +e un efect mai puternic +ec8t cealalt0 Fst8nga sus +reapta josG< +iagonala +escen+ent0 a ca+rului< care este numit0 i +iagonala slab0< spre +eosebire +e cea +e a +oua +iagonala forte a ca+rului Ffig.(G. L ! " +& 1+!-u(u entru a e3ita simetria< linia +e ori>ont a unui peisaj marin sau +e c8mpie nu se suprapune nicio+at0 peste a9a ori>ontal0 +e simetrie a ca+rului pentru a nu obliga oc=iul s0 pri3easc0 sau sus sau jos< -n loc +e a pri3i i sus i jos< a+ic0 -ntregul c8mp al imaginii. $a trebuie suprapus0 peste linia forte ori>ontal0 cea mai +e jos a ca+rului. /n acest ca>< lipsa +e +etalii cum sunt norii +e e9emplu< -n partea +e +easupra ori>ontului< pro+uce un efect +e>olant< +e gol< care stric0 imaginii. %uprapunerea ei pe ori>ontala forte superioar0< pro+uce o impresie +e stri3ire a +etaliilor aflate -n partea +e jos< e9emplu un peisaj marin cu o barc0 -n prim:plan< la linia inferioar0 a ca+rului< ar p0rea copleit0 +e masa +e ap0 +e +easupra ei. %ubiectul sau elementele principale nu se plasea>0 nicio+at0 la marginile sau col,urile ca+rului imaginii. 2. O&'"! 1"&$" 2! "#5!* m$ " m"' ! /n +esf0urarea -n a+8ncime a subiectului< +istingem trei planuri6 : prim:planulA : planul +e mijloc< -n care se situea>0 +e obicei subiectulA : ultimul plan sau fon+ul imaginii< pe care se proiectea>0 subiectul. "6 P& mu( ,("! este cel care se 3e+e +int8i c8n+ pri3im imaginea i cuprin+e elementele compo>i,ionale ale subiectului situate cel mai -n fa,0< mai

&.

TEHNIC I ART FOTO

aproape +e noi< cum sunt frun>iul unor ramuri sau nite arbori< un grilaj< o u0 etc. rimul plan are rolul +e a con+uce pri3irea spre planul +e mijloc< -n care se situea>0< +e obicei< subiectul. re>en,a prim:planului -n fotografie nu constituie o con+i,ie i nu este nici posibil0 i nici necesar0 -ntot+eauna. 76 P("!u( %u7 $*-u(u con,ine elementele compo>i,ionale principale ale subiectului< -ntre care e9ist0 o leg0tur0 +e i+ei. *6 F+!#u( creea>0 spa,iul< ambian,a -n care se +esf0oar0 ac,iunea subiectului. !n subiect interesant< proiectat -ns0 pe un fon+ nepotri3it< -i poate pier+e total 3aloarea artistic0. !n fun+al este nepotri3it atunci c8n+ culoarea lui este asem0n0toare cu a subiectului sau prea contrastant fa,0 +e acesta. Rolul fun+alului este s0 scoat0 -n e3i+en,0 subiectul i pentru aceasta trebuie s0:i fie subor+onat ca tonalitate< claritate. 8. P$&%,$*- 9" entru ca fotografia s0 p0stre>e i s0 re+ea aceeai impresie +e relief pe care o a3em pri3in+ obiectele -n realitate< trebuie ca m0rimea relati30< or+inea spa,ial0 i coloritul elementelor s0 respecte anumite reguli care sunt +ate +e perspecti30. Dac0 ne referim la forma i m0rimea relati30 a elementelor< a3em perspecti3a liniar0< iar +ac0 ne referim la 3aria,ia tonalit0,ii culorilor< a3em perspecti3a aerian0. erspecti3a se poate mo+ifica prin folosirea unor obiecti3e cu +istan,0 focal0 +iferit0 sau mo+ificarea -n0l,imii punctului +e sta,ie. :. R$( $4u( ;,("%- *" m"' ! 6 Impresia +e relief re>ult0 +in locul +e lumini i umbre asupra 3olumelor proprii ale unui corp. entru ca acest lucru s0 se -nt8mple< trebuie ca obiectul asupra c0ruia ca+e lumina s0 aib0 elemente situate -n +iferite planuri. *e +0m mai bine seama +e toate acestea obser38n+ cele +ou0 e9treme ale ilumin0rii materiale6 o >i cenuie< f0r0 soare< -n care totul apare ters< lipsit +e 3ia,0 i parc0 lipsit +e fon+ul +e care +e:abia se +etaea>0 i< +impotri306 o >i cu soare< -n care lumina creea>0 +istan,ele -ntre plane< e3i+en,iin+ +etaliile. 'a9imum +e relief -l ob,inem atunci c8n+ umbrele sunt cele mai lungi se -nt8mpl0 +iminea,a i seara< la r0s0ritul i apusul soarelui< c8n+ lumina ca+e lateral asupra subiectului. Trebuie re,inut c0 lumina +e +up0:amia>0 +0 o plastic0 mai accentuat0< mai sculptural0< +ec8t cea +e +eiminea,0< care este mai estompat0< mai pictural0. "umina +imine,ii 3a fi mai fa3orabil0 fotografierii figurilor br0>+ate +e ri+uri< cum sunt acelea ale persoanelor foarte -n 38rst0. "umina +up0:amie>ii este mai fa3orabil0 figurilor nete+e< can+i+e< sua3e< cum sunt acelea ale copiilor i tinerelor. entru monumentele istorice sau
&1

TEHNIC I ART FOTO

ar=itecturale e9ist0< -n func,ie +e amplasarea lor i orientarea fa,0 +e soare< o anumit0 or0 +in >i< ce +ifer0 +up0 anotimp< -n care lumina con3ine cel mai bine re+0rii plastice a lor. *u poate fi consi+erat timp pier+ut +ac0 -nainte +e a fotografia un astfel +e subiect< i se stu+ia>0 e3olu,ia luminii i efectele plastice< +e:a lungul unei >ile. "umina +e >i< cea mai fa3orabil0< este aceea care 3ine +in spatele aparatului foto< prin st8nga sau prin +reapta fotoreporterului. <. L ! = %u,&"4$>$= 9+(um$ Din punct +e 3e+ere grafic< o imagine se compune +in linii +repte< fr8nt< curbe sau on+ulate< care -nc=i+ i +elimitea>0 suprafe,e i 3olume. /mbinarea armonioas0 i ec=ilibrat0 a acestor elemente grafice ne 3or +a o sen>a,ie estetic06 sen>a,ia +e frumos care ne face pl0cere. rin forma i +irec,ia lor -n ca+rul imaginii< elementele grafice contribuie la crearea elementului psi=ic al fotografiei asupra pri3itorului. a8 Linii(' dr'.t' cu c8t sunt mai lungi< +au impresia +e continuu< +e monoton< +e repaus< -n general. /n func,ie +e orientarea lor -n planul imaginii< ele mai sugerea>06 : 9'rtica(a caracteristica arborilor -nal,i< lucrurilor >3elte< tre>ete i+eea +e +emnitate< +e maiestuos. $le las0 impresia +e stabilitate i< uneori< +e se3eritate cu c8t sunt mai -nalteA : ori:onta(a este legat0 +e sen>a,ia +e calm< +e linite< +e nesf8rit< precum -ntin+erea m0rii. $9cesul +e linii +repte< ori>ontale sau 3erticale obosete oc=iul +ac0 nu inter3in i alte elemente care s0 -ntrerup0 aceast0 monotonie. -8 Linii(' 2nc(inat' +au un accent +inamic imaginii6 : +iagonala forte Fst8nga jos +reata susG sugerea>0 i+eea +e efort< fiin+ -n sensul urcuuluiA : +iagonala slab0 Fst8nga sus +reapta josG sugerea>0 i+eea +e cobor8re i este mai +inamic0 +ec8t prima -ntruc8t< +atorit0 atrac,iei gra3ita,ionale< cobor8m mai repe+e +ec8t urc0m. c8 Linii(' cur-' sunt cele care +au imaginii gra,ie. "iniile curbate -n jos Fcu conca3itatea -n sus fig. ..aG< au un caracter 3esel i succesiunea lor +0 impresia +e rapi+itate. "iniile curbate -n sus Fcu conca3itatea -n jos fig. ..bG< sugerea>0 triste,ea< resemnarea< amintin+ +e s0lciile pl8ng0re,e +e pe malul apelor.

&2

TEHNIC I ART FOTO

"iniile curbate la st8nga< la +reapta sau -n spiral0 Ffig. ..cG< sugerea>0 agita,ia< instabilitatea< cu ten+in,a +e re3enire la ori>ontal0< la repaus< ca o minge ce se rostogolete< pentru a se opri -n cele +in urm0. Repetarea< cu oarecare regularitate< a unei curbe< creea>0 i+eea +e ritm ce se propag0. d8 Linii(' )r;nt'< 3erticale i ori>ontale< cum sunt fulgerul< crestele mun,ilor< +au impresia +e energie< +e asprime. #u c8t ung=iurile fr8ngerilor sunt mai ascu,ite< cu at8t aceste efecte sunt mai pronun,ate i caracterul lor mai +inamic Ffig. 1.a< bG. Ci aici apare efectul +e ritm< +ac0 fr8ngerile se succe+ oarecum regulat. "iniile care se -ncruciea>0 -n toate +irec,iile< con+u oc=iul -n afara imaginii i +erutea>0 pri3irea< +ac0 fotografia nu con,ine elemente opuse care s0 le ec=ilibre>e Ffig. 1.cG. '8 Linii 2ntr'ru.t'. O fotografie nu trebuie s0 apar0 incomplet0 sau s0:i lipseasc0 o parte important0 +in con,inut. SUPRAFEELE< in+iferent +e forma lor< contribuie la tonalitatea psi=ologic0 a imaginii prin sen>a,ia care o pro+uc. %uprafe,ele mari< ne-ntrerupte< sunt statice i monotone. %uprafe,ele mici< cu tonuri sau culori 3ariate< -nsufle,esc imaginea< suger8n+ 3arietate< micare< neast8mp0r. %uprafe,ele luminate +au un efect calm< prietenos< suger8n+ buna +ispo>i,ie< ca +e e9emplu refle9ele +e lumin0 pe suprafa,a uor -ncre,it0 +e 38nt a unui loc. %uprafe,ele -ntunecate posomor0sc imaginea< +8n+u:i un caracter gra3< nelinitit< cum este un cer cu nori amenin,0tori +e furtun0< un >i+ -nalt< -ntunecat. %uprafe,ele triung=iulare< creea>0 sen>a,ii asem0n0toare cu cele +ate e liniile fr8nte. Triung=iul este forma cea mai comun0 care inter3ine -n construc,ia imaginii< +e e9emplu capul i umerii -ntr:un portret. Triung=iul +0 impresia +e stabilitate c8n+ este ae>at pe o latur0. VOLUMELE Dup0 cum liniile +elimitea>0 suprafe,e< suprafe,ele +elimitea>0 3olume< pe care jocul +e umbre i lumini le scoate mai bine -n relief< +8n+ 3alen,e plastice fotografiei. Reparti>area lor just0 i ec=ilibrat0 pe suprafa,a imaginii< este +e mai importan,0< mai ales -n fotografiile +e ar=itectur0.

&;

TEHNIC I ART FOTO

CULOAREA *o,iunea +e culoare se refer0 simultan la +ou0 fenomene6 : sen>a,ia subiecti30 +e culoareA : proprietatea unui corp +e a fi colorat. Aceste +ou0 fenomene< profun+ +eosebite prin mecanismul lor intim< au o caracteristic0 comun06 +epin+ +e lumin0< c0ci -n -ntuneric +ispar at8t sen>a,ia cromatic0< c8t i culoarea corpurilor. #ulorile< -n afar0 +e sen>a,ia 3i>ual0< obiecti30< mai pro+uc asupra noastr0 i sen>a,ii subiecti3e< +e or+in afecti3. Dup0 sen>a,ia pe care o pro+uc< culorile au fost -mp0r,ite -n6 : cu(ori ca(d'6 galben< portocaliu< rou< numite i 4culori reliefate5 i sunt asem0n0toare cu acelea ale surselor calorice< +8n+ sen>a,ia +e lumin0 i c0l+ur0A : cu(ori r'ci6 albastru< 3er+e< 3iolet< numite i 4culori atenuate5< +au sen>a,ia +e frig i obscuritate. #erul albastru< senin< -nsorit< are efect acti3< -nsufle,itor< prin contrast cu lumina +e lun0 care ac,ionea>0 pasi3 i tre>ete +orin,e ne+efinite. #=ipul roiatic al unui om poate -nsemna febr0 sau m8nie< iar o culoare g0lbuie +enot0 boal0. !n cer rou anun,0 o 3reme amenin,0toare. Roul< -n general< este iritant. #uloarea neagr0 este ap0s0toare< funebr0< fiin+ legat0 +e +oliu. #uloarea alb0 +0 sen>a,ie +e puritate< +e optimism. Tonurile galbene sunt cele mai luminoase i mai cal+e. Tonurile 3er>i sunt o+i=nitoare< +ar reci. Fotografia color nu trebuie +oar s0 -nregistre>e mecanic culorile< ci s0 le re+ea 3eri+ic< -mbin8n+u:le armonios< aa cum sunt i -n natur0. /n reali>0rile noastre< -ncepem prin a imita i +ac0 perse3er0m< sf8rim prin a creea< -ntr:un stil care ne este propriu i care 3a fi cu at8t mai personal i mai 3aloros< cu c8t mintea i sufletul ne 3or fi mai legate prin cultura i e+uc,ia artistic0. 4#e5 am 3rut s0 spunem i 4#um5 am f0cut:o prin fotografie< o anali>ea>0 i aprecia>0 pri3itorii lucr0rilor noastre. Fotografia nu este un scop -n sine< ci numai mijlocul prin care se reali>ea>0 un scop6 comunicarea cu oamenii. De aceea< ea trebuie s0 aib0 un con,inut care s0 informe>e< s0 e+uce< s0 +istre>e sau s0 comunice un sentiment< o stare +e spirit. $l trebuie pre>entat -ntr:o form0 clar0< inteligent0. Orice -l interesea>0< -n mo+ sincer< pe un fotograf< merit0 s0 fie fotografiat. A alege subiectul< -nseamn0 a 3e+ea -n mo+ creator nu numai cu oc=ii< ci i cu mintea un sens nou< un punct +e 3e+ere nou< o no,iune nou0.

&B

TEHNIC I ART FOTO

$I$LIO"RAFIE Feininger< An+reas : Fotograful creator. D8Ro. " i Iofis. $ Te=nic0 i art0 fotografic0< @ucureti< $+. Te=nic0< 1B11. %tapf< ). : ractica fotografic0< @ucureti< $+. Te=nic0< 1B.;. Tomescu *. : $stetica imaginii fotografice< @ucureti< $+. Te=nic0< 1B22. #onstantinescu Dinu Teo>er Fotografia mijloc +e cunoatere< @ucureti< $+. Ctiin,ific0 i $nciclope+ic0< 1B;I. @ote> ?ictor Fotografia -n #lubul Artelor< @ucureti< 1BB(.

(I

TEHNIC I ART FOTO

ANE<E

(1

TEHNIC I ART FOTO

(2

TEHNIC I ART FOTO

(&

TEHNIC I ART FOTO

((