Sunteți pe pagina 1din 58

ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT)

• Sunt elemente diferite functional şi constructiv care au comportare


dinamică reprezentativă, distinctă sau tipică.
• Clasificare după ordinul ecuaţiei diferenţiale:
• EAT de ordinul 0:
– EAT proporţional
– EAT diferenţiator
• EAT de ordinul I:
• EAT stabil
• EAT instabil (integrator)
• EAT de ordinul al II-lea:
• EAT stabile sau pseudostabile:
– EAT supraamortizat
– EAT amortizat critic
– EAT subamortizat
– EAT conservativ
• EAT instabil (integrator)
Se adăugă acestei liste un element abstract de o factură aparte, care nu poate fi introdus
în clasificarea luată în considerare şi anume:
• EAT de întârziere pură.

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 1


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT)

Algoritmul prezentării EAT:


• ecuaţia modelului matematic
• parametrii dinamici
• funcţia indicială, (analitic şi grafic)
• funcţia pondere, (analitic şi grafic)
• funcţia de transfer, G(s)
• simbolizare (în domeniul timpului – prin funcţia indicială şi în domeniul
complex – prin funcţia de transfer)
• exemple de element fizice (dacă EAT este realizabil fizic)

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 2


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) EAT DE ORDINUL ZERO

A. EAT proporţional

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 3


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL ZERO

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 4


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL ZERO

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 5


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL ZERO

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 6


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL ZERO

B. EAT diferenţiator

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 7


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL ZERO

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 8


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL ZERO

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 9


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL ZERO

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 10


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

A. EAT stabil

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 11


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 12


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 13


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

Aplicăm EAT, cu modelul matematic dat de relaţia (14), o intrare în treaptă


cu amplitudinea u(t) = constant = us; răspunsul elementului are forma

analitică dată de relaţia (18) şi forma grafică dată în figura 7.

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 14


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 15


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 16


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 17


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 18


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

Exemplu de element fizic: schimbătorul de căldură al cărui model matematic


a fost determinat.

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 19


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

• B. EAT instabil (integrator)

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 20


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 21


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 22


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 23


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 24


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

Se cere să se determine legătura, în timp, dintre variaţia nivelului (ca efect) şi


variaţia debitului de intrare în rezervor (drept cauză).

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 25


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 26


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 27


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL I

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 28


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 29


ELEMENTE ABSTRACTE
ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE
TIPICE (EAT)
(EAT) -- EAT
EAT DE
DE ORDINUL
ORDINUL III

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 30


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 31


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 32


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 33


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 34


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 35


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 36


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 37


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 38


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 39


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

Fig. 15

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 40


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

Fig.16

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 41


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 42


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 43


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 44


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

Fig. 18

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 45


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 46


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

• Elementele fizice cu comportare de EAT de ordinul al doilea nu sunt


specifice domeniului ingineriei chimice; vom întâlni, însă, în următoarele
capitole, sisteme cu o astfel de dinamică (de pildă, sistemul de reglare
automată a unui proces tip EAT de ordinul întâi cu regulator PI sau sistemul
construit prin înserierea a două EAT de ordinul întâi ; astfel, cascada
formată din două rezervoare de lichid cu evacuare liberă, se comportă ca un
EAT de ordinul al doilea supraamortizat sau amortizat critic).
• Exemple de elemente fizice cu comportare de EAT de ordinul al doilea cu
dinamică oscilatorie (subamortizat) întâlnite în instalaţii industriale îl
constituie manometrul cu tub U, indicatorul de nivel cu cameră exterioară,
traductorul de presiune diferenţială cu capacitate variabilă, ventilul
pneumatic ş. a.

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 47


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 48


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

Fig. 19

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 49


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

Fig. 20

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 50


ELEMENTE ABSTRACTE TIPICE (EAT) - EAT DE ORDINUL II

Exemple de elemente fizice: cel mai cunoscut este sistemul construit prin
înserierea unui EAT de ordinul întâi stabil cu un EAT de ordinul întâi
instabil (integrator) (de pildă, o cascadă formată dintr-un rezervor cu
evacuare liberă şi un rezervor cu evacuare forţată, cu debit constant).

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 51


EAT DE ÎNTÂRZIERE PURĂ

Este EAT de ordinul zero, proporţional cu timp mort, Tm, şi cu factor de

amplificare unitar, k=1.

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 52


EAT DE ÎNTÂRZIERE PURĂ

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 53


EAT DE ÎNTÂRZIERE PURĂ

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 54


EAT DE ÎNTÂRZIERE PURĂ

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 55


EAT DE ÎNTÂRZIERE PURĂ

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 56


EAT DE ÎNTÂRZIERE PURĂ

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 57


EAT DE ÎNTÂRZIERE PURĂ

21.10.09 R.Diaconescu APIC7 58