Sunteți pe pagina 1din 4

UPT, Anul I MPT

20102011

Probleme de antrenament pentru examenul part ial Inainte de a rezolva problemele trebuie s a nv a tat i bine teoria! Suportul teoretic pentru rezolvarea problemelor l avet i n primele 6 cursuri. La examen primit i probleme de acest tip, de tipul celor de la seminar si cele rezolvate n curs. Consultat ii, n ecare vineri de la ora 13, la Departamentul de Matematic a, Rectorat, etajul II. 1. S a se reduc a la forma scar a matricile urm atoare: 0 1 2 2 1 1 1 2 0 7 5 A = 1 2 5 3 , B = 0 0 1 2 3 6 0 0 0 0 0 7 2. O matrice A R45 , are forma scar a redus a: 1 3 0 0 SA = 0 0 0 0 S a se precizeze rangul matricii A. a redus a: 3. Matricea prelungit a A = [A|b] a unui sistem are forma scar 1 1 0 | 0 0 0 0 | 1 0 0 0 | 0 S a se determine solut iile sistemului Ax = b. 4. Matricea prelungit a a sistemului Ax = b are forma sc ar a redus a: 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 | 3 | 1 | 3 | 0 0 1 0 0 0 2 0 5 1 4 0 0

C ate necunoscute principale se aleg pentru rezolvarea sistemului?

2 5. O matrice A R45 , A = [v1 |v2 |v3 |v4 |v5 ], are 1 3 0 0 SA = 0 0 0 0 forma scar a redus a: 0 0 2 1 0 5 0 1 4 0 0 0

S a se precizeze rangul matricii A si dac a sistemul de vectori (v1 , v2 , v3 , v4 , v5 ) este liniar dependent sau independent. Dac a este dependent ce relat ii ntre ei deducet i din forma scar a? 6. Se d a subspat iul vectorial: { S = {v = (x, y, z, u) R |
T 4

x + 2 y + 5 z u = 0 } 3x 2y + z 4u = 0

S a se determine o baz a n acest subspat iu si dimensiunea subspat iului. 7. a) S a se verice folosind denit ia dac a sistemele de vectori din R3 /R: v1 = (1, 2, 3)T , v2 = (2, 3, 1)T , v3 = (3, 4, 1)T S1 = {v1 = (3, 1, 2)T , v2 = (4, 5, 1)T , v3 = (17, 13, 4)T } S2 = {v1 = (1, 1, 2)T , v2 = (2, 1, 3)T , v3 = (4, 3, 1)T } sunt sisteme de vectori liniar dependent i sau independent i si n caz de dependent a s a se determine relat ia dintre ei. b) Sunt vectorii v1 = (1, 3)T , v2 = (0, 0)T R2 independent i? 8. Care din sistemele de vectori de mai jos este o baz a n R3 : (1, 1, 0)T , (1, 1, 0)T , (1, 2, 3)T , (1, 2, 3)T , Explicat i! 9. In spat iul vectorial R3 se d a baza canonic a B = (e1 , e2 , e3 ) si baza B = (u1 = (4, 1, 1)T , u2 = (2, 3, 1)T , u3 = (1, 1, 2)T ) S a se determine matricile de trecere TBB si T B B si coordonatele vectorului v = (3, 11, 2)T relativ la baza B . 10. In R2 se dau bazele B , B , unde B este baza canonic a, iar: B = (u1 = (1, 1)T , u2 = (2, 3)T ). a) S tiind c a vectorul v are exprimarea v = 2u1 5u2 relativ la baza B s a se determine coordonatele sale relativ la baza B . (0, 1, 1)T (1, 2, 3)T , (3, 4, 3)T (1, 1, 0)T , (1, 0, 0)T (1, 1, 0)T , (1, 0, 0)T , (1, 1, 1)T

3 b) S a se determine coordonatele vctorului w = (2, 7)T relativ la baza B . 11. Folosind criteriul practic s a se deduc a dac a sistemul de vectori din R4 este liniar depenedent sau independent: 1 0 0 0 2 0 , v2 = 5 , v3 = 0 , v4 = v1 = 3 6 8 0 4 7 9 10 12. S a se arate c a sistemul de vectori B = (u1 = (1, 1, 3)T , u2 = (5, 0, 2)T , u3 = (1, 2, 1)T ) formeaz a o baz a n spat iul vectorial R3 . S a se determine coordonatele vectorului v = (1, 2, 3) n aceast a baz a. 13. Testat i dac a vectorii (v1 = (2, 1, 1)T , v2 = (4, 1, 1)T , v3 = (2, 1, 5)T ) formeaz a o baz a n 3 R . 14. In spat iul (R3 , ), se d a baza B = (u1 = (2, 1, 1)T , u2 = (2, 0, 1)T , u3 = (4, 1, 3)) S a se se calculeze m asura unghiului dintre vectorii u1 si u3 si norma ec arui vector din baz a. S a se determine versorului lui u3 . 15. a) Care din matricile urm atoare este matrice ortogonal a: 2/3 2/3 1/3 2 1 0 2/ 3 2/3 , A = 0 0 1 A = 1/3 2/3 1/3 2/3 1 2 1 b) S a se calculeze A A1 ; c) Presupun and c a A = [w1 |w2 |w3 ], formeaz a sistemul de vectori (w1 , w2 , w3 ) baz a ortonormat a? Dac a nu, transformat i-o ntr- baz a ortonormat a, folosind procedeul Gramm-Schmidt. 16. a) S a se arate c a baza: 1 2 4 2 3 1 2 1 1 B = (u1 = ( , , )T , u2 = ( , , )T , u3 = ( , , )T ) 21 21 21 14 14 14 6 6 6 este ortonormat a. b) S a se determine coordonatele vectorului w = (1, 5, 0)T relativ la baza B prin dou a metode: metoda de aare direct a a coordonatelor (cursul 5) si folosind matricea de trecere adecvat a. c)Dac a u = 2u1 + 3u3 , v = u1 + 4u2 u3 s a se calculeze u v . 17. In R3 se d a baz a canonic aB si baza B = (u1 = (1, 3, 1)T (1, 0, 1)T (3, 2, 3)T , u2 = , u3 = ) 11 2 22

4 a) S a se arate c a B este o baz a ortonormat a si s a se determine TBB si TB B . T b) Calculat i coordonatele vectorului w = (1, 3, 5) relativ la baza B . 18. a) Fie matricea 1 2 4 A = [v1 |v2 |v3 ] = 0 0 2 0 1 2

S a se construiasc a pornind de la (v1 , v2 , v3 ) o baz a ortonormat a n R3 , folosind procedeul GrammSchmidt. 19. S a se determine o baz a oarecare n subspat iul vectorial S = {v = (x, y, z )T R3 | 3x +2y 3 z = 0} al lui R si apoi s a se ortonormalizeze aceast a baz a folosind procedeul Gramm-Schmidt. 20. Consider am subspat iul vectorial S al lui R5 , ce are baza (v1 , v2 , v3 ) v1 = (1, 5, 1, 3, 2)T , v2 = (3, 3, 1, 1, 10)T , v3 = (7, 5, 13, 9, 4)T a) S a se arate c a vectorii v1 , v2 , v3 sunt ortogonali. S a se construiasc a din ace sti vectori o baz a ortonormat a. 21. Dac a A, B, C sunt matrici p atratice de tip n n astfel nc at det(A)=3, det(B)=-5 si det(C)=7, s a se calculeze det(AB 1 C T ). 22. S a se calculeze proiect ia vectorului v = (2, 3, 1, 0)T pe direct ia vectorului w = (4, 1, 0, 3)T 4 din R .