Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC Disciplina: Educaia civic Profesor: Mihalcean Ana Clasa: a 11-A Timp disponi il: !

" min# Ins$i$uia-%iceul Teore$ic&&%ucian 'la(a))# Unitatea de nvare: Cre$erea personal i orien$area pen$ru carier# Tema:Modali$i de reali*are i cre$ere personal# Tipul leciei: predare-+nvare Subcompetena: ,$ili*area unor proceduri i prac$ici de relaionare cu persoane i ins$i$uii +n vederea de*vol$rii personale i profesionale# Obiective operaionale: La finele activitii didactice elevii vor fi capabili: Cognitive:O1-- defineasc $ermenul de de*vol$are personal. O/ - iden$ifice principalii fac$ori educaionali-sociali care de$ermin formarea i de*vol$area personal. Atitudinale:O0-- diferenie*e $rs$urile defini$orii din$re un C1 i o au$o io(rafie# Formative: O!- -a ar(ume$a$i impor$ana dress-codului pen$ru o via profesional de succes#

Tehnologie didactic Metode:lucrul cu manualul .lucrul cu $e2$ul.(raficul&&T)). rains$ormin(.dia(rama 1enn# 3orme de or(ani*are a ac$ivi$ii: Ac$ivi$i individuale&lucrul +n perechi& fron$al# Resurse didac$ice: Manual Educaie civic clasa 11-a#

Demersul didactic Secvenele didactice


Momentul organizatori c -no$ea* a senii. -cap$ea* a$enia elevilor. -pre*in$ $ema i o iec$ivele ac$ivi$ii didac$ice ale leciei#

Obiective

Tehnologia realizrii i coninuturi vizate

Resurse material Timp:1min

Resurse procedural Prezentare oral

Conexiunea invers

Elevii sun$ pre($i4i pen$ru or 5i cunosc o iec$ivele ac$ivi$4ii#


Elevii au prezentat argumente pro i contra angajrii la un serviciu unde devii subalternul unei rude apropiate. Prezentarea no#iunii: Cretere personal% reprezint o trans"ormare personal.Trans"or mare la nivelul propriului comportament&al sentimentelor&abilit #ilor&g$ndurilor sau proceselor incontiente proprii.'ezvoltarea este un proces comple( de evolu#ie

vocare

1#1erificarea $emei pen$ru acas. /#-arcina:&&Ar(umen$ai si$uaia ac$ual din R#M#&&Aici $oi sun$ sau rude sau cunoscui.deci la an(a6are se ine con$ mai mul$ de aces$ aspec$))#

Timp 5min
#

3orme de ac$ivi$a$e: fron$al.(raficul T# Procedeu: discuia& pre*en$area oral#

Realizarea sensului O1

1#-arcina:Discu$ai +n (rup i iden$ificai $ermenii

asocia$ivi pen$ru &&cre$ere personal))&ela or+nd o noiune elocven$ aces$or $ermeni#Reali*ai no$iele Timp: min necesare +n caie$#

Caiete

!orm de activitate "rontal. Procedeu:discu#ie $n grup

i cretere personal care se bazeaz pe autocunoatere&$nta rirea $ncrederii $n sine&dezv.comporta mentelor pozitive&constructiv e $n mediul social. +anual& Re!lectie O)
/#-arcina:Ci$ii $e2$ul de la ru rica Pre7$e2$&i iden$ificai modali$ile de informare e2puse +n aces$ ca*#

caiet Timp: , min

+etoda:lucrul manualul. -naliz individual&"rontal .

Elevii citesc&identi"ic i prezint colegilor modalit#ile de in"ormare pentru o creterea personal.

xtindere

O*.

0#-arcina:Deducei care ar fi fac$orii educaionali-sociali care ne a6u$ la formarea i de*vol$area personal# !#-arcina: Discu$ai +n (rup i iden$ificai avan$a6ele i de*avan$a6ele informrii prin in$ermediul massmedia&cri&in$erne$#

Caiete&pi(uri. Timp:* Timp:5 min.

+etoda:deductia. -naliza in grup.

Elevii discuta in grup si identi"ica care sunt "actorii decisivi care ne ajuta la cresterea personala:"amilia.in stit.de inv..centrele de creatie pentru copii si tineri.organizatiile pentru tineret si copii.mass% media.O/0%

urile.centrele de specializare in g2idarea carierei. 'e asemenea prezinta avantajele si dezavantajele acestor in"luente din partea mass% mediei&internet&etc. Caiete&pi(uri ,min.
"#-arcina:Iden$ificai care es$e diferena din$re un C1 i o au$o io(rafie#Pre*en$ai aces$e / forme de scriere funcional +n dia(rama 1enn#

1ucru individual. 'iagrama 4enn. Prezentri orale. Elevii noteaz di"eren#ele dintre C4 i autobiogra"ie:'iagr ama 4een& 'eosebiri5-semn ri5'eosebiri !orma de activitate: "rontal. 1ucru in perec2i. Elevii redacteaza un C4 si o autobiogra"ie&dupa care realizeaza sc2imb de caiete creind modi"icari dintr%o autobiogra"ie in C4 si invers.

Timp:* Caiete.
8#-arcin:Ar(umen$ai +n ce ca*uri an(a6a$orul ar pu$ea prefera au$o io(rafia sau C1 an(a6a$ului# 9#-arcin:Redac$ai +n perechi-un cole( C1-ul personal&cellal$au$o io(rafia personal#Dup care facei schim de caie$e modific+nd unui al$uia C1-ul +n au$o io(rafie&i invers#

Timp:,

O . 1ucru in perec2i. Timp:)3* Procedeu: discu#ii. prezentare oral.

:#-arcina:Discu$ai +n perechi i deducei noiunea de dresscod#

1ucru in perec2i.

Tema pentru acasa

;#-arcina:Aducei e2emple de +n$reprinderi i or(ani*aii unde es$e necesar respec$area unui cod ves$imen$ar#

Timp:1 minuta.

Elevii stabilesc in perec2i o notiune a termenului de dress%cod si organizatiile nationale in care se necesita a "i respectat un dress% cod.

-arcina:E2plorea*a re$eaua %in<edIn si lis$ea*a opor$uni$a$ile pe care $i le-ar oferi anume $ie&in domeniul vii$or de ac$ivi$a$e ales# In dependen$a de domeniul ales&s$a iles$e un dress-cod accep$a il pen$ru aces$ pos$ de munca#

Elevii isi noteaza sarcinile pentru acasa.

1ucru individual. 'iagrama 4enn.

Prezentri orale.

"#-arcina:Dis$in(ei $rs$urile carac$eris$ice ale $radiiilor rii noas$re#Comparaile cu cele ale al$or ri=o iceiuri culinare&da$ini&mu*ic&dans&e$c>#?o$ai asemnrile i deose irile din$re $radiiile naonale i cele s$rine#

Re!lecia

"#-arcina:Iden$ificai care es$e diferena din$re un C1 i o au$o io(rafie#Pre*en$ai aces$e / forme de scriere funcional +n dia(rama 1enn# 8#-arcin:Ar(umen$ai +n ce ca*uri an(a6a$orul ar pu$ea prefera au$o io(rafia sau C1 an(a6a$ului# 9#-arcin:Redac$ai +n perechi-un cole( C1-ul personal&cellal$au$o io(rafia personal#Dup care facei schim de caie$e modific+nd unui al$uia C1-ul +n au$o io(rafie&i invers#

+anual&caiet e Timp: , min

+etoda: 0ra"icului&&T66.

Elevii identi"ic srbtorile care se respect $n "amilie&realiz$nd clasi"icarea acestora.

Procedeu:analiz& prezentare oral.

-r $ori naionale

-r $ori de familie

O 1ucru individual. Caiete&pi(uri Eseu de 5 min.


Elevii scriu i prezint

Timp:5 min.

Prezentare oral. +etoda:$nv#area

eseul cu tematica cerut.

+anual&imag ini. Timp:) min.

prin descoperire. Procedeu:analiz.

xtinderea

-arcina:Reali*ai un pos$er informa$iv& cu $ema$ica&& @iua Aramului +n locali$a$ea $aB# Cri$eriile de reali*are: Crui evenimen$ reli(ios +i es$e dedica$ aces$ *iB Ce $ii despre -f+n$ul al crui nume +l poar$ 'iserica din locali$a$ea $aB)) Anali*ai documen$ele relevan$e despre aces$ su iec$# Discuiilor cu familia&preo$ul din locali$a$e i cu al$e persoane din comuni$a$e# Corec$i$udine&crea$ivi$a$e i acura$ee# -arcina pen$ru acas: Pre($e$e un discurs prin care s-4i convin(i cole(ii i comuni$a$ea c sr $orile reli(ioase =+n special Crciunul> $re uie C sau nu $re uie sr $ori$e pe s$il nou# Ar(umen$ea*D Repar$i*area fielor cu +n$re ri: -arcina:?o$ai pe fie### / lucruri noi pe care le-ai afla$###

)ssmin.

1ucrul individual&prezenta re oral.

Produsele "inale vor "i a"iate ca postere in"ormative $n cabinetul de istorie.

Tema pentru acas Debrie!are

Timp:1min

Elevii noteaz sarcina. Elevii citesc i

!iele lucru

de -ctivitate: individual&

noteaz rspunsurile pe

1-a plcu$ fap$ul c:## Ai +n$+lni$ dificul$i a$unci c+nd:### #

Timp:*min

+etoda:e(erci#iul

"ie.