Sunteți pe pagina 1din 2

CURRICULUM VITAE

OANA ANTONESEI
(F, 26, Romania, BUCURESTI, necasatorit(a) A resa! Str"Latea #$eor%$e,nr"&,'("C&),sector"6 Te(e*on! +&2,"666"-)./ +&00"6.6"2.2 Mai(! oanaantonesei12a$oo"com

OBIECTIV (3ro*esiona() 4orinta o'tinerii 5n5i 3ost e entr2 (e6e( in omeni5( 'ancar 5n e sa7mi constr5iesc 'a8e(e 5nei cariere so(i e " E9:ERIENTA SC MOV INSTAL SRL CONTABILA :erioa a ! martie 2++) ; 3re8ent 2++& Res3onsa'i(itati INTOCMIRE 4E! re%istr5 casa <5rna( 'anca e6i8e,contracte,*act5rare sca entare 3(ati *5rni8ori sit5atii incasari c(ienti comen8i 3entr5 a3ro6i8ionarea necesar5(5i e materia(e/ acti6itati e ti3 a ministrati67secretariat/ 3re(5area a3e(5ri(or te(e*onice/ transmiterea e o*erte c(ienti(or(mai(,3osta,3(iante)/ ar$i6area,c(asi*icarea si in osarierea oc5mente(or/ e3(asare 3e teren 3entr5 inc$eieri e contracte *act5rare si 5rmarirea acti6itatii an%a<ati(or 3entr5 o mai '5na or%ani8are" Astra Asi%5rari,Unita,Omniasi% CONSILIER VAN=ARI :romotii in anii 2++-/2++2/2++)/2++, Res3onsa'i(itati inc$eieri e asi%5rari e ti3 RCA intam3inarea c(ienti(or si 3re8entarea o*ertei Anii! 2+++ ; 2++, UNIVERSITATEA S:IRU >ARET in BUCURESTI 7Fac5(tatea e (im'i si (iterat5ri straine 7(icentiata in *i(o(o%ie(*rance8a7en%(e8a) An5(! 2++2 INTERNATIONAL COM:UTER SC>OOL 7c5rs e conta'i(itate asistata e ca(c5(ator73ro%ram cie(

STU4II

Anii! -..6 7 2+++ Lice5( s3orti6 MIRCEA ELIA4E

TRAININ#

Van8are 3ro 5s e economisire7cre itare in sco3 (ocati6 7>VB7'anca 3entr5 (oc5inte Bro?era< in omeni5( asi%5rari(or e 6iata(#enera(i)/ Van8ari ;s53er6i8or7>er'a(i*e7( omeni5( @e((ness) A'i(itati e 6an8are,3re8entare si ne%ociere, ent58iasm si moti6atie, *(eAi'i(itate si initiati6a,res3onsa'i(itate,3erse6erenta in atin%erea o'iecti6e(or,atit5 ine ana(itica si 3o8iti6a,ca(itati e (i er,s3irit e ec$i3a,re8istenta (a stres,atentie (a eta(ii, orinta e a5to3er*ectionare" EN#LE=A7ni6e( me i5 7scris si 6or'it FRANCE=A7ni6e( a6ansat7scris si 6or'it

A:TITU4INI

LIMBI STRAINE

CUNOSTINTE IT

Microso*t O**ice! Bor EAce( :o@er :oint Internet an e7mai( 5ser s?i((s

:ERMIS 4E CON4UCERE REFERINTE

Cate%oria B La cerere