Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


Catedra Tehnologii Informaionale

Raport
Lucrare de laborator Nr.1
la Procese Stochastice

A efectuat:

st.gr. TI-133 Plasiciuc V

A verificat:

Gangan Tatiana
Chiinu 2014

Tema: Lanuri Markov n timp discret


Scopul lucrarii: Studierea metodelor de redare, descriere, analiza a proprietailor de

comportare ale lanurilor Markov n timp discret (DLM) i a caracteristicilor numerice de


performan.
Consideraii teoretice:
Def. Grafului
Se numeste graf ansamblu format dintr-o multime finite X si o aplicatie F a lui X in X. Se
noteaza G=(X,F). Numarul elementelor multimilor X determina ordinal grafului finit.
Daca card X=n, graful G=(X,F) se numeste graf finit de ordinul n.
Daca un varf nu este extremitatea nici unui arc el se numeste varf izolat, iar daca este
extremitatea a mai mult de doua arce- nod. Un arc (x,y) pentru care extremitatea initiala
coincide cu cea finala se numeste bucla.

lan Markov, este un proces stochastic care are proprietatea c, dat fiind
starea sa prezent, strile viitoare sunt independente de cele trecute.
Un lan Markov care posed o astfel de distribuie - limit a probabilitilor
staionare de stare independent de distribuia lor iniial este numit lan Markov
ergodic.
Caracteristicele numerice de funcionare a DML:

2. probabilitatea c sistemul se afl n starea Sr:

3. profitul mediu cnd sistemul se afl n SB:

CSB

4. profitul mediu cnd sistemul se afl n SR:

CSR

1. probabilitatea c sistemul se afl n starea Sb:

SB

SR

(k) , k0

(k) ,k0

S I S B

S I S R

S I S B

I (k ), k 0

I (k ), k 0

S I S R

C av C SB k C SR k
5. profitul mediu pe LMD:
Pentru determinarea distribuia probabilitilor de stare i(k), k=0,1,2,... ne vom
folosi de sistemul instrumental QM.

Lan Markov de timp discret ERGODIC


K

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.3
0,2
0
0
0
0
0
0,2
0,2
0,1
0.5
0.5
12
23.5
35.5

0,13
0,09
0,05
0,01
0,08
0,1
0,19
0,18
0,06
0,1

0,11
0,04
0,05
0,04
0,06
0,09
0,1
0,15
0,19
0,17

0,15
0,03
0,03
0,03
0,07
0,08
0,16
0,14
0,15
0,15

0,14
0,05
0,04
0,03
0,07
0,07
0,15
0,13
0,16
0,16

0,15
0,04
0,04
0,03
0,07
0,07
0,15
0,14
0,15
0,15

0,15
0,04
0,04
0,03
0,07
0,07
0,15
0,13
0,16
0,16

0,15
0,04
0,04
0,03
0,07
0,07
0,15
0,13
0,15
0,16

0,15
0,04
0,04
0,03
0,07
0,07
0,15
0,13
0,16
0,16

0,15
0,04
0,04
0,03
0,07
0,07
0,15
0,13
0,15
0,16

0,15
0,04
0,04
0,03
0,07
0,07
0,15
0,13
0,15
0,16

0.64
0.36
29.61
16.35
45.96

0.45
0.55
19.09
24.3
43.39

0.52
0.48
24.37
20.95
45.32

0.52
0.48
23.72
21.35
45.07

0.52
0.48
23.62
20.95
44.57

0.52
0.48
23.62
21.35
44.97

0.52
0.48
23.62
20.9
44.52

0.52
0.48
23.62
21.35
44.97

0.52
0.48
23.62
20.9
44.97

0.52
0.48
23.62
20.9
44.97

Ci

Psb
Psr
Csb
Csr
Cs

Tabelul Costurilor in st. rea si buna (ERGODIC)

Chart Title
35
30
25

29.61
24.3

23.5

20

19.09

20.95

23.72
21.35

23.62
20.95

23.62
21.35

23.62
20.9

23.62
21.35

23.62
20.9

23.62
20.9

10

11

16.35

15
10

24.37

12

5
0
1

20
30
5
15
80
36
74
50
45
45

Tabelul probabilitatilor in st. rea si buna (ERGODIC)

0.7
0.64
0.6
0.55
0.5

0.5
0.45

0.52
0.48

0.52
0.48

0.52
0.48

0.52
0.48

0.52
0.48

0.52
0.48

0.52
0.48

0.52
0.48

10

11

0.4
0.36
0.3
0.2
0.1
0
1

Psb

Psr

Lan Markov de timp discret ERGODIC(Cu vectorul deplasat)


K

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
0
0.1
0.5
0.05
0.3
0.05
0
0
0
0.5
0.5
19
7.5
26.5

0.2
0
0.03
0.07
0.15
0,1
0.05
0.14
0.32
0.13

0,11
0,01
0,02
0,03
0,08
0,05
0,18
0,22
0,14
0,17

0,15
0,03
0,03
0,03
0,09
0,08
0,12
0,11
0,17
0,19

0,17
0,04
0,04
0,03
0,06
0,07
0,16
0,15
0,14
0,14

0,14
0,05
0,04
0,03
0,07
0,07
0,15
0,12
0,16
0,16

0,15
0,04
0,04
0,03
0,06
0,07
0,15
0,14
0,15
0,15

0,15
0,04
0,04
0,03
0,07
0,07
0,15
0,13
0,16
0,16

0,15
0,04
0,04
0,03
0,06
0,07
0,15
0,13
0,15
0,16

0,15
0,04
0,04
0,03
0,07
0,07
0,15
0,13
0,15
0,16

0,15
0,04
0,04
0,03
0,07
0,07
0,15
0,13
0,15
0,16

0.53
0.47
23.45
28.3
51.75

0.45
0.55
24.12
25.4
49.52

0.5
0.5
23.01
22.15
45.16

0.54
0.46
23.22
20.55
43.77

0.52
0.48
22.92
20.85
43.77

0.52
0.48
22.82
20.95
43.77

0.52
0.48
23.62
21.35
44.97

0.52
0.48
22.82
20.9
43.72

0.52
0.48
23.62
20.9
44.52

0.52
0.48
23.62
20.9
44.52

Ci

Psb
Psr
Csb
Csr
Cs

20
30
5
15
80
36
74
50
45
45

Tabelul Costurilor in st. rea si buna (ERGODIC deplasat)

30
28.3
25
23.45
20

25.4
24.12

23.01
22.15

23.22
20.55

22.92
20.85

22.82
20.95

23.62
21.35

22.82
20.9

23.62

23.62

20.9

20.9

10

11

19

15

10
7.5
5

0
1

Csb

Csr

Tabelul probabilitatilor(vector deplasat)


0.6
0.53
0.5

0.55

0.5

0.54
0.5

0.47

0.46

0.45

0.52
0.48

0.52
0.48

0.52
0.48

0.52
0.48

0.52
0.48

0.52
0.48

10

11

0.4

0.3

0.2

0.1

0
1

5
Psb

Psr

Lan Markov de timp discret NEERGODIC


0

10

Ci

S
1
2
3
4

0.3
0.2
0
0

0.06
0.09
0.05
0.01

0.02
0.02
0.03
0.02

0.01
0.01
0.01
0.01

0
0
0.01
0.01

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

20
30
5
15

5
6
7
8
9
10

0
0
0
0.2
0.2
0.1

0
0.05
0.10
0.18
0.09
0.36
0.35
0.64
13.35
29.25
42.6

0
0.04
0.04
0.09
0.26
0.48
0.15
0.85
5.55
37.8
43.35

0
0.01
0.02
0.1
0.25
0.57
0.06
0.93
2.39
42.05
44.44

0
0.1
0.01
0.09
0.27
0.61
0.13
0.98
4.39
44.25
48.64

0
0
0
0.09
0.27
0.63
0
0.99
0
45
45

0
0
0
0.08
0.27
0.64
0
0.99
0
44.95
44.95

0
0
0
0.08
0.27
0.64
0
0.99
0
44.95
44.95

0
0
0
0.08
0.27

0
0
0
0.08
0.27
0.64
0
0.99
0
44.95
44.95

0
0
0
0.08
0.27
0.64
0
0.99
0
44.95
44.95

80
36
74
50
45
45

Psb
Psr
Csb
Csr
Cs

0.5
0.5
12
23.5
35.5

0.64
0
0.99
0
44.95
44.95

Tabelul Costurilor in st. rea si buna (NEERGODIC)

50
45
42.05

40

44.25

45

44.95

44.95

44.95

44.95

44.95

0
6

0
7

0
8

0
9

0
10

0
11

37.8
35
30
25

29.25
23.5

20
15
10

12

13.35

5.55

2.39

4.39

0
1

5
Csb

Csr

Tabelul probabilitatilor in st. rea si buna (NEERGODIC)


1.2

1
0.93

0.99

0.98

0.99

0.99

0.99

0.99
0.9

0.85

0.8
0.64

0.6
0.5
0.4

0.35

0.2

0.15

0.13
0.06

0
1

0
6

5
Psb

0
7

0
8

0
9

0
10

0
11

Psr

Lan Markov de timp discret NEERGODIC(Vector deplasat)


K

10

Ci

S
1
2
3
4

0
0
0.1
0.5

0.02
0
0.03
0.07

0.01
0.01
0.01
0.02

0
0
0.01
0.01

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

20
30
5
15

5
6
7
8
9
10

0.05
0.3
0.05
0
0
0

0
0.05
0.04
0.32
0.32
0.13
0.16
0.84
6.36
36.25
42.61

0
0.01
0.02
0.14
0.18
0.60
0.06
0.94
2.69
42.4
45.09

0
0
0.01
0.07
0.29
0.61
0.03
0.97
0.94
44.15
45.09

0
0
0
0.09
0.27
0.63
0
0.99
0
45.45
45.45

0
0
0
0.08
0.27
0.64
0
0.99
0
44.95
44.95

0
0
0
0.08
0.27
0.64
0
0.99
0
44.95
44.95

0
0
0
0.08
0.27
0.64
0
0.99
0
44.95
44.95

0
0
0
0.08
0.27

0
0
0
0.08
0.27
0.64
0
0.99
0
44.95
44.95

0
0
0
0.08
0.27
0.64
0
0.99
0
44.95
44.95

80
36
74
50
45
45

Psb
Psr
Csb
Csr
Cs

0.5
0.5
19
7.5
35.5

0.64
0
0.99
0
44.95
44.95

Tabelul Costurilor in st. rea si buna (NEERGODIC deplasat)


50
45
42.4

40

44.15

45.45

44.95

44.95

44.95

44.95

0
6

0
7

0
8

0
9

0
10

36.25

35
30
25
20
15
10
7.5
5
0

0.5
1

0.16
2

0.06
3

0.03
5

Csb

0
11

Csr

Tabelul probabilitatilor in st. rea si buna (NEERGODIC deplasat)

1.2

1
0.94

0.97

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0
5

0
6

0
7

0
8

0
9

0.84

0.8

0.6
0.5
0.4

0.2

0.16
0.06

0
1

0.03
4

Psb

Psr

0
10

0
11

Concluzie:
Elabornd lucrarea de laborator numrul 1, am nteles ce nseamn noiunea de lanuri
Markov. Din graficele obinute observm c pentru Lanuri Marcov neergodice
probabilitatea aflrii n stare bun tinde spre 0, chiar i n starea 1, cu creterea perioadei se
observ o tendin a valorilor caracteristicilor la o valoare anumit. Iar n graficele pentru
Lanuri Markov ergodice se observa c deja dupa perioada 5-6 deja lanul este stabil adic
nu depinde de condiiile iniiale i momentul de timp considerat.