Sunteți pe pagina 1din 6

Nume :Gligor Andrei Istorie,anul 3

Reprezentari sacre , Catal Huyuk si Lepenski Vir


Aezarea de la Catal-Huyuk a fost mult mai mare dect cea de la eric!on "A # $3 !a% i a fost fondat& 'nc& de la 'nce(utul mileniului ) '*Hr*, 'n (erioada neoliticului aceramic* Aceast& dimensiune, (recum i a(ari+ia caselor eta,ate sunt elemente ur-ane* .a acestea se adaug& do/ezile de stratificare social& i de (ro(rietate (ri/at& "tam(ilele de lut, desco(erite 'nce(nd cu ni/elul I0 # 1213 '*Hr*, folosite (entru sigilarea /aselor cu (ro/izii, i 'nsemnele de rang "(umnale sacrificiale sau diferite (odoa-e%* 4ar de fa(t casele, din c&r&mid& uscat& la soare i cu -rne de lemn fasonat, erau 'ngr&m&dite una 'ntralta sau c!iar una (este alta "rezultnd eta,area%, fiind gru(ate la 'ntm(lare 'n ,urul unei cur+i interioare* Acestea nu a/eau ui s(re e5terior, fiind accesi-ile (e sc&ri e5terioare i (rin intermediul unor tra(e din ta/an* .ocuitorii lor 'i 'ngro(au morii su- (latformele ce ser/eau ca (odea (entru locuin+e* Nu e5istau str&zi sau /reo (ia+& (u-lic&* .ocuin+ele cu(rindeau numeroase 'nc&(eri tencuite 'n al- i aran,ate 'n ,urul unei centrale mai mare, cu (ere+ii (icta+i i reliefuri de (erete* Aceste 'nc&(eri ser/eau dre(t sanctuar* 4in aceste 'nc&(eri (ro/in diferite -uc!ranii, mamele sau figurine ceramice 'n (ozi+ie genital&* 6icturile murale erau fie decorati/e, fie figurati/e, re(rezentnd tauri, cer-i, /n&tori sau dansatori*

Aceste sanctuare, fiecare s(ecific unei locuin+e, erau de fa(t l&cae de cult (entru fiecare clan 'n (arte* Aceasta, (recum i ine5isten+a unui tem(lu comun atest& fa(tul c& locuitorii de la Catal-Huyuk erau 'nc& o societate gentilic&, 'n care fiecare clan a/ea (ro(riul totem*

Au fost desco(erite mai multe o-iecte din /iaa de zi cu zi* 7nele sunt decorati/e, cum ar fi 8(umnale8 de e5ce(+ie din (iatr&, cu mnere decorati/e din os i argil& sau figurine de (iatr&, re(rezentnd figuri umane i animale* Altele sunt o-iecte utilitare din o-sidian, sile5, ceramic&, oase i m&rgele lucrate din argil&*

6rimul a(&r&tor al ideii c& semnele desco(erite 'n localit&+ile dun&rene re(rezinta cea mai /ec!e scriere a fost 9ari,a Gim-utas "$:2$-$::;%, una dintre cele mai re(rezentati/e figuri ale ar!eologiei secolului al <<-lea i (rofesor la 7ni/ersitatea Har/ard* =ot mai des /e!iculat& 'n ultima /reme, e5(resia 8scriere /ec!e euro(ean&8 'i a(ar+ine* 4atorit& ei i lui Harald Harman, teoria c& la 4un&re ar fi a(&rut (re-scrierea s-a im(us la ni/el interna+ional* >ir 9ortimer ?!eeler "$@:3-$:)A%, unul dintre cei mai im(ortan+i ar!eologi -ritanici, a afirmat c& 8.e(enski 0ir este unul dintre (u+inele situri ar!eologice din lume la care e(itetul unic se (oate a(lica cu legitimitate8, 'ntruct semnele desco(erite aici re(rezint& 8in/en+ia original& a unor oameni (e care nu /om ti niciodata cum 'i c!eam&8* 6entru (aleoling/istul iugosla/ Badi/o,e 6esic, (rofesor la 7ni/ersitatile din Celgrad i din Boma, scrierea desco(erit& 'n zona 4un&rii a fost liniar& i nu (ictografic&* Dn lucrarea 0incansko 6ismo ">crierea de la 0inca%, (rofesorul a sistematizat semnele desco(erite i a a,uns la concluzia c& e5ist& 1) de litere* 4in aceste 1) de litere, a scos 2A i a demonstrat c& sunt identice cu cele ale alfa-etului etrusc*
4esco(eririle de la .e(enski 0ir aduc unele elemente noi in ar!itectura sanctuarelor casnice si comunitare* Este /or-a de un sit cu (regnante elemente socio F religioase* 6are mai de gra-a o statiune legata de /iata s(irituala si sociala a comunitatilor mezolitice din Gona 6ortilor de Hier "Clisura # I,erda(% decat de cea strict economica* Ince(and din (rimele eta(e se constata (astrarea unei organizari s(atiale a statiunii, cu un numar de 1-) gru(e de locuinte, cu constructii cu scul(turi "sanctuar casnic J%* 9ai a(oi fiecare din aceste gru(e are cate o scu(ltura*

In $:A1, 'n Iugosla/ia s-a decis e5(lorarea unei terase ,oase a 4un&rii, de lng& .e(enski 0ir, localitate aflat& (e malul sr-esc, 'n zona 4,erda(-6or+ile de Hier* Ar!eologii, condui de academicianul 4ragosla/ >re,o/ic "$:3$-$::A%, au g&sit aici o mic& aezare datnd din neolitic* .a 'nce(ut, s-a crezut ca o-iectele a/eau /aloare mic&, fiind /or-a doar de sate din tim(ul Im(eriului Boman* 6entru c& siturile urmau s& fie inundate de 4un&re, ca urmare a lucr&rilor de la Hidrocentrala 6or+ile de Hier, au fost, totui, cercetate* Nimeni nu se ate(ta ca aceast& localitate, situata 'ntr-o zon& foarte greu accesi-il&, s& fie leag&nul uneia dintre cele mai com(le5e i mai str&lucite culturi (reistorice* Acest fa(t a de/enit e/ident 'n $:A)* Au fost g&site case temeinic construite, morminte 'n care se aflau do/ezi ale unor ritualuri de 'nmormntare mai (u+in o-inuite, o -og&tie de unelte foarte (recis f&cute din (iatr&, os i corn, di/erse -i,uterii, (l&cu+e cu diferite semne asem&n&toare literelor i scul(turi monumentale din (iatr&*

Acest sit atat de original i de enigmatic, dar i celelalte o(t desco(erite (e t&rmul 4un&rii "cinci 'n Bomania: 0eterani-=erasa, Icoana, Baz/rata, Kstro/ul Canului i >c!ela Clado/ei, i (atru 'n >er-ia: .e(enski 0ir, 0lasac, Ha,ducka 0odenica si 6adina% do/edesc c& .e(enski 0ir tre-uie considerat centrul unei culturi s(ecifice i 'ndelungate, numite ast&zi 8cultura .e(enski 0ir8* 4escenden+i ai unei /ec!i ci/ilizatii euro(ene datnd din 6aleolitic, 'ntemeietorii acestei culturi au tr&it 'n grotele din zona 6or+ile de Hier de la sfaritul e(ocii glaciare "cca* 23 333 '* Hr*% (n& 'n ,urul anului ) 333 '* Hr*, atunci cnd clima s-a 'nc&lzit considera-il* >c!im-area climatic& a f&cut (osi-il traiul 'n aer li-er*