Sunteți pe pagina 1din 15

INFORMAIE despre publicarea funciilor vacante n Monitorul Oficial Nr. d/o 1.

Autoritatea - contabil-ef; - director al Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de unc a r-lui !"nceti; Primria com. Vorniceni, r-l Streni - ef #ireciei economie economie, finane i e$idena contabil; - con%ultant "n #irecia planificare, e$aluare i %inte&; - %peciali%t principal "n #irecia economie; - %peciali%t principal "n #irecia te'nologii informaionale .. ini%terul Admini%traiei Publice 1ocale - con%ultant "n #irecia 2uridic i control admini%trati$; - con%ultant "n #irecia admini%trati$-financiar; - ef al S34 - in%pector pro%t $amal 8li; Ser$iciul Vamal - in%pector po%t $amal 8riceni; - in%pector pro%t $amal 4ng'eni; - in%pector pro%t $amal 9a'ul; ,. 8iroul Naional de Stati%tic Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de unc #irecia Principal de #e&$oltare <conomic a - con%ultant i %peciali%t principal "n 4.:.A. ;gu&ia; - ef #irecie %tati%tic, or. 9omrat %peciali%t coordonator - director al Ageniei Naionale de Atragere a =n$e%tiiilor i .+-.0 *++50-++5/,7-,6 *++6)-++6(,7-,6 *++6)-++6()0.)...))/ )+.)+..))/ )+.)+..))/ (.( 5. 5. (0-(6 *++,/-++5(+).)(..))/ 06 (.-(5 *++,5-++,6.7.)(..))/ ((7 ()-(( *++,+-++,,.+.)(..))/ 0( Funcia vacant Nr. M. O. Data M .O. Pag.

+.

5. 0.

;gu&iei 7.

3elaii =nterne *cu "mputerniciri de ef de %ecie(. #irecia e$iden i control al deintorilor de date cu caracter per%onal - ef de direcie; - con%ultant; - con%ultant %uperior. .. #irecia relaii e>terne i integrrii europene - ef de direcie; - con%ultant principal; - con%ultant %uperior - .. +. #irecia 2uridic i relaii cu publicul - ef de direcie; - con%ultant principal; - con%ultant %uperior - .. ,. #irecia economico-financiar i planificare - ef de direcie; - con%ultant principal; Secia de&$oltare economic i in$e%tiii - %peciali%t principal "n de&$oltarea antreprenoriatului i micului bu%ine%% - %peciali%t de planificare - inginer funciar - %peciali%t pe problemele impo&itelor fi%cale - %ecretar, con%iliul local - %peciali%t principal "n metodologia e$idenei contabile;

9entrul Naional pentru Protecia #atelor cu 9aracter Per%onal

,7-,6 *++6)-++6(-

)+.)+..))/

5.

6. 9on%iliul raional #ub%ari /. (). ((. (.. (+. Primria or. 9odru Primria com. 8at"r, r-l 9imilia Primria com. Stoiano$ca, r-l 9antemir Primria com. Palanca, r-l ?tefan Vod 9on%iliul raional 4ng'eni

07 *+,))0/-7( *+,).-+,),0/-7( *+,).-+,),0/-7( *+,).-+,),0/-7( *+,).-+,),75-77 *+,)6-+,()-

)+.),..))/ ().),.)/ ().),.)/ ().),.)/ ().),.)/ (7.),.)/

5, 05 05 05 05 /7

- %peciali%t coordonator pentru rapoarte i anali&e "n %i%temul bugetar; (,. (5. (0. (7. Primria com. 3%ciei, r-l ?tefan Vod 9on%iliul raional 9lrai Primria com. !ogineti, r-l 9lrai Primria com. Oneti, r-l !"nceti (6. - %peciali%t principal "n problemele "n$m"ntului primar; #irecia ;eneral @n$m"nt, :ineret i Sport a 9on%iliului r-l - %peciali%t principal "n problemele te'nologiilor #ub%ari informaionale Primria P"rlia, r-l 4ng'eni 9on%iliul r-l Fleti - %ecretar, 9on%iliul comunal - %peciali%t principal, %ecia admini%traie public :re&oreria teritorial 9'iinu ini%terul Finanelor con%ultant A .; :re&oreria teritorial :araclia con%ultant ... .+. .,. Aparatul preedintelui r-lui =alo$eni 9on%iliul raional Or'ei 9on%iliul comunal !olonia, r- %peciali%t principal "n problemele pri$ati&rii i po%tpri$ati&rii - ef #irecie a%i%ten %ocial i protecie a famililei - %ecretar, 9on%iliul local 6/-/) *+,..-+,.+6/-/) *+,..-+,.+(), *+,+7(..)5.)/ (..)5.)/ (/.)0.)/ ,, ,, ., 6/-/) *+,..-+,.+(..)5.)/ ,, - %ecretar, 9on%iliul local - %peciali%t "n problemele proteciei ci$ile i %er$iciul ci$il - %peciali%t "n domeniul perceperii fi%cale - %ecretar, 9on%iliul local 6)-6( *+,(+-+,(,6)-6( *+,(+-+,(,6)-6( *+,(+-+,(,6. *+,(5.,.),.)/ .,.),.)/ .,.),.)/ .6.),.)/ ,) ,) ,) .0

6. *+,(560-66 *+,(/-+,.(60-66 *+,(/-+,.(-

.6.),.)/ )6.)5.)/ )6.)5.)/

.0 0. 0.

(/. .). .(.

l Soroca .5. .0. .7. .6. 9on%iliul raional #roc'ia 9on%iliul raional Or'ei 9on%iliul raional ?tefan Vod Primria com. 9ondria, mun. 9'iinu Primria or. Fleti, r-l Fleti Primria com. !"rtopul r-l 9riuleni +(. Primria com. =aro$a, r-l Soroca - %ecretar al primriei (), *+,+7(/.)0.)/ .5 are, - ar'i$i%t coordonator - ef Secie de elaborare a politicilor pri$ind atragerea in$e%tiiilor - ef Secie admini%traie public - %peciali%t principal "n problemele perceperii fi%cale; - %peciali%t pentru reglementarea regimului funciar - %peciali%t "n con%trucie, go%podrie comunal i drumuri; - %peciali%t pentru relaii cu publicul - %peciali%t pentru reglementarea regimului funciar (), *+,+7(), *+,+7(), *+,+7(), *+,+7(/.)0.)/ (/.)0.)/ (/.)0.)/ (/.)0.)/ ., ., ., .,

./.

(), *+,+7-

(/.)0.)/

.,

+).

(), *+,+7-

(/.)0.)/

.,

+..

Primria or. 1eo$a, r-l 1eo$a

- perceptor fi%cal

(), *+,+7-

(/.)0.)/

.5

++.

Primria or. :eleneti, r-l :eleneti

- %peciali%t principal "n problemele perceperii fi%cale

(), *+,+7-

(/.)0.)/

.5

+,. 9on%iliul raional 9a'ul

- %peciali%t principal "n problemele ac'i&iiei publice; - %peciali%t principal "n domeniul con%trucie, go%podrie comunal i drumuri ()0 *+,+/.0.)0.)/ 0(

+5. +0. +7. +6. +/. ,).

Secia A%i%ten Social i Protecie a Familiei 9imilia Primria ileti, Ni%poreni Primria or. 9ead"r-1unga Primria Negreti, r-l Streni Primria or. #roc'ia r-l

- %peciali%t coordonator "n problemele acordrii a2utorului material per%oanelor %ocial-$ulnerabile - %ecretar, 9on%iliul local - ar'itect - %ecretar, 9on%iliul local - 2uri%t - lociitor al efului #ireciei alimentaie i agricultur;

()0 *+,+/()0 *+,+/()0 *+,+/()7-()/ *+,,)-+,,.()7-()/ *+,,)-+,,.-

.0.)0.)/ .0.)0.)/ .0.)0.)/ )+.)7.)/ )+.)7.)/

0( 0( 0( ,6 ,6

#irecia agricultur i alimentaie al raionului :araclia

- %peciali%t principal "n problemele mecani&rii i pre%trii %er$iciului de mecani&are; - %peciali%t principal "n problemele funciare i con%olidare a terenurilor agricole - %ecretar, 9on%iliul local - %peciali%t "n problemele pentru tineret i %port - %ecretar, 9on%iliul local - contabil-ef - %peciali%t principal A in%pector colar; - %peciali%t principal "n "n$m"ntul preuni$er%itar; - %peciali%t principal "n "n$m"ntul primar i colar; - %peciali%t principal "n problemele de informatic i

()7-()/ *+,,)-+,,.-

)+.)7.)/

,/

,(. ,.. ,+. ,,. ,5.

Primria com. B"nreni, r-l Anenii Noi Primria com. Sire, r-l Streni Primria com. =a$ano$ca, r-l 9imilia Primria com. 8ueni, r-l !"nceti #irecia general "n$m"nt, tineret i %port #ondueni

()7-()/ *+,,)-+,,.()7-()/ *+,,)-+,,.()7-()/ *+,,)-+,,.()7-()/ *+,,)-+,,.()7-()/ *+,,)-+,,.-

)+.)7.)/ )+.)7.)/ )+.)7.)/ )+.)7.)/ )+.)7.)/

,/ ,/ ,/ ,/ ,/

implementarea te'nologiilor informaionale i de comunicare ,0. ,7. ,6. 9on%iliul orene%c :araclia Primria com. #ub%arii Vec'i, r-l 9riuleni 9on%iliul raional Oneti, r-l !"nceti ,/. 5). 5(. 9on%iliul raional Or'ei 9on%iliul raional :eleneti Primria com. 8olun, r-l Ni%poreni 5.. 5+. Primria com. 9ri$a, r-l 8riceni Primria com. =licio$ca, r-l Floreti 5,. 8iroul Naional de Stati%tic Aparatul central - con%ultant; - %peciali%t principal 55. Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de unc a r-lui 1eo$a 50. 57. 9on%iliul orene%c Ni%poreni Primria com. 8'rineti, - %ecretar, 9on%iliul local - %peciali%t pentru reglementarea regimului funciar ((6-(.) *+,5(-+,5+ ((6-(.) *+,5(-+,5+ +(.)7.)/ +(.)7.)/ 0, 0, - #irector ((5-((7 *+,,6-+,5).,.)7.)/ ,7 ((5-((7 *+,,6-+,5).,.)7.)/ ,7 - contabil-coordonator - %peciali%t principal "n problemele go%podriei comunale - %peciali%t principal "n probleme perceperii fi%cale; - %peciali%t principal pentru reglementarea regimului funciar - %ecretar, 9on%iliul local - contabil-ef - %ecretar, 9on%iliul local - contabil-ef - %ecretar, 9on%iliul local ((.-((, *+,,5-+,,7((.-((, *+,,5-+,,7((5-((7 *+,,6-+,5)((5-((7 *+,,6-+,5)((5-((7 *+,,6-+,5)((5-((7 *+,,6-+,5)((5-((7 *+,,6-+,5)((5-((7 *+,,6-+,5)(7.)7.)/ (7.)7.)/ .,.)7.)/ .,.)7.)/ .,.)7.)/ .,.)7.)/ .,.)7.)/ .,.)7.)/ 5, 5, ,7 ,7 ,7 ,7 ,7 ,7

r-l Floreti 56. 5/. 0). 0(. Agenia pentru Sil$icultur C old%il$aD #irecia general finane #ub%ari 9on%iliul raional ?tefan Vod Primria com. :treti, r-l 9a'ul 0.. Primria com. =$ano$ca Nou, r-l 9imilia 0+. 0,. Eudectoria 9lrai Primria com. 9ondria, mun. 9'iinu - %peciali%t "n problemele perceperii fi%cale - grefier; - traductor; - %peciali%t; - ef birou informaii 05. #irecia general "n$m"nt, tineret i %port Anenii Noi #irecia general economie, reforme i relaii patrimoniale a 9on%iliului mun. 9'iinu - ef-ad2unct; - %peciali%t principal A in%pector colar; - %peciali%t coordonator - in%pector colar - %peciali%t principal "n %ecia de computeri&are (.,-(.0 *+,57-+,5/(,.)6.)/ 0) (.(-(.+ *+,5,-+,50)7.)6.)/ +/ (.(-(.+ *+,5,-+,50)7.)6.)/ +/ - %ecretar, 9on%iliul local - con%ultant *contabil- %peciali%t principal pe problemele 2uridice - ar'i$i%t-coordonator - %peciali%t pentru reglementarea regimului funciar ((6-(.) *+,5(-+,5+ (.(-(.+ *+,5,-+,50(.(-(.+ *+,5,-+,50(.(-(.+ *+,5,-+,50+(.)7.)/ )7.)6.)/ )7.)6.)/ )7.)6.)/ 0, +/ +/ +/

(.(-(.+ *+,5,-+,50(.(-(.+ *+,5,-+,50-

)7.)6.)/ )7.)6.)/

+/ +/

00.

07. 06. 0/.

Preedintele raionului 9riuleni Preedintele raionului 4ng'eni

- contabil-ca%ier - %peciali%t principal "n problemele admini%traiei publice =n%pectoratul teritorial de munc Soroca - in%pector principal *inginer=n%pectoratul teritorial de munc 9imi%lia - in%pector coordonator *2uri%t=n%pectoratul teritorial de munc 8a%arabea%ca - in%pector principal *inginer=n%pectoratul teritorial de munc :aclia - in%pector coordonator *2uri%t=n%pectoratul teritorial de munc Or'ei - in%pector coordonator *2uri%t-

(.,-(.0 *+,57-+,5/(.,-(.0 *+,57-+,5/-

(,.)6.)/ (,.)6.)/

0) 0)

=n%pecia muncii

(.,-(.0 *+,57-+,5/-

(,.)6.)/

0)

7).

Primria com. Slobo&ia r-l 9a'ul

are,

- %peciali%t principal "n reglementarea regimului funciar

(.,-(.0 *+,57-+,5/-

(,.)6.)/

0)

7(.

9on%iliul raional !"nceti, #irecia agricultur i alimentaie Primria com. P"r"ta, r-l #ub%ari

- %peciali%t principal pe problemele funciare

(.,-(.0 *+,57-+,5/-

(,.)6.)/

0)

7..

- %peciali%t "n reglementarea regimului funciar

(.,-(.0 *+,57-+,5/-

(,.)6.)/

0)

7+.

#irecia agricultur i - %peciali%t principal "n problemele funciare i con%olidrii alimentaie a 9on%iliului raional terenurilor agricole ?tefan Vod 8iroul $amal 9'iinu - ef %ector urmrire penal

(.,-(.0 *+,57-+,5/(.7-(+) *+,0)-+,0+-

(,.)6.)/ .(.)6.)/

0) (+5

7,.

75. 70. 77. 76. 7/. 6). 6(. 6.. 6+. 6,. 65. 60. 67. 66. 6/. /).

8iroul $amal 8ender 8iroul $amal 9a'ul Primria com. Srata Vec'e, r-nul Fleti Primria com. 9iutuleti, r-nul Floreti Preedintele raionului !"nceti #irecia a%i%ten %ocial a Familiei 9lrai #irecia %ntii a 9on%iliului municipal 9'iinu Primria com. 9iufleti, r-l 9lrai Primria com. Negureni, r-l :eleneti Agenia pentru Ocuparea Forei de unc a mun. 9'iinu 9on%iliul com. 1puna, r-l !"nceti ini%terul Finanelor #irecia ;eneral @n$m"nt, :ineret i Sport a 9on%iliului raional Fleti ini%terul Finanelor

- ef Sector urmrire penal; - ef Sector in$e%tigaii operati$e - ef Secie fraude $amale - %ecretar al 9on%iliului comunal - %peciali%t "n domeniul perceperii fi%cale; - %peciali%t pentru reglementarea regimului funciar - %peciali%t "n problemele proteciei ci$ile i %er$iciului de alternati$ - %peciali%t principal "n problemele familiilor cu copii "n %ituaia de ri%c - %peciali%t principal "n Secia a%i%ten medical primar; - %peciali%t coordonator "n S34 - contabil-ef - contabil-ef - ef %ecia economie, finane i e$iden contabil A contabil-ef - %ecretar al 9on%iliului comunal - con%ultant, Secia e$iden contabil a #ireciei finane i e$iden contabil - in%pector colar

(.7-(+) *+,0)-+,0+(.7-(+) *+,0)-+,0+(.7-(+) *+,0)-+,0+(.7-(+) *+,0)-+,0+(.7-(+) *+,0)-+,0+(+(-(+, *+,0,-+,07(+(-(+, *+,0,-+,07(+(-(+, *+,0,-+,07(+(-(+, *+,0,-+,07(+(-(+, *+,0,-+,07(+(-(+, *+,0,-+,07(+(-(+, *+,0,-+,07(+0-(+7 *+,0/-+,7)(5) *+,6+(5) *+,6+(5) *+,6+-

.(.)6.)/ .(.)6.)/ .(.)6.)/ .(.)6.)/ .(.)6.)/ .6.)6.)/ .6.)6.)/ .6.)6.)/ .6.)6.)/ .6.)6.)/ .6.)6.)/ .6.)6.)/ ),.)/.)/ ...)/.)/ ...)/.)/ ...)/.)/

(+5 (+5 (+5 (+5 (+5 55 55 55 55 55 55 55 (7 / / /

- con%ultant, :re&oreria teritorial 9riuleni *3 funcii, din care ( temporar- %peciali%t coordonator "n cadrul Ser$iciului pentru Primria mun. 9'iinu core%ponden al #ireciei core%ponden, petiii i audien 9entrul pentru Protecia #atelor Direcia eviden i control al deintorilor de date cu cu 9aracter Per%onal caracter personal! - ef direcie

- con%ultant principal - ( unitate Direcia "uridic i relaii cu publicul! -ef direcie - con%ultant principal Direcia econo#ico$financiar i planificare! - con%ultant principal - con%ultant %uperior /(. /.. /+. #epartamentul #otri al ini%terului Aprrii /,. 9entrul de Armoni&are a 1egi%laiei /5. /0. /7. /6. //. Primria com. Nicoreni, r-nul #roc'ia Preedintele raionului #roc'ia #irecia general finane 9imilia #irecia general finane #ub%ari ini%terul Finanelor Eudectoria =alo$eni Primria or. #roc'ia - con%ilier al preedintelui 2udectoriei - 2uri%t - %peciali%t %ecia organi&are-planificare; - %peciali%t %ecia ac'i&iii produ%e alimentare ; - %peciali%t %ecia %paiu locati$; - %peciali%t-coordonator %ecie con%trucii i reparaii; - %peciali%t-coordonator %ecia 2uridic - ef-ad2unct, #irecia armoni&area legi%laiei; - %peciali%t principal, #irecia armoni&area legi%laiei; - ef, direcia a%igurare informaional; - ef ad2unct, #irecia a%igurarea informaional; - con%ultant, #irecia a%igurare informaional - %ecretar, 9on%iliul %te%c Nicoreni - ar'i$i%t-coordonator "n %er$iciul ar'i$ al Aparatului Preedintelui %peciali%t principal problemele 2uridice %peciali%t coordonator pentru elaborarea bugetului ef al Aparatului mini%tru %peciali%t in domeniul perceperii fi%cale %peciali%t "n problemele funciare (5) *+,6+(5) *+,6+...)/.)/ ...)/.)/ / /

(5) *+,6+-

...)/.)/

()

(5) *+,6+-

...)/.)/

()

(5) *+,6+(5) *+,6+(5. *+,65(5. *+,65(5. *+,65(5. *+,65(5. *+,65-

...)/.)/ ...)/.)/ )..().)/ )..().)/ )..().)/ )..().)/ )..().)/

() () .) .) .) .) .)

()). Pnmna corn. Antoneti, r-nul 9antemir ()(. Primria corn. 9or2o$a, r-nul 9riuleni

().. Primria com. !orodite, r-nul 3e&ina ()+. Primria com. Negreti, r-nul Streni (),. 9on%iliul raional #ub%ari

%ecretar al 9on%iliului local %ecretar al 9on%iliului local Negreti - ef Secia admini%traie i %er$icii publice; - ef #irecia agricultur i cada%tru; - %peciali%t principal "n problemele mecani&rii i pre%trii %er$iciilor mecani&ate, #irecia agricultur i cada%tru - %peciali%t principal "n de&$oltarea go%podriei comunale i drumuri. Secia con%trucii, go%podrie comuna de&$oltarea teritoriului; - %peciali%t principal "n problemele per%oanelor "n etate i cu di&abiliti, #irecia a%i%ten %ocial %ecretar al 9on%iliului comunei - %peciali%t principal "n metodologia e$idenei contabile; - %peciali%t coordonator pentru rapoarte i anali& "n %i%temul bugetar. %ecretar al 9on%iliului local %ecretar al 9on%iliului local %ecretar al 9on%iliului local %ecretar al 9on%iliului local %peciali%t "n reglementarea regimului funciar - contabil-ef; - inginer cada%tra %peciali%t "n probleme financiare director al A&ilului raional de btr"ni :ntari %peciali%t coordonator "n %ecia e$aluarea bunurilor imobile

(5. *+,65(5. *+,65-

)..().)/ )..().)/

.) .)

(5. *+,65-

)..().)/

.)

()5. Primria com. 8leteni, r-nul <dine ()0. #irecia general a 9on%iliului raional 4ng'eni ()7. Primria corn. 8uiieti, r-nul Or'ei ()6. Primria corn. 8aroncea, r-nul #roc'ia ()/. Primria com. Voine%cu, r-nul !"nceti ((). Primria com. :opala, r-nul 9imiiia (((. Primria com. :artaul de Salcie, r-nul 9a'ul ((.. Primria com. Prodneti, r-nul Floreti ((+. Primria com. 9'io%eiia are, r-nul 9a'ul ((,. 9on%iliul raional 9ueni ((5. Agenia 3elaii Funciare i 9ada%tru

(5. *+,65Nr. (5+-(5,*+,60-+,67Nr. (5+-(5,*+,60-+,67Nr. (5+-(5,*+,60-+,67Nr. (5+-(5,*+,60-+,67Nr. (5+-(5,*+,60-+,67Nr. (5+-(5,*+,60-+,67Nr. (5+-(5,*+,60-+,67Nr. (5+-(5,*+,60-+,67Nr. (5+-(5,*+,60-+,67Nr. (5+-(5,*+,60-+,67-

)..().)/ )/.().)/ )/.().)/ )/.().)/ )/.().)/ )/.().)/ )/.().)/ )/.().)/ )/.().)/ )/.().)/ )/.().)/

.) ,( ,( ,( ,( ,( ,( ,( ,( ,( ,(

((0. Primria com. Ale>ee$ca, r-nul <dine ((7. Primria com. Selite, r-nul Or'ei ((6. Primria corn. Albota de Eo%, r-nul :araclia ((/. ini%terul Finanelor

contabil-ef al Primriei contabil-ef - %ecretar al 9on%iliului - %peciali%t pentru perceperea fi%cal - con%ultant al Seciei legi%laia impo&itelor directe a #ireciei politic i legi%laie fi%cal - ( funcie permanent i . funcii temporar $acante; - con%ultant ai Seciei legi%laia impo&itelor indirecte a #ireciei politic i legi%laie fi%cal - ( funcie temporar $acant - %peciali%t principal; - %peciali%t coordonator - %peciali%t principal "n problemele minorilor "n conflict cu legea; - %peciali%t principal "n problemele tutelei i curatelei; - %peciali%t principal, 2uri%t %entrului Naional de e&perti'e (udiciare! - <>pert 2udiciar auto-merceolog; - <>pert autote'nic; - <>pert 2udiciar "n domeniul parta2rii i e$alurii bunurilor imobile; - <>pert 2udicar te'nic "n con%trucii; - <>pert 2udiciar contabil - grefier; - con%ultant - ef al %eciei control operati$ i ge%tionarea patrimoniului municipal - %peciali%t-contabil

Nr. (5+-(5,*+,60-+,67Nr. (5+-(5,*+,60-+,67Nr. (5+-(5,*+,60-+,67-

)/.().)/ )/.().)/ )/.().)/

,( ,( ,.

Nr. (5+-(5,*+,60-+,67-

)/.().)/

,.

(.). #irecia Stati%tic 8li (.(. #irecia municipal pentru protecia drepturilor copilului ini%terul Eu%tiiei

Nr. (5+-(5,*+,60-+,67Nr. (5+-(5,*+,60-+,67Nr. (50 *+,6/-

)/.().)/ )/.().)/ (0.().)/

,. ,. (5

(...

(.+. 9urtea de Apel 9a'ul (.,. #irecia ;eneral <conomie, 3eforme i 3elaii Patrimoniale a 9on%iliului municipal 9'iinu (.5. 9entrul de Pla%ament :emporar al inorilor al 9;P mun. 9'iinu

Nr. (50 *+,6/Nr. (57 *+,/)-

(0.().)/ ...().)/ (/

(5

Nr. (57 *+,/)-

...().)/

(/

(.0. Primria or. :araclia (.7. Primria corn. Orac, r-nul 1eo$a (.6. Primria com. ;ura 8"cului, rnul Anenii Noi (./. Preedintele raionului ;lodeni

- ar'itect - ),5 uniti - %peciali%t "n problemele perceperii fi%cale - ),5 uniti - %ecretar al 9on%iliului %te%c - %peciali%t principal "n problemele proteciei i ameliorrii fertilitii %olului "n cadrul #ireciei agricultur i alimentaie public - %peciali%t principal "n problemele reelelor de drumuri publice "n cadrul Seciei con%trucii, go%podrie comunal i drumuri - %peciali%t pentru elaborarea bugetului; - %peciali%t pentru rapoarte i anali&a %i%temului bugetar; - %peciali%t principal "n problemele 2uridice. - %peciali%t principal "n problemele reelelor de drumuri publice i tran%port "n Secia con%trucii, go%podrie comunal, drumuri, apeduct i canali&are. Direcia re)le#entare i autori'are pe piaa valorilor #obiliare! - con%ultant %uperior - ( unitate pe perioad determinat; - con%ultant - ( unitate pe perioad determinat. Direcia #onitori'are i control pe piaa valorilor #obiliare! - in%pector %uperior de %pecialitate-( unitate; - in%pector %uperior de %pecialitate-( unitate pe perioad determinat. Direcia #onitori'are i control asi)urri! - in%pector %uperior de %pecialitate-( unitate pe perioad determinat. Direcia re)le#entare i autori'are plasa#ente colective i #icrofinanare! - con%ultant - ( unitate pe perioad determinat. Direcia finane* bu)et i contabilitate!

Nr. (57 *+,/)Nr. (57 *+,/)Nr. (57 *+,/)Nr. (57 *+,/)-

...().)/ ...().)/ ...().)/ ...().)/

(/ (/ (/ (/

(+). #irecia ;eneral Finane a raionului :araclia (+(. 9on%iliul raional 1eo$a (+.. 9omi%ia Naional a Pieei Financiare

Nr. (57 *+,/)-

...().)/

(/

Nr. (57 *+,/)Nr. (57 *+,/)-

...().)/ ...().)/

(/ (/

(++. Secia 9on%trucii, ;o%podrie 9omunal i #rumuri a 9on%iliului raional Floreti (+,. 9on%iliul local 9'ircieti, r-nul - %ecretar al 9on%iliului local 9ueni (+5. 9on%iliul comunal Srata;alben, r-nul !"nceti (+0. Ser$iciul 9ontrol Financiar i 3e$i&ie de pe ="ng ini%terul Finanelor (+7. Primria or. :aracl"a - %ecretar al 9on%iliului local

- con%ultant principal - ( unitate pe perioad determinat. Direcia secretariat! - con%ultant - ( unitate pe perioad determinat. +ecia tetinolo)ii infor#aionale! - con%ultant principal - ( unitate. $ %pecialiti principali "n con%trucii, go%podrie comunal i drumuri

Nr. (56 *+,/(Nr. (56 *+,/(Nr. (56 *+,/(Nr. (56 *+,/(Nr. (56 *+,/(Nr. (56 *+,/(Nr. (56 *+,/(Nr. (56 *+,/(Nr. (56 *+,/(Nr. (56 *+,/(-

+).()..))/ +).()..))/ +).()..))/ +).()..))/ +).()..))/ +).()..))/ +).()..))/ +).()..))/ +).()..))/ +).()..))/

+. +. +. +. +. +. +. +. +. +.

- ef #irecie control financiar i re$i&ie Or'ei - %ecretar al 9on%iliului orene%c :araclia

(+6. Primria com, Stoiano$ca, r-nul - %ecretar al 9on%iliului %te%c 9antemir (+/. Primria com. 1eueni, r-nul :eleneti (,). Primria com. 9oropceni, r-nul :eleneti (,(. Primria com. 8ieti, r-nul Or'ei (,.. ini%terul Finanelor - contabil-ef - %ecretar al 9on%iliului local - perceptor fi%cal - ),5 uniti - bibliotecar - con%ultant al Seciei reglementarea contabilitii a #ireciei reglementarea contabilitii i auditului "n %ectorul corporati$ - con%ultant al :re&oreriei :eritoriale 9onia - ef-ad2unct contabil-ef al :re&oreriei :eritoriale S"ngerei

(,+. 9on%iliul raional ?tefan Vod (,,. 9on%iliul raional 9imiiia (,5. Primria %. ?ipoteni, r-nul !"nceti (,0. Primria com. !orodite, r-nul #ondueni ini%terul Afacerilor =nterne al (,7. 3epublicii oldo$a (,6. #irecia ;eneral 3aional "n$m"nt 1eo$a (,/. 9on%iliul raional :eleneti, Preedintele raionului (5). Primria com. Va%ilcu, r-nul Soroca

- %peciali%t principal "n domeniul biblioteci, mu&ee i patrimoniu din cadrul Seciei cultur $acante de ef Secie economie i atragerea in$e%tiiilor %ecretar al 9on%iliului local ?ipoteni %ecretar al 9on%iliului local Ser$iciului Proteciei 9i$ile i Situaiilor <>cepionale %ef-ad2unct al #ireciei ;enerale %peciali%t "n relaii cu publicul %peciali%t pentru reglementarea regimului funciar.

Nr. (0)-(0( *+,/++,/,Nr. (0)-(0( *+,/++,/,Nr. (0)-(0( *+,/++,/,Nr. (0)-(0( *+,/++,/,Nr. (0)-(0( *+,/++,/,Nr. (0)-(0( *+,/++,/,Nr. (0)-(0( *+,/++,/,Nr. (0)-(0( *+,/++,/,-

)0.((.)/ )0.((.)/ )0.((.)/ )0.((.)/ )0.((.)/ )0.((.)/ )0.((.)/ )0.((.)/

77 77 77 77 77 77 77 77