Sunteți pe pagina 1din 135
PERGAMENTUL SECRET CINCI TEHNICI INITIATICE TIBETANE RADU CINAMAR $paxsna Corectur’: Lidia Bute Copert: Gabriela Popa CUPRINS Descrierea CIP a Bibliotecti Nationale « Rominiel CINAMAR, RADU Pergamentul setret: cinci tehnict inifatice tibetane / Radu Cinamar. - Bucuresti : Daksha, 2009 ‘CaprroLut 1 ISBN 978.973-1965-05-5 REMOTE VIEWING - EVOLUTIE IN SUA 821.135.1-31 (Caprrouut 2 MISIUNE IMPORTANTA .. Copyright © 2009 MISTERIUM PUBLICATII SRL - Editura DAKSHA Toate drepturile apartin in exclusivitate editurii DAKSHA. Este inte-zis4 reproducerea oricérui fragment fr8 acordul edituri, Carrrouut 3 PERGAMENTUL SECRET = CINCI TEHNICI INITIATICE TIBETANE, Carrrowut 4 »PUNCT FIERBINTE” IN ANTARCTICA, 130 Daksha Contact & comenzi 0725.334.721 comenzigedituradaksha ro Carron 5 www edituradaksha.ro MASIVUL SUREANU .... snecneseees 155 ISBN 978.973-1965-05-5 ‘inaalexeuat a S.C LUMINA TIPO set. Lagi Galvin. 20 bis, sec. 2, Bocure telfac 02121132460, el, 021.212.2927; Exwil,etee@leminatipo com, wreelaninetpe Caprrouut 1 REMOTE VIEWING - EVOLUTIE IN SUA ‘uPA 0 PAUZA considerabili de la editarea D volumului 3 al seriei, revin cu prezentarea ‘unor aspecte inedite care implic& atat modi- ficarea spectaculoasé a statutului meu profesional, cat si unele particularitati nebanuite ale cunoasterii si existenfei omului. Par doud lucruri diferite, dar ele se integreazA in curgerea naturalé a evenimentelor petrecute dupa intoarcerea din expedifia prin tunelul spre Egipt. Pot spune chiar c4 experientele pe care Je-am trait atunci, precum gi cunostintele pretioase dobandite prin bun&vointa lui Cezar Brad, au con- tribuit atat la maturizarea mea spiritual, cat gi la integrarea surprinz&toare intr-un domeniu relativ strain mie pana la acel moment. Stiu c& au trecut aproape doi ani marcati de t&cere din partea mea, ins& il rog pe cititor s& infeleagé c& lucrurile au luat o turnur& complet diferita in ceea ce mi priveste, c& au intervenit elemente neprevazute a caror dezvaluire sper s& compenseze, m&car intr-o anumith masura, aceasta asteptare. Nu voi face decat s& relatez, succesiunea evenimentelor aga cum le-am trait in acest interval de timp; aceasta ar fi partea usoar&. Partea dificila, ins&, va fi aceea de a reugi s4 aa