Sunteți pe pagina 1din 1

1) Calculeaz volumul de aer ( cu 20% O2 in volume) necesar arderii a 672 cm cubi de acetilen.

Se determina volumul de oxigen necesar arderii


Ecuatia reactiei chimice
22,4 L..3/222,4L
C2H2 + 3/2O2 2CO2 + H2O
0,672L....x
x=1,008 L O2
Se determina volumul de aer
100 L aer...........20L O2
x L aer................1,008 L O2
x= 5,04 L aer
2) Calculeaz numrul de molecule de CO2 care se obine prin arderea unui volum de 1 m3 (c.n.)
acetilen.
1 m3 = 1000 L
Se determina numarul de moli de CO2 rezultati din reactie
Ecuatia reactiei chimice
22,4 L...................2 moli
C2H2 + 3/2O2 2CO2 + H2O
1000 L.......................x
x=89,28 moli CO2
Se determina numarul de molecule de CO2 din 89,28moli
1 mol CO2..............6,0221023 molecule
89,28 moli CO2...................x
x=537,671023 molecule

S-ar putea să vă placă și