Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI FACULTATEA DE ECONOMIE si ADMINISTRAREA AFACERILOR

Analiza structurii i dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al Romniei

Tutuianu Paula

IASI - 2012

Capitolul 1
Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat i din bugetele locale criterii i componente (conform clasificaiei bugetare 3-10
Capitolul 2

Mutaii n structura resurselor financiare publice din bugetul de stat n perioada 2009-2011 11-17

Captolul 3
Mutaii n structura resurselor financiare publice din bugetele locale n perioada 2009-2011 18-24

Bibliografie

Filip, Gh., Finane Publice, Editura Junimea, Iai, 2010 Support curs, anul II profil Stiinte Economice ,invatamant zi Resurse financiar publice *(anexa pdf)
Buletinul MFP - http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=buleti

Anexe 1 http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/BGC_DECEMBRIE_2009.pdf 2 http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/bgc_dec2010.pdf 3 http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/executii/bgc_dec2011sc.pdf


Finante. pdf

Analiza structurii si dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al Romaniei

Avand in vedere legaturile ce se stabilesc intre toate procesele de formare si administrare, resursele financiare pot fi abordate si ca un sistem distinctiv1 . Sunt folosite doua subsisteme de resurse publice ,si anume2 : Subsistemul resurselor publice bugetare- aceste includ toate resursele fianciare directe de catre autoritatile publice ,locale si central ,respective si de intitutiile specializate publice . Subsistemul resurselor administrate autonom de intreprinderi cu capital de stat sau cele mixte in baza autonomiei lor de functionare ,aceste sisteme inglobeaza resurse financiare administrate direct de catre intreprinderile din sectorul economic de stat .

Resursele financiar publice se pot clasifica dupa mai multe criteria:

Dupa regularitatea folosirii lor la randul lor se impart in : -resurse ordinare cele mai utilizate sunt impozitele ,taxele, si contributiile obligatorii, venituri din exploatarea intreprinderilor si proprietatilor publice - resurse extraordinare fornele principale care au stat la baza procurarii de resurse extraordinare sunt imprumuturile de stat ,emisiunea de monedea3 . b) dupa continutul economic avem:
1

Gh . Filip ,Finante Publice ,pag 146 Gh . Filip ,Finante Publice ,pag 147 Resursa financiar publica , pag 102

2 3

-venituri fiscale4 -venituri nefiscale -resurse de trezorerie -resurse imprumutate pe termen mediu si lung -resurse din emisiunea de moneda c) dupa locul de provenienta avem: -resurse externe -resurse interne5 Principii bugetare 6 -la baza functionarii bugetului de stat sunt invocate mai multe principia si anume: -universalitatea bugetului -unitatea bugetului -neafectarea veniturilor bugetare -anualitatea bugetului -echilibrarea bugetului -realitatea bugetului -specializarea bugetare -publicitatea bugetului

4 5

Resurse financiar publice ,pag.103 Resurse financiar publice ,pag .104 6 Suport curs- Finante ,pag 75-81

Evolutia bugetului statului roman in perioada 2009 -2011 (in milioane lei) 2009 venituri totale 54,678.30 venituri curente 53,530.00 venituri fiscal 49,405.00 impozite pe 16,796.70 profit,salarii ,venit si castiguri de capital impozitul si taxe pe 54 proprietate impozite si taxe pe 31,789.80 bunuri si servicii impozitul pe comert 655.5 exterior (taxe vamale) alte impozite fiscale 108.9 contributii de asigurari 414.7 venituri nefiscale 3,710.30 Subventii 0 venituri din capital 39.3 Donatii 0 sume de la UE in contul 1,189.10 platilor efectuate operatiuni financiare 1.9 sume de incasat de la -82 contul unic , la bugetul de stat
5

2010 68,050.70 64,825.10 56,305.10 14,460.10

2011 79,371.20 77,058.30 69,527.70 15,604.10

4.5 41,222.40 574.1 44.1 395 8,125.00 0 282.6 500.9 2,457.50 6.3 -21.6

-0.5 53,227.90 673.7 22.5 215.4 7,315.20 0 275.6 0 1,650.70 1.1 385.5

Bugetul local
160,000.00 140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 0.00 Axis Title

impoz ite pe impoz profit venit venit ite si salarii venit taxe uri uri ,venit uri curen fiscal de totale si te e propri castig etate uri de capi

sume impoz de la ite si UE in alte taxe venit venit contu impoz pe uri subve uri de donat ite l nefisc ntii capita ii bunur fiscal platil ale l i si or e servic efect ii uate

opera tiuni financ iare

2011 51,85 42,17 33,02 14,50 3,976 14,41 129.9 9,147 5,672 396.8 99.60 3,517 2010 50,01 41,89 34,52 14,46 3,797 16,12 132.0 7,367 5,340 294.6 209.2 2,279 2.00 2009 46,75 40,70 36,70 15,03 3,323 18,23 115.6 3,998 4,373 370.4 577.1 725.7 4.00

venituri totale
Figura nr 2

2009 54,678.30

2010 2011 68,050.70 79,371.20

venituri totale in lei


venituri totale 79,371.20

68,050.70 54,678.30

2009

6 2010

2011

Figura nr.3

venituri totale in procente

2009 27% 2011 39%

2010 34%

Elaborarea proiectelor bugetelor locale este realizata de care ordonatorii principali de credite ,luandu-se in considerare principalii indicatori macroeconomici si sociali ,pentru anul bugetar pentru care proiectul de buget se elaboreaza , politicile bugetare si fiscale ,nationale si locale , s.a . Aprobarea bugetului local se face de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti . Putem spune ca sistemul veniturilor bugetului statului dar si ale bugetelor locale este conceput incat sa stimuleze activitatea eficienta a agentilor economici ,realizarea reproductiei sociale ,indeplinirea indicatorilor economici cantitativi si calitativi ,dezvoltarea echilibrata a ramurilor economice , a judetelor , municipiilor , oraselor si comunelor tarii .

Evolutia bugetului local din perioada 2009-2011 2009 venituri totale 46,757.60 venituri curente 40,707.00 venituri fiscale 36,708.80 impozite pe profit salarii,venit si 15,033.20 castiguri de capital impozite si taxe de proprietate 3,323.80 impozite si taxe pe bunuri si servicii 18,236.20 alte impozite fiscale 115.60 venituri nefiscale 3,998.20 subventii 4,373.40 venituri de capital 370.40 donatii 577.10 sume de la UE in contul platilor 725.70 efectuate operatiuni financiare 4.00 2010 50,018.30 41,891.80 34,524.30 14,466.00 3,797.10 16,129.20 132.00 7,367.60 5,340.90 294.6 209.20 2,279.90 2.00 2011 51,858.20 42,171.60 33,023.90 14,502.40 3,976.90 14,414.70 129.90 9,147.70 5,672.50 396.8 99.60 3,517.80

Figura

nr

Bugetul local 2009-2011


160,000.00 140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 0.00 Axis Title

impo zite impo pe zite si venit venit venit profit taxe uri uri uri salari de total curen fiscal i,veni propr e te e t si ietat e casti guri

impo zite si taxe pe bunu ri si servi cii

sume de la UE in alte venit venit cont impo uri dona uri subv zite de ul nefis entii tii fiscal capit platil cale or e al efect uate

oper atiun i finan ciare

2011 51,85 42,17 33,02 14,50 3,976 14,41 129.9 9,147 5,672 396.8 99.60 3,517 2010 50,01 41,89 34,52 14,46 3,797 16,12 132.0 7,367 5,340 294.6 209.2 2,279 2.00 2009 46,75 40,70 36,70 15,03 3,323 18,23 115.6 3,998 4,373 370.4 577.1 725.7 4.00

Venituri totale

2009 46,757.60

2010 50,018.30

2011 51,858.20

Figura nr.5

venituri totale
venituri totale 51,858.20 50,018.30

46,757.60

2009

2010

2011

Figura nr.6

venituri totale
2009 2010 2011

35%

31%

34%

10

Capitoul 2 2. Mutaii n structura resurselor financiare publice din bugetul de stat n perioada 2009-2011 modificari absolute
2009 2010 2011 2009-2010 2009-2011 2010-2011 54,678.30 68,050.70 79,371.20 13,372.40 24,692.90 11,320.50 53,530.00 64,825.10 77,058.30 11,295.10 23,528.30 12,233.20 49,405.00 56,305.10 69,527.70 6,900.10 20,122.70 13,222.60 16,796.70 54 14,460.10 4.5 15,604.10 -0.5 -2,336.60 -49.50 9,432.60 -81.40 -64.80 -19.70 4,414.70 0.00 243.30 500.90 1,268.40 4.40 60.40 -1,192.60 -54.50 21,438.10 18.20 -86.40 -199.30 3,604.90 0.00 236.30 0.00 461.60 -0.80 467.50 1,144.00 -5.00 12,005.50 99.60 -21.60 -179.60 -809.80 0.00 -7.00 -500.90 -806.80 -5.20 407.10

venituri totale venituri curente venituri fiscale impozite pe profit,salarii ,venit si castiguri de capital impozitul si taxe pe proprietate impozite si taxe pe bunuri si servicii impozitul pe comert exterior (taxe vamale) alte impozite fiscale contributii de asigurari venituri nefiscale subventii venituri din capital donatii sume de la UE in contul platilor efectuate operatiuni financiare sume de incasat de la contul unic , la bugetul de stat

31,789.80 41,222.40 53,227.90 655.5 673.7 574.1 108.9 22.5 44.1 414.7 215.4 395 3,710.30 8,125.00 7,315.20 0 0 0 39.3 275.6 282.6 0 0 500.9 1,189.10 1.9 -82 2,457.50 6.3 -21.6 1,650.70 1.1 385.5

11

Figura nr 1

2009-2010
Series1

13,372.40 11,295.10 9,432.60 6,900.10 4,414.70 1,268.40 60.40 4.40 0.00 243.30500.90

-49.50 -2,336.60

-81.40 -64.80 -19.70

12

donatii subventii 1% 0% venituri din capital operatiuni financiare contributii de asigurari 0% 0% 0% alte impozite fiscale 0% impozitul pe comert exterior (taxe vamale) 0% venituri nefiscale 9%

2009-2010

sume de la UE in sume contul platilor de efectuate incasa 3% t de la contu l unic , la buget ul de stat 0% venituri totale 27%

impozite si taxe pe bunuri si servicii 19%

impozitul si taxe pe proprietate 0% impozite pe profit,salarii ,venit si castiguri de capital -5% venituri fiscale 14%

venituri curente 23%

Conform datelor din tabel se poate observa o crestere a resurselor bugetului de stat in anul 2010 de venituri fiscale de 14%, venituri curente23% ,venituri nefiscale de 9% fata de anul 2009

13

Figura nr 2

2009-2011
Series1

24,692.90 23,528.30 20,122.70

21,438.10

-54.50 -1,192.60

3,604.90 467.50 18.20 -86.40 -199.30 0.00 236.300.00 461.60-0.80

14

sume sume de de la UE incasat in de la contul contul platilor unic , la efectua bugetul te de stat donatii 0% operatiuni 0% 0% financiare 0% venituri din capitalsubventii 0% 0% venituri nefiscale 4% contributii de asigurari 0% alte impozite fiscale 0% impozitul pe comert exterior (taxe vamale) 0%

2009-2011

venituri totale 26%

venituri curente 24%

impozite si taxe pe bunuri si servicii 22% venituri fiscale 21% impozite pe profit,salarii ,venit si castiguri de capital -1%

impozitul si taxe pe proprietate 0%

Conform datelor din tabel se poate observa o crestere a resurselor bugetului de stat in anul 2011 de venituri fiscale de 21%, venituri curente24% , impozite si taxes i servicii de 22% fata de anul 2009.

15

Figura nr 3

2010-2011
Series1 13,222.60 12,233.20 11,320.50 12,005.50

1,144.00 1 2 3 4 -5.00 5 6 407.10 99.60 -21.60 0.00 -7.00 -5.20 -179.60 7 8 9 10 -809.80 11 12 13 -500.90 14 -806.80 15 16

16

impozite pe profit,salarii ,venit si castiguri de capital 2%

2010-2011

impozitul si taxe pe proprietate 0% impozitul pe comert exterior (taxe vamale) 0% alte impozite fiscale 0% contributii de asigurari venituri 0% nefiscale -2% subventii 0% venituri din capital 0% sume de la UE in donatii contul platilor -1% efectuate -2% operatiuni financiare 0% sume de incasat de la contul unic , la bugetul de stat 1%

venituri fiscale 25%

impozite si taxe pe bunuri si servicii 23%

venituri curente 23%

venituri totale 21%

Conform datelor din tabel se poate observa o crestere a resurselor bugetului de stat in anul 2011 de venituri fiscale de 25%, venituri curente23% , impozite si taxe si servicii de 23% fata de anul 2010.

17

Capitolul 3

3. Mutaii n structura resurselor financiare publice din bugetele locale n perioada 2009-2011modificari absolute

2009 venituri totale venituri curente venituri fiscal

2010

20092011 2010

20092011

2010-2011 1,839.90 279.80 -1,500.40

46,757.60 50,018.30 51,858.20 40,707.00 41,891.80 42,171.60 36,708.80 34,524.30 33,023.90

3,260.70 5,100.60 1,184.80 1,464.60 2,184.50 3,684.90

impozite pe profit salarii,venit si castiguri de capital impozite si taxe de proprietate impozite si taxe pe bunuri si servicii alte impozite fiscale venituri nefiscale Subventii venituri de capital Donatii sume de la UE in contul platilor efectuate operatiuni financiare

15,033.20 14,466.00 14,502.40 3,323.80 3,797.10 3,976.90

-567.20

-530.80

36.40 179.80 -1,714.50 -2.10 1,780.10 331.60 102.20 -109.60 1,237.90 -2.00

18,236.20 16,129.20 14,414.70 115.60 3,998.20 4,373.40 370.40 577.10 725.70 4.00 132.00 7,367.60 5,340.90 294.6 209.20 2,279.90 2.00 129.90 9,147.70 5,672.50 396.8 99.60 3,517.80

473.30 653.10 2,107.00 3,821.50 16.40 14.30

3,369.40 5,149.50 967.50 1,299.10 -75.80 -367.90 26.40 -477.50

1,554.20 2,792.10 -2.00 -4.00

18

Figura nr .1

2009-2010
Series1

3,260.70

3,369.40

1,554.20 1,184.80 967.50 473.30 16.40 -567.20 -75.80 -367.90 -2.00

-2,184.50

-2,107.00

19

venituri de capital 0%

sume de la UE in contul platilor efectuate operatiuni financiare 10% 0% donatii -2%

2009-2010

subventii 6%

venituri totale 20%

venituri nefiscale 21%

venituri curente 7% venituri fiscale -14%

alte impozite fiscale impozite 0% si taxe de proprietate 3%

impozite si taxe pe bunuri si servicii -13%

impozite pe profit salarii,venit si castiguri de capital -4%

Conform datelor din tabel se poate observa o crestere a resurselor bugetului local in anul 2010 de venituri nefiscale de 21%, venituri curente 7% ,dar si o scadere de impozite pe taxe si servicii de 13% ,precum si o scadere a veniturilor fiscal de 14% ,fata de anul 2009.

20

Figura nr.2

2009-2011
Series1

5,100.60

5,149.50

2,792.10

1,464.60 653.10 14.30 -530.80

1,299.10

26.40 -477.50

-4.00

-3,684.90

-3,821.50

21

2009-2011
operatiuni financiare 0% donatii -2% venituri de capital 0% subventii 5%

sume de la UE in contul platilor efectuate 11%

venituri totale 20%

venituri curente 6% venituri nefiscale 21% venituri fiscale -15%

alte impozite fiscale 0%

impozite si taxe pe bunuri si servicii -15%

impozite pe profit salarii,venit si castiguri de capital -2% impozite si taxe de proprietate 3%

Conform datelor din tabel se poate observa o crestere a resurselor bugetului local in anul 2009 de venituri nefiscale de 21%, venituri curente 6% ,dar si o scadere de impozite pe taxe si servicii de 15% ,precum si o scadere a veniturilor fiscal de 15% ,fata de anul 2011.

22

Figura nr.3

2010-2011
Series1

1,839.90

1,780.10

1,237.90

279.80 36.40

331.60 179.80 -2.10 102.20 -109.60 -2.00

-1,500.40 -1,714.50

23

2010-2011
operatiuni financiare 0% donatii -1% venituri de capital 1% subventii 4%

sume de la UE in contul platilor efectuate 14%

venituri totale 20%

venituri curente 3%

venituri nefiscale 20%

venituri fiscale -16%

alte impozite fiscale 0%

impozite si taxe pe bunuri si servicii -19%

impozite pe profit salarii,venit si castiguri de impozite si taxe de capital proprietate 0% 2%

Conform datelor din tabel se poate observa o crestere a resurselor bugetului local in anul 2011 de venituri nefiscale de 20%, venituri curente 3% ,dar si o scadere de impozite pe taxe si servicii de 19% ,precum si o scadere a veniturilor fiscal de 16% ,fata de anul 2010.
24