Sunteți pe pagina 1din 1

Henry Kissinger, Diplomaia, traducere de Mircea tefnescu i Radu Paraschivescu, Editura All, Bucureti 2003, p.

364
[2]

Arthur Conte, Ialta sau mprirea lumii, traducere de Claudia Dumitriu, Editura Compania, Bucureti 2000, p. 311
[3]

JeanCarpentier i FrancoisLebrun, Istoria Europei, traducere de A. Skultety i S. Skultety, Humanitas, Bucureti 1997, pp.412-414
[4] [5] [6]

Henry Kissinger, Op.cit., p.361 Ibidem, p.364

Tony Judt, Epoca Postbelic, O istorie a Europei de dup 1945, traducere de Georgiana Perlea, Editura Polirom, Bucureti 2008, p.39
[7]

Thomas Parish, Op.cit., p.243