Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SPECIALIZARE : ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE ANUL II, GRUPA I STUDENTI : Constantinescu Ad ian Ionut C isto!i Ro"e to Nico#a

Introducere Organizaia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) este o alian format din 26 de state din America de Nord i Europa ce i-au asumat responsa ilitatea de a !ndeplini o iecti"ele cuprinse !n Tratatul semnat la # Aprilie $%#% la &as'ington( )n conformitate cu pre"ederile Tratatului* rolul fundamental al NATO este ca* prin intermediul cilor politice i militare* s apere li ertatea i securitatea statelor mem re( Tratatul Atlanticului de Nord este un document foarte concis* ce se conformeaz spiritului +artei Naiunilor ,nite i !i gsete legitimitatea !n aceast +art( )n cadrul Tratatului* rile mem re se anga-eaz si menin i s-i dez"olte capacitile de aprare* indi"idual i colecti"* oferind aza pentru planificarea aprrii colecti"e( ,n alt articol al Tratatului se refer la cadrul de lucru pentru consultri !ntre rile mem re* ori de c.te ori una dintre ele !i simte securitatea ameninat( Acest articol su liniaz importana fundamental a procesului de consultare pe scar larg care are loc !n cadrul Alianei i e/plic de ce Aliana !i asum noi misiuni menite s sporeasc securitatea !n spaiul euro-atlantic luat !n ansam lu( ,n alt articol Articolul 0 - se refer la dreptul la aprare colecti"* aa cum este pre"zut !n +arta Naiunilor ,nite( El stipuleaz c 1un atac armat asupra unuia sau a mai muli mem ri NATO "a fi considerat ca fiind un atac !mpotri"a tuturor mem rilor2( Admiterea de noi mem ri !n cadrul Alianei corespunde Articolului $3 al Tratatului* ce stipuleaz c 1alte state europene care sunt !n msur s urmeze principiile Tratatului i s contri uie la securitatea nord-atlantic pot fi in"itate la aderare2( 4up recenta aderare a 5oloniei* 6epu licii +e'e i a ,ngariei* oficiali NATO au afirmat c uile rm.n desc'ise pentru alte ri !n "iitor( 5rin alte articole ale Tratatului* fiecare din statele mem re se anga-eaz s contri uie la dez"oltarea unor relaii internaionale de pace i prietenie !ntr-o serie de moduri* inclusi" prin !ntrirea instituiilor lor pri"ate i promo"area condiiilor de sta ilitate i unstare( Tratatul pre"ede i eforturile de eliminare a conflictelor !n politicile economice internaionale ale rilor mem re i de !ncura-are a cooperrii dintre acestea( 5rincipiul fundamental de e/isten al NATO este anga-area comun !n spri-inul cooperrii reciproce !ntre statele mem re* azat pe indi"izi ilitatea i securitatea mem rilor si( Acest principiu ofer garania c nici o ar mem r nu "a fi ne"oit s se azeze doar pe propriile eforturi !n a ordarea pro"ocrilor fundamentale

legate de securitate( )n "ederea !ntririi securitii i sta ilitii spaiului euro-atlantic* Aliana este semnarea Tratatului de la &as'ington pregtit s contri uie* de la caz la caz i prin consens* la pre"enirea conflictelor i la anga-area acti" !n managementul crizelor* inclusi" operaiunile de rspuns la crize* s promo"eze pe scar larg parteneriatul* cooperarea i dialogul cu alte ri din spaiul euroatlantic* !n scopul creterii transparentei* !ncrederii reciproce i a capacitii de aciuni comune cu Aliana( +onform art $# al Tratatului sus-menionat* lim ile oficiale ale N(A(T(O( sunt engleza si franceza( rile membre ale NATO sunt7 8elgia* 8ulgaria* +anada* +e'ia* 4anemarca* Estonia* 9rana* :ermania* :recia* ,ngaria* ;slanda* ;talia* <etonia* <ituania* <u/em ourg* Nor"egia* Olanda* 5olonia* 6om.nia* 5ortugalia* 6egatul ,nit al =arii 8ritanii* >lo"acia* >lo"enia* >pania* >tatele ,nite* Turcia(

Constituirea si istoricul N.A.T.O.

;n martie $%#?* cinci state din Europa occidentala7 8elgia* 9ranta* <u/em urg* Olanda si =area 8ritanie au semnat Tratatul de la 8ru/elles* prin care au decis sa-si constituie un sistem comun de aparare si sa-si intareasca relatiile* astfel inc.t sa poata rezista unor prime-dii de natura ideologica* politica si militara* care ar fi putut fi operationalizate su forma unor amenintari directe la adresa securitatii lor( ;n perioada imediat urmatoare au urmat negocieri cu >(,(A( si +anada cu scopul de a crea o alianta unica a Atlanticului de Nord* fondata pe garantii de securitate si anga-amente mutuale intre Europa si America de Nord( Alte state europene* 4anemarca* ;slanda* ;talia* Nor"egia si 5ortugalia au fost in"itate de puterile semnatare ale Tratatului de la 8ru/elles sa participe la acest proces( Negocierile s-au finalizat in aprilie $%#%* prin semnarea tratatului de la &as'ington* care instituia un regim de securitate comun* azat pe un parteneriat intre cele $2 tari( :recia si Turcia au aderat la tratat in anul $%02* 6epu lica 9ederala :ermania in $%00* >pania in $%?2* iar 6epu lica +e'a* 5olonia si ,ngaria in $%%%( Alianta Atlanticului de Nord a fost intemeiata pe aza unui tratat la care statele au aderat in mod li er* dupa dez atere pu lica si ratificare de catre parlamentele nationale( Tratatul precizeaza drepturile acestor state* precum si o ligatiile lor internationale* conform +artei O(N(,(( Tarile mem re se anga-eaza sa imparta at.t riscurile si responsa ilitatile* c.t si a"anta-ele ce decurg din securitatea colecti"a* si sa nu inc'eie nici o intelegere internationala care sa fie incompati ila cu Tratatul( O 'otar.re cruciala pentru dez"oltarea increderii si cooperarii @est-Est a constituit-o crearea +onsiliului de +ooperare Nord-Atlantic-N(A(+(+( (transformat in $%%A in +onsiliul 5arteneriatului Euro Atlantic-E(A(5(+()* a".nd drept scop consultarea si cooperarea politica* militara* economica si stiintifica dintre tarile mem re N(A(T(O( si noile democratii emergente din Europa +entrala si de Est( ,n e"eniment important in istoriA N(A(T(O a fost reuniunea inaugurala a +onsiliului de +ooperare Nord Atlantic (N(A(+(+() din 23 decem rie $%%$* cu participarea ministrilor Afacerilor E/terne* sau a reprezentantilor tarilor N(A(T(O( si a 6 tari din Europa +entrala si de Est* (printre care si 6om.nia) precum si a B tari altice( 6olul N(A(+(+( a fost acela de a facilita cooperarea intre toate tarile* la toate ni"elurile* pri"ind securitatea si c'eltuielile legate de acest

domeniu* de a supra"eg'ea procesul de dez"oltare a unor legaturi institutionale mai str.nse* precum si a unor legaturi neoficiale( +ele $$ state succesoare ale ,niunii >o"ietice* ce au constituit +omunitatea >tatelor ;ndependente (+(>(;() s-au alaturat acestui proces in martie $%%2( Alianta Nord Atlantica era considerata desc'isa si altor state europene in masura sa promo"eze principiile Tratatului si sa contri uie la >ecuritatea din zona Atlanticului de Nord( >-a 'otar.t initierea unui studiu detaliat asupra oportunitatii si criteriilor de eligi ilitate pentru statele ce si-ar manifesta dorinta de a adera la Alianta( +onsiliul Atlanticului de Nord a declarat ca toti "iitorii noi mem ri ai N(A(T(O( "or fi mem ri de drept ai Aliantei* ucur.ndu-se de toate drepturile si asum.ndu-si toate o ligatiile pe care le implica acest statut* adaug.nd ca atunci c.nd e/tinderea N(A(T(O( "a a"ea loc* 'otar.rea "a fi luata in urma studierii fiecarui caz in parte* unele tari put.nd fi acceptate inaintea altora( Aliatii si-au reafirmat "ointa de a intari structurile de cooperare care sa se poata e/tinde asupra tarilor de pe intreg continentul european* not.nd faptul ca largirea N(A(T(O( tre uie inteleasa si in acest conte/t( =inistrii de e/terne ai tarilor N(A(T(O( si ai partenerilor de cooperare din +onsiliul de +ooperare Nord Atlantica reuniti la >intra* in 5ortugalia la B3 mai $%%A au sta ilit transformarea N(A(+(+( in +onsiliul 5arteneriatului Euro-Atlantic* ca urmare a succesului acti"itatii desfasurate de la infiintare in $%%$ si in scopul intaririi si largirii cooperarii politice si militare intre statele N(A(T(O( si statele partenere de cooperare( <a 2A mai $%%A +onsiliul Atlanticului de Nord a apro at Actul de 9undamentare a 6elatiilor =utuale* +ooperare si >ecuritate dintre N(A(T(O( si 9ederatia 6usa* ce fusese negociat in prima parte a anului $%%A intre primul ministru rus E"g'eni 5rimaCo" si secretarul general al N(A(T(O( Da"ier >olana( >emnarea acestui document creeaza cadrul necesar pentru sta ilirea unui conte/t sta il de parteneriat intre Alianta Nord Atlantica si 9ederatia 6usa* urmarind atingerea unor interese comune "iz.nd cresterea sta ilitatii europene si realizarea unei Europe ,nite( 4ocumentul se compune din patru sectiuni( ;n prima sectiune se detaliaza principiile pe aza carora se fundamenteaza parteneriatul dintre N(A(T(O( si 6usia( 5rintre acestea se afla 'otar.rea am elor parti de a respecta normele de drept international* asa cum sunt reflectate in +arta O(N(,( si in documentele O(>(+(E(( Am ele parti au cazut de acord sa intareasca Organizatia pentru >ecuritate si +ooperare in Europa in scopul crearii unei zone de securitate si sta ilitate pe continentul nostru( >ectiunea a doua se refera la crearea unui nou forum7 +onsiliul

5ermanent ;ntrunit N(A(T(O( E 6usia a".nd drept scop consultarea si cooperarea dintre cele doua parti( >ectiunea a treia sta ileste domeniile de consultare si cooperare* incluz.nd pre"enirea si solutionarea conflictelor* actiunile de mentinere a pacii* pre"enirea proliferarii armelor de distrugere in masa* sc'im ul de informatii in pro leme de securitate si aparare si de constructie a fortelor armate* recon"ersia industriei de aparare spre productia ci"ila* protectia mediului in acti"itatile militare* pregatirea pentru limitarea urmarilor unor dezastre( ,ltima sectiune* a patra este consacrata unor pro leme strict militare( >tatele mem re N(A(T(O( reafirma decizia lor de a nu planifica si desfasura armament nuclear pe teritoriile statelor ce "or fi primite in alianta ca noi mem ri si de a nu modifica in nici un fel politica nucleara a N(A(T(O( sau de a opera modificari in sensul intaririi capa ilitatii nucleare a N(A(T(O(( ,n document similar a fost semnat de N(A(T(O( cu ,craina imediat dupa semnarea celui cu 6usia (+arta N(A(T(O(-,craina)( >ummit-ul de la =adrid a consacrat principalele sc'im ari ce au a"ut loc in perioada scursa de la incetarea raz oiului rece in Europa7 anga-amentul statelor N(A(T(O( de a-si asigura securitatea si aparareaF sta ilirea +onsiliului 5arteneriatului Euro-Atlantic (E(A(5(+() care reuneste impreuna toate statele mem re ale O(>(+(E( capa ile si doritoare de a actiona impreuna in cadrul unui proces de cooperare in domeniul cresterii securitatii continentaleF dez"oltarea 5arteneriatului pentru 5ace* ca un program de cooperare militara* destinat sa perfectioneze a ilitatea aliatilor si partenerilor acestora de a actiona impreuna in situatii de crizaF introducerea unor noi mecanisme pentru realizarea unor relatii mai str.nse si permanente cu 6usiaF aplicarea unei +arte pentru un parteneriat distinct cu ,crainaF primirea de noi mem ri si largirea alianteiF optimizarea structurii de comanda a aliantei astfel inc.t aceasta sa poata performa toate atri utele managementului crizelor si conducerea actiunilor de pace inclusi" cu participarea tarilor partenereF dez"oltarea unei ;dentitati de >ecuritate Europeana in cadrul N(A(T(O( si asigurarea capa ilitatii ,niunii Europei Occidentale (,(E(O() de a conduce operatii militare utiliz.nd* pe aza de imprumut* infrastructura* mi-loacele si capacitatile militare ale N(A(T(O(F sta ilirea unui dialog cu tarile din azinul mediteranean* destinat sa contri uie la cresterea securitatii si sta ilitatii in aceasta zona si sa promo"eze intelegerea intre statele din regiune( ;n zilele de 2B si 2# aprilie $%%% la &as'ington a a"ut loc o noua reuniune la ".rf a sefilor de stat si de gu"erne ai tarilor N(A(T(O(( >emnificatia acestei reuniuni este cu totul

deose ita* ea marc.nd ani"ersarea (la # aprilie) a cincizeci de ani de la constituirea N(A(T(O(( Totodata a fost apro at noul concept strategic al aliantei* iar trei state foste mem re ale Tratatului de la @arso"ia* +e'ia* 5olonia si ,ngaria au fost admise oficial ca mem re ale Aliantei( <a data de 2$ noiem rie 2332* are loc la 5raga un nou summit !n cadrul caruia se afirm7 GNoi* sefii de stat si de gu"ern ai tarilor mem re NATO* intalniti pentru a e/tinde si intari Alianta* pentru a face fata noilor amenintari si serioaselor pro"ocari la adresa securitatii* uniti prin spiritul comun al Tratatului de la &as'ington* ne anga-am sa transformam Alianta intarind-o cu noi capacitati si noi relatii cu partenerii nostri2( +onform acestei noi strategii* 8ulgaria* Estonia* <etonia* <ituania* 6omania* >lo"acia si >lo"enia sunt in"itate sa inceapa procesul de aderare la Alianta( +a urmare a acestui fapt la data de 26 martie 233B la 8ru/elles* are loc semnarea 5rotocoalelor de Accedere !n structurile Alianei a acestor ri( 6omania !nc'eie procesul politic de aderare la Alianta Nord-Atlantic la 0 fe ruarie 233# !n urma apro rii de catre 9ranta a documentelor de ratificare i prin legea nr( 22 din $ martie 233# aderar la Tratatul Atlanticului de Nord* semnat la &as'ington la # aprilie $%#%( Cartierul General al NATO +artierul :eneral al NATO din 8ru/elles este at.t sediul politic al Alianei* c.t i reedina permanent a +onsiliului Nord-Atlantic( Aici se afl irourile 6eprezentanilor permaneni i ale delegaiilor naionale* ale >ecretarului :eneral i >ecretariatului ;nternaional* ale reprezentanilor militari naionali* ale preedintelui +omitetului =ilitar i >tatului =a-or =ilitar ;nternaional( 4e asemenea* gzduiete i misiunile diplomatice ale statelor 5artenere* >tatul ma-or pentru consultare* comand i control (+B) al +artierului :eneral* precum i unele agenii ale NATO( <a +artierul :eneral al NATO lucreaz apro/imati" B$03 de anga-ai permaneni( 4intre acetia* circa $#33 sunt mem ri ai delegaiilor naionale i reprezentani militarH naionali la NATO( >ecretariatul ;nternaional i ageniile internaionale numr apro/imati" $B33 de salariai ci"ili* iar >tatul =a-or =ilitar ;nternaional are B03 de mem ri* dintre care circa ?3 de ci"ili( 4e asemenea* reprezentanii oficiali ai misiunilor diplomatice sau ai irourilor de legtur din rile 5artenere dispun de irouri la +artierul :eneral al NATO( Sarcinile i misiunile fundamentale ale NATO

5rincipiul fundamental de e/isten al NATO este anga-area comun !n spri-inul cooperrii reciproce !ntre statele mem re* azat pe indi"izi ilitatea securitii mem rilor si( Acest principiu asigur faptul c nici o ar mem r nu este ne"oit s se azeze doar pe propriile eforturi naionale !n a ordarea pro"ocrilor fundamentale legate de securitate( Obiectivul primordial al NATO este aprarea libertii i securitii membrilor si prin mijloace politico-militare. Aceasta se realizeaz prin politica defensiv de securitate a NATO bazat pe 3 elemente: dialo ul! cooperarea i meninerea capacitii defensive colective ( 6ealizarea acestui o iecti" poate fi pus !n prime-die de riscurile unor crize i conflicte care s afecteze securitatea spaiului euro-atlantic( 4e aceea* Aliana nu asigur numai aprarea mem rilor si* dar contri uie i la asigurarea pcii i sta ilitii !n regiune( )n "ederea !ntririi securitii i sta ilitii spaiului euro-atlantic* Aliana este pregtit s contri uie* de la caz la caz i prin consens* la pre"enirea conflictelor i la anga-area acti" !n managementul crizelor* inclusi" operaiunile de rspuns la crize* s promo"eze pe scar larg parteneriatul* cooperarea i dialogul cu alte ri din spaiul euroatlantic* !n scopul creterii transparenei* !ncrederii reciproce i a capacitii de aciune comune cu Aliana Nord-Atlantic( Aliana reprezint manifestarea practic a efortului colecti" depus de ctre mem rii si pentru susinerea intereselor lor comune !n pro lema securitii( Ataamentul NATO fa de legtura transatlantic este indispensa il( Aliana este anga-at !ntr-un parteneriat puternic i dinamic !ntre Europa i America de Nord !n spri-inul "alorilor i intereselor pe care le au !n comun( =eninerea unei capa ilitimilitare adec"ate !n "ederea aciunii colecti"e pentru aprarea comun rm!ne punctual central al o iecti"elor de securitate ale Alianei( O astfel de capa ilitate* !mpreun cu solidaritatea politic* reprezint esena capacitii Alianei de a pre"eni orice !ncercare de a face uz de for sau de intimidare i garanteaz faptul c o agresiune militar direct !mpotri"a Alianei nu ar putea a"ea sori de iz !nd( 5entru realizarea o iecti"ului principal de aprare i asigurare a sta ilitii* Organizaia Atlanticului de Nord i-a asumat urmtoarele misiuni fundamentale de securitate7 $( s fa"orizeze un mediu sta il de securitate euroatlantic prin anga-area !n rezol"area disputelor pe cale panicF

2( s se constituie !ntr-un forum de consultri !ntre aliai asupra pro lemelor care aduc atingeri intereselor lor "itale i pentru coordonarea eforturilor !n direcia contracarrii riscurilor i ameninrilor comuneF B( descura-area i aprarea !mpotri"a ameninrilor cu agresiunea la adresa statelor mem re conform art( 0 i 6 din Tratatul de la &as'ingtonF #( pregtirea i anga-area acti" !n gestionarea crizelor* inclusi" !n desfurarea operaiunilor de rspuns la crizeF 0( lrgirea i !ntrirea parteneriatului* cooperrii i dialogului cu celelalte ri din zona euroatlantic* pentru a mari transparena* !ncrederea reciproc i capacitatea pentru aciuni comune Condiiile pentru a deveni membru al NATO )n ceea ce pri"ete aderarea de noi mem ri* NATO adopt o poziie desc'is( Orice stat european care promo"eaz principiile Tratatului de la &as'ington i contri uie la securitatea zonei Euro-Atlantice poate de"eni mem ru al Alianei la in"itaia +onsiliului Nord-Atlantic( 4e asemenea* pentru a de"eni mem ru al NATO* statelor li se solicit !ndeplinirea unor criterii politice* economice i militare pentru a garanta c pot reprezenta at.t contri utori* c.t i eneficiari ai securitii promo"ate de Alian( 5entru a spri-ini aderarea de noi state* NATO ela oreaz un 5lan de Aciuni pentru Aderare (=A5) menit s sta ileasc cadrul general prin care poate fi acordat asisten i suport practic pri"ind toate aspectele calitii de mem ru al NATO( 4ocumentul !n cauz este conceput !n scopul de a asista rile care doresc s adere la Alian !n pregtirile pe care acestea le fac* oferind consultaii* asisten i a-utor practic !n toate aspectele pri"ind calitatea de mem ru al NATO( Caracteristicile sale principale sunt7 I prezentarea de ctre mem rii aspirani a unor programe naionale anuale indi"iduale* referitoare la pregtirile pe care acetia le fac !n "ederea unei "iitoare aderri* acoperind aspecte politice* economice* de aprare* de resurse* de securitate i legaleF

I un mecanism de e"aluare corect i imparial a progreselor !nregistrate de rile aspirante !n programele lor* incluz.nd at.t consiliere politic c.t i te'nic* precum i !ntrunirile anuale la ni"el de +onsiliu* pentru e"aluarea progreselorF I centre de informare care s a-ute la coordonarea asistenei oferite rilor aspirante* de ctre NATO i rile mem re* !n domeniile aprrii i militarF I o metod de planificare a aprrii pentru rile aspirante* care include ela orarea i re"izuirea o iecti"elor de planificare con"enite( =A5 ofer rilor aspirante un sistem concret de control i consiliere din partea NATO* asupra pregtirilor pe care acestea le fac !n "ederea "iitoarei aderri( Acesta ofer o gam de acti"iti menite s susin candidatura fiecrei ri interesate( Etape ale procesului de aderare la NATO $( solicitarea aderariiF 2( adresarea in"itatiei oficiale de a adera din partea AlianteiF B( trimiterea scrisorii de intentie care sa confirme interesul*"ointa si capacitatea statului respecti" de a-si asuma o ligatiile ce decurg din statutul de mem ruF #( semnarea 5rotocoalelor de aderare de catre statele aliate si ratificarea acestoraF aderarea cu drepturi depline la Alianta(

Principalele instituii ale NATO a. "tructura #ivil Consiliul Nord-Atlantic +onsiliul Nord-Atlantic (NA+)* este principala autoritate decizional a Alianei NordAtlantice i este alctuit din 6eprezentani permaneni ai tuturor statelor mem re* care se !ntrunesc cel puin o dat pe sptm.n( +onsiliul se !ntrunete i la ni"el !nalt* !n prezena minitrilor de e/terne* a minitrilor aprrii sau a efilor de gu"ern* a".nd aceeai autoritate i

puteri decizionale* iar deciziile sale au acelai statut i aceeai "aliditate* indifferent de ni"elul !ntrunirii( +onsiliul este singurul organism !nfiinat oficial prin Tratatul Nord-Atlantic i in"estit cu autoritatea de a sta ili 1at!tea organisme su sidiare c!t este necesar2* !n scopul aplicrii Tratatului( Atunci c.nd tre uie adoptate decizii* se acioneaz pe aza unanimitii i a acordului comun( Nu se "oteaz i nu se iau decizii dup principiul ma-oritii( <ucrrile +onsiliului sunt pregtite de comitetele su ordonate cu responsa ilitate !n domenii politice specifice( O mare parte din aceast munc re"ine +omitetului politic la ni"el !nalt (>5+)* alctuit din reprezentani permaneni ad-unci* uneori !ntrit cu e/peri naionali !n domenii care au legtur cu su iectul dez aterii( +.nd +onsiliul se !ntrunete la ni"el de minitri ai aprrii* sau trateaz pro lemede aprare i c'estiuni referitoare la strategia aprrii* alte comitete la ni"el !nalt* precum :rupul e/ecuti" de lucru* pot fi implicate ca organisme consultati"e principale( 4ac pe agenda de lucru a +onsiliului se afl pro leme financiare* !n funcie de natura lor* +omisia superioar pentru resurse* unul din +omitetele pentru uget (ci"il sau militar)* sau +omitetul pentru infrastructur* "a fi responsa il pentru pregtirea acestor lucrri( )n funcie de su iectul supus discuiei* comitetul superior* responsa il !n domeniul respecti"* preia rolul conductor !n pregtirea !ntrunirilor +onsiliului i !n aplicarea deciziilor adoptate de ctre acesta( >ecretariatul +onsiliului este asigurat de ctre di"iziile i irourile rele"ante ale

>ecretariatului ;nternaional* !n special de ctre >ecretariatul E/ecuti"* care deine un rol coordonator !n asigurarea e/ecutrii mandatelor +onsiliului i !n !nregistrarea i difuzarea deciziilor adoptate( >ecretarul E/ecuti" este i >ecretarul +onsiliului( Secretariatul eneral >ecretarul :eneral este un funcionar de rang !nalt* numit de ctre gu"ernele rilor mem re !n funcia de preedinte al +onsiliului Nord-Atlantic* al +omitetului pentru 5lanificarea Aprrii i al :rupului pentru 5lanificare NuclearF preedinte !n funciune al altor comitete superioare ale NATOF >ecretar :eneral i ef e/ecuti" al NATO( Totodat* el este i preedintele +onsiliului pentru 5arteneriat Euro-Atlantic i al :rupului de +ooperare =editeranean* dar i preedinte asociat (!mpreun cu reprezentantul 6usiei i reprezentantul rilor mem re ale

NATO* funcion.nd ca preedinte onorific) al +onsiliului 5ermanent +omun NATO-6usia( 4e asemenea* este i preedinte asociat* alturi de reprezentantul ucrainean* al +omisiei NATO,craina( >ecretarul :eneral este responsa il cu promo"area i diri-area procesului de consultare i de adoptare a deciziilor !n cadrul Alianei( El poate propune teme de discuie i elemente decizionale i este a ilitat s rezol"e pe cale amia il posi ilele di"ergene !ntre rile mem re( Este responsa il de conducerea >ecretariatului ;nternaional i este principalul purttor de cu".nt al Alianei* at.t !n relaiile e/terne i !n comunicarea i contactele cu gu"ernele mem re* c.t i cu mass-media( Anders 9og' 6asmussen este >ecretarul :eneral N(A(T(O din 233% pina in prezent( Comitetul pentru Planificarea Ap!r!rii +omitetul pentru 5lanificarea Aprrii (45+) este compus !n mod normal din 6eprezentani permaneni* dar se !nt.lnete la ni"el de minitri ai aprrii cel puin de dou ori pe an i trateaz ma-oritatea pro lemelor i su iectelor legate de planificarea aprrii colecti"e( +u e/cepia 9ranei* toate rile mem re sunt reprezentate !n acest forum( +omitetul pentru 5lanificarea Aprrii ofer consiliere autoritilor militare ale NATO i* !n aria responsa ilitii sale* are aceleai funcii i atri uii* precum i aceeai autoritate ca i +onsiliul asupra pro lemelor aflate !n competena sa( <ucrrile +omitetului pentru planificarea aprrii sunt pregtite de o serie de comitete su ordonate cu responsa iliti specifice* !n special de +omitetul de 6e"izuire a Aprrii* care supra"eg'eaz procesul de planificare a forelor !n cadrul NATO i e/amineaz alte c'estiuni legate de structura militar integrat( Asemenea +onsiliului* +omitetul pentru 5lanificarea Aprrii se adreseaz comitetului superior competent* pentru pregtirea lucrrilor sale i aplicarea deciziilor luate( Grupul pentru planificare nuclear! =initrii aprrii din rile mem re care fac parte din +omitetul NATO de planificare a aprrii se !ntrunesc la inter"ale regulate !n cadrul :rupului pentru 5lanificare Nuclear (N5:)* pentru a discuta c'estiuni politice specifice asociate forelor nucleare( Aceste discuii acoper o gam larg de su iecte de politic nuclear* care includ sigurana* securitatea i "ia ilitatea

armelor nucleare* sistemele de informaii i comunicaii* c'estiuni asupra desfurrii de fore i alte pro leme generale de interes comun* ca de e/emplu controlul armelor nucleare i proliferarea nuclear( 5olitica nuclear a Alianei este inut su re"izuire* iar deciziile de modificare sau adaptare a acesteia !n lumina noilor e"oluii* precum i cele de actualizare i de modificare a procedurilor de consultare i planificare* sunt adoptate !n comun( <ucrrile :rupului de 5lanificare Nuclear sunt pregtite de un +omitet e/ecuti" al N5: compus din mem ri ai delegaiilor naionale ale rilor care fac parte din N5:( +omitetul e/ecuti" efectueaz lucrri detaliate !n numele reprezentanilor permaneni ai N5:( Acesta se !nt.lnete cu regularitate sptm.nal i mai des* dac este cazul( :rupul N5: la ni"el !nalt (J<:) a fost !nfiinat ca organ consultati" superior al N5: pe pro leme de politic i planificare nuclear( )n $%%?-$%%%* pe l.ng atri uiile sale iniiale* J<: a preluat i funciile i responsa ilitile :rupului la Ni"el )nalt pentru 5rotecia Armamentului (><&5:)* care a"ea ca misiune supra"eg'erea pro lemelor pri"itoare la sigurana* securitatea i "ia ilitatea armelor nucleare( J<: este prezidat de >tatele ,nite i este compus din factori de decizie i e/peri naionali( :rupul se !ntrunete de c.te"a ori pe an pentru a discuta aspecte ale politicii* planificrii i situaiei forelor nucleare ale NATO* precum i c'estiuni pri"ind sigurana* securitatea i "ia ilitatea(

b. "tructura militara Comitetul "ilitar +omitetul militar este alcatuit din ofiteri superiori din tarile mem re detasati la sediul din 8ru/elles al Aliantei( 6olul sau "izeaza* !n principal* consiliere si recomandari (adresate autoritatilor politice NATO) !n domeniul militar( 4e asemenea* el contri uie la ela orarea conceptelor strategice generale ale Aliantei( +omitetul =ilitar se !ntruneste saptam.nal (+onsiliul Atlanticului de Nord se reuneste !n fiecare miercuri* iar reprezentantii +omitetului =ilitar se !nt.lnesc -oia* pentru a putea aplica !n

cel mai scurt timp deciziile acestuia)( 5resedintele +omitetului =ilitar este ales de sefii de >tat ma-or si are un mandat de trei ani( Statul "a#or "ilitar International >tatul =a-or =ilitar ;nternational spri-ina acti"itatea +omitetului =ilitarF aceasta structura este alcatuita din personalul militarH detasat de fiecare stat mem ru si din personal administrati" ci"il( )n fruntea sa se afla un director cu rang de general cu trei stele* numit de catre tarile mem re la propunerea +omitetului =ilitar( )n su ordinea acestuia se afla cei doi +omandanti >trategici E +omandantul >uprem al 9ortelor Aliate din Europa (>A+E,6)* cu sediul la >'ape* !n 8elgia* si +omandantul >uprem al 9ortelor Aliate din zona Atlanticului (>A+<ANT)* cu sediul la NorfolC* !n >,A -* precum si :rupul de 5lanificare 6egionala +anada-,> (+,>65:)* cu sediul la Arlington* !n >,A( Adunarea Atlanticului de Nord $NAA% ;mportanta pe care Alianta o acorda dialogului politic !ntre reprezentantii directi ai cetatenilor din statele mem re se concretizeaza si prin constituirea* !n $%%0* a Adunarii 5arlamentare (initial denumita Adunarea Nord-Atlantica)( =em rii Adunarii sunt numiti de catre si din r.ndul parlamentelor statelor mem re* urm.nd procedurile nationale si !n functie de ponderea pe care partidul politic din care fac parte o are !n parlamentul respecti"( =isiunea principala a Adunarii "izeaza dez ateri pe teme de interes comun si apropierea diferitelor opinii e/primate !n cadrul acestei institutii( NAA se reuneste !n sesiune plenara de doua ori pe an !n capital unei tari mem re* la in"itatia parlamentului acesteia( Adunarea Atlanticului de Nord este structurata !n cinci comisii7 +omisia politica* +omisia de aparare si securitate* +omisia economica* +omisia stiintifica si te'nica si +omisia pentru pro leme ci"ile(

Aderarea Romniei la NATO


Romnia a solicitat formal aderarea la NATO n 1993. Un an mai trziu, Romnia a fost primul stat care rspunde in itaiei lansate de NATO de a participa la !arteneriatul pentru !ace, pro"ram destinat cooperrii euro#atlantice n materie de securitate, cu rol ma$or n procesul de includere a noi mem%ri n NATO. &n aprilie 1999, NATO a lansat !lanul de aciune n ederea admiterii de noi mem%ri '(em%ers)ip Action !lan # (A!*. &n cadrul acestui mecanism, Romnia i#a ela%orat propriul !lan na ional anual de pre"tire

pentru aderare '!NA*, care sta%ilete o%iecti e, msuri i termene de realizare n ederea orientrii, susinerii i e alurii eforturilor fcute n pre"tirea pentru aderarea la Alian . +a ,ummit#ul NATO de la !ra"a '-1#-- noiem%rie -..-*, pe %aza e alurii pro"reselor nre"istrate de statele candidate, efii de state i de "u erne ai trilor mem%re ale NATO au decis in itarea Romniei, alturi de alte ase state / 0ul"aria, 1stonia, +etonia, +ituania, ,lo acia, ,lo enia, s nceap con or%irile de aderare la Aliana Nord#Atlantic. Am%asadorii statelor mem%re NATO au semnat !rotocoalele de aderare la NATO pentru Romnia i celelalte ase state in itate s adere, n cadrul unei ceremonii desf urate la 0ru2elles la -3 martie -..3. 4up semnarea !rotocoalelor, pentru acomodarea cu modul de lucru al NATO, statele in itate au fost implicate treptat n acti itile Alianei, prin participarea, ca o%ser atori, la lucrrile ma$orit ii structurilor aliate. +a -9 martie -..5, Romnia a aderat la NATO.

&iblio rafie
$( Andrei 5opescu* ;on 4iaconu* Or anizaii europene si euroatlantice!,ni"ersul -uridic* 8ucureti* 233%F
2. 'ttp7KKLLL(nato(intKcpsKenKnatoli"eKinde/('tm 3. 'ttp7KKLLL(scritu e(comKstiintaKstiinte-politiceKO6:AN;MAT;A-T6ATAT,<,;-

AT<ANT;%$%%#(p'p
4. 'ttp7KKistorie(scienceline(roK;>TO6;ANNATONNNO6:AN;MAT;ANT6ATAT,<,;NAT<

ANT;+,<,;N4ENNO64N6B3?N0#2N$('tml 'ttp7KKnato(mdKuploadsKsiteO23docsKnatoO23-O23g'idO23informati"O23finaaal(pdf