Sunteți pe pagina 1din 3

ADMINISTRAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN CADRUL PRIMARIEI MERA, JUDETUL VRANCEA Introducere Capito u !

" #u$ete e oca e% concept, &tructur' (i core a)ii cu ce e a te co*ponente a e &i&te*u ui +u$etar 1.1. Locul Bugetului local n cadrul Bugetului public naional 1.1.1. Conceptul de buget local i autonomia financiar local 1.1.2. Corelaiile bugetului local cu bugetul administraiei centrale de stat 1.1.3. Veniturile i cheltuielile bugetelor locale 1.1.4. Pricipiile i regulile bugetelor locale 1.1.5. Competene i responsabiliti pi ind bugetele locale 1.1.!. Particulariti ale elaborrii i aprobrii bugetelor locale 1.2. Bugetul public-consideraii generale 1.1.1. "efinirea #ugetului public si natura $uridic% a bugetului de stat 1.1.2. &istemul unitar de bugete 1.1.3. 'olul bugetului de stat i principiile bugetare 1.1.4. Procesul bugetar public (n 'om)nia 1.1.5. *specte pri ind procesul bugetar la ni elul +niunii ,uropene -nu este obligatoriu. Capito u , " I*po-ite e (i ta.e e oca e, re&ur&e i*portante /n rea i-area 0enituri or +u$ete or oca e 2.1. Conceptul de impozite i taxe locale 2.2. Elementele tehnice ale impozitelor i taxelor locale 2. . Clasi!icarea impozitelor i taxelor locale 2.".#rezentarea i aezarea impozitelor i taxelor locale 2.4.1. *e/area impo/itul i ta0ei pe cldiri 2.4.2. *e/area impo/itul i ta0ei pe teren 2.4.3 *e/area ta0ei pentru eliberarea certificatelor1 a i/elor i autori/aiilor 2.4.4. *e/area ta0ei pentru folosirea mi$loacelor de reclam i publicitate 2.4.5. 2mpo/itul pe spectacole 2.4.! *e/area ta0ei hoteliere 2.4.3.*e/area ta0elor speciale 2.4.4. *e/area altor ta0elor locale 2.4.5. 6a0ele $udiciare de timbru 2.4.17. 6a0ele e0tra$udiciare de timbre 2.4.11. ,6C8. Capito u 1 " Ad*ini&trarea i*po-ite or (i ta.e or oca e /n co*una Mera, 2ude)u Vrancea .1. #rezentarea comunei $era i a organiz%rii administrati& ' teritoriale .2. $etode de !undamentare a &eniturilor n elaborarea bugetului local al comunei $era( )udeul *rancea . . +undamentarea &eniturilor proprii pro&enite din impozite i taxe locale n cadrul comunei $era( )udeul *rancea .". ,naliza ncas%rilor din impozitele i taxele locale la bugetul local al comunei $era( )udeul *rancea n perioada 2-11 ' 2-1 Capito u 3 9 Conc u-ii (i propuneri pri0ind i*+un't'irea acti0it'ii de co ectare i cretere a 0enituri or din i*po-ite i ta.e oca e /n co*una Mera, 2udeu Vrancea #i+ io$ra4ie

#I#LIO5RA6IE ORIENTATIVA STUDENTII POT UTILIZA SUPLIMENTAR SI ALTE SURSE SUPLIMENTARE PENTRU INTOCMIREA LUCRARII DE LICENTA 1.,mil #lan1 :*dministrarea finanelor publice locale;1 ,ditura <umina <e01 #ucureti 1555= 2.,milian "rehu1 .a.1 :#ugetul public i contabilitatea unitilor bugetare;1 ,diia a 2V>a actuali/at1 ,ditura *gora1 #acu1 2772= 3.?heorghe @ilip1 .a.1 :@inane;1 ,ditura Aunimea1 2ai1 2772= 4.<uminia 2onescu1 :Contabilitatea instituiilor din administraia public local;1 ,ditura ,conomic 1 #ucureti1 2771= 5.?heorghe Banolescu1;#uget 9 abordare economic i financiar;1 ,ditura ,conomic1 #ucureti1 1553= !.<ucica Batei1 :Banagementul de/ oltrii locale;1 ,diia a 22 9a1 ,ditura ,conomic1 #ucureti 1555= 3. @lorin 6udor1 <ucian "omnieanu1 *specte teoretice i practice pri ind soluionarea contestaiilor (n materie fiscal1 ,d. "idactic i Pedagogic '*1 #ucureti1 2717= 4.*nton Parlagi1 .a.1 :&er iciile publice locale;1 ,ditura ,conomic #ucureti 2771= 5.Corneliu <i iu Popescu1 : *utonomia local i integrarea european;1 ,ditura *ll #ecC1 #ucureti 1555= 17.*nton 6rilescu1 :*ctele administraiei publice locale;1 ,ditura *ll #ecC1 #ucureti1 2772= 11. ?heorghe Voinea1 :@inane <ocale;1 ,ditura Aunimea1 2ai1 2772= 12.*dam "rgoi1 2oan <a/r1 .rept !inanciar1 ,ditura 'isoprint1 Clu$ Dapoca1 2774= 13.*ntoniu1 D.1 B. *dochiei1 E. Cristea1 2. Deagoe1 ". "umitrescu1 V. 2lie1 +inanele ntreprinderilor( *&,1 #ucureti1 15531 p. 2!5 i urm.= 14. Condor1 2.1 .reptul !inantelor publice, ,ditura F@undaia 'om)nia de Baine;1 277!= asupra populaiei /om0niei n secolul 21( ,ditura *<PE* B"D1 #u/u1 2773= 15. ?liga1 2.1 .rept !inanciar public( ,ditura *<<1 #ucureti1 1554= 1!. <alumiGre1 P.1 Les +inances publi1ues( <ibrairie *rmand Colin1 Paris1 1537 = 13. Boteanu1 6. coordonator1 +inane. Buget( ,ditura ,conomic1 #ucureti1 2771= 14. Boteanu1 6. +inane publice - 2ote de curs i aplicaii pentru seminar 1 ,ditia a 222 >a re i/uit1 ,ditura +ni ersitar1 #ucureti1 2711= 15. Boteanu1 6.1 Buget si trezorerie public%( ,ditura +ni ersitar1 #ucureti1 2774= 27. B. Ht. Binea1 C. @. Costa1 .reptul +inanelor #ublice( ol 21 ,ditura Iolters JluKer1 #ucureti1 2774= 21. &usanu1 B.1 +inane publice3 concepte( principii( politici1 ,d. ,uroplus1 ?alai1 2774= 22. V'c're , I7, 8coordonator9, 6inan)e pu+ ice, Ed7 Didactic' (i Peda$o$ic' R7A7, #ucure(ti, ,::;< 23.&toica1 ,.1 .escentralizarea !inanciar% a ser&iciilor publice locale( ,ditura :"areco;1 #ucureti1 27741 p.27 i urm. 24.7@lorin 6udor1 <ucian "omnieanu1 ?hidul fiscal al contribuabililor persoane $uridice1 ,d. "idactic i Pedagogic '*1 #ucureti1 2717= 25. @lorin 6udor > *dministrarea finanelor publice i a bugetului 9 Curs uni ersitar1 ,ditura ?alai +ni ersitL Press1 2775= 2!. @lorin 6udor > @iscalitate. Betode i tehnici fiscale 9 Curs uni ersitar1 ,ditura ?alai +ni ersitL Press1 2774= 23.*ndroniceanu1 *. 9 Banagement public1 ,d. ,conomic1 #ucureti1 1555= 24.*ndroniceanu1 *. 9 Douti (n managementul public1 ,d. +ni ersitar1 #ucureti1 2774= 25.'oman C.1 ?estiunea financiar a entitilor publice locale1 ,d. ,conomic1 #ucureti1

2773= 37. 'oman C.1 ?estiunea financiar a instituiilor publice1 ,d. ,conomic1 #ucureti1 277!= 31.Bihalcea1 <.1 -coordonator. > @inane publice1 ,d. "idactic i Pedagogic1 #ucureti1 2773= Le$i& aie% MMM <egile bugetului de stat anuale= MMM <egea nr. 215N2771 pri ind administraia public local1 republicata si actuali/ata= MMM <egea nr. 233N277! pri ind finanele publice locale1 actuali/ata= MMM <egea nr. 531N2773 pri ind codul fiscal= MMM <egea nr. 577N2772 pri ind finanele publice1 actuali/ata. Re&ur&e internet% MMM httpONNeur>le0.europa.eu MMM httpONN isualeconomics.com MMM httpONNKKK.eur>le0.europa.eu MMM httpONNKKK.europarl.europa.eu MMM httpONNKKK.insse.roN MMM httpONNKKK.mathKorCs.comN