Sunteți pe pagina 1din 4

SAM Sarichioi Judetul Tulcea Prof.

TIT CUPRIAN

Semestrul II, 2008 200! U"itatea de i"#atare

CA$CU$ A$%&'RIC ( )*RMU$&

&le#ul+ Clasa a ,II(a Total -u"cte o.ti"ute+

/ata+ ........ martie 200!

Test de verificare
Din oficiu se acord 10puncte. Timp de lucru: 50 minute 1. 8p Sa se calculeze: U" e0em-lu de re1ol#are+ a) 0 (5 0 + 3) a) 0 (5 0 + 3) = 0 5 0 + 0 3 = 10 0 + # 0 3 0 ( 0 3 ) !) c) 5 0 ( " 0 + 5) . 10 p Sa se calculeze: a) ( 30 ) !) (8 0 3) c) ( 0 + 5) U" e0em-lu de re1ol#are+ a) ( 30 ) = (30 ) 30 +
= & 0 1 0 + "

Numarul 1 $ezol%rile celelalte ale ele%ului 2adic3 -u"ctul . si c4+

$ezol%rile celelalte ale ele%ului 2adic3 -u"ctul . si c4+

3.

10 p

Sa se calculeze: a) ( 30 + " )( 30 " ) !) ( 0 + ' )( 0 ' ) c) ( ' 3 )( 3 + ' )

U" e0em-lu de re1ol#are+ a) ( 30 + " )( 30 " ) = (30 ) " = & 0 1#

$ezol%rile celelalte ale ele%ului 2adic3 -u"ctul . si c4+

".

10 p

Sa se calculeze utilizand formula patratului unui !inom: a) &3 !) 5" c) ##

U" e0em-lu de re1ol#are+ a) &3 = (&0 + 3) = &0 + &0 3 + 3 = 8100 + 5"0 + & = 8#"& sau
&3 = (100 ') = 100 100 ' + ' = 10000 1"00 + "& = 8#"&

$ezol%rile celelalte ale ele%ului 2adic3 -u"ctul . si c4+

5.

10p Sa se calculeze utilizand produsul sumei cu diferenta: a) &" 10# !) 53 #' c) ' #8

U" e0em-lu de re1ol#are+ a ) &" 10# = ( 100 #)( 100 + # ) = = 100 # = 10000 3# = &&#"

$ezol%rile celelalte ale ele%ului 2adic3 -u"ctul . si c4+

#.

10 p

Descompuneti in factori( utilizand metoda scoaterii factorului comun: a) 1 0 18 0 !) 1 0 + 0 0 c) " 0 "& 0 Descompuneti in factori( utilizand metoda restran)erii patratului unui !inom: a) 1# 0 " 0 + & !) " 0 3# 0 + 81 c) 0 # 0 + & Descompuneti in factori( utilizand metoda restran)erii diferentei de patrate: a) " 0 & !) 5 0 5 c) 0 5 PR*'$&MA+ Daca 0 +

U" e0em-lu de re1ol#are+ a) 1 0 18 0 = # 0 ( 0 3)

$ezol%rile celelalte ale ele%ului 2adic3 -u"ctul . si c4+

'.

10 p

U" e0em-lu de re1ol#are+ a)

$ezol%rile celelalte ale ele%ului 2adic3 -u"ctul . si c4+

1# 0 = " 0* & = 3 1# 0 " 0 + & = ( " 0 3)


U" e0em-lu de re1ol#are+ a) $ezol%rile celelalte ale ele%ului 2adic3 -u"ctul . si c4+

8.

10 p

" 0 = 0* & = 3* " 0 & = ( 0 3)( 0 + 3)

&.

1 p

1 1 = 10 atunci calculati %aloarea diferentei 0 . 0 0

SAM Sarichioi Judetul Tulcea

Semestrul II, 2008 200! U"itatea de i"#atare

&le#ul+ Clasa a ,II(a

Prof. TIT CUPRIAN

CA$CU$ A$%&'RIC ( )*RMU$&

Total -u"cte o.ti"ute+

/ata+ ........ martie 200!

Test de verificare
Din oficiu se acord 10puncte. Timp de lucru: 50 minute 1. 8p Sa se calculeze: U" e0em-lu de re1ol#are+ a) 0 (5 0 + 3) a) 0 (5 0 + 3) = 0 5 0 + 0 3 = 10 0 + # 0 ' 0 ( 3 0 + " ) !) c) " 0 (3 0 ) . 10 p Sa se calculeze: a) ( 30 ) !) ( 5 0 + " ) c) ( " 0 3) U" e0em-lu de re1ol#are+ a) ( 30 ) = (30 ) 30 +
= & 0 1 0 + "

Numarul $ezol%rile celelalte ale ele%ului 2adic3 -u"ctul . si c4+

$ezol%rile celelalte ale ele%ului 2adic3 -u"ctul . si c4+

3.

10 p

Sa se calculeze: a) ( 30 + " )( 30 " ) !) ( " 0 + 5)( " 0 5) c) ( 11 ' )( ' + 11 )

U" e0em-lu de re1ol#are+ a) ( 30 + " )( 30 " ) = (30 ) " = & 0 1#

$ezol%rile celelalte ale ele%ului 2adic3 -u"ctul . si c4+

".

10 p

Sa se calculeze utilizand formula patratului unui !inom: a) &3 !) #8 c) &

U" e0em-lu de re1ol#are+ a) &3 = (&0 + 3) = &0 + &0 3 + 3 = 8100 + 5"0 + & = 8#"& sau
&3 = (100 ') = 100 100 ' + ' = 10000 1"00 + "& = 8#"&

$ezol%rile celelalte ale ele%ului 2adic3 -u"ctul . si c4+

5.

#.

10p Sa se calculeze utilizand U" e0em-lu de re1ol#are+ produsul sumei cu a ) &" 10# = ( 100 #)( 100 + # ) = diferenta: = 100 # = 10000 3# = &&#" a) &" 10# !) "' 53 c) 83 &' 10 Descompuneti in factori( U" e0em-lu de re1ol#are+ p utilizand metoda scoaterii a) 1 0 18 0 = # 0 ( 0 3)

$ezol%rile celelalte ale ele%ului 2adic3 -u"ctul . si c4+

$ezol%rile celelalte ale ele%ului 2adic3 -u"ctul . si c4+

factorului comun: a) 1 0 18 0 !) " 0 + 18 0 c) 5# 0 35 0 '. 10 p Descompuneti in factori( utilizand metoda restran)erii patratului unui !inom: a) 1# 0 " 0 + & !) " 0 8 0 + "& c) 30 + " 0 3 + " Descompuneti in factori( utilizand metoda restran)erii diferentei de patrate: a) " 0 & !) 3# 0 5 c) 0 10 PR*'$&MA+ Daca 0
1 1 = 10 atunci calculati %aloarea sumei 0 + . 0 0

U" e0em-lu de re1ol#are+ a)

$ezol%rile celelalte ale ele%ului 2adic3 -u"ctul . si c4+

1# 0 = " 0* & = 3 1# 0 " 0 + & = ( " 0 3)


U" e0em-lu de re1ol#are+ a) $ezol%rile celelalte ale ele%ului 2adic3 -u"ctul . si c4+

8.

10 p

" 0 = 0* & = 3* " 0 & = ( 0 3)( 0 + 3)

&.

1 p