Sunteți pe pagina 1din 1

http://sorinborodi.

ro

Arii. Recapitulare
1. Un teren dreptunghiular are o latur 36 m i diagonala 39 cm. Calculai aria terenului. 2. Un triunghi dreptunghic are ipotenuza 20 m i o catet 12 m. Calculai: a) aria triunghiului !) "nlimea core#punztoare ipotenuzei. 3.. Un triunghi echilateral are perimetrul 2$ cm. Calculai aria triunghiului. $. Un paralelogram are o latur 9 cm% alta 6 cm% iar m#ura unui unghi 30. Calculai aria paralelogramului. &. Un cerc are diametrul 1$ cm. Calculai aria ace#tui cerc 'a di#cului). 6. (n trapezul i#o#cel )*C+% )+,*C% )+-1. cm% *C-& cm% C+-10 cm. Calculai aria trapezului. .. Un rom! are o diagonal 6 cm% iar cealalt 3 cm. )/lai: a) aria rom!ului !) perimetrul rom!ului. 0. Un ptrat are lungimea diagonalei 1 1m. Calculai aria ptratului% "n 1m2% ari i hectare. 9. (n )*C% )*-12 cm% )C-16 cm% iar di#tana de la C la )* e#te 0 cm. Calculai di#tana de la * la )C. 10. Calculai aria unui rom! care are latura $ cm i m#ura unui unghi $&. 11. Un triunghi echilateral are apotema 2 m. Calculai aria triunghiului. 12. )*C i 345 #unt a#emenea. )C-12 cm% 35-0 cm% iar AABC -36 cm2. Calculai AMNP . 13. (n triunghiul )*C% )*-)C-10 m% *C-12 m. Calculai: a) AABC !) lungimea "nlimii din * c) #in BAC . 1$. (n patrulaterul )*C+% )+* e#te echilateral de latur 0 cm% C+ *+% iar co# DCB -0%6. )/lai AABCD . 1&. (n +67 i#o#cel% m'86)-120% +6-6 cm% iar +3 e#te median% 3 967:. Calculai aria triunghiului +63. 16. Calculai aria regiunii #ituate "ntre dou cercuri concentrice% razele /iind 11 cm% re#pecti; 10 cm. 1.. 5tratul 7<)= are latura 16 cm. >e ia un punct ? 9)<:% a#t/el "nc@t ?<-6 cm. Calculai: a) di#tana de la punctul = la dreapta ?7 !) di#tana de la punctul ) la dreapta ?7. 10. Calculai aria unui triunghi care are lungimile laturilor $& cm% &3 cm% 20 cm. 19. Un triunghi are dou unghiuri cu m#ura 1& i dou laturi cu lungimea 2 cm. )/lai aria triunghiului. 20. +ou cercuri au razele egale cu 0 cm% iar di#tana dintre centrele lor e#te 0 cm. Calculai aria zonei comune celor dou cercuri. 21. Un triunghi are lungimile laturilor 9 cm% 10 cm% 13 cm. Calculai a) aria !) lungimile "nlimilor. 22. Un trapez dreptunghic )*C+ are lungimile !azelor )*-20 cm i C+-12 cm% m'8+)-90% iar *C-10 cm. Calculai: a) aria trapezului !) di#tana de la punctul ) la *C c) di#tana de la punctul + la *C. 23. Calculai aria unui heAagon regulat% cuno#c@nd c #uma lungimilor tuturor diagonalelor e#te 2$'1B 3 )cm. 2$. Un )*C i#o#cel are )*-)C-& cm i *C-6 cm. Ca ce di#tan de !az tre!uie con#truit un #egment paralel cu acea#ta% pentru a "mpri triunghiul "n dou /iguri cu arii egaleD 2&. Calculai aria unui trapez )*C+ care are lungimile !azelor )*-2$ cm i C+-3 cm% iar lungimile laturilor neparalele *C-1. cm i )+-10 cm.