Sunteți pe pagina 1din 10

CONDITII GENERALE DE UTILIZARE MOBILE B@NKING

I. UNICREDIT IRIAC BANK SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bucureti, Bulevardul Expoziiei nr. 1 F, Sector 1, nregistrata in Registrul Comerului su nr.!"#$%%#&$1''1, in Registrul Bancar su nr.RB()!R("#(#11$1*.#+.1''' si nregistrata la ,-S).C) cu noti/icarea nr.1#'&", cod unic de nregistrare 0&110&, atri ut /iscal R2, capital social su scris si v3rsat 0%'.#%1.+'1,+# R2si Clientul Au con enit !nc"eie#e$ %#e&entului Cont#$ct in con'i(iile 'e )$i *o+, Clientul declara ca, nainte de nc4eierea prezentului Contract a /ost in/ormat cu privire la documentaia necesara nc4eierii acestuia, costul total al produsului 5comisioane, taxe, si alte costuri a/erente6, do 7nda aplica ila, daca e cazul, precum si ca i s(au explicat si a inteles termenii si condiiile Contractului, avanta8ele si dezavanta8ele produsului ales. C$%itolul -. DE.INITII Client 9 persoana /izica care intra in raporturi 8uridice cu Banca prin contractarea produsului :o ile Ban;ing utiliz7nd aplicaia 2nline B<n;ing si care a nc4eiat cu Banca cel puin un contract de cont curent. )rodusul$ serviciul solicitat de Client in aza prezentului Contract este condiionat de desc4iderea si existenta unui cont curent la Banca si de desc3rcarea si activarea aplicaiei de :o ile B<n;ing direct pe tele/onul mo il. Utilizator( persoana /izica mputernicita expres de c3tre Client sa e/ectueze operaiuni ancare pe conturile sale prin intermediul :o ile B<n;ing si care primete din partea B3ncii elementele de identi/icare pentru a accesa aplicaia. Contract 9 Solicitarea de activare a :o ile B<n;ing, Condiiile =enerale de >tilizare, :anualul de utilizare :o ile B<n;ing si ,nexa cu toate comisioanele produsului ancar. Anexa cu toate comisioanele produsului bancar 9 document care conine costurile a/erente produsului ancar contractat de Client, datorate de acesta. UniCredit Tiriac Help Desk 9 serviciu /urnizat de c3tre Banc3, pentru acordarea de asisten3 te4nic3 i in/ormaii generale Clientului, privind posi ile neclarit3i legate de /uncionarea aplicaiei de :o ile B<n;ing, la nu)/#ul 'e tele0on 1234- 433 43 43. Serviciul are regim de /uncionare non(stop pentru primirea solicitarilor Clientului de locare a accesului la :o ile B<n;ing con/orm prevederilor prezentului Contract. Aplicaia Mobile B@nking !aplicaia"# 9 aplicaie securizata /urnizata Clientului de c3tre Banca in scopul gestionarii conturilor si e/ectu3rii tranzaciilor prin intermediul tele/onului mo il$ta letei? prin accesarea aplicaiei se pot e/ectua urm3toarele @ tranzacii in R2-, sc4im valutar, trans/er in R2- intre conturile proprii desc4ise la Banca 5 am ele conturi tre uie sa /ie desc4ise in aceeai valuta6 si vizualizarea istoricului tuturor conturilor desc4ise la Banca 5cont curent, de depozit, de credit, alte conturi6, tranzaciile e/ectuate prin intermediul cardurilor de de it $credit ataate la aplicaie. ,plicaia :o ile B<n;ing asigura clientului nivelul necesar de securitate a trans/erului de date prin intermediul codului de activare si al codului )A- de/init de client si al codului to;en incorporat in aplicaie. Cod de $denti%icare &ersonal' al Clientului( Utilizatorului User $d# 9 codul al/anumeric prin care Clientul$ >tilizatorul acceseaz3 :o ile B<n;ing, care nu poate /i modi/icat unilateral de c3tre Client$>tilizator si care a /ost atri uit de c3tre Banca la semnarea Contractului pentru accesarea produsului 2nline B<n;ing. Antroducerea greit3 de trei ori consecutiv a user Ad(ului va determina locarea acces3rii :o ile B<n;ing Bn acest caz, Clientul tre uie s3 contacteze Banca pentru de locare. )entru accesarea :o ile B<n;ing, se va /olosi acelai user A., utilizat pentru accesarea 2nlineB<n;ing. Terminale compatibile) !,C,, Blac;BerrD, ,ndroid, SDm ian, Ap4one, ta leta, A)2. *peratori de tele%onie mobila compatibili @ aplicaia de :o ile B<n;ing poate /i desc3rcata pe orice tele/on mo il, indi/erent de reeaua de tele/onie mo ile naionala sau din str3in3tate. Desc'rcare aplicaie) ,ciune prin care Clientul isi instaleaz3 aplicaia de :o ile B<n;ing in tele/onul mo il$ ta leta. ,plicaia poate /i desc3rcata gratuit in cazul tele/oanelor$ta letelor ,ndroid si Ap4one din =oogle )laD Store, respectiv ,pple Store. An cazul tele/oanelor de tip !ava si Blac;BerrD, aplicaia se va desc3rca gratuit din lin;(ul primit de la anca prin intermediul S:S(ului. )entru a /i instalata si activata pe tele/onul mo il,Banca trimite + S:S(uri care conin lin;(ul de descarcare si codul de activare care permite activarea aplicaiei? Acti+are) activarea aplicaiei se /ace in tele/onul mo il$ta leta prin introducerea codului de activare primit prin mesa8 S:S de la Banca si a A.(ului de utilizator utilizat pentru accesarea 2nline B<n;ing de c3tre Client$>tilizator. ,ctivarea aplicaiei se va e/ectua prin de/inirea unui cod )A- care va permite accesul ulterior in aplicaie. Cod &$, 9 num3rul personal secret de identi/icare, care permite accesul in aplicaia de :o ile B<n;ing, de/init si introdus personal de c3tre Client$ >tilizator.in aplicaia .Antroducerea greita de 0 ori consecutiv duce la

1
#1.1#.+#11

locarea accesului in aplicaie. An acest caz, Clientul tre uie sa contacteze Banca pentru de locare si redistri uire. Codul )A- tre uie sa contina minim &$maxim 11 caractere numerice. Codul )A- nu tre uie sa ai 3 toate caracterele neconsecutive. Cod de acti+are ( cod numeric /ormat din 1& ci/re, primit prin intermediul sms(ului de la Banca, vala il "* de ore, necesar activ3rii aplicaiei de :o ile B<n;ing. Antroducerea greita de 0 ori consecutiv duce la locarea accesului in aplicaie. An acest caz, Clientul tre uie sa contacteze Banca pentru a primi un nou cod de activare prin S:S. -eactivarea aplicaiei in termenul de "* ore duce la expirarea codului de activare. An acest caz Clientul tre uie sa contacteze Banca pentru a primi un nou cod de activare prin S:S. Accesare aplicaie@ accesul in aplicaia de :o ile B<n;ing se va /ace prin intermediul codului )A- de/init de c3tre Client$>tilizator $nstalare aplicatie) aplicaia de :o ile B<n;ing se desc3rca si instaleaz3 direct pe tele/onul mo il 5de tip !ava, Blac;BerrD, Ap4one, ,ndroid, SDm ian6, dar si pe dispozitivele /ara cartela SA:, cum ar /i ta leta A),.. Accesare aplicatie@ accesul in aplicaia de :o ile B<n;ing se va /ace prin intermediul codului )A- de/init de c3tre Client. -edistribuire aplicaie@ aciunea de retrimitere a celor + sms(uri c3tre Client in cazul in care se loc4eaz3 accesul in aplicaie ,ctiunea de redistri uire a aplicatiei se impune in urmatoarele cazuri@ ( Clientul a introdus de 0 ori consecutive gresit urmatoarele in/ormatii@ Cod de activare sau >ser A. sau )A-? ( Clientul a pierdut$A s(a /urat tele/onul mo il$ta leta pe care avea instalata aplicatia? ( .in diverse motive te4nice 5Exemplu@ de/ectiuni ale aparatului pe care e instalata aplicatia6? An toate cazurile descrise mai sus clientul este responsa il pentru in/ormarea corespunzatoare catre Banca. )rin redistri uire, clientul va primi din nou cele + mesa8e S:S care vor contine un nou lin; si un nou cod de activare al aplicatiei. . Modalitati de a tranzactiona in cadrul aplicatiei. limite si tipuri de tranzactii posibile @ An cazul in care contractul se inc4eie ca urmare a vanzarii la distanta, Clientul care va detine doar produsul de :o ile B<n;ing nu va putea e/ectua prin intermediul aplicaiei de :o ile B<n;ing tranzacii mai mari de "### R2-. ,ceasta limita poate /i modi/icata prin intermediul complet3rii unui /ormular de modi/icare limita, de c3tre client depus in sucursala sau prin intermediul aplicaiei de 2nline B<n;ing in cazul in care clientul contracteaz3 ulterior si acest produs. An cazul in care clientul deine produsul de :o ile B<n;ing si pe cel de 2nlineB<n;ing, limitele de tranzacionare sunt cumulative. Consim'm/nt 9 autorizarea Clientului$ >tilizatorului data B3ncii pentru executarea unei operaiuni de plata prin :o ile B<n;ing consta in aciunea de accesare a utonului E Semneaz3 plataF din cadrul /ormularului de pl3ti. Momentul recepion'rii 9 o instruciune a Clientului$>tilizatorului este considerata recepionata de c3tre Banca prin :o ile B<n;ing, dup3 momentul in care >tilizatorul$Clientul a accesat utonul E semnare plataF din cadrul /ormularului de pl3ti con/orm prevederilor de mai sus, si :o ile B<n;ing a a/iat, in cadrul orelor limita pentru :o ile B<n;ing 5cut o// time6, pentru tipul de instruciune respectiv, o pagina de internet cu respectiva operaiune de plata individuala. .ac3 momentul recepion3rii depaseste ora limit3 corespunz3toare, ordinul de plata se considera recepionat in vederea execut3rii de c3tre Banca in urm3toarea zi lucr3toare.. 0i lucr'toare 9 orice zi a saptamanii, mai puin s7m 3ta si duminica si orice s3r 3toare naionala si$sau legala, in care instituiile de credit din Romania sunt desc4ise pentru pu lic si e/ectueaz3 operaiuni ancare. &rogram de lucru 9 perioada din ziua lucr3toare in care Banca permite accesul Clientului in incinta unitatilor sale teritoriale in vederea e/ectu3rii operaiunilor de plata, con/orm orelor limita speci/ice /iec3rui tip de operaiune 5cut o// time6, aa cum sunt comunicate Clientului prin a/iare sau alte mi8loace. Data de +aluta 9 data de re/erina utilizata de c3tre Banca pentru a calcula do 7nda a/erenta /ondurilor de itate sau creditate din$in contul Clientului *ra limita de procesare cut o%% time#1 ora limita pana la care operaiunile introduse in aplicaia de 2nlineB<n;ing$:o ile B<n;ing se proceseaz3 in aceiai zi lucr3toare. ,cestea pot /i vizualizate in meniul aplicaiei de :o ile B<n;ing( An/ormaii utile( 2re limita de procesare sau pe site(ul 3ncii la urm3toarea adresa@ 4ttp$$GGG.unicredit(tiriac.ro$o $cotHro.4tm CA5ITOLUL 4. CONDITII DE UTILIZARE +.1 :o ile B<n;ing o/er3 Clientului$>tilizatorului posi ilitatea e/ectu3rii urm3toarelor operaiuni ancare prin intermediul reelei Anternet@ 5i6 vizualizarea situaiei contului$conturilor desc4ise la Banca 5 conturi curente$de credit$depozit$alte tipuri de conturi6 5ii6 pl3ti in moneda lei decontate normal sau urgent pe teritoriul Rom7niei 5 /ara plati de uget si plati utilitati65iii6 trans/er intre conturile proprii desc4ise in R2-, 5iv6 sc4im uri valutare ntre conturile de valute di/erite aparin7nd aceluiai Client, 5v6 crearea a loane de ordine de plata, 5vi6 vizualizarea cardurilor de de it sau credit 5in/ormaii, solduri, tranzacii nc4eiate, tranzacii rezervate 5vii6 in/ormaii despre ratele de sc4im si 5viii6 calculator valutar. +.+. .up3 desc3rcarea aplicaiei in tele/onul mo il$ta leta, aplicaia de :o ile B<n;ing tre uie activata prin

2
#1.1#.+#11

introducerea codului de activare /ormat din 1& ci/re si a >ser Ad(ul primit de la Banca. >lterior clientul$utilizatorul tre uie sa de/ineasc3 un cod )A- care sa(i permit3 accesul in aplicaie ori de cate ori o va /olosi, Codul )Atre uie de/init respect7nd urm3toarea regulia@ sa ai 3 minim & si maxim11 caractere neconsecutive. +.0 2 data instalata, si activata, accesarea aplicaiei de :o ile B<n;ing se va e/ectua doar pe terminalele compati ile. prin introducerea de c3tre utilizator a codului )A-. +." Cursul de sc4im valutar la care se e/ectueaz3 ordinele de sc4im valutar este accesi il direct pe pagina de internet a B3ncii. Cursul de sc4im valutar este actualizat permanent n /uncie de o/erta de cump3rare i v7nzare de valut3 a B3ncii. .ac3 un ordin de sc4im valutar este primit dup3 ora limit3 a/erenta, acesta se considera primit n urm3toarea zi lucr3toare, iar rata de sc4im utilizata va /i prima rat3 de sc4im , vala il3 n ziua lucr3toare respectiva. +.1 )entru e/ectuarea operaiunilor dorite, Clientul$ >tilizatorul tre uie sa completeze in/ormaiile solicitate de c3tre aplicaia :o ile B<n;ing in c7mpurile corespunz3toare. +.& 2peraiunile de plata 5inclusiv sc4im ul valutar6 ordonate, autorizate si recepionate de Banca dup3 orele limit3, comunicate Clientului, inclusiv prin pu licare pe pagina de internet a B3ncii si in :o ile B<n;ing vor /i procesate n urm3toarea zi lucr3toare. +.% An cazul in care clientul nu solicita o limita de tranzacie$zi, nu va putea e/ectua tranzacii mai mari de "### R2- prin aplicaia de :o ile B<n;ing . ,ceast3 limit3 poate /i modi/icat3 la cererea scris3 a Clientului, numai cu apro area expres3 a B3ncii. Banca are dreptul, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, sa modi/ice aceast3 limit3, noti/ic7nd ulterior in acest sens Clientul. An cazul in care clientul deine sau va ac4iziiona ulterior si serviciul de 2nlineB<n;ing, cererile de modi/icare limita tranzacie$zi pot /i trimise prin intermediul mesageriei din 2nline B<n;ing. An cazul in care clientul deine$va deine am ele produse de Anternet Ban;ing( 2nlineB<n;ing si :o ile B<n;ing, limita de tranzacionare zilnica este cumulativa. +.*. Con/irm3rile de e/ectuare a pl3ii tip3rite de Client din meniul Astoric Conturi pentru tranzaciile procesate prin intermediul :o ile B<n;ing menioneaz3 /aptul c3 respectivele tranzacii au /ost e/ectuate prin intermediul aplicaiei :o ile B<n;ing. +.' .ocumentele 8usti/icative originale i dosarele Clientului a/late la Banc3 constituie, singure, aza soluion3rii relaiilor dintre Banc3 i Client. .ovada e/ectu3rii tranzaciilor in contul Clientului se /ace cu extrasul de cont? situaia contului Clientului a/iata prin intermediul :o ile B<n;ing nu reprezint3 in/ormaie de/initiv3 /urnizat3 de c3tre Banc3. +.1# An cazul in care clientul nu mai poate accesa aplicaia de :o ile B<n;ing din motivele enumerate in capitolul 1 E.e/iniiiF 5s(a introdus de 0 ori consecutiv greit urm3toarele in/ormaii@ Cod de activare sau >ser A. sau )A-, a pierdut sau i s(a /urat tele/onul unde avea instalata aplicaia, din diverse motive te4nice care in de de/ectarea aparatului pe care este instalata aplicaia6, poate cere redistri uirea aplicaiei prin apel tele/onic in >niCredit Iiriac Jelp .es;,sau prin cerere scrisa intr(una din sucursalele >niCredit Iiriac Ban; sau prin completarea /ormularului de :o ile B<n;ing din cadrul aplicaiei de 2nlineB<n;ing in cazul in care va ac4iziiona ulterior si acest produs. +.11 Sc4im 3rile cu privire la >tilizatori sunt opoza ile B3ncii, numai dup3 ce aceasta a /ost in/ormat3 n scris de c3tre Client despre aceste sc4im 3ri, prin completarea unui /ormular pus la dispoziie de c3tre Banca. +.1+ Clientul va in/orma oricare dintre >tilizatori despre prevederile prezentului Contract i despre procedurile de utilizare a :o ile B<n;ing pu licate pe pagina de internet a B3ncii. +.10 ,utorizarea tranzaciei de c3tre Client$ >tilizator prin care Clientul d3 ordin B3ncii pentru executarea acestora, constituie dovada c3 Banca va e/ectua operaiunea respectiv3 n aza ordinului primit de la Client$ >tilizator. +.1" Banca are dreptul de a loca accesul Clientului$ >tilizatorului la :o ile B<n;ing din motive 8usti/icate n mod o iectiv, legate de@ a6 securitatea aplicaiei 6 de o suspiciune de utilizare neautorizat3 sau /rauduloas3 a acestora, sau c6 n cazul in care Clientul are acces la o linie de credit, de un risc sporit n mod semni/icativ ca acesta s3 /ie n incapacitatea de a se ac4ita de o ligaia de plat3. +.11 Bn cazurile prev3zute la art.+.1" de mai sus, Banca in/ormeaz3 Clientul$ >tilizatorul n leg3tur3 cu locarea accesului i cu motivele loc3rii, dac3 este posi il, nainte de locare,i, cel mai t7rziu, imediat dup3 locare, printr(un mi8loc de comunicare electronica 5voce si$sau text si$sau imagine$ e(mail$ S:S$ K,)$ /acsimil etc.6. Banca nu are o ligaia in/orm3rii, daca ast/el se aduce atingere motivelor de siguran3 8usti/icate n mod o iectiv sau este interzis3 de alte dispoziii legislative relevante. Banca de loc4eaz3 accesul Clientului$ >tilizatorului dup3 caz, odat3 ce motivele de locare nceteaz3 s3 mai existe, prin redistri uirea aplicaiei. +.1& Limitele de c4eltuieli pe zi$ tranzacie pe /iecare tip de operaiune de plata pe >tilizator$>tilizatori sunt sta ilite iniial, la activarea produsului, in Solicitarea de activare a :o ile B<n;ing in limita valorii de "### R2-.. +.1% Clientul$ >tilizatorul nu poate revoca unilateral un ordin de plata dup3 momentul primirii de c3tre Banca prin :o ile B<n;ing, aa cum este acesta de/init in Condiiile =enerale de ,/aceri sau Condiiile =enerale de >tilizare nc4eiate cu Banca, dup3 caz.

3
#1.1#.+#11

+.1* )rin :o ile B<n;ing , Banca pune la dispoziia Clientului posi ilitatea de a vizualiza toate operaiunile iniiate de Client$>tilizator inclusiv cele care au /ost re/uzate de c3tre Banca, precum si motivul$ele care a$au condus la re/uz. +.1' Banca va executa instruciunile de trans/er primite de la Client$ >tilizator prin intermediul :o ile B<n;ing numai in cazul in care identi/icarea Clientului$ >tilizatorului a /ost e/ectuata corect si complet si sunt ndeplinite condiiile prev3zute in Condiiile =enerale de ,/aceri sau Condiiile =enerale de >tilizare nc4eiate cu Banca, dup3 caz, pentru executarea unei operaiuni de plata. +.+# An cazul in care Banca re/uza executarea unei instruciuni de plata, aceasta pune la dispoziia Clientului$ >tilizatorului, prin intermediul >niCredit Jelp .es;, motivul re/uzului precum si modalitatea de remediere, in m3sura in care prevederile legislative permit$ nu interzic. )entru a a/la motivul re/uz3rii unei pl3ti e/ectuate prin aplicaia de :o ile B<n;ing, clientul$>tilizatorul tre uie sa contacteze >niCredit Iiriac Jelp .es; la #+1.+##.+#.+# interior 11&. +.+1 An cazul unei operaiuni de plat3 neautorizate sau autorizate incorect, Banca va ram ursa suma a/erenta operaiunii de plat3 neautorizate respective si, daca este cazul, va readuce contul Clientului in situaia in care s(ar /i a/lat daca operaiunea de plata neautorizata nu s(ar /i e/ectuat, numai dac3 Clientul ii semnaleaz3, /3r3 nt7rziere ne8usti/icat3, dar nu mai t7rziu de 10 luni de la data de it3rii, /aptul c3 a constatat o operaiune de plat3 neautorizat3 sau executat3 incorect, care d3 natere unei pl7ngeri. +.++ ,plicaia de :o ile B<n;ing poate /i /olosita at7ta timp cat exista conexiune la Anternet. An cazul in care aplicaia este tearsa din eroare de c3tre Client$>tilizator, acesta tre uie sa se adreseze uneia dintre sucursalele B3ncii sau departamentului >nicredit Iiriac Jelp .es; prin intermediul num3rului de tele/on #+1.+##.+#.+# sau prin intermediul /ormularului special creat a aplicaiei de 2nlineB<n;ing in situaia in care Clientul deine si produsul 2nline B<n;ing. +.+0 An cazul in care clientul$utilizatorul in/ormeaz3 Banca asupra sc4im 3rii num3rului de tele/on , accesul in aplicaia de :o ile B<n;ing nu este restricionat ntruc7t aplicaia este salvata in tele/on$ta leta, si nu pe SA: card. 2peraiunea de modi/icare a datelor clientului in sistemul B3ncii nu implica aciunea de redistri uire. +.+" .aca clientul va deine am ele produse de Anternet Ban;ing, respectiv 2nlineB<n;ing si :o ile B<n;ing, ataarea unui nou produs la aplicaia de :o ile B<n;ing 5 cont$card6 atrage dup3 sine si vizualizare in 2nlineB<n;ing c4iar daca nu exista cerere expresa din partea Clientului in acest sens. +.+1 An cazul in care se Banca trimite prin S:S c3tre Client$utilizator o versiune actualizata a aplicaiei de :o ile B<n;ing, actualizarea versiunii /olosite nu implica nici un cost suplimentar. +.+&. Banca are o ligaia de a pune la dispoziia utilizatorului, la cererea expresa a acestuia, evidentele a/erente tranzaciilor e/ectuate prin intermediul instrumentului de plata electronica aparin7nd detinatorului, inclusiv extrasele de cont, pe suport 47rtie, la domiciliul acestuia si$sau la sediile unitatilor emitentului si$sau prin orice alte mi8loace de telecomunicare electronica 5 e(mail, K,p, Sms, /acsimil6 in termen de %+ de ore de la data primirii solicit3rii. CA5ITOLUL 6. DRE5TURILE SI OBLIGATIILE 5ARTILOR 6.- Clientul $#e u#)/to$#ele '#e%tu#i, 5i6 sa re/uze prelucrarea datelor personale in scop de mar;eting, noti/ic7nd in acest sens, in scris, Banca? 5ii6 drept de acces la datele personale, de in/ormare, de intervenie si de opoziie, de a nu /i supus unei decizii individuale, de a se adresa ,utoritatii -aionale de Supraveg4ere a )relucr3rii .atelor cu Caracter )ersonal sau 8ustiiei, drepturi care pot /i exercitate in limitele legale, trimi7nd o adresa scrisa c3tre Banca, data si semnata in care sa precizeze numele complet si domiciliul pentru identi/icare. 5iii6. sa i se pun3 la dispoziie extrasul de cont in /orma agreata in cadrul contractului de desc4idere cont curent nc4eiat cu Banca. Reclamaiile cu privire la in/ormaiile evideniate in extrasul de cont, altele dec7t cele privind operaiunile de plata neautorizate sau executate incorect, tre uie noti/icate B3ncii in scris, in maxim 1 zile de la data comunic3rii extrasului de cont in /orma agreata. Lipsa unei noti/ic3ri in termenul menionat va /i considerata ca acceptare din partea Clientului a respectivului extras. 5iv6 Clientul$ >tilizatorul poate solicita locarea user Ad(ului si a accesului la :o ile B<n;ing a6 in orice moment, tele/onic prin intermediul UniC#e'it Ti#i$c 7el% De+89 sau 6 in scris, direct la g4ieele B3ncii in timpul orelor de program. 5v6 Clientul poate consulta ori de cate ori va /i necesar Contractul a/erent produsului ancar contractat at7t in cadrul aplicaiei 2nline B<n;ing dar si pe adresa de e(mail personala comunicata anterior contract3rii produsului in cadrul aplicaiei 2nline B<n;ing, Banca transmi7nd Clientului prin posta electronica 5e(mail6 un mesa8 c3ruia ii va /i ataat Contractul intr(o varianta care sa permit3 reproducerea nemodi/icata a coninutului sau? 5vi6 pe toata durata derul3rii contractului, Clientul are dreptul sa solicite comunicarea condiiilor si prevederilor contractuale pe suport 47rtie. 6.4 Clientul: Utili&$to#ul $#e u#)/to$#ele o;li<$(ii @ 5i6 sa /oloseasc3 serviciul$ produsul con/orm prevederilor Contractului, instruciunilor speci/ice de utilizare si prevederilor legii.

4
#1.1#.+#11

5ii6 sa in/ormeze Banca, in scris, despre orice modi/icare a datelor cuprinse in prezentul Contract, in condiiile art.*.+ de mai 8os si sa puna la dispoziia B3ncii, la solicitarea acesteia, in/ormaiile considerate necesare in leg3tura cu derularea prezentului Contract. 5iii6 sa veri/ice in/ormaiile cuprinse in extrasul de cont si sa noti/ice Banca privind orice operaiune neautorizata sau executata incorect. 5iv6 sa ac4ite contravaloarea serviciilor /urnizate in condiiile prev3zute la art.& de mai 8os. 5v6 sa nu solicite nc4iderea conturilor indicate pentru de itarea automata a comisioanelor, taxelor si altor costuri ale produsului$ serviciului /urnizat datorate, pana la ac4itarea tuturor sumelor datorate in aza prezentului Contract. 5vi6 de indata ce intra in posesie, sa ia toate masurile pentru asigurarea siguranei instrumentelor$ dispozitivelor$ elementelor de identi/icare etc. puse la dispoziia sa pentru derularea prezentului Contract, pentru prote8area acestora mpotriva /urtului, deterior3rii sau pierderii si utiliz3rii /rauduloase, inclusiv, dar /ara a se limita la, a6 sa nu dezv3luie$ comunice niciunei alte persoane elementele de identi/icare utilizate pentru accesarea :o ile B<n;ing 5>ser A., Cod )A-,6, 6 sa nu permit3 /olosirea aplicaiei de c3tre teri c6 sa memoreze user Ad(ul si Codul )A-, sa nu le noteze pe un suport 5inclusiv pe tele/on$ta leta6care sa permit3 cunoaterea si utilizarea acestora de c3tre persoane neautorizate, d6 sa se asigure ca, in momentul introducerii$ utiliz3rii >ser Ad si$sau Codului )A-, nimeni nu le poate vizualiza. 5vii6 sa instiinteze Banca, prin intermediul UniC#e'it Ti#i$c 7el% De+8 de indata ce constata ca se a/la in una din urm3toarele situaii@ a6 pierderea, /urtul tele/onului$ta letei sau, locarea accesului in aplicaia de :o ile B<n;ing.? 6 /olosirea /3r3 drept a aplicaie sau de orice alt3 utilizare neautorizat3$ /rauduloasa a acestuia, respectiv nregistrarea in contul personal unor tranzacii neautorizate? c6 orice eroare sau neregula ap3ruta in urma gestionarii contului de c3tre Banca? d6 daca are suspiciuni cu privire la posi ilitatea cunoaterea user Ad(ului $ Codului )A- de catre persoane neautorizate, e6 constatarea apariiei unor dis/unctionalitati ale aplicaiei de :o ile B<n;ing, inclusiv situaia in care user Ad(ul este incorect. )ana la momentul noti/ic3rii B3ncii con/orm punctului 5vii6 de mai sus, Clientul$ >tilizatorul este pe deplin r3spunz3tor pentru toate operaiunile executate prin :o ile B<n;ing pe conturile sale. An acest sens, Clientul$ >tilizatorul se o liga sa contacteze Banca, de indata, prin intermediul >niCredit Iiriac Jelp .es;, pentru a solicita locarea accesului in aplicaie in caz de pierdere, /urt al tele/onului$ta letei sau, deteriorare, distrugere, locare, /olosire /ara drept sau de orice alta utilizare neautorizat3 a aplicaiei de :o ile B<n;ing. Clientul$ >tilizatorul va /urniza B3ncii datele sale de identi/icare. Solicitarea ver ala tre uie con/irmata in scris? noti/icarea scrisa poate /i trimisa prin /ax con/orm instruciunilor B3ncii. :omentul loc3rii accesului in aplicaie se determina in /uncie de ora Rom7niei. Banca nu va /i responsa ila pentru consecinele unei asemenea loc3ri, inclusiv in situaia in care Clientul$ >tilizatorul a produs un pre8udiciu unui ter prin locare. 5viii6 nu va putea utiliza orice serviciu$ produs in situaia in care sumele a/late in contul la care acesta este ataat au /ost indisponi ilizate sau sec4estrate la cererea sau din dispoziia unui organ de executare ori a unei alte autoritati, con/orm legii, ori soldul contului este insu/icient. 5ix6 Clientul: Utili&$to#ul $#e +i u#)/to$#ele o;li<$(ii, 5a6 s3 transmit3 instruciuni clare, complete, neec4ivoce i corecte pentru e/ectuarea operaiunilor, /iind responsa il totodat3 pentru respectarea procedurilor B3ncii de transmitere a in/ormaiilor prin intermediul :o ile B<n;ing? 5 6 la cererea B3ncii, sa prezinte documentele 8usti/icative i /ormularele de plat3 a/erente operaiunilor de plat3 instructate, con/orm prevederilor legale n vigoare, precum i orice alte documente solicitate de Banc3. 5c6 sa nu /urnizeze terilor in/ormaii despre :o ile B<n;ing 5inclusiv, dar /ara a se limita la principiile, modul de operare sau alte detalii ale :o ile B<n;ing, precum i asupra operaiunilor de executare a Contractului6, /3r3 consim3m7ntul scris preala il al B3ncii, c4iar dac3 in/ormaiile respective nu au /ost n mod expres desemnate ca /iind con/ideniale. 5x6 sa p3streze con/idenialitatea cu privire la orice date si in/ormaii in leg3tura cu prezentul Contract. 5xi6 sa nu divulge )A-(ul altor persoane si sa(si ia masuri pentru p3strarea lui in sigurana, Banca ne/iind trasa la r3spundere pentru eventuale de it3ri ale contului cauzate de nep3strarea corepunzatoare. 5xii6 sa se asigure, atunci c7nd utilizeaz3 aplicaia de :o ile B<n;ing, ca tele/onul este setat pe /uncia Einvizi ilFpentru prote8area datelor, atunci c7nd opiunile Gireless si luetoot4 sunt activate. 5xiii6 sa veri/ice periodic avertismentele de securitate si in/ormaiile despre :o ile B<n;ing pe care Banca le pu lica pe pagina de internet sau direct, in 2nline B<n;ing.in cazul in care clientul deine si acest produs 5xiv6 in cazul unei operaiuni de plat3 neautorizate sau autorizate incorect, Clientul$ >tilizatorul are o ligaia sa noti/ice dendat3 Banca, /ara nt7rziere ne8usti/icata, dar nu mai t7rziu de 10 luni de la data de it3rii, asupra /aptului c3 a constatat o operaiune de plat3 neautorizat3 sau executat3 incorect, care d3 natere unei pl7ngeri. 5xv6( clientul poate renuna la produsul de :o ile B<n;ing complet7nd un /ormular intr(o sucursala a B3ncii sau trimi7nd o cerere prin intermediul /ormularului din 2nline B<n;ing in cazul in care deine si acest produs.

5
#1.1#.+#11

5xvi6( An cazul in care Clientul$>tilizatorul solicita B3ncii instalarea aplicaie pe un alt numar de tele/on dec7t cel iniial acesta tre uie sa completeze un /ormular intr(o sucursala >niCredit sau sa trimit3 un mesa8 din cadrul aplicaiei de 2nlineB<n;ing in cazul in care deine si acest produs 6.6 D#e%tu#ile +i o;li<$(iile B/ncii 0.0.1 Banca si rezerv3 dreptul ca la li era sa alegere s3 re/uze nc4eierea Contractului, ne/iind o ligat3 s3 motiveze acest re/uz. 0.0.+ Bn derularea prezentului Contract, Banca va utiliza propriile sale rate de sc4im vala ile la data si momentul e/ectu3rii tranzaciei. ,ceste rate vor /i a/iate la sediile B3ncii, precum si prin alte mi8loace speci/ice 5 Reuters, Anternet etc.6.. 0.0.0 Banca poate sa re/uze instruciunile de plata date de Client$ >tilizator, daca Clientul$ >tilizatorul nu si(a ndeplinit o ligaia prev3zuta la art 0.+ punctul 5ix6 de mai sus. 0.0." Banca are o;li<$(i$@ 5i6 sa respecte prevederile Legii nr.&%%$+##1 privind protecia datelor cu caracter personal si s3 aplice m3surile te4nice i organizatorice adecvate pentru prote8area datelor cu caracter personal ale Clientului$ >tilizatorului mpotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modi/ic3rii, dezv3luirii sau accesului neautorizat, n special dac3 prelucrarea respectiv3 comport3 transmisii de date n cadrul unei reele, precum i mpotriva oric3rei alte /orme de prelucrare ilegal3? 5ii6 sa p3streze con/idenialitatea asupra tuturor datelor si in/ormaiilor privind Clientul$ >tilizatorul 5inclusiv, dar /ara a se limita la, nume, CA)6, conturile sale si tranzaciile e/ectuate de acesta in aza prezentului Contract, in condiiile legii? 5iii6 s3 execute tranzaciile instructate, pe aza datelor transmise prin :o ile B<n;ing, n con/ormitate cu dispoziiile prezentului Contract? 5iv6 sa pun3 la dispoziia Clientului procedurile privind utilizarea i transmiterea de date i de in/ormaii prin intermediul paginii de internet a B3ncii? 5v6 sa in/ormeze Clientul cu privire la orice modi/icare survenit3 n procedurile de derulare a :o ile B<n;ing, prin a/iarea acestora pe pagina de internet a B3ncii? 5vi6 i n cazul unei operaiuni de plat3 neautorizate sau executate incorect, sa ram urseze suma a/erenta operaiunii de plat3 neautorizate respective si, daca este cazul, va readuce contul Clientului in situaia in care s(ar /i a/lat daca operaiunea de plata neautorizata nu s(ar /i e/ectuat, numai dac3 Clientul ii semnaleaz3, /3r3 nt7rziere ne8usti/icat3, dar nu mai t7rziu de 10 luni de la data de it3rii, /aptul c3 a constatat o operaiune de plat3 neautorizat3 sau executat3 incorect, care d3 natere unei pl7ngeri. 0.0.& Banca nu are o ligaia de a asigura servicii de 4ardGare pentru Client. 0.0.% Banca poate nregistra convor irile tele/onice dintre Client$ >tilizator si centrul tele/onic al B3ncii si poate p3stra aceste nregistr3ri pe o perioada de cel puin 1 ani. ,ceste nregistr3ri pot /i utilizate at7t in raporturile cu Clientul$ >tilizator, cat si pentru a /i puse la dispoziia autoritatilor competente, con/orm legii. 6.6.= Banca are o ligaia de a pune la dispoziia utilizatorului, la cererea expres3 a acestuia, evidenele a/erente tranzaciilor e/ectuate prin intermediul instrumentului de plat3 electronic3 aparin7nd dein3torului, inclusiv extrasele de cont, pe suport 47rtie, la domiciliul acestuia i$sau la sediile unit3ilor emitentului i$sau prin orice alte mi8loace de telecomunicare electronic3 5e(mail, K,), S:S, /acsimil6, n termen de %+ de ore de la data primirii solicit3rii.

CA5ITOLUL 2. RAS5UNDEREA 5ARTILOR. CAZUL .ORTUIT. .ORTA MA>ORA ".1 Banca nu va /i responsa ila decat in limita si cazurile prev3zute de dispoziiile legale aplica ile in materie si de prevederile prezentului Contract. ".+ Banca nu va /i responsa ila dac3 Clientul$ >tilizatorul@ 5i6 nu poate accesa serviciul contractat din cauze neimputa ile B3ncii, cum ar /i@ ntreruperea sau /uncionarea incorect3 a oric3ror mi8loace de comunicaie sau de/eciuni ale sistemelor de procesare sau transmitere de date? 5ii6 instruciunile de plat3 recepionate de c3tre prestatorul de servicii al ene/iciarul pl3ii$ Client$ >tilizator sunt incomplete sau incorecte din orice motiv neimputa il B3ncii, inclusiv din cauza ntreruperii sau /uncion3rii incorecte a oric3ror mi8loace de comunicaie? 5iii6 pentru eventualele de/iciente si$sau erori ce ar putea s3 apar3 n procesul de transmitere prin mi8loacele convenite a extraselor de cont? 5iv6 Clientul$ >tilizatorul instraineaza datele, in/ormaiile con/ideniale c3tre persoane neautorizate? 5v6 pre8udiciile deriv3 din utilizarea /rauduloas3 a in/ormaiei secrete, activit3i ilegale legate de reeaua tele/onic3 sau din inter/erenele n conexiunea tele/onic3? 5vi6 pentru orice pierdere su/erita pentru neexecutarea sau executarea in mod de/ectuos a unei operaiuni de plata sau pentru o operaiune neautorizata de plata in cazul in care pierderile se datoreaz3 in principal unui intermediar$ tert ales$ desemnat de c3tre Client$ >tilizator? ".0 Banca nu va /i responsa ila@ 5a6 pentru nicio pierdere direct3, indirect3 sau incidental3 su/erit3 de c3tre Client$ >tilizator ca urmare a utiliz3rii :o ile B<n;ing, inclusiv pierderi de pro/it, pierderea unor ocazii sau oportunit3i de a/aceri, daune materiale sau morale su/erite de Client$ >tilizator, cu excepia situaiilor n care Banca a acionat cu rea voin3 sau cu negli8en3 grava dovedit3 in executarea o ligaiilor sale i numai n limita pre8udiciului su/erit? 5 6 pentru pre8udiciile rezultate din /olosirea unor ordine de trans/er /alse, dec7t in limita si cazurile prev3zute in sarcina sa de lege, 5c6 in cazul in care ncas3rile n$din str3in3tate nu pot /i executate ca urmare a@ 5i6 suspend3rii pl3ilor, moratoriu asupra pl3ilor sau sec4estrarea sumelor de ani con/orm legii aplica ile? 5ii6 dac3 ene/iciarul re/uz3 ncasarea? 5iii6 lipsa in/ormaiilor necesare pentru procesarea operaiunii.

6
#1.1#.+#11

"." Banca nu va /i responsa ila pentru eventualele pre8udicii su/erite de Client@ 5i6 in cazul in care in/ormaiile, instruciunile, detaliile de plata sau mesa8ele transmise prin :o ile B<n;ing provenind de la Client$ >tilizatorul, n numele Clientului$ >tilizatorului, nu sunt corecte, complete sau nu au /ost autorizate de Client si recepionate de Banca in orele limita? 5ii6 pentru operaiunile ordonate de Client$ >tilizator, care nu pot /i onorate din contul acestuia din cauza lipsei de disponi il n cont, erorilor de introducere a datelor, ilegalit3ii operaiunilor sau lipsei documentelor 8usti/icative a/erente operaiunilor instructate prin :o ile B<n;ing? 5iii6 Clientul are contul indisponi ilizat in aza unei dispoziii a unui organ de executare? 5iv6 in cazul in care Clientul$ >tilizator instraineaza datele, in/ormaiile con/ideniale c3tre persoane neautorizate? 5v6 care deriv3 din@ utilizarea /rauduloas3 a in/ormaiei secrete, activit3i ilegale legate de reeaua tele/onic3 sau din inter/erenele n conexiunea tele/onic3, din de/eciuni te4nice ale sistemului de operare? 5vi6 din cauza nt7rzierilor sau erorilor /3cute de tere p3rti 5 3nci intermediare, ageni, notari etc.6 n executarea instruciunilor primite de la Banc3 pe seama si$sau la ordinul Clientului$ >tilizatorului. ".1 Clientul$ >tilizatorul va /i responsa il pentru@ 5i6 realitatea si corectitudinea datelor si in/ormaiilor transmise B3ncii la nc4eierea si in executarea prezentului Contract, 5ii6 accesarea si p3strarea in condiii de securitate si con/idenialitate a in/ormaiilor primite, a user Ad(ului, )A-(ului, sau dezv3luirea neautorizata a acestora c3tre terti, asum7ndu(si in ntregime consecinele ce pot decurge din nerespectarea acestei o ligaii? 5iii6 transmiterea datelor de identi/icare c3tre persoane neautorizate, precum si pentru consecinele de orice natura decurg7nd dintr(o ast/el de mpre8urare. ".& An cazul apariiei unei situaii de /ora ma8ora sau caz /ortuit, partile sunt exonerate de r3spundere, termenele de realizare a o ligaiilor decal7ndu(se in mod corespunz3tor. )rin /ora ma8ora se nelege evenimentul extern, imprevizi il, a solut invinci il si inevita il, care este de natura a exonera de r3spundere partea care il invoca. )rin caz /ortuit se nelege acel eveniment care nu poate /i prev3zut si nici mpiedicat de cel care ar /i /ost c4emat sa r3spund3 daca evenimentul nu s(ar /i produs, care este de natura a exonera de r3spundere partea care il invoca, inclusiv de/icientele de natura te4nica care /ac imposi ila prestarea serviciului contractat. An cazul apariiei unui asemenea eveniment, partea care il invoca va noti/ica celeilalte parti apariia acestuia in termen de 1 zile calendaristice de la data apariiei evenimentului? noti/icarea va /i nsoita de documente 8usti/icative. An acest caz, partile sunt o ligate sa depun3 diligentele necesare in vederea diminu3rii e/ectelor produse de un ast/el de eveniment.

CA5ITOLUL ?. DECLARATII
)rin acceptarea prezentelor Condiii generale de utilizare prin aplicaia 2nline Ban;ing Clientul declara si garanteaz3 in mod expres B3ncii urm3toarele@ a6 accept3 /aptul c3 serviciile B3ncii pot /i e/ectuate, pe aza contractuala, de c3tre o companie a/iliata B3ncii, un ter sau de c3tre su contractanti ai acestora. 6 are cunotina despre /aptul ca la ncetarea prezentului Contract, indi/erent de motiv, Banca va nc4ide toate conturile a/erente produsului, /ara noti/icare sau alta /ormalitate preala ila si /ara costuri suplimentare, daca aceste conturi au sold #, cu excepia cazului in care aceste conturi sunt poprite sau indisponi ilizate con/orm legii sau in cazul in care pe aceste conturi se deruleaz3 si alte operaiuni ce decurg din alte produse ancare contractate? c6 este de acord ca raportul contractual cu Banca este reglementat de prevederile prezentelor Condiii =enerale de >tilizare ale solicit3rii de activare a :o ile B<n;ing, documente transmise prin e(mail care, mpreuna cu ,nexele sale, /ormeaz3 EContractulF d6 >tilizatori au luat cunotina de prevederile prezentului Contract care le sunt opoza ile. e6 autorizeaz3 Banca, in mod expres si irevoca il, sa pun3 la dispoziia$sa /urnizeze autoritatilor a ilitate si$sau terelor persoane autorizate$ agreate de c3tre Banca, date$in/ormaii re/eritoare la prezentul Contract. /6 autorizeaz3 Banca in mod expres sa nceap3 executarea prezentului contract odat3 cu intrarea acestuia in vigoare, renun7nd la dreptul con/erit de art. ' din cadrul 2rdonanei *1$1' .#*.+##". g6 a avut acces in cadrul aplicaiei :o ile Ban;ing la Condiii generale de utilizare :o ile Ban;ing,Condiiile speciale pentru utilizare :o ile B<n;ing, in/ormaiile privind caracteristicile produsului ancar, inclusiv comisioanele percepute. 46 a luat cunotina despre toate condiiile de acordare a produsului ancar, inclusiv costurile a/erente, a /ost in/ormat cu privire la drepturile sale si modalitatea de exercitare, precum si cu privire la o ligaiile sale 5inclusiv dar /ara a se limita la o ligaiile de plata6 decurg7nd din Contract. Bnelege ca Banca are dreptul de a re/uza cererea sa /ara a /i o ligata sa motiveze decizia de neacordare a produsului. i6prin acceptarea prezentelor Condiii generale de utilizare prin aplicaia 2nline Ban;ing si con/irm3rii acceptului cu a8utorul dispozitivului digipass declara ca Banca i(a pus la dispoziie in preala il in/ormaiile si condiiile prev3zute la art. '' din 2>= 110$+##', privind serviciile de plati, pentru serviciile contractate si toate caracteristicile produsului ancar, inclusiv comisioanele percepute, i(au /ost prezentate clar, a /ost in/ormat despre modul de utilizare al acestui produs ancar si considera in/ormaia primita ca /iind completa si corecta iar acceptarea prezentelor Condiii generale de utilizare prin aplicaia 2nline Ban;ing si con/irmarea acceptului cu

7
#1.1#.+#11

a8utorul dispozitivului digipass a/erente produsului solicitat nainte de expirarea termenului de 11 zile prev3zut de art.'' din 2>= 110$+##' constituie renunarea sa expresa la acest termen. 86 a luat la cunotina de /aptul ca orice comisioane si taxe ce au leg3tura cu produsul pentru care a optat vor /i percepute con/orm dispoziiilor anexei cu toate comisioanele a/erente produselor ancare. ;6 toate in/ormaiile menionate in vederea complet3rii solicit3rii de activare a :o ile B<n;ing in cadrul aplicaiei 2nline B<n;ing, sunt reale, exacte si complete. l6 autorizeaz3 Banca, in mod expres si irevoca il, sa pun3 la dispoziia$sa /urnizeze autoritatilor a ilitate si$sau terelor persoane autorizate$agreate de Banca sau care sunt parteneri de a/aceri ai B3ncii in acest domeniu, precum si /irmelor din grup, datele$in/ormaiile re/eritoare la produsul ancar solicitat si toate datele$in/ormaiile cuprinse in prezenta cerere. m6 a citit Contractul, a luat cunotina de coninutul acestuia pe care il considera clar si precis si il accepta prin semnarea contractului in con/ormitate cu prevederile art. %.1 de mai 8os. n6 a /ost in/ormat cu privire la terminalele compati ile cu aplicaia securizata /urnizata de c3tre Banca in scopul gestionarii conturilor si e/ectu3rii tranzaciilor prin intermediul tele/onului mo il$ta lete si a citit documentul EIele/oane compati ile cu soluiaF, reg3sind in cuprinsul acestuia identi/icat tele/onul mo il 5de tip !ava, Blac; BerrD, Ap4one, ,ndroid, SDm ian6 sau dispozitivul /ara cartela SA:, pe care a solicitat activarea aplicaiei si a inteles ca poate vizualiza oric7nd documentul in /ormat actualizat in sucursalele B3ncii, in aplicaia 2nline Ban;ing si pe site(ul B3ncii. CA5ITOLUL @. DOBANZI SI COMISIOANE &.1 Banca va percepe Clientului comisioanele 5inclusiv costurile pentru comunicarea corespondentei6, menionate in prezentul Contract. &.+. Banca va percepe Clientului lunar contravaloarea serviciului con/orm ,nexei cu toate comisioanele produsului ancar. An cazul :o ile B<n;ing, contravaloarea serviciului se va retine lunar, in ultima zi lucr3toare a lunii in curs. &.0 a6 Clientul autorizeaz3 in mod expres Banca, prin prezentul Contract 5i6 sa ii de iteze automat orice cont desc4is la Banca, indi/erent de moneda in care este denominat, pana la concurenta sumelor datorate in aza prezentului Contract, /ara nicio noti/icare preala ila sau ndeplinirea altei /ormalitati preala ile? 5ii6 sa e/ectueze si sc4im urile valutare la cursul de sc4im al B3ncii din ziua de it3rii automate in aza punctului 5i6 precedent. 2rice di/erene de curs valutar, precum si comisioanele a/erente sc4im ului valutar vor /i suportate de c3tre Client. 6 An cazul in care pe contul curent indicat pentru de itarea automata nu este disponi il su/icient, Banca este autorizata de Client in mod expres sa de iteze oricare dintre conturile sale desc4ise la Banca, indi/erent de moneda in care este denominat contul. &." Banca si rezerv3 dreptul de a calcula si percepe pentru orice sume datorate de Client in aza prezentului Contract si neac4itate la scadent3 o do 7nd3 egal3 cu cea aplica il3 unui descoperit de cont neautorizat, calculata dup3 /ormula prev3zuta in art.&.1.

CA5ITOLUL A. DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI %.1 Contractul se nc4eie pe perioada nedeterminata. Contractul intra in vigoare la data accept3rii de c3tre Client a prezentelor Condiii generale de utilizare prin aplicaia 2nline Ban;ing si con/irm3rii acceptului cu a8utorul dispozitivului digipass, acest moment reprezent7nd semnarea Contractului de c3tre toate partile contractante, condiionat de transmiterea unui e(mail de con/irmare in atenia B3ncii de c3tre Client$>tilizator prin care sa con/irme primirea contractului pe adresa de e(mail comunicata prin Solicitarea de activare a :o ile B<n;ing 9 detaliile comunic3rii se vor reg3si in cadrul e(mailui ce urmeaz3 a /i transmis de c3tre Banca in termen de maxim 1 zi lucr3toare calculat de la data solicit3rii produsului prin aplicaia 2nline B<n;ing. . %.+ Contractul poate nceta prin@ 5i6 acordul scris al partilor, la data si in condiiile convenite? 5ii6 prin denunarea unilaterala de catre Banca, prin transmiterea unui preaviz cu doua luni nainte de data ncet3rii. 5iii6 in cazul modi/ic3rilor legislative, te4nice 9 impuse de autorit3ile competente, suplimentare 9 impuse de organizaiile internaionale /urnizoare de servicii, ale sistemelor de operare ale B3ncii sau ale /urnizorilor sai de servicii, care impun B3ncii cerine suplimentare de executare a Contractului, daca Clientul nu accepta modi/icarea corespunz3toare a Contractului? 5iv6 rezilierea de c3tre Banca pentru neexecutarea de c3tre Client a oric3ror o ligaii asumate prin prezentul Contract, 5v6 in situaia n care Banca nu mai este in m3sura sa /urnizeze serviciul solicitat$ contractat de Client, indi/erent care este motivul imposi ilit3ii /urniz3rii serviciului. Bncetarea contractului prin reziliere sau pentru imposi ilitatea /urniz3rii serviciului se produce de drept, /ara ndeplinirea vreunei /ormalitati preala ile si /ara intervenia instanei cu excepia unei noti/ic3ri comunicate Clientului, inclusiv prin intermediul 2nline Ban;ing? 5vi6 decesul Clientului, caz in care Contractul nceteaz3 cu e/ect imediat? 5vii6 ncetarea contractului de cont curent nc4eiat cu Banca? 5viii6 denunarea unilaterala a Clientului su condiia transmiterii c3tre Banca a unei noti/ic3ri scrise cu 0# de zile nainte de data ncet3rii, mai puin in situaia in care asupra sumelor existente in conturile Clientului au /ost instituite masuri de indisponi ilizare din partea organelor$ autoritatilor competente con/orm legii? 5ix6 in cazul popririi sau indisponi iliz3rii contului curent ataat produsului, Banca poate dezactiva de indata serviciul, /ara noti/icarea preala ila a Clientului$ >tilizatorului si va putea nceta

8
#1.1#.+#11

Contractul. CA5ITOLUL =. DIS5OZITII GENERALE =.1 a6 )rezentul Contract este nc4eiat in lim a romana. An cazul in care Banca propune, iar Clientul accepta si o versiune in alta lim a, in caz de dispute sau neconcordante intre versiunea in lim a romana si cea in lim a str3ina, versiunea in lim a romana va prevala. 6 An orice caz, orice comunicare intre Banca si Client pe durata relaiei de a/aceri se des/asoara in lim a romana si va /i comunicata B3ncii prin scrisoare recomandata cu con/irmare de primire. Comunic3rile B3ncii vor /i e/ectuate in con/ormitate cu prevederile Contractului. c6 Banca poate noti/ica Clientul$ >tilizatorul prin intermediul :o ile B<n;ing, con/orm prezentului Contract. 2rice comunicare a B3ncii transmisa Clientului prin intermediul :o ile B<n;ing se considera primita in momentul acces3rii :o ile B<n;ing prin a/iarea comunic3rii si acceptarea continu3rii utiliz3rii :o ile B<n;ing de c3tre Client$ >tilizator. *.+ 2rice modi/icare, ulterioara semn3rii prezentului Contract, a adresei de domiciliu si$sau de comunicare a corespondentei, sau a oric3ror altor date menionate in prezentul Contract, necomunicata in scris B3ncii, atrage responsa ilitatea exclusiva a Clientului si exonereaz3 Banca de r3spundere pentru orice pre8udiciu su/erit de c3tre Client ca urmare a necomunic3rii modi/ic3rii. 2rice ast/el de modi/icare devine opoza ila B3ncii doar dupa data primirii. *.0 -icio nt7rziere a exercit3rii de c3tre Banca a drepturilor sale prev3zute in prezentul Contract nu va /i interpretata ca o renunare a B3ncii la exercitarea respectivului drept, iar o exercitare singulara sau pariala a unui drept nu presupune neexercitarea ulterioara a oric3rui alt drept. *." An cazul in care orice prevedere a prezentului Contract devine nelegala, invalida sau neexecuta ila in con/ormitate cu legea, caracterul legal, valid si executa il al celorlalte prevederi nu va /i a/ectat de aceasta. *.1 Banca poate sa cesioneze$ trans/ere$ noveze$ delege oric3rei persoane, in mod li er si necondiionat, drepturile si o ligaiile sale ce decurg din prezentul Contract. Contractul va /i considerat ca nc4eiat in ene/iciul si va da natere unei o ligaii valide si executorii pentru un cumparator sau o persoana care preia activele B3ncii, un succesor al B3ncii sau orice cesionar sau agent al acestora.. *.& Clientul$ >tilizatorul nu poate cesiona$ nova$ trans/era$ delega niciunei tere persoane, in niciun moment, /ara acordul scris, preala il al B3ncii, drepturile si o ligaiile sale n3scute din prezentul Contract. *.% a6 2rice modi/icare a prevederilor prezentului Contract se va /ace prin acordul partilor, consemnat intr(un act adiional semnat de c3tre parti. 6 :odi/ic3rile re/eritoare la serviciile de plata si operaiunile a/erente intra in vigoare dup3 expirarea a doua luni de la in/ormarea preala ila de c3tre Banca a Clientului asupra modi/ic3rilor, prin noti/icare scrisa sau prin intermediul :o ile B<n;ing sau a extrasului de cont, pus la dispoziia Clientului in modalitatea agreata, cu excepia cazului in care, naintea datei propuse pentru intrarea in vigoare, Clientul a noti/icat in scris B3ncii ca nu accepta modi/ic3rile. An acest caz, con/orm preciz3rilor din noti/icarea B3ncii, Clientul are dreptul sa denune unilateral prezentul Contract, in mod gratuit, nainte de data propusa pentru aplicarea modi/ic3rilor. *.*. Banca poate introduce condiii te4nice suplimentare care modi/ic3 prezentul Contract, n situaia sc4im 3rilor te4nice solicitate de c3tre autorit3ile competente n materie, sau a celor impuse de sistemele de operare ale B3ncii sau ale /urnizorilor sai de servicii care ar surveni pe parcursul derul3rii contractului, aceste modi/ic3ri vor /i noti/icate Clientului, pe pagina o/iciala de internet a B3ncii. *.'. An vederea oper3rii unor modi/ic3ri solicitate de c3tre Client in leg3tura cu executarea$ncetarea prezentului contract, Clientul va adresa solicitarea sucursalei B3ncii unde are desc4ise conturile curente. *.1# )rezentul contract este guvernat de legea rom7n3. *.11 )artile vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amia ila orice nenelegere sau litigiu ap3rute intre ele decurg7nd din prezentul Contract. Litigiile sunt de competenta instanei romane. An mod /acultativ, in vederea soluion3rii pe cale amia ila a eventualelor dispute cu Banca, Clientul poate apela in mod gratuit la procedurile extra8udiciare asigurate de Banca -aionala a Rom7niei 5B-R6, prin compartimentul sau specializat, care va asigura medierea, potrivit reglementarilor emise de B-R. Con/orm legii, pentru soluionarea eventualelor dispute cu Banca, Clientul poate opta intre depunerea de reclamaii la ,utoritatea -aionala pentru )rotecia Consumatorului 5,-)C6 si acionarea in 8ustiie a B3ncii la instana competenta din Romania. *.1+ An cadrul oric3rei proceduri 8udiciare, documentele eman7nd de la Banca privind sumele datorate de Client constituie dovada deplina a de itului /ata de Banca. )artile declara ca @ a6 au negociat cu una credina clauzele prezentului contract, 6 neleg deplin e/ectele clauzelor contractului pe care le accepta in mod expres si c6 aceste clauze re/lecta voina comuna si nengr3dita a parilor. )artile au /ost de acord cu nc4eierea Contractului la distanta utiliz7nd ca te4nica de comunicaie la distanta conversaiile tele/onice nregistrate, corespondenta pe e(mail, precum si mesageria din interiorul aplicatie de 2nline B<n;ing utiliz7nd num3rul de tele/on precum si adresa de e(mail comunicate de Client.

9
#1.1#.+#11

)artile convin intrarea in vigoare a Contractului la momentul semn3rii acestuia de c3tre toate partile con/orm art. %.1 de mai sus. UNICREDIT TIRIAC BANK SA

10
#1.1#.+#11