Sunteți pe pagina 1din 8

Data: .............................. coala: Liceul teoretic N.

Blcescu

Clasa: I D nvtoare: Ecaterina Fodorean

PROIECT DIDACTIC
(sintez)
ARIA CURRICULAR: LIMB I C M!NIC"#E DISCIPLINA: LIMB" I LI$E#"$!#" # M%N UNITATEA DE NV ARE: &E#I "D" "LF"BE$"# TE!A LEC IEI: 'unetul redat (rintr)un *ru( de dou litere SU"IECTUL LEC IEI: 'unetul [#e]+ *ru(ul de litere #e. I$ O"IECTIVE: I.". BIEC$I,E F!ND"MEN$"LE Fa-iliarizarea cu sunetul [#e] .i *ru(ul de litere #e+ /or-area ca(acit0ii de analiz a cu1intelor (2n la ni1elul sunetului+ izolarea sunetului [#e] din cu1inte .i sesizarea caracteristicilor acestuia. I.B. BIEC$I,E C"D#!3 4. Dez1oltarea ca(acit0ii de rece(tare a -esa5ului oral3 6. dez1oltarea ca(acit0ii de e7(ri-are oral+ 8. dez1oltarea ca(acit0ii de rece(tare a -esa5ului scris (citirea 9 lectur)+ :. dez1oltarea ca(acit0ii de e7(ri-are scris. I.C. BIEC$I,E DE #EFE#IN;
OR & %$'$ OR & %$($ OR & '$'$ OR & '$)$ OR & '$*$

'esizarea corectitudinii *ra-aticale a unei (ro(ozi0ii ascultate+ Mani/estarea curiozit0ii (entru -esa5ul ascultat+ Construirea de (ro(ozi0ii 9 /raze corecte din (unct de 1edere *ra-atical+ Inte*rarea cu1intelor noi <n enun0uri (ro(rii+ Des(r0irea <n sila=e a cu1intelor care con0in o consoan <ntre dou 1ocale .i dou consoane <ntre dou 1ocale (/r re/erire la re*ula *ra-atical)3 tra-ge; mer-ge; a-le-ge; tra-gem; mer-gem; a-le-gem;

OR & '$+$ OR & '$($ OR & )$%$ OR & )$'$

' (ronun0e clar .i corect sunetele+ ' -ani/este ini0iati1 <n co-unicarea oral+ ' identi/ice *ru(ul de litere *e <n te7tul ti(rit .i <n te7tul scris de -2n+ ' sesizeze le*tura dintre te7t .i i-a*inile care <l <nso0esc+

OR & )$)$ OR & )$*$ OR & )$+$ OR & )$($ OR & )$0$ OR & *$%$ OR & *$'$ OR & *$)$ OR & *$*$

' asocieze /or-a *ra/ic a cu12ntului cu sensul acestuia+ ' des(rind se-ni/ica0ia *lo=al a unui te7t citit+ ' citeasc /luent .i corect enun0uri cunoscute+ ' citeasc <n rit- (ro(riu un te7t cunoscut+ ' -ani/este curiozitate (entru lectur+ ' scrie corect litere> sila=e .i cu1inte+ ' construiasc <n scris scurte (ro(ozi0ii> corecte din (unct de 1edere *ra-atical+ ' scrie un te7t corect> lizi=il .i <n*ri5it> utiliz2nd se-nele de (unctua0ie <n10ate ((unctul> se-nul <ntre=rii> se-nul e7cla-rii)+ ' -ani/este interes (entru e7(ri-area scris.

I.D.
OC %

BIEC$I,E &E#";I N"LE3 a). CO,NITIVE$ La s/2r.itul acti1it0ii> ele1ii 1or /i <n -sur3 ) s identi/ice sunetul [#e] a/lat <n di/erite (ozi0ii ale cu1intelor+ -O"IECTIV DE ACO!ODARE.
!INI!AL !EDIU

) identi/icarea cu1intelor care con0in sunetul [#e]+ / sta=ilirea sila=ei care con0ine sunetul [#e]+ ) -arcarea sunetului [#e] <n cadrul sila=ei .i a cu12ntului cu a5utorul si-=olului (? @ ).

NIVEL

!A1I!AL

OC '

) s identi/ice trsturile rele1ante ale *ru(ului de litere *e+ -O"IECTIV DE INI IERE.
!INI!AL

) recunoa.terea *lo=al a *ru(ului de litere *e+ / identi/icarea ele-entelor co-(onente ) identi/icarea trsturilor co-une cu alte litere sau *ru(uri de litere <n10ate.

NIVEL

!EDIU !A1I!AL

'

OC )

) s intuiasc inte*ral i-a*inea A co-(ozi0ie+ -O"IECTIV DE E1ERSARE.


!INI!AL

) o=ser1area i-a*inii+ / se-nalarea 1or=itorului+ ) rece(tarea -esa5ului> (rin lectura enun0ului A (rete7t.

NIVEL

!EDIU !A1I!AL

OC *

) s sesizeze <n cu1inte izolate (coloane) sunetul nou <n10at+ -O"IECTIV DE E1ERSARE I DE2VOLTARE.
!INI!AL !EDIU

) identi/icarea cu1intelor care con0in sunetul [#e]+ / lectura cu1intelor din coloane+ ) includerea <n enun0uri (orale) a cu1intelor din coloane.

NIVEL

!A1I!AL

OC +

) s rece(teze (rin lectur te7tul+ -O"IECTIV DE DE2VOLTARE.


!INI!AL !EDIU

) citirea <n rit- (ro(riu a te7tului]+ / (arcur*erea inte*ral a te7tului+ ) rece(tarea te7tului (rin e1iden0ierea ele-entelor de con0inut.

NIVEL

!A1I!AL

OC (

) s a(lice> la ni1elul de (er/or-an0> cuno.tin0ele nou <nsu.ite+ -O"IECTIV DE E1TINDERE I EVALUARE.


!EDIU

) <n0ele*erea con0inutului cerin0elor+ / rezol1area cerin0elor.

NIVEL

!A1I!AL

=). !OTRICE$ La s/2r.itul acti1it0ii> ele1ii 1or /i <n -sur3


O! % O! ' O! ) O! *

- s).i coordoneze acti1itatea oculo-otorie (entru citirea 9 scrierea si-=olurilor *ra/ice+ - s -ane1reze e/icient .i <n condi0ii de securitate =enzile cu litere .i sila=e din (licuri+ - s).i coordoneze -i.crile (entru a /oileta <n condi0ii de i*ien .i e/icien0 -anualul+ - s).i re(ri-e tendin0a de a (ractica -i.cri inutile. c). A3ECTIVE$ Ele1ii3

OA % OA '

- 1or -ani/esta interes (entru con0inutul te7tului din -anual+ - 1or adera la ideea co-(unerii cu1intelor cu a5utorul literelor .i sila=elor -o=ile. II$ III$ TIPUL DE ACTIVITATE: STRATE,IA DIDACTIC: 4. $I&!L DE '$#"$EBIE3 e7(oziti1 A inducti1 (trecerea de la (articular la *eneral)+ 6. ME$ DE DE &#ED"#E3 Con1ersa0ia euristic> de 1eri/icare+ Metoda /onetic analitico)sintetic+ E7(lica0ia+ Lectura+ E7erci0iul3 4. du( /or-3 C oral+ C scris+ 6. du( *radul de e/ort3 C de recunoa.tere+ C cu caracter creator3 ) de /or-ulare+ ) de co-(letare+ ) de -odi/icare+ ) de reconstituire+ 8. du( con0inut3 C le7icale+ C analiz /onetic. 8. $I&!L DE DN,;"#E3 o(era0ional. :. $I&!L DE IN$E#"C;I!NE3 E dialo*at3 C conversaia de verificare; C dialogul plurirelaional; E acti1itatea diri5at a ele1ilor <nsu.irea de noi cuno.tin0e.

F. F #ME DE B#!&"#E3 E 4ntrea#a clas5 (entru co-(eten0ele3 de rece(tare> al*orit-izare> e7(ri-are> (relucrare secundar+ E 6atr7 #r76e (: A G ele1i)> (entru co-(eten0ele3 de (relucrare (ri-ar> trans/er> e7(ri-are. F. $I&!#I DE E,"L!"#E E 876 9or:: oral .i scris+ E 876 con;n7t: e1aluarea cu 1aloare /or-ati1. Va 9; eval7at: <nsu.irea citirii corecte a enun0urilor (ro(rii+ ca(acitatea de a recunoa.te *ru(ul de litere <#e= <n di/erite construc0ii> ca(acitatea de a sesiza di/eren0a <n (ronun0ia sunetelor [ce] .i [#e]. IV$ !I?LOACE DE NV !@NT: a. teAn;ce3 ta=la> creta> al/a=etarul clasei+ B. l;n#v;st;ce3 "=ecedarul> DEH)ul> (lan.e cu *ru(urile de litere+ (lan.e cu (sri de curte+ "tlasul zoolo*ic+ /i.e de lucru (entru acti1itatea indi1idual .i de *ru(+ c. teAn;c 8e clas3 lectura> co-entarea te7tului+ e7erci0ii de lectur .i recunoa.tere a sunetului [#e] .i a *ru(ului de litere *e+ e7erci0ii de co-(letare a sila=elor+ e7erci0ii de reconstituire a cu1intelor+ e7erci0ii de co-(arare a sunetelor [ce] .i [#e]+ e7erci0ii de analiz .i sintez /onetic a cu1intelor. V$ RESURSE: a. l;n#v;st;ce: "ndrei> MiIail+ BIi0> Iulian> Limba romn, Bucure.ti ED&> 4JK8+ B. :eto8;ce: c) BIer*Iina> Du-itru> Limba romn n coala primar, Craio1a> Ed.DID"C$IC" N ,"> 4JJJ+ erdean> Ioan> Metodica predrii limbii romne la clasele I-IV, Bucure.ti> ED&> 4JJF+ Ilinca> "nton> Metodica limbii romne n nvmntul primar, Bacu> Ed.Bri*ore $=caru> 4JJJ+ erdean> Ioan> idactica limbii romne n coala primar, !ucureti, "d#$%"&'($, )**+

te:6orale: *+C / +DC$ A$'0$ 'unetul [#] .i literele *> ,+

PoE;;a lec;e; 4n :o87l: A$'F$ A$'G$ 'unetul [#;] .i *ru(ul de litere #;.

SCENARIUL DIDACTIC -s;nteE.


O"IECTIVE
%
OC % O! *

EVENI!ENTELE LEC IEI


' Ca6tarea aten;e;

RESURSE DE CON INUT -ABece8ar5 6$0*.


) A$ CO!PONENTA 3ONETIC E (rezentarea eticIetei BEM+ E decu(area unui enun0 su*erat de i-a*ine> <n care a(are cu12ntul BEM. H &rezentarea cu12ntului BEM L structura /onetic

ACTIVITATEA NV TORULUI
* rienteaz aten0ia ele1ilor ctre i-a*inea)titlu> cer2ndu)le s recunoasc o=iectul (rezentat (=orcanul cu *e-)> s identi/ice *ru(ul de litere *e (scris (e eticIet). Co-unic ele1ilor c lec0ia aceasta se deose=e.te de cele anterioare (rin (rezen0a -usa/irilor dar .i (rin *radul de di/icultate ce (resu(une identi/icarea unor sunete s(eci/ice care co-(un sila=e. Dn consecin0> se i-(une o aten0ie s(orit din (artea ele1ilor. In/or-eaz> de ase-enea> c (rintr)o atent o=ser1are a i-a*inilor .i a -odului de lucru 1or reu.i la s/2r.itul acti1it0ii s dezle*e e7erci0iul de la su=solul (a*inii. Cere ele1ilor s identi/ice si-=olurile din cu12ntul *e- .i s)i /ac lectura acestuia.

ELEVILOR
+ =ser1 o=iectul (rezentat.

OC % O! %

An7narea oB;ect;velor

'e -o=ilizeaz (entru reu.ita acti1it0ii.

OC ' O! * OA ' OC ' O! % OA '

Act7al;Earea c7noIt;nelor

"naliza /onetic a cu12ntului ilustrat3 *e- (o sila=> dou sunete> trei litere)

#s(und solicitrilor.

PreEentarea con;n7t7l7; no;; 4nvr;

"$ CO!PONENTA ,RA3IC E (rezentarea *ru(ului de litere *e ((lan.). E intuirea ele-entelor co-(onente+ E asocierea literelor cu sunetul cores(unztor+ E e7(unerea *ru(ului de litere ((lan.a) <n /a0a clasei. E Identi/icarea *ru(ului de litere *e la "l/a=etar+ E =0inerea co-=ina0iilor sila=ice cu literele anterior <n10ate+ E Co-(unerea cu1intelor cu sila=ele o=0inute+ E For-ularea de enun0uri.

OC % OC ' O! '

D;r;Jarea 4nvr;;

E Cere ele1ilor s identi/ice si-=olurile de (e (lan. .i s arate se-ni/ica0ia /iecruia+ E Concluzioneaz c3 sunetul *e este /or-at din dou litere *Le+ cu12ntul *e- este /or-at dintr)o sila= (*e-)> dou sunete (*e)-)> redate (rin trei litere (*)e)-) E &rezint (lan.a cu si-=olul *e> art2nd caracteristicile acestui *ru( de litere. E "/i.eaz la stela5ul clasei *ru(ul de litere *e+ E Cere ele1ilor s lucreze cu sila=ele din (licuri3 s alctuiasc cu1inte> (ro(ozi0ii (enun0iati1e> intero*ati1e> e7cla-ati1e)+ s trans/or-e (ro(ozi0iile a/ir-ati1e <n (ro(ozi0ii ne*ati1e sau in1ers+ E 'u(ra1e*Ieaz .i a(oi 1eri/ic acti1itatea ele1ilor <n *ru(> du( care le cere s aduc (licurile la catedr. E For-uleaz a(recieri.

E #s(und solicitrilor. E #e0in cele co-unicate de <n10tor E Iau act de cele co-unicate. E Identi/ic. E Cola=oreaz cu cei din *ru(

E "scult a(recieri

O"IECTIVE
%
OC ) OC *

EVENI!ENTELE LEC IEI


'

RESURSE DE CON INUT -ABece8ar5 6$0*.


) C$ CO!PONENTA CO!UNICA IONAL E DescIiderea a=ecedarelor ((.M:)+ E Intuirea i-a*inii co-(ozi0ie+ E =ser1area detaliilor+ E Identi/icarea (ersona5elor+ E Lectura enun0ului (rete7t (a/lat <n =ul)+ E Dez1oltarea unei co-unicri (e =aza enun0ului (rete7t+ E E7erci0ii A 5oc. D$ CO!PONENTA PREPARATOARE E Constituirea cu1intelor din coloane cu a5utorul al/a=etarului. E Lectura (e unit0i (sila=e)+ E Lectura cursi1 (*lo=al). E Lectura <n *2nd a te7tului+ E &relucrarea te7tului3 /t;tl7l (<n rela0ie cu te7tul)+ )6ersonaJele (nu-e> in/or-a0ii secundare des(re acestea)+ )local;Earea 4n t;:6 I; s6a;7> /9a6te> /conversa;e> /8escr;erea$

ACTIVITATEA NV TORULUI
* E "/i.eaz la 1edere (lan.a -rit a i-a*inii co-(ozi0ie .i solicit ele1ii s o=ser1e i-a*inea> s identi/ice (ersona5ele .i s).i i-a*ineze dialo*ul (osi=il dintre ani-ale. E E7erci0ii A 5oc3 Cu- se nu-e.teNO+ Cu- /aceNO. E Mo=ilizeaz ele1ii <n 1ederea o=0inerii cu1intelor (rin co-(unerea cu sila=e (tra)*e+ -er)*e+ a)le)*e+ tra) *e-+ -er)*e-+ a)le)*e-). E rienteaz aten0ia ele1ilor s(re =anda (ortocalie a (a*inii unde se a/l cele .ase cu1inte. E 'olicit lectura cu1intelor> (e unit0i .i cursi1. E Cere ele1ilor s citeasc <n *2nd te7tul> a(oi 1eri/ic3 Des6re ce a; c;t;tK Ce v/a 6lc7tK Ce a; re;n7tK E Cite.te -odel te7tul de la (.M: din "=ecedar. E Diri5eaz discu0iile3 C7: se 4nt;t7leaE 6ovest;rea K C;ne 6art;c;6 la ac;7ne K C7: se n7:esc 6ersonaJeleK Ce a; a9lat 8es6re cocoIKL#MscanK LB;B;l;cK Un8e se 6etrece ac;7nea5K n ce :o:ent al E;le;K De ce creE; astaK Ce 9ac 6sr;le 8e c7rte K Ce s67ne #MscaKLcocoI7lKL#;naK L c7rcaK LB;B;l;caKLc7rcan7lK Des6re c;ne vorBeIte ,r;ve;K C7: este #Mscan7lKL B;B;l;caK E Cere ele1ilor s citeasc inte*ral te7tul+ E E7erci0iul)5oc D0i tri-it o tele*ra-+ E Citirea selecti1+ E Citirea (e roluri. a. Distri=uie (licurile *ru(elor3

ELEVILOR
+ E =ser1 i-a*inea .i ur-resc din a(roa(e <n a(roa(e eta(ele dialo*ului.

OC * O! * OA %

E 'e -o=ilizeaz (entru a rs(unde solicitrilor. E Citesc te7tul <n *2nd .i a(oi rs(und la <ntre=ri. E "scult lectura. E #s(und la <ntre=ri /or-ul2nd rs(unsuri co-(lete .i (ronun02nd corect sunetele. E 'e -o=ilizeaz (entru reu.ita acti1it0ii. E Identi/ic (ro(ozi0iile> le scriu (e /i.e .i a(oi la ta=l. E Citesc te7tul cu *las tare (<n rit-

OC + O! ) OA %

OB;nerea 6er9or:ane;

OC ( O! ) OA %

3ee8BacN/7l 8e selec;e <n 1ederea unei e1aluri di/eren0iate 1or ur-a dou scenarii de e1aluare3 a).unul destinat ele1ilor ca(a=ili de (er/or-an0 -a7i-> crora li se adreseaz co-(onenta F> de e7tindere .i e1aluare+ =). "l doilea scenariu> destinat ele1ilor cu

E$ CO!PONENTA PER3OR!AN E 'e (ot da sarcini su(li-entare de ti(ul3 su=liniaz *ru(ul de litere *e <n te7te ti(rite sau scrise de -2n+ E e7ersarea lecturii3 - ;nte#ral - select;v - 6e rol7r;

O"IECTIVE
%

EVENI!ENTELE LEC IEI


' di/icult0i <n asi-ilare> care 1or re/ace de-ersul didactic> diri5a0i de <n10tor

RESURSE DE CON INUT -ABece8ar5 6$0*.


)

ACTIVITATEA NV TORULUI
* =. 'olicit ele1ilor care <nt2-(in di/icult0i <n desci/rarea si-=olurilor *ra/ice s citeasc te7tul su= directa su(ra1e*Iere. E Dn co-(letarea acti1it0ii (ro(une identi/icarea *ru(urilor de litere <n10ate <n di/erite a/i.e sau alte ti(rituri (titluri de cr0i etc.)

ELEVILOR
+ (ro(riu). E #s(und solicitrilor.

OC ( O! '

Eval7area c7noIt;nelor -acA;E;;;lor.

3$ CO!PONENTA DE E1TINDERE I EVALUARE E ,or /i (use din nou <n a(licare cele dou scenarii didactice anun0ate la /eed=acP)ul de selec0ie3 a$ scenariul de e7tindere .i e1aluare (entru ele1ii care .i)au asu-at con0inutul <n10rii. B$ scenariul de recu(erare (entru cei care au <nt2-(inat di/icult0i <n asi-ilarea cuno.tin0elor.

H Distri=uie /i.a de lucru indi1idual .i e7(lic con0inutul acesteia3 H 3IA DE LUCRU: <-(arte (ro(ozi0ia dat <n cu1inte> sila=e> litere .i sunete. Noteaz nu-rul acestora. Gelu merge dup gem.

H #ece(0ioneaz -esa5ul trans-is .i rezol1 indi1idual sarcina de lucru> /r su(ra1e*Ierea <n10torului. H Lucreaz su= stricta su(ra1e*Iere a <n10torului.

H 'u(ra1e*Ieaz> s(ri5in .i <ncura5eaz acti1itatea ele1ilor care <nt2-(in di/icult0i <n analiza /onetic a unui enun0. H "(reciaz solu0iile *site (rin colectarea rs(unsurilor (/rontal sau indi1idual) .i co-unic rezultatele. H &ro(une ele1ilor s identi/ice <n 1or=irea curent cu1intele care con0in sunetul O#eP H E7erci0iu)5oc3 Cu1inte *e-ene (.M:. H &rezint (lan.a cu ReB7s7l de la (.MF. E "(recieri asu(ra realizrii sarcinilor3 indi1idual> (e *ru(e> /rontal. Co-unic a(recierile su= /or- de cali/icati1e> lu2nd dre(t criterii o=iecti1ele care au /ost co-unicate la <nce(utul lec0iei (se rea-intesc).

OC ( O! *

As;#7rarea retene; I; a trans9er7l7;

a$ INTERN H Identi/icarea <n (ro(ozi0ie a sunetului O#eP redat (rin *ru(ul de dou litere *e. B$ E1TERN H 'esizarea <n <nscrisuri a ase-nrii sunetelor OceP .i O#eP$

H #s(und solicitrilor.

OC ( O! *

Eval7area act;v;t;;

H &artici( la a(recieri .i autoa(recieri.