Sunteți pe pagina 1din 1

FI DE LUCRU OXIZII

1. Denumii urmtorii oxizi: Na2O, MgO, BeO, Al2O3, CO2, N2O3, NO2, Cl2O, P2O5, O3, !eO, !e2O3, CuO, P"O, P"O2. #riei $e #oloane %i&erite oxizii "azi#i 'i oxizii a#izi. 2. #riei &ormulele urmtorilor oxizi: oxi% %e $ota(iu, oxi% %e #u$ru)*+, oxi% %e #al#iu, oxi% %e #rom)***+, trioxi% %e &o(&or, %ioxi% %e (ul&, oxi% %e (taniu)*,+. 3. -azele rare .e, Ne, Ar $ot &orma oxizi/ 0x$li#ai r($un(ul. 1. Com$letai $ro%u'ii %e rea#ie 2n urmtoarele #azuri: 3 O2 P1 3 O 2 Na 3 O2 C 3 O2 Al 3 O2 Mg 3 O2 CuCO3 MgCO3 Ce ti$uri %e oxizi rezult 2n &ie#are #az/ Crui ti$ %e rea#ie 2i a$arine &ie#are meto% %e o"inere a oxizilor/ 5. e %au #om$oziiile $ro#entuale ale urmtorilor oxizi. Determinai &ormulele #4imi#e ale a#e(tora 'i $re#izai %in #e #ategorie %e oxizi &a# $arte. a+ 52,116 !e, 25,576O8 "+ 13,96P, 59,16O8 #+ 5:6 , 5:6O. Pentru oxi%ul %e la $un#tul #+ (#riei e#uaia rea#iei #u a$a 'i #al#ulai #e #antitate %e $ro%u( %e rea#ie (;a o"inut, %a# (;au &olo(it 17,55g .2O. 9. O ma( %e #al#iu rea#ioneaz #u un mol O2 'i &ormeaz 112g CaO. Cal#ulai #antitatea %e #al#iu #on(umat $rin %ou meto%e. 5. e % (#4ema: 7::<C CaCO3 a 3 " a 3 # % " 3 # e % 3 .Cl CaCl2 3 # e #ere: a+ ( (e i%enti&i#e literele #ore($unztoare (u"(tanelor 'i ( (e (#rie e#uaiile rea#iilor #4imi#e8 "+ ( (e $re#izeze im$ortana $ra#ti# a &ie#rei rea#ii: #+ ( (e #al#uleze #antitatea %e $ro%u'i % 'i e, %a# (;au %e(#om$u( termi# 2::g CaCO3 %e $uritate =:6. =. e ar% 3:g Mg #u 96 im$uriti. Pro%u(ul rezultat (e trateaz #u 153g .2O. e #ere: a+ ( (e (#rie e#uaiile rea#iilor #4imi#e 'i ( (e $re#izeze im$ortana a#e(tora8 "+ #e #antitate %e oxi% %e magneziu rezult8 #+ #e >olum %e oxigen (;a #on(umat8 %+ #on#entraia $ro#entual a (oluiei o"inute $rin tratarea oxi%ului #u a$a.

7. 21=g CuCO3 (e (u$un %e(#om$unerii termi#e. Oxi%ul metali# o"inut (e trateaz #u .2 O1 1:6, iar oxi%ul nemetali# (e "ar"oteaz 2ntr;o (oluie lim$e%e %e a$ %e "arit, Ba)O.+2. e #ere: a+ e#uaiile rea#iilor #4imi#e8 "+ ma(ele 'i #antitile %e Cu O1 'i BaCO3 rezultate8 #+ #antitatea %e (oluie %e a#i% (ul&uri# 1:6 #on(umat. Pro&e(or #2rlat Ani'oara