Sunteți pe pagina 1din 25

Anexa 1 PS 04 04 02

CONINUT PLAN AFACERI Programul pentru dezvoltarea abilitilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finanare - START !"#$

S%&T'()'*

1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE .......................................................................3 2. VIZIUNE, STRATEGIE ...............................................................................................................5 3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENT.......................................................................8 4. PREZENTAREA PROIECTULUI...........................................................................................11 6. PROIECII FINANCIARE .......................................................................................................1 !. "USTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI ...................................................24

1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE # !#+ )umele firmei* ,!+ &odul unic de nregistrare* $,+ -orma .uridic de constituire* /$+ 0ata nfiinrii1)umr Registrul &omerului* 2/+ 0ata nceperii efective a activitii* 32+ Activitatea principal a societii i codul &A%) al activitii principale* 4 5 #"3+ Activitatea &odului &A%) pe care se solicit A-) este* 'ndustria prelucratoare &ercetare-dezvoltare 'nvatamant< sanatate Turism si facilitati de cazare &onstructii< activitati profesionale si de servicii Alte activitati de servicii< activitati recreative &omert< transporturi ## #!4+ )atura capitalului social*
Natura capitalului social (%) Romn Strin Privat

codul &A%) al activitii pentru care se solicit A-)*

20 17 14 10 7 5 3

5+ 6aloarea capitalului* #,#"+ Principalii indicatori ai activitii curente*


Indicator &ifra de afaceri %7'T0A8Rezultat din e9ploatare:amortizare ; in &A Profit brut ; in &A Active totale< din care* - Active imobilizate - Active circulante &apitaluri proprii 2012 2013 2014 -Data ultimei balane de veri icare contabil! "nc#eiate

&redite bancare=leasing-uri &redite asociai1firme din grup 0atorii furnizori

>7ilanurile contabile pe ultimul an< precum i ultima balana de verificare contabil trebuie ataate?+

##+ Adresa< telefon1fa9< e-mail* #!+ Persoan de contact* #,+ &onturi bancare desc@ise la* #$+ Asociai< acionari principali *
Numele $i prenumele%Denumire Domiciliu % sediul societ!ii Pondere "n &apital social %

#/+ Prezentarea societilor din grup* Pentru fiecare societate din grup se vor prezenta urmtoarele informaii* denumire< &('< legturi cu societatea ce solicita A-)< data nceperii activitii< principalele activiti generatoare de venituri operaionale< &A< Rezultat e9ploatare< Rezultat net< total active< Active imobilizate< total datorii< 0atorii ctre bnci i societi de leasing< situaia actual a societii >n funciune< activitate suspendat< n insolven?+

#2+ &are au fost principalele modificri1sc@imbri1puncte de reper ale afacerii dvs de la nfiinare pn n prezent >modificri ale structurii asociailor1acionarilorA modificri ale obiectului de activitate< introducerea unor servicii1produse noi< dezvoltarea afacerii prin crearea unor puncte de lucru noi1 creterea suprafeei1 ac@iziia de active noi1 identificarea de clieni noi?B

Se descarca Ane9a , &erere de finantare< se completeaza< semneaza< stampileaza si se urca cu broCse+ Se de !a"!a De!#a"a$%a &"%'%nd (n!ad"a"ea (n)"e&"%nde"%% (n !a)e*+"%a (n)"e&"%nde"%#+" ,%!% -% ,%.#+!%% /Anexa 5 % 0 d1&a !a2 3 e !+,&#e)ea243 e,nea243 -)a,&%#ea24 % e 1"!a %n a&#%!a)%e 5 Se de !a"!a De!#a"a$%a de ,%n%,% /anexa 2 #a &"e2en)a P"+!ed1"4 5 e !+,&#e)ea243 e,nea243 -)a,&%#ea24 % e 1"!a %n a&#%!a)%e $

2. 6I7IUNE3 STRATEGIE Dn acest capitol de nceput ncercai s rspundei la urmtoarele ntrebri* A. &are este esena afacerii B &e anume va genera bani i profit B Produsul #<!<,E Serviciile #<!<,<E Activitatea #<!<,E

Detaliai activitatea a erent! codului &0,N pe care accesai pro'ramul1 2actorii pe care "i considerai relevani pentru a acerea dvs1 (e34 locali5are6 auto-evaluarea te#nolo'iei pe care o vei utili5a6 e3periena anterioar! a "ntreprin5!torului etc1)1 7e va preci5a modul "n care "ntreprinderea "$i utili5ea5! resursele de munc!6 materiale $i b!ne$ti pentru reali5area obiectivelor propuse1 - vi5iunea "ntreprinderii6 repre5entarea a ceea ce se dore$te a i or'ani5aia "n viitor8 - anali5a situaiei curente $i identi icarea misiunii "ntreprinderii6 o istorie a obiectivelor6 politicilor $i reali5!rilor sale8 - e3aminarea perspectivelor pentru viitor "n conte3tul obiectivelor pe termen lun'1

81. &ine vor fi clienii ti i care este localizarea acestora >.udet< regiune< ar i distana fa de locaia proiectului?B Persoane fizice >inclusiv segment de vrst i venituri? Societi comerciale >inclusiv din ce domenii provin i mrimea acestora? 'nstituii bugetare >precizai tipul instituiei?
2014 +,I % 201( +,I % 201) +,I % 201* +,I %

&lieni% 'rupe de clieni

Total cifr de afaceri

82. (nde vrei s a.ungi ntr-un interval de / ani+ -i9eaz-i obiective cuantificabileF Ga ce cifr de afaceri1profitB Ga ce numr de anga.aiB
./ 2014 201( 201) 201*

-biective (Indicatori int!)

&ifra de afaceri< din care* - %9port Profit )umr de salariai

G%' G%' G%' )umr persoane

N1,4" de #+!1"% de ,1n!4 !e 1",ea24 a 9% !"ea)e (n 1",a %,&#e,en)4"%% &"+%e!)1#1%:


20149 Total< din care* 9 Se va face dovada anga.rii persoanelor cu contract de munc cu norma intreaga pe perioad 201( 201) 201*

nedeterminat la momentul depunerii documentaiei de decont+

A)en$%e; Se &1n!)ea24 n1,4"1# #+!1"%#+" de ,1n!4 n+1 !"ea)e (n an1# 2014;


)umarul locurilor de munca in !"#/8 !"#$ : nr noilor locuri de munca )umarul locurilor de munca in !"#28 !"#/ : nr noilor locuri de munca )umarul locurilor de munca in !"#38 !"#2 : nr noilor locuri de munca Se va calcula automat de catre aplicatie* H I , 8 #/ puncte H 8 ! 8 #" puncte H 8# 8 / puncte O< e"'a$%%: Se a!+"d4 5 &1n!)e 1&#%,en)a" &en)"1 ,%n%, 1 #+! de ,1n!4 d%n !e#e de ,a% 1 +!1&a) &"%n ANOF= d%n !a)e*+"%a &e" +ane#+" %nde,n%2a)e Dovada angajrii prin ANOFM se va prezenta la momentul depunerii documentaiei de decont. Goc de munca ocupat prin A)J-K * 0A )(

O< e"'a$%%: Se a!+"d4 5 &1n!)e 1&#%,en)a" &en)"1 ,%n%, 1 #+! de ,1n!4 d%n !e#e de ,a% 1 +!1&a) de a< +#'en) 1n%'e" %)a" !a"e n1 a ,a% a'1) !+n)"a!) de ,1n!a an)e"%+" Dovada locului de munca ocupat de absolvent se va prezenta la momentul depunerii documentaiei de decont. Goc de munca ocupat de absolvent universitar * 0A )(

C. &are sunt Lpunctele tariM care te determin s crezi c vei avea succesB >e9* cunotine te@nologice< cunotine de management i marNeting< cunotine de pia< pregtire n domeniu< e9periena n 2

domeniu >ca anga.at al unor firme din domeniu?< locaia proiectului< capital< relaii< capacitate de munc< fle9ibilitate?+Dn aceast seciune facei analiza sCot a afacerii dumneavoatr+ 7e vor detalia minim trei aspecte pentru iecare seciune 7:-;1

D1. Activiti necesare implementarii proiectului >de e9+ asigurarea spaiului productiv1comercial prin ac@iziie1nc@iriere< elaborare proiecte te@nice necesareA amena.are spaiuA ac@iziionarea de utila.e< ec@ipament< mobilierA obinere avize< acorduri< autorizaii necesare implementrii proiectuluiA recrutare1selecie1anga.are personal suplimentar necesarA instruire personalA aciuni de promovare a produselor1serviciilorA aprovizionare cu materii prime< materiale< produse finite< mrfuri< asigurarea condiiilor te@nico-economice< sanitare etc?A

D2. 0urata de implementare a proiectului calculat ntre data contractrii A-) i data estimativ de ncepere a activitii+ %ste perioada dintre prima luna dup semnarea contractului de finanare i luna n care se finalizeaz implementarea ultimei activiti din proiect+

Dn termen de 00 de 2%#e #1!"4)+a"e de la semnarea contractului< beneficiarul este obligat s efectueze c@eltuielile+ Termenul de 2" de zile se poate prelungi doar cu acordul 0'KKKAT0'P'KK la propunerea JT'KK& pentru situaii e9cepionale >de e9emplu ntrzieri la transportul sau livrarea ec@ipamentelor din motive independente de beneficiarul A-)?+ Prelungirea se acord o singur dat< pe baza unei cereri depuse de ctre solicitant la sediul JT'KK& cu cel puin #" zile nainte de e9pirarea termenului limit de depunere a decontului+

3. RESURSE U=ANE3 ACTI6ITATEA CURENT> I )+"%! Dn aceast seciune ncercai s rspundei succint la ntrebri de genul* &um a aprut ideea 0vs+ de afacereB 7curt! descriere a ideii de a acere1 De la ce a pornit ideea de a acere6 dac! e3ist! un studiu relevant pe ba5a c!ruia s-a iniiat acest tip de a acere6 etc1 &are au fost principalele etape de dezvoltare a proiectului pn n prezentB1 Aciuni ntreprinse pn la solicitarea creditului i a A-) >dac este cazul?+ &e activiti genereaz astzi profitul firmei i sursele de dezvoltareB 0 acerea%activitatea curent! 1 Descriei pe scurt produsele $i%sau serviciile o erite1 Preci5ai sursele de de5voltare ale a acerii (e31 proprii6 credit bancar6 inan!ri nerambursabile6 etc1) 'ntreprinderea are cel putin , anga.ati la momentul inscrierii online a planului de afaceri* 0A )( Se vor incarca in aplicatie in format pdf sau .pg contractele de munca si statele de plata pe luna precedenta precum si e9trasele din R%6'SAG privind inregistrarea contractelor Se puncteaza cu #" puncte 0AF 'ntreprinderea are cel putin ! anga.ati la momentul inscrierii online a planului de afaceri* 0A )( Se vor incarca in aplicatie in format pdf sau .pg contractele de munca si statele de plata pe luna precedenta precum si e9trasele din R%6'SAG privind inregistrarea contractelor Se puncteaza cu 3 puncte 0AF 'ntreprinderea are cel putin # anga.at la momentul inscrierii online a planului de afaceri 0A )( Se vor incarca in aplicatie in format pdf sau .pg contractele de munca si statele de plata pe luna precedenta precum si e9trasele din R%6'SAG privind inregistrarea contractelor Se puncteaza cu / puncte 0AF

3.1 =ana*e,en)3 Re 1" e 1,ane =ana*e,en):


Nume $i prenume $i v<rsta 2uncia "n societate $i principalele responsabilit!i pe scurt ,3periena "n domeniu 7tudii%7peciali5!ri cu impact asupra a acerii propuse

Ataai un &urriculum 6itae pentru fiecare persoan din conducerea e9ecutiv i orice alt persoan relevant+ Se vor ataa documente .ustificative care s ateste pregtirea n domeniu i e9periena+ Societatea1Actionarul<1Asociatul1 nu a mai beneficiat de finantare in cadrul programelor nationale pentru spri.inirea 'KK-urilor )( Se puncteaza cu #/ puncte )( nu a mai beneficiat de finantare in cadrul programelor nationale pentru spri.inirea 'KK-urilor 0A Kanagementul unei organizaii este determinant pentru evoluia acesteia+ Dncercai s evideniai felul n care cunotinele1specializrile1e9periena fiecruia dintre manageri va influena n mod pozitiv evoluia firmei+ Descriei $i e3plicai "n detaliu atribuiile6 responsabilit!ile6 cali ic!rile $i e3perti5a mana'erilor6 relevante pentru derularea "n condiii optime a activit!ii irmei1

Pe" +na#: 0etaliere pe activiti*


0ctivitatea Activitatea # Activitatea ! Activitatea , E+ TJTAG Num!r de salariai Pre'!tirea pro esional!

>Jrganigrama poate fi ataat< dac e cazul? &ine este an*a.a)1# ?@!Ae%e@@< adic persoana care prin cunotinele pe care le deine poate influena noul mers al afacerii >dac este cazul?B Descriei responsabilit!i6 cali ic!ri6 e3periena an'a=atului >c#eie?1

&um se realizeaz1se va realiza monitorizarea personalului >modaliti de supraveg@ere a personalului anga.at?B 5

Descriei modalit!ile de suprave'#ere a personalului $i impactul acestora "n e iciena activit!ii curente1

&are este1va fi modul de salarizare al personalului >descriei modul de salarizare1plat< premiere< penalizare?B Descriei $i e3plicai "n detaliu politica de resurse umane1

&um este asigurat securitatea muncii >metodele folosite pentru protecia muncii?B

Descriei detaliat dac! e3ist! un compartiment%persoan! cu speciali5are "n acest domeniu sau se va apela la o irm! care s! asi'ure acest tip de serviciu1 3.2 A!)%'%)a)ea !1"en)4 3.2.1. P"+d1 e#e/ e"'%!%%#e a!)1a#e 0escriei tipul de produse1servicii< caracteristicile acestora< procentul din cifra de afaceri< nivelurile de preuri< principalele avanta.e competitive ale produselor< principalele dezavanta.e n raport cu concurena*
Produs%7ervicii Produsul #1Serviciul # Produsul !1Serviciul ! Produsul ,1Serviciul , &antitatea v<nduta la ultima raportare inanciara ./ @aloare - A-N Pondere "n v<n5!rile totale

3.2.2.P"%n!%&a#%% 91"n%2+"% a!)1a#% de ,a)e"%% &"%,e3 ,a)e"%a#e -% e"'%!%%


2urni5ori 2orma =uridic! $i localitatea &antitatea anual! $i % "n total necesar aprovi5ionare materie prima @aloarea anual! a ac#i5iiilor (+,I) 2recvena aprovi5ion!rii $i ;ermene de plat!

Katerie prima1serviciu

Katerie prima1serviciu Katerie prima1serviciu

#"

3.2.3.De !"%e"ea &"+!e 1#1% )eAn+#+*%! a!)1a# Prezentai sumar flu9ul te@nologic actual i principalele utila.e i ec@ipamente utilizate n procesul te@nologic >se vor prezenta principalele activiti necesare de la aprovizionarea cu materie prim pn la vnzarea produselor i ec@ipamentele 1utila.ele aferente< inclusiv gradul de automatizare al acestora< capacitatea de producie i gradul de ncrcare e9istent?+ %videniai principalele probleme e9istente n flu9ul te@nologic*

3.2.4.E!A%&a,en)e ex% )en)e 0ate te@nice cu privire la principalele maini< utila.e i mi.loace de transport >mi.loacele fi9e? utilizate pentru realizarea cifrei de afaceri*
/i=loc i3 &aracteristici te#nice ('rad de automati5are%speciali5are6 capacitate ma3im! de producie6 'rad de utili5are%"nc!rcare e3istent 0n abricaie Proprietate% Inc#iriat pe 99 ani @aloare de pia! estimat!

3.2.5. I,+<%#e ex% )en)e


;ip imobil Destinaie 0n punere "n unciune6 stare i5ic!6 ultima moderni5are%reparai e capital!6 supra aa util! total!6 supra a! ocupat! Proprietate @aloare contabil! Ipoteci Bnc#iriate%luate "n olosin! cu titlu 'ratuit(comodat) @aloare Perioad! de c#irie "nc#iriere% olosin! 'ratuit!

Prezentai locul unde firma i desfoar activitatea i cum sunt asigurate utilitile necesare >energie electric< ap< canal?*

4. PRE7ENTAREA PROIECTULUI 4.1 De !"%e"ea &"+%e!)1#1% de %n'e )%$%% Precizai n ce const proiectul >nfiinarea unei capaciti de producie1serviciiA dezvoltarea portofoliului de produse1serviciiA modernizarea1rete@nologizarea? i care sunt principalele activiti necesare pentru realizarea acestuia >e9* ac@iziie1modernizare1amena.are spaiu< asigurare utiliti i ac@iziie ec@ipamente specifice activitii?+ ##

Detaliai investiiile ce urmea5! a i reali5ate "n cadrul proiectului si activit!ile irmei pentru care sunt necesare iecare dintre acestea1 Detaliai activit!ile $i subactivit!ile prin care se va reali5a proiectul de investiii6 menion<nd etapele de derulare a acestuia1 4.2 L+!a$%e &"+%e!) -% ,+d1# de a %*1"a"e !1 1)%#%)4$% Adresa la care va fi implementat proiectul* R(RAGO Pona defavorizata OSe va pastra locatia implementarii proiectului pe toata perioada desfasurarii programului >minim , ani incepand cu anul urmator acordarii A-)? Aplicatia va atribui automat #" puncte pentru implementarea in mediu rural si 3 puncte pentru implementara in zona defavorizataF Acces la drumurile naionale1.udetene i mi.loacele de transport* Dai detalii le'ate de locaia implemet!rii proiectului6 "n conte3tul amplas!rii acesteia "n apropierea drumurilor naionale%=udeene $i a accesului la mi=loacele de transport1 0escriere locaie din punct de vedere al vadului comercial* Dai detalii le'ate de amplasarea locaiei unde se va derula proiectul6 din perspectiva vadului comercial1 Asigurarea utilitilor necesare >branamentelor e9istente< branamente necesare i estimarea costurilor aferente?* ,stimai costurile lunare pentru iecare tip de utilitate necesare des !$ur!rii activit!ii "n locaia implement!rii proiectului1 Detaliai cum se vor asi'ura utilit!ile "n ca5ul "n care acestea nu e3ist!1 Dn cazul n care activitatea aferent proiectului se va derula ntr-un spaiu nc@iriat precizai principalii parametrii ai contractului de nc@iriere >proprietar< suprafa nc@iriat< perioad de nc@iriere< valoare c@irie< etc?+ Detaliai termenii contractuali ai "nc#irierii spaiului prin prisma urm!torilor parametri4 D%,en %+na"e supra 'a#+a"e de %n'e )%$%eperioad! de "nc#iriere6 valoare c#irie etc1 proprietar6 a! "nc#iriat!6

#!

4.3 D%,en %+na"e 'a#+a"e de %n'e )%)%e


,lement de investiie 2urni5or Num!r Cuc!i @aloarea total! ara ;@0 - lei @aloare eli'ibila Document de undamentare valoare Durata de amorti5are (ani)

TJTAG

N+)a: Ga dimensionarea valorii proiectului de investiii se vor considera numai c@eltuielile eligibile N+)a* se pot ataa oferte ale elementelor de investiii care se doresc a fi ac@iziionate n cadrul proiectului+ 4.4. P#an de 9%nan$a"e a &"+%e!)1#1% a? Structura de finanare a proiectului de investiii*
7ursa de inanare A-N A-) Alte surse >aport propriu? TJTAG valoare de investiie 2ara ;@0 % #"";

(tilizarea te@nologiilor noi Ponderea investitiilor in ec@ipamentele prevazute la pct !+# si !+! din QR !#,51!""$ reprezinta mai mult de /"; din valoarea c@eltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 0A )( Se va puncta #" puncte optiunea 0A %9plicati cum conduce 'mplementarea Planului de afaceri la creterea gradului de utilizare a te@nologiilor noi< moderne i1sau a soluiilor informatice n procesul de producie1 prestare servicii si care este potenial inovativ i 1 sau creativ al Planul de afaceri+

5. ANALI7A PIETEI 5.1 P%a$a a!)1a#4 5.1.1 P"%n!%&a#%% !#%en$% a!)1a#% Prezentai tipul clienilor dumneavoastr >individuali< comerciani< cu ridicata< cu amnuntul< societi comerciale< agricultori etc? dac este cazul*
@<n5!ri pe (principalii) (Drupe de) produse%servicii6 +,I ;otal

#,

clieni +,I # ! , Total piaa intern # &lieni ! e9terni , Total e9port Total intern : e9port &lieni interni

Produsul 1

Produsul 2

Produsul 3

Produsul 4

+,I

6olumul vnzrilor actual pe grupe de produse >cantitativ i nu valoric?


Drupa de produse%servicii Produs# Produs ! Produs , E+ ./ &antitate c!tre clieni interni &antitate c!tre clieni e3terni ;otal

&are este segmentul de pia actual din punct de vedere al locaiei clienilor< pe grupele de clieni mentionae mai susB Precizai distanele medii >de la punctul de lucru pn la clieni? pe principalele grupe de clieni+ &are sunt principalele bariere n creterea numrului de clieni1creterea vnzrilor ctre clieni e9isteniB

5.1.2. P"%n!%&a#%% !+n!1"en$%


Produs%serviciu o erit pieei Produs # Denumirea irmei% irmelor $i localitatea 0nul "n iin!rii6 &06 Pro it6 ;otal active6 total salariai6 tip clieni6 'rad de te#nolo'i5are6 nivel preuri $i calitate6 avanta=e%de5avanta=e6 etc Ponderea pe pia! ( %)

Produs !

Produs ,

5.1.3 P+2%$%a &"+d1 e#+"/ e"'%!%%#+" +!%e)4$%% &e &%a$4 !+,&a"a)%' !1 !e#e a#e !+n!1"en$e% 0escriei principalele avanta.e1dezavanta.e ale produselor1serviciilor d-voastr in raport cu cele oferite de concuren?+

#$

5.2.P%a$a -% &"+,+'a"ea n+1#1% &"+d1 / e"'%!%1 5.2.1. P"+d1 1# n+1 De !"%e"ea exa!)4 a &"+d1 1#1%/ e"'%!%%#+": - n cazul produselor finite prezentai pe scurt o descriere fizic< caracteristici te@nice< performane< utiliti< cror nevoi rspund< etc+ - n cazul serviciilor< descriei trsturile caracteristice ale acestora< n aa fel nct s se neleag la ce servesc serviciile prestate de dvs+ - n cazul comerului< precizai grupele de produse ce le vei vinde i aria de valorificare< dac vnzarea este cu amnuntul sau cu ridicata i dac vei furniza servicii specifice >post vnzare< transport< garanie< reparaii etc?A

5.2.2. Se*,en)1# de &%a$4 De9%n%$% &%a$a d1,nea'+a )"4 >prezentai caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastr de pia< cror nevoi se adreseaz* de e9+ alimentaie< vestimentaie< electro-casnice< birotic< turism etc+?+

L+!a#%2a"ea &%e$e% d1,nea'+a )"4 >se va preciza amplasarea pieei local< regional< naional< internaional etc+ cu detalii< dac suntei n posesia lor? i mrimea acesteia >nr+ de clieni poteniali< mrime d+p+v+d+ fizic i valoric?+ &are este distana pn la principalii clieni i care este modalitatea de distribuie a produselor1serviciilor B

Ca"a!)e"% )%!% a#e !e"e"%% &en)"1 &"+d1 1#/ e"'%!%1# d' .* >cerere zilnic< anual< de sezon< evoluia n ultimii ani i cea previzibil?

#/

5.2.3. R% !1"% ,a.+"e R% !1"% ,a.+"e %den)%9%!a)e: /+!+,+#+ riscuri de pia /+!+,+!+ riscuri financiare /+!+,+,+ riscuri legislative

P"e2en)a$% ,+da#%)4$%#e de ,%n%,%2a"e a &"%,e#+" )"e% "% !1"% ,a.+"e

5.2.4. C#%en$% &+)en$%a#%


0escriei ce strategie de marNeting ai gndit s aplicai< cum ai identificat clienii poteniali< cum vei e9tinde piaa sau identifica noi piee< etc+? &are va fi tipul clienilor dumneavoastr >individuali< comerciani< cu ridicat< cu amnuntul< societi comerciale< agricultori etc+?< structura acestora >; pe fiecare grupa? i numrul pe fiecare grupa de clieni

&are este stadiul negocierilor cu potenialii clieniB &e credei c i va determina pe potenialii clieni s cumpere produsul1serviciul dumneavoastr i nu al concureneiB

5.2.5. C+n!1"en$% &+)en$%a#% Prezentai concurenii pe grupe de produse1servicii si caracteristicile pe care le cunoatei ale acestora >mrimea cantitativ-valoric< numr personal< caracteristicile produsului1serviciului lor< reputaia< modaliti de valorificare< mrimea segmentului lor de pia etc?* #2

Drup! produse%servicii o erite pieei

Denumirea irmei% irmelor $i localitatea

@ec#ime pe pia!6 &06 Pro it6 ;otal active6 total salariai6 tip $i num!r clieni6 'rad de te#nolo'i5are6 nivel preuri $i calitate6 avanta=e%de5avanta=e6 etc

Ponderea pe pia! ( %)

Produs #

Produs !

Produs ,

5.2.0. P"%n!%&a#e#e a'an)a.e a#e n+%#+" &"+d1 e/ e"'%!%% +9e"%)e # Prezentai i argumentai principalele avanta.e ale noilor produse1servicii n raport cu concurena >de e9+ pre< calitate< caracteristici noi< servicii post-vnzare?* Alte avanta.e*

Analizai produsele1serviciile dvs n raport cu concurena - se va prezenta un tabel cu note de la #-/ n care pe coloane se pun concurenii i societatea iar pe linii caracteristicile >de e9+ pre< calitate< caracteristici noi< servicii post-vnzare< locaie< etc? 5.2.7. Rea!$%a !+n!1"en$e% Kentionai cum credei ca vor reaciona concurenii dvs+ la apariia pe pia a produselor1serviciilor aferente proiectului

5.2.B. De 9a!e"ea &"+d1 e#+"


Produse%'rupe de produse Pondere "n ci ra de a aceri( % ) 2orme de des acere(%)

>Ga forme de desfacere precizai care sunt modalitile dumneavoastr de vnzare a produselor1serviciilor dumneavoastr* cu ridicata< cu amnuntul< prin magazine proprii< reea de magazine specializate< la domiciliul clientului< dac vei anga.a vnztori sau vei folosi comerciani independeni< daca vei face e9port< etc+?+ 5.3 S)"a)e*%a de !+,e"!%a#%2a"e 5.3.1. P+#%)%!a &"+d1 1#1%

#3

0escriei modul de prezentare a produsului1serviciului< forme de prezentare din punct de vedere al greutii1dimensiunilor< ambala.e< tip de garanii i servicii prestate< dac avei un singur produs1serviciu sau mai multe tipuri de produse1servicii etc*

5.3.2. P+#%)%!a de &"e$1"% Precizai modul n care se va stabili preul produsului1serviciului< dac i cnd vei oferi reduceri de preuri< cum v situai fa de concureni< e9plicai de ce*

)ota* Pentru fiecare grup de produse1servicii se va prezenta un tabel cu nivelul preurilor practicate de societate n raport cu nivelul preurilor principalilor concureni+ Preurile trebuie s fie comparabile >att preurile societii< ct i ale concurenei< vor fi prezentate la raft1la poarta fabricii1 la distribuitor1 etc funcie de tipul clienilor?+ 5.3.3. P+#%)%!a de d% )"%<1$%e Kenionai care sunt canalele dumneavoastr de distribuie vnzri directe< cu ridicata< intermediari< prin ageni< la comand< etc+ Se va prezenta structura pe tipuri de canale de distribuie i se vor cuantifica costurile aferente*

5.3.4. =+da#%)4$% de 'Cn2a"e Precizai care sunt modalitile dumneavoastr de vnzare a produselor1serviciilor* cu ridicata< cu amnuntul< prin magazine proprii< reea de magazine specializate< la domiciliul clientului< dac vei anga.a vnztori sau vei folosi comerciani independeni< dac vei face e9port etc?* Se vor prezenta detaliat elementele de logistic i desfacere necesare pentru atingerea vnzrilor previzionate >fora de vnzare< mi.loace de transport necesare i modul de asigurare al acestora< spaii de depozitare necesare i modul de asigurare a acestora< etc? precum i cuantificarea c@eltuielilor aferente+

#4

5.3.5. A!)%'%)4$% de &"+,+'a"e a 'Cn24"%#+" Prezentai metodele de promovare ce se vor utiliza >de e9+* publicitate< lansare oficial< pliante< brouri< plata n rate?* 0escriei care este strategia de promovare pentru lansarea produselor1serviciilor< estimai costurile anuale de promovare i prezentai ipotezele care au stat la baza estimrilor+

0. PROIECII FINANCIARE Proieciile financiare se vor completa electronic+ &orelai proieciile inanciare cu partea descriptiv! a Planului de a aceri1 Necorelarea situaiilor inanciare cu planul de a aceri duce la respin'erea proiectului1 0.1. P"+%e!$%a 9#1x1#1% de n1,e"a"

#5

CAS#$FLO% PROIECTII L!/2214 L8/2214 L /2214 L12/2214 L11/2214 L12/2214 AN 2214 AN 2215 AN 2216 AN 221!

N&. '&(. I A 1 2 3 4.

E)*+,'-.,, / +/01 S3+4 ,0,.,-+ 4,5*30,6,+ 7'-51 8, 6-0'19 I0(&1&, 4: +,';,4,(1., 71<2<3<49 din vnzri din credite primite alte intrri de numerar (aport propriu, etc.) A+3'-.,: F,0-0',-&1 0:&-=6/&5-6,+1 T3(-+ 4,5*30,6,+ 7I<A9 U(,+,?-&, 0/=:&-& 4,0 :)*+3-(-&: Cheltuieli cu materii prime i materiale consumabile aferente activitii desfaurate Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) Chirii tiliti Costuri funcionare birou Cheltuieli de mar!etin" #si"urri $eparaii%&ntreinere Servicii cu terii 'mpozite, ta(e i vrsminte asimilate #lte cheltuieli C;:+(/,:+, *:0(&/ ,0@:5(,.,, 7V-+3-&:- (3(-+1 *&3,:'(/+/,9 C&:4,(: 71<29 C&:4,(/+ 53+,',(-( rambursri rate de credit scadente dobnzi i comisioane

> 1 2 3 4 5 6 ! 8

12 11 C D 1

!"

A+(: '&:4,(: 7,0'+/5,@ +:-5,0A9 rambursri rate de credit scadente dobnzi i comisioane P+1.,/B0'-51&, *:0(&/ ,=*3?,(: 8, (-): 71$2<39 )li *+# $ambursri *+# 'mpozit pe profit%cifr de afaceri D,@,4:04: T3(-+ /(,+,?1&, 0/=:&-& 7><C<D<E<F9 F+/) 0:( 4: +,';,4,(1., 7A$G9 S3+4 C,0-+ 4,5*30,6,+ 7I<#9

E 1 2 3 F G # II

Se va puncta cu #" de puncte daca in casutele @asurate sunt sume pozitive >S"?

!#

0.2. P"+%e!$%a <%#an$1#1% %,&#%9%!a) Pe baza Proieciei contului de profit i pierdere< a proieciei necesarului de fond de rulment i a graficelor de rambursare se va ntocmi bilanul previzionat conform tabelului de mai .os*

!!

)r+ rd+ 0enumirea elementului A. A ACTI6E I=O8ILI7ATE I. I=O8ILI7>RI NECORPORALE >ct+ !"# : !", : !"/ : !"3# : !"4 : !,, :!,$ -!4" - !5" - !5,,? II. I=O8ILI7>RI CORPORALE >ct+ !## : !#! : !#, : !#$ : !!, : !!$ : !,# : !,! - !4# - !5# - !5,#? III. I=O8ILI7>RI FINANCIARE >ct+ !2# : !2, : !2/ : !23O - !52O? ACTI6E I=O8ILI7ATE D TOTAL /"d. 01 #a 035 ACTI6E CIRCULANTE I. STOCURI >ct+ ,"# : ,!# : ,"! : ,!! : ,", : ,!, :1- ,"4 : ,!4 : ,,# : ,,! : ,$# : ,$/ : ,$2 :1- ,$4 : ,/# : ,/$ : ,/2 : ,/3 : ,/4 : ,2# : ,!2 :1- ,24 : ,3# : ,!3 :1- ,34 : ,4# :1- ,44 - ,5# - ,5! - ,5, ,5$ - ,5/ - ,52 - ,53 - ,54 : $"5# - $$!4? II. CREANE III. IN6ESTIII PE TER=EN SCURT >ct+ /"# : /"/ : /"2 : /"4 : /##, : /##$ /5# - /5/ - /52 - /54? I6. CASA EI CONTURI LA 8>NCI >ct+ /##! : /#! : /,# : /,! : /$# : /$!? ACTI6E CIRCULANTE D TOTAL /"d. 05 #a 0B5 CFELTUIELI GN A6ANS /!). 4715 DATORII: SU=ELE CARE TRE8UIE PL>TITE GNTRDO PERIOAD> DE PHN> LA UN AN >ct+ #2# : #2! : #22 : #23 : #24 - #25 : !25 : $"# : $", : $"$ : $"/ : $"4 : $#5 : $!# : $!, : $!$ : $!2 : $!3 : $!4# : $,#OOO : $,3OOO : $,4# : $$#OOO : $$!, : $$!4OOO : $$$OOO : $$2OOO : $$3OOO : $$4# : $/#OOO : $/,OOO : $// : $/2OOO : $/3 : $/4# : $2! : $3,OOO : /"5 : /#42 : /#5? ACTI6E CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE /"d. 0I J 10 D 11 D 1I5 TOTAL ACTI6E =INUS DATORII CURENTE /"d. 04 J 125 DATORII: SU=ELE CARE TRE8UIE PL>TITE GNTRDO PERIOAD> =AI =ARE DE UN AN >ct+ #2# : #2! : #22 : #23 : #24 - #25 : !25 : $"# : $", : $"$ : $"/ : $"4 : $#5 : $!# : $!, : $!$ : $!2 : $!3 : $!4# : $,#OOO : $,3OOO : $,4# : $$#OOO !, : $$!, : $$!4OOO : $$$OOO : $$2OOO : $$3OOO : $$4# : $/#OOO : $/,OOO : $// : $/2OOO : 7 "# "! ", "$ "/

Actual
) )-# ) )

Proiecii
) ):# ):! ):,

8.

"2 "3 "4 "5 #" ##

C. D.

E. F. G.

#! #, #$

O? &onturi de repartizat dup natura elementelor respective+ OO? Solduri debitoare ale conturilor respective+ OOO? Solduri creditoare ale conturilor respective+

7. KUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI 7eneficiile aduse de finanare i modul n care finanarea va ncerca s soluioneze problemele beneficiaruluiA ce aduce finanarea n plus fa de situaia de.a e9istentA de ce este necesar finanarea +

!$

GRIL> E6ALUARE PLAN AFACERI LLL A!)%'%)a)ea &e !a"e a!!e ea2a 'ndustria prelucratoare &ercetare-dezvoltare 'nvatamant< sanatate Turism si facilitati de cazare &onstructii< activitati profesionale si de servicii Alte activitati de servicii< activitati recreative &omert< transporturi Re 1" e 1,ane3 a!)%'%)a)e !1"en)4 'ntreprinderea are cel putin # anga.at la momentul inscrierii online 'ntreprinderea are cel putin ! anga.ati la momentul inscrierii online 'ntreprinderea are cel putin , anga.ati la momentul inscrierii online Societatea1Asociatul1Actionarul nu a mai beneficiat de finantare in cadrul programelor nationale pentru spri.inirea 'KK-urilor Societatea1Asociatul1Actionarul a mai beneficiat de finantare in cadrul programelor nationale pentru spri.inirea 'KK-urilor N1,4" de #+!1"% de ,1n!4 !"ea)e #a ,+,en)1# de!+n)1#1% locuri de munc create M 3 locuri de munc create N 2 locuri de munc create N 1 Puncta. suplimentar pt # loc de munca ocupat de somer indemnizat Puncta. suplimentar pt # loc de munca ocupat de absolvent universitar care nu a mai avut anterior contract de munca L+!a)%a %,&#e,en)a"%% &"+%e!)1#1% 'mplementare proiect n mediul rural 'mplementare proiect in zona defavorizata P+nde"ea %n'e )%)%%#+" Ponderea investitiilor in ec@ipamentele prevazute la pct !+# si !+! din QR !#,51!""$ reprezinta mai mult de /"; din valoarea c@eltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri P"+%e!$%% 9%nan!%a"e &as@ floC pozitiv pe toti anii previzionati TOTAL
Puncta.ul minim pentru aprobare este de /" puncte+

In)"e&"%nde"% !1 a!)%'%)a)eLL 20 20 17 14 10 7 5 3 25 5 7 10 15 0 25 15 10 5 5 5 10 10 7 10 10

10 10 100

!/