Sunteți pe pagina 1din 5

Ierusalim! Ierusalim!

Stephen Adams
1.Al - bas - tre z=ri de c]n - tec,
zi - ua mi - nu - na - t=

sc=l c]nd

da - te-n ar - mo - nii,
va ve - ni I - sus

se
\i

[ - n=l - /au
c]nd [n z=ri

din gla - suri mici \i


de c]n - tec lin pe

lim - pezi de co - pii;


bra - /e voi fi dus;

Mul C]nd

/imi - cu ra - iu-n su - flet


Mi - re- le cel ve\ - nic

pur - tau pe bra/


la
Si - ne-\i va

\i
hol-da [n spic,
\tear - g= la - cri - ma;

C=ci spre
A - tunci

fi - nic
lu - a

|i-um - pleau de frea - m=t ve - sel dru - mul


Mi - rea - sa Lui de pe p= - m]nt, s=-i

12

12

Ie
po

ru
po

sa - li - mul
rul
m]n - tu

sf]nt
it

ve
c]n

Ierusalim! Ierusalim!

15

nea
ta -

I - sus
- va fe

cel
ri

bl]nd
cit.

Ie

ru

sa - lim,

Ie

3
3

15

3
3

18

ru

sa - lim

Des - chi - de-/i poar - ta

larg;

sa

na,

glo -3ri - e,

18

33

3
22

sla

v=:

O - sa - na 3

Dom - nu - lui!

3
22
3
3
3

Ierusalim! Ierusalim!
27

{n

3
27

zi - ua cer - ce - t= - ri-a - cum,

a -

31

le - ge-/i no - ul

drum;

I - sus

te-a\ - teap - t= iar

s=-/i

dea

As - cul

al vie - /ii dar,

Ca-n

31

34

no - ul S=u Ie - ru - sa - lim s=

po/i

\i tu in - tra

t=

azi

sus

Iu

34

37

pi
37

nul S=u,

o,

nu

mai

m=

na;

Ierusalim! Ierusalim!

40

bi

rea

Sa

te

vrea

cu dor

s=

vii

la cru

cea

40

43

Sa,

C=ci

vei

g= - si

doar

bu

cu - rii

/i

43

46

har

f= - r=

ho

tar;

Iar

spre

Ce

ta - tea cea de sus te

46

50

va pur - ta

I - sus.

Ie

ru

sa - lim,

Ie

ru

sa - lim

3
3

50

3
3

Ierusalim! Ierusalim!

54

des - chi - 3de-/i poar - ta

larg:

54

sa

na,

glo -3ri - e,
3

v=,

O -

sla - v=,

O-

58

sa - na 3

Dom - nu -

lui;

sa

na,

glo -3ri - e,
3

58

3
62

sa - na

62

sla

Dom - nu

lui!