Sunteți pe pagina 1din 6

497

258. DOMNUL A NVIAT DIN MOR I!


Marcel G. Franc
A.S.C.A.P.

1 Corint. 15

Maestoso
S

A
declamando
T
Dom

nul
declamando

Org

Pedal

A - le - lu

at

din

mor i!

ia!

A - le - lu

El

ia!

pri

mul

vin

498

13

A - le - lu

rod

din - tre

ia!

cei ce dorm,

Scu - lat

din - tre

cei

19

dorm.

Ped.

le

lu

ia!

A -

le - lu

ia!

ce

499

espressivo

24

Ia

t ,

vreau

spun

tai - na

a - ceas

ta:

le

lu

ia!

30

nu

to i

vom

a - dor - mi,

dar

A - le - lu

to i

vom

fi

schim

ia!

Dar

ba i,

to i

vom

500

cresc.

37

to i

vom

fi
schim
cresc.

ba i.

Moar - te,

un - de

es - te

cresc.

fi - schim

ba i,

To i

vom

fi schim - ba i.

Moar

cresc.

Pedal

44

bol

un - de

dul

es - te

t u?

bol - dul

t u?

bi

ru

in - a

ta?

bi

ru

in - a

ta?

sempre

te,

501

51

Un

de

es

te pu - te - rea ta?

Te-a-n -

vins

Dum - ne - zeu!

Un

de

es

te pu - te - rea ta?

Te-a-n -

vins

Dum - ne - zeu!

sempre

ritard.

59

El

es

te-al

nos

tru

Domn!

El

es

te-al

nos

tru

Domn!

ritard.

502
65

A - le - lu - ia!

Hris

tos

a-n - vi - at!

Hris

tos

a-n - vi - at!

animato

A - le - lu - ia!

73

allargando
subito

Hris
subito

tos

a-n - vi

at!

tos

a-n - vi

at!

subito

Hris
subito

allargando